In oude notariële archieven kom je ze regelmatig tegen: boedelbeschrijvingen. Vaak een eindeloos lange lijst van alle in het huis aanwezige spullen. Van groot tot klein, van meubels tot spijkers en van bedden tot pantoffels. Die beschrijvingen werden (en worden) gemaakt om de grootte van een erfenis vast te stellen. Helaas kennen we uit de achttiende en negentiende eeuw van onze familie geen boedelbeschrijvingen. Het was leuk geweest om te zien wat er allemaal in de herberg Spitsbergen van Jan Kan en Jobje Trommels aanwezig was.

We hebben er wel een van meer recenter datum. Op twintig augustus 1903 liet Jacoba Lennings (1854-1925), de weduwe van Jan Willem Kan (1850-1878) en daarna van ene Johannes Jakob Keizer, een boedelbeschrijving opstellen. Het document, opgesteld door notaris Johannes Willems te Haarlem geeft een keurig overzicht van de inboedel, inclusief de door de betrokken makelaar, George Lodewijk Smits, geschatte waarde.

Wat was er in Jacoba’s huis allemaal te vinden? In de huiskamer: Een tafel, zes stoelen en een spiegel, een lamp, een penantkastje (afb.), een linnenkast, negen prenten, een karpet en zeil, een bed-peluw en vier kussens in een vaste kast, glaswerk, een rieten stoel en ornamenten, vitrage, een tafelkleed, een vogel in een kooi en twee klokjes. Waarde: 73 gulden en tien cent.

In de keuken: Een fornuis, een tafel en zes stoelen, een turfkist (afb.), twee petroleumstellen, een chiffonnière (afb.) en keukengereedschap. Waarde 16 gulden veertig cent

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jacoba-Lennings-penantkastje.jpg

v.l.n.r.: Penantkastje, Turfkist, Chiffonnière.

In de slaapkamer: veeren bed met toebehooren, kapokbed met toebehooren. Waarde vijftien gulden

In den winkel: zeven kuipen, drie tobbes, twee waschborden, winkellamp, bascule en gewicht, koffiemolen, vijf tinnenmaten, divers koopmansgoed, drie vogels (in) kooien, ganglantaarn, winkelkast, petroleumbus, kleeren, linnen goed, (tweemaal) zilveren horloge, goud horloge. Waarde vierentachtig gulden veertig cent

In totaal was de inboedel 188 gulden en 90 cent waard. Omgerekend naar nu zou dat ruim 5600 euro zijn. Helaas weten we niet waar de winkel van Jacoba te vinden was en wat voor soort winkel het was. Mochten er lezers zijn met meer informatie dan hoor ik het graag.

Er was een vrij grote groep personen aanwezig bij notaris Johannes Willems (zie afb. hierboven). Behalve Jacoba waren er verder nog: Sjouke War (man van de dochter van Jan Willem en Jacoba: Brigitta Cornelia), Jacob Johannes Bernardus Kan (zoon van Jan Willem en Jacoba) en Jacob Keijzer (voogd over de kinderen van Johannes Jacobus Keijzer, de tweede man van Jacoba). Van Sjouke War en Jacob Johannes Bernardus is een foto beschikbaar. Mocht iemand foto’s hebben van de andere personen, dan hou ik mij aanbevolen.

Sjouke Jacob

Voor de originele notariële akte klikt u hier voor deel 1 en hier voor deel 2