is geboren

Parenteel fan Klaas Kan

1 Klaas Kan. Hy is doopt om en naby 1636.
Beroppen:
1689     stuurman
1693     schipper
Bern fan Klaas ût ûnbekende relaasje:
1 [misschien] Klaas Klaasz. Kan, berne om en naby 1656. Folgje 2.
2 Klaas Klaasz. Kan is berne om en naby 1656, soan fan [misschien] Klaas Kan (sjoch 1).
Berop:
1710     timmerman
Belijdenis:
30-06-1697     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas troude mei Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Geertje is in dochter fan Fijke en Neeltje.
Belijdenis:
23-12-1696     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Klaas en Geertje:
1 Jan Kan. Folgje 3.
2 Grietje Kan. Folgje 4.
3 Antje Kan. Folgje 5.
4 Neeltje Kan, doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Folgje 6.
3 Jan Kan, soan fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Jan is ferstoarn op moandei 3 maart 1760 yn Oostzaandam.
Adressen:
1722     De Noord, Oostzaandam
fan 1742 oant 1760     Herberg Spitsbergen aan de Peperstraat, Oostzaandam
Beroppen:
1726     timmerman
fan 1742 oant 1760     tapper
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude om en naby 1722 yn Oostzaandam mei Grietje Jans Barkhouts, om en naby 21 jier âld. Sy is doopt om en naby 1701 yn Oostzaandam. Grietje is ferstoarn op woansdei 21 april 1728 yn Oostzaandam, om en naby 27 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Grietje: Er is geen zekerheid m.b.t. de overlijdensdatum van Grietje. Het is in het overlijdensregister de sterfdatum van "een" Grietje Jans (zonder achternaam) die het dichtst ligt bij de datum van het document van de weeskamer (Voor dit document zie: Het Boek)
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude om en naby 1731 yn Oostzaandam mei Jopje Dirks Trommels, om en naby 22 jier âld. Jopje is in dochter fan Dirk Trommelslager en Goutje Dirks. Sy is doopt om en naby 1709 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Jopje: Er is geen direct bewijs dat Dirk Klaasz. Trommels en Goutje Dirks de ouders zijn van Jobje. In de DTB-boeken van Egmond wordt de naam Trommelslager gebruikt. Aanwijzingen als de naam Jobje (Dirks moeder) en de naam Goutje (mogelijk verbasterd tot Gooltje-de naam van Jobjes zevende kind) en het feit dat Dirk "schuitvoerder" was en dus mogelijk in Zaandam kwam maken de verwantschap waarschijnlijk.
Een andere opvallende vermelding vinden we in de doopboeken van Alkmaar. Daar wordt op 17 februari 1726 een Jobje geboren. De ouders zijn Jan van den Abeelen en Grietje Trommelslager. Bewijs voor enig verband is er niet.
Jopje is ferstoarn op moandei 1 novimber 1790 yn Oostzaandam, om en naby 81 jier âld.
Adressen:
1730     Bloemgragt, Oostzaandam
fan 1760 oant 1766     Peperstraat, Oostzaandam
Belijdenis:
13-12-1730     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jan en Grietje:
1 Claas Kan. Hy is doopt yn Oostzaandam. Claas is ferstoarn op woansdei 13 maaie 1739 yn Oostzaandam.
2 Jan Kan. Hy is doopt op snein 28 novimber 1723 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Jan: Het is niet zeker of Jans doopdatum de juiste is. Het is de enige datum waarbij een Jan Claasz. en Grietje Jans als ouders vermeld staan. Achternamen staan er niet bij.
Jan is ferstoarn op freed 4 septimber 1744 yn Oostzaandam, 20 jier âld.
Bern fan Jan en Jopje:
3 Pieter Kan, doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Folgje 7.
4 Dirk Kan, doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Folgje 8.
5 Lourens Kan, doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Folgje 9.
6 Zymon Kan. Hy is doopt op tongersdei 7 novimber 1737 yn Oostzaandam. Zymon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1752 yn Oostzaandam, 14 jier âld.
7 Geertje Kan, doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Folgje 10.
8 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 1 april 1742 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op moandei 21 maaie 1742 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
9 Gooltje Kan. Sy is doopt op tongersdei 19 septimber 1743 yn Oostzaandam.
10 Klaas Kan, doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Folgje 11.
4 Grietje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Grietje is ferstoarn foar 1757 yn Oostzaandam.
Adressen:
1722     Molenpad, Oostzaandam
1751     Rozemarijnsteeg, Oostzaandam
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
16-01-1750     Grietje maakt een testament, waarin zij alles nalaat aan haar broer Jan en zijn vrouw Jopje. Zij heeft waarschijnlijk uit haar eerste huwelijk dus geen kinderen.
Grietje troude op tongersdei 21 oktober 1751 yn Oostzaandam mei Bruijn Cornelisz Vis.
Notysje by it houlik fan Grietje en Bruijn: Zowel Grietje als Bruijn zijn eerder getrouwd geweest.
Bruijn is ferstoarn foar snein 4 septimber 1757 yn Oostzaandam.
Notysje by ferstjerre fan Bruijn: Na het overlijden van Grietje stond een nieuw huwelijk gepland op 4.9.1757 maar Bruijn overleed, zijnde een weduwnaar op het Pantepad
Adres:
1751     ’t Roosendaal, Oostzaandam
5 Antje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Antje is ferstoarn op woansdei 28 maart 1731 yn Oostzaandam.
Adressen:
20-11-1698     Antje Claes uit de Peperstraat vertrekt naar Westzaandam (attestatie Oostzaandam)
oant 10-06-1721     Het Seyltje, Oostzaandam
fanôf 10-06-1721     Amsterdam
Diversen:
1722     Antje staat in Amsterdam vermeld onder de naam Kannes
03-08-1728     Een kind van Joost Jansz Gruys overlijdt in Amsterdam. Het is niet duidelijk welk kind.
Antje troude mei Joost Jansz. Gruijs. Joost is ferstoarn op tiisdei 3 augustus 1728 yn Amsterdam.
Bern fan Antje en Joost:
1 Neeltje Gruijs. Sy is doopt op snein 29 juli 1714 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op freed 17 augustus 1714 yn Oostzaandam, 19 dagen âld.
2 Neeltjen Gruijs. Sy is doopt op snein 2 oktober 1718 yn Oostzaandam.
3 Cornelis Gruijs. Hy is doopt op snein 12 novimber 1719.
4 Klaas Jooste Gruijs. Hy is doopt op snein 15 febrewaris 1722 yn Amsterdam.
5 Claas Gruijs. Hy is doopt op snein 30 maaie 1723 yn Amsterdam.
6 Neeltje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Sy is doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Neeltje is ferstoarn nei 1741, op syn minst 55 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Neeltje: We weten dat Neeltje na 1741 is overleden, omdat zij in dat jaar nog een deel van een erfenis krijgt.
Neeltje troude, heechstens 28 jier âld, foar tongersdei 15 augustus 1715 mei Remmert Jacobsz Gaves. Remmert is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1731 yn Oostzaandam.
Notysje by Remmert: In het testament van (een voor ons verder onbekende) Saertje Jans (5890-127/d.d. 24-08-1736) vermaakt zij geld aan de kinderen van Neeltje Claes Kan genaamd Cornelis, Dirk, Claes en Jacob Remmertse Gaves. Ook ene Grietje Jans Gaves, huisvrouw van Abraham Slom, krijgt een deel. In het begraafboek van Westzaandam wordt het overlijden van Abraham Slom gemeld, aangegeven door Jan Gaaf. De achternaam van Neeltjes man Remmert was waarschijnlijk Gaaf of Gaves.
Bern fan Neeltje en Remmert:
1 Jacob Gaves, berne om en naby 1712.
2 Claes Gaves. Hy is doopt om en naby 1713.
3 Sijmon Gaves, berne op snein 25 augustus 1715 yn Oostzaandam.
4 Cornelis Gaves, berne om en naby 1716.
5 Sijmon Gaves, berne op snein 23 augustus 1716 yn Oostzaandam. Sijmon is ferstoarn foar 1731, heechstens 15 jier âld.
6 Maartje Gaves, berne op snein 4 septimber 1718 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn foar 1731, heechstens 13 jier âld.
7 Dirk Gaves. Hy is doopt op snein 15 septimber 1720 yn Oostzaandam.
7 Pieter Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 24 maart 1810 yn Berkhout, 77 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 31-08-1732 oant 02-05-1752     Peperstraat, Oostzaandam
fan 02-05-1752 oant 17-10-1753     in de Heul op ’t Haeldersschoolpat, Oostzaan (De Heul ligt in het verlengde van de hoofdstraat van Oostzaan. In de achttiende eeuw stond er in de buurt van dit pad een school.)
fan 17-10-1753 oant 1810     Berkhout
Beroppen:
fan 25-10-1752 oant 25-11-1754     schoolmeester te Oostzaan
fan 26-11-1754 oant 03-04-1756     schoolmeester te Noord-Scharwoude
fan 04-04-1756 oant 1803     schoolmeester, koster en dorpsschrijver te Berkhout
fan 1803 oant 1810     rustend schoolmeester te Berkhout
Belijdenis:
27-06-1751     Gereformeerde kerk te Oostzaandam.
Pieter troude, 21 jier âld, op sneon 20 juli 1754 yn Oostzaan mei Jannetje van de Schelling, 20 jier âld. Jannetje is in dochter fan Johannis van de Schellinge en Katrina van der Veen. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1733 yn Oostzaandam. Jannetje is ferstoarn op woansdei 14 oktober 1801 yn Berkhout, 67 jier âld.
Adres:
fan 29-10-1733 oant 20-09-1754     Jan Sybertssteeg, Oostzaandam
Belijdenis:
30-09-1753     Gereformeerde kerk Oostzaandam
8 Dirk Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op freed 23 novimber 1798 yn Oostzaandam, 64 jier âld.
Adressen:
fanôf 1758     Jan Sybertssteeg, Oostzaandam
fan 1783 oant 1798     ’t huis Spitsbergen + erf, Peperstraat nr 592, Oostzaandam
Beroppen:
1776     scheepstimmerman
fan 1785 oant 1798     tapper
Belijdenis:
24-12-1758     Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Diversen:
06-05-1787     Verkozen tot ouderling van de Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Dirk troude, 24 jier âld, op snein 20 augustus 1758 yn Zaandam mei Trijntje Barkhout, 25 jier âld. Trijntje is in dochter fan Claas Jansz. Barkhout en Jannetje Jans Bosdam. Sy is doopt op woansdei 11 maart 1733 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Trijntje: Bij haar geboorte is de achternaam: Berkhout.
Trijntje is ferstoarn op tongersdei 9 febrewaris 1804 yn Oostzaandam, 70 jier âld.
Adressen:
oant 1758     Papepadje, Oostzaandam
fanôf 1758     in de Noord, Oostzaandam
fan 1798 oant 1804     Peperstraat
Belijdenis:
04-12-1755     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Dirk en Trijntje:
1 Jan Kan, doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Folgje 12.
2 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 11 april 1762 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op woansdei 28 april 1762 yn Oostzaandam, 17 dagen âld.
3 Klaas Kan, doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Folgje 13.
4 Jopje Kan, berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam. Folgje 14.
9 Lourens Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Lourens is ferstoarn op woansdei 22 septimber 1824 yn Berkhout, 88 jier âld. Lourens bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 04-12-1735 oant 12-10-1760     Peperstraat, Oostzaandam
fan 1760 oant 1765     Bogertpadt, Oostzaandam
fan 1785 oant 1798     Francepad, Oostzaandam
fan 18-08-1798 oant 22-09-1824     Berkhout
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Lourens:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 12 oktober 1760 yn Oostzaandam mei Marietje Pieters Pot, om en naby 20 jier âld. Sy is doopt om en naby 1740. Marietje is ferstoarn op tongersdei 15 oktober 1795 yn Oostzaandam, om en naby 55 jier âld.
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude, 62 jier âld, op snein 23 septimber 1798 yn Berkhout mei Reintje Warnaar, 55 jier âld, neidat sy op sneon 8 septimber 1798 yn Berkhout yn ûndertrou binne gien. Reintje is berne op snein 19 maaie 1743 yn Oldeholtpade (Wolvega), dochter fan Warner Harms en Geeske Jacobs.
Notysje by de berte fan Reintje: Er is geen zekerheid over de juistheid van deze geboortedatum. Het is de enige geboortedatum in de gemeente Weststellingwerf waarbij zowel de voornaam Reintje als het patroniem (voornaam vader) Warnaar worden aangegeven. Als geboorteplaats staat Oldeholtpade aangegeven. Dit dorp ligt slechts op enkele kilometers van Wolvega en (nu) in de gemeente Weststellingwerf.
Reintje is ferstoarn op snein 16 oktober 1808 yn Berkhout, 65 jier âld.
10 Geertje Kan, dochter fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Geertje is ferstoarn op freed 12 juni 1767 yn Oostzaandam, 27 jier âld.
Adres:
oant 30-05-1761     Peperstraat, Oostzaandam
Belijdenis:
28-09-1760     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Geertje troude, 21 jier âld, op sneon 30 maaie 1761 yn Oostzaandam mei Pieter Swaardemaker, 28 jier âld. Pieter is berne op snein 7 desimber 1732 yn Oostzaandam, soan fan Jan Pietersz. Swaardemaker en Fookeltje Dircks de Boer. Hy is doopt op freed 2 april 1762 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Pieter: In tegenstelling met veel andere personen in deze periode staat bij Pieter een geboortedatum vermeld. De familie Swaardemaker was doopsgezind en hun kinderen werden niet direkt na de geboorte gedoopt. In een familiebijbel (in bezit van Cees Kan, Eindhoven) heeft men destijds de juiste geboortedatum van Pieter genoteerd.
Pieter is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1791 yn Oostzaandam, 58 jier âld.
Bern fan Geertje en Pieter:
1 Jopje Zwaardemaker, berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam. Folgje 15.
11 Klaas Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 1 maart 1800 yn Oostzaandam, 54 jier âld.
Adressen:
oant 1766     Peperstraat, Oostzaandam
fanôf 1766     Kerkstraat, Oostzaandam
1785     in de Noord nr. 1207. Huijs, erf en werf, tegenover de molen de Groene Boer. In 1801 en 1905 bekend onder nummer 849, Oostzaandam
Berop:
fan 07-06-1766 oant 01-03-1800     schoolmeester
Belijdenis:
30-03-1766     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 14 desimber 1766 yn Oostzaandam mei Maritje Leest, 22 jier âld. Maritje is in dochter fan Jacob Freriksz. Leest en Lijsbeth Cornelis Schaap. Sy is doopt op woansdei 18 desimber 1743 yn Westzaandam. Maritje is ferstoarn op sneon 5 augustus 1797 yn Oostzaandam, 53 jier âld.
Adres:
oant 1766     Hoogendijk, Westzaandam
(2) troude, 52 jier âld, op snein 3 juni 1798 yn Westzaandam mei Antje Dirks Dekker, 45 jier âld.
Notysje by it houlik fan Klaas en Antje: Klaas en Antje trouwen voor de municipaliteit. Antje is weduwe als ze met Klaas trouwt.
Antje is berne op sneon 12 maaie 1753 yn Koog aan de Zaan. Sy is doopt op snein 24 septimber 1775 yn Westzaan. Antje is ferstoarn op moandei 3 juni 1833 yn Westzaan, 80 jier âld.
Adressen:
1798     Westzaandam
1801     In 1801 (Klaas is al overleden) staat er een huis "In de Noord 738" op naam van zijn weduwe Antje dekker.
fan 1801 oant 1805     in de Noord 849, Oostzaandam
Bern fan Klaas en Maritje:
1 Jan Kan, doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Folgje 16.
2 Jacob Kan. Hy is doopt op moandei 4 juni 1770 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op freed 11 juni 1773 yn Oostzaandam, 3 jier âld.
3 Pieter Kan, berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam. Folgje 17.
4 Jacob Kan, berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Folgje 18.
5 Cornelis Kan, berne op moandei 23 juni 1777 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 26 juni 1777 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op freed 24 septimber 1779 yn Oostzaandam, 2 jier âld.
12 Jan Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 30 jannewaris 1830 yn Zaandam, 70 jier âld.
Adressen:
1783     Kerkbuurt, Oostzaandam
1785     Francepad, Oostzaandam
fan 1801 oant 1805     Peeperstraat 408, Oostzaandam
fan 18-05-1812 oant 1820     Westzijde 933, Zaandam
1829     Molenbuurt 932, Zaandam (Bij de volkstelling van 1829 staat vermeld, dat er nog 20 anderen op het adres Molenbuurt 932 wonen.)
Belijdenis:
30-12-1781     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan troude, 24 jier âld, op snein 18 maaie 1783 mei Maartje Gruijs, 27 jier âld. Maartje is in dochter fan Hendrik Willemsz. Gruijs en Aagje Jans Klamp. Sy is doopt op snein 4 jannewaris 1756 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op sneon 4 maart 1820 yn Zaandam, 64 jier âld.
Adres:
oant 1783     Oostzijde Noord, Oostzaandam
Bern fan Jan en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op moandei 23 april 1792 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 29 april 1792 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tiisdei 17 juli 1792 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
13 Klaas Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op snein 16 jannewaris 1848 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adressen:
oant 1793     Kerkbuurt, Oostzaandam
1801     Caddegat 191, Oostzaandam
1805     Blauwepad, Westzaandam
1805     Kaddegat 175, Oostzaandam
1824     Oostzijde 378, Zaandam
1829     Oostzijde Wijk 3 nr 649, Zaandam
1839     Geldeloze Pad 445, Zaandam
Beroppen:
fan 1811 oant 1821     kantoorbediende
fan 1829 oant 1835     boekhouder
1839     geen beroep
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
fan 1804 oant 1813     Klaas staat in deze periode aangegeven als eigenaar van Herberg Spitsbergen. (In 1813 nr. 398, In 1806 heeft de herberg nog nr. 395)
1806     Klaas staat aangegeven als eigenaar van een huis Op ’t Oosterkaddegat Op ’t Hem (145)
1839     Bij Klaas en Jopje woont in: Elizabeth de Goede, 26 jaar oud, dienstbode.
1839     Zoon Pieter (45 jaar) woont in bij zijn ouders.
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Jopje Zwaardemaker, 27 jier âld.
Notysje by it houlik fan Klaas en Jopje: Jopje Swaardemaker is een kleindochter van Jan Kan en Jopje Trommels. Haar moeder, Geertje Kan, trouwde met Pieter Swaardemaker. Klaas en Jopje zijn neef en nicht.
sjoch 15 foar persoansgegevens fan Jopje.
Bern fan Klaas en Jopje:
1 Pieter Kan, berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam. Folgje 19.
2 Dirk Kan, berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam. Folgje 20.
14 Jopje Kan is berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Sy is doopt op snein 18 oktober 1772 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op freed 13 jannewaris 1826 yn Zaandam, 53 jier âld.
Adressen:
fan 1795 oant 1805     Francepad 435, Oostzaandam
fan 1816 oant 1824     Oostzijde 239, Oostzaandam
Berop:
1825     werkster
Belijdenis:
25-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 22 jier âld, op snein 26 april 1795 yn Oostzaandam mei Muus Moen, 30 jier âld. Muus is berne op snein 27 jannewaris 1765 yn Purmerland, soan fan Klaas Moen en Guurtje Morüs. Muus is ferstoarn op moandei 4 novimber 1816 yn Zaandam, 51 jier âld.
Berop:
oant 1816     timmerman
Belijdenis:
23-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jopje en Muus:
1 Klaas Moen, berne op sneon 23 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 24 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tongersdei 27 juli 1797 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Dirk Moen, berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam. Folgje 21.
3 Klaas Moen, berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam. Folgje 22.
4 Trijntje Moen, berne op snein 9 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Sy is doopt op tongersdei 13 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 7 desimber 1801 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op snein 14 febrewaris 1802 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 11 novimber 1807 yn Oostzaandam, 5 jier âld.
6 Jan Moen, berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam. Folgje 23.
7 Pieter Moen, berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam. Folgje 24.
15 Jopje Zwaardemaker is berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Swaardemaker en Geertje Kan (sjoch 10). Sy is doopt op snein 26 maart 1786 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op sneon 16 jannewaris 1841 yn Zaandam, 74 jier âld.
Notysje by Jopje: Jopje kwam uit een Doopsgezinde Familie. In het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente van Oostzaandam staat dat zij op 26 maart 1786 ("19 jaar out"), door dominee van der Os "met de Christelijke waterdoop (werd) bediend".
Adres:
oant 1793     Bloemgracht, Oostzaandam
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 27 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Klaas Kan, 23 jier âld.
Notysje by it houlik fan Jopje en Klaas: Jopje Swaardemaker is een kleindochter van Jan Kan en Jopje Trommels. Haar moeder, Geertje Kan, trouwde met Pieter Swaardemaker. Klaas en Jopje zijn neef en nicht.
sjoch 13 foar persoansgegevens fan Klaas.
Bern fan Jopje en Klaas: sjoch 13.
16 Jan Kan, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1816 yn Zaandam, 47 jier âld.
Adressen:
1772     Kerkstraat, Oostzaandam
fan 28-08-1791 oant 30-12-1792     Purmerend
1801     Noord 739, Oostzaandam
1805     Kalverstraat 460, Oostzaandam
1807     Fransepad, Oostzaandam
1811     N 547, Oostzaandam
1814     Oostzijde 518, Zaandam
Beroppen:
1799     timmerman
fan 1811 oant 1812     arbeider
Belijdenis:
27-12-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude, 28 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Oostzaandam mei Trijntje Barends, 30 jier âld. Trijntje is in dochter fan Beerent Coerts en Pieterke Geerds. Sy is doopt op snein 7 desimber 1766 yn Visvliet. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1811 yn Oostzaandam, 44 jier âld.
Diversen:
Bij haar doop is haar voornaam: Tettje
(2) troude, 43 jier âld, op moandei 26 augustus 1811 yn Zaandam mei Grietje Bontekoning, 39 jier âld.
Notysje by it houlik fan Jan en Grietje: De huwelijksakte van Jan en Grietje Bontekoning bevestigt dat Jan weduwnaar is van Trijntje Barends.
Grietje is berne op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Klaasz. Bontekoning en Grietje Cornelis Kat. Sy is doopt op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Grietje: Het doopboek vermeldt zowel geboorte als doop op 7 mei 1772.
Grietje is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 1820 yn Zaandam, 47 jier âld.
Adressen:
1817     Oostzijde 512, Zaandam
1820     Oostzijde 325, Zaandam
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Klaas Kan, berne op freed 13 april 1798 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 15 april 1798 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1825 yn Zaandam, 27 jier âld. Klaas bluwde net troud.
Berop:
1825     arbeider
Diversen:
Klaas gaat op 1 mei 1821 in dienst bij het 10e regiment Infanterie in de vesting Bergen op Zoom. Het stamboeknummer van Klaas is 8897.
Signalement:
Lang 1 el, 6 palmen, 2 duimen en 1 streep (ca. 1m 65); Rond aangezicht, Voorhoofd ordinair (gewoon); Blauwe oogen; Blond haar; Geen merkbare teekenen.
2 Pietertje Kan, berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam. Folgje 25.
3 Pieter Kan, berne op woansdei 12 febrewaris 1806 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 9 maart 1806 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op woansdei 20 maaie 1807 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
4 Jan Kan, berne op moandei 13 juni 1808 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 26 juni 1808 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1817 yn Zaandam, 8 jier âld.
5 Hendrik Kan, berne op tiisdei 22 augustus 1809 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 17 septimber 1809 yn Oostzaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 29 septimber 1809 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
Bern fan Jan en Grietje:
6 Maartje Kan, berne op woansdei 9 desimber 1812 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1814 yn Zaandam, 1 jier âld (oarsaak: kinderziekte).
17 Pieter Kan is berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op sneon 11 april 1772 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 30 augustus 1833 yn Zaandam, 61 jier âld.
Adressen:
fan 1783 oant 1805     De Noord 686, Oostzaandam
1801     Aan den Dijk 159, Oostzaandam
1805     Prinsepad 264, Oostzaandam
1807     Noord, Oostzaandam
fanôf 19-10-1810     Kampen
1811     Nr 692, Oostzaandam
1824     Westzijde 216, Zaandam
1829     Rozengracht 216, Zaandam
Beroppen:
fan 1811 oant 1824     arbeider
fan 1824 oant 1827     nachtwaker
Belijdenis:
30-03-1794     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 4 augustus 1793 yn Oostzaandam mei Neeltje Bakker, 22 jier âld. Neeltje is in dochter fan Dirk Ariansz. Bakker en Aafje Jans Steenstra. Sy is doopt op sneon 16 febrewaris 1771 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 27 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
Adres:
oant 1793     Kerkbuurt, Zaandam
(2) troude, 31 jier âld, op sneon 20 augustus 1803 yn Oostzaandam mei Pietertje Hengermeulen, 33 jier âld. Pietertje is in dochter fan Barend Hengermeulen en Antje de Jager. Sy is doopt op tongersdei 5 oktober 1769 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1820 yn Zaandam, 50 jier âld.
(3) troude, 48 jier âld, op snein 20 augustus 1820 yn Zaandam mei Antje Stuurman, 43 jier âld. Antje is berne op freed 13 desimber 1776 yn Zaandijk, dochter fan David Pieters Stuurman en Neeltje Jans Groot. Sy is doopt op snein 15 desimber 1776 yn Zaandijk. Antje is ferstoarn op moandei 29 oktober 1838 yn Zaandam, 61 jier âld.
Berop:
1820     naaister
Bern fan Pieter en Pietertje:
1 Barend Kan, berne op sneon 30 novimber 1805 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 5 desimber 1805 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op tongersdei 9 jannewaris 1806 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
2 Barend Kan, berne op tongersdei 8 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 11 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op woansdei 21 jannewaris 1807 yn Oostzaandam, 13 dagen âld.
3 Maartje Kan, berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam. Folgje 26.
4 Antje Kan, berne op woansdei 21 augustus 1811 yn Oostzaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1811 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
18 Jacob Kan is berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op tongersdei 9 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op sneon 2 febrewaris 1839 yn Zaandam, 63 jier âld.
Adressen:
fan 1801 oant 1805     in de Noord 858, Oostzaandam (Jacob is eigenaar van dit huis.)
1806     in de Noord nr. 929, Oostzaandam
1813     in de Noord nr 875, Oostzaandam
fan 1820 oant 1839     Oostzijde Wijk 2 nr 392 (=kerkbuurt), Zaandam (Grietje Bergen woont op het zelfde adres. (beroep: dienstbode))
Beroppen:
fan 1811 oant 1812     timmerman
fan 1824 oant 1829     tapper
fan 1833 oant 1837     timmerman
Belijdenis:
24-06-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
1824     Een "meid" woont in
1829     Er was een inwonend meisje: Immetje Lucies uit Alkmaar (geb. ca. 1812).
Jacob:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Westzaandam mei Aagje Kopjes, 23 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 12 april 1774 yn Westzaan, dochter fan Hendrik Klaasz. Kopjes en Maartje Jans Bakker. Sy is doopt op snein 8 maaie 1774 yn Westzaan. Aagje is ferstoarn op tiisdei 22 oktober 1805 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
Adres:
oant 25-06-1797     Koog aan de Zaan
(2) troude, 31 jier âld, op freed 7 novimber 1806 yn Oostzaandam mei Aagje Groot, 25 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 16 oktober 1781 yn Oostzaandam, dochter fan Cornelis Klaasz. Groot en Maartje Pieters Plekker. Sy is doopt op snein 27 febrewaris 1803 yn Westzaandam. Aagje is ferstoarn op tiisdei 10 april 1866 yn Zaandam, 84 jier âld.
Adres:
1866     Westzijde 299, Zaandam
Berop:
fan 1829 oant 1845     tapster
Godstsjinst:
Doopsgezind (Nieuwe Huis Gemeente Zaandam)
Diversen:
fanôf 18-?-1862     Aagje woont in bij haar dochter Maartje.
Bern fan Jacob en Aagje (1):
1 Maartje Kan, berne op moandei 3 desimber 1798 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 9 desimber 1798 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 3 septimber 1800 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Maartje Kan, berne op tiisdei 3 novimber 1801 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 8 novimber 1801 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op moandei 24 oktober 1803 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
3 Maartje Kan, berne op tiisdei 24 septimber 1805 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 29 septimber 1805 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 10 oktober 1805 yn Oostzaandam, 16 dagen âld.
Bern fan Jacob en Aagje (2):
4 Cornelis Kan, doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Folgje 27.
5 Jacob Kan, berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam. Folgje 28.
6 Jan Kan, berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk. Folgje 29.
7 Maartje Kan, berne op snein 25 jannewaris 1818 yn Zaandijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 5 desimber 1820 yn Zaandam, 2 jier âld.
8 Trijntje Kan, berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam. Folgje 30.
9 Klaas Kan, berne op snein 15 oktober 1820 yn Zaandijk. Klaas is ferstoarn op tiisdei 27 maart 1832 yn Zaandam, 11 jier âld.
10 Dirk Kan, berne op snein 28 septimber 1823 yn Zaandijk. Dirk is ferstoarn op woansdei 28 april 1824 yn Zaandam, 7 moannen âld.
11 Maartje Kan, berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam. Folgje 31.
19 Pieter Kan is berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 13) en Jopje Zwaardemaker (sjoch 15). Hy is doopt op snein 13 april 1794 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 23 april 1858 yn Zaandam, 64 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Adressen:
1820     Oostzijde 398, Zaandam
1821     Peperstraat, Zaandam
1839     Geldeloze Pad 445, Zaandam
±1849     Dam 304, Zaandam
1850     Blauwepad 1121, Zaandam
Beroppen:
1815     arbeider/houtzager
fan 1821 oant 1824     herbergier/tapper
1850     commissaris van het (stoom?) trekveer tussen Zaandam en Amsterdam
Diversen:
1824     Bij Pieter wonen in een meid en zijn zuster Jopje.
1839     Pieter woont in bij zijn ouders.
1850     Pieter woont in bij zijn broer Dirk.
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 28 maaie 1815 yn Zaandam mei Pijttje (Pietje) Droeviger, 29 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pieter en Pietje: Pieter trouwde tweemaal met een meisje van Ameland. Volgens een verhaal van Gosse Oosterbaan (Archief Zaanstad) kwamen veel meisjes van de eilanden naar de Zaan als dienstbode.
Pietje is berne op sneon 1 oktober 1785 yn Ballum (Ameland), dochter fan Cornelis Cornelisz. Droeviger en Seeske Jans. Sy is doopt op snein 30 oktober 1785 yn Ballum (Ameland). Pietje is ferstoarn op tiisdei 21 maart 1820 yn Zaandam, 34 jier âld.
Berop:
1815     dienstbode
Pieter en Pietje bluwden sûnder bern.
(2) troude, 27 jier âld, op snein 1 juli 1821 yn Zaandam mei Engeltje Visser, 19 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pieter en Engeltje: Na hun huwelijk gingen Pieter en Engeltje op 27 december 1821 naar notaris Evenblij in Zaandam en lieten daar een testament op de langstlevende maken. Op 17 juni 1829 is Pieter (alleen) echter weer bij de notaris. Dit keer bij notaris van Goor Hinloopen (ook in Zaandam). Hij herroept zijn vorige testament en laat in het nieuwe testament al zijn bezittingen na aan zijn ouders. In het vertrekboek van de Gereformeerde kerk van de Oostzijde zien we dat Engeltje op 9 mei 1830 vertrekt naar Amsterdam. Daar woont ze tot 25 april 1851 in de Vinkenstraat. Ze gaat dan waarschijnlijk terug naar Ameland waar ze in 1868 overlijdt. Hoewel Pieter en Engeltje sinds 1830 al niet meer bij elkaar woonden wordt Engeltje in haar testament nog omschreven als "weduwe van Pieter Kan". Er is kennelijk iets niet goed gegaan in het huwelijk van Pieter en Engeltje.
Engeltje is berne op tiisdei 15 desimber 1801 yn Hollum (Ameland), dochter fan Volkert Jacobs Visser en Ettje Jacobs. Sy is doopt op snein 6 maart 1803 yn Hollum (Ameland). Engeltje is ferstoarn op moandei 8 juni 1868 yn Ameland, 66 jier âld.
Adres:
fan 07-05-1830 oant 25-04-1851     Vinkenstraat, Amsterdam
20 Dirk Kan is berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 13) en Jopje Zwaardemaker (sjoch 15). Hy is doopt op snein 22 augustus 1802 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tongersdei 3 juli 1879 yn Zaandam, 76 jier âld.
Adressen:
1829     Geldeloze Pad 445, Zaandam
1839     Blauwepad 1121, Zaandam
1870     Bouwmanspad 1004 bis, Zaandam (Woont in bij Klaas en Maartje Verlaan)
1879     Westzijde 1004, Zaandam
Beroppen:
fan 1829 oant 1862     scheepstimmerman
1871     witwerker (Een witwerker is een kuiper, die voornamelijk pakvaten en huishoudelijk kuipwerk maakt.)
1879     Winkelier in houtwerk
Diversen:
Signalement: lengte: 1 el, 6 palm, 1 duim; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus en mond: gewoon; kin: rond; wenkbrauwen: bruin. Dit signalement komt uit het dienstplichtdocument. Dirk werd vrijgeloot.
Dirk:
(1) troude, 27 jier âld, op snein 23 augustus 1829 yn Zaandam mei Aagje Eijdenberg, 25 jier âld. Aagje is berne op woansdei 22 augustus 1804 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Cornelisz. Eijdenberg en Cornelisje Leenderts Fruijtier. Sy is doopt op snein 9 septimber 1804 yn Oostzaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 5 april 1834 yn Zaandam, 29 jier âld.
(2) troude, 33 jier âld, op snein 28 febrewaris 1836 yn Zaandam mei Tayke Zeilemaker, 37 jier âld. Tayke is berne op woansdei 16 maaie 1798 yn Kolhorn, dochter fan Teltjer Aukes Zeilemaker en Maartje Cornelis Saaff. Sy is doopt op snein 20 maaie 1798 yn Kolhorn. Tayke is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1874 yn Zaandam, 75 jier âld.
Bern fan Dirk en Aagje:
1 Cornelia Kan, berne op woansdei 5 maaie 1830 yn Zaandam. Cornelia is ferstoarn op woansdei 2 juni 1880 yn Zaandam, 50 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
Adres:
oant 1880     Wijk T 374, Zaandam
2 Jopje Kan, berne op woansdei 11 juli 1832 yn Zaandam. Jopje is ferstoarn op moandei 19 maaie 1913 yn Nieuwveen, 80 jier âld. Jopje bluwde net troud.
Adres:
fanôf 19-05-1897     Westzijde F 393, Zaandam (Jopje woont in bij Klaas en Maartje Verlaan)
Berop:
"bekwaam costuumnaaister voor de groote lui" (volgens Klaas Kan Kzn in zijn herinneringen)
Bern fan Dirk en Tayke:
3 Klaas Kan, berne op freed 25 augustus 1837 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 18 maaie 1839 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Klaas Kan, berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam. Folgje 32.
21 Dirk Moen is berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 16 april 1797 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 5 septimber 1857 yn Oostzaandam, 60 jier âld. Dirk troude, 28 jier âld, op snein 18 desimber 1825 yn Zaandam mei Eefje Osseman, 28 jier âld. Eefje is berne op snein 19 novimber 1797 yn Oostzaandam. Eefje is ferstoarn op freed 5 jannewaris 1866 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Dirk en Eefje:
1 Jobje Moen, berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam. Folgje 33.
2 Jannetje Moen, berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam. Folgje 34.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam. Folgje 35.
4 Trijntje Moen, berne op tiisdei 16 juni 1835 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op sneon 2 juli 1836 yn Zaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op woansdei 19 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 6 septimber 1837 yn Zaandam, 1 moanne âld.
6 Trijntje Moen, berne op tongersdei 18 oktober 1838 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 14 juni 1878 yn Zaandam, 39 jier âld. Trijntje bluwde net troud.
22 Klaas Moen is berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 28 oktober 1798 yn Oostzaandam.
Adres:
1845     Zaandam
Klaas troude, 34 jier âld, op woansdei 10 april 1833 yn Dinteloord mei Cornelia Binkhorst, 24 jier âld. Cornelia is berne op moandei 3 oktober 1808 yn Dinteloord, dochter fan Pieter Binkhorst en Adriana Dingemanse Burgers. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Dinteloord. Cornelia is ferstoarn op freed 31 oktober 1845 yn Amsterdam, 37 jier âld.
Bern fan Klaas en Cornelia:
1 Cornelis Moen, berne op snein 14 oktober 1832 yn Dinteloord.
Notysje by de berte fan Cornelis: Cornelis werd geboren voor het huwelijk van Klaas en Cornelia en werd bij het huwelijk geëcht.
Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1833 yn Dinteloord, 7 moannen âld.
23 Jan Moen is berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 26 april 1807 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 29 augustus 1846 yn Zaandam, 39 jier âld. Jan:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 10 febrewaris 1831 yn Koog aan de Zaan mei Catharina Hendrika Emous, 27 jier âld. Catharina is berne op sneon 19 maart 1803 yn Haarlem, dochter fan Barend Emous en Jansje Bouwman. Catharina is ferstoarn op sneon 18 desimber 1841 yn Zaandam, 38 jier âld.
(2) troude, 36 jier âld, op snein 17 septimber 1843 yn Zaandam mei Neeltje de Leeuw, 36 jier âld. Neeltje is berne op snein 9 augustus 1807 yn Oostzaan, dochter fan Jacob de Leeuw en Trijntje Staphorst. Neeltje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1881 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Jan en Catharina:
1 Muus Moen, berne op tiisdei 23 augustus 1831 yn Zaandam. Muus is ferstoarn op snein 21 oktober 1849 yn Zaandam, 18 jier âld.
2 Jansje Moen, berne op sneon 20 juli 1833 yn Zaandam. Jansje is ferstoarn op moandei 1 maaie 1854 yn Zaandam, 20 jier âld. Jansje bluwde net troud.
3 Pieter Moen, berne op moandei 18 april 1836 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op moandei 20 desimber 1915 yn Zaandam, 79 jier âld. Pieter bluwde net troud.
4 Jan Moen, berne op tiisdei 22 maaie 1838 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 1852 yn Zaandam, 14 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
5 Dirk Moen, berne op tongersdei 10 april 1845 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 4 maaie 1877 yn Bloemendaal, 32 jier âld. Dirk bluwde net troud.
24 Pieter Moen is berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 11 novimber 1810 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 6 oktober 1843 yn Zaandam, 32 jier âld. Pieter:
(1) troude, 20 jier âld, op snein 25 septimber 1831 yn Zaandam mei Maria Johanna Heeme, 27 jier âld. Maria is berne op moandei 9 jannewaris 1804 yn Zaandam. Maria is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1840 yn Zaandam, 36 jier âld.
(2) troude, 29 jier âld, op snein 8 maart 1840 yn Zaandam mei Tieske Blankert, 26 jier âld. Tieske is berne op tiisdei 24 augustus 1813 yn Zaandam. Tieske is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Bern fan Pieter en Tieske:
1 Dirk Moen, berne op woansdei 4 jannewaris 1837 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 20 febrewaris 1857 yn Zaandam, 20 jier âld. Dirk bluwde net troud.
2 Jobje Moen, berne op freed 18 febrewaris 1842 yn Zaandam. Jobje is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1842 yn Zaandam, 7 moannen âld.
3 Lotje Moen, berne op freed 24 novimber 1843 yn Zaandam. Lotje is ferstoarn op tiisdei 10 juli 1855 yn Zaandam, 11 jier âld.
25 Pietertje Kan is berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 16) en Trijntje Barends. Sy is doopt op tongersdei 29 maaie 1800 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op snein 9 maaie 1858 yn Zaandam, 58 jier âld.
Adres:
fan 1849 oant 1858     Molenpad 171 (Oostzijde 632), Zaandam
Berop:
1833     dienstbode
Diversen:
1829     Pietertje woont (ongehuwd) in bij Gt Nomen aan de Oostzijde
Pietertje troude, 33 jier âld, op snein 16 juni 1833 yn Zaandam mei Jan Dekker, 31 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pietertje en Jan: Jan was eerder getrouwd met Jannetje van der Markt.
Jan is berne op woansdei 2 septimber 1801 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Dekker en Aaltje Smit. Jan is ferstoarn op snein 1 desimber 1850 yn Zaandam, 49 jier âld.
Adressen:
1839     Molenpad 632, Zaandam
1850     Oostzijde 1632, Zaandam
Beroppen:
fan 1833 oant 1842     pelder
1839     molenaar
1850     arbeider
Bern fan Pietertje en Jan:
1 Trijntje Dekker, berne op moandei 31 maart 1834 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 24 oktober 1834 yn Zaandam, 6 moannen âld.
2 Trijntje Dekker, berne op tiisdei 18 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 23 maaie 1853 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Pietertje Dekker, berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam. Folgje 36.
4 Aagje Dekker, berne op freed 1 april 1842 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 14 desimber 1850 yn Zaandam, 8 jier âld.
26 Maartje Kan is berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Kan (sjoch 17) en Pietertje Hengermeulen. Sy is doopt op snein 22 maaie 1808 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 13 april 1882 yn Jisp, 73 jier âld.
Adressen:
oant 19-06-1828     Oostzijde 249, Zaandam
fanôf 19-06-1828     Purmerend
fan 09-04-1833 oant 1852     Jisp
1856     Beemster (?)
Berop:
dienstmeisje
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 11 novimber 1827 yn Zaandam mei Arent Exalto, 24 jier âld. Arent is berne op snein 23 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, soan fan Adriaan Exalto en Grietje Duijves. Hy is doopt op snein 9 maart 1823 yn Oostzaandam. Arent is ferstoarn op moandei 26 maart 1877 yn Jisp, 74 jier âld.
Beroppen:
1827     molenmaker
fan 1828 oant 1877     timmerman
Godstsjinst:
Doopsgezind Waterlands
Bern fan Maartje en Arent:
1 Pieter Exalto, berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam. Folgje 37.
2 Geertje Exalto, berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp. Folgje 38.
3 Adriaan Exalto, berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp. Folgje 39.
4 Petronella Catharina Exalto, berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp. Folgje 40.
5 Hendrik Exalto, berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp. Folgje 41.
6 Trijntje Exalto, berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp. Folgje 42.
7 Aaltje Exalto, berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp. Folgje 43.
8 Jacob Exalto, berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp. Folgje 44.
27 Cornelis Kan, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Hy is doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 novimber 1854 yn Zaandam, 46 jier âld.
Adressen:
fan 1824 oant 1839     De Noord 811, Zaandam (Er wonen in 1839 4 gezinnen op het adres Noord 811.)
1843     Oostzijde 1811, Zaandam
fan 1843 oant 1854     Oostzijde 790, Zaandam
1847     Westzijde 121, Zaandam
1853     Noord 791a, Zaandam
Beroppen:
fan 1825 oant 1835     milicien bij de 17e afd. infanterie (De 17e Afdeling Infanterie was samengesteld uit: 36e Bataljon Jagers, 36e, 37e en 38e Bataljon Infanterie Nationale Militie.)
1837     timmerman (-sknecht)
fan 1839 oant 1854     molenmaker
Belijdenis:
27-02-1825     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Cornelis troude, 25 jier âld, op woansdei 6 febrewaris 1833 yn Zaandam mei Eijtje Luijten, 24 jier âld. Eijtje is berne op tiisdei 11 oktober 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Luijten en Elsje Nieuwkamp. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Oostzaandam. Eijtje is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1866 yn Zaandam, 57 jier âld.
Beroppen:
1833     dienstbode
1865     winkelierster
Bern fan Cornelis en Eijtje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 24 maart 1835 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1840 yn Zaandam, 4 jier âld.
2 Pieter Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 16 oktober 1852 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Jacob Kan, berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam. Folgje 45.
4 Elsje Kan, berne op sneon 14 maart 1840 yn Zaandam. Elsje is ferstoarn op tiisdei 8 augustus 1865 yn Zaandam, 25 jier âld. Elsje bluwde net troud.
Adres:
oant 1865     Oostzijde 691, Zaandam
Berop:
oant 1865     dienstbode
5 Klaas Kan, berne op tiisdei 15 juni 1841 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 16 maaie 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Jan Kan, berne op moandei 10 april 1843 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op snein 27 desimber 1891 yn Zaandam, 48 jier âld. Jan bluwde net troud.
Berop:
oant 1891     straatmaker
7 Cornelis Kan, berne op snein 1 septimber 1844 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 12 novimber 1844 yn Zaandam, 2 moannen âld.
8 Klaas Kan, berne op snein 28 desimber 1845 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 20 febrewaris 1847 yn Zaandam, 1 jier âld.
9 Simon Kan, berne op tongersdei 11 febrewaris 1847 yn Zaandam. Simon is ferstoarn op sneon 27 febrewaris 1847 yn Zaandam, 16 dagen âld.
10 Klaas Kan, berne op freed 6 april 1849 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 24 april 1849 yn Zaandam, 18 dagen âld.
11 Aagje Kan, berne op sneon 7 septimber 1850 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op moandei 25 novimber 1850 yn Zaandam, 2 moannen âld.
12 Aagje Kan, berne op snein 30 novimber 1851 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 26 maart 1853 yn Zaandam, 1 jier âld.
28 Jacob Kan is berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Jacob is ferstoarn op snein 11 novimber 1866 yn Zaandam, 54 jier âld.
Adres:
fan 1839 oant 1866     Dampad 299a, Zaandam (Er wonen in 1839 2 gezinnen op het adres Dampad 299.)
Berop:
fan 1836 oant 1866     kleermaker
Belijdenis:
26-02-1832     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Signalement:
1844     Signalement (genoteerd bij keuring voor mil.dienst): "Lengte 1 el, 6 palm, 0 duim en 8 streep; aangezigt: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: groot; mond: ordinair; kin: rond; haar: bruin". (Jacob werd vrijgeloot voor de militaire dienst)
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1836 yn Zaandam mei Antje Briel, 26 jier âld. Antje is berne op woansdei 3 jannewaris 1810 yn Wormerveer, dochter fan Klaas Andriesz. Briel en Magteltje Jacobs Dekker. Sy is doopt op woansdei 14 febrewaris 1810 yn Wormerveer. Antje is ferstoarn op snein 20 novimber 1870 yn Zaandam, 60 jier âld.
Berop:
1836     dienstbode
Bern fan Jacob en Antje:
1 Klaas Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Folgje 46.
2 Willem Kan, berne op snein 18 novimber 1838 yn Zaandam. Willem is ferstoarn op tongersdei 5 novimber 1885 yn Zaandam, 46 jier âld. Willem bluwde net troud.
Adressen:
fan 17-11-1865 oant 20-04-1866     Bloemendaal
fan 20-04-1866 oant 27-06-1866     Dampad 299a, Zaandam
fanôf 27-06-1866     Amsterdam
fanôf 07-1872     Overtoom, Amsterdam
fan 29-11-1877 oant 1881     Leiden
fan 1881 oant 1885     Utrecht
1885     Wijk J 262, Zaandam
Beroppen:
opzichter
suppoost
1880     scheepmaker
Diversen:
Willem werd vrijgeloot voor militaire dienst.
3 Jacob Kan, berne op moandei 27 jannewaris 1840 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op snein 5 april 1840 yn Zaandam, 2 moannen âld.
4 Jacob Kan, berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam. Folgje 47.
5 Cornelis Kan, berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam. Folgje 48.
6 Aagje Kan, berne op freed 8 novimber 1844 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 15 novimber 1846 yn Zaandam, 2 jier âld.
7 Magteltje Kan, berne op tiisdei 9 desimber 1845 yn Zaandam. Magteltje is ferstoarn op moandei 22 desimber 1845 yn Zaandam, 13 dagen âld.
8 Andries Kan, berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam. Folgje 49.
9 Jan Willem Kan, berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam. Folgje 50.
29 Jan Kan is berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Jan is ferstoarn op moandei 6 oktober 1856 yn Hoorn, 42 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Jan: Jan overlijdt in de gevangenis in Hoorn (zie hoofdstuk "de negentiende eeuw" in HET BOEK)
Adressen:
Kopermolenpad 771bis, Zaandam
Wijk 3, Kramerspad 666bis, Zaandam
fan 1829 oant 1839     De Noord 844, Zaandam
fan 1851 oant 1854     Wijk 4, Noord 775, Zaandam
1855     Noord 816b, Zaandam
Berop:
fan 1829 oant 1855     olieslager(-sknecht)
Belijdenis:
23-02-1834     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Jan troude, 23 jier âld, op snein 2 juli 1837 yn Zaandam mei Trijntje van Elsland, 23 jier âld. Trijntje is berne op freed 4 maart 1814 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas van Elsland en Guurtje Zoon. Trijntje is ferstoarn op sneon 7 septimber 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Adressen:
1862     Eilandje 657d, Zaandam
1865     Noord 774bis, Zaandam
Berop:
oant 1867     winkelierster
Belijdenis:
fanôf 23-02-1834     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam. Folgje 51.
2 Klaas Kan, berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam. Folgje 52.
3 Guurtje Kan, berne op tiisdei 25 jannewaris 1842 yn Zaandam. Guurtje is ferstoarn op freed 27 oktober 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Guurtje Kan, berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam. Folgje 53.
5 Maartje Kan, berne op tongersdei 23 april 1846 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op freed 31 maart 1848 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Maartje Kan, berne op woansdei 7 maart 1849 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 18 desimber 1867 yn Zaandam, 18 jier âld. Maartje bluwde net troud.
7 Adriana Kan, berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam. Folgje 54.
8 Trijntje Kan, berne op sneon 21 jannewaris 1854 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1854 yn Zaandam, 1 moanne âld.
30 Trijntje Kan is berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Trijntje is ferstoarn op sneon 14 oktober 1854 yn Zaandam, 35 jier âld.
Adressen:
fanôf 30-03-1844     Jisp
1846     Dubbeldam
1854     Papenpad 983, Zaandam
Berop:
fan 1839 oant 1844     naaister
Belijdenis:
1830     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Trijntje troude, 24 jier âld, op snein 31 maart 1844 yn Zaandam mei Jan Meijn, 26 jier âld. Jan is berne op tiisdei 9 septimber 1817 yn Zaandam, soan fan Pieter Meijn en Aagje Meijnders. Jan is ferstoarn op woansdei 7 april 1886 yn Zaandam, 68 jier âld.
Berop:
fan 1844 oant 1886     timmerman
Bern fan Trijntje en Jan:
1 Pieter Meijn, berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam). Folgje 55.
31 Maartje Kan is berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Maartje is ferstoarn op tiisdei 30 april 1867 yn Zaandam, 41 jier âld.
Adres:
oant 1867     Westzijde 289, Zaandam
Belijdenis:
1844     Doopsgezinde kerk Westzaandam
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 4 maaie 1845 yn Zaandam mei Klaas Bernhard, 30 jier âld.
Notysje by it houlik fan Maartje en Klaas: Klaas is weduwnaar van Antonia van den Tempel.
Klaas is berne op tongersdei 5 maaie 1814 yn Oud Loosdrecht, soan fan Harman Barnhard en Gerritje van der Sluijs. Klaas is ferstoarn op tongersdei 29 oktober 1874 yn Zaandam, 60 jier âld.
Notysje by Klaas: Soms wordt bij Klaas de naam Barnhard gebruikt, later wordt het Bernhard.
Adressen:
1854     Westzijde 289, Zaandam
1874     Dampad 299a, Zaandam
Beroppen:
fan 1845 oant 1863     agent van politie
21-12-1849     Klaas was politieagent in Zaandam vanaf 29 December 1849
Bern fan Maartje en Klaas:
1 Gerritje Bernhard, berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam. Folgje 56.
2 Jacob Bernhard, berne op tiisdei 28 novimber 1848 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op woansdei 16 juli 1851 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Aagje Bernhard, berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam. Folgje 57.
4 Herman Bernhard, berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam. Folgje 58.
1841_klaas.jpg 1843_maartje.jpg
1 1841 Klaas
2 1843 Maartje
32 Klaas Kan (ôfb. 1) is berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam, soan fan Dirk Kan (sjoch 20) en Tayke Zeilemaker. Klaas is ferstoarn op freed 4 juli 1919 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adressen:
1870     Bouwmanspad 1004 bis, Zaandam
fanôf 1875     Molenbuurt 1001, Zaandam
fan 1880 oant 1900     Westzijde F 393, Zaandam
fan 1900 oant 1919     Westzijde 125, Zaandam
Beroppen:
fan 1853 oant 1901     timmerman
1882     huistimmerman, houtzager
fan 1906 oant 1919     koopman in heipalen
Klaas troude, 30 jier âld, op tongersdei 28 septimber 1871 yn Zaandam mei Maartje Verlaan (ôfb. 2), 28 jier âld. Maartje is berne op woansdei 22 febrewaris 1843 yn Zaandam, dochter fan Klaas Verlaan en Aukie Kroon. Maartje is ferstoarn op snein 25 jannewaris 1931 yn Zaandam, 87 jier âld.
Adres:
oant 1931     Meester Cornelispad 2, Zaandam
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam. Folgje 59.
2 Cornelia Kan, berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam. Folgje 60.
3 Margaretha Kan, berne op tongersdei 15 febrewaris 1877 yn Zaandam. Margaretha is ferstoarn op tongersdei 9 augustus 1877 yn Zaandam, 5 moannen âld.
4 Klaas Kan, berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam. Folgje 61.
33 Jobje Moen is berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Jobje is ferstoarn op snein 26 maaie 1878 yn Zaandam, 52 jier âld. Jobje troude, 26 jier âld, op snein 6 febrewaris 1853 yn Zaandam mei Hendrik Bart, 21 jier âld. Hendrik is berne op sneon 10 septimber 1831 yn Zaandam, soan fan Pieter Bart en Magdalena Pennemes. Hendrik is ferstoarn op moandei 21 septimber 1908 yn Zaandam, 77 jier âld.
Berop:
tuinman
Bern fan Jobje en Hendrik:
1 Pieter Bart, berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam. Folgje 62.
2 Dirk Bart, berne op moandei 14 augustus 1854 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 2 maaie 1864 yn Zaandam, 9 jier âld.
3 Cornelis Bart, berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam. Folgje 63.
4 Herman Bart, berne op tiisdei 31 maaie 1859 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op sneon 3 desimber 1859 yn Zaandam, 6 moannen âld.
5 Jan Bart, berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam. Folgje 64.
6 Magdalena Bart, berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam. Folgje 65.
7 Eefje Bart, berne op sneon 28 april 1866 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1867 yn Zaandam, 9 moannen âld.
8 Dirk Bart, berne op freed 8 maaie 1868 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 24 augustus 1868 yn Zaandam, 3 moannen âld.
9 Herman Bart, berne op tongersdei 13 jannewaris 1870 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op tiisdei 1 maart 1870 yn Zaandam, 1 moanne âld.
34 Jannetje Moen is berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Jannetje is ferstoarn op moandei 23 juli 1866 yn Zaandam, 36 jier âld. Jannetje troude, 24 jier âld, op snein 19 novimber 1854 yn Zaandam mei Christiaan Schenk, 23 jier âld. Christiaan is berne op moandei 18 april 1831 yn Zaandam, soan fan Albert Schenk en Christina Engel. Christiaan is ferstoarn op tongersdei 24 septimber 1903 yn Zaandam, 72 jier âld.
Bern fan Jannetje en Christiaan:
1 Christina Schenk, berne op tongersdei 23 augustus 1855 yn Zaandam. Christina is ferstoarn op tiisdei 11 febrewaris 1862 yn Zaandam, 6 jier âld.
2 Dirk Schenk, berne op sneon 30 maaie 1857 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 11 juli 1857 yn Zaandam, 1 moanne âld.
3 Eefje Schenk, berne op tiisdei 1 maart 1859 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1869 yn Zaandam, 10 jier âld.
4 Albert Schenk, berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam. Folgje 66.
5 Dirk Schenk, berne op tongersdei 21 jannewaris 1864 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 25 april 1870 yn Zaandam, 6 jier âld.
35 Cornelis Moen is berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam, soan fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Cornelis is ferstoarn op moandei 11 maaie 1885 yn Zaandam, 53 jier âld. Cornelis troude, 38 jier âld, op snein 14 augustus 1870 yn Zaandam mei Guurtje Huijsman, 36 jier âld. Guurtje is berne op tiisdei 13 maaie 1834 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Schouten. Guurtje is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Zaandam, 44 jier âld.
Bern fan Cornelis en Guurtje:
1 Dirk Moen, berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam. Folgje 67.
2 Klaas Moen, berne op woansdei 2 septimber 1874 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 25 septimber 1875 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 1 septimber 1877 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 moannen âld.
36 Pietertje Dekker is berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam, dochter fan Jan Dekker en Pietertje Kan (sjoch 25). Pietertje is ferstoarn op tongersdei 23 novimber 1876 yn Zaandam, 37 jier âld.
Berop:
dienstbode
Pietertje troude, 24 jier âld, op snein 19 juni 1864 yn Zaandam mei Pieter Boes, 31 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 4 juni 1833 yn Zaandam, soan fan Barent Boes en Neeltje Bas. Pieter is ferstoarn op snein 6 oktober 1901 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Pietertje en Pieter:
1 Barend Boes, berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam. Folgje 68.
2 Neeltje Boes, berne op moandei 24 septimber 1866 yn Zaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1869 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Jan Boes, berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam. Folgje 69.
4 Neeltje Boes, berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam. Folgje 70.
5 Aagje Boes, berne op moandei 27 juli 1874 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op tongersdei 28 desimber 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Aagje bluwde net troud.
37 Pieter Exalto is berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam, soan fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Pieter is ferstoarn op moandei 19 desimber 1904 yn Wormer, 76 jier âld.
Adres:
Wormer
Berop:
timmerman
Pieter:
(1) troude, 36 jier âld, op sneon 7 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Koeman, 31 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 14 novimber 1832 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Koeman en Grietje Piet. Jannetje is ferstoarn op tiisdei 23 augustus 1870 yn Wormer, 37 jier âld.
(2) troude, 43 jier âld, op snein 19 novimber 1871 yn Wormer mei Hendrikje Huijsman, 41 jier âld. Hendrikje is berne op woansdei 31 maart 1830 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Bakker. Hendrikje is ferstoarn op woansdei 8 maaie 1918 yn Wormer, 88 jier âld.
Bern fan Pieter en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer. Folgje 71.
2 Geertje Exalto, berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer. Folgje 72.
38 Geertje Exalto is berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp, dochter fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Geertje is ferstoarn op woansdei 24 maart 1869 yn Beemster, 39 jier âld. Geertje bluwde sûnder bern.
Adres:
Beemster
Berop:
dienstbode
Geertje troude, 26 jier âld, op snein 15 juni 1856 yn Beemster mei Pieter Dinkla, 33 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 30 juli 1822 yn Beemster, soan fan Gerrit Dinkla en Neeltje Heijns. Pieter is ferstoarn op moandei 6 desimber 1897 yn Beemster, 75 jier âld.
Berop:
warmoezenier
39 Adriaan Exalto is berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp, soan fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Adriaan is ferstoarn op freed 11 juni 1909 yn Jisp, 75 jier âld. Adriaan troude, 26 jier âld, op snein 12 febrewaris 1860 yn Wormer mei Maartje Bakker, 31 jier âld. Maartje is berne op snein 1 febrewaris 1829 yn Graft, dochter fan Klaas Bakker en Pietertje Kwadijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1895 yn Jisp, 66 jier âld.
Berop:
dienstmeisje
Bern fan Adriaan en Maartje:
1 Arend Exalto, berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp. Folgje 73.
2 Pietertje Exalto, berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp. Folgje 74.
40 Petronella Catharina Exalto is berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp, dochter fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Petronella is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1919 yn Amsterdam, 82 jier âld. Petronella troude, 22 jier âld, op snein 16 maaie 1858 yn Jisp mei Gerrit Brussel, 25 jier âld. Gerrit is berne op tongersdei 17 jannewaris 1833 yn Zaandijk, soan fan Joannes Brussel en Trijntje de Boer. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 1 jannewaris 1903 yn Amsterdam, 69 jier âld.
Adressen:
fan 26-10-1859 oant 1860     Wormer
fanôf 1860     Rotterdam
fanôf 02-03-1874     Wormerveer
fanôf 07-03-1884     Amsterdam
Beroppen:
1858     werkman
1882     schipper
fan 1893 oant 1896     werkman
Bern fan Petronella en Gerrit:
1 Catharina Brussel, berne yn juli 1859 yn Wormerveer. Catharina is ferstoarn op snein 4 novimber 1866 yn Charlois, 7 jier âld.
2 Maria Brussel, berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam. Folgje 75.
3 Arend Brussel, berne op tongersdei 28 juli 1864 yn Rotterdam. Arend is ferstoarn op tiisdei 22 novimber 1864 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
4 Geertruida Brussel, berne op moandei 22 jannewaris 1866 yn Rotterdam. Geertruida is ferstoarn op moandei 26 augustus 1918 yn Amsterdam, 52 jier âld.
5 Petronella Catharina Brussel, berne op tiisdei 18 oktober 1870 yn Rotterdam. Petronella is ferstoarn op freed 10 febrewaris 1871 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
6 Elisabeth Brussel, berne op freed 12 april 1872 yn Wormer. Folgje 76.
7 Alida Brussel, berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer. Folgje 77.
8 Catharina Brussel, berne op tiisdei 21 maaie 1878 yn Wormerveer. Folgje 78.
41 Hendrik Exalto is berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp, soan fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Hendrik is ferstoarn op woansdei 8 novimber 1911 yn Purmerend, 70 jier âld.
Berop:
pakhuisknecht
Hendrik:
(1) troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Frikke, 23 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 17 febrewaris 1841 yn Beemster, dochter fan Harm Frikke en Louisa Lampe. Jannetje is ferstoarn op moandei 26 augustus 1878 yn Purmerend, 37 jier âld.
(2) troude, 38 jier âld, op snein 2 novimber 1879 yn Wijdewormer mei Bregtje Haan, 41 jier âld. Bregtje is berne op freed 19 jannewaris 1838 yn Wijdewormer, dochter fan Jan Haan en Maartje Blaauw. Bregtje is ferstoarn op freed 23 novimber 1906 yn Purmerend, 68 jier âld.
Bern fan Hendrik en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op tiisdei 24 jannewaris 1865 yn Purmerend. Maartje is ferstoarn op moandei 28 desimber 1868 yn Purmerend, 3 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer. Folgje 79.
3 Louise Exalto, berne op freed 13 jannewaris 1871 yn Wijdewormer. Louise is ferstoarn op tiisdei 11 april 1871 yn Wijdewormer, 2 moannen âld.
4 Louise Exalto, berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer. Folgje 80.
5 Arend Exalto, berne yn oktober 1874 yn Purmerend. Arend is ferstoarn op tiisdei 9 maart 1875 yn Purmerend, 5 moannen âld.
42 Trijntje Exalto is berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp, dochter fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Trijntje is ferstoarn yn febrewaris 1938 yn Purmerend, 92 jier âld.
Adressen:
27-03-1848     Volgerweg
fan 25-05-1868 oant 25-05-1871     Beemster
fanôf 25-05-1871     Jisp
fan 25-11-1872 oant 30-10-1879     Wijdewormer
fan 30-10-1879 oant 26-09-1885     Purmerend
fanôf 26-09-1885     Kwadijk
Berop:
1868     dienstbode
Trijntje troude, 22 jier âld, op snein 24 maaie 1868 yn Jisp mei Dirk Olij, 20 jier âld. Dirk is berne op moandei 27 maart 1848 yn Beemster, soan fan Cornelis Olij en Dirkje Visser. Dirk is ferstoarn op tongersdei 9 maaie 1901 yn Kwadijk, 53 jier âld.
Berop:
arbeider
Bern fan Trijntje en Dirk:
1 Maartje Olij, berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn Beemster. Folgje 81.
2 Cornelis Olij, berne op sneon 25 febrewaris 1871 yn Beemster. Cornelis is ferstoarn op sneon 11 maart 1871 yn Beemster, 14 dagen âld.
3 Cornelis Olij, berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer. Folgje 82.
4 Derkje Olij, berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer. Folgje 83.
5 Arend Olij, berne op tongersdei 7 septimber 1876 yn Wijdewormer. Arend is ferstoarn op tiisdei 26 desimber 1876 yn Wijdewormer, 3 moannen âld.
6 Arend Olij, berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer. Folgje 84.
7 Jacob Olij, berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk. Folgje 85.
8 Henderik Olij, berne op tiisdei 8 febrewaris 1887 yn Kwadijk. Henderik is ferstoarn op tongersdei 8 maart 1888 yn Kwadijk, 1 jier âld.
9 Hendrik Olij, berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk. Folgje 86.
43 Aaltje Exalto is berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp, dochter fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Aaltje is ferstoarn op woansdei 20 april 1932 yn Jisp, 84 jier âld. Aaltje troude, 22 jier âld, op snein 8 maaie 1870 yn Jisp mei Jacob Bakker, 27 jier âld. Jacob is berne op freed 12 augustus 1842 yn Wormer, soan fan Jan Bakker en Hiltje van der Laar. Jacob is ferstoarn op freed 19 maart 1926 yn Wormer, 83 jier âld.
Berop:
schilder
Bern fan Aaltje en Jacob:
1 Jan Jacob Bakker, berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer. Folgje 87.
2 Maartje Bakker, berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer. Folgje 88.
3 Hiltje Bakker, berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer. Folgje 89.
4 Willemtje Bakker, berne op snein 24 desimber 1876 yn Wormer. Folgje 90.
5 Geertje Bakker, berne op moandei 9 augustus 1880 yn Wormer. Folgje 91.
6 Grietje Bakker, berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer. Folgje 92.
7 Adrianus Bakker, berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer. Folgje 93.
8 Jacob Bakker, berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer. Folgje 94.
44 Jacob Exalto is berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp, soan fan Arent Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Jacob is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1920 yn Jisp, 68 jier âld.
Beroppen:
timmerman
Winkelier
Jacob troude, 28 jier âld, op snein 20 juni 1880 yn Jisp mei Maartje Bakker, 26 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 20 juni 1854 yn Jisp, dochter fan Simon Bakker en Angenietje Ofman. Maartje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1940 yn Jisp, 86 jier âld.
Berop:
dienstbode
Bern fan Jacob en Maartje:
1 Maartje Exalto, berne op snein 1 maaie 1881 yn Jisp. Maartje is ferstoarn op moandei 28 maaie 1883 yn Jisp, 2 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp. Folgje 95.
3 Angenietje Exalto, berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp. Folgje 96.
4 Adriaan Exalto, berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp. Folgje 97.
5 Simon Exalto, berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp. Folgje 98.
45 Jacob Kan is berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 27) en Eijtje Luijten. Jacob is ferstoarn op woansdei 27 jannewaris 1892 yn Zaandam, 53 jier âld. Jacob bluwde sûnder bern.
Adres:
1892     Oostzijde D 293, Zaandam
Berop:
fan 1876 oant 1892     winkelier in kruidenierswaren, tapper en slijter
Jacob troude, 37 jier âld, op snein 22 oktober 1876 yn Zaandam mei Aaltje Kat, 35 jier âld. Aaltje is berne op snein 24 jannewaris 1841 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kat en Sijtje Huisman. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1897 yn Zaandam, 56 jier âld.
Berop:
1876     dienstbode
1837_klaas.jpg
3 1837 Klaas
46 Klaas Kan (ôfb. 3) is berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Klaas is ferstoarn op freed 21 desimber 1883 yn Zaandam, 46 jier âld.
Adressen:
oant 29-04-1862     Zijpe
fan 29-04-1862 oant 05-12-1862     Wormerveer
fanôf 05-12-1862     Dampad 289b, Zaandam
1865     Westzijde 786, Zaandam
fan 1866 oant 1867     Zeemanspad 575, Zaandam
1869     Westzijde 583, Zaandam
fan 1871 oant 1873     Hoogendijk 141, Zaandam
1877     Hoogendijk 135, Zaandam
1883     Hoogendijk 57, Zaandam
Beroppen:
1862     logementsbediende
fan 1865 oant 1876     hofmeester
fan 1877 oant 1883     bierhandelaar
Diversen:
fan 02-05-1856 oant 15-05-1861     Klaas is in dienst. "Ligting 1856, lotingnummer 108". Hij diende in het 5e Regiment Infanterie
Klaas troude, 24 jier âld, op snein 1 juni 1862 yn Wormerveer mei Maria (Mietje) van Amersfoort, 26 jier âld. Mietje is berne op woansdei 14 oktober 1835 yn Wormerveer, dochter fan Hendrik van Amersfoort en Antje Stroo. Mietje is ferstoarn op tongersdei 20 maart 1913 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Adressen:
Hoogendijk 84, Zaandam
oant 01-05-1884     Krimp 76d, Zaandam
1895     Hoogendijk K 52, Zaandam
fan 30-08-1900 oant 24-06-1901     Hoogendijk 121, Zaandam (ten huize van de weduwe Siemon Lodel)
fan 24-06-1901 oant 11-09-1907     Czaar Peterstraat, Zaandam (ten huize van Cornelis van de Bosch)
fanôf 11-09-1907     Amsterdam
Bern fan Klaas en Mietje:
1 Jacob Kan, berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam. Folgje 99.
2 Antje Kan, berne op woansdei 11 jannewaris 1865 yn Zaandam.
Notysje by de berte fan Antje: De geboorte van Antje werd aangegeven door de vroedvrouw Anna Hiemens wegens afwezigheid van de vader.
Antje is ferstoarn op freed 7 septimber 1866 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Antje Kan, berne op tongersdei 8 augustus 1867 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op snein 29 septimber 1867 yn Zaandam, 1 moanne âld.
4 Hendrik Willem Kan, berne op moandei 26 juli 1869 yn Zaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 9 augustus 1872 yn Zaandam, 3 jier âld.
5 Pieter Kan, berne op tongersdei 10 augustus 1871 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 augustus 1871 yn Zaandam, 19 dagen âld.
6 Hendrik Willem Kan, berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam. Folgje 100.
7 Anna Maria Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1877 yn Zaandam. Anna is ferstoarn op freed 2 novimber 1877 yn Zaandam, 2 moannen âld.
1841_jacob.jpg 1847_trijntje_kef.jpg
4 1841 Jacob
5 1847 Trijntje Kef
47 Jacob Kan (ôfb. 4) is berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Jacob is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1920 yn Zaandam, 79 jier âld.
Adressen:
1875     Rozengracht 212, Zaandam
fan 02-07-1875 oant 1878     Dampad 289, Zaandam
1890     Rozengracht 263, Zaandam
1897     Dampad J 252, Zaandam
fan 1900 oant 1906     Dampad 15, Zaandam
fan 1904 oant 1920     Rozengracht 2, Zaandam
Beroppen:
1855     scholier
1871     verversknecht
fan 1876 oant 1920     schilder(-sknecht)
Jacob troude, 30 jier âld, op snein 26 maart 1871 yn Zaandam mei Trijntje Kef (ôfb. 5), 24 jier âld. Trijntje is berne op freed 12 maart 1847 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kef en Aaltje Kat. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1921 yn Zaandam, 74 jier âld.
Adres:
fan 1920 oant 1921     Oostzijde 260, Zaandam
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Jacob en Trijntje:
1 Antje Kan, berne op woansdei 9 oktober 1872 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 jier âld.
2 Klaas Kan, berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam. Folgje 101.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam. Folgje 102.
48 Cornelis Kan is berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 maaie 1908 yn Amsterdam, 65 jier âld. Cornelis bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 11-08-1863 oant 15-03-1864     Zaandijk
fan 15-03-1864 oant 16-08-1865     Dampad 299a, Zaandam
fan 05-07-1865 oant 29-03-1866     Bij de Cock, Den Helder (Cornelis staat in het "dienstbodenregister" genoemd als banketbakker)
fan 03-04-1866 oant 04-05-1866     Zaandam
fan 04-05-1866 oant 01-04-1874     Haarlem
fan 1874 oant 01-04-1874     Boxmeer
fan 01-04-1874 oant 22-04-1876     Zaandam
fan 22-04-1876 oant 11-06-1878     Amersfoort (Andries en Bregitta wonen in bij: B.J.J.J.Walen en Dhr.Steinbuch - gezinskaart Steinbuch))
fanôf 11-06-1878     van der Helststraat 100 / Sarphatipark 18 / Lange Niezel 11 huis, Amsterdam
Beroppen:
fan 24-11-1842 oant 1878     banketbakker
1855     scholier
oant 16-05-1908     chefkok
Godstsjinst:
doopsgezind
Diversen:
Cornelis was vrijgeloot voor de militaire dienst, maar heeft toch gediend als plaatsvervanger "van no 2 lighting 1864 uit Ursem"
Cornelis troude, 33 jier âld, op woansdei 20 septimber 1876 yn Zaandam mei Bregitta Nieuwenhuis, 36 jier âld. Bregitta is berne op sneon 12 septimber 1840 yn Zaandam, dochter fan Klaas Nieuwenhuis en Zwaantje Mulder. Bregitta is ferstoarn op tiisdei 6 oktober 1931 yn Nieuwveen, 91 jier âld.
Adres:
fan 27-11-1919 oant 06-10-1931     Johannes stichting, Nieuwveen
1847_andries.jpg 1847_trijntje_sauer.jpg
6 1847 Andries
7 1847 Trijntje Sauer
49 Andries Kan (ôfb. 6) is berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Andries is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1902 yn Amsterdam, 55 jier âld.
Adressen:
1863     Weiver 63/42, Krommenie
fan 12-08-1869 oant 16-08-1869     Weesp
fan 23-02-1870 oant 16-12-1872     Enkhuizen
fan 1872 oant 1874     Zaandam
fan 22-04-1874 oant 15-01-1876     Weiver 57, Krommenie
fanôf 15-01-1876     Elandsstraat 24 (Kanton 4), Amsterdam
1880     Elandsstraat 18 (Kanton 3), Amsterdam
fan 20-03-1889 oant 26-06-1896     Klein Heiligland 87, Haarlem
fanôf 26-06-1896     Da Costastraat 77 / Jacob van Lennepstraat 189-2 / Tollenstraat 79-2, Amsterdam
Berop:
fan 1871 oant 1902     gasfitter vast werkman bij de gasfabrieken
Diversen:
Andries was "uit hoofde van ligchaamsgebreken" vrijgesteld van dienst
Andries troude, 23 jier âld, op snein 21 maaie 1871 yn Zaandam mei Trijntje Sauer (ôfb. 7), 23 jier âld. Trijntje is berne op snein 21 novimber 1847 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Sauer en Trijntje Stolp. Trijntje is ferstoarn op woansdei 21 desimber 1921 yn Schoten, 74 jier âld.
Adressen:
1904     Amsterdam
fanôf 01-09-1911     Schoten
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Andries en Trijntje:
1 Trijntje Kan, berne op freed 23 augustus 1872 yn Enkhuizen. Trijntje is ferstoarn op freed 20 oktober 1876 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Anna Cornelia Kan, berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie. Folgje 103.
3 Jacob Kan, berne op sneon 23 jannewaris 1875 yn Krommenie. Jacob is ferstoarn op snein 12 novimber 1876 yn Amsterdam, 1 jier âld.
4 Willem Jakob Kan, berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam. Folgje 104.
5 Andries Kan, berne op woansdei 11 septimber 1878 yn Amsterdam. Andries is ferstoarn op tiisdei 27 april 1880 yn Amsterdam, 1 jier âld.
6 Catharina Hendrika Kan, berne op snein 28 maart 1880 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op tiisdei 30 novimber 1880 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Bregitte Elisabeth Kan, berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam. Folgje 105.
8 Cornelis Kan, berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam. Folgje 106.
9 Andries Kan, berne op moandei 16 juli 1888 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op snein 23 juni 1889 yn Haarlem, 11 moannen âld.
10 Jacob Kan, berne op sneon 1 febrewaris 1890 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op moandei 7 april 1890 yn Haarlem, 2 moannen âld.
1850_jan.jpg
8 1850 Jan
50 Jan Willem Kan (ôfb. 8) is berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Jan is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Leiden, 28 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Jan: Jan overlijdt te Leiden maar woont dan in Haarlem.
Adressen:
oant 27-10-1868     Zuiddijk 339, Zaandam (Dit is waarschijnlijk het adres van het logement waar hij werkt.)
fanôf 27-10-1868     Haarlem
Beroppen:
17-03-1870     logementsbediende
fan 1874 oant 1878     sociëteitsbediende
Militaire dienst:
10-05-1870     7e regiment infanterie
Signalement:
17-03-1870     Lengte 1,67 m;ovaal aangezicht;hooog voorhoofd;grijze ogen;gewone neus en mond;bruin haar
Jan troude, 24 jier âld, op woansdei 27 maaie 1874 yn Haarlem mei Jakoba Lennings, 19 jier âld. Jakoba is berne op woansdei 5 juli 1854 yn Haarlem, dochter fan Jacobus Johannes Lennings en Anna Catharina Hessels. Jakoba is ferstoarn op sneon 5 septimber 1925 yn Haarlem, 71 jier âld.
Adres:
1881     Luitensteeg 29, Haarlem
Berop:
1898     winkelierster
Bern fan Jan en Jakoba:
1 Anna Catharina Kan, berne op snein 14 febrewaris 1875 yn Haarlem. Anna is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1881 yn Haarlem, 5 jier âld.
2 Brigitta Cornelia Kan, berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem. Folgje 107.
3 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem. Folgje 108.
51 Aagje Kan is berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Aagje is ferstoarn op tongersdei 26 juni 1919 yn Alkmaar, 81 jier âld.
Adressen:
oant 1863     Oostzijde 666, Zaandam
fan 19-01-1863 oant 16-05-1875     Koedijk
fanôf 16-05-1875     Bergen
fan 26-05-1880 oant 08-10-1881     Akersloot
fan 08-10-1881 oant 1910     Noorderkade 16, Alkmaar
fan 1910 oant 1919     Snaarmanslaan 78 (inwonend?), Alkmaar
Berop:
1862     dienstbode
Aagje:
(1) troude, 30 jier âld, op snein 10 maaie 1868 yn Koedijk mei Arie Hartland, 26 jier âld. Arie is berne op snein 2 jannewaris 1842 yn Koedijk, soan fan Gerrit Hartland en Neeltje Bakker. Arie is ferstoarn op sneon 4 desimber 1875 yn Koedijk, 33 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Arie: Het overlijden van Arie wordt gemeld in Koedijk. Als woonplaats staat aangegeven: Bergen.
Berop:
1868     visser
(2) troude, 42 jier âld, op sneon 12 juni 1880 yn Koedijk mei Jan Verhoeve, 43 jier âld. Jan is berne op freed 20 jannewaris 1837 yn Alkmaar, soan fan Pieter Verhoeve en Bernardina Vroon. Jan is ferstoarn op freed 3 juni 1910 yn Alkmaar, 73 jier âld.
Beroppen:
1880     arbeider
1900     koopman
Bern fan Aagje en Arie:
1 Jan Hartland, berne op sneon 17 juli 1869 yn Koedijk. Jan is ferstoarn op freed 27 augustus 1869 yn Koedijk, 1 moanne âld.
2 Trijntje Hartland, berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk. Folgje 109.
3 Neeltje Hartland, berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk. Folgje 110.
4 Jan Hartland, berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk. Folgje 111.
Bern fan Aagje en Jan:
5 Geertje Verhoeve, berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar. Folgje 112.
52 Klaas Kan is berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Klaas is ferstoarn op snein 17 desimber 1916 yn Delft, 76 jier âld.
Adressen:
1862     Kramerspad 231, Zaandam
1870     Smaal 806a, Zaandam
fan 1874 oant 1883     Geerweg wijk 8 nr. 101, Delft
Berop:
fan 1862 oant 1883     olieslager (-sknecht)
Klaas troude, 32 jier âld, op snein 17 maart 1872 yn Zaandam mei Neeltje Rot, 26 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 juni 1845 yn Westzaan, dochter fan Cornelis Rot en Trijntje Prins. Neeltje is ferstoarn op woansdei 19 desimber 1923 yn Delft, 78 jier âld.
Berop:
1872     dienstbode
Bern fan Klaas en Neeltje:
1 Jan Kan, berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam. Folgje 113.
2 Trijntje Kan, berne op tiisdei 14 oktober 1873 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 19 febrewaris 1875 yn Delft, 1 jier âld.
3 Trijntje Kan, berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft. Folgje 114.
4 Grietje Kan, berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft. Folgje 115.
5 Aagje Kan, berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft. Folgje 116.
6 Jansje Kan, berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft. Folgje 117.
53 Guurtje Kan is berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Guurtje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1916 yn Zaandam, 71 jier âld.
Adressen:
fan 14-03-1868 oant 12-04-1870     Koedijk
fanôf 12-04-1870     Noord 897, Zaandam
fan 1873 oant 1876     Oostzijde 715 (Konijnepad), Zaandam
1877     Smidspadje 652bis, Zaandam
1880     Wijk D nr 53, Zaandam
fanôf 09-02-1884     Wijk 114 C, Oostzaan
1890     Eilandje D 53, Zaandam
fan 1900 oant 1916     Hollandschepad 15, Zaandam
Berop:
fan 1862 oant 1868     dienstbode
Guurtje troude, 23 jier âld, op snein 8 maart 1868 yn Zaandam mei Willem Onrust, 28 jier âld. Willem is berne op tongersdei 6 febrewaris 1840 yn Oostzaan, soan fan Pieter Onrust en Louwieza Koster. Willem is ferstoarn op moandei 30 april 1934 yn Oostzaan, 94 jier âld.
Adres:
fan 09-02-1884 oant 03-08-1885     Oostzaan
Beroppen:
fan 1868 oant 1902     arbeider
1902     pakhuisknecht
Bern fan Guurtje en Willem:
1 Louise Onrust, berne op tiisdei 9 febrewaris 1869 yn Koedijk. Louise is ferstoarn op snein 20 maart 1881 yn Zaandam, 12 jier âld.
2 Trijntje Onrust, berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam. Folgje 118.
3 Pieter Onrust, berne op snein 21 septimber 1873 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op snein 19 febrewaris 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Pieter bluwde net troud.
Berop:
koopman
4 Jan Onrust, berne op sneon 5 augustus 1876 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 13 juni 1936 yn Oostzaan, 59 jier âld. Jan bluwde net troud.
Adressen:
fanôf 09-02-1884     Oostzaan
1895     Oostzaan
Berop:
tabakshandelaar
Belijdenis:
Jan was blind.
Militaire dienst:
16-12-1895     Wordt gekeurd maar vanwege broederdienst vrijgesteld. (Is absent bij de loting)
5 Douwe Onrust, berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam. Folgje 119.
6 Klaas Onrust, berne op tiisdei 23 desimber 1884 yn Oostzaan. Klaas is ferstoarn op freed 21 augustus 1936 yn Zaandam, 51 jier âld. Klaas bluwde net troud.
Adres:
Kerkstraat 143, Oostzaan
Belijdenis:
Klaas zat in de gemeenteraad van Oostzaan, maar moest daar uitstappen als gevolg van het organisatieverbod voor defensiepersoneel. Klaas overleed als gevolg van een explosie in de Artillerie inrichting (Zaandam) waar hij ploegbaas was.
54 Adriana Kan is berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Fan de berte is oanjefte dean. Adriana is ferstoarn op tongersdei 21 april 1932 yn Heiloo, 80 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Adriana: Adriana overleed in Heilo maar woonde nog in Koedijk.
Adressen:
oant 10-09-1867     Koedijk
fan 10-09-1867 oant 14-03-1868     Kramerspad 666bis, Zaandam
fan 14-03-1868 oant 1912     Koedijk
1900     Kanaaldijk 103, Alkmaar
oant 21-04-1932     Heiloo
Adriana troude, 23 jier âld, op snein 9 maaie 1875 yn Koedijk mei Adriaan Koning, 25 jier âld. Adriaan is berne op tiisdei 7 augustus 1849 yn Oostzaan, soan fan Adriaan Koning en Femmetje Oderkerk. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 11 augustus 1927 yn Alkmaar, 78 jier âld.
Adres:
Kanaaldijk 164, Koedijk
Beroppen:
fan 1875 oant 1915     visser
1907     veldarbeider
Bern fan Adriana en Adriaan:
1 Trijntje Koning, berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk. Folgje 120.
2 Alida Koning, berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk. Folgje 121.
3 Aagtje Koning, berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk. Folgje 122.
4 Grietje Koning, berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk. Folgje 123.
5 Guurtje Koning, berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk. Folgje 124.
55 Pieter Meijn is berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam), soan fan Jan Meijn en Trijntje Kan (sjoch 30). Pieter is ferstoarn op woansdei 30 maart 1881 yn Purmerend, 34 jier âld.
Adres:
oant 1864     Amsterdam
Berop:
schilder
Pieter troude, 23 jier âld, op snein 15 augustus 1869 yn Zaandam mei Immetje de Groot, 23 jier âld. Immetje is berne op woansdei 11 maart 1846 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas de Groot en Trijntje van der Meer. Immetje is ferstoarn op moandei 6 juni 1898 yn Purmerend, 52 jier âld.
Bern fan Pieter en Immetje:
1 Catharina Elisabeth Meijn, berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan. Folgje 125.
2 Klaas Meijn, berne op freed 5 novimber 1869 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op freed 3 maart 1871 yn Purmerend, 1 jier âld.
3 Elsje Meijn, berne op snein 24 septimber 1871 yn Purmerend. Elsje is ferstoarn op snein 6 maart 1892 yn Purmerend, 20 jier âld.
4 Jan Meijn, berne op moandei 15 desimber 1873 yn Purmerend. Folgje 126.
5 Cornelia Meijn, berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend. Folgje 127.
6 Elisabeth Meijn, berne op tongersdei 28 febrewaris 1878 yn Purmerend. Elisabeth is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1879 yn Purmerend, 1 jier âld.
7 Grietje Meijn, berne op woansdei 19 novimber 1879 yn Purmerend. Grietje is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1880 yn Purmerend, 4 moannen âld.
8 Elisabeth Meijn, berne op woansdei 26 jannewaris 1881 yn Purmerend.
Adres:
fanôf 13-02-1902     48 Angels Road Brixton, Londen
56 Gerritje Bernhard is berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Gerritje is ferstoarn yn 1905 yn Amsterdam, 58 of 59 jier âld. Gerritje troude, 26 jier âld, op snein 2 maart 1873 yn Zaandam mei Willem Frederik Klaver, 21 jier âld. Willem is berne op freed 2 maaie 1851 yn Amsterdam, soan fan Willem Klaver en Leentje Catharina van Weijjen.
Bern fan Gerritje en Willem:
1 Gerrit Klaver, berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam. Folgje 128.
2 Herman Philippus Klaver, berne op tongersdei 5 desimber 1878 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 129.
3 Wilhelmina Frederika Klaver, berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam. Folgje 130.
4 Philippus Klaver, berne op woansdei 1 oktober 1884 yn Amsterdam. Philippus is ferstoarn op sneon 7 april 1888 yn Amsterdam, 3 jier âld.
5 Klaas Klaver, berne op tongersdei 8 juli 1886 yn Amsterdam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1887 yn Amsterdam, 6 moannen âld.
6 Willem Frederik Klaver, berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam. Folgje 131.
57 Aagje Bernhard is berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Aagje is ferstoarn op snein 11 april 1926, 74 jier âld. Aagje troude, 20 jier âld, op snein 20 augustus 1871 yn Zaandam mei Johannes Gerardus van Kessel, 21 jier âld. Johannes is berne op sneon 2 febrewaris 1850 yn Bloemendaal, soan fan Leonardus van Kessel en Maria Miezenbeek. Johannes is ferstoarn yn Amersfoort.
Adres:
fan 01-10-1883 oant 22-01-1886     Zutphen
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Johannes Gerardus van Kessel, berne op snein 1 oktober 1871 yn Haarlem. Folgje 132.
2 Elisabeth Margaretha van Kessel, berne op freed 21 maart 1873 yn Haarlem. Folgje 133.
3 Margaretha Helena van Kessel, berne op snein 1 novimber 1874 yn Amersfoort. Folgje 134.
4 Johanna van Kessel, berne op tongersdei 16 maart 1876 yn Amersfoort. Folgje 135.
5 Maartje van Kessel, berne op woansdei 10 oktober 1877 yn Amersfoort.
6 Leonardus Antonius van Kessel, berne op tiisdei 2 novimber 1880 yn Amersfoort. Folgje 136.
7 Bernardus Jacob van Kessel, berne op woansdei 14 juni 1882 yn Amersfoort. Bernardus is ferstoarn op tiisdei 24 april 1883 yn Amersfoort, 10 moannen âld.
8 Bernardina Agatha van Kessel, berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Zutphen. Folgje 137.
9 Bernardus Jacob van Kessel, berne op sneon 6 febrewaris 1886 yn Zutphen. Folgje 138.
10 Antonia Wilhelmina van Kessel, berne op snein 4 maart 1888 yn Amersfoort. Antonia is ferstoarn op freed 13 april 1888 yn Amersfoort, 1 moanne âld.
11 Antonia Wilhelmina van Kessel, berne op tongersdei 15 augustus 1889 yn Amersfoort. Folgje 139.
58 Herman Bernhard is berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam, soan fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Herman is ferstoarn op moandei 17 maart 1919 yn Bloemendaal, 64 jier âld.
Diversen:
In de geboorteakte van Herman wordt de achternaam gespeld als "Bernhard" i.p.v. "Barnhard".
Herman troude, 23 jier âld, op snein 11 novimber 1877 yn Zaandam mei Jansje Hagelmann, 26 jier âld. Jansje is berne op tiisdei 15 april 1851 yn Westzaan, dochter fan Willem Frederik Hagelmann en Maria Brasem. Jansje is ferstoarn op freed 27 augustus 1915 yn Amsterdam, 64 jier âld.
Bern fan Herman en Jansje:
1 Maria Bernhard, berne op snein 14 desimber 1879 yn Amsterdam. Folgje 140.
2 Willem Frederik Bernhard, berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 141.
3 Clasina Adriana Bernhard, berne op sneon 18 septimber 1886 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 142.
4 Gerardina Bernhard, berne op tiisdei 29 maaie 1888 yn Nieuwer-Amstel.
59 Dirk Kan is berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Dirk is ferstoarn op snein 15 april 1900 yn Zaandam, 27 jier âld.
Adressen:
fan 26-05-1896 oant 06-02-1897     Nieuwendam
fan 06-02-1897 oant 06-08-1897     Noordeinde 4-56 (op kamers), Monnikendam
fan 05-08-1897 oant 22-10-1897     Zaandam
fan 23-10-1897 oant 1899     Delft
fan 23-06-1899 oant 1900     Langestraat 48, Zaandam (Ten huize van W.Lentsch als kostganger.)
Beroppen:
1882     smid
fan 1896 oant 1900     koopman
1900     metaaldraaier/smid aan de rijksgeweerfabriek (A.I.)
Militaire dienst:
Dirk was geschikt voor de militaire dienst, maar liet zich vervangen door Ids Boersma uit Sneek
Signalement:
1 m 70 lang, rond aangezicht, gewoon voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Dirk troude, 23 jier âld, op tongersdei 30 april 1896 yn Alkmaar mei Jansina Cornelia Basie, 24 jier âld. Jansina is berne op snein 12 novimber 1871 yn Alkmaar, dochter fan Jan Adriaan Basie en Adriaantje Volkers. Jansina is ferstoarn op snein 11 april 1937 yn Grand Rapids, Kent County, Michigan,, 65 jier âld. Jansina troude letter op tongersdei 15 oktober 1925 yn Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA mei Henri J. Wessel (geb. 1874).
Adressen:
fan 06-02-1897 oant 05-05-1897     Monnikendam
fan 05-05-1897 oant 13-01-1917     Payglop 10, Alkmaar
fan 13-01-1917 oant 13-06-1918     Staringstraat 19, Amsterdam
fan 13-06-1918 oant 10-12-1920     Payglop 10, Alkmaar
fanôf 10-12-1920     188 Demott Avenue, Clifton, New Jersey, Verenigde Staten
fan 1925 oant 1930     Grand Rapids, Kent County, Michigan,, USA
Berop:
1897     modiste
Diversen:
Jansina arriveert op 20 december 1920 met het schip de Nieuw Amsterdam in New York. Zij is dan 48 jaar en reist samen met haar zuster Adriana Basie (46 jaar) naar haar broer Adriaan Basie. Zij is dan weduwe.
Bern fan Dirk en Jansina:
1 Nicolaas Kan, berne op woansdei 24 maart 1897 yn Koog aan de Zaan.
Notysje by de berte fan Nicolaas: Nicolaas is geboren ten huize van Dirk Koelemijn (schoolhoofd). Dirk is waarschijnlijk familie van zijn moeder Jansina Basie. In het bevolkingsregister van Alkmaar staat op de kaart van Jansina’s broer Martinus aangegeven dat Marinus Koelemijn (neef) op hetzelfde adres woont.
Nicolaas is ferstoarn op sneon 17 april 1897 yn Koog aan de Zaan, 24 dagen âld.
1874_cornelia.jpg 1872_simon.jpg
9 1874 Cornelia
10 1872 Simon
60 Cornelia Kan (ôfb. 9) is berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1949 yn Haarlem, 74 jier âld.
Adressen:
fanôf 04-12-1895     Amsterdam
fan 26-05-1896 oant 19-10-1896     Amsterdam
fan 26-05-1896 oant 26-10-1896     Nieuwendam
fan 19-10-1896 oant 14-12-1896     Zeemanstraat 33, Zaandam
fan 14-12-1896 oant 04-02-1911     Amsterdam
fan 04-02-1911 oant 01-02-1912     Zaandam
fanôf 01-02-1912     Rijksstraatweg 86L, Haarlem
Cornelia troude, 20 jier âld, op tiisdei 19 novimber 1895 yn Zaandam mei Simon Bakker (ôfb. 10), 23 jier âld. Simon is berne op moandei 28 oktober 1872 yn Wormerveer, soan fan Klaas Bakker en Maartje Japies. Simon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1955 yn Haarlem, 82 jier âld.
Berop:
fan 1895 oant 1945     koek/banketbakker
Bern fan Cornelia en Simon:
1 Maria Bakker, berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam. Folgje 143.
2 Nicolaas Bakker, berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam. Folgje 144.
3 Jan Frederik Willem Bakker, berne op snein 27 maart 1898 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1898 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Willem Bakker, berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 145.
5 Albert Bakker, berne op moandei 11 augustus 1902 yn Amsterdam. Albert is ferstoarn op tiisdei 2 desimber 1902 yn Amsterdam, 3 moannen âld.
6 Albert Bakker, berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam. Folgje 146.
7 Anne Bakker, berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam. Folgje 147.
8 Simon Cornelis Bakker, berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem. Folgje 148.
1915_cornelia.jpg
11 1915 Cornelia
9 Cornelia Alida Bakker (ôfb. 11), berne op moandei 28 juni 1915 yn Haarlem. Cornelia is ferstoarn op tongersdei 19 jannewaris 2006 yn Haarlem, 90 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
10 Mina (Mies) Bakker, berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem. Folgje 149.
1880_klaas.jpg 1880_antje.jpg
12 1880 Klaas
13 1880 Antje
61 Klaas Kan (ôfb. 12) is berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Klaas is ferstoarn op tiisdei 30 juli 1946 yn Zaandam, 65 jier âld.
Adressen:
fan 09-11-1905 oant 1910     Westzijde 127, Zaandam
fan 22-01-1914 oant 24-11-1923     Westzijde 123, Zaandam
fan 24-11-1923 oant 1946     Westzijde 125b, Zaandam
Beroppen:
fan 1896 oant 1946     handelaar in heipalen
16-12-1899     kantoorbediende
fan 30-10-1923 oant 1930     wethouder van Zaandam voor de ARP
Militaire dienst:
16-12-1899     Vrijgesteld
Klaas troude, 25 jier âld, op tongersdei 9 novimber 1905 yn Zaandam mei Antje Offenberg (ôfb. 13), 25 jier âld. Antje is berne op woansdei 21 april 1880 yn Zaandam, dochter fan Willem Offenberg en Geertje Betlem. Antje is ferstoarn op sneon 14 novimber 1959 yn Zaandam, 79 jier âld.
Bern fan Klaas en Antje:
1 Klaas Kan, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam. Folgje 150.
2 Willem Kan, berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam. Folgje 151.
3 Maria Geertruida (Rie) Kan, berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam. Folgje 152.
62 Pieter Bart is berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Pieter is ferstoarn op freed 19 novimber 1926 yn Zaandam, 73 jier âld. Pieter troude, 21 jier âld, op snein 31 jannewaris 1875 yn Zaandam mei Aaltje Ernst, 20 jier âld. Aaltje is berne op freed 24 novimber 1854 yn Zaandam, dochter fan Johannes Ernst en Jannetje van Dalsem. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 1 juni 1922 yn Zaandam, 67 jier âld.
63 Cornelis Bart is berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Cornelis is ferstoarn op sneon 20 april 1940 yn Zaandam, 84 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 9 oktober 1881 yn Zaandam mei Gleintje Hart, 23 jier âld. Gleintje is berne op moandei 11 jannewaris 1858 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Hart en Jobje Moen. Gleintje is ferstoarn op snein 20 desimber 1942 yn Zaandam, 84 jier âld.
Bern fan Cornelis en Gleintje:
1 Jobje Bart, berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam. Folgje 153.
2 Hendrika Bart, berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam. Folgje 154.
3 Mina Bart, berne op freed 29 jannewaris 1886 yn Zaandam. Mina is ferstoarn op tongersdei 11 febrewaris 1886 yn Zaandam, 13 dagen âld.
64 Jan Bart is berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Jan is ferstoarn op freed 5 septimber 1941 yn Zaandam, 80 jier âld. Jan troude, 32 jier âld, op snein 8 april 1894 yn Zaandam mei Antje Kelder, 32 jier âld. Antje is berne op woansdei 5 maart 1862 yn Zaandam, dochter fan Pieter Kelder en Neeltje Slot. Antje is ferstoarn op tiisdei 19 novimber 1940 yn Zaandam, 78 jier âld.
65 Magdalena Bart is berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Magdalena is ferstoarn op freed 3 febrewaris 1939 yn Zaandam, 75 jier âld. Magdalena:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 27 maaie 1888 yn Koog aan de Zaan mei Jacob Kuijk, 22 jier âld. Jacob is berne op woansdei 18 oktober 1865 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Kuijk en Trijntje Verweel. Jacob is ferstoarn op freed 7 septimber 1894 yn Koog aan de Zaan, 28 jier âld.
(2) troude, 32 jier âld, op sneon 8 febrewaris 1896 yn Zaandam mei Jan Verdonk, 42 jier âld. Jan is berne op snein 5 juni 1853 yn Westzaan, soan fan Jacob Verdonk en Antje Kaars. Jan is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1928 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Magdalena en Jacob:
1 Trijntje Kuijk, berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 155.
2 Jan Kuijk, berne op freed 25 april 1890 yn Koog aan de Zaan. Jan is ferstoarn op snein 3 desimber 1893 yn Koog aan de Zaan, 3 jier âld.
3 Hendrik Kuijk, berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan. Folgje 156.
4 Cornelis Kuijk, berne op sneon 27 augustus 1892 yn Koog aan de Zaan. Folgje 157.
5 Jobje Kuijk, berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan. Folgje 158.
Bern fan Magdalena en Jan:
6 Jan Dirk Verdonk, berne op moandei 23 augustus 1897 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 18 septimber 1897 yn Zaandam, 26 dagen âld.
7 Jan Dirk Verdonk, berne op tiisdei 27 desimber 1898 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1899 yn Zaandam, 30 dagen âld.
8 Pieter Verdonk, berne op tongersdei 16 augustus 1900 yn Zaandam. Folgje 159.
66 Albert Schenk is berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam, soan fan Christiaan Schenk en Jannetje Moen (sjoch 34). Albert troude, 29 jier âld, op snein 6 septimber 1891 yn Zaandam mei Trijntje Craster, 27 jier âld. Trijntje is berne op freed 1 juli 1864 yn Zaandam, dochter fan Anthonie Craster en Antje Jongewaard. Trijntje is ferstoarn op moandei 14 oktober 1929 yn Zaandam, 65 jier âld.
Bern fan Albert en Trijntje:
1 Jannetje Neeltje Schenk, berne yn 1892 yn Zaandam. Folgje 160.
2 Anthonie Schenk, berne yn 1894 yn Zaandam. Folgje 161.
67 Dirk Moen is berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam, soan fan Cornelis Moen (sjoch 35) en Guurtje Huijsman. Dirk is ferstoarn op sneon 5 desimber 1942 yn Rotterdam, 71 jier âld.
Notysje by Dirk: Dirk woonde van 15 mei 1885 tot 17 juni 1889 in het Weeshuis te Zaandam. Zijn moeder was in 1878 overleden, zijn vader overleed op 11 mei 1885.
Dirk troude, 27 jier âld, op tongersdei 12 jannewaris 1899 yn Amsterdam mei Hendrikje Gort, 20 jier âld. Hendrikje is berne op sneon 27 april 1878 yn Kampen, dochter fan Jan Gort en Geertruida Gerrits. Hendrikje is ferstoarn op snein 6 maaie 1923 yn Rotterdam, 45 jier âld.
Bern fan Dirk en Hendrikje:
1 Johannes Theodorus Moen, berne op woansdei 18 oktober 1899 yn Rotterdam. Johannes is ferstoarn op tongersdei 17 maaie 1900 yn Rotterdam, 6 moannen âld.
2 Johanna Cornelia Hendrika Moen, berne op freed 21 juni 1901 yn Rotterdam. Johanna is ferstoarn op sneon 2 desimber 1916 yn Rotterdam, 15 jier âld.
3 Dirk Cornelis Johannes Moen, berne op sneon 12 juli 1902 yn Rotterdam. Folgje 162.
4 Geertruida Guurtje Moen, berne op freed 15 april 1904 yn Rotterdam. Geertruida is ferstoarn op moandei 28 novimber 1910 yn Rotterdam, 6 jier âld.
5 Hendrika Moen, berne op snein 30 juli 1905 yn Rotterdam. Folgje 163.
6 Geertruida Guurtje Moen, berne op woansdei 29 maart 1911 yn Rotterdam. Folgje 164.
7 Cornelia Moen, berne op woansdei 1 oktober 1913 yn Rotterdam.
8 Jan Moen, berne yn 1918 yn Rotterdam. Jan is ferstoarn op tongersdei 3 april 1919 yn Rotterdam, 0 of 1 jier âld.
68 Barend Boes is berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 36). Barend is ferstoarn op snein 14 maart 1948 yn Wormerveer, 82 jier âld. Barend troude, 26 jier âld, op snein 10 april 1892 yn Wormerveer mei Maria Cornelia Zwart, 21 jier âld. Maria is berne op moandei 27 febrewaris 1871 yn Wormerveer. Maria is ferstoarn op sneon 11 desimber 1943 yn Wormerveer, 72 jier âld.
69 Jan Boes is berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 36). Jan is ferstoarn op freed 16 maart 1945 yn Zaandam, 76 jier âld. Jan troude, 26 jier âld, op snein 12 maaie 1895 yn Zaandam mei Lammertje de Vries, 27 jier âld. Lammertje is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Harlingen, dochter fan Lammert de Vries en Tjitske Feenstra. Lammertje is ferstoarn op tongersdei 30 oktober 1958 yn Zaandam, 91 jier âld.
Bern fan Jan en Lammertje:
1 Pieter Boes, berne yn Zaandam. Folgje 165.
2 Guurtje Boes, berne op woansdei 8 juli 1896 yn Zaandam. Guurtje is ferstoarn op sneon 3 juni 1933 yn Zaandam, 36 jier âld. Guurtje bluwde net troud.
3 Pieter Lambertus Boes, berne op woansdei 6 juni 1900 yn Zaandam. Folgje 166.
70 Neeltje Boes is berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam, dochter fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 36). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 25 desimber 1956 yn Zaandam, 85 jier âld. Neeltje troude, 23 jier âld, op snein 21 oktober 1894 yn Zaandam mei Hendrik Rensen, 24 jier âld. Hendrik is berne op moandei 11 juli 1870 yn Zaandam, soan fan Sjoert Rensen en Maartje Maas. Hendrik is ferstoarn op freed 16 augustus 1935 yn Koog aan de Zaan, 65 jier âld.
Berop:
olieslager
Bern fan Neeltje en Hendrik:
1 Trijntje Rensen, berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam. Folgje 167.
2 Aagje Rensen, berne op moandei 17 maaie 1897 yn Zaandam. Folgje 168.
3 Maartje Hendrika Rensen, berne op tiisdei 25 juli 1899 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 27 febrewaris 1900 yn Zaandam, 7 moannen âld.
4 Pietertje Maria Rensen, berne yn 1903 yn Zaandam. Folgje 169.
71 Maartje Exalto is berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 37) en Jannetje Koeman. Maartje is ferstoarn op snein 18 jannewaris 1903 yn Wormerveer, 47 jier âld.
Berop:
dienstbode
Maartje troude, 20 jier âld, op snein 27 febrewaris 1876 yn Wormer mei Wilem de Groot, 24 jier âld. Wilem is berne op freed 12 desimber 1851 yn Katwoude, soan fan Dirk de Groot en Neeltje Langenberg. Wilem is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1909 yn Wormer, 57 jier âld.
Bern fan Maartje en Wilem:
1 Pieter de Groot, berne op tongersdei 14 febrewaris 1878 yn Wormer. Folgje 170.
2 Neeltje de Groot, berne op moandei 26 jannewaris 1880 yn Wormer. Folgje 171.
3 Jansje de Groot, berne op snein 8 jannewaris 1882 yn Wormerveer. Folgje 172.
4 Antje de Groot, berne op snein 11 septimber 1887 yn Wormerveer. Folgje 173.
5 Dirk Gerrit de Groot, berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer. Folgje 174.
72 Geertje Exalto is berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 37) en Jannetje Koeman. Geertje is ferstoarn op tongersdei 2 juli 1931 yn Alkmaar, 61 jier âld. Geertje:
(1) troude, 17 jier âld, op snein 22 jannewaris 1888 yn Wormer mei Cornelis Zwart, 20 jier âld. Cornelis is berne op tiisdei 26 maart 1867 yn Krommenie, soan fan Jan Zwart en Hillegonda van Zaanen. Cornelis is ferstoarn op sneon 13 oktober 1906 yn Alkmaar, 39 jier âld.
(2) troude, 39 jier âld, op tongersdei 9 septimber 1909 yn Alkmaar mei Riewert Schouten, 49 jier âld. Riewert is berne op snein 25 desimber 1859 yn Beemster, soan fan Poulus Schouten en Catharina Konijn. Riewert is ferstoarn op snein 3 maaie 1914 yn Alkmaar, 54 jier âld.
Bern fan Geertje en Cornelis:
1 Hendrika Zwart, berne op tiisdei 17 maart 1891 yn Alkmaar. Hendrika is ferstoarn op sneon 31 desimber 1892 yn Alkmaar, 1 jier âld.
2 Pieter Zwart, berne yn 1893 yn Alkmaar. Folgje 175.
3 Simon Zwart, berne op woansdei 27 juni 1894 yn Alkmaar.
4 Dirk Zwart, berne op tiisdei 27 augustus 1895 yn Alkmaar. Dirk is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1897 yn Alkmaar, 1 jier âld.
5 Willem Zwart, berne op sneon 31 oktober 1896 yn Alkmaar. Willem is ferstoarn op woansdei 18 novimber 1896 yn Alkmaar, 18 dagen âld.
6 Willem Zwart, berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar. Folgje 176.
7 Cornelis Zwart, berne op sneon 9 juni 1900 yn Alkmaar. Folgje 177.
8 Gerard Zwart, berne op moandei 21 april 1902 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op tongersdei 2 oktober 1902 yn Alkmaar, 5 moannen âld.
9 Hendrika Zwart, berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar. Folgje 178.
10 Hillegonda Zwart, berne op freed 25 maart 1904 yn Alkmaar. Hillegonda is ferstoarn op woansdei 6 juli 1904 yn Alkmaar, 3 moannen âld.
11 Gerard Zwart, berne op freed 30 juni 1905 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op freed 7 juli 1905 yn Alkmaar, 7 dagen âld.
Bern fan Geertje en Riewert:
12 Paulus Schouten, berne op moandei 24 novimber 1913 yn Alkmaar. Paulus is ferstoarn op woansdei 10 septimber 1919 yn De Rijp, 5 jier âld.
73 Arend Exalto is berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp, soan fan Adriaan Exalto (sjoch 39) en Maartje Bakker. Arend is ferstoarn op tongersdei 30 juni 1932 yn Landsmeer, 69 jier âld. Arend:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 1 maaie 1887 yn Jisp mei Antonia Eijk, 26 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen. Antonia is berne op snein 14 april 1861 yn Jisp, dochter fan Klaas Eijk en Wilhelmina Struving. Antonia is ferstoarn op snein 6 augustus 1893 yn Watergang, 32 jier âld.
(2) troude, 50 jier âld, op tongersdei 16 jannewaris 1913 yn Landsmeer mei Maria Anna Schwienhorst, 55 jier âld. De skieding waard registrearre op tiisdei 2 juli 1918. Maria is berne op woansdei 16 septimber 1857 yn Telgte (Pruisen), dochter fan Ferdinand Schwienhorst en Gertrud Brand. Maria is ferstoarn op sneon 25 desimber 1943 yn Schagen, 86 jier âld.
Bern fan Arend en Antonia:
1 Maartje Exalto, berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp. Folgje 179.
2 Adriaan Exalto, berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam. Folgje 180.
74 Pietertje Exalto is berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp, dochter fan Adriaan Exalto (sjoch 39) en Maartje Bakker. Pietertje is ferstoarn op tiisdei 2 febrewaris 1937 yn Jisp, 72 jier âld. Pietertje troude, 27 jier âld, op snein 1 maaie 1892 yn Jisp mei Gerrit Saft, 29 jier âld. Gerrit is berne op moandei 5 maaie 1862 yn Jisp, soan fan Klaas Saft en Maartje van Stelten. Gerrit is ferstoarn yn juni 1923 yn Jisp, 60 of 61 jier âld.
Bern fan Pietertje en Gerrit:
1 Klaas Saft, berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp. Folgje 181.
75 Maria Brussel is berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 40). Maria is ferstoarn op woansdei 5 maart 1952, 90 jier âld. Maria troude, 20 jier âld, op snein 17 desimber 1882 yn Wormerveer mei Willem Zwart, 23 jier âld. Willem is berne op snein 7 augustus 1859 yn Wormerveer, soan fan Simon Zwart en Grietje Hartog. Willem is ferstoarn op moandei 16 jannewaris 1922 yn Krommenie, 62 jier âld.
Berop:
Fabriekswerker, pakhuisknecht, olieslager
Bern fan Maria en Willem:
1 Siemon Zwart, berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 182.
2 Petronella Zwart, berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam. Folgje 183.
3 Willem Zwart, berne op sneon 15 novimber 1890 yn Amsterdam. Folgje 184.
4 Muus Zwart, berne op tongersdei 19 jannewaris 1893 yn Amsterdam. Folgje 185.
5 Gerrit Zwart, berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam. Folgje 186.
6 Grietje Zwart, berne op woansdei 22 septimber 1897 yn Amsterdam. Folgje 187.
7 Maria Zwart, berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam. Folgje 188.
76 Elisabeth Brussel is berne op freed 12 april 1872 yn Wormer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 40). Elisabeth is ferstoarn op snein 1 maart 1964 yn Amsterdam, 91 jier âld. Elisabeth troude, 21 jier âld, op woansdei 21 juni 1893 yn Amsterdam mei Antonius Aloysius (Toon) Vlietman, 23 jier âld. Toon is berne op sneon 11 desimber 1869 yn Amsterdam, soan fan Johannes Posthumus Vlietman en Catharina Hoopman. Toon is ferstoarn op tiisdei 17 augustus 1943 yn Amsterdam, 73 jier âld.
1875_alida.jpg
14 1875 Alida
77 Alida Brussel (ôfb. 14) is berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 40). Alida is ferstoarn op woansdei 8 desimber 1965 yn Amsterdam, 90 jier âld. Alida:
(1) troude, 21 jier âld, op sneon 12 septimber 1896 yn Amsterdam mei Hendrik Grim, 22 jier âld. Hendrik is berne op snein 12 april 1874 yn Amsterdam, soan fan Andries Grim en Sara Kuring. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 28 juli 1908 yn Amsterdam, 34 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
(2) troude, 50 jier âld, op woansdei 26 augustus 1925 yn Amsterdam mei Hendricus Casparus Pastor, 61 jier âld.
Notysje by it houlik fan Alida en Hendricus: Op de huwelijksakte staat: Erkend twee kinderen
Hendricus is berne op tongersdei 19 maaie 1864 yn Amsterdam, soan fan Carel Theodorus Pastor en Elisabeth Jansen Kerklingh. Hendricus is ferstoarn op moandei 1 juli 1929 yn Amsterdam, 65 jier âld.
Bern fan Alida en Hendrik:
1 Sara Grim, berne op freed 16 maart 1894 yn Amsterdam. Folgje 189.
2 Alida Grim, berne op moandei 9 septimber 1895 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 190.
3 Petronella Grim, berne op tongersdei 27 maaie 1897 yn Amsterdam. Petronella is ferstoarn op tiisdei 13 juli 1897 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Andries Grim, berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam. Folgje 191.
5 Elisabeth Grim, berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 192.
6 Maria Grim, berne op snein 23 maart 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op freed 8 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
7 Hendrik Grim, berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam. Folgje 193.
8 Antonius Albertus Grim, berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam. Folgje 194.
9 Lodewijk Grim, berne op snein 21 oktober 1906 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op snein 3 jannewaris 1909 yn Amsterdam, 2 jier âld.
10 Jan Hendrik Grim, berne op tongersdei 12 desimber 1907 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op snein 22 maaie 1932 yn Amsterdam, 24 jier âld. Jan bluwde net troud.
Adressen:
fanôf 19-12-1919     Didam
fanôf 1920     Asten
Diversen:
Is vermeld in het Gestichtsregister
1876_catharina.jpg 1873_lodewijk.jpg
15 1876 Catharina
16 1873 Lodewijk
78 Catharina Brussel (ôfb. 15) is berne op tiisdei 21 maaie 1878 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 40). Catharina is ferstoarn op snein 24 augustus 1952 yn Amsterdam, 74 jier âld. Catharina troude, 19 jier âld, op woansdei 8 septimber 1897 yn Amsterdam mei Lodewijk Boerhoop (ôfb. 16), 24 jier âld. Lodewijk is berne op tongersdei 6 febrewaris 1873 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Margaretha Alida van Heijningen. Lodewijk is ferstoarn op woansdei 23 augustus 1950 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Bern fan Catharina en Lodewijk:
1 Margaretha Alida Boerhoop, berne op woansdei 12 desimber 1900 yn Amsterdam.
2 Catharina Boerhoop, berne op sneon 25 jannewaris 1902 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op moandei 4 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
3 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 28 septimber 1904 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op tiisdei 18 juli 1905 yn Amsterdam, 9 moannen âld.
4 Petronella Boerhoop, berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam. Folgje 195.
5 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam. Folgje 196.
6 Catharina Boerhoop, berne op woansdei 7 april 1915 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op freed 22 juni 1928 yn Amsterdam, 13 jier âld.
7 Reindert Boerhoop, berne op tiisdei 12 maart 1918 yn Amsterdam. Folgje 197.
8 Elisabeth Boerhoop, berne op woansdei 23 novimber 1921 yn Amsterdam. Folgje 198.
79 Maartje Exalto is berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 41) en Jannetje Frikke. Maartje is ferstoarn op moandei 2 desimber 1940 yn Leeuwarden, 71 jier âld. Maartje troude, 21 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1891 yn Wormer mei Christiaan Zwart, 26 jier âld. Christiaan is berne op snein 3 juli 1864 yn Wormer, soan fan Gerrit Zwart en Hester Banning. Christiaan is ferstoarn op sneon 22 juni 1918 yn Leeuwarden, 53 jier âld.
Bern fan Maartje en Christiaan:
1 Hester Zwart, berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden. Folgje 199.
2 Hendrik Zwart, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden. Folgje 200.
80 Louise Exalto is berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 41) en Jannetje Frikke. Louise is ferstoarn op moandei 18 oktober 1926 yn Den Ilp, 53 jier âld. Louise troude, 25 jier âld, op tongersdei 30 juni 1898 yn Purmerend mei Jan Kalf, 28 jier âld. Jan is berne op freed 1 april 1870 yn Ilpendam, soan fan Cornelis Kalf en Eefje Jonker. Jan is ferstoarn op tongersdei 12 novimber 1942 yn Ilpendam, 72 jier âld.
81 Maartje Olij is berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn Beemster, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42). Maartje is ferstoarn op freed 6 april 1956 yn Zaandam, 86 jier âld.
Adres:
fanôf 07-03-1900     Zaandam
Maartje troude, 21 jier âld, op sneon 12 juli 1890 yn Purmerend mei Hendrik Mars, 28 jier âld. Hendrik is berne op tongersdei 16 jannewaris 1862 yn Purmerend, soan fan Dirk Mars en Naatje Smit. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 septimber 1924 yn Zaandam, 62 jier âld.
Beroppen:
houtzaagmolenaar
schuitenvoerder
Bern fan Maartje en Hendrik:
1 Naatje Mars, berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend. Folgje 201.
2 Dirk Mars, berne op snein 20 desimber 1891 yn Purmerend. Dirk is ferstoarn op tongersdei 6 febrewaris 1919 yn Zaandam, 27 jier âld. Dirk bluwde net troud.
3 Jan Mars, berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend. Folgje 202.
4 Trijntje Mars, berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend. Folgje 203.
5 Cornelis Mars, berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend. Folgje 204.
6 Kaatje Mars, berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam. Folgje 205.
7 Maartje Mars, berne op freed 1 augustus 1902 yn Zaandam. Folgje 206.
8 Arend Mars, berne op snein 25 maart 1906 yn Zaandam.
9 Hendrik Mars, berne op woansdei 27 maaie 1908 yn Zaandam.
82 Cornelis Olij is berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42). Cornelis is ferstoarn op tiisdei 17 oktober 1939 yn Beemster, 66 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 19 febrewaris 1899 yn Beemster mei Fijtje Visser, 22 jier âld. Fijtje is berne op snein 21 jannewaris 1877 yn Purmerend, dochter fan Jan Viser en Maartje Brouwer. Fijtje is ferstoarn op woansdei 31 juli 1940 yn Beemster, 63 jier âld.
Bern fan Cornelis en Fijtje:
1 Jan Olij.
2 Marie Olij.
3 Dirk Olij, berne op woansdei 28 novimber 1900 yn Schermerhorn. Folgje 207.
4 Trijntje Olij, berne op snein 29 maaie 1910 yn Beemster. Folgje 208.
83 Derkje Olij is berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42). Derkje is ferstoarn op sneon 20 maart 1948 yn Zaandam, 73 jier âld. Derkje troude, 26 jier âld, op sneon 30 novimber 1901 yn Ruinen mei Willem Gelderman, 28 jier âld. Willem is berne op sneon 11 oktober 1873 yn Ruinen, soan fan Hendrik Gelderman en Marchien Santingh. Willem is ferstoarn op sneon 11 oktober 1958 yn Zaandam, 85 jier âld.
84 Arend Olij is berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42). Arend is ferstoarn op snein 6 septimber 1959 yn Purmerend, 80 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 27 augustus 1908 yn Kwadijk mei Gerritje Marees, 27 jier âld. Gerritje is berne op sneon 5 maart 1881 yn Middelie, dochter fan Jeroen Marees en Adriaantje Buurs. Gerritje is ferstoarn op snein 21 desimber 1941 yn Purmerend, 60 jier âld.
Bern fan Arend en Gerritje:
1 Adriaantje Olij.
2 Trijntje Olij.
85 Jacob Olij is berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42).
Berop:
agent van politie
Jacob:
(1) troude, 25 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1908 yn Purmerend mei Jeltje Groenveld, 24 jier âld. Jeltje is berne op tiisdei 19 febrewaris 1884 yn Bovenkarspel, dochter fan Gerben Groenveld en Sijmontje Nijdam. Jeltje is ferstoarn op woansdei 31 maart 1909 yn Purmerend, 25 jier âld.
(2) troude, 27 jier âld, op woansdei 30 novimber 1910 yn Amsterdam mei Johanna Jacoba Bruijn, 23 jier âld. Johanna is berne op sneon 17 septimber 1887 yn Amsterdam, dochter fan Jahannes Jacobus Bruijn en Elisabeth Riechelman.
86 Hendrik Olij is berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 42). Hendrik troude, 21 jier âld, op sneon 18 febrewaris 1911 yn Purmerend mei Antje Kobes, 19 jier âld. Antje is berne op moandei 23 febrewaris 1891 yn Purmerend, dochter fan Teunis Kobes en Nantje Klut. Antje is ferstoarn op snein 4 febrewaris 1962 yn Zaandam, 70 jier âld.
Bern fan Hendrik en Antje:
1 Nantje Olij. Nantje is ferstoarn op tiisdei 11 desimber 1917 yn Oosthuizen.
2 Trijntje Olij, berne op snein 6 augustus 1911 yn Purmerend.
3 Teunis Olij, berne op tiisdei 5 novimber 1912 yn Purmerend.
4 Dirk Olij, berne op freed 28 maaie 1915 yn Purmerend.
87 Jan Jacob Bakker is berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Jan is ferstoarn op woansdei 11 jannewaris 1950 yn Wormer, 79 jier âld. Jan troude, 31 jier âld, op tongersdei 31 juli 1902 yn Wormer mei Neeltje Kok, 20 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 jannewaris 1882 yn Wormer, dochter fan Cornelis Kok en Guurtje Bark. Neeltje is ferstoarn op snein 27 juli 1952 yn Wormer, 70 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
1 Jacob Jan Bakker, berne op woansdei 28 oktober 1903 yn Wormer. Folgje 209.
2 Cornelis Bakker, berne op snein 10 juni 1906 yn Wormer. Folgje 210.
3 Aaltje Bakker, berne op freed 21 oktober 1910 yn Wormer.
88 Maartje Bakker is berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Maartje is ferstoarn op tongersdei 22 april 1897 yn Amsterdam, 24 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op tongersdei 31 oktober 1895 yn Wormer mei Jan Rem, 23 jier âld. Jan is berne op tongersdei 29 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Rem en Ebeltje Schoenmaker. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1947 yn Krommenie, 74 jier âld.
Bern fan Maartje en Jan:
1 Ebeltje Rem.
2 Sijtje Rem.
3 Trijntje Rem.
4 Pieter Rem, berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 211.
5 Jan Pieter Rem, berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer-Amstel.
6 Jacob Rem, berne op tongersdei 15 april 1897 yn Nieuwer-Amstel. Jacob is ferstoarn op woansdei 7 juli 1897 yn Nieuwer-Amstel, 2 moannen âld.
89 Hiltje Bakker is berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Hiltje is ferstoarn op snein 15 febrewaris 1959 yn Hilversum, 84 jier âld. Hiltje troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1896 yn Wormer mei Willem Groot, 24 jier âld. Willem is berne op sneon 3 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Groot en Antje Siekerman. Willem is ferstoarn op snein 8 jannewaris 1956 yn Hilversum, 83 jier âld.
Bern fan Hiltje en Willem:
1 Pieter Groot, berne op woansdei 27 jannewaris 1897 yn Zijpe. Folgje 212.
2 Maartje Groot, berne op freed 20 jannewaris 1899 yn Velsen. Folgje 213.
3 Jacob Groot, berne op snein 17 febrewaris 1901 yn Velsen. Folgje 214.
90 Willemtje Bakker is berne op snein 24 desimber 1876 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Willemtje is ferstoarn op snein 21 oktober 1951 yn Hoorn, 74 jier âld. Willemtje troude, 27 jier âld, op tongersdei 5 maaie 1904 yn Wormer mei Gerrit Maij, 25 jier âld. Gerrit is berne op moandei 23 desimber 1878 yn Hoogkarspel. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 31 juli 1947 yn Grootebroek, 68 jier âld.
Bern fan Willemtje en Gerrit:
1 Andries Maij.
2 Jacob Maij.
3 Alida Maij.
91 Geertje Bakker is berne op moandei 9 augustus 1880 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Geertje is ferstoarn op freed 3 jannewaris 1969 yn Wormerveer, 88 jier âld. Geertje troude, 24 jier âld, op tongersdei 9 febrewaris 1905 yn Wormer mei Jan Zwart, 28 jier âld. Jan is berne op moandei 9 oktober 1876 yn Wormerveer, soan fan Jan Zwart en Geertje Krook.
92 Grietje Bakker is berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Grietje troude, 24 jier âld, op tongersdei 25 april 1907 yn Wormer mei Jan Klerk, 22 jier âld. Jan is berne op sneon 28 maart 1885 yn Graft.
Bern fan Grietje en Jan:
1 Jacob Klerk, berne op snein 7 juni 1908 yn Monnikendam. Folgje 215.
93 Adrianus Bakker is berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Adrianus is ferstoarn op moandei 6 jannewaris 1958 yn Wormer, 70 jier âld. Adrianus troude, 26 jier âld, op tongersdei 3 juli 1913 yn Wormer mei Maartje Langewis, 21 of 22 jier âld. Maartje is berne yn 1891 yn Wormer.
Bern fan Adrianus en Maartje:
1 Jacob Bakker, berne op tongersdei 1 juni 1916 yn Jisp. Folgje 216.
2 Catharina Bakker, berne op snein 21 novimber 1920 yn Jisp. Catharina is ferstoarn op tongersdei 9 desimber 1965, 45 jier âld.
94 Jacob Bakker is berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 43). Jacob troude, 23 jier âld, op tongersdei 16 oktober 1913 yn Jisp mei Jansje Koster, 22 jier âld. Jansje is berne op woansdei 8 april 1891 yn Jisp, dochter fan Hendrik Koster en Trijntje IJff.
Bern fan Jacob en Jansje:
1 Jacob Bakker, berne op tiisdei 3 novimber 1914 yn Jisp.
2 Trijntje Bakker, berne op tiisdei 21 novimber 1916 yn Jisp.
3 Hendrik Bakker, berne op moandei 7 april 1919 yn Jisp.
95 Maartje Exalto is berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 44) en Maartje Bakker. Maartje is ferstoarn op moandei 31 juli 1967, 83 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 29 juli 1906 yn Jisp mei Teunis Leeuwerink, 25 jier âld. Teunis is berne op snein 17 juli 1881 yn Wormer, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Teunis is ferstoarn op moandei 8 febrewaris 1954 yn Jisp, 72 jier âld.
Berop:
papiersnijder
Bern fan Maartje en Teunis:
1 Arijan Jacob Leeuwerink, berne op freed 12 april 1907 yn Wormer. Arijan is ferstoarn op tiisdei 2 juni 1908 yn Wormer, 1 jier âld.
2 Aryan Jacob Leeuwerink, berne yn desimber 1910 yn Wormer. Aryan is ferstoarn op snein 2 juni 1918 yn Wormer, 7 jier âld.
3 Adriaan Jacob Leeuwerink, berne op snein 4 desimber 1910 yn Wormer.
4 Arie Leeuwerink, berne op sneon 4 jannewaris 1913 yn Wormer.
5 Simon Leeuwerink, berne op freed 6 juli 1917 yn Wormer. Folgje 217.
96 Angenietje Exalto is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 44) en Maartje Bakker. Angenietje troude, 25 jier âld, op sneon 15 maart 1913 yn Jisp mei Arie Leeuwerink, 25 jier âld. Arie is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Arie is ferstoarn yn septimber 1938 yn Wormer, 50 jier âld.
Berop:
machinist
Bern fan Angenietje en Arie:
1 Jacoba Johanna Leeuwerink, berne op sneon 1 augustus 1914 yn Wormer.
2 Jacob Leeuwerink, berne op tiisdei 9 septimber 1919 yn Wormer.
3 Maartje Leeuwerink, berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer. Folgje 218.
97 Adriaan Exalto is berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 44) en Maartje Bakker. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1915 yn Jisp, 25 jier âld.
Berop:
papierbewerker
Adriaan troude, 22 jier âld, op sneon 29 maart 1913 yn Jisp mei Catharina Klapmuts, 21 jier âld. Catharina is berne op snein 15 novimber 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob Klapmuts en Niesje Veltrop.
Bern fan Adriaan en Catharina:
1 Jacob Exalto, berne op freed 20 juni 1913 yn Wormer. Jacob is ferstoarn op tongersdei 10 juli 1913 yn Wormer, 20 dagen âld.
98 Simon Exalto is berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 44) en Maartje Bakker.
Berop:
Fabrieksarbeider
Simon troude, 26 jier âld, op sneon 3 augustus 1918 yn Purmerend mei Trijntje de Boer, 27 jier âld. Trijntje is berne op moandei 27 juli 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob de Boer en Antje Hattenberg.
Berop:
dienstbode
Bern fan Simon en Trijntje:
1 Maartje Exalto, berne op freed 6 augustus 1920 yn Wormer. Maartje is ferstoarn op sneon 6 maaie 1922 yn Wormer, 1 jier âld.
2 Jacob Exalto, berne op tongersdei 5 april 1923 yn Wormer.
1863_jacob.jpg 1862_anna.jpg
17 1863 Jacob
18 1862 Anna
99 Jacob Kan (ôfb. 17) is berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 46) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Jacob is ferstoarn op snein 27 augustus 1893 yn Zaandijk, 30 jier âld.
Adressen:
16-04-1863     Lagendijk 2e wijk 146, Koog aan de Zaan
fan 22-10-1881 oant 12-05-1884     Wormerveer
fanôf 12-05-1884     Zaandam
fanôf 20-10-1886     Lagendijk Wijk C 66, Koog aan de Zaan
Berop:
fan 1883 oant 1887     kantoorbediende
Militaire dienst:
fanôf 07-05-1883     7e regiment infanterie
Signalement:
1 m 48 lang, smal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spiste kin, bruin har
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 10 oktober 1886 yn Zaandam mei Anna Stroo (ôfb. 18), 24 jier âld. Anna is berne op snein 15 juni 1862 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Stroo en Pietertje Stroo. Anna is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1947 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Adressen:
fan 1901 oant 1920     Lagedijk B89, Zaandijk
fanôf 31-01-1934     Raadhuisstraat 19, Koog aan de Zaan
07-04-1935     Koog aan de Zaan
1939     Lagedijk 41, Koog aan de Zaan
nei1939     Doopsgezind Weeshuis
Berop:
fan 1901 oant 1920     winkelierster in tabak en sigaren
Bern fan Jacob en Anna:
1 Nicolaas Pieter (Ko) Kan, berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan. Folgje 219.
2 Pieter Nicolaas (Piet) Kan, berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 220.
3 Hendrik Dirk (Henk) Kan, berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk. Folgje 221.
1885_niesje.jpg
19 1885 Niesje
100 Hendrik Willem Kan is berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 46) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Hendrik is ferstoarn op woansdei 14 jannewaris 1948 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Adressen:
1901     Noorderkerkstraat 3a, Zaandam (bovenwoning)
fanôf 19-06-1902     Amsterdam
fanôf 20-10-1931     Doovenetelstraat 39hs, Amsterdam
Beroppen:
fan 1892 oant 1901     matroos
1902     los werkman
fan 1922 oant 1929     conducteur bij een stoombootmaatschappij
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 75 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond, ronde kin, donkerblond haar en wenkbrauwen
Hendrik:
(1) troude, 28 jier âld, op snein 7 juli 1901 yn Zaandam mei Asselina van de Hoeve, 25 jier âld. Asselina is berne op freed 17 septimber 1875 yn Heerde, dochter fan Berend van de Hoeve en Gerrigje van de Berg. Asselina is ferstoarn op sneon 6 april 1918 yn Amsterdam, 42 jier âld.
Adres:
1900     Oostzijde 29, Zaandam
Berop:
1900     dienstbode ten huize van J.P.H.Krull
(2) troude, 49 jier âld, op woansdei 24 maaie 1922 yn Amsterdam mei Niesje Stam (ôfb. 19), 37 jier âld.
Notysje by it houlik fan Hendrik en Niesje: Niesje was eerder getrouwd met Christianus Jacobus Johannes Verdult. Huwelijk ontbonden door scheiding.
Niesje is berne op tongersdei 26 maart 1885 yn De Rijp, dochter fan Pieter Stam en Krisje Humer. Niesje is ferstoarn op moandei 17 novimber 1958 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Bern fan Hendrik en Asselina:
1 Nicolaas Hendrik Kan, berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 222.
1874_klaas.jpg 1875_maartje.jpg
20 1874 Klaas
21 1875 Maartje
101 Klaas Kan (ôfb. 20) is berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 47) en Trijntje Kef. Klaas is ferstoarn op tiisdei 3 maart 1953 yn Koog aan de Zaan, 78 jier âld.
Adressen:
fan 14-05-1898 oant 08-12-1898     Arnhem
fan 08-12-1898 oant 13-06-1903     2e Zuidpolderstraat 9, Haarlem
fan 16-06-1903 oant 13-05-1904     Jacob van Lennepstraat 198-1, Amsterdam
fan 13-05-1904 oant 1906     C 107, Koog aan de Zaan
fan 1909 oant 07-05-1909     Leiden
fan 07-05-1909 oant 12-11-1912     Tuinstraat 52 en Oranjestraat 12, Wormerveer
fan 12-11-1912 oant 1917     Koog aan de Zaan
fan 23-03-1917 oant 24-07-1935     Oostzijde 260d, Zaandam
fanôf 24-07-1935     Koog aan de Zaan
Beroppen:
fan 09-03-1894 oant 1898     militair (Klaas dient bij het 2e Regiment Vesting Artillerie in Arnhem.Lichting 1894; Inschrijvingsregister 1893 Zaandam; lotingnr. 61;ingelijfd 9 maart 1894; geregistreerd no 3(?)059)
fan 1898 oant 1901     smid/monteur/bankwerker H.IJ.O
fan 1909 oant 1937     machinist
Militaire dienst:
fanôf 09-03-1894     7e Regiment Vestingartillerie
Signalement:
01-12-1893     Lengte 1 m 70, rond aangezicht, blauwe ogen, gewone mond, ronde kin, bruin haar
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 22 maaie 1898 yn Zaandam mei Maartje Stolp (ôfb. 21), 23 jier âld. Maartje is berne op moandei 1 febrewaris 1875 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Baart Stolp en Stijntje Woudt. Maartje is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1921 yn Zaandam, 45 jier âld.
Adres:
oant 14-04-1898     Koog aan de Zaan
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Jacob Kan, berne op moandei 22 maaie 1899 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1901 yn Haarlem, 1 jier âld.
2 Baart Klaas Kan, berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem. Folgje 223.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem. Folgje 224.
1905_christiaan.jpg
22 1905 Christiaan
4 Christiaan Kan (ôfb. 22), berne op woansdei 1 febrewaris 1905 yn Koog aan de Zaan. Christiaan is ferstoarn op moandei 15 oktober 1923 yn Zaandam, 18 jier âld. Christiaan bluwde net troud.
Adres:
oant 1923     Oostzijde 260, Zaandam
Berop:
oant 1923     kantoorbediende
5 Catharina Christiana (Trien) Kan, berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan. Folgje 225.
1876_jacob.jpg
23 1876 Jacob
102 Jacob Kan (ôfb. 23) is berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 47) en Trijntje Kef. Jacob is ferstoarn op tiisdei 18 oktober 1955 yn Zaandam, 78 jier âld.
Adressen:
fan 1900 oant 1920     Ooievaarstraat 14, Zaandam
fan 11-01-1932 oant 26-09-1932     Vrouwehekstraat 50, Haarlem
fan 26-09-1932 oant 07-05-1934     Oostzijde 969G, Zaandam
fan 1934 oant 1935     Vermeerstraat 5, Zaandam
fan 1935 oant 1937     Govert Flinckstraat 39, Zaandam
Beroppen:
1895     schoenmaker
fan 1901 oant 1925     werknemer bij de broodfabriek van Verkade te Zaandam
fan 1925 oant 1936     zelfstandig winkelier in de nieuwe opgerichte speciaalzaak van Verkade’s artikelen te Zaandam
Militaire dienst:
16-12-1895     Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
16-12-1895     1 m 71 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond en kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 24 jier âld, op sneon 12 oktober 1901 yn Koog aan de Zaan mei Antje Sibie, 27 jier âld. Antje is berne op moandei 6 juli 1874 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Dirk Sibie en Elisabeth Heijlo. Antje is ferstoarn op woansdei 26 novimber 1958 yn Krommenie, 84 jier âld.
Bern fan Jacob en Antje:
1 Trijntje Elisabeth Kan, berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam. Folgje 226.
2 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan, berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam. Folgje 227.
103 Anna Cornelia Kan is berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie, dochter fan Andries Kan (sjoch 49) en Trijntje Sauer. Anna is ferstoarn op moandei 9 febrewaris 1970 yn Haarlem, 96 jier âld.
Adressen:
fan 11-09-1889 oant 1894     Amsterdam
fanôf 1894     Haarlem
Anna troude, 20 jier âld, op woansdei 9 maaie 1894 yn Haarlem mei Adrianus Menke, 26 jier âld. Adrianus is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Bennebroek, soan fan Pieter Hendrik Menke en Johanna Medemblik. Adrianus is ferstoarn op moandei 16 april 1945 yn Haarlem, 77 jier âld.
Adres:
1944     Lange Begijnestraat 20, Haarlem
Berop:
fan 1894 oant 1920     metselaar
Bern fan Anna en Adrianus:
1 Anna Cornelia Menke, berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem. Folgje 228.
1877_willem.jpg 1875_cornelia.jpg
24 1877 Willem
25 1875 Cornelia
104 Willem Jakob Kan (ôfb. 24) is berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 49) en Trijntje Sauer. Willem is ferstoarn op freed 31 maart 1950 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Adressen:
1902     Tollensstraat 76, Amsterdam
1929     de la Reijstraat 26 bovenhuis, Amsterdam
fanôf 16-02-1945     de la Reijstraat 29 huis, Amsterdam
Beroppen:
fan 1902 oant 1929     gasmeteropnemer/fitter
1932     Gemeentewerkman
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 2 april 1902 yn Haarlem mei Cornelia van Tongeren (ôfb. 25), 26 jier âld. Cornelia is berne op tongersdei 4 novimber 1875 yn Haarlem, dochter fan Diederik Hendrik van Tongeren en Anna Barta Sprengers. Cornelia is ferstoarn op moandei 27 maart 1944 yn Amsterdam, 68 jier âld.
Notysje by Cornelia: Cornelia was de halfzuster van Jaap Eeden, de schaatser en wielrenner waarnaar de ijsbaan in Amsterdam genoemd is.
Bern fan Willem en Cornelia:
1 Trijntje Kan, berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam. Folgje 229.
2 Anna Bartha Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn op sneon 2 maaie 1903 yn Amsterdam, 17 dagen âld.
3 Diederich Hendrik Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Diederich is ferstoarn op tongersdei 30 april 1903 yn Amsterdam, 15 dagen âld.
4 Anna Cornelia Kan, berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam. Folgje 230.
5 Josina Hendrina Kan, berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 231.
6 Willem Jacob Kan, berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam. Folgje 232.
7 Cornelia Johanna Kan, berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam. Folgje 233.
8 Andries Kan, berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam. Folgje 234.
9 Johannes Wilhelmus Kan, berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam. Folgje 235.
10 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan, berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam. Folgje 236.
11 Wilhelmina Jacoba Kan, berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam. Folgje 237.
1881_bregitte.jpg 1880_johannes.jpg
26 1881 Bregitte
27 1880 Johannes
105 Bregitte Elisabeth Kan (ôfb. 26) is berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 49) en Trijntje Sauer. Bregitte is ferstoarn op moandei 13 novimber 1961 yn Nieuw-Vennep, 80 jier âld.
Notysje by Bregitte: Bregitte werd van 8 mei tot 13 juni 1884 verpleegd op de kinderafdeling van het Binnengasthuis te Amsterdam (Ze is dan ruim 2½). Zij is: "In haar woning van een ladder gevallen, waardoor het dijbeen gebroken".
Adressen:
fan 15-06-1903 oant 1904     Haarlem
fanôf 17-12-1906     Schoten
fanôf 09-01-1911     Bloemendaal
fan 25-11-1920 oant 15-04-1932     Saenredamstraat 13 rood, Haarlem
fan 15-04-1932 oant 10-08-1934     Frans Halsstraat 26, Haarlem
fan 10-08-1934 oant 22-02-1937     Nobelstraat 8a, Haarlem
fanôf 22-02-1937     Spiegelstraat 16, Haarlem
Berop:
dienstbode
Bregitte troude, 22 jier âld, op woansdei 30 maart 1904 yn Haarlem mei Johannes Wilhelm Stremming (ôfb. 27), 24 jier âld. Johannes is berne op sneon 7 febrewaris 1880 yn Amsterdam, soan fan Karl Friederich Stremming en Johanna Catharina Maria Tieleman. Johannes is ferstoarn op freed 17 jannewaris 1936 yn Haarlem, 55 jier âld.
Adressen:
fan 11-07-1903 oant 31-12-1904     Haarlem
fan 31-12-1904 oant 26-04-1906     Schoten
fanôf 26-03-1906     Haarlem
Berop:
1904     handelsreiziger in koloniale waren
Bern fan Bregitte en Johannes:
1 Andries Stremming, berne op tiisdei 6 desimber 1904 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op freed 21 april 1905 yn Schoten, 4 moannen âld.
2 Johanna Catharina Maria Stremming, berne op moandei 28 maaie 1906 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op snein 17 juni 1906 yn Haarlem, 20 dagen âld.
3 Karlina Frederika (Rika) Stremming, berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten. Folgje 238.
4 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming, berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten. Folgje 239.
5 Johannes Wilhelm (Han) Stremming, berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal. Folgje 240.
6 Anna Cornelia (Annie) Stremming, berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal. Folgje 241.
1916_andries.jpg
28 1916 Andries
7 Andries Stremming (ôfb. 28), berne op tongersdei 3 febrewaris 1916 yn Bloemendaal. Andries is ferstoarn yn 1979, 62 of 63 jier âld.
Adres:
fanôf 28-01-1970     Sydney, Australië (per KLM)
1917_hendrik_stremming.jpg
29 1917 Hendrik Stremming
8 Hendrik (Henk) Stremming (ôfb. 29), berne op tiisdei 28 augustus 1917 yn Bloemendaal. Henk is ferstoarn op freed 27 febrewaris 1942 yn de Javazee (Ned. Indië), 24 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Henk: Hendrik verloor het leven tijdens de slag in de Javazee als bemanningslid van de kruiser Hr.Ms. Java. Zie voor verdere bijzonderheden het hoofdstuk "De Twintigste Eeuw" van HET BOEK.
Adressen:
fan 13-02-1936 oant 12-02-1937     Oostplein 14, Rotterdam
fan 12-02-1937 oant 10-12-1937     Op het logements- en bewakingsschip van Speijk, Den Helder
fanôf 10-12-1937     Soerabaja
Godstsjinst:
doopsgezind
1885_cornelis.jpg 1886_johanna.jpg
30 1885 Cornelis
31 1886 Johanna
106 Cornelis Kan (ôfb. 30) is berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 49) en Trijntje Sauer. Cornelis is ferstoarn op woansdei 3 jannewaris 1962 yn Amsterdam, 76 jier âld.
Adressen:
Tollensstraat 79 1 hoog achter, Amsterdam
fan 24-02-1916 oant 13-06-1934     Wilhelminastraat 144 II, Amsterdam
fan 13-06-1934 oant 18-03-1958     Oogstraat 22, Amsterdam
fanôf 18-03-1958     Rusthofstraat 36 hs, Amsterdam
Berop:
gasfitter bij de Gemeentelijke gasfabriek
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 65 lang
Cornelis troude, 27 jier âld, op tongersdei 18 juli 1912 yn Amsterdam mei Johanna Hendrika Fischer (ôfb. 31), 26 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 27 april 1886 yn Amsterdam, dochter fan Christoph Eberhard Fischer en Johanna Elisabeth Amesz. Johanna is ferstoarn op sneon 4 juli 1981 yn Amsterdam, 95 jier âld.
Adressen:
fan 01-12-1971 oant 08-03-1974     Middelhoffstraat 22 hs, Amsterdam
fanôf 08-03-1974     Fahrenheitstraat 115, Amsterdam
Bern fan Cornelis en Johanna:
1 Johanna Elisabeth (Jo) Kan, berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam. Folgje 242.
1915_christoph.jpg
32 1915 Christoph
2 Christoph Eberhard Kan (ôfb. 32), berne op woansdei 2 juni 1915 yn Amsterdam. Christoph is ferstoarn op sneon 3 maart 1945 yn Hamburg-Ohlsdorf (Dld), 29 jier âld. Christoph bluwde net troud.
Adressen:
Oogstraat 66, Amsterdam
1934     Wilhelminastraat 144 II
fan 31-08-1942 oant 03-03-1945     Hamburg-Wilhelmsburg, Duitsland
Berop:
oant 31-08-1942     timmerman bij de droogdokmaatschappij
Oplieding:
7 jaarklassen LO/avondambachtsschool-timmeren
Militaire dienst:
fan 18-02-1935 oant 01-08-1935     18e Regiment Infanterie
3 Cornelis Kan, berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam. Folgje 243.
4 Trijntje Kan, berne op tiisdei 15 jannewaris 1918 yn Amsterdam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 6 maart 1919 yn Amsterdam, 1 jier âld.
5 Trijntje (Tinie) Kan, berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 244.
6 Johan Hendrik Kan, berne op moandei 13 juni 1921 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn op tongersdei 9 maart 1922 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Johan Hendrik Kan, berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam. Folgje 245.
8 Anna Cornelia Kan, berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam. Folgje 246.
9 Adrianus Kan, berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam. Folgje 247.
1867_sjouke.jpg
33 1867 Sjouke
107 Brigitta Cornelia Kan is berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem, dochter fan Jan Willem Kan (sjoch 50) en Jakoba Lennings. Brigitta is ferstoarn op snein 9 novimber 1952 yn Haarlem, 75 jier âld.
Adressen:
oant 27-07-1898     Heemskerk
fanôf 27-07-1898     Zuiderstraat 18, Haarlem
fanôf 20-09-1934     Archipelstraat 52, Haarlem
Brigitta troude, 21 jier âld, op woansdei 27 juli 1898 yn Haarlem mei Sjouke War (ôfb. 33), 31 jier âld. Sjouke is berne op tongersdei 3 jannewaris 1867 yn Franeker, soan fan Tjeerd Sjoukes War en IJtje Pieters Koster. Sjouke is ferstoarn op tongersdei 8 novimber 1934 yn Haarlem, 67 jier âld.
Berop:
1898     kleermaker(-sknecht)
Bern fan Brigitta en Sjouke:
1 Pieter Jan War, berne op tongersdei 22 desimber 1898 yn Haarlem. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 maaie 1900 yn Haarlem, 1 jier âld.
108 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem, soan fan Jan Willem Kan (sjoch 50) en Jakoba Lennings. Jacob is ferstoarn op snein 25 desimber 1955 yn Haarlem, 77 jier âld.
Adressen:
fan 21-11-1904 oant 04-07-1907     Heemstede
fanôf 04-07-1907     Rustenburgerlaan 2, Haarlem
1912     Zuiderstraat 29, Haarlem
fan 1917 oant 1922     Oost Indische Kade (Oostindiëstraat) 22, Haarlem
Berop:
fan 1897 oant 1922     sigarenmaker
Militaire dienst:
Jacob moest in dienst. Het militieregister vermeldt niet bij welk onderdeel.
Signalement:
1 m 61 lang, ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 20 jannewaris 1904 yn Haarlem mei Alida Geertruida Deen, 20 jier âld. Alida is berne op snein 22 april 1883 yn Bloemendaal, dochter fan Hermanus Gerrit Deen en Johanna Jansen. Alida is ferstoarn op woansdei 1 juli 1959 yn Bennebroek, 76 jier âld.
Bern fan Jacob en Alida:
1 Jacoba Kan, berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem. Folgje 248.
2 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede. Folgje 249.
3 Johannes Jacobus Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede. Folgje 250.
4 Alida Geertruida Kan, berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem. Folgje 251.
5 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem. Folgje 252.
6 Theodoor Marinus Kan, berne op woansdei 9 augustus 1911 yn Haarlem. Theodoor is ferstoarn op moandei 18 maart 1912 yn Haarlem, 7 moannen âld.
7 Theodorus Kan, berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem. Folgje 253.
8 Anna Catharina Kan, berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem. Folgje 254.
9 Jan Willem Kan, berne op sneon 18 maart 1916 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op tiisdei 18 desimber 1917 yn Haarlem, 1 jier âld.
10 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 8 juli 1917 yn Haarlem. Hermina is ferstoarn op tiisdei 30 april 1918 yn Haarlem, 9 moannen âld.
11 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem. Folgje 255.
12 Henriëtta Valentina Kan, berne op moandei 20 septimber 1920 yn Haarlem. Henriëtta is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1922 yn Haarlem, 1 jier âld.
13 Gerarda Kan, berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem. Folgje 256.
14 Jan Willem Kan, berne op freed 20 juli 1923 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op snein 23 septimber 1923 yn Haarlem, 2 moannen âld.
109 Trijntje Hartland is berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 51). Trijntje is ferstoarn op tiisdei 7 maart 1933 yn Bergen, 62 jier âld. Trijntje troude, 25 jier âld, op snein 7 juni 1896 yn Alkmaar mei Klaas Koster, 24 jier âld. Klaas is berne op woansdei 29 maaie 1872 yn Sint Maarten, soan fan Meijert Koster en Jaapje de Graaf. Klaas is ferstoarn op snein 10 juli 1904 yn Alkmaar, 32 jier âld.
Berop:
oant 1904     koopman
Bern fan Trijntje en Klaas:
1 Jacoba Agatha Koster, berne op freed 8 juli 1898 yn Alkmaar. Folgje 257.
2 Meijert Koster, berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar. Folgje 258.
110 Neeltje Hartland is berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 51). Neeltje is ferstoarn op moandei 4 april 1949 yn Alkmaar, 77 jier âld. Neeltje troude, 35 jier âld, op tongersdei 30 maaie 1907 yn Alkmaar mei Johannes Jacobus Hermanus Weijmer, 48 jier âld. Johannes is berne op woansdei 4 maaie 1859 yn Alkmaar, soan fan Jacobus Wilhelmus Weijmer en Alida Bruijns. Johannes is ferstoarn op moandei 3 april 1944 yn Alkmaar, 84 jier âld.
Bern fan Neeltje en Johannes:
1 Jacoba Johanna Weijmer, berne op tiisdei 2 juni 1908 yn Alkmaar. Jacoba is ferstoarn op sneon 4 april 1953 yn Alkmaar, 44 jier âld. Jacoba bluwde net troud.
2 Agatha Catharina Weijmer, berne op moandei 23 augustus 1909 yn Alkmaar. Agatha is ferstoarn op sneon 21 maaie 1949 yn Alkmaar, 39 jier âld.
111 Jan Hartland is berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk, soan fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 51). Jan is ferstoarn op snein 28 augustus 1955 yn Alkmaar, 81 jier âld. Jan troude, 25 jier âld, op snein 13 augustus 1899 yn Alkmaar mei Aplonia Huitema, 25 jier âld. Aplonia is berne op freed 15 augustus 1873 yn Makkum, dochter fan Karst Huitema en Tjiets Vermeulen. Aplonia is ferstoarn op moandei 11 maaie 1959 yn Alkmaar, 85 jier âld.
Bern fan Jan en Aplonia:
1 Aagje Tjiets Hartland, berne op freed 5 oktober 1900 yn Alkmaar. Folgje 259.
2 Sietse Hartland, berne op tiisdei 20 jannewaris 1903 yn Alkmaar. Folgje 260.
112 Geertje Verhoeve is berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar, dochter fan Jan Verhoeve en Aagje Kan (sjoch 51).
Adres:
fanôf 19-11-1911     Utrecht
Geertje troude, 29 jier âld, op tiisdei 12 septimber 1911 yn Alkmaar mei Johan Ludwig Lutjeharms, 29 jier âld. Johan is berne op snein 20 novimber 1881 yn Alkmaar, soan fan Johann Ludwig Lutjeharms en Geertje Lingeman.
Bern fan Geertje en Johan:
1 Geertruida Agatha Hillegonda Lutjeharms, berne op snein 30 novimber 1919 yn Utrecht. Folgje 261.
113 Jan Kan is berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 52) en Neeltje Rot. Jan is ferstoarn op freed 21 jannewaris 1927 yn Zaandam, 54 jier âld.
Adressen:
oant 28-10-1897     Delft
fan 28-10-1897 oant 08-05-1898     Rustenburg K 200a, Zaandam
fanôf 08-05-1898     Westzanerdijk L1j, Zaandam
fan 13-05-1898 oant 01-05-1899     Hoogendijk K 255a, Zaandam
fan 01-05-1899 oant 12-12-1899     Czaar Peterstraat K15kb, Zaandam
fanôf 12-12-1899     Rustenburgerdwarsstraat H 320, Zaandam
1902     Rustenburgerstraat 3 ten huize van A.K.E.Theinert, Zaandam
fan 1902 oant 1904     Ooievaarstraat 88, Zaandam
fan 1904 oant 1910     Langestraat 68, Zaandam
1920     Bleekerstraat 31, Zaandam
1927     Westerkerkstraat 13, Zaandam
Berop:
fan 1897 oant 1920     geweermaker aan de Rijksgeweerfabriek (Artillerie Inrichting)
Jan troude, 30 jier âld, op snein 30 novimber 1902 yn Zaandam mei Petronella Louisa Rosenbohm, 24 jier âld. Petronella is berne op moandei 4 novimber 1878 yn Delft, dochter fan Willem Christiaan Rosenbohm en Johanna van de Burg. Petronella is ferstoarn op moandei 25 augustus 1958 yn Zaandam, 79 jier âld.
Adres:
fan 1920 oant 1937     Bleekerstraat 31, Zaandam
Bern fan Jan en Petronella:
1 Klaas Willem Kan, berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam. Folgje 262.
2 Willem Christiaan Kan, berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam. Folgje 263.
114 Trijntje Kan is berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 52) en Neeltje Rot. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 25 juni 1957 yn Delft, 81 jier âld.
Adressen:
fan 1895 oant 1897     Vrijenban
fan 1902 oant 1949     Delft
Trijntje troude, 19 jier âld, op woansdei 14 augustus 1895 yn Delft mei Hermanus Bernardus Rademaker, 22 jier âld. Hermanus is berne op snein 2 maart 1873 yn Vrijenban, soan fan Gerardus Jacobus Rademaker en Apolonia Paulussen. Hermanus is ferstoarn op snein 11 desimber 1949 yn Delft, 76 jier âld.
Berop:
1902     machinist
Bern fan Trijntje en Hermanus:
1 Gerardus Jacobus Rademaker, berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban. Folgje 264.
2 Cornelia Rademaker, berne op tongersdei 18 maart 1897 yn Vrijenban. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 22 novimber 1966 yn Delft, 69 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
115 Grietje Kan is berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 52) en Neeltje Rot. Grietje is ferstoarn op tongersdei 12 oktober 1950 yn Delft, 73 jier âld.
Adres:
1902     Delft
Grietje troude, 20 jier âld, op woansdei 25 augustus 1897 yn Delft mei Johannes Wouter Oosterloo, 26 jier âld. Johannes is berne op moandei 6 febrewaris 1871 yn Delft, soan fan Jan Oosterloo en Arentje Berkhout. Johannes is ferstoarn op sneon 19 novimber 1960 yn Delft, 89 jier âld.
Berop:
1902     sigarensorteerder
Bern fan Grietje en Johannes:
1 Jan Oosterloo, berne op snein 10 juli 1898 yn Delft. Folgje 265.
2 Neeltje Oosterloo, berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft. Folgje 266.
1879_aagje.jpg 1877_johannes.jpg
34 1879 Aagje
35 1877 Johannes
116 Aagje Kan (ôfb. 34) is berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 52) en Neeltje Rot. Aagje is ferstoarn op tiisdei 19 maart 1957 yn Delft, 77 jier âld. Aagje troude, 21 jier âld, op woansdei 21 novimber 1900 yn Delft mei Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 35), 23 jier âld. Johannes is berne op tiisdei 6 novimber 1877 yn Delft, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen en Antonia van den Akker. Johannes is ferstoarn op tongersdei 27 novimber 1958 yn Delft, 81 jier âld.
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Anthonia Aagje van de Giessen, berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft. Folgje 267.
2 Neeltje van de Giessen, berne op freed 17 juli 1903 yn Delft. Folgje 268.
3 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 8 maaie 1905 yn Delft. Johannes is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1906 yn Delft, 1 jier âld.
4 Klaas van de Giessen, berne op freed 15 juni 1906 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 24 septimber 1906 yn Delft, 3 moannen âld.
5 Aagje van de Giessen, berne op freed 3 juni 1910 yn Delft. Aagje is ferstoarn op moandei 27 juni 1910 yn Delft, 24 dagen âld.
6 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft. Folgje 269.
1882_adrianus.jpg
36 1882 Adrianus
117 Jansje Kan is berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 52) en Neeltje Rot. Jansje is ferstoarn op snein 24 april 1949 yn Schiedam, 65 jier âld.
Adressen:
fan 21-06-1919 oant 28-01-1922     Mariastraat 87, Schiedam
fan 28-01-1922 oant 22-04-1927     Delft
fan 22-04-1927 oant 24-04-1949     Nassaulaan 75, Schiedam
Jansje troude, 19 jier âld, op woansdei 3 desimber 1902 yn Delft mei Adrianus Reinier van Vuuren (ôfb. 36), 20 jier âld. It houlik waard ûntbûn op moandei 20 juni 1938 yn Delft. Adrianus is berne op tiisdei 14 maart 1882 yn Leiden, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Teuntje van Wiske. Adrianus is ferstoarn op freed 10 maart 1939 yn Schiedam, 56 jier âld.
Berop:
scheepmaker
Bern fan Jansje en Adrianus:
1 Adrianus Reinier van Vuuren, berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft. Folgje 270.
2 Klaas van Vuuren, berne op sneon 26 augustus 1905 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 30 juli 1906 yn Delft, 11 moannen âld.
3 Klaas van Vuuren, berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft. Folgje 271.
1911_jan.jpg
37 1911 Jan
4 Jan van Vuuren (ôfb. 37), berne op freed 1 desimber 1911 yn Delft. Jan is ferstoarn op moandei 11 oktober 1993 yn Schiedam, 81 jier âld.
1917_herman.jpg
38 1917 Herman
5 Hermanus Bernardus (Herman) van Vuuren (ôfb. 38), berne op snein 15 april 1917 yn Delft. Herman is ferstoarn op sneon 17 oktober 1998 yn Schiedam, 81 jier âld.
1921_johannes.jpg
39 1921 Johannes
6 Johannes Wouter (Joop) van Vuuren (ôfb. 39), berne op freed 1 juli 1921 yn Schiedam. Joop is ferstoarn op tongersdei 16 desimber 1993 yn Schiedam, 72 jier âld.
118 Trijntje Onrust is berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam, dochter fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 53). Trijntje is ferstoarn op snein 7 septimber 1958 yn Zaandam, 87 jier âld. Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 10 augustus 1893 yn Zaandam mei Lucas Hoeve, 24 jier âld. Lucas is berne op woansdei 30 desimber 1868 yn Landsmeer, soan fan Lucas Hoeve en Geertje Mein. Lucas is ferstoarn op moandei 18 novimber 1929 yn Zaandam, 60 jier âld.
Bern fan Trijntje en Lucas:
1 Geertje Hoeve, berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan. Folgje 272.
2 Maria Hoeve, berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam. Folgje 273.
119 Douwe Onrust is berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam, soan fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 53). Douwe is ferstoarn op tongersdei 18 maaie 1967 yn Den Haag, 86 jier âld. Douwe troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juli 1902 yn Oostzaan mei Maritje Brouwer, 21 jier âld. Maritje is berne op snein 19 desimber 1880 yn Ilpendam, dochter fan Melens Brouwer en Antje de Vries.
120 Trijntje Koning is berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 54). Trijntje troude, 30 jier âld, op freed 1 maaie 1908 yn Koedijk mei Pieter Pieterse Vleggeert, 27 jier âld. Pieter is berne op moandei 14 maart 1881 yn Zoetermeer, soan fan Jan Vleggeert en Teuntje van Markesteyn. Pieter is ferstoarn op snein 9 juli 1978 yn Zoetermeer, 97 jier âld.
121 Alida Koning is berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 54). Alida troude, 25 jier âld, op freed 10 jannewaris 1908 yn Koedijk mei Cornelis Bregman, 37 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 20 oktober 1870 yn Warmenhuizen, soan fan Jacob Bregman en Engeltje Geel. Cornelis is ferstoarn op sneon 1 septimber 1945 yn Koedijk, 74 jier âld.
Bern fan Alida en Cornelis:
1 Jacob Bregman, berne op freed 27 novimber 1908 yn Koedijk.
2 Adriaan Bregman, berne op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk. Adriaan is ferstoarn op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk, gjin dei âld.
3 Adriana Bregman, berne op tongersdei 2 novimber 1911 yn Koedijk.
4 Engeltje Bregman, berne op woansdei 14 maaie 1919 yn Koedijk.
122 Aagtje Koning is berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 54). Aagtje troude, 22 jier âld, op freed 1 maart 1907 yn Koedijk mei Izaäk Visser, 24 jier âld. Izaäk is berne op snein 19 maart 1882 yn Schermerhorn, soan fan Jan Visser en Neeltje Renses.
Bern fan Aagtje en Izaäk:
1 Klaas Visser, berne op woansdei 2 oktober 1907 yn Koedijk. Folgje 274.
2 Adriaan Visser, berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk. Folgje 275.
3 Neeltje Visser, berne yn 1924 yn Heiloo. Neeltje is ferstoarn yn 2000 yn Praia da Rocha (Portugal), 75 of 76 jier âld.
123 Grietje Koning is berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 54). Grietje troude, 24 jier âld, op freed 3 maaie 1912 yn Koedijk mei Dirk de Waal, 23 jier âld. Dirk is berne op tiisdei 23 april 1889 yn Koedijk, soan fan Jan de Waal en Sieuwtje Veer.
Bern fan Grietje en Dirk:
1 Femmetje de Waal, berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk. Folgje 276.
2 Pieter de Waal, berne op snein 1 april 1917 yn Koedijk. Pieter is ferstoarn op moandei 25 augustus 1997 yn Alkmaar, 80 jier âld.
124 Guurtje Koning is berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 54). Guurtje troude, 24 jier âld, op freed 1 oktober 1915 yn Koedijk mei Bertus de Wit, 22 jier âld. Bertus is berne op tiisdei 2 maaie 1893 yn Den Helder, soan fan Gerrit Jan de Wit en Jansje de Graaff. Bertus is ferstoarn op moandei 7 maaie 1945 yn Semarang (Indonesië), 52 jier âld.
Adres:
fanôf 13-?-1934     Callantsoog
Bern fan Guurtje en Bertus:
1 Gerrit Jan de Wit, berne op sneon 29 juni 1918 yn Koedijk.
2 Adriaan de Wit, berne op sneon 14 april 1923 yn Bandoeng (Indonesië).
3 Guurtje de Wit, berne op moandei 28 febrewaris 1927 yn Koedijk.
125 Catharina Elisabeth Meijn is berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 55) en Immetje de Groot. Catharina is ferstoarn op tiisdei 19 septimber 1939 yn Beemster, 71 jier âld. Catharina troude, 25 jier âld, op woansdei 30 maaie 1894 yn Nieuwer-Amstel mei Hendrik Prijs, 29 jier âld. Hendrik is berne op moandei 16 jannewaris 1865 yn Purmerend, soan fan Cornelis Prijs en Leentje Eggers. Hendrik is ferstoarn op snein 15 juni 1941 yn Zeist, 76 jier âld.
Bern fan Catharina en Hendrik:
1 Cornelis Pieter Prijs, berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend. Folgje 277.
2 Emma Helena Agatha Prijs, berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend. Folgje 278.
3 Agatha Jacoba Prijs, berne op tongersdei 13 maart 1902 yn Purmerend. Agatha is ferstoarn op moandei 12 desimber 1904 yn Beemster, 2 jier âld.
126 Jan Meijn is berne op moandei 15 desimber 1873 yn Purmerend, soan fan Pieter Meijn (sjoch 55) en Immetje de Groot. Jan is ferstoarn op snein 26 jannewaris 1947 yn Amsterdam, 73 jier âld. Jan troude, 28 jier âld, op tongersdei 6 febrewaris 1902 yn Amsterdam mei Neeltje Haas, 26 jier âld. Neeltje is berne op snein 18 juli 1875 yn Buiksloot. Neeltje is ferstoarn op freed 27 oktober 1950 yn Oostzaan, 75 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
1 Maarten Meijn.
2 Emma Cornelia Meijn, berne op woansdei 19 novimber 1902 yn Amsterdam. Emma is ferstoarn op woansdei 12 maaie 1920 yn Amsterdam, 17 jier âld.
1876_cornelia.jpg
40 1876 Cornelia
127 Cornelia Meijn (ôfb. 40) is berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 55) en Immetje de Groot. Cornelia is ferstoarn op sneon 28 desimber 1929, 53 jier âld. Cornelia troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juni 1897 yn Purmerend mei Carel Hubertus Windt, 32 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op freed 18 maaie 1923 yn Amsterdam. Carel is berne op tiisdei 7 febrewaris 1865 yn ’s-Gravenhage, soan fan Carel Lodewijk Windt en Anna Elisabeth Scholder.
Bern fan Cornelia en Carel:
1 Carel Lodewijk Windt, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam. Folgje 279.
128 Gerrit Klaver is berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 56). Gerrit is ferstoarn op woansdei 9 novimber 1955 yn Amsterdam, 79 jier âld. Gerrit:
(1) troude, 23 jier âld, op woansdei 11 oktober 1899 yn Amsterdam mei Jannetje Mesman, 21 jier âld. Jannetje is berne op sneon 28 septimber 1878 yn Den Helder. Jannetje is ferstoarn yn 1927, 48 of 49 jier âld.
(2) troude, 51 jier âld, op woansdei 31 augustus 1927 yn Amsterdam mei Maria Walkier, 45 jier âld. Maria is berne op tiisdei 24 jannewaris 1882 yn Delfzijl, dochter fan Abraham Walkier en Anna Maria Hofman. Maria is ferstoarn op tiisdei 27 septimber 1960 yn Amsterdam, 78 jier âld.
Bern fan Gerrit en Jannetje:
1 Cornelia Klaver, berne op moandei 29 novimber 1897 yn Amsterdam. Folgje 280.
2 Gerrit Klaver, berne op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam. Folgje 281.
3 Jannetje Klaver, berne op snein 28 septimber 1902 yn Amsterdam. Folgje 282.
4 Willem Frederik Klaver, berne op tongersdei 13 maaie 1909 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op woansdei 6 juni 1945 yn Amsterdam, 36 jier âld. Willem bluwde net troud.
129 Herman Philippus Klaver is berne op tongersdei 5 desimber 1878 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 56). Herman is ferstoarn op tongersdei 4 juli 1957 yn Amsterdam, 78 jier âld. Herman troude, 24 jier âld, op woansdei 15 juli 1903 yn Amsterdam mei Elsje Gerritje Willemsen, 19 jier âld. It houlik waard ûntbûn op freed 31 maart 1922 yn Amsterdam. Elsje is berne op freed 18 april 1884 yn Nederhorst den Berg.
Bern fan Herman en Elsje:
1 Hendricus Cornelis Klaver, berne op snein 15 maaie 1904 yn Amsterdam. Folgje 283.
2 Herman Phillippus Klaver, berne op snein 22 juli 1906 yn Amsterdam. Folgje 284.
130 Wilhelmina Frederika Klaver is berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam, dochter fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 56). Wilhelmina is ferstoarn op woansdei 28 maart 1956 yn Amsterdam, 74 jier âld. Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 24 desimber 1902 yn Amsterdam mei Laurens Spel, 26 jier âld. Laurens is berne op snein 17 desimber 1876 yn Amsterdam, soan fan Laurens Spel en Klasina Kool. Laurens is ferstoarn op moandei 16 septimber 1940 yn Amsterdam, 63 jier âld.
Bern fan Wilhelmina en Laurens:
1 Louisa Wilhelmina Spel, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum. Folgje 285.
2 Wilhelmina Frederika Spel, berne om en naby moandei 4 maaie 1908 yn Hilversum. Wilhelmina is ferstoarn op freed 4 septimber 1908 yn Hilversum, om en naby 4 moannen âld.
3 Laurens Spel, berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum. Folgje 286.
131 Willem Frederik Klaver is berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 56). Willem is ferstoarn op moandei 12 novimber 1962 yn Amsterdam, 72 jier âld. Willem:
(1) troude, 24 jier âld, op woansdei 30 juni 1915 yn Amsterdam mei Elisabeth Maria Huver, 27 jier âld. Elisabeth is berne op freed 8 juni 1888 yn Leiden, dochter fan Jean Bernard Alfonse Marie Huver en Maartje Martha Klaassen. Elisabeth is ferstoarn op sneon 26 maart 1949 yn Amsterdam, 60 jier âld.
(2) troude, 59 jier âld, op woansdei 26 april 1950 yn Amsterdam mei Alida Johanna Maria Bruijn, 48 jier âld. Alida is berne op tongersdei 13 juni 1901 yn Amsterdam.
132 Johannes Gerardus van Kessel is berne op snein 1 oktober 1871 yn Haarlem, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57).
Adres:
fanôf 21-12-1889     Haarlem
Johannes troude, 23 jier âld, op woansdei 3 oktober 1894 yn Amersfoort mei Teuntje Stikvoort, 24 jier âld. Teuntje is berne op woansdei 10 novimber 1869 yn Amersfoort, dochter fan Gerardus Stikvoort en Adriana Berghuizen.
Bern fan Johannes en Teuntje:
1 Antonia Agatha van Kessel, berne op sneon 28 novimber 1896 yn Amsterdam. Antonia is ferstoarn op tiisdei 4 juni 1974 yn Amsterdam, 77 jier âld. Antonia bluwde net troud.
2 Gerardus Johannes van Kessel, berne op sneon 18 maaie 1901 yn Amsterdam. Folgje 287.
133 Elisabeth Margaretha van Kessel is berne op freed 21 maart 1873 yn Haarlem, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Elisabeth is ferstoarn op freed 5 desimber 1913 yn Amsterdam, 40 jier âld.
Adres:
fanôf 17-10-1889     Nunspeet
Elisabeth troude, 34 jier âld, op tongersdei 16 maaie 1907 yn Amsterdam mei Antonie Schreuder, 38 jier âld. Antonie is berne op tiisdei 23 febrewaris 1869 yn Amersfoort, soan fan Willem Schreuder en Sara Joanna van den Uithoorn. Antonie is ferstoarn op moandei 30 oktober 1944 yn Amsterdam, 75 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Antonie:
1 Antonius Maria Schreuder.
2 Elisabeth Josephina Schreuder.
3 Bernardus Willebrordus Schreuder. Bernardus is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1935 yn Amsterdam.
4 Margaretha Helena Schreuder. Folgje 288.
1858_falentein.jpg
41 1858 Falentein
134 Margaretha Helena van Kessel is berne op snein 1 novimber 1874 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Margaretha is ferstoarn op freed 21 jannewaris 1949 yn Amsterdam, 74 jier âld. Margaretha troude, 49 jier âld, op woansdei 2 jannewaris 1924 yn Amsterdam mei Falentein Visser (ôfb. 41), 65 jier âld. Falentein is berne op moandei 1 febrewaris 1858 yn Bovenkarspel, soan fan Klaas Visser en Catharina Elasina Rippens. Falentein is ferstoarn op tiisdei 27 maaie 1941 yn Amsterdam, 83 jier âld.
Bern fan Margaretha en Falentein:
1 Catharina Visser.
2 Nicolaas Visser.
3 Anthonia Visser.
4 Anna Visser.
5 Pieter Visser.
6 Falentein Visser.
135 Johanna van Kessel is berne op tongersdei 16 maart 1876 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Johanna is ferstoarn op tongersdei 13 april 1916 yn Nieuwer-Amstel, 40 jier âld. Johanna troude, 23 jier âld, op tongersdei 9 novimber 1899 yn Amsterdam mei Leendert Cornelis Antonius Stabij, 29 jier âld. Leendert is berne op woansdei 29 juni 1870 yn Nieuwer-Amstel.
Bern fan Johanna ût ûnbekende relaasje:
1 Johannes van Kessel, berne op freed 8 desimber 1893 yn Haarlem. Johannes is ferstoarn op sneon 17 april 1915, 21 jier âld.
Bern fan Johanna en Leendert:
2 Anna Gerarda Stabij, berne op woansdei 2 juli 1902 yn Amsterdam. Folgje 289.
136 Leonardus Antonius van Kessel is berne op tiisdei 2 novimber 1880 yn Amersfoort, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Leonardus troude, 21 jier âld, op tongersdei 26 juni 1902 yn Amsterdam mei Maria Kalf, 21 jier âld. Maria is berne op moandei 17 jannewaris 1881 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Kalf en Wilhelmina Christina Momber. Maria is ferstoarn op snein 7 maaie 1950 yn Zaandam, 69 jier âld.
137 Bernardina Agatha van Kessel is berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Zutphen, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Bernardina troude, 47 jier âld, op woansdei 27 maaie 1931 yn Amsterdam mei Hendrik Andreas, 44 jier âld. Hendrik is berne op tiisdei 9 novimber 1886 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Andreas en Johanna Louisa Fischer.
138 Bernardus Jacob van Kessel is berne op sneon 6 febrewaris 1886 yn Zutphen, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Bernardus is ferstoarn op moandei 1 juli 1968 yn Amsterdam, 82 jier âld. Bernardus troude, 30 jier âld, op woansdei 31 maaie 1916 yn Amsterdam mei Catharina Maria Tijssen, 30 jier âld. Catharina is berne op tiisdei 22 desimber 1885 yn Nieuwer-Amstel, dochter fan Fredrik Tijssen en Jans Janssen. Catharina is ferstoarn op sneon 28 oktober 1972 yn Amsterdam, 86 jier âld.
Bern fan Bernardus en Catharina:
1 Bernardus Johannes van Kessel, berne op tongersdei 22 maart 1917 yn Amsterdam. Bernardus is ferstoarn op tiisdei 10 novimber 1998 yn Maastricht, 81 jier âld. Bernardus bluwde net troud.
2 Frederik Antonie van Kessel, berne op sneon 17 augustus 1918 yn Amsterdam. Folgje 290.
3 Antonius Wilhelmus van Kessel, berne op snein 22 febrewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 291.
4 Adrianus Antonius van Kessel, berne op snein 11 jannewaris 1925 yn Amsterdam. Folgje 292.
139 Antonia Wilhelmina van Kessel is berne op tongersdei 15 augustus 1889 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 57). Antonia is ferstoarn op tongersdei 27 maaie 1943 yn Amsterdam, 53 jier âld. Antonia troude, 30 jier âld, op woansdei 11 febrewaris 1920 yn Amsterdam mei Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks, 36 jier âld. Wilhelmus is berne op freed 16 maart 1883 yn Amsterdam, soan fan Lambertus Hendriks en Maria Catharina Korzen. Wilhelmus is ferstoarn op sneon 12 febrewaris 1972 yn Amsterdam, 88 jier âld.
Bern fan Antonia en Wilhelmus:
1 Lambertus Lodewijk Hendriks. Folgje 293.
2 Maria Antonia Hendriks. Maria is ferstoarn op freed 8 septimber 1922 yn Amsterdam.
3 Wilhelmus Antonius Hendriks. Folgje 294.
4 Anthonius Johannes Hendriks.
5 Lodewijk Alphonsus Hendriks. Lodewijk is ferstoarn op sneon 31 jannewaris 1931 yn Amsterdam.
6 Theodora Maria Hendriks. Folgje 295.
7 Karel Frederik Hendriks. Karel is ferstoarn op tiisdei 21 febrewaris 1933 yn Amsterdam.
8 Hendrik Lodewijk Hendriks. Folgje 296.
140 Maria Bernhard is berne op snein 14 desimber 1879 yn Amsterdam, dochter fan Herman Bernhard (sjoch 58) en Jansje Hagelmann. Maria troude, 21 jier âld, op tongersdei 10 oktober 1901 yn Amsterdam mei Lambertus van Gijn, 22 jier âld. Lambertus is berne op snein 9 maart 1879 yn Utrecht.
Bern fan Maria en Lambertus:
1 Johanna Engelina Antonetta van Gijn, berne op moandei 17 febrewaris 1902 yn Amsterdam.
2 Antonetta Johanna van Gijn, berne op tiisdei 17 novimber 1903 yn Amsterdam.
3 Lamberta van Gijn, berne op freed 8 juni 1906 yn Amsterdam.
141 Willem Frederik Bernhard is berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Herman Bernhard (sjoch 58) en Jansje Hagelmann. Willem is ferstoarn op tongersdei 27 maaie 1926 yn Amsterdam, 44 jier âld. Willem troude, 19 jier âld, op tongersdei 13 desimber 1900 yn Watergraafsmeer mei Wilhelmina Cornelia Moolenaar, 18 jier âld. Wilhelmina is berne op sneon 27 maaie 1882 yn Amsterdam, dochter fan Arend Moolenaar en Cornelia Wilhelmina Niemeijer. Wilhelmina is ferstoarn op sneon 16 oktober 1943 yn Amsterdam, 61 jier âld.
Bern fan Willem en Wilhelmina:
1 Jansje Bernhard, berne op tongersdei 8 novimber 1900 yn Amsterdam. Folgje 297.
2 Cornelia Wilhelmina Maria Bernhard, berne op moandei 8 septimber 1902 yn Watergraafsmeer. Folgje 298.
3 Herman Jan Bernhard, berne op tongersdei 15 septimber 1904 yn Watergraafsmeer. Folgje 299.
4 Jacoba Clasina Bernhard, berne op sneon 31 maart 1906 yn Watergraafsmeer. Folgje 300.
5 Willem Frederik Bernhard, berne op snein 18 oktober 1908 yn Düsseldorf. Folgje 301.
142 Clasina Adriana Bernhard is berne op sneon 18 septimber 1886 yn Nieuwer-Amstel, dochter fan Herman Bernhard (sjoch 58) en Jansje Hagelmann. Clasina is ferstoarn op snein 2 maaie 1943 yn Amsterdam, 56 jier âld. Clasina troude, 23 jier âld, op woansdei 6 oktober 1909 yn Amsterdam mei Nicolaas Johannes Baartscheer, 22 jier âld. Nicolaas is berne op sneon 22 jannewaris 1887 yn Amsterdam, soan fan Henricus Antonius Johannes Baartscheer en Elisabeth Alexandrina Johanna Hufnagel. Nicolaas is ferstoarn op tongersdei 10 augustus 1961 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Bern fan Clasina en Nicolaas:
1 Anna Catharina Theodora Baartscheer. Folgje 302.
2 Elisabeth Alexandrina Johanna Baartscheer, berne op sneon 12 maart 1910 yn Amsterdam. Folgje 303.
3 Nicolaas Jacobus Baartscheer, berne op freed 20 oktober 1911 yn Amsterdam. Folgje 304.
4 Henricus Herman Baartscheer, berne op snein 7 septimber 1913 yn Amsterdam. Folgje 305.
5 Clasina Johanna Antoinetta Baartscheer, berne op snein 4 oktober 1914 yn Amsterdam. Folgje 306.
6 Antonius Jacobus Baartscheer, berne op woansdei 12 april 1916 yn Amsterdam. Folgje 307.
7 Willem Frederik Baartscheer, berne op moandei 12 desimber 1921 yn Amsterdam. Folgje 308.
8 Gerardina Agatha Baartscheer, berne op freed 26 jannewaris 1923 yn Amsterdam. Folgje 309.
1895_maria.jpg
42 1895 Maria
143 Maria Bakker (ôfb. 42) is berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Maria is ferstoarn op snein 4 desimber 1983 yn Haarlem, 88 jier âld.
Adressen:
oant 23-01-1902     Amsterdam
fan 23-01-1902 oant 12-02-1912     Zaandam (Woont in deze periode bij oma Maartje Kan-Verlaan)
fanôf 12-02-1912     Haarlem
Diversen:
14-09-1895     Maria werd geboren als Maria Kan. Na haar moeders huwelijk met Simon Bakker wordt zij geëcht en heet Maria Bakker.
Maria troude, 28 jier âld, op tiisdei 22 april 1924 yn Haarlem mei David Gerardus Hazekamp, 27 jier âld. David is berne op sneon 9 jannewaris 1897 yn Haarlem. David is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Heemstede, 81 jier âld.
Berop:
referendaris Prov. Staten Noord-Holland
Ûnderskieding:
10-02-1955     Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bern fan Maria en David:
1 Daan Hazekamp, berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem. Folgje 310.
1896_nicolaas.jpg 1903_jannetje.jpg
43 1896 Nicolaas
44 1903 Jannetje
144 Nicolaas Bakker (ôfb. 43) is berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Nicolaas is ferstoarn op tongersdei 23 augustus 1979 yn Seattle (USA), 82 jier âld. Nicolaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 24 septimber 1925 yn Haarlem mei Jannetje Maria Vrij (ôfb. 44), 22 jier âld. Jannetje is berne op moandei 5 jannewaris 1903 yn Haarlem, dochter fan Daniel Vrij en Jannigje van Duin. Jannetje is ferstoarn op woansdei 7 septimber 1977 yn Driehuis, 74 jier âld.
Bern fan Nicolaas en Jannetje:
1 Cornelia (Cor) Bakker, berne op tongersdei 8 maart 1928 yn Haarlem. Folgje 311.
2 Maria (Riet) Bakker, berne op moandei 22 febrewaris 1932 yn Haarlem. Folgje 312.
3 Simon Nicolaas Bakker, berne op tongersdei 6 desimber 1934 yn Haarlem. Folgje 313.
1899_willem.jpg
45 1899 Willem
145 Willem Bakker (ôfb. 45) is berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Willem is ferstoarn op snein 21 oktober 1962 yn Haarlem, 62 jier âld. Willem troude, 26 jier âld, op tiisdei 19 oktober 1926 yn Schoten mei Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff, 24 jier âld. Dien is berne op snein 27 juli 1902 yn Hillegom, dochter fan Johan George Kempff en Jansje Alida van de Linde. Dien is ferstoarn op tongersdei 5 maaie 1960 yn Haarlem, 57 jier âld.
Bern fan Willem en Dien:
1 Dion Bakker. Folgje 314.
2 Elly Bakker, berne om en naby 1930 yn Velsen. Folgje 315.
1905_albert.jpg 1903_adriana.jpg
46 1905 Albert
47 1903 Adriana
146 Albert Bakker (ôfb. 46) is berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Albert is ferstoarn op freed 7 juli 1978 yn Haarlem, 73 jier âld. Albert troude, 32 jier âld, op woansdei 2 febrewaris 1938 yn Haarlem mei Adriana Johanna (Adrie) Ouwens (ôfb. 47), 34 jier âld. Adrie is berne op moandei 23 febrewaris 1903 yn IJsselmonde, dochter fan Albert Ouwens en Neeltje Huizer. Adrie is ferstoarn op tiisdei 21 febrewaris 1989 yn Haarlem, 85 jier âld.
1906_anne.jpg 1912_neeltje.jpg
48 1906 Anne
49 1912 Neeltje
147 Anne Bakker (ôfb. 48) is berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Anne is ferstoarn op freed 24 juni 1983 yn Seattle (USA), 76 jier âld. Anne troude mei Neeltje Hoek (ôfb. 49). Neeltje is berne op sneon 14 desimber 1912 yn Maartensdijk, dochter fan Dirk Hoek en Errusje Woudenberg. Neeltje is ferstoarn op freed 5 desimber 1969 yn Salt Lake City (USA), 56 jier âld.
Bern fan Anne en Neeltje:
1 Dick Bakker.
2 Simon Bakker.
1913_simon.jpg 1916_johanna.jpg
50 1913 Simon
51 1916 Johanna
148 Simon Cornelis Bakker (ôfb. 50) is berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Simon is ferstoarn op moandei 10 septimber 1979 yn Haarlem, 66 jier âld. Simon troude mei Johanna Gesina Wijnhoff (ôfb. 51). Johanna is berne op snein 2 juli 1916 yn Amsterdam, dochter fan Johan Marie Wijnhoff en Gesina Theresia Anna Ida Kok. Johanna is ferstoarn op freed 11 febrewaris 2005 yn Heiloo, 88 jier âld.
Bern fan Simon en Johanna:
1 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker, berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem. Folgje 316.
2 Johan Marie Simon (Hans) Bakker, berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem. Folgje 317.
1918_mina.jpg
52 1918 Mina
149 Mina (Mies) Bakker (ôfb. 52) is berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 60). Mies is ferstoarn op freed 15 juli 2011 yn Heemstede, 92 jier âld. Mies troude mei Johannes Cornelis Dekkers. Johannes is berne op woansdei 31 maart 1920 yn Dordrecht, soan fan Janus Adriaan Dekkers en Cornelia Mouthaan. Johannes is ferstoarn op snein 15 augustus 1965 yn Haarlem, 45 jier âld.
Bern fan Mies en Johannes:
1 Lida Dekkers, berne op freed 21 desimber 1951 yn Haarlem. Lida is ferstoarn op tiisdei 2 septimber 2008 yn Dieren, 56 jier âld.
2 Marja Dekkers, berne om en naby 1959 yn Haarlem.
1906_klaas.jpg 1906_johanna_kuijper.jpg
53 1906 Klaas
54 1906 Johanna Kuijper
150 Klaas Kan (ôfb. 53) is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 61) en Antje Offenberg. Klaas is ferstoarn op tiisdei 20 septimber 1983 yn Eindhoven, 76 jier âld.
Adres:
fanôf 18-01-1933     Eindhoven
Berop:
huisarts
Oplieding:
04-04-1925     Is leerling 6e klas gymnasium (Opm: gaat vermoedelijk medicijnen studeren.)
Militaire dienst:
1925     Opm keuringsarts: Is kleurenblind en heeft rechter arm gebroken. Is desondanks geschikt voor de militaire dienst.
fan 15-02-1926 oant 01-12-1932     Eerste Compagnie Hospitaalsoldaten
fanôf 05-12-1932     Benoemd tot reserveofficier van gezondheid der 2e klasse.
Signalement:
1925     1 m 75 lang
Klaas:
(1) troude, 26 jier âld, op woansdei 18 jannewaris 1933 yn Eindhoven mei Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper (ôfb. 54), 26 jier âld. Mien is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Hilversum. Mien is ferstoarn op freed 30 juni 1972 yn Eindhoven, 66 jier âld.
(2) troude, op syn minst 66 jier âld, nei 1972 mei Carla Goedhart.
Bern fan Klaas en Mien:
1 Anna Geertruida (Anny) Kan, berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven. Folgje 318.
2 Klaas Kan, berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven. Folgje 319.
3 Cornelis (Cees) Kan, berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven. Folgje 320.
4 Wim Kan, berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven. Folgje 321.
1910_willem.jpg 1913_josefa.jpg
55 1910 Willem
56 1913 Josefa
151 Willem Kan (ôfb. 55) is berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 61) en Antje Offenberg. Willem is ferstoarn op moandei 16 oktober 1989 yn Zaandam, 78 jier âld.
Adres:
fan 1937 oant 1939     Gedempte Gracht 72, Zaandam
Berop:
1937     houthandelaar
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 20 maaie 1936 yn Zaandam mei Josefa Crützen (ôfb. 56), 23 jier âld. Josefa is berne op tiisdei 13 maaie 1913 yn Zaandam, dochter fan Jean Crützen en Josefa Zélerni. Josefa is ferstoarn op woansdei 10 febrewaris 1999 yn Zaandam, 85 jier âld.
Berop:
1935     kantoorbediende
Bern fan Willem en Josefa:
1 Klaas Kan, berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam. Folgje 322.
2 Jan Kan, berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam. Folgje 323.
3 Anna José (Annejob) Kan, berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam. Folgje 324.
4 Wim Kan, berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam. Folgje 325.
5 Harry Frans (Harry) Kan, berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam. Folgje 326.
1915_maria.jpg 1905_hendrik.jpg
57 1915 Maria
58 1905 Hendrik
152 Maria Geertruida (Rie) Kan (ôfb. 57) is berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 61) en Antje Offenberg. Rie is ferstoarn op moandei 9 desimber 1996 yn Soest, 81 jier âld.
Adres:
fanôf 09-06-1938     Amsterdam
Berop:
apothekers-assistente
Rie:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 9 juni 1938 yn Zaandam mei Hendrik Willem Felderhof (ôfb. 58), 32 jier âld. Hendrik is berne op moandei 4 septimber 1905 yn Bussum. Hendrik is ferstoarn op woansdei 17 desimber 1969 yn Assen, 64 jier âld.
Berop:
notaris
(2) troude, op syn minst 54 jier âld, nei 1969 mei Harmen Lodewijk, op syn minst 60 jier âld. Harmen is berne op tiisdei 31 augustus 1909 yn Oosterbierum, soan fan Bauke Lodewijk en Klaaske van Keimpema. Harmen is ferstoarn op woansdei 4 desimber 1991 yn Sneek, 82 jier âld.
Bern fan Rie en Hendrik:
1 Anna Catharina Felderhof, berne op freed 28 febrewaris 1941 yn Amsterdam.
153 Jobje Bart is berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 63) en Gleintje Hart. Jobje is ferstoarn op tiisdei 3 juni 1919 yn Zaandam, 37 jier âld. Jobje troude, 22 jier âld, op woansdei 13 juli 1904 yn Zaandam mei Dirk Riet, 24 jier âld. Dirk is berne op tongersdei 20 novimber 1879 yn Zaandam, soan fan Pieter Riet en Maartje Jonker. Dirk is ferstoarn op sneon 15 desimber 1951 yn Zaandam, 72 jier âld.
Bern fan Jobje en Dirk:
1 Pieter Riet, berne op sneon 19 augustus 1905 yn Zaandam. Folgje 327.
154 Hendrika Bart is berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 63) en Gleintje Hart. Hendrika troude, 24 jier âld, op tongersdei 2 jannewaris 1908 yn Zaandam mei Jacob Happe, 23 jier âld. Jacob is berne op sneon 19 jannewaris 1884 yn Zaandam, soan fan Jacob Happe en Elisabeth Hooijschuur.
155 Trijntje Kuijk is berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 65). Trijntje is ferstoarn op moandei 12 oktober 1959 yn Zaandam, 70 jier âld. Trijntje troude, 20 jier âld, op snein 10 jannewaris 1909 yn Oosthuizen mei Klaas Zwaan, 20 of 21 jier âld. Klaas is berne yn 1888 yn Oosthuizen, soan fan Coenraad Zwaan en Maartje Bos.
156 Hendrik Kuijk is berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 65). Hendrik is ferstoarn op tongersdei 23 oktober 1947 yn Zaandam, 56 jier âld. Hendrik:
(1) troude, 27 jier âld, op woansdei 26 juni 1918 yn Zaandam mei Liesbeth Meijer, 23 jier âld. Liesbeth is berne op tiisdei 1 jannewaris 1895 yn Zaandam, dochter fan Dirk Meijer en Sara de Jong. Liesbeth is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1940 yn Zaandam, 45 jier âld.
(2) troude, op syn minst 49 jier âld, nei 1940 yn Zaandam mei Frederika Bakker.
157 Cornelis Kuijk is berne op sneon 27 augustus 1892 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 65). Cornelis troude, 28 jier âld, op woansdei 20 april 1921 yn Zaandam mei Christina Hoogmoed, 22 of 23 jier âld. Christina is berne yn 1898 yn Zaandam, dochter fan Jan Hoogmoed en Elisabeth Bakker.
158 Jobje Kuijk is berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 65). Jobje is ferstoarn op woansdei 21 septimber 1949 yn Zaandam, 55 jier âld. Jobje troude, 23 jier âld, op tongersdei 24 maaie 1917 yn Zaandam mei Martinus Arends, 25 of 26 jier âld. Martinus is berne yn 1891 yn Zaandam, soan fan Abraham Adrianus Arends en Helena Smit. Martinus is ferstoarn op snein 28 juni 1953 yn Zaandam, 61 of 62 jier âld.
Bern fan Jobje en Martinus:
1 Helena Martina Arends, berne yn 1923. Folgje 328.
2 Martine Cornelia Suzanne Arends, berne op tiisdei 5 maaie 1925. Folgje 329.
159 Pieter Verdonk is berne op tongersdei 16 augustus 1900 yn Zaandam, soan fan Jan Verdonk en Magdalena Bart (sjoch 65). Pieter is ferstoarn op snein 10 april 1983 yn Zaanstad, 82 jier âld. Pieter troude, 29 jier âld, op woansdei 16 juli 1930 yn Zaandam mei Adriana Lakerveld, 28 jier âld. Adriana is berne op tiisdei 15 juli 1902 yn Muiden, dochter fan Willem Lakerveld en Elisabeth de Jongh. Adriana is ferstoarn op sneon 15 juni 1968 yn Zaandam, 65 jier âld.
160 Jannetje Neeltje Schenk is berne yn 1892 yn Zaandam, dochter fan Albert Schenk (sjoch 66) en Trijntje Craster. Jannetje troude, 21 of 22 jier âld, op woansdei 19 augustus 1914 yn Amsterdam mei Jan Zweize Erbrink, 21 of 22 jier âld. Jan is berne yn 1892 yn Amsterdam, soan fan Johan Fredrik George Willem Erbrink en Margaretha Sara Rappange.
161 Anthonie Schenk is berne yn 1894 yn Zaandam, soan fan Albert Schenk (sjoch 66) en Trijntje Craster. Anthonie troude, 23 of 24 jier âld, op tongersdei 29 augustus 1918 yn Zaandam mei Neeltje Duivis, 23 of 24 jier âld. Neeltje is berne yn 1894 yn Zaandam, dochter fan Willem Duivis en Elisabeth Bakker.
162 Dirk Cornelis Johannes Moen is berne op sneon 12 juli 1902 yn Rotterdam, soan fan Dirk Moen (sjoch 67) en Hendrikje Gort. Dirk troude, 28 jier âld, op woansdei 30 juli 1930 yn Rotterdam mei Johanna van der Hulst, 19 jier âld. Johanna is berne op snein 22 jannewaris 1911 yn Rotterdam, dochter fan Nicolaas van der Hulst en Leentje van IJzendoorn. Johanna is ferstoarn op sneon 3 april 1937 yn Rotterdam, 26 jier âld.
Bern fan Dirk en Johanna:
1 Nicolaas Moen.
2 Cor Moen.
163 Hendrika Moen is berne op snein 30 juli 1905 yn Rotterdam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 67) en Hendrikje Gort. Hendrika is ferstoarn op tongersdei 14 desimber 1939 yn Schiedam, 34 jier âld. Hendrika troude, 22 jier âld, op woansdei 16 maaie 1928 yn Rotterdam mei Gerardus Willem Karel de Lange, 22 jier âld. Gerardus is berne op tongersdei 30 novimber 1905 yn Rotterdam, soan fan Lodewijk Willem Jan Reinier Franciscus de Lange en Petronella van ’t Wout.
164 Geertruida Guurtje Moen is berne op woansdei 29 maart 1911 yn Rotterdam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 67) en Hendrikje Gort. Geertruida troude, 22 jier âld, op woansdei 12 juli 1933 yn Rotterdam mei Louis Noël Peter Wusten, 23 jier âld. Louis is berne op moandei 6 desimber 1909 yn Amsterdam, soan fan Louis Noël Wusten en Pieternella Adriana Elisabeth Geene.
Bern fan Geertruida en Louis:
1 Hendrika Petronella Louise Wusten, berne op sneon 6 jannewaris 1934 yn Rotterdam. Hendrika is overleden.
2 Petronella Elisabeth Wusten, berne op sneon 6 juni 1936 yn Rotterdam.
165 Pieter Boes is berne yn Zaandam, soan fan Jan Boes (sjoch 69) en Lammertje de Vries. Pieter troude mei Antje Gesina Hubach.
166 Pieter Lambertus Boes is berne op woansdei 6 juni 1900 yn Zaandam, soan fan Jan Boes (sjoch 69) en Lammertje de Vries. Pieter is ferstoarn op freed 29 jannewaris 1988 yn Zaandam, 87 jier âld. Pieter troude, 28 jier âld, op woansdei 3 oktober 1928 yn Zaandam mei Antje Gesina Hubach, 28 jier âld. Antje is berne op tongersdei 8 maart 1900 yn Kampen, dochter fan Christiaan Hubach en Dieuwke Steunebrink. Antje is ferstoarn op tongersdei 13 febrewaris 1992 yn Zaandam, 91 jier âld.
167 Trijntje Rensen is berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 70). Trijntje is ferstoarn op tongersdei 5 oktober 1939 yn Zaandam, 43 jier âld. Trijntje troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Dirk Gerrit de Groot, 24 jier âld. sjoch 174 foar persoansgegevens fan Dirk.
168 Aagje Rensen is berne op moandei 17 maaie 1897 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 70). Aagje troude, 34 jier âld, op woansdei 22 juli 1931 yn Zaandam mei Pieter Kunst, 42 jier âld. Pieter is berne op freed 28 desimber 1888 yn Zaandam, soan fan Klaas Kunst en Cornelia van Sluis. Pieter is ferstoarn op sneon 18 juni 1949 yn Zaandam, 60 jier âld.
169 Pietertje Maria Rensen is berne yn 1903 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 70). Pietertje troude, 21 of 22 jier âld, op tongersdei 18 juni 1925 yn Zaandam mei Hendrik Dral, 23 jier âld. Hendrik is berne op snein 16 febrewaris 1902 yn Landsmeer, soan fan Nanning Dral en Trijntje Hoeve.
170 Pieter de Groot is berne op tongersdei 14 febrewaris 1878 yn Wormer, soan fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 71). Pieter troude, 23 jier âld, op snein 5 jannewaris 1902 yn Wormerveer mei Maria Pot, 24 jier âld. Maria is berne op tiisdei 17 april 1877 yn Wormerveer.
Bern fan Pieter en Maria:
1 Johanna de Groot.
2 Maria Johanna de Groot.
3 Cornelis Georg de Groot, berne op moandei 30 maaie 1910 yn Amsterdam. Folgje 330.
171 Neeltje de Groot is berne op moandei 26 jannewaris 1880 yn Wormer, dochter fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 71). Neeltje troude, 40 jier âld, op tongersdei 16 desimber 1920 yn Wijk aan Zee en Duin mei Johan Willem Tegel, 48 jier âld. Johan is berne op moandei 18 novimber 1872 yn Beverwijk, soan fan Klaas Tegel en Maartje Helder. Johan is ferstoarn op woansdei 29 april 1936 yn Wijk aan Zee, 63 jier âld.
172 Jansje de Groot is berne op snein 8 jannewaris 1882 yn Wormerveer, dochter fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 71). Jansje troude, 23 jier âld, op sneon 5 augustus 1905 yn Koog aan de Zaan mei Ernst August Mootz, 23 jier âld. Ernst is berne op tiisdei 28 febrewaris 1882 yn Koog aan de Zaan, soan fan Ernst August Mootz en Grietje Woudt.
173 Antje de Groot is berne op snein 11 septimber 1887 yn Wormerveer, dochter fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 71). Antje is ferstoarn op sneon 15 april 1978 yn Zaanstad, 90 jier âld. Antje:
(1) troude, 21 jier âld, op woansdei 16 juni 1909 yn Amsterdam mei Philip Johan van den Heuvel, 26 jier âld. Philip is berne op snein 13 augustus 1882 yn Amsterdam, soan fan Cornelis van den Heuvel en Maria Notmeijer. Philip is ferstoarn op sneon 11 desimber 1954 yn Zeist, 72 jier âld.
(2) troude, 74 jier âld, op tongersdei 10 maaie 1962 yn Amsterdam mei Hendrik Adrianus Timmerman, 75 jier âld. Hendrik is berne op woansdei 27 oktober 1886 yn Alkmaar. Hendrik is ferstoarn op snein 7 febrewaris 1971 yn Amsterdam, 84 jier âld.
Bern fan Antje en Philip:
1 Philippina Johanna Josephina van den Heuvel.
2 Max Marinus van den Heuvel. Max is ferstoarn op sneon 19 augustus 1911 yn Amsterdam.
3 Martha Anna Philippina van den Heuvel, berne op freed 26 juni 1914 yn Amsterdam. Folgje 331.
4 Max Maarten van den Heuvel, berne op woansdei 18 juni 1919 yn Amsterdam. Folgje 332.
174 Dirk Gerrit de Groot is berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer, soan fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 71). Dirk troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Trijntje Rensen, 24 jier âld. sjoch 167 foar persoansgegevens fan Trijntje.
175 Pieter Zwart is berne yn 1893 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 72). Pieter is ferstoarn op sneon 28 desimber 1918 yn Alkmaar, 24 of 25 jier âld. Pieter troude, 20 of 21 jier âld, op tongersdei 19 maart 1914 yn Alkmaar mei Trijntje Hillegonda de Boer, 20 jier âld. Trijntje is berne op woansdei 20 desimber 1893 yn Heerhugowaard, dochter fan Jan de Boer en Elisabeth Volkers.
176 Willem Zwart is berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 72). Willem is ferstoarn op tiisdei 10 febrewaris 1970 yn Alkmaar, 71 jier âld. Willem troude, 25 jier âld, op tongersdei 29 novimber 1923 yn Alkmaar mei Johanna van Wendel, 24 jier âld. Johanna is berne op woansdei 3 maaie 1899 yn Wuppertal (Dld), dochter fan Cornelis van Wendel en Johanna Wiegmann. Johanna is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1985 yn Schagen, 86 jier âld.
Bern fan Willem en Johanna:
1 Cor Zwart, berne op moandei 31 maart 1924. Folgje 333.
177 Cornelis Zwart is berne op sneon 9 juni 1900 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 72). Cornelis is ferstoarn op tiisdei 9 jannewaris 1962 yn Egmond aan Zee, 61 jier âld. Cornelis troude, 23 jier âld, op woansdei 20 juni 1923 yn Alkmaar mei Frederica Gravemaker, 22 jier âld. Frederica is berne op snein 19 augustus 1900 yn Egmond aan Zee, dochter fan Engel Gravemaker en Kniertje Wijker. Frederica is ferstoarn op freed 29 septimber 1961 yn Egmond aan Zee, 61 jier âld.
Bern fan Cornelis en Frederica:
1 Geertruida Petronella Zwart.
2 Engel Martinus Zwart.
3 Pieter Zwart, berne op snein 3 maart 1935 yn Egmond aan Zee. Folgje 334.
178 Hendrika Zwart is berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar, dochter fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 72). Hendrika is ferstoarn op sneon 23 maart 1991 yn Bergen, 86 jier âld. Hendrika troude, 18 jier âld, op woansdei 1 novimber 1922 yn Alkmaar mei Johan Wilhelm Hoenselaar, 22 of 23 jier âld. Johan is berne yn 1899 yn Meiderich (Dld), soan fan Theodorus Wilhelmus Hoenselaar en Anna Maria Carolina Zwart.
Bern fan Hendrika en Johan:
1 Johanna Hendrika Hoenselaar, berne op moandei 22 jannewaris 1923 yn Alkmaar.
2 Johannes Hendrikus Hoenselaar, berne op freed 16 oktober 1942 yn Alkmaar. Johannes is ferstoarn op woansdei 11 maaie 1955 yn Alkmaar, 12 jier âld.
179 Maartje Exalto is berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto (sjoch 73) en Antonia Eijk. Maartje is ferstoarn op tongersdei 17 desimber 1953 yn Kwadijk, 64 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 28 april 1912 yn Edam mei Reindert Medemblik, 25 jier âld. Reindert is berne op snein 20 febrewaris 1887 yn Broek in Waterland, soan fan Christiaan Medemblik en Trijntje Spaans. Reindert is ferstoarn op tiisdei 28 augustus 1979 yn Purmerend, 92 jier âld.
Bern fan Maartje en Reindert:
1 Arend Medemblik, berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk. Folgje 335.
2 Jan Medemblik, berne op tongersdei 5 maart 1931 yn Kwadijk.
180 Adriaan Exalto is berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam, soan fan Arend Exalto (sjoch 73) en Antonia Eijk. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 9 juni 1955 yn Ilpendam, 62 jier âld. Adriaan troude, 26 jier âld, op sneon 3 maaie 1919 yn Ilpendam mei Anna Maria Box, 23 jier âld. Anna is berne op sneon 27 juli 1895 yn Ilpendam, dochter fan Klaas Box en Neeltje Schouten. Anna is ferstoarn op tongersdei 1 maart 1973 yn Ilpendam, 77 jier âld.
Bern fan Adriaan en Anna:
1 Anthonia Aagje Exalto, berne op tongersdei 4 maart 1920 yn Ilpendam.
2 Neeltje Exalto, berne op woansdei 26 juli 1922 yn Ilpendam.
181 Klaas Saft is berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp, soan fan Gerrit Saft en Pietertje Exalto (sjoch 74). Klaas is ferstoarn op sneon 20 desimber 1975 yn Jisp, 82 jier âld. Klaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1921 yn Ilpendam mei Maartje Groen, 28 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 30 maaie 1893 yn Purmerend, dochter fan Klaas Groen en Engeltje Korver. Maartje is ferstoarn op snein 31 augustus 1947 yn Jisp, 54 jier âld.
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Gerritje Saft, berne op snein 30 novimber 1930 yn Jisp. Gerritje is ferstoarn op freed 14 juli 1995 yn Purmerend, 64 jier âld.
182 Siemon Zwart is berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Siemon is ferstoarn op tiisdei 4 jannewaris 1972 yn Utrecht, 86 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
Siemon:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 6 maart 1907 yn Amsterdam mei Maria Hendrika Momber, 18 jier âld. Maria is berne op tongersdei 5 april 1888 yn Amsterdam, dochter fan Jan Dirk Momber en Henriëtte Krijne. Maria is ferstoarn op tongersdei 31 juli 1919, 31 jier âld.
(2) troude, 37 jier âld, op woansdei 19 juli 1922 mei Anna Maria Brouwer, 27 jier âld. Anna is berne op tongersdei 28 maart 1895 yn Amsterdam.
Bern fan Siemon en Maria:
1 Siemon Zwart, berne op freed 21 juni 1907. Siemon is ferstoarn op sneon 19 jannewaris 1991 yn Egmond, 83 jier âld.
2 Maria Hendrika Zwart, berne op tiisdei 12 jannewaris 1909 yn Amsterdam. Folgje 336.
3 Willem Zwart, berne op sneon 15 oktober 1910 yn Amsterdam. Folgje 337.
4 Johannes Hendrikus (Joop) Zwart, berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam. Folgje 338.
5 Henri Zwart, berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam. Folgje 339.
Bern fan Siemon en Anna:
6 Henriëtte Zwart.
7 Alexander Zwart, berne op moandei 9 oktober 1922 yn Amsterdam.
8 Simoine Zwart, berne op snein 14 oktober 1923 yn Amsterdam.
9 Adriana Jacoba Zwart, berne op tongersdei 7 jannewaris 1926 yn Amsterdam.
10 Louis Ferdinand Zwart, berne op tiisdei 1 novimber 1932 yn Amsterdam.
11 Louise Cornelia Zwart, berne op moandei 5 novimber 1934 yn Amsterdam.
183 Petronella Zwart is berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Petronella is ferstoarn op tiisdei 8 april 1919 yn Amsterdam, 31 jier âld. Petronella troude, 23 jier âld, op woansdei 12 april 1911 yn Amsterdam mei Hendricus Johannes Hermanus Lacroix, 23 jier âld. Hendricus is berne op tiisdei 17 jannewaris 1888 yn Amsterdam, soan fan Lambert Lacroix en Anna Maria Stricker.
Bern fan Petronella en Hendricus:
1 Petronella Lacroix, berne op sneon 21 novimber 1914 yn Amsterdam. Folgje 340.
2 Anna Maria Lacroix, berne op moandei 11 desimber 1916 yn Amsterdam. Folgje 341.
3 Maria Lacroix, berne op snein 16 febrewaris 1919 yn Amsterdam. Folgje 342.
184 Willem Zwart is berne op sneon 15 novimber 1890 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Willem is ferstoarn op tongersdei 14 maaie 1953 yn Amsterdam, 62 jier âld. Willem troude, 32 jier âld, op woansdei 9 maaie 1923 yn Amsterdam mei Martha de Leeuw, 37 jier âld. Martha is berne op freed 10 juli 1885 yn Amsterdam. Martha is ferstoarn op tongersdei 19 desimber 1963 yn Amsterdam, 78 jier âld.
Bern fan Willem en Martha:
1 Maria Alida Zwart.
2 Harmen Zwart.
3 Johannes Cornelis Zwart.
4 Eduard Sweris Rudolf Zwart.
185 Muus Zwart is berne op tongersdei 19 jannewaris 1893 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Muus is ferstoarn op snein 28 augustus 1983 yn Amsterdam, 90 jier âld. Muus:
(1) troude, 21 jier âld, op woansdei 23 desimber 1914 yn Amsterdam mei Maria Cornelia Briel, 23 jier âld. Maria is berne op tiisdei 13 oktober 1891 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op moandei 18 oktober 1948 yn Amsterdam, 57 jier âld.
(2) troude, 60 jier âld, op moandei 19 oktober 1953 yn Amsterdam mei Alida Helmers, 44 jier âld. Alida is berne op woansdei 26 maaie 1909 yn Amsterdam. Alida is ferstoarn op tongersdei 29 april 1965 yn Amsterdam, 55 jier âld.
Bern fan Muus en Maria:
1 Muus Zwart, berne op woansdei 18 febrewaris 1914 yn Amsterdam. Folgje 343.
2 Maria (Miep) Zwart, berne op tongersdei 22 juni 1916 yn Amsterdam. Folgje 344.
3 Cornelia Zwart, berne op woansdei 24 april 1918 yn Amsterdam. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 7 septimber 1920 yn Amsterdam, 2 jier âld.
4 Martha Zwart, berne op snein 28 maart 1920 yn Amsterdam. Folgje 345.
5 Willem Johannes Zwart, berne op tiisdei 10 jannewaris 1922. Folgje 346.
6 Johannes (Joop) Zwart, berne op tongersdei 1 novimber 1923 yn Amsterdam. Folgje 347.
186 Gerrit Zwart is berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Gerrit is ferstoarn op tongersdei 13 augustus 1942 yn Dachau (Dld.), 47 jier âld. Gerrit troude, 36 jier âld, op tongersdei 1 oktober 1931 yn Alkmaar mei Jacoba Roos, 37 jier âld. Jacoba is berne op snein 10 desimber 1893 yn Alkmaar. Jacoba is ferstoarn op tiisdei 16 augustus 1966 yn Amsterdam, 72 jier âld.
1893_johannes.jpg
59 1893 Johannes
187 Grietje Zwart is berne op woansdei 22 septimber 1897 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Grietje troude, 17 jier âld, op woansdei 1 septimber 1915 yn Amsterdam mei Johannes Willebrordus Verra (ôfb. 59), 21 jier âld. Johannes is berne op moandei 6 novimber 1893 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Verra en Hendrika Wilhelmina Temmink. Johannes is ferstoarn op tongersdei 3 septimber 1936 yn Amsterdam, 42 jier âld.
Bern fan Grietje en Johannes:
1 Johannes Willebrordus Verra, berne op woansdei 15 maart 1916 yn Amsterdam. Johannes is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1916 yn Amsterdam, 1 dei âld.
2 Hendrika Wilhelmina Verra, berne op moandei 26 maart 1917 yn Amsterdam. Folgje 348.
3 Maria Verra, berne op sneon 6 desimber 1919 yn Amsterdam. Folgje 349.
4 Grietje Verra, berne op snein 6 augustus 1922 yn Amsterdam. Folgje 350.
188 Maria Zwart is berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 75). Maria troude, 18 jier âld, op woansdei 28 augustus 1918 yn Amsterdam mei Joris van den Hoeven, 20 jier âld. Joris is berne op tiisdei 15 febrewaris 1898 yn Maarsen, soan fan Willem van den Hoeven en Geertruida van Vaalen. Joris is ferstoarn op snein 15 jannewaris 1961 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Bern fan Maria en Joris:
1 Maria van den Hoeven.
2 Wilhelmina van den Hoeven.
189 Sara Grim is berne op freed 16 maart 1894 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Sara is ferstoarn yn desimber 1984 yn Amsterdam, 90 jier âld. Sara troude, 23 jier âld, op woansdei 28 maart 1917 yn Amsterdam mei Johan Groenewoud, 24 jier âld. Johan is berne op tiisdei 20 septimber 1892 yn Amsterdam, soan fan Dirk Groenewoud en Anna Maria de Boer. Johan is ferstoarn op tongersdei 11 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Sara en Johan:
1 Johanna Groenewoud, berne op tongersdei 13 april 1916 yn Amsterdam. Folgje 351.
2 Hendrik Groenewoud, berne op tiisdei 4 septimber 1917 yn Amsterdam. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1993 yn Amsterdam, 76 jier âld. Hendrik bluwde net troud.
3 Jan Groenewoud, berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam. Folgje 352.
4 Johan Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn yn 1984 yn Amsterdam, 58 of 59 jier âld.
5 Sara Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam.
6 Alida Groenewoud, berne op snein 13 febrewaris 1927 yn Amsterdam. Alida is ferstoarn yn Amsterdam.
7 Frederik Groenewoud, berne op moandei 8 april 1929 yn Amsterdam.
8 Antonius Albertus Groenewoud, berne op woansdei 26 april 1933 yn Amsterdam.
190 Alida Grim is berne op moandei 9 septimber 1895 yn Nieuwer-Amstel, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Alida is ferstoarn op moandei 15 jannewaris 1990 yn Amsterdam, 94 jier âld. Alida troude, 20 jier âld, op woansdei 28 juni 1916 yn Amsterdam mei Gerrit Johannes van Ark, 21 jier âld. Gerrit is berne op woansdei 8 maaie 1895 yn Utrecht, soan fan Abraham van Ark en Hendrica Lith. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 11 augustus 1970 yn Wormerveer, 75 jier âld.
Bern fan Alida en Gerrit:
1 Alida van Ark, berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam. Folgje 353.
2 Gerrit Johannes van Ark, berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam. Folgje 354.
191 Andries Grim is berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Andries is ferstoarn op freed 1 juli 1983 yn Amsterdam, 84 jier âld. Andries troude, 22 jier âld, op woansdei 13 oktober 1920 yn Amsterdam mei Maria Frederika Appels, 18 jier âld. Maria is berne op moandei 21 juli 1902 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Nicolaas Antony Appels en Maria Frederika Overduijn. Maria is ferstoarn op sneon 9 desimber 1989 yn Amsterdam, 87 jier âld.
Bern fan Andries en Maria:
1 Jacobus Johannes Grim, berne op tongersdei 7 april 1921 yn Amsterdam. Folgje 355.
2 Rien Grim, berne op tongersdei 16 febrewaris 1922 yn Amsterdam. Rien is ferstoarn op freed 18 septimber 2015, 93 jier âld.
1924_johan.jpg
60 1924 Johan
3 Johan Georg Friedrich Grim (ôfb. 60), berne op moandei 15 desimber 1924 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn op tiisdei 28 juni 2011 yn Duivendrecht, 86 jier âld.
192 Elisabeth Grim is berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Elisabeth is ferstoarn op woansdei 23 juni 1937 yn Amsterdam, 37 jier âld. Elisabeth troude, 19 jier âld, op woansdei 5 maart 1919 yn Amsterdam mei Willem Frederik Weerman, 25 jier âld. Willem is berne op tongersdei 18 maaie 1893 yn Amsterdam, soan fan Jacobus Fredrik Weerman en Catharina Jacoba van ’t Veen. Willem is ferstoarn op woansdei 18 juli 1956 yn Bloemendaal, 63 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Willem:
1 Willem Frederik Weerman, berne op tiisdei 6 jannewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 356.
2 Hendrik Frederik Weerman, berne op tiisdei 19 april 1921 yn Amsterdam. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 5 oktober 1999 yn Amsterdam, 78 jier âld.
3 Catharina Johanna Weerman, berne op tongersdei 6 april 1922 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op woansdei 10 maaie 1922 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Elisabeth Weerman, berne op snein 5 april 1931 yn Amsterdam.
193 Hendrik Grim is berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Hendrik is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1986 yn Laren, 82 jier âld. Hendrik troude, 22 jier âld, op woansdei 3 maart 1926 yn Amsterdam mei Christina Juliana Sijbrands, 19 jier âld. Christina is berne op snein 7 oktober 1906 yn Amsterdam, dochter fan Joannes Sijbrands en Juliana Christina Cornelia Los. Christina is ferstoarn op tiisdei 27 oktober 1992 yn Amsterdam, 86 jier âld.
Bern fan Hendrik en Christina:
1 Hendrik Grim. Folgje 357.
2 Juliana Christina Cornelia Grim, berne op freed 16 juli 1926 yn Amsterdam. Folgje 358.
194 Antonius Albertus Grim is berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 77). Antonius is ferstoarn op moandei 17 juli 1978 yn Amsterdam, 72 jier âld. Antonius troude, 26 jier âld, op woansdei 13 april 1932 yn Amsterdam mei Wilhelmina Maria Knetemann, 19 jier âld. Wilhelmina is berne op moandei 22 april 1912 yn Amsterdam, dochter fan Gerhard Friedrich Knetemann en Hendrika Margaretha Arts. Wilhelmina is ferstoarn op freed 6 oktober 2000 yn Amsterdam, 88 jier âld.
Bern fan Antonius en Wilhelmina:
1 Hendrik Grim.
2 Hendrika Margaretha Grim, berne op snein 1 juli 1934 yn Amsterdam. Folgje 359.
3 Wilhelmina Maria Grim, berne yn 1944.
195 Petronella Boerhoop is berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 78). Petronella is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1963 yn Amsterdam, 55 jier âld. Petronella troude, 24 jier âld, op woansdei 2 maart 1932 yn Amsterdam mei Pieter Teunis Kuijper, 25 jier âld. Pieter is berne op moandei 7 maaie 1906 yn Abcoude-Baambrugge, soan fan Joost Kuijper en Elisabet Hillegonda Westveen.
Bern fan Petronella en Pieter:
1 Petronella Kuijper. Folgje 360.
196 Lodewijk Boerhoop is berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 78). Lodewijk is ferstoarn op woansdei 3 septimber 1986 yn Amsterdam, 73 jier âld. Lodewijk troude, 23 jier âld, op woansdei 9 desimber 1936 yn Amsterdam mei Jacoba Wilhelmina van Sutphen, 18 jier âld. Jacoba is berne op freed 22 maart 1918 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Martinus van Sutphen en Jacoba Wilhelmina van Essenhorst. Jacoba is ferstoarn yn Amsterdam.
Bern fan Lodewijk en Jacoba:
1 Lodewijk Boerhoop, berne op moandei 3 juli 1939 yn Amsterdam. Folgje 361.
2 Johnny Boerhoop, berne op freed 8 juli 1949 yn Amsterdam.
197 Reindert Boerhoop is berne op tiisdei 12 maart 1918 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 78). Reindert is ferstoarn yn Amsterdam. Reindert troude, 23 jier âld, op woansdei 13 augustus 1941 yn Amsterdam mei Aafke Huizinga, 24 jier âld. Aafke is berne op sneon 20 jannewaris 1917 yn Groningen, dochter fan Johannes Huizinga en Anna Maria Faber.
198 Elisabeth Boerhoop is berne op woansdei 23 novimber 1921 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 78). Elisabeth is ferstoarn yn juli 1991 yn Amsterdam, 69 jier âld. Elisabeth troude mei Nicolaas Reinier van Wijk.
199 Hester Zwart is berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden, dochter fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 79). Hester troude, 26 jier âld, op tiisdei 27 maaie 1924 yn Amersfoort mei Jan Wijbrand Joman, 29 jier âld. Jan is berne op freed 8 maart 1895 yn Avereest, soan fan Arien Joman en Mietje Groot.
200 Hendrik Zwart is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden, soan fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 79). Hendrik is ferstoarn op moandei 27 juli 1964 yn Huizum, 61 jier âld. Hendrik troude, 22 jier âld, op sneon 6 desimber 1924 yn Leeuwarden mei Anna Leemburg, 22 jier âld. Anna is berne op moandei 9 desimber 1901 yn Leeuwarden, dochter fan Gabriel Leemburg en Aaltje Hoogstra. Anna is ferstoarn op tongersdei 19 maaie 1966 yn Leeuwarden, 64 jier âld.
Bern fan Hendrik en Anna:
1 Christiaan Zwart, berne yn 1927 yn Tietjerksteradeel. Christiaan is ferstoarn op woansdei 1 maaie 1929 yn Tietjerksteradeel, 1 of 2 jier âld.
201 Naatje Mars is berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81). Naatje troude, 26 jier âld, op tongersdei 24 maaie 1917 yn Zaandam mei Joachim Bobeldijk, 28 jier âld. Joachim is berne op sneon 3 novimber 1888 yn Koog aan de Zaan, soan fan Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geerds. Joachim is ferstoarn yn 1970 yn Zaandam, 81 of 82 jier âld.
202 Jan Mars is berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81).
Berop:
wijnkopersknecht
Jan troude, 26 jier âld, op tongersdei 15 april 1920 yn Zaandam mei Jantje Stal, 22 jier âld. Jantje is berne op sneon 26 febrewaris 1898 yn Zaandam, dochter fan Willem Stal en Abeltje Veldkamp.
203 Trijntje Mars is berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81). Trijntje troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 april 1921 yn Zaandam mei Jan Scholtsz, 28 jier âld. Jan is berne op sneon 5 novimber 1892 yn Haarlem, soan fan Jochem Scholtsz en Grietje Bakker. Jan is ferstoarn op freed 11 augustus 1950 yn Zaandam, 57 jier âld.
1902_maria.jpg
61 1902 Maria
204 Cornelis Mars is berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81). Cornelis is ferstoarn op sneon 19 augustus 1967 yn Zaandam, 69 jier âld. Cornelis troude, 27 jier âld, op tongersdei 15 april 1926 yn Zaandam mei Maria Wilhelmina Wijand (ôfb. 61), 23 jier âld. Maria is berne op tiisdei 27 maaie 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op moandei 13 maaie 1996 yn Zaandam, 93 jier âld.
Bern fan Cornelis en Maria:
1 Hendrik Mars, berne op snein 11 juli 1926 yn Zaandam. Folgje 362.
2 Willem Mars, berne op sneon 5 novimber 1927. Willem is ferstoarn op tiisdei 8 maart 2005 yn Zaandam, 77 jier âld.
3 Dirk Mars, berne op tiisdei 26 novimber 1929 yn Zaandam. Folgje 363.
1932_cornelis.jpg
62 1932 Cornelis
4 Cornelis Mars (ôfb. 62), berne op tongersdei 10 maart 1932 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op moandei 3 maart 2003 yn Zaandam, 70 jier âld.
5 Maartje Mars, berne op freed 24 juni 1938 yn Zaandam. Folgje 364.
205 Kaatje Mars is berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81). Kaatje troude, 23 jier âld, op tongersdei 24 april 1924 yn Zaandam mei Jacob Kranenburg, 22 of 23 jier âld. Jacob is berne yn 1901 yn Zaandam, soan fan Abraham Kranenburg en Elisabeth Koerse. Jacob is ferstoarn op tongersdei 8 augustus 1957 yn Zaandam, 55 of 56 jier âld.
206 Maartje Mars is berne op freed 1 augustus 1902 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 81). Maartje troude, 21 jier âld, op woansdei 30 april 1924 yn Zaandam mei Arend Heijn, 24 jier âld. Arend is berne op sneon 24 maart 1900 yn Koog aan de Zaan, soan fan Ales Heijn en Antje Nijntjes.
207 Dirk Olij is berne op woansdei 28 novimber 1900 yn Schermerhorn, soan fan Cornelis Olij (sjoch 82) en Fijtje Visser. Dirk is ferstoarn op sneon 17 maaie 1958 yn Middenbeemster, 57 jier âld. Dirk troude, 34 jier âld, op sneon 4 maaie 1935 yn Oudendijk mei Maria (Rie) Zeekant, 24 jier âld. Rie is berne op tiisdei 16 augustus 1910 yn Oudendijk, dochter fan Jan Zeekant en Trijntje Swagerman.
Bern fan Dirk en Rie:
1 Fietje Olij, berne op freed 30 septimber 1932. Fietje is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 2011, 78 jier âld.
208 Trijntje Olij is berne op snein 29 maaie 1910 yn Beemster, dochter fan Cornelis Olij (sjoch 82) en Fijtje Visser. Trijntje troude mei Fredrik Meijer. Fredrik is berne op tongersdei 10 augustus 1899.
209 Jacob Jan Bakker is berne op woansdei 28 oktober 1903 yn Wormer, soan fan Jan Jacob Bakker (sjoch 87) en Neeltje Kok. Jacob troude, 27 jier âld, op tongersdei 8 oktober 1931 yn Zaandam mei Antje Last, 24 jier âld. Antje is berne op sneon 4 maaie 1907 yn Zaandam, dochter fan Klaas Last en Reijertje Steckel. Antje is ferstoarn op tiisdei 10 oktober 1995 yn Wormer, 88 jier âld.
210 Cornelis Bakker is berne op snein 10 juni 1906 yn Wormer, soan fan Jan Jacob Bakker (sjoch 87) en Neeltje Kok. Cornelis troude, 21 jier âld, op sneon 11 febrewaris 1928 yn Meppel mei Trijntje Peters, 21 jier âld. Trijntje is berne op tongersdei 19 april 1906 yn Emmen, dochter fan Marius Hendrikus Peters en Trijntje Kroeskop. Trijntje is ferstoarn op woansdei 12 febrewaris 1958 yn Winterswijk, 51 jier âld.
211 Pieter Rem is berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Jan Rem en Maartje Bakker (sjoch 88). Pieter troude, 25 jier âld, op tongersdei 1 septimber 1921 yn Krommenie mei Resiena Kaaijk, 19 jier âld. Resiena is berne op woansdei 20 augustus 1902 yn Amsterdam.
212 Pieter Groot is berne op woansdei 27 jannewaris 1897 yn Zijpe, soan fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 89). Pieter is ferstoarn op freed 26 oktober 1962 yn Amsterdam, 65 jier âld. Pieter troude, 27 jier âld, op woansdei 24 septimber 1924 yn Amsterdam mei Johanna Petronella de Joode, 23 jier âld. Johanna is berne op snein 9 juni 1901 yn Oostzaan, dochter fan Willem Christiaan de Joode en Antje Pauw. Johanna is ferstoarn op sneon 3 desimber 1988 yn Amsterdam, 87 jier âld.
Bern fan Pieter en Johanna:
1 Johannes Pieter Groot.
213 Maartje Groot is berne op freed 20 jannewaris 1899 yn Velsen, dochter fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 89). Maartje troude, 21 jier âld, op tiisdei 23 novimber 1920 yn Wijk aan Zee en Duin mei Barend Jacobus Schoos, 23 jier âld. Barend is berne op moandei 11 jannewaris 1897 yn Amsterdam, soan fan Johannes Bernardus Schoos en Pietje Dijkstra.
214 Jacob Groot is berne op snein 17 febrewaris 1901 yn Velsen, soan fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 89). Jacob troude, 30 jier âld, op tongersdei 15 oktober 1931 yn Beverwijk mei Gerardina Catharina Duijker, 22 of 23 jier âld. Gerardina is berne yn 1908 yn Beverwijk, dochter fan Martinus Duijker en Willemijntje Schoone.
215 Jacob Klerk is berne op snein 7 juni 1908 yn Monnikendam, soan fan Jan Klerk en Grietje Bakker (sjoch 92). Jacob troude, 23 jier âld, op tongersdei 14 jannewaris 1932 yn Noord-Scharwoude mei Guurtje Hop, 23 jier âld. Guurtje is berne op freed 11 septimber 1908 yn Graft, dochter fan Leendert Hop en Trijntje Besse.
216 Jacob Bakker is berne op tongersdei 1 juni 1916 yn Jisp, soan fan Adrianus Bakker (sjoch 93) en Maartje Langewis. Jacob is ferstoarn yn 1993, 76 of 77 jier âld. Jacob troude mei Elisabeth Maria Vink.
Bern fan Jacob en Elisabeth:
1 Jacob Bakker.
2 Lou Bakker, berne op tongersdei 1 maaie 1952 yn Wormerveer. Lou is ferstoarn op tiisdei 16 juni 2015 yn Tilburg, 63 jier âld.
217 Simon Leeuwerink is berne op freed 6 juli 1917 yn Wormer, soan fan Teunis Leeuwerink en Maartje Exalto (sjoch 95). Simon troude mei Marie Geugjes.
218 Maartje Leeuwerink is berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer, dochter fan Arie Leeuwerink en Angenietje Exalto (sjoch 96). Maartje is ferstoarn op freed 2 novimber 2018 yn Wormer, 97 jier âld. Maartje troude mei Jan van Maanen.
1887_nicolaas.jpg 1886_maria.jpg
63 1887 Nicolaas
64 1886 Maria
219 Nicolaas Pieter (Ko) Kan (ôfb. 63) is berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 99) en Anna Stroo. Ko is ferstoarn op tongersdei 30 novimber 1939 yn Haarlem, 52 jier âld. Hy is kremearre op moandei 4 desimber 1939 yn Driehuis-Westerveld.
Adressen:
fan 1911 oant 1920     Watermolenpad 10 (tegenwoordig nr 57), Westzaan
fan 16-12-1918 oant 19-04-1924     Schalkburgergracht 81, Haarlem
fan 19-04-1924 oant 1934     Rozenhagenplein 9, Haarlem
fan 1934 oant 1937     Zaanenlaan 42, Haarlem
fan 10-06-1937 oant 1939     Badhuislaan 26, Krommenie
1939     Westerhoutstraat 29, Haarlem
Berop:
fan 1906 oant 1939     kantoorbediende
Signalement:
1906     1 m 73
Ko troude, 24 jier âld, op woansdei 27 septimber 1911 yn Krommenie mei Maria Hendrica (Marie) Schotte (ôfb. 64), 25 jier âld. Marie is berne op moandei 14 juni 1886 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Schotte en Maria Cornelia Johanna van Eden. Marie is ferstoarn op woansdei 14 augustus 1963 yn Krommenie, 77 jier âld.
Adressen:
fan 1939 oant 18-01-1954     Westerhoutstraat 29, Haarlem
fan 18-01-1954 oant 14-08-1963     Eikelaan 81, Krommenie
Bern fan Ko en Marie:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan. Folgje 365.
1888_pieter.jpg 1888_johanna.jpg 1890_anna.jpg
65 1888 Pieter
66 1888 Johanna
67 1890 Anna
220 Pieter Nicolaas (Piet) Kan (ôfb. 65) is berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 99) en Anna Stroo. Piet is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1933 yn Lübeck (Dld.), 44 jier âld.
Adressen:
fan 1912 oant 1914     Heiligeweg (Blikhuizen)
fan 16-06-1914 oant 1933     Lübeck (Dld.), Duitsland
1922     Kaiser Friedrich Straße 21, Lübeck (Dld.)
1932     Rathenaustraße 21, Lübeck (Dld.) (De opgegeven adressen komen uit de archieven van de stad Lübeck. Vogens de opgave handelt het hier steeds om dezelfde straat, die "im Zuge politischer Veränderungen" steeds een andere naam kreeg. Vandaag heet de straat weer Rathenaustraße.)
Beroppen:
1912     metaalbewerker/ijzerdraaier
1932     kassierer
Piet:
(1) troude, 24 jier âld, op tongersdei 26 septimber 1912 yn Zaandijk mei Johanna Carolina Antoniesen (ôfb. 66), 24 jier âld. De skieding waard registrearre op moandei 26 oktober 1914 yn Zaandijk. Johanna is berne op tiisdei 14 augustus 1888 yn Haarlem, dochter fan Hermanus Poulus Marinus Antoniesen en Johanna Carolina Baas.
Adres:
fanôf 16-06-1914     Nieuw-Zeeland
(2) troude, 29 jier âld, op sneon 21 juli 1917 yn Lübeck (Dld.) mei Elisabeth Rosalie Käthchen Neubert.
(3) troude, heechstens 45 jier âld, foar 1933 yn Lübeck (Dld.) mei Anna Maria Emilia (Anna) Stoffer (ôfb. 67), heechstens 43 jier âld. Anna is berne op sneon 25 oktober 1890 yn Lübeck (Dld.). Anna is ferstoarn op snein 7 maart 1976 yn Lübeck (Dld.), 85 jier âld.
Adressen:
1934     Bürgermeister Neumann Straße 21, Lübeck (Dld.)
1976     Pommersche Strasse 22, Lübeck (Dld.)
Berop:
secretaresse op een school in Duitsland
Bern fan Piet en Elisabeth:
1918_jacob.jpg
68 1918 Jacob
1 Jacob Wilhelm (Jaap) Kan (ôfb. 68), berne op snein 20 jannewaris 1918 yn Lübeck (Dld.). Jaap is ferstoarn, om en naby 24 jier âld. Hy is as fermist opjûn om en naby 1942 yn Oost-Europa.
Diversen:
Jacob is als vermist opgegeven tijdens de Duitse aanval op Rusland waaraan hij als (Duits) soldaat deelnam. Bijnaam : Duitse Jaap.
Jakob werd op 19 oktober 1939 "durch Verfügung des Regieringspräsidenten in Schleswig Nr A 53/2, Nr. 3995-7 ins Deutsche Reich eingebürgert. Die Eltern sind holl. Staatsangehörige" (Mededeling Standesamt Lübeck).
1889_hendrik.jpg 1893_adriana.jpg
69 1889 Hendrik
70 1893 Adriana
221 Hendrik Dirk (Henk) Kan (ôfb. 69) is berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 99) en Anna Stroo. Henk is ferstoarn op woansdei 11 desimber 1957 yn Amsterdam, 68 jier âld. Hy is kremearre op sneon 14 desimber 1957 yn Driehuis-Westerveld.
Adressen:
fan 1916 oant 1919     Westzijde 236, Zaandam
fan 31-01-1919 oant 1937     Raadhuisstraat 19, Koog aan de Zaan
oant 1920     C 33, Zaandijk
fan 28-03-1941 oant 31-01-1942     Zandvoort (Waarschijnlijk vertrokken i.v.m. bouw Duitse forten in Zandvoort)
fanôf 01-02-1943     Velp
fan 14-02-1948 oant 17-01-1949     Teunisbloemlaan 2, Zandvoort
fan 17-01-1949 oant 1957     Watteaustraat 32, Amsterdam
Beroppen:
1912     kantoorbediende
1916     handelsreiziger
1919     koopman
Diversen:
Bezat veevoederfabriek in Zaandijk bij het Wijd dicht bij Wormerveer (Lagedijk 282). Fabriek stond naast de molen ’t Vette Schaap. In 1941 verkocht aan Honig (?). De fabriek werd herdoopt in: De Grootvorst.
Oma Anna Stroo woont vanaf 31-01-1937 op het zelfde adres. Ze komt vanuit Castricum. Later gaat ze naar het Doopsgezinde Weeshuis.
Militaire dienst:
15-03-1909: 7e Regiment Infanterie
01-05-1909: 2e Compagnie hospitaalsoldaten
01-08-1916: Landweer
31-07-1921: Ontslag diensteinde
Henk troude, 26 jier âld, op woansdei 7 juni 1916 yn Zaandijk mei Adriana Paulina (Jeane) de Boer (ôfb. 70), 23 jier âld. Jeane is berne op tiisdei 9 maaie 1893 yn Zaandam, dochter fan Paulus de Boer en Catharina Adriana Kuijk. Jeane is ferstoarn op tiisdei 9 april 1968 yn Eindhoven, 74 jier âld.
Bern fan Henk en Jeane:
1 Hendrik Dirk (Joch) Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam. Folgje 366.
1919_anna.jpg
71 1919 Anna
2 Anna Catharina Adriana (Zus) Kan (ôfb. 71), berne op sneon 26 april 1919 yn Koog aan de Zaan. Zus is ferstoarn op snein 2 jannewaris 2005 yn Oosterbeek, 85 jier âld. Zus bluwde net troud.
Adres:
fan ±2003 oant 2005     Lebretweg 2 app. 10, 6861 ZW Oosterbeek
3 Robbert (Rob) Kan, berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan. Folgje 367.
222 Nicolaas Hendrik Kan is berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Willem Kan (sjoch 100) en Asselina van de Hoeve. Nicolaas is ferstoarn op woansdei 18 maaie 1983 yn Zaandam, 77 jier âld. Nicolaas bluwde sûnder bern.
Adressen:
23-04-1925     van der Pekstraat 31 boven, Amsterdam
oant 07-12-1945     Kamperfoelieweg 144 bhs, Amsterdam
fan 07-12-1945 oant 15-12-1970     Plaatijzerweg (later Zamenhofstraat) 112 bhs, Amsterdam
fanôf 15-12-1970     IJdoorn 161, Zaandam
Beroppen:
assistent bedrijfsleider scheepswerf
1925     houtbewerker/Scheepsbeschieter
1929     scheepstimmerman
Oplieding:
1925     1e klas HBS (3-jarig) doorlopen;Leerling Avondschool voor Scheepsbouw
Signalement:
1 m 77 lang
Nicolaas troude, 23 jier âld, op tongersdei 24 jannewaris 1929 yn Amsterdam mei Geertruida Sloof, 21 jier âld. Geertruida is berne op moandei 1 april 1907 yn Nieuwkoop, dochter fan Cornelis Sloof en Maria Susanna Bosma. Geertruida is ferstoarn nei 1970, op syn minst 63 jier âld.
1900_baart.jpg 1900_duifje.jpg
72 1900 Baart
73 1900 Duifje
223 Baart Klaas Kan (ôfb. 72) is berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 101) en Maartje Stolp. Baart is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1950 yn Utrecht, 49 jier âld.
Adressen:
fan 17-04-1931 oant 14-03-1932     Molukkenstraat 34, Haarlem
fanôf 14-03-1932     Merwedestraat 32 bis, Utrecht
Beroppen:
fanôf 1920     kantoorbediende
1937     winkelier sigaren/sigaretten/tabak
Oplieding:
Mulo
Militaire dienst:
fan 16-03-1920 oant 13-07-1923     Zeemilitie in Den Helder
Signalement:
1919     1 m 80 lang
Baart troude, 26 jier âld, op woansdei 2 novimber 1927 yn Zaandam mei Duifje Schuddeboom (ôfb. 73), 27 jier âld. Duifje is berne op freed 13 juli 1900 yn Westzaan, dochter fan Pouwlus Schuddeboom en Aafje Breeuwer. Duifje is ferstoarn op moandei 22 augustus 1977 yn Utrecht, 77 jier âld.
Bern fan Baart en Duifje:
1 Martha Pouwla Kan, berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht. Folgje 368.
1903_jacob.jpg 1906_duifje.jpg
74 1903 Jacob
75 1906 Duifje
224 Jacob Kan (ôfb. 74) is berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 101) en Maartje Stolp. Jacob is ferstoarn op freed 3 april 1964 yn Haarlem, 60 jier âld.
Adressen:
oant 1927     Haarlem
fan 02-11-1927 oant 1928     Zaandam
fan 12-12-1928 oant 01-07-1933     Zuideinde A 104, Westzaan
fanôf 01-07-1933     Dubbele Buurt 55, Haarlem
Beroppen:
1917     kantoorbediende
1928     houtwerker
1932     bedrijfsleider/adjunct-directeur Bakkers houthandel te Haarlem
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 12 desimber 1928 yn Zaandam mei Duifje Happe (ôfb. 75), 22 jier âld. Duifje is berne op snein 28 oktober 1906 yn Zaandam, dochter fan Johannes Happe en Anna Sman. Duifje is ferstoarn op sneon 11 jannewaris 1986 yn Haarlem, 79 jier âld.
Bern fan Jacob en Duifje:
1 Klaas Johan Kan, berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan. Folgje 369.
1907_catharina.jpg
76 1907 Catharina
225 Catharina Christiana (Trien) Kan (ôfb. 76) is berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas Kan (sjoch 101) en Maartje Stolp. Trien is ferstoarn op sneon 21 desimber 1996 yn Koog aan de Zaan, 89 jier âld.
Adressen:
fanôf 1939     Ambonstraat 196, Groningen
fan 1952 oant 1953     Koog aan de Zaan
Trien troude, 22 jier âld, op woansdei 27 novimber 1929 yn Zaandam mei Gerrit Veeter, 24 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 29 augustus 1905 yn Zaandam, soan fan Gerrit Veeter en Anna Maria Ewald. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 24 maaie 1990 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Berop:
tandtechniker
Bern fan Trien en Gerrit:
1 Alida (Ali) Veeter, berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam. Folgje 370.
2 Marie (Rie) Veeter, berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam. Folgje 371.
226 Trijntje Elisabeth Kan is berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 102) en Antje Sibie. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 28 jannewaris 1975 yn Heemskerk, 72 jier âld.
Adressen:
fan 29-05-1925 oant 28-03-1929     Assendelft
fan 28-03-1929 oant 22-05-1959     Zuiderhoofdstraat 119, Krommenie
fan 22-05-1959 oant 02-07-1960     Esdoornlaan 6, Castricum
fanôf 02-07-1960     Juliana van Stolbergstraat 62, Castricum
Berop:
kantoorbediende
Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1925 yn Zaandam mei Tjeert Scholtens, 31 jier âld. Tjeert is berne op freed 9 juni 1893 yn Koog aan de Zaan, soan fan Gerrit Jan Scholtens en Antje Keijzer. Tjeert is ferstoarn op freed 24 novimber 1961 yn Alkmaar, 68 jier âld.
Beroppen:
fan 02-02-1922 oant 1959     alg.bedfrijfsleider N.V. Ned.Linoleumfabriek te Krommenie
1925     werktuigkundig tekenaar bij machinefabriek P.M. Duyvis te Koog a/d Zaan
Bern fan Trijntje en Tjeert:
1 Tjeert Scholtens, berne op tongersdei 7 oktober 1926 yn Zaandam. Folgje 372.
2 Jacobus Gerardus Scholtens, berne op woansdei 26 febrewaris 1930 yn Krommenie. Jacobus is ferstoarn op snein 24 jannewaris 2021 yn Hoogeveen, 90 jier âld.
227 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan is berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 102) en Antje Sibie. Lies is ferstoarn op moandei 22 juni 1998 yn Deventer, 89 jier âld.
Adressen:
fanôf 1925     Hilversum
fan 22-05-1930 oant 18-02-1932     Reigersstraat 9, Zaandam
fanôf 18-02-1932     Ooievaarstraat 14, Zaandam
1956     Kepplerstraat 30A, Zaandam
Lies troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 maaie 1930 yn Zaandam mei Jan Albert Jansen, 24 jier âld. Jan is berne op tongersdei 1 febrewaris 1906 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1956 yn Zaandam, 50 jier âld.
Berop:
1930     koopman in koek en beschuit
Bern fan Lies en Jan:
1 Jacob Jan Jansen, berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam. Folgje 373.
2 Jan Jansen, berne op tongersdei 29 novimber 1934 yn Zaandam.
228 Anna Cornelia Menke is berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem, dochter fan Adrianus Menke en Anna Cornelia Kan (sjoch 103).
Adressen:
oant 26-01-1922     Schoten
fanôf 26-01-1922     Bloemendaal
fanôf 15-05-1923     Schoten
Berop:
breister
Anna troude, 26 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Schoten mei Hubertus Joseph Ouwerkerk, 24 jier âld. Hubertus is berne op tiisdei 3 maart 1896 yn Leiden, soan fan Petrus Jacobus Ouwerkerk en Johanna Maria Schlagwein. Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 106 jier âld.
Adres:
1923     Bloemendaal
Berop:
sergeant-ziekenverpleger
Bern fan Anna en Hubertus:
1 Adriana Ouwerkerk, berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten. Folgje 374.
2 Hubertus Joseph Ouwerkerk, berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem. Folgje 375.
3 Anton Cornelis Ouwerkerk, berne op freed 18 septimber 1936 yn Haarlem. Anton is ferstoarn op tiisdei 30 augustus 1938 yn Haarlem, 1 jier âld.
1902_trijntje.jpg 1895_klaas.jpg
77 1902 Trijntje
78 1895 Klaas
229 Trijntje Kan (ôfb. 77) is berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Trijntje is ferstoarn op sneon 20 april 1963 yn Amsterdam, 60 jier âld.
Adressen:
Prinsengracht 731 (ten huize van Leur?), Amsterdam
fan 26-01-1923 oant 18-09-1936     Gerard Terborgstraat 20, Amsterdam
fan 18-09-1936 oant 28-02-1939     Tichelstraat 17, Amsterdam
fan 28-02-1939 oant 30-05-1940     Asterweg 12, Utrecht
fan 30-05-1940 oant 12-08-1949     3e Helmersstraat 82 boven b/Mertens
fan 12-08-1949 oant 19-09-1955     Norg
fanôf 19-09-1955     Landbouwstraat 15 hs, Amsterdam
Beroppen:
dienstbode
kruidenierster
Trijntje troude, 59 jier âld, op woansdei 28 juni 1961 yn Amsterdam mei Klaas Bajema (ôfb. 78), 65 jier âld. Klaas is berne op sneon 21 septimber 1895 yn Koudum (Fr.), soan fan Jarig Bajema en Lol Vrolijk. Klaas is ferstoarn op woansdei 24 desimber 1969 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Berop:
boekhouder
1904_anna.jpg 1908_willem.jpg
79 1904 Anna
80 1908 Willem
230 Anna Cornelia Kan (ôfb. 79) is berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Anna is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1988 yn Heemstede, 83 jier âld.
Adressen:
oant 17-08-1939     Schollenbrugstraat 31 1, Amsterdam
fan 17-08-1939 oant 29-08-1945     Chris de Wtstraat 13 2, Amsterdam
fanôf 29-08-1945     Soutmanstraat 47, Haarlem
Anna troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 novimber 1929 yn Amsterdam mei Willem Nicolaas Gerrit van den Bos (ôfb. 80), 21 jier âld. Willem is berne op freed 13 maart 1908 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Aukje Hendrika Buning. Willem is ferstoarn op tongersdei 3 maart 1988 yn Heemstede, 79 jier âld.
Beroppen:
perser kunstharsfabriek
1929     goederenbesteller bij van Gend en Loos
Bern fan Anna en Willem:
1 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos, berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam. Folgje 376.
2 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos, berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam. Folgje 377.
1906_josina_en_jurriaan.jpg
81 1906 Josina en Jurriaan
231 Josina Hendrina Kan (ôfb. 81) is berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Josina is ferstoarn op sneon 7 juli 1979 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Adressen:
oant 04-03-1941     Kinkerstraat 238 hs, Amsterdam
fan 04-03-1941 oant 21-08-1952     Kinkerstraat 192-2, Amsterdam
fan 21-08-1952 oant 23-09-1953     Wouwermanstraat 20 boven, Amsterdam
fan 20-09-1953 oant 18-07-1968     3e Helmersstraat 52ha+1, Amsterdam
fan 19-07-1968 oant 07-07-1979     Grondzeiler12, Amsterdam
Josina:
(1) troude, 26 jier âld, op tongersdei 30 juni 1932 yn Amsterdam mei Jurriaan de Groot, 30 jier âld. De skieding waard registrearre op woansdei 20 juli 1955 yn Amsterdam. Jurriaan is berne op snein 8 desimber 1901 yn Amsterdam, soan fan Jurriaan de Groot en Maria Essen. Jurriaan is ferstoarn op tiisdei 24 novimber 1981 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Beroppen:
buffetchef
fan 1932 oant 1955     melkbezorger
(2) troude, 63 jier âld, op tongersdei 15 jannewaris 1970 yn Amsterdam mei Jacob Gerrit Johan Wit, 78 jier âld. Jacob is berne op snein 30 augustus 1891 yn Sluis, soan fan Gerrit Wit en Johanna Schulp. Jacob is ferstoarn op moandei 10 juli 1972 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Josina en Jurriaan:
1 Josina Hendrina de Groot, berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 378.
2 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot, berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam. Folgje 379.
1907_willem.jpg 1909_johanna.jpg
82 1907 Willem
83 1909 Johanna
232 Willem Jacob Kan (ôfb. 82) is berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Willem is ferstoarn op freed 23 maaie 1980 yn Boxmeer, 72 jier âld.
Adressen:
fan 1936 oant 1937     de la Reijstraat 26 boven, Amsterdam (Dit is het adres van zijn ouders)
1945     Djambistraat 32 bhs, Amsterdam
fan 25-07-1945 oant 27-09-1954     Keizersgracht 697 hs, Amsterdam
fanôf 27-09-1954     Lampongstraat 23 1, Amsterdam
fanôf 15-10-1973     de Elsendonck 65, Boxmeer
Beroppen:
metaaldraaier
fan 1936 oant 1937     marktkoopman Centrale markthallen Amsterdam
fanôf 1946     kantoorbediende
Willem troude, 30 jier âld, op woansdei 22 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna van den Bos (ôfb. 83), 27 jier âld. Johanna is berne op freed 24 desimber 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Dirk van den Bos en Aukje Hendrika Buining. Johanna is ferstoarn op tiisdei 5 novimber 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld.
Bern fan Willem en Johanna:
1 Johanna Kan, berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam. Folgje 380.
1909_cornelia.jpg
84 1909 Cornelia
233 Cornelia Johanna Kan (ôfb. 84) is berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 8 septimber 1992 yn Arnhem, 83 jier âld.
Adressen:
oant 16-02-1945     de la Reijstraat 26 boven, Amsterdam
fan 16-02-1945 oant 02-05-1961     de la Reijstraat 26 hs, Amsterdam
fan 02-05-1961 oant 01-05-1969     Bankastraat 66 2h, Amsterdam
fan 01-05-1969 oant 25-08-1969     Zandhoek 9 2h, Amsterdam
fanôf 25-08-1969     Perim 108, Zaandam
Cornelia troude, 37 jier âld, op tongersdei 9 jannewaris 1947 mei Theodorus Adrianus Marinus Arendse, 32 jier âld. Theodorus is berne op snein 20 septimber 1914 yn Amsterdam. Theodorus is ferstoarn op sneon 16 juni 2001 yn Arnhem, 86 jier âld.
Bern fan Cornelia en Theodorus:
1 Thea Cornelia Arendse, berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 381.
1910_andries.jpg 1914_johanna_raatjes.jpg
85 1910 Andries
86 1914 Johanna Raatjes
234 Andries Kan (ôfb. 85) is berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Andries is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Adressen:
fan 29-12-1937 oant 08-05-1944     Jan Bernardusstraat 11 1 hoog
fan 08-05-1944 oant 05-04-1945     Schalkburgerstraat 11hs, Amsterdam
fan 05-04-1945 oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fanôf 09-05-1957     Tolstraat 25-111, Amsterdam
Beroppen:
(hulp) besteller PTT
magazijnbediende
Oplieding:
6 klassen Lager Onderwijs
Militaire dienst:
1929     Voorgoed ongeschikt
Signalement:
1 m 59 lang
Andries troude, 27 jier âld, op woansdei 29 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna Antonia Raatjes (ôfb. 86), 23 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 2 juni 1914 yn Amsterdam, dochter fan Kersien Raatjes en Janneken Pool.
Berop:
werkster
Bern fan Andries en Johanna:
1 Andries Kan, berne op snein 12 febrewaris 1939 yn Amsterdam.
Adressen:
oant 08-05-1944     Jan Bernardusstraat 11 1 hoog
fan 08-05-1944 oant 05-04-1945     Schalkburgergracht 11 hs, Amsterdam
fan 05-04-1945 oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fan 09-05-1957 oant 01-09-1961     Tolstraat 25-111, Amsterdam
fanôf 01-09-1961     Benzenraderweg 131, Heerlen
Berop:
telefoonmonteur
2 Willem Jacob Kan, berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 382.
3 Cornelis Johannes (Cor) Kan, berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 383.
4 Johanna Andrea Kan, berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam. Folgje 384.
1913_johannes.jpg
87 1913 Johannes
235 Johannes Wilhelmus Kan (ôfb. 87) is berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Johannes is ferstoarn op sneon 13 febrewaris 1993 yn Amsterdam, 80 jier âld. Johannes troude, 29 jier âld, op woansdei 22 juli 1942 mei Johanna C. Barbé, 18 jier âld. Johanna is berne op moandei 24 maart 1924.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Jan Kan, berne op tongersdei 20 febrewaris 1947. Folgje 385.
2 Andre Kan, berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 386.
3 Fred Kan, berne op snein 10 febrewaris 1957. Folgje 387.
1914_bregetta.jpg
88 1914 Bregetta
236 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (ôfb. 88) is berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Lies is ferstoarn op snein 10 febrewaris 1985 yn Amsterdam, 70 jier âld.
Adressen:
oant 05-08-1948     van Ostadestraat 306 2h, Amsterdam
fan 05-08-1948 oant 22-03-1956     Rosendaalstraat 31 hs, Amsterdam
fanôf 22-03-1956     Rosendaalstraat 69, Amsterdam
Lies troude, 19 jier âld, op woansdei 19 septimber 1934 yn Amsterdam mei Cornelis Theodorus (Cor) Kommers, 26 jier âld. Cor is berne op freed 15 novimber 1907 yn Amsterdam, soan fan Jan Kommers en Hendrika Wilhelmina Wildeboer. Cor is ferstoarn op tongersdei 21 novimber 1968 yn Amsterdam, 61 jier âld.
Beroppen:
barbier
meteropnemer
kapper
Bern fan Lies en Cor:
1 Bregetta Elisabeth Kommers, berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam. Folgje 388.
2 Eduardus Hendrikus Kommers, berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam. Folgje 389.
1917_wilhelmina.jpg 1916_tjerk.jpg
89 1917 Wilhelmina
90 1916 Tjerk
237 Wilhelmina Jacoba Kan (ôfb. 89) is berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 104) en Cornelia van Tongeren. Wilhelmina is ferstoarn op snein 16 augustus 1992 yn Amsterdam, 75 jier âld. Wilhelmina troude, 24 jier âld, op snein 7 septimber 1941 mei Tjerk van der Veen (ôfb. 90), 24 jier âld. Tjerk is berne op snein 26 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Willem van der Veen en Maartje de Wit. Tjerk is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 2010 yn Amsterdam, 94 jier âld.
Bern fan Wilhelmina en Tjerk:
1 Wilma van der Veen, berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam. Folgje 390.
1909_karlina.jpg 1910_sjierk.jpg
91 1909 Karlina
92 1910 Sjierk
238 Karlina Frederika (Rika) Stremming (ôfb. 91) is berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 105). Rika is ferstoarn op snein 17 augustus 1997 yn Nieuw-Vennep, 88 jier âld. Rika:
(1) troude, 18 jier âld, op woansdei 15 juni 1927 yn Haarlem mei Pieter Bos, 30 jier âld. Pieter is berne op sneon 26 desimber 1896 yn Haarlem, soan fan Hendrikus Christiaan Bos en Geertruida Maria van Reet. Pieter is ferstoarn op tongersdei 18 oktober 1934 yn Bloemendaal, 37 jier âld.
(2) troude, 30 jier âld, op woansdei 12 april 1939 yn Hoofddorp mei Sjierk van Gorcum (ôfb. 92), 28 jier âld. Sjierk is berne op tongersdei 4 augustus 1910 yn Arum (Fr.), soan fan Folkert van Gorcum en Trijntje de Boer. Sjierk is ferstoarn op woansdei 23 novimber 1994 yn Nieuw-Vennep, 84 jier âld.
Bern fan Rika en Pieter:
1 Carlo Frederik Bos, berne op freed 27 febrewaris 1931 yn Haarlem.
Bern fan Rika en Sjierk:
2 Riemke van Gorcum.
1910_johanna.jpg 1906_jan_h..jpg
93 1910 Johanna
94 1906 Jan H.
239 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming (ôfb. 93) is berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 105). Lies troude, 22 jier âld, op sneon 5 novimber 1932 yn Haarlem mei Jan Herman Hulsbergen (ôfb. 94), 26 jier âld. Jan is berne op sneon 10 maart 1906 yn Zutphen, soan fan Harm Jan Hulsbergen en Johanna Gelderman.
Berop:
1932     loodgieter
1911_johannes_stremming.jpg
95 1911 Johannes Stremming
240 Johannes Wilhelm (Han) Stremming (ôfb. 95) is berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal, soan fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 105). Han is ferstoarn op moandei 13 novimber 1961 yn Nieuw-Vennep, 50 jier âld. Han troude, 25 jier âld, op moandei 24 maaie 1937 yn Haarlem mei Maria Petronella van Egmond, 25 jier âld. Maria is berne op sneon 27 april 1912 yn Amsterdam, dochter fan Jan Christiaan van Egmond en Catharina van der Genugten.
Bern fan Han en Maria:
1 Catharina (Rina) Stremming, berne op moandei 12 april 1943 yn Haarlem. Rina is ferstoarn op sneon 13 juli 1985 yn Neerbeek, 42 jier âld.
1914_anna.jpg
96 1914 Anna
241 Anna Cornelia (Annie) Stremming (ôfb. 96) is berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 105). Annie is ferstoarn op tiisdei 12 maaie 1959 yn Haarlem, 44 jier âld. Annie troude, 22 jier âld, op tongersdei 13 augustus 1936 yn Haarlem mei IJsbrand (Bram) Molenaar, 25 jier âld. Bram is berne op snein 26 febrewaris 1911. Bram is ferstoarn op moandei 8 juni 1992, 81 jier âld.
Bern fan Annie en Bram:
1 Dieuwke (Diny) Molenaar, berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem. Folgje 391.
2 IJsbrand (Bram) Molenaar, berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem. Folgje 392.
242 Johanna Elisabeth (Jo) Kan is berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer. Jo is ferstoarn op tiisdei 17 desimber 2002 yn Dronten, 88 jier âld. Jo troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 novimber 1939 yn Amsterdam mei Geert Dubois, 25 jier âld. Geert is berne op sneon 3 oktober 1914 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Fetje de Jong.
Bern fan Jo en Geert:
1 Ina Dubois, berne yn 1941 yn Amsterdam. Folgje 393.
2 Freddy Johannes (Fred) Dubois, berne yn 1944 yn Amsterdam. Folgje 394.
3 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois, berne yn 1947 yn Amsterdam. Folgje 395.
4 Johanna Hendrika (Joke) Dubois, berne op tongersdei 17 april 1947 yn Amsterdam. Folgje 396.
1916_cornelis.jpg
97 1916 Cornelis
243 Cornelis Kan (ôfb. 97) is berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer. Cornelis is ferstoarn op freed 10 desimber 1999 yn Amsterdam, 83 jier âld.
Berop:
1935     Fietsjongen
Oplieding:
7 jaarLO
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 7 jannewaris 1943 yn Amsterdam mei Johanna (Jo) Brandenburg, 24 jier âld. Jo is berne op tongersdei 11 april 1918 yn Amsterdam. Jo is ferstoarn op snein 27 febrewaris 2000 yn Amsterdam, 81 jier âld.
Bern fan Cornelis en Jo:
1 Yvonne Kan, berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 397.
1920_trijntje__kort_.jpg 1921_goosen.jpg
98 1920 Trijntje (Kort)
99 1921 Goosen
244 Trijntje (Tinie) Kan (ôfb. 98) is berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer. Tinie is ferstoarn op freed 17 augustus 1973 yn Amsterdam, 53 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Tinie: Grafnummer A-74-341 begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam
Tinie bluwde sûnder bern. Tinie troude, 33 jier âld, op tongersdei 27 augustus 1953 yn Amsterdam mei Goosen Kort (ôfb. 99), 32 jier âld. Goosen is berne op tongersdei 5 maaie 1921 yn Amsterdam, soan fan Goosen Kort en Marrigje Visser. Goosen is ferstoarn op moandei 19 augustus 1991 yn Amsterdam, 70 jier âld.
245 Johan Hendrik Kan is berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer.
Adressen:
fan 21-05-1955 oant 16-07-1958     Leopoldville, Belgisch Congo
fan 16-07-1958 oant 15-11-1958     Rusthofstraat 36 hs, Amsterdam
fan 15-11-1958 oant 18-05-1961     Stanleyville, Belgisch Congo
fan 18-05-1961 oant 27-10-1961     Smitstraat 38-1, Amsterdam
fan 27-10-1961 oant 04-02-1964     Leopoldstad, Republiek Congo
fan 04-02-1964 oant 12-06-1964     Heggerankweg 54 hs, Amsterdam
fanôf 12-06-1964     van Ysendijkstraat 251, Purmerend
Berop:
automonteur
Johan troude, 35 jier âld, op tiisdei 23 septimber 1958 yn Amsterdam mei Willy Ida Castelein, 28 jier âld. Willy is berne op sneon 11 jannewaris 1930 yn Amsterdam.
Bern fan Johan en Willy:
1 Johan Hendrik (Jan) Kan, berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo). Folgje 398.
2 Irene Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo). Folgje 399.
1924_anna.jpg
100 1924 Anna
246 Anna Cornelia Kan (ôfb. 100) is berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer. Anna is ferstoarn op tongersdei 13 septimber 2018 yn Obdam, 94 jier âld.
Berop:
naaister
Anna troude, 28 jier âld, op sneon 19 juli 1952 yn Amsterdam mei Gerrit Lubbers, 28 jier âld. Gerrit is berne op tongersdei 3 april 1924 yn Schoten, soan fan Johannes Lubbers en Margaretha Antonisse. Gerrit is ferstoarn op moandei 30 april 1979 yn Noordwijkerhout, 55 jier âld.
Bern fan Anna en Gerrit:
1 Sylvia Lubbers, berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam. Folgje 400.
2 Astrid Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam. Folgje 401.
3 Margaretha Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam.
1928_adrianus.jpg
101 1928 Adrianus
247 Adrianus Kan (ôfb. 101) is berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 106) en Johanna Hendrika Fischer. Adrianus is ferstoarn op tongersdei 31 maart 2011 yn Amsterdam, 82 jier âld.
Adressen:
fan 1955 oant 1958     Oogstraat 22 hs, Amsterdam (Dit is het adres van zijn ouders)
fan 12-03-1958 oant 16-08-1959     Zonneweg 56 hs, Amsterdam
Adrianus troude, 25 jier âld, op tongersdei 15 juli 1954 yn Amsterdam mei Johanna IJkema, 21 jier âld. Johanna is berne op freed 12 maaie 1933 yn Amsterdam, dochter fan Anne IJkema en Hendrika Burger.
Bern fan Adrianus en Johanna:
1 Adrianus Kan, berne op tiisdei 1 febrewaris 1955 yn Amsterdam. Adrianus is ferstoarn op snein 16 augustus 1959 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Hendrika Johanna (Ria) Kan, berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam. Folgje 402.
3 Marjon Kan, berne op tiisdei 3 oktober 1961. Folgje 403.
4 Adriana Christina (Adrie) Kan, berne om en naby 1963. Folgje 404.
248 Jacoba Kan is berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Jacoba is ferstoarn op sneon 16 maart 1996 yn Haarlem, 91 jier âld. Jacoba troude, 23 jier âld, op woansdei 7 desimber 1927 yn Haarlem mei Johannes de Graaff, 25 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 1 maaie 1902 yn Haarlem. Johannes is ferstoarn yn augustus 1972 yn Haarlem, 70 jier âld.
Berop:
timmerman
Bern fan Jacoba en Johannes:
1 Johanna Jacoba de Graaff, berne op woansdei 2 maaie 1928 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op tongersdei 20 desimber 1928 yn Haarlem, 7 moannen âld.
2 Maria Johanna de Graaff, berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem. Folgje 405.
3 Irma de Graaff, berne op woansdei 5 febrewaris 1936 yn Haarlem.
1908_hendrika.jpg
102 1908 Hendrika
249 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Jacob is ferstoarn op snein 19 maaie 1974 yn Haarlem, 68 jier âld.
Beroppen:
sigarenmaker en keurmeester
1924     machinebankwerker
Oplieding:
7 klassen Lager Onderwijs
Militaire dienst:
13-05-1925     Ongeschikt voor de dienst
Signalement:
13-05-1925     1 m 66 lang
Jacob troude, 22 jier âld, op woansdei 15 febrewaris 1928 yn Haarlem mei Hendrika Gooijer (ôfb. 102), 20 jier âld. Hendrika is berne op freed 3 jannewaris 1908 yn Velsen. Hendrika is ferstoarn op freed 24 oktober 1980 yn Haarlem, 72 jier âld.
Bern fan Jacob en Hendrika:
1 Margaretha Hendrika Johanna Kan, berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem. Folgje 406.
2 Hetty Alida Kan, berne op woansdei 17 juli 1929 yn Haarlem. Folgje 407.
3 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 11 novimber 1931 yn Haarlem.
4 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem. Folgje 408.
5 Jan Willem Kan, berne op snein 7 juni 1936 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op woansdei 22 febrewaris 1995 yn Haarlem, 58 jier âld.
6 John Kan, berne op freed 11 oktober 1940 yn Haarlem.
7 André Kan, berne op woansdei 11 april 1945 yn Haarlem.
8 Ingrid Kan, berne op tongersdei 15 novimber 1951 yn Haarlem.
250 Johannes Jacobus Kan is berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen.
Berop:
24-04-1925     machinale houtbewerker
Oplieding:
24-04-1925     6 klassen Lagere School
Militaire dienst:
24-04-1925     Vrijgesteld wegens broederdienst
Johannes troude, 26 jier âld, op tongersdei 24 novimber 1932 yn Zandvoort mei Klaartje Terol, 22 jier âld. Klaartje is berne op sneon 22 oktober 1910 yn Zandvoort, dochter fan Arie Terol en Marijtje Slagtveld.
251 Alida Geertruida Kan is berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen.
Adres:
fanôf 19-02-1930     Chassestraat 58hs, Amsterdam
Alida troude, 22 jier âld, op woansdei 19 febrewaris 1930 yn Haarlem mei Jan Willem Langeveld, 23 jier âld. Jan is berne op sneon 4 augustus 1906 yn Haarlem, soan fan Johannes Langeveld en Pieternel Meijs.
252 Hendrika Elisabeth Kan is berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Hendrika is ferstoarn op sneon 7 maart 1992 yn Haarlem, 82 jier âld. Hendrika troude, 22 jier âld, op woansdei 4 novimber 1931 yn Haarlem mei Jan Willemse, 23 jier âld. Jan is berne op sneon 13 juni 1908 yn Spaarndam, soan fan Pieter Engel Willemse en Antje Lageveen. Jan is ferstoarn op moandei 3 juni 1974 yn Haarlem, 65 jier âld.
Bern fan Hendrika en Jan:
1 Antje Willemse, berne op moandei 28 novimber 1932 yn Amsterdam.
2 Alida Geetruida Willemse, berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem. Folgje 409.
253 Theodorus Kan is berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Theodorus is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1988 yn Heemstede, 75 jier âld.
Berop:
1931     chauffeur
Oplieding:
Militieregister
Militaire dienst:
fan 18-07-1932 oant 30-12-1932     1e Regiment Artillerie Onbereden 2e ploeg
Signalement:
1 m 66 lang
Theodorus troude, 22 jier âld, op woansdei 8 maaie 1935 yn Haarlem mei Jacomijntje van der Meer, 15 jier âld. Jacomijntje is berne op tongersdei 16 oktober 1919 yn Hillegom, dochter fan Nicolaas van der Meer en Sara Petronella Deen. Jacomijntje is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Haarlem, 58 jier âld.
254 Anna Catharina Kan is berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen.
Adres:
fanôf 22-02-1933     Bennebroek
Anna troude, 19 jier âld, op woansdei 22 febrewaris 1933 yn Bennebroek mei Nicolaas van der Meer, 22 jier âld. Nicolaas is berne op tiisdei 24 jannewaris 1911 yn Hillegom, soan fan Nicolaas van der Meer en Sara Petronella Deen.
Bern fan Anna en Nicolaas:
1 Sara Petronella van der Meer, berne op woansdei 31 maaie 1933 yn Bennebroek.
255 Hermina Gerarda Kan is berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Hermina is ferstoarn op freed 12 maart 1976 yn Amsterdam, 56 jier âld.
Berop:
dagdienstbode
Hermina:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 16 juli 1941 yn Haarlem mei Cornelis Steenstra, 22 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 10 juli 1919 yn Haarlem. Cornelis is ferstoarn op tongersdei 30 augustus 1945 yn Haarlem, 26 jier âld.
(2) troude, 28 jier âld, op tongersdei 31 juli 1947 yn Amsterdam mei Franciscus Vermie, 29 jier âld. Franciscus is berne op moandei 15 oktober 1917 yn Amersfoort.
Bern fan Hermina en Cornelis:
1 Robert Kan, berne op tiisdei 17 juli 1945 yn Tilburg.
256 Gerarda Kan is berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 108) en Alida Geertruida Deen. Gerarda is ferstoarn op tiisdei 16 oktober 2007 yn Lisse, 85 jier âld. Gerarda troude, 25 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1947 yn Haarlem mei Gerrit Kramer, 32 jier âld. Gerrit is berne op sneon 24 april 1915 yn Beverwijk, soan fan Govert Kramer en Clasina Adriana de Langen. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1976 yn Heemstede, 60 jier âld.
Bern fan Gerarda en Gerrit:
1 Carla Kramer.
2 Govert Kramer, berne op moandei 26 juli 1954 yn Hillegom. Govert is ferstoarn op woansdei 28 juli 1954 yn Haarlem, 2 dagen âld.
257 Jacoba Agatha Koster is berne op freed 8 juli 1898 yn Alkmaar, dochter fan Klaas Koster en Trijntje Hartland (sjoch 109). Jacoba troude, 27 jier âld, op woansdei 12 augustus 1925 yn Alkmaar mei Arie Pascha. Arie is in soan fan Cornelis Pascha en Trijntje Pijs.
258 Meijert Koster is berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar, soan fan Klaas Koster en Trijntje Hartland (sjoch 109). Meijert troude, 26 jier âld, op woansdei 24 april 1929 yn Alkmaar mei Dina Amse, 26 jier âld. Dina is berne op tongersdei 5 febrewaris 1903 yn Alkmaar, dochter fan Jan Amse en Trijntje Plevier.
Bern fan Meijert en Dina:
1 Tine Koster, berne op sneon 13 desimber 1930 yn Alkmaar.
259 Aagje Tjiets Hartland is berne op freed 5 oktober 1900 yn Alkmaar, dochter fan Jan Hartland (sjoch 111) en Aplonia Huitema. Aagje troude, 25 jier âld, op woansdei 24 febrewaris 1926 yn Alkmaar mei Dirk Hildering.
260 Sietse Hartland is berne op tiisdei 20 jannewaris 1903 yn Alkmaar, soan fan Jan Hartland (sjoch 111) en Aplonia Huitema. Sietse troude, 26 jier âld, op woansdei 31 juli 1929 yn Alkmaar mei Trijntje Klijn.
261 Geertruida Agatha Hillegonda Lutjeharms is berne op snein 30 novimber 1919 yn Utrecht, dochter fan Johan Ludwig Lutjeharms en Geertje Verhoeve (sjoch 112). Geertruida is ferstoarn yn 1999 yn Alkmaar, 79 of 80 jier âld. Geertruida troude mei Theodorus Joh. G. M. de Boer.
262 Klaas Willem Kan is berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 113) en Petronella Louisa Rosenbohm. Klaas is ferstoarn op moandei 25 jannewaris 1982 yn Oostzaan, 77 jier âld.
Adres:
fanôf 08-04-1936     Kerkstraat 67, Oostzaan
Berop:
23-03-1923     rijksklerk
Oplieding:
1923     Middelbare opleiding
Diversen:
Grafnummer 1358 op de Algemene Begraafplaats van Oostzaan.
Militaire dienst:
1923     Voorgoed ongeschikt
Klaas troude, 31 jier âld, op tongersdei 9 april 1936 yn Oostzaan mei Geertje de Dood, 29 jier âld. Geertje is berne op snein 10 maart 1907 yn Oostzaan, dochter fan Cornelis de Dood en Trijntje Taams. Geertje is ferstoarn op tongersdei 14 septimber 2000 yn Oostzaan, 93 jier âld.
263 Willem Christiaan Kan is berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 113) en Petronella Louisa Rosenbohm. Willem is ferstoarn op woansdei 19 oktober 1983 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adres:
Bleekerstraat 13, Zaandam
Berop:
bankwerker
Willem troude, 32 jier âld, op woansdei 14 desimber 1938 yn Zaandam mei Guurtje Gesina Kleijn, 29 jier âld. Guurtje is berne op sneon 27 maart 1909 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Kleijn en Guurtje Wijngaard. Guurtje is ferstoarn op snein 31 desimber 1989 yn Zaandam, 80 jier âld.
Adres:
oant 1989     "Mennistenerf", Zaandam
Berop:
onderwijzeres
264 Gerardus Jacobus Rademaker is berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban, soan fan Hermanus Bernardus Rademaker en Trijntje Kan (sjoch 114). Gerardus troude, 28 jier âld, op woansdei 2 april 1924 yn Schiedam mei Petronella But, 27 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 desimber 1896 yn Schiedam, dochter fan Jan Antheunis But en Petronella Koning.
265 Jan Oosterloo is berne op snein 10 juli 1898 yn Delft, soan fan Johannes Wouter Oosterloo en Grietje Kan (sjoch 115). Jan troude, 27 jier âld, op woansdei 26 augustus 1925 yn Delft mei Elisabeth van Baarle.
Bern fan Jan en Elisabeth:
1 Johannes Wouter Oosterloo.
266 Neeltje Oosterloo is berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Wouter Oosterloo en Grietje Kan (sjoch 115). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 1 novimber 1960 yn Den Haag, 58 jier âld. Neeltje troude, 20 jier âld, op woansdei 5 april 1922 yn Delft mei Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, 23 jier âld. Wilhelmus is berne op tongersdei 19 jannewaris 1899 yn Utrecht, soan fan Petrus Dalmijn en Louise Albertine Schoonenbeek. Wilhelmus is ferstoarn op woansdei 28 desimber 1966 yn Den Haag, 67 jier âld.
Bern fan Neeltje en Wilhelmus:
1 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, berne op moandei 17 novimber 1924. Folgje 410.
1902_anthonia.jpg 1898_jacob.jpg
103 1902 Anthonia
104 1898 Jacob
267 Anthonia Aagje van de Giessen (ôfb. 103) is berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 116). Anthonia is ferstoarn op snein 18 oktober 1970 yn Delft, 68 jier âld. Anthonia troude, 24 jier âld, op woansdei 25 augustus 1926 yn Delft mei Jacob Richard Zacharias Forsch (ôfb. 104), 28 jier âld. Jacob is berne op sneon 9 april 1898 yn Delft, soan fan Jacob Forsch en Maria Ida Hagen. Jacob is ferstoarn yn 1950 yn Delft, 51 of 52 jier âld.
Bern fan Anthonia en Jacob:
1 Maria Ida (Riet) Forsch, berne op snein 2 oktober 1927. Folgje 411.
2 Johannes Jacob (Jan) Forsch, berne op snein 4 augustus 1935. Folgje 412.
1903_neeltje.jpg 1901_constantinus.jpg
105 1903 Neeltje
106 1901 Constantinus
268 Neeltje van de Giessen (ôfb. 105) is berne op freed 17 juli 1903 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 116). Neeltje is ferstoarn op sneon 22 april 1972 yn Wassenaar, 68 jier âld. Neeltje troude, 23 jier âld, op freed 7 jannewaris 1927 yn Delft mei Constantinus Lucas Morien (ôfb. 106), 26 jier âld. Constantinus is berne op tiisdei 1 jannewaris 1901 yn Delft, soan fan Jan Daniel Morien en Adriana Catharina Rethans. Constantinus is ferstoarn op tiisdei 28 juni 1977 yn Wassenaar, 76 jier âld.
Bern fan Neeltje en Constantinus:
1 Johanna (Jo) Morien, berne op freed 18 jannewaris 1935. Folgje 413.
2 Jan Morien, berne op moandei 31 maaie 1937.
1911_johannes.jpg 1911_johanna.jpg
107 1911 Johannes
108 1911 Johanna
269 Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 107) is berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 116). Johannes is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1989 yn Modbury (South Australia, Australia), 77 jier âld.
Adres:
fanôf 22-03-1957     Australië (aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt)
Johannes troude, 23 jier âld, op woansdei 24 oktober 1934 yn Delft mei Johanna Francina Plazier (ôfb. 108), 23 jier âld. Johanna is berne op freed 19 maaie 1911 yn Delft, dochter fan Abraham Plazier en Hendrika Pons. Johanna is ferstoarn op moandei 31 juli 2006 yn Campelltown, (South Australia, Australia), 95 jier âld.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Cornelia Johanna van de Giessen, berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s-Gravenhage. Folgje 414.
2 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s-Gravenhage. Folgje 415.
270 Adrianus Reinier van Vuuren is berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 117). Adrianus is ferstoarn op woansdei 30 oktober 1963 yn Delft, 60 jier âld. Adrianus troude, 30 jier âld, op freed 19 maaie 1933 yn Delft mei Plona Francina van den Akker, 24 jier âld. Plona is berne op tiisdei 27 oktober 1908 yn Delft. Plona is ferstoarn op freed 11 juni 1999 yn Delft, 90 jier âld.
271 Klaas van Vuuren is berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 117). Klaas is ferstoarn op sneon 10 april 1982, 74 jier âld. Klaas troude, 25 jier âld, op woansdei 14 septimber 1932 yn Schiedam mei Petronella Catharina Holswilder, 22 jier âld. Petronella is berne op snein 22 maaie 1910 yn Schiedam, dochter fan Gerardus Holswilder en Wilhelmina Adriana den Herder.
272 Geertje Hoeve is berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 118). Geertje is ferstoarn op woansdei 15 novimber 1967 yn Bergen, 73 jier âld. Geertje troude, 25 jier âld, op tongersdei 31 juli 1919 yn Zaandam mei Hendrik Swart, 25 jier âld. Hendrik is berne op tiisdei 19 juni 1894 yn Zaandam, soan fan Thijs Swart en Wilhelmina van der Meulen. Hendrik is ferstoarn op sneon 17 juli 1943 yn Zaandam, 49 jier âld.
273 Maria Hoeve is berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 118). Maria:
(1) troude, 20 jier âld, op tongersdei 20 oktober 1921 yn Zaandam mei Gerrit Dresselhuizen, 23 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 12 april 1898 yn Zaandam, soan fan Gerrit Dresselhuizen en Johanna Vis. Gerrit is ferstoarn op sneon 2 jannewaris 1926 yn Zaandam, 27 jier âld.
(2) troude, 26 jier âld, op woansdei 5 oktober 1927 yn Zaandam mei Pieter Kuijper, om en naby 31 jier âld. Pieter is berne om en naby 1896, soan fan Reinder Kuijper en IJtje Alblas.
274 Klaas Visser is berne op woansdei 2 oktober 1907 yn Koedijk, soan fan Izaäk Visser en Aagtje Koning (sjoch 122). Klaas troude, 22 jier âld, op tongersdei 10 april 1930 yn Alkmaar mei Tjitske Madderom, 20 jier âld. Tjitske is berne op tongersdei 17 maart 1910 yn Sint Pancras, dochter fan Jan Madderom en Maria Gerritsen.
275 Adriaan Visser is berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk, soan fan Izaäk Visser en Aagtje Koning (sjoch 122). Adriaan is ferstoarn yn 1970 yn Alkmaar, 58 of 59 jier âld. Adriaan troude mei Willy Elize (Wil) de Hart. Wil is berne op woansdei 29 april 1931 yn Oudkarspel, dochter fan Klaas de Hart en Aafje de Jong. Wil is ferstoarn op tongersdei 26 febrewaris 2015 yn Alkmaar, 83 jier âld.
Bern fan Adriaan en Wil:
1 Ingeborg Visser, berne yn Heiloo. Ingeborg is ferstoarn op moandei 31 oktober 1983 yn Leiden.
276 Femmetje de Waal is berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk, dochter fan Dirk de Waal en Grietje Koning (sjoch 123). Femmetje is ferstoarn op woansdei 7 septimber 2005 yn Heiloo, 91 jier âld. Femmetje troude mei Nicolaas (Nick) Doets.
Bern fan Femmetje en Nick:
1 Albert Doets.
277 Cornelis Pieter Prijs is berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend, soan fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 125). Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 11 augustus 1921 yn Bussum mei Afina Catharina Witte, 25 jier âld. Afina is berne op sneon 8 augustus 1896 yn Bolsward, dochter fan Hendrik Willem Witte en Jantina Ekelina Glim.
Bern fan Cornelis en Afina:
1 Hendrik Prijs, berne op woansdei 28 maaie 1924 yn Bussum.
2 Robert Prijs, berne op snein 24 april 1927 yn Bussum.
278 Emma Helena Agatha Prijs is berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 125). Emma troude, 23 jier âld, op tongersdei 8 desimber 1921 yn Beemster mei Marinus Westmijze, 26 jier âld. Marinus is berne op freed 5 juli 1895 yn Purmerend, soan fan Jan Westmijze en Carolina Germeraad.
1902_carel.jpg
109 1902 Carel
279 Carel Lodewijk Windt (ôfb. 109) is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam, soan fan Carel Hubertus Windt en Cornelia Meijn (sjoch 127). Carel is ferstoarn op moandei 18 desimber 1961 yn Beekbergen, 59 jier âld. Carel troude, 27 jier âld, op tongersdei 20 maart 1930 yn Amsterdam mei Johanna Maria Leonora Hamelberg, 24 jier âld. Johanna is berne op moandei 12 juni 1905 yn Rotterdam, dochter fan Karel Lodewijk Victor Hamelberg en Maria Engelina Theresia Cleophas. Johanna is ferstoarn yn 1977, 71 of 72 jier âld.
Bern fan Carel en Johanna:
1 Saskia Maria Cornelia Windt, berne op snein 19 april 1931 yn Amsterdam. Folgje 416.
2 Denis Carel Victor Windt, berne op sneon 17 maaie 1941 yn Amsterdam. Folgje 417.
280 Cornelia Klaver is berne op moandei 29 novimber 1897 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Klaver (sjoch 128) en Jannetje Mesman. Cornelia is ferstoarn op tongersdei 1 maaie 1941 yn Amsterdam, 43 jier âld. Cornelia troude, 20 jier âld, op woansdei 29 maaie 1918 yn Amsterdam mei Elbertus Jacobus Makker, 23 jier âld. Elbertus is berne op woansdei 20 febrewaris 1895 yn Amsterdam, soan fan Jacobus Johannes Makker en Antje Puijk. Elbertus is ferstoarn op moandei 19 maaie 1969 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Bern fan Cornelia en Elbertus:
1 Jannetje Makker, berne op woansdei 4 desimber 1918 yn Amsterdam. Folgje 418.
281 Gerrit Klaver is berne op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Klaver (sjoch 128) en Jannetje Mesman. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 15 augustus 1944 yn Uden, 43 jier âld. Gerrit troude, 23 jier âld, op woansdei 18 febrewaris 1925 yn Amsterdam mei Adriana Helena Spijkers, 29 jier âld. Adriana is berne op tiisdei 4 juni 1895 yn Deventer, dochter fan Adolf Spijkers en Maria Coletta Dehenauw. Adriana is ferstoarn op freed 18 maart 1983 yn Amsterdam, 87 jier âld.
Bern fan Gerrit en Adriana:
1 Oscar Alfred Klaver, berne op sneon 19 augustus 1916 yn Amsterdam. Folgje 419.
2 Irma Eugenie Maria Klaver, berne yn 1928 yn Amsterdam. Folgje 420.
282 Jannetje Klaver is berne op snein 28 septimber 1902 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Klaver (sjoch 128) en Jannetje Mesman. Jannetje is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 1985 yn Amsterdam, 83 jier âld. Jannetje bluwde net troud.
Bern fan Jannetje ût ûnbekende relaasje:
1 Jacobus Johannes Klaver.
283 Hendricus Cornelis Klaver is berne op snein 15 maaie 1904 yn Amsterdam, soan fan Herman Philippus Klaver (sjoch 129) en Elsje Gerritje Willemsen. Hendricus troude, 26 jier âld, op tongersdei 21 augustus 1930 yn Amsterdam mei Louisa Catharina Maria Steenmeijer, 23 jier âld. Louisa is berne op woansdei 27 maart 1907 yn Amsterdam, dochter fan Lambertus Johhannes Wilhelmus Steenmeijer en Maria Josina Helbert van Deinse.
Bern fan Hendricus en Louisa:
1 Elsje Klaver.
284 Herman Phillippus Klaver is berne op snein 22 juli 1906 yn Amsterdam, soan fan Herman Philippus Klaver (sjoch 129) en Elsje Gerritje Willemsen. Herman troude, 26 jier âld, op woansdei 30 novimber 1932 yn Amsterdam mei Elisabeth Johanna Bernardina Stork, 23 jier âld. Elisabeth is berne op sneon 3 juli 1909 yn ’s-Gravenhage, dochter fan Franciscus Hendricus Stork en Bernardina Elisabeth Johanna Wolfshagen.
285 Louisa Wilhelmina Spel is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum, dochter fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederika Klaver (sjoch 130). Louisa is ferstoarn op tongersdei 11 juli 1996 yn Amsterdam, 89 jier âld. Louisa troude, 20 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1927 yn Amsterdam mei Martinus Arnoldus van Isveldt, 24 jier âld. Martinus is berne op sneon 7 maart 1903 yn Watergraafsmeer, soan fan Arend van Isveldt en Elisabeth Maria Johanna Scheer. Martinus is ferstoarn op sneon 18 desimber 1982 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Bern fan Louisa en Martinus:
1 Wilhelmina Louisa van Isveldt, berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam. Folgje 421.
2 Arnoldina Arendina van Isveldt, berne yn 1931 yn Amsterdam. Folgje 422.
3 Martin Laurens van Isveldt, berne op moandei 10 juni 1940 yn Amsterdam. Martin is ferstoarn op sneon 15 juni 1940 yn Amsterdam, 5 dagen âld.
4 Irene Anke van Isveldt, berne op snein 2 juni 1946 yn Amsterdam.
286 Laurens Spel is berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum, soan fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederika Klaver (sjoch 130). Laurens is ferstoarn op woansdei 9 novimber 1977 yn Amsterdam, 68 jier âld. Laurens troude, 21 jier âld, op woansdei 6 maaie 1931 yn Amsterdam mei Reintje Verkerk, 17 jier âld. It houlik waard ûntbûn op woansdei 22 juli 1959 yn Amsterdam. Reintje is berne op freed 15 augustus 1913 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Wilhelmus Verkerk en Reintje ten Hoope.
Bern fan Laurens en Reintje:
1 Ronald Spel, berne op tiisdei 24 april 1945 yn Amsterdam. Folgje 423.
2 Hendrika Wilhelmina Spel, berne op snein 12 oktober 1947 yn Amsterdam.
287 Gerardus Johannes van Kessel is berne op sneon 18 maaie 1901 yn Amsterdam, soan fan Johannes Gerardus van Kessel (sjoch 132) en Teuntje Stikvoort. Gerardus is ferstoarn op woansdei 30 desimber 1964 yn Amsterdam, 63 jier âld. Gerardus troude, 20 jier âld, op tongersdei 26 jannewaris 1922 yn Amsterdam mei Christje Willemina Ruisch, 27 jier âld. Christje is berne op tongersdei 22 febrewaris 1894 yn Elst, dochter fan Teunis Ruisch en Antonia van Vorseling. Christje is ferstoarn op sneon 18 jannewaris 1975 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Gerardus en Christje:
1 Antonia Christina van Kessel, berne yn 1922 yn Amsterdam. Folgje 424.
288 Margaretha Helena Schreuder, dochter fan Antonie Schreuder en Elisabeth Margaretha van Kessel (sjoch 133). Margaretha troude op woansdei 16 oktober 1946 yn Amsterdam mei J.S. de Wit.
289 Anna Gerarda Stabij is berne op woansdei 2 juli 1902 yn Amsterdam, dochter fan Leendert Cornelis Antonius Stabij en Johanna van Kessel (sjoch 135). Anna troude, 21 jier âld, op woansdei 22 augustus 1923 yn Amsterdam mei Taeke van der Genugten, 23 jier âld. Taeke is berne op woansdei 3 jannewaris 1900 yn Nieuwer-Amstel.
290 Frederik Antonie van Kessel is berne op sneon 17 augustus 1918 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 138) en Catharina Maria Tijssen. Frederik is ferstoarn op snein 2 augustus 1987 yn Rotterdam, 68 jier âld. Frederik troude, 29 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1947 yn Amsterdam mei Elisabeth Maria Capel, 26 jier âld. Elisabeth is berne op moandei 14 maart 1921 yn Amsterdam, dochter fan Pieter Michael Capel en Jannigje Cornelia Elisabeth Haaker. Elisabeth is ferstoarn op snein 8 febrewaris 2009 yn Berkel en Rodenrijs, 87 jier âld.
Bern fan Frederik en Elisabeth:
1 Jozef Maria Bernardus van Kessel.
2 Frederik Johannes Maria van Kessel.
3 Maria Josepha Anna van Kessel, berne op snein 10 juni 1951 yn Amsterdam.
4 Irene Maria Anna van Kessel, berne op sneon 6 desimber 1952 yn Amsterdam.
5 Catharina Josepha Maria van Kessel, berne op tiisdei 29 juni 1954.
6 Elisabeth Catharina Maria (Liesbeth) van Kessel, berne op tiisdei 25 septimber 1956 yn Amsterdam.
7 Anna Dorothea Maria van Kessel, berne op freed 25 novimber 1960 yn Amsterdam.
291 Antonius Wilhelmus van Kessel is berne op snein 22 febrewaris 1920 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 138) en Catharina Maria Tijssen. Antonius is ferstoarn op tongersdei 28 desimber 2000 yn Castricum, 80 jier âld. Antonius troude, 25 jier âld, op tongersdei 30 augustus 1945 yn Amsterdam mei Anna Petronella Huurdeman, 23 jier âld. Anna is berne op moandei 10 oktober 1921 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn op tiisdei 31 oktober 1978 yn Heemkerk, 57 jier âld.
Bern fan Antonius en Anna:
1 Bernardus Clemens Maria van Kessel, berne op snein 11 augustus 1946 yn Amsterdam. Bernardus is ferstoarn op woansdei 17 septimber 1947 yn Amsterdam, 1 jier âld.
2 Joannes Antonius van Kessel, berne yn 1948 yn Amsterdam.
3 Antonius Clemens Maria van Kessel, berne yn 1949 yn Amsterdam.
4 Augustinus Thomas van Kessel, berne yn 1952 yn Amsterdam.
5 Nicolaas Ignatius van Kessel, berne op tiisdei 31 juli 1956 yn Amsterdam. Folgje 425.
292 Adrianus Antonius van Kessel is berne op snein 11 jannewaris 1925 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 138) en Catharina Maria Tijssen. Adrianus troude, 31 jier âld, op woansdei 4 april 1956 yn Amsterdam mei C.C. van Daalen.
293 Lambertus Lodewijk Hendriks, soan fan Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks en Antonia Wilhelmina van Kessel (sjoch 139). Lambertus troude op woansdei 28 juni 1944 yn Amsterdam mei A. Hendriks.
294 Wilhelmus Antonius Hendriks, soan fan Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks en Antonia Wilhelmina van Kessel (sjoch 139). Wilhelmus troude op woansdei 19 jannewaris 1944 yn Amsterdam mei G. van Essen.
295 Theodora Maria Hendriks, dochter fan Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks en Antonia Wilhelmina van Kessel (sjoch 139). Theodora troude op tiisdei 27 april 1954 yn Amsterdam mei M. de Ruijter.
296 Hendrik Lodewijk Hendriks, soan fan Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks en Antonia Wilhelmina van Kessel (sjoch 139). Hendrik troude op tiisdei 9 maaie 1961 yn Amsterdam mei M.A. van der Laan.
297 Jansje Bernhard is berne op tongersdei 8 novimber 1900 yn Amsterdam, dochter fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 141) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Jansje is ferstoarn op sneon 5 febrewaris 1966 yn Amsterdam, 65 jier âld. Jansje troude, 20 jier âld, op tongersdei 9 desimber 1920 yn Watergraafsmeer mei Johannes Fagel, 21 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 7 septimber 1899 yn Amsterdam, soan fan Petrus Franciscus Fagel en Aaltje de Jong. Johannes is ferstoarn op moandei 8 maaie 1972 yn Amsterdam, 72 jier âld.
Bern fan Jansje en Johannes:
1 Wilhelmina Fagel.
298 Cornelia Wilhelmina Maria Bernhard is berne op moandei 8 septimber 1902 yn Watergraafsmeer, dochter fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 141) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Cornelia is ferstoarn op freed 19 juli 1946 yn Amsterdam, 43 jier âld. Cornelia troude, 22 jier âld, op woansdei 26 novimber 1924 yn Amsterdam mei Aarnout Spaan, 25 jier âld. Aarnout is berne op woansdei 5 juli 1899 yn Watergraafsmeer, soan fan Jacob Nicolaas Spaan en Elisabeth Feeleus. Aarnout is ferstoarn op tiisdei 13 novimber 1973 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Bern fan Cornelia en Aarnout:
1 Elisabeth Jacoba Spaan, berne op sneon 28 novimber 1925 yn Amsterdam.
2 Wilhelmina Cornelia Spaan, berne op moandei 22 juli 1929 yn Amsterdam. Folgje 426.
3 Wilhelmina Johanna Hendrika Spaan, berne op moandei 22 juli 1929 yn Amsterdam. Folgje 427.
299 Herman Jan Bernhard is berne op tongersdei 15 septimber 1904 yn Watergraafsmeer, soan fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 141) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Herman is ferstoarn op tongersdei 4 maart 1971 yn Amsterdam, 66 jier âld. Herman troude, 23 jier âld, op woansdei 28 maart 1928 yn Amsterdam mei Jacoba Neeltje Leerdam, 21 jier âld. Jacoba is berne op tiisdei 4 desimber 1906 yn Sloten, dochter fan Cornelis Jacobus Leerdam en Coba Tollenaar. Jacoba is ferstoarn op woansdei 22 jannewaris 1975 yn Amsterdam, 68 jier âld.
Bern fan Herman en Jacoba:
1 Wilhelmina Jacoba Bernhard, berne yn 1936. Folgje 428.
300 Jacoba Clasina Bernhard is berne op sneon 31 maart 1906 yn Watergraafsmeer, dochter fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 141) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Jacoba is ferstoarn op freed 9 desimber 1977 yn Amsterdam, 71 jier âld. Jacoba troude, 19 jier âld, op woansdei 1 april 1925 yn Amsterdam mei Gerard van de Garskamp, 22 jier âld. Gerard is berne op sneon 10 maaie 1902 yn Watergraafsmeer, soan fan Gerard van de Garskamp en Eva Dina Maria Steffens.
Bern fan Jacoba en Gerard:
1 Gerarda Jacoba van de Garskamp, berne op sneon 22 augustus 1925 yn Amsterdam. Folgje 429.
2 Cornelia van de Garskamp, berne op woansdei 25 augustus 1926 yn Amsterdam. Folgje 430.
3 Eva van de Garskamp, berne op tiisdei 21 oktober 1930 yn Amsterdam. Folgje 431.
301 Willem Frederik Bernhard is berne op snein 18 oktober 1908 yn Düsseldorf, soan fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 141) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Willem is ferstoarn op snein 1 desimber 1985 yn Amsterdam, 77 jier âld. Willem troude, 26 jier âld, op woansdei 20 maart 1935 yn Amsterdam mei Severa Victoria Cristofoli, 21 jier âld. Severa is berne op freed 6 juni 1913 yn Amsterdam.
Bern fan Willem en Severa:
1 Elisa Bernhard.
2 Ida Bernhard. Folgje 432.
302 Anna Catharina Theodora Baartscheer, dochter fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Anna troude op tongersdei 11 juli 1946 yn Amsterdam mei M. Boelens.
303 Elisabeth Alexandrina Johanna Baartscheer is berne op sneon 12 maart 1910 yn Amsterdam, dochter fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Elisabeth troude, 26 jier âld, op woansdei 6 jannewaris 1937 mei Antonius Arie Kwakernaat, 26 jier âld. Antonius is berne op snein 30 jannewaris 1910 yn Utrecht. Antonius is ferstoarn op freed 28 desimber 1990 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Antonius:
1 Willem Nicolaas Kwakernaat.
304 Nicolaas Jacobus Baartscheer is berne op freed 20 oktober 1911 yn Amsterdam, soan fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Nicolaas is ferstoarn op tiisdei 14 septimber 1976 yn Amsterdam, 64 jier âld. Nicolaas troude, 21 jier âld, op woansdei 26 juli 1933 yn Amsterdam mei Elisabeth Berendina van de Nesse, 23 jier âld. Elisabeth is berne op moandei 11 juli 1910 yn Schoten, dochter fan Petrus van de Nesse en Jeanette Berendina La Maitre.
Bern fan Nicolaas en Elisabeth:
1 Petrus Nicolaas Baartscheer. Folgje 433.
2 Elisabeth Berendina Baartscheer. Folgje 434.
305 Henricus Herman Baartscheer is berne op snein 7 septimber 1913 yn Amsterdam, soan fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Henricus is ferstoarn op moandei 8 april 1985 yn Amsterdam, 71 jier âld. Henricus troude, 21 jier âld, op woansdei 6 febrewaris 1935 mei Jeanette Berendina van de Nesse, 20 jier âld. Jeanette is berne op woansdei 8 april 1914 yn Amsterdam.
Bern fan Henricus en Jeanette:
1 Henricus Herman Baartscheer. Folgje 435.
2 Jeanette Berendina Baartscheer. Folgje 436.
3 Rudolf Robertus Baartscheer.
4 Magdalena Elisabeth Baartscheer. Folgje 437.
5 Antonius Baartscheer.
6 Hans Hermanus Baartscheer.
7 Johannes Henricus Baartscheer, berne op tongersdei 13 jannewaris 1938 yn Amsterdam. Folgje 438.
306 Clasina Johanna Antoinetta Baartscheer is berne op snein 4 oktober 1914 yn Amsterdam, dochter fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Clasina is ferstoarn yn Woudenberg. Clasina troude, 23 jier âld, op woansdei 4 maaie 1938 mei Jacob Jan van Marlen, 28 jier âld. Jacob is berne op snein 19 desimber 1909 yn Amsterdam. Jacob is ferstoarn op tiisdei 25 febrewaris 1969 yn Amsterdam, 59 jier âld.
Bern fan Clasina en Jacob:
1 Jan Jacob van Marlen.
307 Antonius Jacobus Baartscheer is berne op woansdei 12 april 1916 yn Amsterdam, soan fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Antonius is ferstoarn op tongersdei 31 maaie 1945 yn Bergen-Belsen (Dld.), 29 jier âld. Antonius troude, 22 jier âld, op woansdei 13 juli 1938 yn Amsterdam mei Dilia de Weert, 30 jier âld. Dilia is berne op tiisdei 17 desimber 1907 yn Kerkwijk, dochter fan Jan de Weert en Antonia Westerlaken.
Bern fan Antonius en Dilia:
1 Johan Antonius Baartscheer.
2 Nicolaas Johannes Baartscheer.
3 Clasina Antonia Baartscheer, berne yn 1941. Clasina is ferstoarn yn 1998, 56 of 57 jier âld.
308 Willem Frederik Baartscheer is berne op moandei 12 desimber 1921 yn Amsterdam, soan fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Willem is ferstoarn op sneon 20 febrewaris 1999 yn Amsterdam, 77 jier âld. Willem troude, 24 jier âld, op tongersdei 29 augustus 1946 yn Amsterdam mei Johanna Broodman, 22 of 23 jier âld. Johanna is berne yn 1923 yn Amsterdam.
1923_gerardina.jpg
110 1923 Gerardina
309 Gerardina Agatha Baartscheer (ôfb. 110) is berne op freed 26 jannewaris 1923 yn Amsterdam, dochter fan Nicolaas Johannes Baartscheer en Clasina Adriana Bernhard (sjoch 142). Gerardina is ferstoarn op tongersdei 6 maaie 2010 yn Wijdemeren, 87 jier âld. Gerardina troude mei Marinus Gerardus van Dijk.
Bern fan Gerardina en Marinus:
1 Theo Johannes van Dijk.
2 Olga Agatha van Dijk.
310 Daan Hazekamp is berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem, soan fan David Gerardus Hazekamp en Maria Bakker (sjoch 143).
Berop:
waterbouwkundige Prov. Noord-Holland
Daan troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 febrewaris 1956 yn Haarlem mei Maria Boon, 25 jier âld. Maria is berne op woansdei 1 oktober 1930 yn Haarlem, dochter fan Abraham Bertus Boon en Maria Maan. Maria is ferstoarn op sneon 28 maart 2020 yn Haarlem, 89 jier âld.
Bern fan Daan en Maria:
1 Mark Gerard (Mark) Hazekamp, berne op sneon 17 augustus 1957 yn Haarlem. Folgje 439.
2 Bauke Siert Hazekamp, berne op snein 8 maaie 1960 yn Haarlem. Folgje 440.
1928_cornelia.jpg
111 1928 Cornelia
311 Cornelia (Cor) Bakker (ôfb. 111) is berne op tongersdei 8 maart 1928 yn Haarlem, dochter fan Nicolaas Bakker (sjoch 144) en Jannetje Maria Vrij. Cor is ferstoarn op moandei 15 juli 1974 yn Heemse, 46 jier âld. Cor troude mei Herman Fledderman.
Bern fan Cor en Herman:
1 Jannemieke Fledderman, berne yn 1957 yn IJmuiden. Jannemieke is ferstoarn yn 2003, 45 of 46 jier âld.
1932_maria.jpg
112 1932 Maria
312 Maria (Riet) Bakker (ôfb. 112) is berne op moandei 22 febrewaris 1932 yn Haarlem, dochter fan Nicolaas Bakker (sjoch 144) en Jannetje Maria Vrij. Riet is ferstoarn op tiisdei 21 novimber 2006 yn Aerdenhout, 74 jier âld. Riet troude mei Bart Cornet.
1934_simon.jpg
113 1934 Simon
313 Simon Nicolaas Bakker (ôfb. 113) is berne op tongersdei 6 desimber 1934 yn Haarlem, soan fan Nicolaas Bakker (sjoch 144) en Jannetje Maria Vrij. Simon is ferstoarn op tongersdei 29 juni 2000 yn Blackfalds (Canada), 65 jier âld. Simon troude mei Sheila Roth.
314 Dion Bakker, soan fan Willem Bakker (sjoch 145) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff.
Adres:
fan ±1965     Verenigde Staten
Dion troude mei Nicoline Giltay.
315 Elly Bakker is berne om en naby 1930 yn Velsen, dochter fan Willem Bakker (sjoch 145) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff. Elly troude mei Harry Visser.
Bern fan Elly en Harry:
1 Alan Visser.
2 Bryan Visser.
3 Gregory Visser.
1940_minko.jpg
114 1940 Minko
316 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker is berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem, dochter fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 148) en Johanna Gesina Wijnhoff. Yvon troude mei Minko Meerburg (ôfb. 114). De skieding waard ûtsprutsen. Minko is berne op snein 22 desimber 1940 yn Geleen. Minko is ferstoarn op freed 11 juli 2014 yn Le Bugue (Frankrijk), 73 jier âld.
Bern fan Yvon en Minko:
1 Jéroen Simon Johannis Meerburg, berne op sneon 24 septimber 1966 yn Haarlem.
2 Roy Minko Meerburg, berne op freed 29 maaie 1970 yn Haarlem.
317 Johan Marie Simon (Hans) Bakker is berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem, soan fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 148) en Johanna Gesina Wijnhoff. Hans troude mei Godefrida Cornelia Maria (Fridy) van Dam. Fridy is berne op tongersdei 9 septimber 1948 yn Helmond.
318 Anna Geertruida (Anny) Kan is berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven, dochter fan Klaas Kan (sjoch 150) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     Sydwende 51, 9204 KB Drachten
Berop:
muzieklerares
Anny troude, 26 jier âld, op woansdei 12 oktober 1960 yn Eindhoven mei Sytze Boonstra, 30 jier âld. Sytze is berne op snein 23 maart 1930 yn Joure. Sytze is ferstoarn op woansdei 23 maaie 2001 yn Drachten, 71 jier âld.
Bern fan Anny en Sytze:
1 Jos H. Boonstra, berne op freed 31 augustus 1973.
319 Klaas Kan is berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 150) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
Bottelierwei 7, 5551 RC Dommelen
Berop:
directeur technische groothandel
Klaas troude, 26 of 27 jier âld, yn 1963 mei Clementine Maria Hezemans, 23 of 24 jier âld. Clementine is berne op woansdei 6 septimber 1939.
Bern fan Klaas en Clementine:
1 Klaas Kan, berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard. Folgje 441.
2 Ronald Kan, berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard. Folgje 442.
3 Ingeborg-Astrid Kan, berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard. Folgje 443.
320 Cornelis (Cees) Kan is berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 150) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     Groot Paradijs 41, 5611 KA Eindhoven
Berop:
röntgenoloog
Cees troude yn Utrecht mei Gerarda Kamphuis. Gerarda is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Cees en Gerarda:
1 Cornelis Christiaan (Cees) Kan, berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam. Folgje 444.
2 Bertrand Boudewijn Kan, berne op tiisdei 23 augustus 1966 yn Eindhoven.
Adres:
2005     6 Wilton Mews, 1X 7 AR Londen SW
3 Esmé Evelien (Esmé) Kan, berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven. Folgje 445.
321 Wim Kan is berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 150) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     De Vest 64, 5555 XP Valkenswaard
Berop:
directeur technische groothandel
Wim troude mei Gerrie Koenen. Gerrie is berne op moandei 14 juli 1947.
Bern fan Wim en Gerrie:
1 Willem (Wim) Kan, berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard. Folgje 446.
2 Johanna Wilhelmina (Hanneke) Kan, berne op woansdei 26 juli 1972 yn Valkenswaard.
Adres:
2005     Mr. van Sonstraat 10, 5554 TJ Valkenswaard
3 Daniëlle Kan, berne op freed 12 juli 1974.
Adres:
2005     Sint Jorisdal 46, Valkenswaard
322 Klaas Kan is berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 151) en Josefa Crützen.
Adres:
2005     Oper 49, 8494 PJ Akkrum-Nes
Klaas troude mei Metje N. (Mea) van Zwieten. Mea is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Klaas en Mea:
1 Hermina Josefa (Herma) Kan, berne op tiisdei 1 novimber 1966. Folgje 447.
2 Esmeralda Helena (Esther) Kan, berne op tiisdei 3 juni 1969. Folgje 448.
3 Klaas Kan, berne op woansdei 18 novimber 1970. Folgje 449.
323 Jan Kan is berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 151) en Josefa Crützen. Jan is ferstoarn op tiisdei 3 juli 1990 yn Oostzaan, 50 jier âld. Jan troude mei Ineke Schipper. Ineke is berne op moandei 16 oktober 1944.
Adres:
2005     Dahliasingel 67, 1511 EW Oostzaan
Bern fan Jan en Ineke:
1 Francien Kan, berne op tongersdei 27 oktober 1966. Folgje 450.
2 Anne José (Anjo) Kan, berne op tongersdei 25 juli 1968. Folgje 451.
3 Marjan Kan, berne op woansdei 21 april 1971. Folgje 452.
4 Willemijn Kan, berne op freed 12 desimber 1975. Folgje 453.
1940_gijsbert.jpg
115 1940 Gijsbert
324 Anna José (Annejob) Kan is berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam, dochter fan Willem Kan (sjoch 151) en Josefa Crützen.
Adres:
Mesdaglaan 10, 2951PH Alblasserdam
Annejob troude, 26 jier âld, op freed 31 oktober 1969 yn Zaandam mei Gijsbert (Gijs) Clements (ôfb. 115), 28 jier âld. Gijs is berne op tiisdei 5 novimber 1940 yn Alblasserdam. Gijs is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 2011 yn Alblasserdam, 70 jier âld.
Berop:
2007     commercieel technisch adviseur
Bern fan Annejob en Gijs:
1 Frans-Willem Clements, berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht. Folgje 454.
2 Jolein Clements, berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht. Folgje 455.
325 Wim Kan is berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 151) en Josefa Crützen. Wim troude mei Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes. Inge is berne op tongersdei 3 juli 1947 yn Westzaan.
Bern fan Wim en Inge:
1 Anna Josefa (Josefine) Kan, berne yn 1967. Folgje 456.
2 Hilsondis Anna Maria (Anne-Marie) Kan, berne op moandei 2 febrewaris 1970 yn Zaandam.
Adres:
Van Walbeekstraat 42 (2h), 1058CT Amsterdam
Berop:
Marketing- & Communicatieprofessional
3 Merel Marije Madelon (Merel) Kan, berne op freed 2 juli 1971. Folgje 457.
4 Willem Kan, berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam. Folgje 458.
5 Laurens Kan, berne op freed 7 septimber 1990.
Adres:
Jan Steenstraat 5, 1506LN Zaandam
1953_harry.jpg
116 1953 Harry
326 Harry Frans (Harry) Kan (ôfb. 116) is berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 151) en Josefa Crützen. Harry is ferstoarn op tongersdei 30 april 2020 yn Kilcummin (Ierland), 66 jier âld.
Adres:
Rietschoot 215, 1511WJ Oostzaan
Harry troude, 22 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1975 yn Zaandam mei Elizabeth Gerharda Honig, 21 jier âld. Elizabeth is berne op tiisdei 8 desimber 1953 yn Zaandam.
Bern fan Harry en Elizabeth:
1 Jorine Kan, berne op freed 20 juli 1979 yn Zaandam.
2 Marjolein Kan, berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam. Folgje 459.
3 Sebastiaan Kan, berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam. Folgje 460.
327 Pieter Riet is berne op sneon 19 augustus 1905 yn Zaandam, soan fan Dirk Riet en Jobje Bart (sjoch 153). Pieter troude, 24 jier âld, op tongersdei 26 septimber 1929 yn Westzaan mei Anna Margaretha Petronella op der Heijde. Anna is in dochter fan Melis Hendricus op der Heijde en Fijtje Schuijt.
328 Helena Martina Arends is berne yn 1923, dochter fan Martinus Arends en Jobje Kuijk (sjoch 158). Helena is ferstoarn op freed 2 juni 1961 yn Jutphaas, 37 of 38 jier âld. Helena:
(1) troude mei Gorden Cockburn.
(2) troude mei Adriaan Beekman.
329 Martine Cornelia Suzanne Arends is berne op tiisdei 5 maaie 1925, dochter fan Martinus Arends en Jobje Kuijk (sjoch 158). Martine is ferstoarn op woansdei 10 maaie 1978 yn Arnhem, 53 jier âld. Martine troude mei Hendrik Roodnat.
330 Cornelis Georg de Groot is berne op moandei 30 maaie 1910 yn Amsterdam, soan fan Pieter de Groot (sjoch 170) en Maria Pot. Cornelis troude, 28 jier âld, op woansdei 17 augustus 1938 yn Amsterdam mei Louise Maria (Lous) Hemmega, 27 jier âld. Lous is berne op tiisdei 30 augustus 1910 yn Amsterdam.
331 Martha Anna Philippina van den Heuvel is berne op freed 26 juni 1914 yn Amsterdam, dochter fan Philip Johan van den Heuvel en Antje de Groot (sjoch 173). Martha troude, 31 jier âld, op woansdei 5 juni 1946 yn Amsterdam mei Jacob Hartman, 38 jier âld. Jacob is berne op snein 8 maart 1908 yn Rotterdam, soan fan Willem Hartman en Johanna Aletta Martina van Voorst.
332 Max Maarten van den Heuvel is berne op woansdei 18 juni 1919 yn Amsterdam, soan fan Philip Johan van den Heuvel en Antje de Groot (sjoch 173). Max troude, 21 jier âld, op woansdei 16 april 1941 yn Amsterdam mei Marie Toorenberg, 26 jier âld. Marie is berne op woansdei 24 maart 1915 yn Amsterdam, dochter fan Jacob Toorenberg en Ida Verbruggen. Marie is ferstoarn op sneon 26 april 2003 yn Parijs (Frankrijk), 88 jier âld.
Bern fan Max en Marie:
1 Robert André van den Heuvel.
333 Cor Zwart is berne op moandei 31 maart 1924, soan fan Willem Zwart (sjoch 176) en Johanna van Wendel. Cor is ferstoarn yn Alkmaar. Cor troude mei Nel Wendel.
Bern fan Cor en Nel:
1 Astrid Zwart.
2 Margaret Zwart.
334 Pieter Zwart is berne op snein 3 maart 1935 yn Egmond aan Zee, soan fan Cornelis Zwart (sjoch 177) en Frederica Gravemaker. Pieter is ferstoarn op tongersdei 4 jannewaris 1996 yn Egmond aan Zee, 60 jier âld.
Bern fan Pieter ût ûnbekende relaasje:
1 Cornelis Zwart.
2 Peter Zwart.
3 Petronella Zwart.
1926_arend.jpg
117 1926 Arend
335 Arend Medemblik (ôfb. 117) is berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk, soan fan Reindert Medemblik en Maartje Exalto (sjoch 179). Arend is ferstoarn op snein 8 desimber 1996 yn Kwadijk, 70 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 9 febrewaris 1956 yn Monnikendam mei Wilhelmina Christina Koerse, 22 jier âld. Wilhelmina is berne op tongersdei 17 augustus 1933 yn Monnikendam, dochter fan Cornelis Koerse en Jannetje Buijs.
Bern fan Arend en Wilhelmina:
1 Marja Janna Medemblik. Folgje 461.
2 Jolanda Medemblik. Folgje 462.
3 Karin Medemblik, berne op tongersdei 6 juli 1967. Folgje 463.
336 Maria Hendrika Zwart is berne op tiisdei 12 jannewaris 1909 yn Amsterdam, dochter fan Siemon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Maria troude, 20 jier âld, op woansdei 20 maart 1929 yn Amsterdam mei Gerrit van der Pijll, 23 jier âld. Gerrit is berne op moandei 15 maaie 1905 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik van der Pijll en Janna Elisabeth de Boer. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 4 septimber 1973 yn Salisbury (Rhodesië), 68 jier âld.
Bern fan Maria en Gerrit:
1 Gerda Maria van der Pijll.
2 Jan van der Pijll.
337 Willem Zwart is berne op sneon 15 oktober 1910 yn Amsterdam, soan fan Siemon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Willem is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld. Willem troude, 29 jier âld, op woansdei 8 maaie 1940 yn Amsterdam mei Saapke Goulooze, 28 jier âld. Saapke is berne op tongersdei 25 maaie 1911 yn Amsterdam, dochter fan Daniel Goulooze en Baukje Visser. Saapke is ferstoarn op woansdei 19 febrewaris 1992 yn Àmsterdam, 80 jier âld.
1918_irene.jpg 1915_elisabeth.jpg
118 1918 Irene
119 1915 Elisabeth
338 Johannes Hendrikus (Joop) Zwart is berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam, soan fan Siemon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Joop is ferstoarn op sneon 9 maart 1991 yn Roermond, 78 jier âld. Joop:
(1) troude, 34 jier âld, op woansdei 11 desimber 1946 yn Amsterdam mei Irene Vorrink (ôfb. 118), 28 jier âld. It houlik waard ûntbûn op sneon 10 juli 1948 yn Amsterdam. Irene is berne op moandei 7 jannewaris 1918 yn Den Haag, dochter fan Jacobus Jan Vorrink en Irene Hendrika Elisabeth Bergmeijer. Irene is ferstoarn op woansdei 21 augustus 1996 yn Leek, 78 jier âld.
(2) troude, 36 jier âld, op tongersdei 28 oktober 1948 yn Amsterdam mei Elisabeth (Bep) Spanjer (ôfb. 119), 33 jier âld. It houlik waard ûntbûn op tongersdei 14 septimber 1961 yn Velsen. Bep is berne op moandei 21 juni 1915 yn Amsterdam, dochter fan Lucas Bernardus Spanjer en Elisabeth de Jong. Bep is ferstoarn op woansdei 5 juni 2019 yn Amsterdam, 103 jier âld.
(3) troude, 59 jier âld, yn juni 1972 mei Friedl Weimer.
Bern fan Joop en Irene:
1 Koos Zwart, berne op moandei 19 maaie 1947 yn Amsterdam. Folgje 464.
Bern fan Joop en Bep:
2 Elisabeth Zwart.
3 Victor Sebastiaan Zwart, berne op moandei 11 desimber 1944.
339 Henri Zwart is berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam, soan fan Siemon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Henri is ferstoarn op freed 7 maaie 1982 yn Amsterdam, 67 jier âld. Henri troude, 22 jier âld, op woansdei 5 jannewaris 1938 yn Amsterdam mei Anthonia Banen, 19 jier âld. Anthonia is berne op moandei 28 jannewaris 1918 yn Sloten. Anthonia is ferstoarn op freed 6 septimber 1968 yn Amsterdam, 50 jier âld.
340 Petronella Lacroix is berne op sneon 21 novimber 1914 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 183). Petronella is ferstoarn op sneon 3 juli 1982 yn Amsterdam, 67 jier âld. Petronella troude, 21 jier âld, op tongersdei 12 desimber 1935 yn Amsterdam mei Antonius Josephus van Ruth, 23 jier âld. Antonius is berne op sneon 23 novimber 1912 yn Amsterdam, soan fan Friedrich Wilhelm van Ruth en Maria Elisabeth Danko. Antonius is ferstoarn op tiisdei 20 april 1954 yn Amsterdam, 41 jier âld.
Bern fan Petronella en Antonius:
1 Petronella van Ruth.
2 Lambertus van Ruth, berne yn 1936 yn Amsterdam. Lambertus is ferstoarn op tongersdei 16 febrewaris 1978 yn Amsterdam, 41 of 42 jier âld.
341 Anna Maria Lacroix is berne op moandei 11 desimber 1916 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 183). Anna troude, 21 jier âld, op tongersdei 6 jannewaris 1938 yn Amsterdam mei Anthonius Christianus Maria Surig, 26 jier âld. Anthonius is berne op tiisdei 10 oktober 1911 yn Amsterdam, soan fan Joannes Bernardus Hendrik Surig en Maria Theresia Hendrika Brouwer. Anthonius is ferstoarn op snein 19 maaie 1974 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Bern fan Anna en Anthonius:
1 Eduardus Anthonius Johannes Surig, berne op snein 4 juni 1939 yn Amsterdam. Folgje 465.
2 Petronella Anthonia Surig, berne op woansdei 28 jannewaris 1942 yn Amsterdam. Folgje 466.
3 Ronald Edward Anton Surig, berne op moandei 2 desimber 1946 yn Amsterdam. Folgje 467.
342 Maria Lacroix is berne op snein 16 febrewaris 1919 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 183). Maria troude, 23 jier âld, op woansdei 28 oktober 1942 yn Amsterdam mei Hendrik Wilhelm van Oostvoorn, 29 jier âld. Hendrik is berne op woansdei 15 oktober 1913 yn Amsterdam, soan fan Johannes Adolph Frederik van Oostvoorn en Johanna Maria Denslagen.
Bern fan Maria en Hendrik:
1 Reina Hendrika van Oostvoorn, berne op snein 8 augustus 1943 yn Amsterdam. Reina is ferstoarn op woansdei 14 juni 1944 yn Amsterdam, 10 moannen âld.
2 Hendrik van Oostvoorn, berne yn 1947 yn Amsterdam. Folgje 468.
343 Muus Zwart is berne op woansdei 18 febrewaris 1914 yn Amsterdam, soan fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Muus is ferstoarn op woansdei 22 maart 1989 yn Amsterdam, 75 jier âld. Muus troude, 25 jier âld, op woansdei 15 novimber 1939 yn Amsterdam mei Regina Striekwold, 23 jier âld. Regina is berne op moandei 12 juni 1916 yn Wisch, dochter fan Hendrikus Theodorus Striekwold en Maria Regina Ebben. Regina is ferstoarn op moandei 19 maaie 1986 yn Amsterdam, 69 jier âld.
Bern fan Muus en Regina:
1 Reginald Johannes Zwart, berne op moandei 28 april 1941 yn Amsterdam.
2 Mary Cornelia Regina Zwart, berne op snein 7 april 1946 yn Amsterdam.
344 Maria (Miep) Zwart is berne op tongersdei 22 juni 1916 yn Amsterdam, dochter fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Miep is ferstoarn op moandei 14 jannewaris 1991 yn Amsterdam, 74 jier âld. Miep troude, 23 jier âld, op woansdei 20 desimber 1939 yn Amsterdam mei Cornelus Swiebel.
1920_martha.jpg
120 1920 Martha
345 Martha Zwart (ôfb. 120) is berne op snein 28 maart 1920 yn Amsterdam, dochter fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Martha is ferstoarn op woansdei 2 maaie 2018 yn Amsterdam, 98 jier âld. Martha troude, 20 jier âld, op woansdei 5 febrewaris 1941 yn Amsterdam mei Cornelis Jacobus Paardekooper, 34 jier âld. Cornelis is berne op moandei 28 jannewaris 1907 yn Wassenaar, soan fan Nicolaas Paardekooper en Anna Petronella van der Spek.
Bern fan Martha en Cornelis:
1 Cornelia Jacoba Paardekooper, berne op freed 9 maaie 1941 yn Amsterdam. Folgje 469.
346 Willem Johannes Zwart is berne op tiisdei 10 jannewaris 1922, soan fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Willem is ferstoarn op moandei 20 juli 1998, 76 jier âld. Willem troude mei T. Jeronimus. T. is berne op woansdei 15 juli 1942 yn Amsterdam.
347 Johannes (Joop) Zwart is berne op tongersdei 1 novimber 1923 yn Amsterdam, soan fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Joop troude, 26 jier âld, op woansdei 30 novimber 1949 yn Amsterdam mei Louise Hendrika Maria (Wies) Bus, 23 jier âld. Wies is berne op tiisdei 3 augustus 1926 yn Amsterdam. Wies is ferstoarn op woansdei 24 desimber 2003 yn Purmerend, 77 jier âld.
348 Hendrika Wilhelmina Verra is berne op moandei 26 maart 1917 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Willebrordus Verra en Grietje Zwart (sjoch 187). Hendrika is ferstoarn op woansdei 23 desimber 1970 yn Amsterdam, 53 jier âld. Hendrika:
(1) troude, 23 jier âld, op woansdei 12 juni 1940 yn Amsterdam mei Daniel Geurs, 27 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op freed 23 april 1954 yn Amsterdam. Daniel is berne op moandei 19 augustus 1912 yn Amsterdam, soan fan Christiaan Geurs en Grietje Briel. Daniel is ferstoarn op moandei 14 desimber 1970 yn Amsterdam, 58 jier âld.
(2) troude, 37 jier âld, op freed 18 febrewaris 1955 yn Amsterdam mei Johannes Hendrikus Kouseband, 46 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 25 juni 1908 yn Amsterdam. Johannes is ferstoarn op woansdei 19 april 1972 yn Amsterdam, 63 jier âld.
Bern fan Hendrika en Daniel:
1 André Johannes Hendrikus Geurs.
349 Maria Verra is berne op sneon 6 desimber 1919 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Willebrordus Verra en Grietje Zwart (sjoch 187). Maria:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 29 april 1942 yn Amsterdam mei Wiebe Meines, 27 jier âld. It houlik waard ûntbûn op tiisdei 20 april 1954 yn Amsterdam. Wiebe is berne op snein 15 novimber 1914 yn Sneek, soan fan Meine Meines en Antje Bruining. Wiebe is ferstoarn op freed 16 desimber 1983 yn Amsterdam, 69 jier âld.
(2) troude, 36 jier âld, op sneon 25 augustus 1956 yn Amsterdam mei Georg Dikhout, 43 jier âld. Georg is berne op sneon 12 april 1913 yn Amsterdam, soan fan Georg Dikhout en Johanna Sijbrant.
Bern fan Maria en Wiebe:
1 Ronald Meines.
2 Johannes Willebrordus Meines. Johannes is ferstoarn op freed 8 desimber 1944 yn Amsterdam.
350 Grietje Verra is berne op snein 6 augustus 1922 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Willebrordus Verra en Grietje Zwart (sjoch 187). Grietje troude, 19 jier âld, op woansdei 24 juni 1942 yn Amsterdam mei Paulus Bastiaan Folkers, 26 jier âld. Paulus is berne op snein 10 oktober 1915 yn Amsterdam, soan fan Wilhelmus Johannes Andreas Folkers en Maria Petronella Zandbergen.
Bern fan Grietje en Paulus:
1 Yvonne Maria Folkers, berne yn 1943 yn Amsterdam. Folgje 470.
2 Maya Theresia Folkers, berne op tongersdei 30 novimber 1944 yn Amsterdam. Maya is ferstoarn op sneon 2 desimber 1944 yn Amsterdam, 2 dagen âld.
3 Sylvia Maria Folkers, berne yn 1947 yn Amsterdam.
351 Johanna Groenewoud is berne op tongersdei 13 april 1916 yn Amsterdam, dochter fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Johanna is ferstoarn yn 1988 yn Amsterdam, 71 of 72 jier âld. Johanna troude, 22 jier âld, op woansdei 27 juli 1938 yn Amsterdam mei Gerrit Strangmann, 26 jier âld. Gerrit is berne op freed 26 april 1912 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Strangmann en Aaltje Aardeman. Gerrit is ferstoarn op sneon 21 april 1973 yn Amsterdam, 60 jier âld.
Bern fan Johanna en Gerrit:
1 Gerda Strangmann.
352 Jan Groenewoud is berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam, soan fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Jan is ferstoarn op moandei 17 augustus 2009 yn Groningen, 87 jier âld. Jan troude mei R. Bakker.
353 Alida van Ark is berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 190). Alida troude, 23 jier âld, op tongersdei 23 novimber 1939 yn Amsterdam mei Gerben Hendrik Sloof, 24 jier âld. Gerben is berne op tiisdei 12 jannewaris 1915 yn Nieuwkoop, soan fan Cornelis Sloof en Maria Susanna Bosma.
Bern fan Alida en Gerben:
1 Paul Sloof, berne op snein 12 jannewaris 1947 yn Amsterdam.
2 Marjan Sloof, berne yn 1949 yn Amsterdam.
354 Gerrit Johannes van Ark is berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 190). Gerrit is ferstoarn op moandei 6 augustus 1990 yn Amsterdam, 72 jier âld. Gerrit troude, 24 jier âld, op woansdei 20 maaie 1942 yn Amsterdam mei Elisabeth Alewijnse, 22 jier âld. Elisabeth is berne op freed 27 juni 1919 yn Rotterdam, dochter fan Adriaan Alewijnse en Hubertha Maria Franke. Elisabeth is ferstoarn op tongersdei 24 maaie 2007 yn Amsterdam, 87 jier âld.
Bern fan Gerrit en Elisabeth:
1 Jan van Ark, berne op freed 3 novimber 1944 yn Amsterdam.
2 Gerrit van Ark, berne op snein 12 juni 1949 yn Amsterdam.
3 Elisabeth van Ark, berne op freed 18 maart 1955 yn Amsterdam.
355 Jacobus Johannes Grim is berne op tongersdei 7 april 1921 yn Amsterdam, soan fan Andries Grim (sjoch 191) en Maria Frederika Appels. Jacobus is ferstoarn op snein 19 maaie 1996 yn Lelystad, 75 jier âld. Jacobus troude mei Wilhelmina Helena Maria de Waal.
356 Willem Frederik Weerman is berne op tiisdei 6 jannewaris 1920 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Weerman en Elisabeth Grim (sjoch 192). Willem is ferstoarn op moandei 28 septimber 1964 yn Amsterdam, 44 jier âld. Willem troude, 29 jier âld, op tongersdei 11 augustus 1949 yn Amsterdam mei Geertje Visser.
Bern fan Willem en Geertje:
1 Carla Geertruida Frederika Weerman.
357 Hendrik Grim, soan fan Hendrik Grim (sjoch 193) en Christina Juliana Sijbrands. Hendrik troude op sneon 11 april 1953 mei J Ensel.
358 Juliana Christina Cornelia Grim is berne op freed 16 juli 1926 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim (sjoch 193) en Christina Juliana Sijbrands. Juliana is ferstoarn om en naby 1959 yn Amsterdam, om en naby 33 jier âld. Juliana troude, 22 jier âld, op woansdei 4 maaie 1949 mei Th van Maarschalkerwaard.
359 Hendrika Margaretha Grim is berne op snein 1 juli 1934 yn Amsterdam, dochter fan Antonius Albertus Grim (sjoch 194) en Wilhelmina Maria Knetemann. Hendrika troude mei Spaargaren.
Bern fan Hendrika en Spaargaren:
1 Antonius Albertus Spaargaren.
360 Petronella Kuijper, dochter fan Pieter Teunis Kuijper en Petronella Boerhoop (sjoch 195). Petronella troude op tongersdei 14 juli 1966 yn Amsterdam mei C. Grifhorst.
361 Lodewijk Boerhoop is berne op moandei 3 juli 1939 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop (sjoch 196) en Jacoba Wilhelmina van Sutphen. Lodewijk is ferstoarn op woansdei 9 jannewaris 1985 yn Amsterdam, 45 jier âld. Lodewijk troude, 20 jier âld, op moandei 7 septimber 1959 yn Amsterdam mei Jean W. Meesters.
1926_hendrik.jpg
121 1926 Hendrik
362 Hendrik Mars (ôfb. 121) is berne op snein 11 juli 1926 yn Zaandam, soan fan Cornelis Mars (sjoch 204) en Maria Wilhelmina Wijand. Hendrik is ferstoarn op moandei 27 augustus 1990 yn Zaandam, 64 jier âld. Hendrik troude, 28 jier âld, op sneon 14 maaie 1955 yn Zaandam mei Anna Theodora Lelieveld.
Bern fan Hendrik en Anna:
1 Maria Wilhelmina Mars.
2 Kees Mars, berne op tiisdei 22 jannewaris 1957 yn Zaandam. Kees is ferstoarn op tiisdei 22 jannewaris 1957 yn Zaandam, gjin dei âld.
1929_dirk.jpg
122 1929 Dirk
363 Dirk Mars (ôfb. 122) is berne op tiisdei 26 novimber 1929 yn Zaandam, soan fan Cornelis Mars (sjoch 204) en Maria Wilhelmina Wijand. Dirk is ferstoarn op tongersdei 17 maaie 2007 yn Zaandam, 77 jier âld. Dirk troude mei Gezina Hendrika Vloon.
1938_maartje.jpg
123 1938 Maartje
364 Maartje Mars (ôfb. 123) is berne op freed 24 juni 1938 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Mars (sjoch 204) en Maria Wilhelmina Wijand. Maartje is ferstoarn op freed 7 augustus 2009 yn Zaandam, 71 jier âld. Maartje troude mei Martinus Jongens.
1916_jacob.jpg 1920_nelly.jpg
124 1916 Jacob
125 1920 Nelly
365 Jacob (Jaap) Kan (ôfb. 124) is berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan, soan fan Nicolaas Pieter (Ko) Kan (sjoch 219) en Maria Hendrica (Marie) Schotte. Jaap is ferstoarn op tiisdei 23 novimber 1999 yn Zaandam, 83 jier âld. Hy is kremearre op freed 26 novimber 1999 yn Zaandam.
Adressen:
fan 1939 oant 03-07-1945     Westerhoutstraat 29
fan 16-06-1945 oant 22-12-1949     Vaartdijk 5, Wormerveer
fan 22-12-1949 oant 18-01-1954     Blauwe Arendstraat 3a, Krommenie
fan 18-01-1954 oant 08-07-1966     Eikelaan 81, Krommenie
fan 08-07-1966 oant 01-11-1990     Bilderdijkstraat 109, Nijverdal
fan 01-02-1991 oant 23-11-1999     Grote Beer 15, 1562 KV Krommenie (Voorafgaande aan de verhuizing naar de Grote Beer verbleven Jaap en Nel 6 weken in het huis van Marian en 6 weken in het huis van kennissen. Het huis in Nijverdal was verkocht. Het huis in Krommenie was nog niet beschikbaar)
Beroppen:
fan 1939 oant 1966     kantoorbediende bij weverij van Leyden in Krommenie.
fanôf 1966     kantoorbediende bij Nijverdal ten Cate in Almelo
Oplieding:
4 klassen HBS-A
Militaire dienst:
09-05-1935     Voorgoed ongeschikt voor de dienst vanwege vergroeide rechterwijsvinger (Jaap kreeg ooit een putdeksle op zijn vinger)
Signalement:
1 m 83 lang;
Jaap troude, 28 jier âld, op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk mei Nelly (Nel) Kleyn (ôfb. 125), 25 jier âld. It tsjerklik houlik foun pleats op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk. Nel is berne op tiisdei 18 maaie 1920 yn Assendelft, dochter fan Gerrit Kleyn en Duifje Boekel. Nel is ferstoarn op sneon 31 maart 2018 yn Assendelft, 97 jier âld.
Adres:
oant 03-07-1945     Breestraat 28, Beverwijk
Godstsjinst:
doopsgezind
Bern fan Jaap en Nel:
1 Nico Kan, berne op sneon 31 maaie 1947 yn Krommenie. Folgje 471.
2 Marian Kan, berne op tiisdei 15 novimber 1949 yn Krommenie. Folgje 472.
3 Gerrit Kan, berne op snein 7 juni 1953 yn Krommenie. Folgje 473.
1917_hendrik.jpg 1920_alida.jpg
126 1917 Hendrik
127 1920 Alida
366 Hendrik Dirk (Joch) Kan (ôfb. 126) is berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 221) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Joch is ferstoarn op snein 28 desimber 2003 yn Den Haag, 86 jier âld.
Oplieding:
Gymnasium
Militaire dienst:
14-04-1936     Voorgoed ongeschikt voor militaire dienst
Joch troude mei Alida Jacoba (Alja) de Vink (ôfb. 127). Alja is berne op woansdei 21 jannewaris 1920 yn Rijswijk.
Bern fan Joch en Alja:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar. Folgje 474.
1925_robbert.jpg 1934_anita.jpg
128 1925 Robbert
129 1934 Anita
367 Robbert (Rob) Kan (ôfb. 128) is berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 221) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Rob is ferstoarn op sneon 5 oktober 2013 yn Eindhoven, 88 jier âld. Rob troude, 36 jier âld, op tiisdei 11 juli 1961 yn Den Haag mei Anita Celia van Mulken (ôfb. 129), 27 jier âld. De skieding waard registrearre op tongersdei 13 augustus 1981 yn Den Haag. Anita is berne op freed 23 febrewaris 1934 yn Scheveningen.
Bern fan Rob en Anita:
1 Tom Kan, berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven. Folgje 475.
2 Nora (Noor) Kan, berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven. Folgje 476.
3 Huub Dikstaal, berne op sneon 6 jannewaris 1968 yn Eindhoven.
1934_martha.jpg 1912_marinus.jpg
130 1934 Martha
131 1912 Marinus
368 Martha Pouwla Kan (ôfb. 130) is berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht, dochter fan Baart Klaas Kan (sjoch 223) en Duifje Schuddeboom. Martha is ferstoarn op tiisdei 6 april 1971 yn Leersum, 36 jier âld. Martha troude, 24 jier âld, op woansdei 8 april 1959 mei Marinus (Rien) Schulte (ôfb. 131), 46 jier âld. Rien is berne op snein 15 septimber 1912 yn Kendangan (Ned. Indië), soan fan Frans Carel Anton Schulte en Josephine Christine Hansen. Rien is ferstoarn op sneon 28 febrewaris 1998 yn Wageningen, 85 jier âld.
1930_klaas.jpg
132 1930 Klaas
369 Klaas Johan Kan (ôfb. 132) is berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 224) en Duifje Happe. Klaas is ferstoarn op moandei 3 juli 2000 yn Haarlem, 70 jier âld. Hy is beierdige yn Heemstede.
Adres:
1999     Abel Tasmankade 31, 2014 AD Haarlem
Berop:
directeur Bakkers houthandel Haarlem
Klaas troude, 30 jier âld, op woansdei 28 desimber 1960 yn Enkhuizen mei Annie Admiraal, 24 jier âld. Annie is berne op snein 29 novimber 1936 yn Zaandam, dochter fan Albertus Admiraal en Louise van der Bor.
Berop:
onderwijzeres
Bern fan Klaas en Annie:
1 Anne Dufiena Kan, berne op freed 4 septimber 1964 yn Haarlem.
Berop:
directie-secretaresse
2 Bertien Louise Kan, berne op woansdei 17 april 1968 yn Haarlem.
Adres:
L.Springerstraat 42, 1992 BX Velserbroek (zekerheid?)
Berop:
assistente kaakchirurg
3 Marlies Jacolien Kan, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
4 Irene Heleen Kan, berne op freed 4 jannewaris 1974 yn Haarlem.
370 Alida (Ali) Veeter is berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana (Trien) Kan (sjoch 225). Ali troude mei Pieter Tromp.
371 Marie (Rie) Veeter is berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana (Trien) Kan (sjoch 225). Rie troude mei Ger Alphenaar. Ger is berne op freed 8 maaie 1931 yn Zaandijk, soan fan Pieter Arie Alphenaar en Gesina Louw. Ger is ferstoarn op sneon 14 april 2007 yn Westzaan, 75 jier âld.
Bern fan Rie en Ger:
1 Pieter Arne Alphenaar, berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer. Folgje 477.
2 Rolien Alphenaar, berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer. Folgje 478.
3 Thorkild Alphenaar, berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan. Folgje 479.
372 Tjeert Scholtens is berne op tongersdei 7 oktober 1926 yn Zaandam, soan fan Tjeert Scholtens en Trijntje Elisabeth Kan (sjoch 226). Tjeert is ferstoarn op moandei 10 april 2006 yn Harderwijk, 79 jier âld. Tjeert troude mei Anna Schilperoord.
373 Jacob Jan Jansen is berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam, soan fan Jan Albert Jansen en Elisabeth Trijntje (Lies) Kan (sjoch 227). Jacob is ferstoarn op moandei 28 maaie 2007 yn Alvor, Portugal, 76 jier âld. Jacob troude mei Rie Stelling.
374 Adriana Ouwerkerk is berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten, dochter fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 228). Adriana is ferstoarn op moandei 17 maaie 1999 yn Perth (Western Australia, Australia), 77 jier âld. Adriana troude mei Hendrick Jan van der Worm. Hendrick is berne op snein 30 maaie 1920 yn Leiden. Hendrick is ferstoarn op moandei 1 desimber 1975 yn Perth (Western Australia, Australia), 55 jier âld.
375 Hubertus Joseph Ouwerkerk is berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem, soan fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 228). Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 74 jier âld. Hubertus troude mei Maria Theodora de Boer.
376 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos is berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 230). Wim troude mei Gerda Schol. Gerda is berne op sneon 24 novimber 1934, dochter fan Dirkjan Schol en Johanna Elizabeth Veldt.
Bern fan Wim en Gerda:
1 Annelies van den Bos, berne op woansdei 8 juni 1960. Folgje 480.
2 Menno van den Bos, berne op freed 26 juli 1963. Folgje 481.
377 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos is berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 230). Hans troude mei Manna Wilhelmina de Graaf. Manna is berne op moandei 2 juni 1947 yn Apeldoorn, dochter fan Karel de Graaf en Manna Wilhelmina van der Zee.
Bern fan Hans en Manna:
1 Jeroen van den Bos, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
2 Frank van den Bos, berne op tongersdei 23 novimber 1972 yn Heemstede.
378 Josina Hendrina de Groot is berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 231). Josina troude, 27 jier âld, op freed 16 augustus 1968 yn Amsterdam mei J van de Bongardt.
379 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot is berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 231). Wilhelmina troude, 20 jier âld, op tiisdei 27 juli 1965 yn Amsterdam mei Andries Albert Kopmeiners, om en naby 28 jier âld. Andries is berne om en naby 1937 yn Amsterdam.
380 Johanna Kan is berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jacob Kan (sjoch 232) en Johanna van den Bos. Johanna troude, 20 jier âld, op tiisdei 23 maaie 1967 yn Amsterdam mei Hans IJlstra, 20 jier âld. Hans is berne op sneon 7 desimber 1946.
Berop:
telefonisch verkoper metaalbranche
Bern fan Johanna en Hans:
1 Mirjam IJlstra, berne op tongersdei 1 oktober 1970. Folgje 482.
2 Rene IJlstra, berne op sneon 13 jannewaris 1973. Folgje 483.
381 Thea Cornelia Arendse is berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Theodorus Adrianus Marinus Arendse en Cornelia Johanna Kan (sjoch 233).
Adres:
Rheden
Thea troude, 23 jier âld, op woansdei 23 desimber 1970 yn Zaandam mei Louis Maatkamp.
Bern fan Thea en Louis:
1 Marjolijn Maatkamp, berne op tiisdei 5 novimber 1974 yn Arnhem.
382 Willem Jacob Kan is berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 234) en Johanna Antonia Raatjes.
Beroppen:
koffieshophouder
radiomonteur
schrijfmachinemonteur
Willem troude, 23 jier âld, op sneon 21 novimber 1964 yn Laren mei Victoria Rosina Lingmont, 21 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tiisdei 4 maaie 1976 yn Laren. Victoria is berne op woansdei 16 desimber 1942 yn Amsterdam.
Bern fan Willem en Victoria:
1 Denise Kan, berne op freed 20 jannewaris 1967 yn Amsterdam.
2 Patricia Kan, berne op tiisdei 19 maaie 1970 yn Amsterdam.
383 Cornelis Johannes (Cor) Kan is berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 234) en Johanna Antonia Raatjes.
Adressen:
oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fan 09-05-1957 oant 29-07-1968     Tolstraat 25-111, Amsterdam
fan 29-07-1968 oant 13-10-1969     1e Hugo de Grootstraat 20-2, Amsterdam
fan 13-10-1969 oant 09-12-1969     Fluitekruidweg 32, Zaandam
fan 09-12-1969 oant 30-07-1970     Fluitekruidweg 38, Zaandam
fan 30-07-1970 oant 09-06-1972     1e Hugo de Grootstraat 20-2, Amsterdam
fan 09-06-1972 oant 24-12-1982     Florijn 833, Amsterdam
fanôf 24-12-1982     Oosterhoutstraat 2, Almere
Cor troude, 20 jier âld, op tongersdei 18 juli 1968 yn Diemen mei Boudina Ritter, 20 jier âld. Boudina is berne op sneon 26 juli 1947 yn Amsterdam.
384 Johanna Andrea Kan is berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 234) en Johanna Antonia Raatjes. Johanna troude, 21 jier âld, op tiisdei 27 april 1971 yn Amsterdam mei J Schrijver.
385 Jan Kan is berne op tongersdei 20 febrewaris 1947, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 235) en Johanna C. Barbé. Jan troude, 25 jier âld, op tiisdei 26 septimber 1972 mei Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan en Jikke:
1 Jan Kan, berne op moandei 18 septimber 1978. Folgje 484.
2 Mark Kan, berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam. Folgje 485.
386 Andre Kan is berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 235) en Johanna C. Barbé. Andre is ferstoarn op tongersdei 21 septimber 2017 yn Hoofddorp, 69 jier âld. Andre troude mei Verginia Egbertina Schmidt. De skieding waard ûtsprutsen. Verginia is berne op snein 2 maart 1952 yn Amstelveen. Verginia is ferstoarn op tongersdei 17 oktober 2002, 50 jier âld.
387 Fred Kan is berne op snein 10 febrewaris 1957, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 235) en Johanna C. Barbé. Fred troude mei Agnes Siron.
Bern fan Fred en Agnes:
1 Martin Philip Kan, berne op snein 8 oktober 1995.
2 Christina Naomi Kan, berne op tongersdei 6 novimber 1997.
388 Bregetta Elisabeth Kommers is berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 236).
Adres:
Hazerswoude-Rijndijk
Bregetta troude, 20 jier âld, op tongersdei 2 maaie 1957 yn Amsterdam mei P.J. de Groot.
Bern fan Bregetta en P.J.:
1 Robert de Groot.
2 Martin de Groot.
3 Edwin de Groot.
389 Eduardus Hendrikus Kommers is berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 236).
Adres:
Almere-Haven
Eduardus troude mei Els Verwey.
Bern fan Eduardus en Els:
1 Richard Kommers.
2 Remco Kommers.
3 Patrick Kommers.
390 Wilma van der Veen is berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam, dochter fan Tjerk van der Veen en Wilhelmina Jacoba Kan (sjoch 237). Wilma troude mei Frits Siewers.
Bern fan Wilma en Frits:
1 Tjerkje Jehosua Siewers, berne op freed 29 maart 1985 yn Amsterdam.
1945_dieuwke.jpg 1941_cornelis.jpg
133 1945 Dieuwke
134 1941 Cornelis
391 Dieuwke (Diny) Molenaar (ôfb. 133) is berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem, dochter fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 241). Diny is ferstoarn op snein 1 maart 2009 yn Alkmaar, 63 jier âld. Diny troude mei Cornelis (Cees) van de Velde (ôfb. 134). Cees is berne op tongersdei 1 maaie 1941 yn Velsen, soan fan Pieter van de Velde en Clasina Johanna Riedijk. Cees is ferstoarn op moandei 23 maaie 1988 yn Alkmaar, 47 jier âld.
Bern fan Diny en Cees:
1 Marcel van de Velde, berne op tongersdei 10 juli 1969 yn Alkmaar.
2 Anna Cornelia (Anita) van de Velde, berne op woansdei 3 febrewaris 1971 yn Alkmaar.
392 IJsbrand (Bram) Molenaar is berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem, soan fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 241). Bram troude, 23 jier âld, op freed 28 febrewaris 1975 yn Haarlem mei Louise Roovers.
Bern fan Bram en Louise:
1 Niels Molenaar, berne op tongersdei 27 novimber 1980 yn Haarlem.
393 Ina Dubois is berne yn 1941 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 242). Ina troude, 20 of 21 jier âld, op tongersdei 5 april 1962 mei L Broek.
394 Freddy Johannes (Fred) Dubois is berne yn 1944 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 242). Fred troude, 21 of 22 jier âld, op woansdei 8 juni 1966 mei C Terlouw.
395 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois is berne yn 1947 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 242). Gerard troude, 24 of 25 jier âld, op tiisdei 24 oktober 1972 mei J.F.S. Schipper.
396 Johanna Hendrika (Joke) Dubois is berne op tongersdei 17 april 1947 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 242). Joke troude mei Kees Muller.
397 Yvonne Kan is berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 243) en Johanna (Jo) Brandenburg.
Berop:
rijksambtenaar
Yvonne troude, 20 jier âld, op freed 26 juli 1968 yn Amsterdam mei Cornelis Albert Zwerver, 24 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 17 febrewaris 1944 yn Woerden.
398 Johan Hendrik (Jan) Kan is berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo), soan fan Johan Hendrik Kan (sjoch 245) en Willy Ida Castelein. Jan gie in registrearre partnerskip oan mei Jackeline Louweret. Jackeline is berne op tiisdei 21 juli 1964.
399 Irene Kan is berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo), dochter fan Johan Hendrik Kan (sjoch 245) en Willy Ida Castelein. Irene troude, 35 jier âld, op freed 6 juni 1997 mei Pablo Rollman, 32 jier âld. Pablo is berne op moandei 6 juli 1964, soan fan Paul Rollman.
400 Sylvia Lubbers is berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Lubbers en Anna Cornelia Kan (sjoch 246).
Berop:
onderwijzeres basisschool
Sylvia gie byinoarlibjen mei Hendricus Ludovicus Johannes (Harry) Monincx. Harry is in soan fan Willem Monincx en Theodora Kuhr.
Berop:
timmerman
401 Astrid Lubbers is berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Lubbers en Anna Cornelia Kan (sjoch 246). Astrid troude mei de Neef.
402 Hendrika Johanna (Ria) Kan is berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 247) en Johanna IJkema. Ria troude mei Otmar Tolud. De skieding waard ûtsprutsen yn 1998.
Bern fan Ria en Otmar:
1 Chantal Johanna Tolud, berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam. Folgje 486.
2 Deborah Sharon (Debbie) Tolud, berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam. Folgje 487.
3 Noella Tolud, berne op freed 20 juni 1997 yn Amsterdam.
403 Marjon Kan is berne op tiisdei 3 oktober 1961, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 247) en Johanna IJkema. Marjon troude mei Ron Faber.
Bern fan Marjon en Ron:
1 Deveny Kan, berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam. Folgje 488.
404 Adriana Christina (Adrie) Kan is berne om en naby 1963, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 247) en Johanna IJkema. Adrie troude mei Eric de Wind.
Bern fan Adrie en Eric:
1 Stacey de Wind, berne op moandei 19 juni 1995 yn Amsterdam.
2 Esmee de Wind, berne op moandei 17 juli 2000 yn Amsterdam.
405 Maria Johanna de Graaff is berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem, dochter fan Johannes de Graaff en Jacoba Kan (sjoch 248). Maria troude mei Jan Rudolf Snijder.
1928_margaretha.jpg 1924_curth.jpg
135 1928 Margaretha
136 1924 Curth
406 Margaretha Hendrika Johanna Kan (ôfb. 135) is berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 249) en Hendrika Gooijer. Margaretha is ferstoarn op woansdei 1 maart 2006 yn Borås (Zweden), 77 jier âld. Margaretha troude mei Curth Arne Haglund (ôfb. 136). Curth is berne op tongersdei 17 jannewaris 1924, soan fan Karl Haglund en Alfhild. Curth is ferstoarn yn septimber 1985, 61 jier âld.
Bern fan Margaretha en Curth:
1 Ingrid Haglund, berne op moandei 7 novimber 1955. Folgje 489.
2 Mariann Haglund, berne op woansdei 17 septimber 1958. Folgje 490.
3 Peter Arne (Peter) Kan, berne op moandei 16 maaie 1960. Folgje 491.
407 Hetty Alida Kan is berne op woansdei 17 juli 1929 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 249) en Hendrika Gooijer. Hetty troude mei Nol Lindeman.
408 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 249) en Hendrika Gooijer.
Adres:
2007     Mastbos 152, 2134 NT Hoofddorp
Jacob troude mei Coby Rietdijk. It houlik waard ûntbûn op snein 17 febrewaris 2008.
Bern fan Jacob en Coby:
1 Nils Kan.
2 Esther Kan.
409 Alida Geetruida Willemse is berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem, dochter fan Jan Willemse en Hendrika Elisabeth Kan (sjoch 252). Alida troude mei Oldrick Leendert Kwant. De skieding waard ûtsprutsen op moandei 20 septimber 1976. Oldrick is berne op tiisdei 4 desimber 1934 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op freed 2 juni 1989 yn Haarlem, 54 jier âld.
Bern fan Alida en Oldrick:
1 Elisabeth H. Kwant, berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem. Folgje 492.
2 Oldrick Leendert Kwant, berne op snein 6 septimber 1959 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op woansdei 18 febrewaris 2004, 44 jier âld.
3 Rene Kwant, berne op moandei 30 juli 1962 yn Haarlem.
4 Jan Kwant, berne op sneon 23 jannewaris 1965 yn Haarlem.
5 Martin Kwant, berne op woansdei 16 septimber 1970 yn Haarlem. Martin is ferstoarn op freed 8 desimber 1978 yn Haarlem, 8 jier âld.
410 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn is berne op moandei 17 novimber 1924, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn en Neeltje Oosterloo (sjoch 266). Wilhelmus troude mei Dirkje Fries.
Bern fan Wilhelmus en Dirkje:
1 Rob Dalmijn. Folgje 493.
2 Monique Dalmijn.
411 Maria Ida (Riet) Forsch is berne op snein 2 oktober 1927, dochter fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 267). Riet troude mei Jan Bronmeyer.
1935_johannes.jpg
137 1935 Johannes
412 Johannes Jacob (Jan) Forsch (ôfb. 137) is berne op snein 4 augustus 1935, soan fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 267). Jan troude mei Helena C. (Leny) van der Drift.
413 Johanna (Jo) Morien is berne op freed 18 jannewaris 1935, dochter fan Constantinus Lucas Morien en Neeltje van de Giessen (sjoch 268). Jo troude mei Cornelius (Cees) Frederiks. Cees is berne op sneon 22 oktober 1932. Cees is ferstoarn op sneon 31 oktober 2015, 83 jier âld.
Bern fan Jo en Cees:
1 Hans Frederiks.
1932-charles.jpg
138 1932-Charles
414 Cornelia Johanna van de Giessen is berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s-Gravenhage, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 269) en Johanna Francina Plazier.
Adres:
Australië
Cornelia:
(1) troude, 21 jier âld, op moandei 20 augustus 1956 yn ’s-Gravenhage mei Charles Joseph Maria van Erp (ôfb. 138), 24 jier âld. Charles is berne op sneon 26 maart 1932 yn ’s-Gravenhage. Charles is ferstoarn yn jannewaris 2013 yn Western Australia, Australia, 80 jier âld.
(2) troude, 55 jier âld, op sneon 6 oktober 1990 mei Brian John Champion, 52 jier âld. Brian is berne op freed 4 febrewaris 1938 yn Kadina, (South Australia, Australia). Brian is ferstoarn op woansdei 21 maart 2012 yn Hills View Village, (South Australia, Australia), 74 jier âld.
Bern fan Cornelia en Charles:
1 Frederick Charles (Fred) van Erp, berne op sneon 10 jannewaris 1959 yn Subiaco (Western Australia, Australia).
2 Andrew Eric van Erp, berne op tiisdei 13 augustus 1963 yn Subiaco (Western Australia, Australia). Folgje 494.
3 Mark Anthony van Erp, berne op tongersdei 2 juli 1970 yn Stirling (Western Australia, Australia).
415 Johannes Leonardus van de Giessen is berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s-Gravenhage, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 269) en Johanna Francina Plazier. Johannes:
(1) troude, 20 jier âld, op tongersdei 17 desimber 1959 yn Adelaide, (South Australia, Australia) mei Ria Jansen, 17 jier âld. De skieding waard registrearre yn 1971. Ria is berne op moandei 20 april 1942 yn ’s-Gravenhage, dochter fan Dines Herman Marie Jansen en Ingetje Groeneveld.
(2) troude, 32 jier âld, op snein 12 desimber 1971 mei Valerie Joy Redfern.
Bern fan Johannes en Ria:
1 John Raymond van de Giessen, berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, (South Australia, Australia). Folgje 495.
2 Judy Francis van de Giessen, berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 496.
Bern fan Johannes en Valerie:
3 Sharon Leigh van de Giessen, berne op tongersdei 18 juni 1970 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 497.
4 Rachelle Joy van de Giessen, berne op woansdei 4 oktober 1972 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 498.
1931_saskia.jpg
139 1931 Saskia
416 Saskia Maria Cornelia Windt (ôfb. 139) is berne op snein 19 april 1931 yn Amsterdam, dochter fan Carel Lodewijk Windt (sjoch 279) en Johanna Maria Leonora Hamelberg. Saskia is ferstoarn op freed 11 novimber 2011 yn ’s-Gravenhage, 80 jier âld. Saskia troude, 28 of 29 jier âld, yn 1960 mei Jungeling.
417 Denis Carel Victor Windt is berne op sneon 17 maaie 1941 yn Amsterdam, dochter fan Carel Lodewijk Windt (sjoch 279) en Johanna Maria Leonora Hamelberg. Denis troude, 38 of 39 jier âld, yn 1980 mei C.C.M. (Lia) Ammerlaan.
418 Jannetje Makker is berne op woansdei 4 desimber 1918 yn Amsterdam, dochter fan Elbertus Jacobus Makker en Cornelia Klaver (sjoch 280). Jannetje is ferstoarn op sneon 11 juni 2005 yn Lelystad, 86 jier âld. Jannetje troude mei Cornelis Jan van Waard.
419 Oscar Alfred Klaver is berne op sneon 19 augustus 1916 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Klaver (sjoch 281) en Adriana Helena Spijkers. Oscar troude, 26 jier âld, op tiisdei 29 juni 1943 yn Amsterdam mei Geertruida Steenhart, 23 jier âld. Geertruida is berne op freed 4 juni 1920 yn Amsterdam.
Bern fan Oscar en Geertruida:
1 Hendrika Catharina Klaver, berne yn 1946.
420 Irma Eugenie Maria Klaver is berne yn 1928 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Klaver (sjoch 281) en Adriana Helena Spijkers. Irma troude, 21 of 22 jier âld, op woansdei 31 maaie 1950 yn Amsterdam mei J.R. van der Veen.
421 Wilhelmina Louisa van Isveldt is berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 285). Wilhelmina is ferstoarn op moandei 21 maart 2005 yn Amsterdam, 76 jier âld. Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 14 juni 1950 yn Amsterdam mei J.G.H. Aldendorff.
422 Arnoldina Arendina van Isveldt is berne yn 1931 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 285). Arnoldina troude, 19 of 20 jier âld, op tiisdei 12 juni 1951 yn Amsterdam mei A.A. Lengkeek, 22 of 23 jier âld. A.A. is berne yn 1928 yn Amsterdam.
423 Ronald Spel is berne op tiisdei 24 april 1945 yn Amsterdam, soan fan Laurens Spel (sjoch 286) en Reintje Verkerk. Ronald troude, 24 jier âld, op moandei 9 juni 1969 yn Amsterdam mei P.B. Peelen.
424 Antonia Christina van Kessel is berne yn 1922 yn Amsterdam, dochter fan Gerardus Johannes van Kessel (sjoch 287) en Christje Willemina Ruisch. Antonia troude, 23 of 24 jier âld, op tongersdei 31 oktober 1946 yn Amsterdam mei J. Verweij.
425 Nicolaas Ignatius van Kessel is berne op tiisdei 31 juli 1956 yn Amsterdam, soan fan Antonius Wilhelmus van Kessel (sjoch 291) en Anna Petronella Huurdeman. Nicolaas troude mei Tillmans.
426 Wilhelmina Cornelia Spaan is berne op moandei 22 juli 1929 yn Amsterdam, dochter fan Aarnout Spaan en Cornelia Wilhelmina Maria Bernhard (sjoch 298). Wilhelmina troude, 17 jier âld, op woansdei 2 april 1947 yn Amsterdam mei C. Lente.
427 Wilhelmina Johanna Hendrika Spaan is berne op moandei 22 juli 1929 yn Amsterdam, dochter fan Aarnout Spaan en Cornelia Wilhelmina Maria Bernhard (sjoch 298). Wilhelmina troude, 21 jier âld, op sneon 24 febrewaris 1951 yn Amsterdam mei T.F.H. Smit.
428 Wilhelmina Jacoba Bernhard is berne yn 1936, dochter fan Herman Jan Bernhard (sjoch 299) en Jacoba Neeltje Leerdam. Wilhelmina troude, 27 of 28 jier âld, op woansdei 1 april 1964 yn Amsterdam mei A. ten Hoope.
429 Gerarda Jacoba van de Garskamp is berne op sneon 22 augustus 1925 yn Amsterdam, dochter fan Gerard van de Garskamp en Jacoba Clasina Bernhard (sjoch 300). Gerarda is ferstoarn op woansdei 26 desimber 2007 yn Ommen, 82 jier âld. Gerarda troude mei Bastiaan Batterman.
430 Cornelia van de Garskamp is berne op woansdei 25 augustus 1926 yn Amsterdam, dochter fan Gerard van de Garskamp en Jacoba Clasina Bernhard (sjoch 300). Cornelia is ferstoarn op moandei 15 desimber 2014 yn Amsterdam, 88 jier âld. Cornelia troude mei Fredrik Leijssenaar.
431 Eva van de Garskamp is berne op tiisdei 21 oktober 1930 yn Amsterdam, dochter fan Gerard van de Garskamp en Jacoba Clasina Bernhard (sjoch 300). Eva is ferstoarn op sneon 20 maart 2004 yn Amsterdam, 73 jier âld. Eva troude mei Johannes Soederhuizen.
432 Ida Bernhard, dochter fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 301) en Severa Victoria Cristofoli. Ida troude op moandei 20 septimber 1971 yn Amsterdam mei H.J. Wietses.
433 Petrus Nicolaas Baartscheer, soan fan Nicolaas Jacobus Baartscheer (sjoch 304) en Elisabeth Berendina van de Nesse. Petrus troude op freed 2 maart 1962 yn Amsterdam mei M. Niesing.
434 Elisabeth Berendina Baartscheer, dochter fan Nicolaas Jacobus Baartscheer (sjoch 304) en Elisabeth Berendina van de Nesse. Elisabeth troude op freed 27 jannewaris 1967 yn Amsterdam mei H. Moerman.
435 Henricus Herman Baartscheer, soan fan Henricus Herman Baartscheer (sjoch 305) en Jeanette Berendina van de Nesse. Henricus troude op freed 12 desimber 1958 yn Amsterdam mei C.S.H. Keijser.
436 Jeanette Berendina Baartscheer, dochter fan Henricus Herman Baartscheer (sjoch 305) en Jeanette Berendina van de Nesse. Jeanette troude op tongersdei 22 augustus 1963 yn Amsterdam mei P.H. Westers.
437 Magdalena Elisabeth Baartscheer, dochter fan Henricus Herman Baartscheer (sjoch 305) en Jeanette Berendina van de Nesse. Magdalena troude op freed 6 septimber 1968 yn Amsterdam mei W.A.H. Paehlig.
438 Johannes Henricus Baartscheer is berne op tongersdei 13 jannewaris 1938 yn Amsterdam, soan fan Henricus Herman Baartscheer (sjoch 305) en Jeanette Berendina van de Nesse. Johannes is ferstoarn yn 2018, 79 of 80 jier âld. Johannes troude, 22 jier âld, op moandei 30 maaie 1960 yn Amsterdam mei W.M.D. Steeman.
439 Mark Gerard (Mark) Hazekamp is berne op sneon 17 augustus 1957 yn Haarlem, soan fan Daan Hazekamp (sjoch 310) en Maria Boon. Mark troude, 60 of 61 jier âld, yn 2018 yn Katwijk aan Zee mei Ina Boukreeva. Ina is berne yn Oekraine.
Bern fan Mark en Ina:
1 Martina Hazekamp, berne op sneon 28 febrewaris 2009.
440 Bauke Siert Hazekamp is berne op snein 8 maaie 1960 yn Haarlem, soan fan Daan Hazekamp (sjoch 310) en Maria Boon. Bauke troude mei Svetlana Dunenkova. Svetlana is berne op moandei 31 jannewaris 1972.
441 Klaas Kan is berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 319) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     Kloosterbeemd 13, 5061 GT Oisterwijk
Klaas troude, 27 of 28 jier âld, yn 1992 mei Veronique J.I.M. (Veronique) Vogels, 25 of 26 jier âld. Veronique is berne op tongersdei 8 desimber 1966.
Bern fan Klaas en Veronique:
1 Klaas Dirk (Klaas) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
2 Juliëtte Dominique (Juliëtte) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
3 Reinier Rutger (Reinier) Kan, berne op freed 7 maart 1997 yn Oisterwijk.
442 Ronald Kan is berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 319) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     39 Rue de Long, 75017 Parijs
Ronald troude mei Emanuelle Siary. Emanuelle is berne op tongersdei 11 septimber 1969.
Bern fan Ronald en Emanuelle:
1 Paul Kan, berne op freed 27 juli 2001.
2 Jules Kan, berne op freed 21 maart 2003 yn Parijs (Frankrijk).
443 Ingeborg-Astrid Kan is berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard, dochter fan Klaas Kan (sjoch 319) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     Gildenring 15, 3981 JD Bunnik
Ingeborg-Astrid troude mei Wim Zagt. Wim is berne op sneon 20 maart 1965.
Bern fan Ingeborg-Astrid en Wim:
1 Wies Zagt, berne op tongersdei 3 juni 1999.
2 Loet Zagt, berne op sneon 16 maart 2002.
444 Cornelis Christiaan (Cees) Kan is berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam, soan fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 320) en Gerarda Kamphuis.
Adres:
2005     Acaciastraat 64, 6602 EN Wychen
Cees troude, 26 jier âld, op freed 14 desimber 1990 mei Minny Theodora Dijkstra, 27 jier âld. Minny is berne op moandei 17 desimber 1962.
Bern fan Cees en Minny:
1 Corstiaan Hayo Kan, berne op tongersdei 14 novimber 1991 yn Assen.
2 Hayo Gerard Kan, berne op tongersdei 10 maart 1994 yn Venray.
445 Esmé Evelien (Esmé) Kan is berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven, dochter fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 320) en Gerarda Kamphuis.
Adres:
2005     Lijsterbes 9, 2318 AH Leiden
Esmé troude, 26 of 27 jier âld, yn 1996 yn Oegstgeest mei Remco IJ.J. (Remco) Althuis, 26 of 27 jier âld. Remco is berne op tiisdei 15 april 1969 yn Leeuwarden, soan fan Gerben Jacob Althuis.
Bern fan Esmé en Remco:
1 Tim Althuis, berne op sneon 15 febrewaris 1997.
2 Jonas Gerben (Jonas) Althuis, berne op moandei 2 novimber 1998 yn Leiden.
3 Friso Gerard Hendrik (Friso) Althuis, berne op woansdei 5 septimber 2001.
4 Abel Mees Benjamin (Abel) Althuis, berne op tiisdei 15 april 2003.
446 Willem (Wim) Kan is berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard, soan fan Wim Kan (sjoch 321) en Gerrie Koenen.
Adres:
2005     Zonnedauw 8, 5552 PH Valkenswaard
Wim troude mei Hilde Bakermans. Hilde is berne op moandei 5 augustus 1968.
Bern fan Wim en Hilde:
1 Joren Kan, berne op moandei 19 augustus 1996 yn Hapert.
2 Tijn Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
3 Daan Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
4 Moon Kan, berne op moandei 27 april 2009 yn Valkenswaard.
447 Hermina Josefa (Herma) Kan is berne op tiisdei 1 novimber 1966, dochter fan Klaas Kan (sjoch 322) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Sake Visserstraat 24, 8491 DJ Akkrum
Herma gie byinoarlibjen mei Bert van der Zee.
Bern fan Herma en Bert:
1 Joshua Kan, berne op tongersdei 17 oktober 2002.
2 Matthias Kan, berne op tongersdei 9 septimber 2004.
448 Esmeralda Helena (Esther) Kan is berne op tiisdei 3 juni 1969, dochter fan Klaas Kan (sjoch 322) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Calle Regadio 3, 28430 Alpedrete (Madrid)
Esther troude mei Carlos Villa. Carlos is berne op tongersdei 5 oktober 1967.
Bern fan Esther en Carlos:
1 Daniel Villa-Kan, berne op tongersdei 9 novimber 2000.
2 Jara Villa-Kan, berne op woansdei 19 maart 2003.
449 Klaas Kan is berne op woansdei 18 novimber 1970, soan fan Klaas Kan (sjoch 322) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Amstelkade 77 (2h), 10778 AM Amsterdam
Klaas troude, 34 of 35 jier âld, yn 2005 yn Ouderkerk aan de Amstel mei Sandra Jansen, 38 of 39 jier âld. Sandra is berne yn 1966.
Bern fan Klaas en Sandra:
1 Klaas Theijn (Klaas) Kan, berne op freed 5 desimber 2003.
450 Francien Kan is berne op tongersdei 27 oktober 1966, dochter fan Jan Kan (sjoch 323) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Molwijk 2, 1462 GC Middenbeemster
Francien troude mei Hans ter Velde. Hans is berne op tongersdei 19 augustus 1971.
Bern fan Francien en Hans:
1 Florence ter Velde, berne op snein 31 maaie 1998.
451 Anne José (Anjo) Kan is berne op tongersdei 25 juli 1968, dochter fan Jan Kan (sjoch 323) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Neckerstraat W40, 1456 BE Wijdewormer
Anjo gie byinoarlibjen mei Marie Louise Blom. Marie is berne op freed 6 oktober 1972.
452 Marjan Kan is berne op woansdei 21 april 1971, dochter fan Jan Kan (sjoch 323) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Spieghellaan 37, 1985 GK Driehuis
Marjan troude mei Martin van Baekel. Martin is berne op sneon 8 maart 1969.
453 Willemijn Kan is berne op freed 12 desimber 1975, dochter fan Jan Kan (sjoch 323) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Ludolph Bohlenstraat 12, 2215 XV Voorhout
Willemijn troude mei Marc de Jong. Marc is berne op moandei 11 maaie 1970.
454 Frans-Willem Clements is berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht, soan fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 324). Frans-Willem troude mei Marleen van de Berg. Marleen is berne op tiisdei 3 juni 1975 yn Papendrecht.
Bern fan Frans-Willem en Marleen:
1 Sam-Willem Clements, berne op snein 19 septimber 2004 yn Atlanta (USA).
2 Nils Clements, berne op tiisdei 19 septimber 2006 yn Toronto (Canada).
3 Anna Elin Clements, berne op moandei 12 novimber 2007 yn Toronto (Canada).
455 Jolein Clements is berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht, dochter fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 324). Jolein gie byinoarlibjen mei Alex Kolev. Alex is berne yn Sofia (Bulgarije).
Bern fan Jolein en Alex:
1 Francis Kolev, berne op freed 28 septimber 2007 yn Breda.
456 Anna Josefa (Josefine) Kan is berne yn 1967, dochter fan Wim Kan (sjoch 325) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Klokbaai 94, 1506VK Zaandam
Berop:
wijkverpleegkundige
Josefine troude mei Marcel Gigengack. Marcel is berne op tongersdei 27 juni 1963.
Berop:
verpleeghuisarts
Bern fan Josefine en Marcel:
1 Jeroen Gigengack, berne op freed 6 maaie 1994.
2 Martijn Gigengack, berne op woansdei 14 augustus 1996.
457 Merel Marije Madelon (Merel) Kan is berne op freed 2 juli 1971, dochter fan Wim Kan (sjoch 325) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Papiermolen 27, 1541RS Koog aan de Zaan
Berop:
fanôf 1997     zelfstandig ondernemer telemarketing
Merel troude mei Johan Krol. Johan is berne op snein 8 maart 1970 yn Harlingen.
Berop:
architect
458 Willem Kan is berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam, soan fan Wim Kan (sjoch 325) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Vinkenstraat 40aa, 1506 CM Zaandam
Berop:
directeur Havenhout b.v. (drijvende steigers) Zaandam
Willem troude, 31 jier âld, op freed 26 oktober 2007 yn Westzaan mei Hiske Marice (Hiske) Waagmeester, 27 jier âld. Hiske is berne op sneon 7 juni 1980 yn Zaandam, dochter fan Dirk Waagmeester en Clazien Lienos.
Berop:
lerares basisschool
Bern fan Willem en Hiske:
1 Teresa Celeste Kan, berne op tongersdei 13 augustus 2009 yn Zaandam.
2 Julius Wim Kan, berne op tongersdei 2 juni 2011 yn Westzaan.
459 Marjolein Kan is berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam, dochter fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 326) en Elizabeth Gerharda Honig. Marjolein begon in relaasje mei Joop de Haan. Joop is berne op sneon 17 oktober 1981 yn Vinkeveen.
Bern fan Marjolein en Joop:
1 Milan de Haan, berne op moandei 1 febrewaris 2010.
460 Sebastiaan Kan is berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam, soan fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 326) en Elizabeth Gerharda Honig.
Adres:
2005     Rietschoot 215, 1511WJ Oostzaan
Sebastiaan begon in relaasje mei Patricia Faber. Patricia is berne op tiisdei 6 novimber 1979 yn Wormerveer.
461 Marja Janna Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 335) en Wilhelmina Christina Koerse. Marja troude mei Roelof Jansen.
462 Jolanda Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 335) en Wilhelmina Christina Koerse. Jolanda troude mei Wiebe Kuipers.
463 Karin Medemblik is berne op tongersdei 6 juli 1967, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 335) en Wilhelmina Christina Koerse. Karin troude, 26 jier âld, op tiisdei 6 juli 1993 mei John Dörenberg, 27 of 28 jier âld. John is berne yn 1965.
1947_koos.jpg
140 1947 Koos
464 Koos Zwart (ôfb. 140) is berne op moandei 19 maaie 1947 yn Amsterdam, soan fan Johannes Hendrikus (Joop) Zwart (sjoch 338) en Irene Vorrink. Koos is ferstoarn op tongersdei 8 maaie 2014 yn Amsterdam, 66 jier âld. Koos begon in relaasje mei Nouchka Barkhuis.
465 Eduardus Anthonius Johannes Surig is berne op snein 4 juni 1939 yn Amsterdam, soan fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 341). Eduardus troude, 25 jier âld, op sneon 22 augustus 1964 yn Amsterdam mei Margaretha Maria van Kemenade, 20 jier âld. Margaretha is berne op tongersdei 25 novimber 1943 yn Amsterdam, dochter fan Everardus Albertus Maria van Kemenade en Margaretha Obee.
Bern fan Eduardus en Margaretha:
1 Marc Ronald Surig, berne op tongersdei 5 jannewaris 1967 yn Raakte.
2 Maria Margaretha Surig, berne op freed 30 augustus 1968 yn Raalte.
466 Petronella Anthonia Surig is berne op woansdei 28 jannewaris 1942 yn Amsterdam, dochter fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 341). Petronella troude mei Wilhelmus Frederikus Janbroers.
467 Ronald Edward Anton Surig is berne op moandei 2 desimber 1946 yn Amsterdam, soan fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 341). Ronald troude, 30 jier âld, op tongersdei 26 maaie 1977 yn Amsterdam mei Adri Kruijs.
468 Hendrik van Oostvoorn is berne yn 1947 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Wilhelm van Oostvoorn en Maria Lacroix (sjoch 342). Hendrik troude, 26 of 27 jier âld, op freed 1 maart 1974 yn Amsterdam mei A Meijer.
469 Cornelia Jacoba Paardekooper is berne op freed 9 maaie 1941 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Jacobus Paardekooper en Martha Zwart (sjoch 345). Cornelia is ferstoarn op sneon 29 augustus 1981, 40 jier âld. Cornelia troude mei Hendrikus van Leeuwen.
Bern fan Cornelia en Hendrikus:
1 Riny van Leeuwen.
470 Yvonne Maria Folkers is berne yn 1943 yn Amsterdam, dochter fan Paulus Bastiaan Folkers en Grietje Verra (sjoch 350). Yvonne troude, 21 of 22 jier âld, op tiisdei 25 maaie 1965 yn Amsterdam mei M.N. Dekker.
1947_hermina.jpg
141 1947 Hermina
471 Nico Kan is berne op sneon 31 maaie 1947 om 06:45 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 365) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adressen:
fan 24-10-1969 oant 03-08-1971     Kerkwegje 2, Zuilichem (Verhuizing i.v.m. huwelijk)
fan 03-08-1971 oant 30-09-1975     Meidoornlaan 11, Vuren (Verhuizing i.v.m. eerste baan als onderwijzer)
fan 30-09-1975 oant 08-11-1982     Stationsweg 15, Holwerd (Verhuizing i.v.m. verandering werkkring)
fan 01-01-1982 oant 25-08-1986     Alkmaargracht 45, Almere (Verhuizing i.v.m. verandering van werkkring)
fanôf 25-08-1986     Herengracht 104, 1398 AE Muiden (Verhuizing i.v.m. aankoop eigen woning)
Beroppen:
fan 06-05-1971 oant 30-09-1975     onderwijzer lagere school
fan 30-09-1975 oant 01-08-1985     hoofd lagere school
fan 01-08-1985 oant 01-07-2009     directeur basisschool
fanôf 01-07-2009     pensioen
Nico:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 24 oktober 1969 yn Nijverdal mei Hermina Henderika (Miep) van der Oest (ôfb. 141), 22 jier âld, neidat sy op sneon 24 maaie 1969 yn Hellendoorn yn ûndertrou binne gien. Miep is berne op snein 19 jannewaris 1947 om 14:10 yn Almelo, dochter fan Koert Halbersma en Pleuntje van der Oest. Miep is ferstoarn op snein 1 septimber 2013 yn Muiden, 66 jier âld.
Adressen:
fan 19-01-1947 oant 18-12-1947     Grootestraat 119, Almelo
fan 18-12-1947 oant 08-03-1958     Bornsestraat 28, Almelo
fan 08-03-1958 oant 12-06-1968     Grotestraat 184, Almelo
fan 12-06-1968 oant 24-10-1969     E.P.van Ooyenstraat16, Aalst (Gld.)
(2) gie byinoarlibjen, 68 jier âld, op tiisdei 5 april 2016 yn Muiden mei Anneke Miranda Carmencita (Carmen) Kainama, 63 jier âld. Carmen is berne op tiisdei 30 septimber 1952 yn Den Haag, dochter fan Hanoch Jacobus Kainama en Jantje Ronner.
Bern fan Nico en Miep:
1 Jakob Koert (Jakko) Kan, berne op moandei 29 jannewaris 1973 yn Vuren. Folgje 499.
2 Mark Kan, berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren. Folgje 500.
3 Jasper Kan, berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd. Folgje 501.
472 Marian Kan is berne op tiisdei 15 novimber 1949 om 07:00 yn Krommenie, dochter fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 365) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adressen:
oant 1974     Pieter Mondriaanstraat, Hengelo (Ov)
fan 04-07-1974 oant 1987     Marslaan 167, Krommenie
fan 1987 oant 1998     Mirandastraat 3, Krommenie
fanôf 1998     Taandijk 20, Krommeniedijk
Berop:
peuterspeelzaalleidster
Marian troude, 24 jier âld, op tongersdei 4 juli 1974 yn Nijverdal mei Jan Bastiaan (Jan) Kleijn, 22 jier âld. Jan is berne op snein 16 septimber 1951 yn Krommenie.
Berop:
producttechnoloog
Bern fan Marian en Jan:
1 Marije Kleijn, berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam. Folgje 502.
2 Willemijn Kleijn, berne op moandei 11 septimber 1978 yn Wormerveer. Folgje 503.
3 Annemarieke Kleijn, berne op sneon 9 febrewaris 1980 yn Wormerveer.
473 Gerrit Kan is berne op snein 7 juni 1953 om 09:00 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 365) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adres:
fanôf 09-08-1977     Bachlaan 149, 7442 JE Nijverdal
Gerrit:
(1) troude, 24 jier âld, op tiisdei 9 augustus 1977 yn Nijverdal mei Hermanna Henriëtte Johanna (Henriëtte) Hemmink, 20 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tongersdei 20 febrewaris 2003. Henriëtte is berne op sneon 2 maart 1957 yn Almelo.
(2) troude, 62 jier âld, op freed 8 april 2016 yn Sneek mei Ankie Rusticus, 61 jier âld. Ankie is berne op sneon 6 novimber 1954 yn Buitenpost, dochter fan Harm Jan Rusticus en Nantje de Jong.
Bern fan Gerrit en Henriëtte:
1 Charlotte Leander (Charlotte) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1980 yn Nijverdal.
2 Wieteke Carlijn (Wieteke) Kan, berne op snein 23 augustus 1981 yn Koudum. Folgje 504.
3 Jennifer Susanne (Jennifer) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1985 yn Sneek.
4 Anne-Fleur Frederique (Anne-Fleur) Kan, berne op moandei 18 maart 1991 yn Sneek.
474 Jacob (Jaap) Kan is berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar, soan fan Hendrik Dirk (Joch) Kan (sjoch 366) en Alida Jacoba (Alja) de Vink. Jaap troude, 32 jier âld, op freed 4 juni 1982 yn Leiden mei Petronella Lucia van Dishoeck, 29 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 juli 1952 yn Den Haag.
Bern fan Jaap en Petronella:
1 Florentien Esther Kan, berne op tongersdei 29 maaie 1986 yn Den Haag.
2 Daniel Menno Kan, berne op woansdei 28 septimber 1988 yn Den Haag.
3 Mathijs Pieter Kan, berne op woansdei 19 desimber 1990 yn Den Haag.
475 Tom Kan is berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven, soan fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 367) en Anita Celia van Mulken.
Adres:
Nieuw Ervensestraat 8, 5674 NS Eindhoven
Tom troude, 39 jier âld, op woansdei 20 febrewaris 2002 yn Eindhoven mei Catharina Gerarda Maria (Caren) Alink, 37 jier âld. Caren is berne op tiisdei 4 augustus 1964 yn Geleen.
476 Nora (Noor) Kan is berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven, dochter fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 367) en Anita Celia van Mulken.
Adres:
Annecyhof 17, 5627 DJ Eindhoven
Noor gie byinoarlibjen mei Franciscus Antonius (Frank) van den Berg. Frank is berne op snein 5 novimber 1961.
Bern fan Noor en Frank:
1 Pim van den Berg.
2 Aukje van den Berg.
477 Pieter Arne Alphenaar is berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 371). Pieter troude mei Ingrid Hoek.
478 Rolien Alphenaar is berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer, dochter fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 371). Rolien troude mei Arnoud van het Hof.
479 Thorkild Alphenaar is berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 371). Thorkild troude mei Irene Jongejans.
480 Annelies van den Bos is berne op woansdei 8 juni 1960, dochter fan Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos (sjoch 376) en Gerda Schol. Annelies troude mei Veen.
481 Menno van den Bos is berne op freed 26 juli 1963, soan fan Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos (sjoch 376) en Gerda Schol. Menno troude mei Reisig.
482 Mirjam IJlstra is berne op tongersdei 1 oktober 1970, dochter fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 380). Mirjam troude, 29 jier âld, op tongersdei 24 augustus 2000 mei Michel van Slooten, 31 jier âld. Michel is berne op moandei 25 novimber 1968.
Bern fan Mirjam en Michel:
1 Tim van Slooten, berne op tiisdei 22 jannewaris 2002.
2 Emma van Slooten, berne op tongersdei 13 maaie 2004.
483 Rene IJlstra is berne op sneon 13 jannewaris 1973, soan fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 380). Rene gie byinoarlibjen mei Maria Theresia Konijn. Maria is berne op tongersdei 27 jannewaris 1983.
484 Jan Kan is berne op moandei 18 septimber 1978, soan fan Jan Kan (sjoch 385) en Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan ût ûnbekende relaasje:
1 Rick Kan, berne yn 2004.
485 Mark Kan is berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam, soan fan Jan Kan (sjoch 385) en Jikke Nieuwenburg. Mark gie byinoarlibjen mei onbekend.
Bern fan Mark en onbekend:
1 Esmee Kan.
486 Chantal Johanna Tolud is berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 402). Chantal troude, 25 jier âld, op freed 8 augustus 2008 mei Sander den Hertog.
487 Deborah Sharon (Debbie) Tolud is berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 402). Debbie troude mei Oosterwolde.
Bern fan Debbie en Oosterwolde:
1 Milano Oosterwolde, berne op moandei 26 juni 2006.
2 Ashanti Oosterwolde, berne op tiisdei 23 juni 2009.
488 Deveny Kan is berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam, dochter fan Ron Faber en Marjon Kan (sjoch 403).
Bern fan Deveny ût ûnbekende relaasje:
1 Yassin Kan, berne op moandei 7 maart 2016 yn Amsterdam.
489 Ingrid Haglund is berne op moandei 7 novimber 1955, dochter fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 406). Ingrid troude mei Rein Reskow. Rein is berne op moandei 10 april 1950.
490 Mariann Haglund is berne op woansdei 17 septimber 1958, dochter fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 406). Mariann:
(1) troude mei Roger Hedblom.
(2) troude mei Den Hederdal.
Bern fan Mariann en Roger:
1 Rasmus Hedblom.
2 Daniel Hedblom, berne op snein 26 desimber 1976.
3 Petra Hedblom, berne op tongersdei 22 maaie 1980.
4 Carolina Hedblom, berne op sneon 8 maaie 1982.
491 Peter Arne (Peter) Kan is berne op moandei 16 maaie 1960, soan fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 406). Peter troude, om en naby 37 jier âld, om en naby septimber 1997 yn Dalsjöfors (Zweden) mei Annelie Carlström, om en naby 38 jier âld. Annelie is berne op moandei 10 novimber 1958.
Bern fan Peter en Annelie:
1 Angelica Kan, berne op tiisdei 4 juli 1989 yn Borås (Zweden). Folgje 505.
2 Timmy Sebastian Piet Kan, berne op tongersdei 6 jannewaris 1994.
492 Elisabeth H. Kwant is berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem, dochter fan Oldrick Leendert Kwant en Alida Geetruida Willemse (sjoch 409). Elisabeth troude mei Peter P.J. Lagerwey. Peter is berne op sneon 11 augustus 1951 yn Haarlem.
Bern fan Elisabeth en Peter:
1 Michael F. Lagerwey, berne op snein 12 juni 1977 yn Haarlem.
2 Wesly M. Lagerwey, berne op snein 26 augustus 1979 yn Haarlem.
3 Jeffrey Anna Petrus Johannes Lagerwey, berne op woansdei 26 septimber 1984 yn Haarlem.
493 Rob Dalmijn, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn (sjoch 410) en Dirkje Fries. Rob troude mei Irene Scholten.
1963_andrew.jpg
142 1963 Andrew
494 Andrew Eric van Erp (ôfb. 142) is berne op tiisdei 13 augustus 1963 yn Subiaco (Western Australia, Australia), soan fan Charles Joseph Maria van Erp en Cornelia Johanna van de Giessen (sjoch 414). Andrew is ferstoarn op moandei 13 febrewaris 2012 yn Whyalla (South Australia, Australia), 48 jier âld. Andrew troude mei van Ek.
495 John Raymond van de Giessen is berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, (South Australia, Australia), soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 415) en Ria Jansen. John troude, 21 jier âld, op sneon 5 septimber 1981 mei Yvonne Joy Keynes, 18 jier âld. Yvonne is berne op tongersdei 22 novimber 1962 yn Australia.
Bern fan John en Yvonne:
1 John David van de Giessen, berne op freed 15 juni 1984 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia). Folgje 506.
2 Cassara Tiana van de Giessen, berne op tongersdei 17 juli 1986 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia). Folgje 507.
496 Judy Francis van de Giessen is berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 415) en Ria Jansen. Judy troude, 18 jier âld, op sneon 19 febrewaris 1983 yn Adelaide, South Australia mei Trevor Arthur Doman, 31 jier âld. Trevor is berne op tiisdei 21 augustus 1951 yn Ashford (South Australia, Australia).
Bern fan Judy en Trevor:
1 Rachel Elise Doman, berne op tiisdei 19 april 1983 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 508.
2 Candice Alicia Doman, berne op tiisdei 30 april 1985 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 509.
497 Sharon Leigh van de Giessen is berne op tongersdei 18 juni 1970 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 415) en Valerie Joy Redfern. Sharon:
(1) troude, 29 jier âld, op sneon 14 augustus 1999 mei Clinton James Taylor, 34 jier âld. Clinton is berne op tiisdei 22 juni 1965.
(2) troude, 45 jier âld, op tongersdei 14 april 2016 yn Adelaide (South Australia, Australia) mei Jerry Albert Andermahr, 51 jier âld. Jerry is berne op sneon 27 juni 1964.
Bern fan Sharon en Clinton:
1 Oscar John Taylor, berne op snein 31 maart 2002 yn Mount Lawley, Perth (Western Australia, Australia).
2 Brooklyn Leigh Taylor, berne op freed 26 maart 2004 yn Mount Lawley, Perth (Western Australia, Australia).
3 Harley James Taylor, berne op woansdei 7 febrewaris 2007 yn Campbelltown (South Australia, Australia).
498 Rachelle Joy van de Giessen is berne op woansdei 4 oktober 1972 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 415) en Valerie Joy Redfern. Rachelle troude, 24 jier âld, op sneon 1 febrewaris 1997 mei Christopher David Evans, 27 jier âld. Christopher is berne op woansdei 8 oktober 1969.
Bern fan Rachelle en Christopher:
1 Jordan Rachelle Evans, berne op woansdei 7 jannewaris 1998 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
2 Sydney Olivia Evans, berne op sneon 3 april 1999 yn Modbury (South Australia, Australia).
499 Jakob Koert (Jakko) Kan is berne op moandei 29 jannewaris 1973 om 21:30 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 471) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Adressen:
fan 1991 oant 01-10-1995     Amsterdamsestraat 13a, Muiden
fan 01-10-1995 oant 01-01-2000     Westgracht 70, Den Helder
fan 01-01-2000 oant 01-08-2004     Spuistraat 20a, Den Helder
fan 01-08-2004 oant 01-08-2008     Oudewater Kaya B51, Willemstad, Curaçao
fanôf 01-08-2008     Alkmaar
Berop:
fan ±1992     matroos-korporaal-verbindingen
Jakko gie in registrearre partnerskip oan, 35 jier âld, op tiisdei 12 augustus 2008 yn Muiden mei Patricia Petronella (Patricia) Hendriks, 27 jier âld. Patricia is berne op moandei 6 april 1981 yn Amsterdam, dochter fan Johan Hendriks en Ellen Pieters.
Bern fan Jakko en Patricia:
1 Minoe Estella Star (Minoe) Kan, berne op moandei 16 oktober 2006 yn Willemstad (Curaçao).
2 Mia Montana Yasoma (Mia) Kan, berne op freed 18 april 2008 yn Willemstad (Curaçao).
Notysje by de berte fan Mia: Montana is de naam van de wijk op Curaçao waar Mia werd geboren; Yasoma betekent "zo zacht als maanlicht" in het Sri-Lankees (Ze werd bij volle maan geboren).
500 Mark Kan is berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 471) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Adressen:
fan 01-01-1997 oant 01-08-2004     Nieuwelaan 93, Amsterdam
fan 01-08-2004 oant 01-02-2005     Brouwersgracht 260-2, 1013HE Amsterdam
fanôf 01-02-2005     Havenstraat 198, 1401 EM Bussum
Beroppen:
fan ±1995 oant 1999     verkoopmedewerker CD-zaken (Fame en Concerto)
fan ±1999     videocoördinator bij RTL nieuws
Mark:
(1) begon in relaasje mei Monique de Leeuw.
(2) gie byinoarlibjen, 35 jier âld, op snein 1 febrewaris 2009 yn Bussum mei Irene Poort, 26 jier âld. Irene is berne op sneon 9 oktober 1982 yn Stadskanaal, dochter fan Hans Poort en Adrie van Splunder. Irene is ferstoarn op woansdei 15 augustus 2018 yn Utrecht, 35 jier âld.
501 Jasper Kan is berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd, soan fan Nico Kan (sjoch 471) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Notysje by Jasper: Jasper vertrok in oktober 1998 naar Australië. Hij had een reis- en werkvisum voor een jaar. In dat jaar vond hij, als kok, werk in een Italiaans restaurant. De baas van dit restaurant werd zijn sponsor en zo kon hij langer blijven.In 2006 kreeg hij zijn "permanent residence" en werd dus, min of meer, Australiër.
Berop:
fanôf 1996     kok
Jasper troude, 34 jier âld, op snein 10 oktober 2010 yn North Tamborine (Australië) mei Prue Emily Moran, 25 jier âld. Prue is berne op moandei 31 desimber 1984 yn Southport (Australië), dochter fan Kevin Moran en Joanne Clemens.
502 Marije Kleijn is berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam, dochter fan Jan Bastiaan (Jan) Kleijn en Marian Kan (sjoch 472). Marije troude, 30 jier âld, op sneon 16 desimber 2006 yn Pretoria mei Konrad Anton Smuts, 28 jier âld. Konrad is berne op freed 29 septimber 1978 yn Pretoria, soan fan Christiaan Anthonie Smuts en Marie Debora Conradie.
Bern fan Marije en Konrad:
1 Benjamin Christ