In diverse archieven (o.a. van de Gemeente Zaanstad) is een flink aantal documenten te vinden, die betrekking hebben op leden van deze familie Kan. Meestal zijn het testamenten en een enkele keer gaat het om een attestatie. Een attestatie is een  verklaring opgesteld door een notaris in tegenwoordigheid van getuigen. Deze verklaring werd bijvoorbeeld als officieel stuk gebruikt voor een rechtbank.

Onderaan deze lijst vindt u ‘Het verhaal van Jaap’. Mijn vader schreef in 1982 zijn herinneringen op. Op deze website wordt daar naar verwezen. Hier vindt u zijn complete verhaal.

asadsdsds

Het jaartal voor de akten hieronder verwijst naar de opmaakdatum van de akte. Het jaartal achter namen verwijst naar het geboortejaar van de desbetreffende persoon. Soms zijn er, vanwege onleesbaarheid van de originele akte, hiaten in de teksten.

1679 Attestatie (Een Jan Kan protesteert tegen de verhoging van sluisgelden in Zaandam)

1689 Attestatie van Claes (Claes is stuurman en heeft tijdens een reis een anker verspeeld)

1693 Attestatie van Claes (Claes is schipper en is op zijn reis naar de Canarische eilanden door een kaper aangevallen)

1701 Akte van Dirk Fijkesz Balk (Dirk krijgt geld van van “sijn csaarse Majesteijt van Moscovien”)

1716 Attestatie van Antje (Antje laat twee getuigen verklaren dat Klaas Klaasz. haar vader is)

1726 Attestatie van Jan (Hij meet de erven van twee bewoners van de Bloemgracht)

1727 Attestatie van Jan (Jan is timmerman en bouwt in opdracht van zijn baas een schuurtje. De buurman heeft daar last van en slaat het schuurtje “uit de weegh en aan stukken”)

1734 Testament van Jan Schoorl (Zijn zoon, Jan Koopman, erft herberg Spitsbergen)

1736 Testament van Saertje Jans (Zij vermaakt een bedrag aan Jan Klaaszoon, zijn zuster Grietje en aan de kinderen van zijn zuster Neeltje)

1741 Staat en inventaris van de nalatenschap van Saertje Jans (Jan koopt enige huishoudelijke zaken en boeken)

1742 Document weeskamer Oostzaan i.v.m. kinderen Jan Klaasz. Kan (De erfenis voor Jans kinderen wordt uitgeleend aan Aaltje Binkes)

1742 Attestatie van “eenen Jan Kan, ook genaamd Jan Blok”  (Jan is getuige van een ruzie tussen Gerrit Doek en een belastingambtenaar. Curieus vanwege de letterlijke weergave van de scheldpartij)

1750 Testament van Grietje  (zus van Jan Klaaszoon)

1754 Testament van Pieter (1732) (en zijn vrouw Jannetje van de Schelling)

1758 Testament van Dirk (1734) (en zijn vrouw Trijntje Barkhout)

1765 Testament van Lourens (1735) (en zijn vrouw Maartje Pot)

1765 Testament van Jopje Trommels (opgemaakt na de dood van haar man Jan Klaaszoon)

1766 Benoeming Klaas (1745) (tot schoolmeester in Oostzaandam)

1768 Document van de weeskamer na het overlijden van Geertje (Geertje was het vijfde kind van Jan en Jopje. Zij trouwde in 1761 met Pieter Zwaardemaker en overleed in 1767)

1777 Attestatie van Dirk (1734) (Deze tweede zoon van Jan en Jopje getuigde dat hij (met anderen) op de werf van Cornelis Noome een schip had “geklamyt en van de kiel aff tot aan de barghoute toe had verbreeuwd”)

1778 Koopakte van Klaas (1745) (De akte meldt dat hij koopt: “een huis zijnde een school, staande tegenover de molen de Groeneboer”, nabij het Kalf in Zaandam. Klaas was schoolmeester)

1780 Testament van Klaas (1745) (en zijn vrouw Maritje Leest)

1783 Testament van Teunis Schots (Pieter [1772] koopt huis uit zijn nalatenschap)

1783 Koopakte van Pieter (1732) (Pieter koopt huis in Berkhout)

1785 Verzoek van (o.a.) Klaas (1745) (aan de regenten van Oostzaandam voor een hoger salaris)

1789 Testament van Neeltje Rijke (met een flink bedrag voor Maritje Leest, vrouw van Klaas 1745)

1789 Idem (aanpassing)

1791 Executie testament Neeltje Rijke

1792 Testament van Trijntje Oud (Klaas [1745] en zijn vrouw zijn erfgenamen)

1794 Testament van Klaas (1769) (en zijn vrouw Jopje Zwaardemaker)

1795 Testament van Jobje (1772) (en haar man Muus Moen)

1795 Transportakte van Klaas (1769) (Klaas en zijn vrouw Jopje Zwaardemaker verkopen een obligatie ter waarde van 500 gulden)

1796 Voogdijregeling van Klaas (1745) (Klaas benoemt voogden over zijn kinderen in geval hij mocht overlijden)

1797 Testament van Jacob (1775) (en zijn vrouw Aagje Koppies)

1797 Testament van Jan (1768) (en zijn vrouw Trijntje Barends)

1798 Testament van Klaas (1745) (en zijn tweede vrouw Antje Dekker. Leuk om te zien hoe de aanhef van de akte is aangepast aan de gewoonten van de Bataafse Republiek)

1800 Benoeming administrateur (van het testament van Antje Dekker na het overlijden van haar man)

1800 Benoeming administrateur (van het testament van Klaas [1745], na zijn overlijden)

1800 Boedelscheiding van Klaas(1745) (na zijn overlijden)

1800 Memorie van successie (i.v.m. door Klaas [1745] nagelaten onroerend goed en waardepapieren)

1802 Testament van Jan (1759) (en Maartje Gruis)

1802 Testament van Trijntje Barkhout (weduwe van  Dirk [1734])

1803 Uitkoop van Pieter (1772) (uit de gezamenlijke boedel na het overlijden van zijn vrouw Neeltje Bakker)

1804 Brief van Klaas (1769) (Deze brief werd door Klaas geschreven in 1804 na het overlijden van zijn moeder)

1804 Executie van het testament van Trijntje Barkhout (Hierin wordt beschreven dat haar zoon Klaas in de herberg mag blijven wonen)

1806 Procuratie van Pieter (1732) (Dit document geeft een goed beeld van Pieters rijkdom)

1807 Testament van Jacob (1775) (en zijn vrouw Aagje Groot)

1810 Opzegging brandcontract van Klaas (1769) (en vele anderen)

1810 Brief (waarin Klaas (1770) gemachtigd wordt om voor zijn baas [E.v.d.Stadt] post af te halen bij het postkantoor.

1811 Overlijdensakte Trijntje Barends (1766)

1815 Testament van Pieter (1794)

1815 Testament van Pietertje Droeviger (vrouw van Pieter [1794])

1821 Toestemming huwelijk (Pieter [1794] trouwt Engeltje Visser)

1821 Huwelijksaankondiging van Pieter (1794) (afgeroepen voor de hoofddeur van het gemeentehuis van Ameland)

1821 Testament van Pieter (1794) (ten gunste van zijn tweede vrouw Engeltje Visser)

1826 Hypotheekakte Jan (1759?) (Jan leent 330 gulden met een huis en café als onderpand)

1829 Testament van Pieter (1794) (ten gunste van zijn ouders)

1830 Testament van Aagje IJdenberg (vrouw van Dirk 1802)

1830 Testament van Dirk (1802)

1836 Testament van Dirk (1802) (ten gunste van zijn tweede vrouw Tayke Zeilemaker)

1836 Testament van Tayke Zeilemaker

1839 Testament van Tayke Zeilemaker (Herziening)

1848 Testament van Pieter (1794) (ten gunste van zijn broer Dirk)

1857 Vonnis vanwege diefstal van een flesje olie door Klaas (1840)

1867 Testament van Engeltje Visser (ex-vrouw van Pieter 1794)

1872 Testament van Maartje Verlaan (vrouw van Klaas 1841)

1875 Vonnis vanwege diefstal van sigaren door Andries (1847)

1878 Testament van Aaltje Kat (vrouw van Jacob 1838)

1878 Testament van Jacob (1838)

1879 Testament van Jopje (1832)

1879 Testament van Cornelia (1830)

1885 Testament van Willem (1838)

1982 Het Verhaal van Jaap (1916-1999)