U hebt op deze website een beeld gekregen van: de geschiedenis van een familie Kan. Er is echter veel meer informatie beschikbaar dan op de webpagina’s kon worden weergegeven. Veel meer informatie heb ik opgenomen in een boek (zie hieronder). In dit boek heb ik geprobeerd een beeld te schetsen van het leven van diverse Kannen van ongeveer 1680 tot vandaag. U zult zien hoe ze de kost verdienden, waar ze woonden en wat ze zoal beleefden. Opvallend is dat er van de tijd die het verst terug ligt, de achttiende eeuw, veel bijzonderheden bekend zijn. We weten de beroepen van vader Jan Klaaszoon en van drie van zijn kinderen, we weten waar ze woonden en er is zelfs een foto van de herberg waar ze rond 1750 in woonden. Ook hebben we een vrij goed beeld van hun welstand. Natuurlijk zijn er nog raadsels overgebleven. Een mogelijke koppeling met Kannen uit Graft en/of Amsterdam van voor 1700 is bijvoorbeeld niet boven water gekomen.

Bij het begin van deze zoektocht verwachtte ik niet dat er zoveel bijzonderheden te vinden zouden zijn. Om eerlijk te zijn ging ik er van uit dat we zouden afstammen van een onopvallend arbeidersgezin. Niets bleek minder waar. De herberg Spitsbergen speelde in de achttiende eeuw een rol in het dagelijks leven van veel Zaandammers en twee kinderen van Jan Kan en Jopje Trommels (Pieter en Klaas) kwamen terecht in beroepen met enig aanzien. Ook later speelden nakomelingen van Jan en Jopje (o.a. Dirk als padmeester en Klaas als wethouder) een rol in het publieke leven.

De titel van dit boek: “De geschiedenis van een familie Kan”, dekt natuurlijk niet de lading. Of liever: de lading van het boek is kleiner dan de titel. De geschiedenis van deze familie Kan is veel groter dan in dit boek is beschreven, want slechts een klein gedeelte van die geschiedenis kwam terecht in archieven. Van de ene persoon weten we dus meer dan van de andere en dat is ook de enige reden waarom er over de ene persoon veel en over de andere weinig of niets is vermeld. Praktisch alle gevonden informatie heb ik gebruikt. Alleen uit de verhalen van Klaas en Jaap Kan (hoofdstukken 9 en 11) heb ik een keuze gemaakt. Het complete verhaal van Jaap Kan vindt u hier en wie het verhaal van Klaas helemaal wil lezen, moet contact met mij opnemen.

Om al deze gegevens boven tafel te krijgen heb ik diverse archieven bezocht. Natuurlijk was het meeste terug te vinden in het archief van de gemeente Zaanstad maar ook het rijksarchief van Noord-Holland speelde een belangrijke rol. Uit het Nationaal Archief kwamen de gegevens over de medaille van Cornelis, uit de archieven van Alkmaar en Hoorn de bijzonderheden over het schoolmeestersbestaan van Pieter en aangezien een aantal Kannen in het begin van de twintigste eeuw naar Haarlem verhuisde heb ik ook in het streekarchief Kennemerland een flink aantal uren doorgebracht.

Hieronder dan de verwijzingen naar de verschillende hoofdstukken. Alle hoofdstukken zijn PDF-bestanden. De teksten uit dit boek zijn voor persoonlijk gebruik, mits met bronvermelding, vrij te gebruiken. (Voor eventueel commercieel gebruik is schriftelijke toestemming vereist)

Het Boek!
 1. Op zoek naar Kannen
 2. Onderzoek en bronnen
 3. Het Begin
  Oostzaandam; een zeeman en een timmerman.
 4. De stamboom (1700-±1811) + stamboomschema (1700-±1811)
  Dopen en trouwen; Jan Kan en Jopje Trommels; Kinderen; Kleinkinderen; Begraven; Belijdenis; Een of twee Jannen?; Tenslotte.
 5. Leven en sterven (1700-±1811)
  Geboorte; Huwelijk; Overlijden; (Half-) wezen; In de kerk.
 6. Wonen en werken (1700-±1813)
  Een groot en rijk dorp; een groot dorp; Tsaar Peter; Timmerman; Tapper(s); Spitsbergen; Eene compagnie tot aankoop van looten; De kinderen; Stormvloed; Patriotten en Orangisten; Onrust in Zaandam; De Fransen komen; Nog meer veranderingen; Oorlog; Regelgeving; Opstand; Geld als water?; De 100ste en 200ste penning; Koplooper voor de weesen; De mensen; Hoe zagen ze er uit?; Lezen en schrijven?;  Tenslotte.
 7.  Schoolmeesters
  Noord-Scharwoude; Een schamel bestaan; Het onderwijs; Maatschappij tot Nut van het Algemeen; Het tij keert; Schoolopziener; Later.
 8. De Negentiende Eeuw
  Een snuifdoos; Soldaat-fuselier; Cornelis trouwt Eijtje; Dirk en het Blauwe pad; Tijdens Willem II en Willem III; Olie, sigaren en ….. de gevangenis; Ter kerke; Geld als water?; Andries en Trijntje; Dirk en Trijntje; Palingoproer; Signalementen; Tot slot.
 9. Klaas Kan Kzn en zijn voorouders
  Klaas Kan Dz. (1770-1848); Dirk Kan Kz. (1802-1879); Klaas Kan Dz. (1841-1919); K.Kan Kzn (geboren 1880)
 10. K.Kan Kzn Heipalen
 11. De twintigste eeuw
  Klaas Kan en de Zeilenmaker; Verkade en Jacob; Pieter Nicolaas; Watersnood 1916; Amerika; Schatgraven; Als de Roode Haan Kooning kraait; Klaas Onrust; Het verhaal van Jaap; Kermis; Naar Haarlem; Op de Schalkburgergracht; Crisis; de Tweede Wereldoorlog; Arbeitseinsatz; Indië; Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rietje Veeter; Bevrijding; Strenge winters; Vaartdijk (1945); Jaaps vrouw Nel gaat verder.
 12. Tenslotte
 13. Noten, literatuur en websites