Uit het verhaal in de vorige nieuwsbrief bleek duidelijk dat Klaas Klaaszoon Kan en Geertje Fijkes de Vries de ouders zijn van Jan Klaaszoon Kan, de man van wie door middel van de doop- trouw- en begraafboeken vrij simpel was aan te tonen dat hij aan het begin staat van onze stamboom. Kort nadat ik de vorige nieuwsbrief verstuurd had vond ik bij toeval in een doopboek een vermelding die de feiten toch weer enigszins verandert.

Doop Neeltje Kan, 6 november 1686

Bovenstaande afbeelding komt uit het doopboek van Loenen aan de Vecht: “Heden 6 Novem. (1686) is gedoopt Neeltje Dochter van Klaas Klaese Kan en Geertruid Fijken woonachtig tot Sardam

Eerder ging ik er van uit dat Klaas Klaaszoon rond 1676 geboren werd, omdat hij in 1697 belijdenis deed. Uit bovenstaande vermelding blijkt dat dat niet kan kloppen. Klaas en Geertje krijgen in 1686 een dochter en daardoor verschuift de geboortedatum van Klaas een aantal jaren. Het is zelfs mogelijk dat deze Klaas dezelfde is als de Claes die genoemd wordt in een tweetal notariële akten (zie voor het uitgebreide verhaal Het Boek! hoofdstuk 3). Die Claes is schipper op een fluitschip en stapt twee keer naar de notaris om vast te laten leggen dat zijn schip schade heeft opgelopen (een keer vanwege het verspelen van het anker en een keer omdat zijn schip werd aangevallen door kapers). Uit die akten is af te leiden dat deze Claes (deze schrijfwijze is in de akten gebruikt) waarschijnlijk geboren is in 1657. Het is dan heel goed mogelijk dat hij in 1686, Klaas/Claes is dan 29, een dochter krijgt met Neeltje.

Gedeelte uit een notariële akte waarin de hierboven genoemde Claes meldt dat hij ‘tot Plijmuid (Plymouth) in het koninckrijk van Engelant’ een anker heeft verspeeld.

Blijft de vraag: wat deden Klaas en Geertruid in Loenen? Waarom trokken Klaas en de hoogzwangere Geertruid van uit ‘Sardam’ naar deze plaats? Zou de verklaring misschien zijn dat Klaas schipper was en met zijn (binnenvaart-)schip van Oostzaandam, via de Zaan, het IJ, de Zuiderzee en de Vecht onderweg was om ergens een vrachtje te laden of te lossen toen in Loenen de geboorte zich aankondigde? Als dit schippersverhaal klopt dan is het in ieder geval leuk te bedenken dat Klaas en Geertruid door Muiden gevaren zijn. De plaats waar ik nu woon.

Gaat het u duizelen? Al die Klazen en hoe zit dat nu precies? Ga via de startpagina van de website naar Het Boek! en lees het vernieuwde verhaal in hoofdstuk drie: Het Begin.