Parenteel fan Klaas Kan

1 Klaas Kan. Hy is doopt om en naby 1636. Klaas is ferstoarn.
Beroppen:
1689     stuurman
1693     schipper
Bern fan Klaas ût ûnbekende relaasje:
1 Klaas Klaasz. Kan, berne om en naby 1657. Folgje 2.
2 Klaas Klaasz. Kan is berne om en naby 1657, soan fan Klaas Kan (sjoch 1). Klaas is ferstoarn.
Belijdenis:
30-06-1697     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas troude mei Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Geertje is in dochter fan Fijke de Vries. Geertje is ferstoarn.
Belijdenis:
23-12-1696     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Klaas en Geertje:
1 Jan Kan. Folgje 3.
2 Grietje Kan. Folgje 4.
3 Antje Kan. Folgje 5.
4 Neeltje Kan, doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Folgje 6.
3 Jan Kan, soan fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Jan is ferstoarn op moandei 3 maart 1760 yn Oostzaandam.
Beroppen:
1726     timmerman
fan 1742 oant 1760     tapper
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude om en naby 1722 yn Oostzaandam mei Grietje Jans Barkhouts, om en naby 21 jier âld. Sy is doopt om en naby 1701 yn Oostzaandam. Grietje is ferstoarn op woansdei 21 april 1728 yn Oostzaandam, om en naby 27 jier âld.
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude om en naby 1731 yn Oostzaandam mei Jopje Dirks Trommels, om en naby 22 jier âld. Jopje is in dochter fan Dirk Klaasz. Trommelslager en Goutje Dirks. Sy is doopt om en naby 1709. Jopje is ferstoarn op moandei 1 novimber 1790 yn Oostzaandam, om en naby 81 jier âld.
Belijdenis:
13-12-1730     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jan en Grietje:
1 Claas Kan. Hy is doopt yn Oostzaandam. Claas is ferstoarn op woansdei 13 maaie 1739 yn Oostzaandam.
2 Jan Kan. Hy is doopt op snein 28 novimber 1723 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op freed 4 septimber 1744 yn Oostzaandam, 20 jier âld.
Bern fan Jan en Jopje:
3 Pieter Kan, doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Folgje 7.
4 Dirk Kan, doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Folgje 8.
5 Lourens Kan, doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Folgje 9.
6 Zymon Kan. Hy is doopt op tongersdei 7 novimber 1737 yn Oostzaandam. Zymon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1752 yn Oostzaandam, 14 jier âld.
7 Geertje Kan, doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Folgje 10.
8 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 1 april 1742 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op moandei 21 maaie 1742 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
9 Gooltje Kan. Sy is doopt op tongersdei 19 septimber 1743 yn Oostzaandam. Gooltje is ferstoarn.
10 Klaas Kan, doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Folgje 11.
4 Grietje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Grietje is ferstoarn foar 1757 yn Oostzaandam.
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
16-01-1750     Grietje maakt een testament, waarin zij alles nalaat aan haar broer Jan en zijn vrouw Jopje. Zij heeft waarschijnlijk uit haar eerste huwelijk dus geen kinderen.
Grietje troude op tongersdei 21 oktober 1751 yn Oostzaandam mei Bruijn Cornelisz Vis. Bruijn is ferstoarn foar snein 4 septimber 1757 yn Oostzaandam.
5 Antje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Antje is ferstoarn op woansdei 28 maart 1731 yn Oostzaandam.
Diversen:
1722     Antje staat in Amsterdam vermeld onder de naam Kannes
03-08-1728     Een kind van Joost Jansz Gruys overlijdt in Amsterdam. Het is niet duidelijk welk kind.
Antje troude mei Joost Jansz. Gruijs. Joost is ferstoarn op tiisdei 3 augustus 1728 yn Amsterdam.
Bern fan Antje en Joost:
1 Neeltje Gruijs. Sy is doopt op snein 29 juli 1714 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op freed 17 augustus 1714 yn Oostzaandam, 19 dagen âld.
2 Neeltjen Gruijs. Sy is doopt op snein 2 oktober 1718 yn Oostzaandam. Neeltjen is ferstoarn.
3 Cornelis Gruijs. Hy is doopt op snein 12 novimber 1719. Cornelis is ferstoarn.
4 Klaas Jooste Gruijs. Hy is doopt op snein 15 febrewaris 1722 yn Amsterdam. Klaas is ferstoarn.
5 Claas Gruijs. Hy is doopt op snein 30 maaie 1723 yn Amsterdam. Claas is ferstoarn.
6 Neeltje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 2) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Sy is doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Neeltje is ferstoarn nei 1741, op syn minst 55 jier âld. Neeltje troude, heechstens 28 jier âld, foar tongersdei 15 augustus 1715 mei Remmert Jacobsz Gaves. Remmert is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1731 yn Oostzaandam.
Bern fan Neeltje en Remmert:
1 Jacob Gaves, berne om en naby 1712. Jacob is ferstoarn.
2 Claes Gaves, berne om en naby 1713. Claes is ferstoarn.
3 Sijmon Gaves, berne op snein 25 augustus 1715 yn Oostzaandam. Sijmon is ferstoarn.
4 Cornelis Gaves, berne om en naby 1716. Cornelis is ferstoarn.
5 Sijmon Gaves, berne op snein 23 augustus 1716 yn Oostzaandam. Sijmon is ferstoarn foar 1731, heechstens 15 jier âld.
6 Maartje Gaves, berne op snein 4 septimber 1718 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn foar 1731, heechstens 13 jier âld.
7 Dirk Gaves. Hy is doopt op snein 15 septimber 1720 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn.
7 Pieter Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 24 maart 1810 yn Berkhout, 77 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Beroppen:
fan 25-10-1752 oant 25-11-1754     schoolmeester te Oostzaan
fan 26-11-1754 oant 03-04-1756     schoolmeester te Noord-Scharwoude
fan 04-04-1756 oant 1803     schoolmeester, koster en dorpsschrijver te Berkhout
fan 1803 oant 1810     rustend schoolmeester te Berkhout
Belijdenis:
27-06-1751     Gereformeerde kerk te Oostzaandam.
Pieter troude, 21 jier âld, op sneon 20 juli 1754 yn Oostzaan mei Jannetje van de Schelling, 20 jier âld. Jannetje is in dochter fan Johannis van de Schellinge en Katrina van der Veen. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1733 yn Oostzaandam. Jannetje is ferstoarn op woansdei 14 oktober 1801 yn Berkhout, 67 jier âld.
Belijdenis:
30-09-1753     Gereformeerde kerk Oostzaandam
8 Dirk Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op freed 23 novimber 1798 yn Oostzaandam, 64 jier âld.
Beroppen:
1776     scheepstimmerman
fan 1785 oant 1798     tapper
Belijdenis:
24-12-1758     Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Diversen:
06-05-1787     Verkozen tot ouderling van de Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Dirk troude, 24 jier âld, op snein 20 augustus 1758 yn Zaandam mei Trijntje Barkhout, 25 jier âld. Trijntje is in dochter fan Claas Jansz. Barkhout en Jannetje Jans Bosdam. Sy is doopt op woansdei 11 maart 1733 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 9 febrewaris 1804 yn Oostzaandam, 70 jier âld.
Belijdenis:
04-12-1755     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Dirk en Trijntje:
1 Jan Kan, doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Folgje 12.
2 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 11 april 1762 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op woansdei 28 april 1762 yn Oostzaandam, 17 dagen âld.
3 Klaas Kan, doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Folgje 13.
4 Jopje Kan, berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam. Folgje 14.
9 Lourens Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Lourens is ferstoarn op woansdei 22 septimber 1824 yn Berkhout, 88 jier âld. Lourens bluwde sûnder bern.
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Lourens:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 12 oktober 1760 yn Oostzaandam mei Marietje Pieters Pot, om en naby 20 jier âld. Sy is doopt om en naby 1740. Marietje is ferstoarn op tongersdei 15 oktober 1795 yn Oostzaandam, om en naby 55 jier âld.
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude, 62 jier âld, op snein 23 septimber 1798 yn Berkhout mei Reintje Warnaarsdr. Tip, 55 jier âld, neidat sy op sneon 8 septimber 1798 yn Berkhout yn ûndertrou binne gien. Reintje is berne op snein 19 maaie 1743 yn Oldeholtpade (Wolvega), dochter fan Warner Harms en Geeske Jacobs. Reintje is ferstoarn op snein 16 oktober 1808 yn Berkhout, 65 jier âld.
10 Geertje Kan, dochter fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Geertje is ferstoarn op freed 12 juni 1767 yn Oostzaandam, 27 jier âld.
Belijdenis:
28-09-1760     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Geertje troude, 21 jier âld, op sneon 30 maaie 1761 yn Oostzaandam mei Pieter Swaardemaker, 28 jier âld. Pieter is berne op snein 7 desimber 1732 yn Oostzaandam, soan fan Jan Pietersz. Swaardemaker en Fookeltje Dircks de Boer. Hy is doopt op freed 2 april 1762 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1791 yn Oostzaandam, 58 jier âld.
Bern fan Geertje en Pieter:
1 Jopje Swaardemaker, berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam. Folgje 15.
11 Klaas Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 3) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 1 maart 1800 yn Oostzaandam, 54 jier âld.
Berop:
fan 07-06-1766 oant 01-03-1800     schoolmeester
Belijdenis:
30-03-1766     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 14 desimber 1766 yn Oostzaandam mei Maritje Leest, 22 jier âld. Maritje is in dochter fan Jacob Freriksz. Leest en Lijsbeth Cornelis Schaap. Sy is doopt op woansdei 18 desimber 1743 yn Westzaandam. Maritje is ferstoarn op sneon 5 augustus 1797 yn Oostzaandam, 53 jier âld.
(2) troude, 52 jier âld, op snein 3 juni 1798 yn Westzaandam mei Antje Dirks Dekker, 45 jier âld. Antje is berne op sneon 12 maaie 1753 yn Koog aan de Zaan. Antje is ferstoarn op moandei 3 juni 1833 yn Westzaan, 80 jier âld.
Bern fan Klaas en Maritje:
1 Jan Kan, doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Folgje 16.
2 Jacob Kan. Hy is doopt op moandei 4 juni 1770 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op freed 11 juni 1773 yn Oostzaandam, 3 jier âld.
3 Pieter Kan, berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam. Folgje 17.
4 Jacob Kan, berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Folgje 18.
5 Cornelis Kan, berne op moandei 23 juni 1777 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 26 juni 1777 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op freed 24 septimber 1779 yn Oostzaandam, 2 jier âld.
12 Jan Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 30 jannewaris 1830 yn Zaandam, 70 jier âld.
Belijdenis:
30-12-1781     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan troude, 24 jier âld, op snein 18 maaie 1783 mei Maartje Gruijs, 27 jier âld. Maartje is in dochter fan Hendrik Willemsz. Gruijs en Aagje Jans Klamp. Sy is doopt op snein 4 jannewaris 1756 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op sneon 4 maart 1820 yn Zaandam, 64 jier âld.
Bern fan Jan en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op moandei 23 april 1792 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 29 april 1792 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tiisdei 17 juli 1792 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
13 Klaas Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op snein 16 jannewaris 1848 yn Zaandam, 77 jier âld.
Beroppen:
fan 1811 oant 1821     kantoorbediende
fan 1829 oant 1835     boekhouder
1839     geen beroep
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
fan 1804 oant 1813     Klaas staat in deze periode aangegeven als eigenaar van Herberg Spitsbergen. (In 1813 nr. 398, In 1806 heeft de herberg nog nr. 395)
1806     Klaas staat aangegeven als eigenaar van een huis Op ’t Oosterkaddegat Op ’t Hem (145)
1839     Bij Klaas en Jopje woont in: Elizabeth de Goede, 26 jaar oud, dienstbode.
1839     Zoon Pieter (45 jaar) woont in bij zijn ouders.
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Jopje Swaardemaker, 27 jier âld. sjoch 15 foar persoansgegevens fan Jopje.
Bern fan Klaas en Jopje:
1 Pieter Kan, berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam. Folgje 19.
2 Dirk Kan, berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam. Folgje 20.
14 Jopje Kan is berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Dirk Kan (sjoch 8) en Trijntje Barkhout. Sy is doopt op snein 18 oktober 1772 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op freed 13 jannewaris 1826 yn Zaandam, 53 jier âld.
Berop:
1825     werkster
Belijdenis:
25-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 22 jier âld, op snein 26 april 1795 yn Oostzaandam mei Muus Moen, 30 jier âld. Muus is berne op snein 27 jannewaris 1765 yn Purmerland, soan fan Klaas Moen en Guurtje Morüs. Muus is ferstoarn op moandei 4 novimber 1816 yn Zaandam, 51 jier âld.
Berop:
oant 1816     timmerman
Belijdenis:
23-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jopje en Muus:
1 Klaas Moen, berne op sneon 23 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 24 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tongersdei 27 juli 1797 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Dirk Moen, berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam. Folgje 21.
3 Klaas Moen, berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam. Folgje 22.
4 Trijntje Moen, berne op snein 9 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Sy is doopt op tongersdei 13 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 7 desimber 1801 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op snein 14 febrewaris 1802 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 11 novimber 1807 yn Oostzaandam, 5 jier âld.
6 Jan Moen, berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam. Folgje 23.
7 Pieter Moen, berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam. Folgje 24.
15 Jopje Swaardemaker is berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Swaardemaker en Geertje Kan (sjoch 10). Sy is doopt op snein 26 maart 1786 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op sneon 16 jannewaris 1841 yn Zaandam, 74 jier âld.
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 27 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Klaas Kan, 23 jier âld. sjoch 13 foar persoansgegevens fan Klaas.
Bern fan Jopje en Klaas: sjoch 13.
16 Jan Kan, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1816 yn Zaandam, 47 jier âld.
Beroppen:
1799     timmerman
fan 1811 oant 1812     arbeider
Belijdenis:
27-12-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude, 28 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Oostzaandam mei Trijntje Barends, 30 jier âld. Trijntje is in dochter fan Coert Barends en Pieterke Geerds. Sy is doopt op snein 7 desimber 1766 yn Visvliet. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1811 yn Oostzaandam, 44 jier âld.
Diversen:
Bij haar doop is haar voornaam: Tettje
(2) troude, 43 jier âld, op moandei 26 augustus 1811 yn Zaandam mei Grietje Bontekoning, 39 jier âld. Grietje is berne op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Klaasz. Bontekoning en Grietje Cornelis Kat. Sy is doopt op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam. Grietje is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 1820 yn Zaandam, 47 jier âld.
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Klaas Kan, berne op freed 13 april 1798 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 15 april 1798 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1825 yn Zaandam, 27 jier âld. Klaas bluwde net troud.
Berop:
1825     arbeider
Diversen:
Klaas gaat op 1 mei 1821 in dienst bij het 10e regiment Infanterie in de vesting Bergen op Zoom. Het stamboeknummer van Klaas is 8897.
Signalement:
Lang 1 el, 6 palmen, 2 duimen en 1 streep (ca. 1m 65); Rond aangezicht, Voorhoofd ordinair (gewoon); Blauwe oogen; Blond haar; Geen merkbare teekenen.
2 Pietertje Kan, berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam. Folgje 25.
3 Pieter Kan, berne op woansdei 12 febrewaris 1806 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 9 maart 1806 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op woansdei 20 maaie 1807 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
4 Jan Kan, berne op moandei 13 juni 1808 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 26 juni 1808 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1817 yn Zaandam, 8 jier âld.
5 Hendrik Kan, berne op tiisdei 22 augustus 1809 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 17 septimber 1809 yn Oostzaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 29 septimber 1809 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
Bern fan Jan en Grietje:
6 Maartje Kan, berne op woansdei 9 desimber 1812 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1814 yn Zaandam, 1 jier âld (oarsaak: kinderziekte).
17 Pieter Kan is berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op sneon 11 april 1772 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 30 augustus 1833 yn Zaandam, 61 jier âld.
Beroppen:
fan 1811 oant 1824     arbeider
fan 1824 oant 1827     nachtwaker
Belijdenis:
30-03-1794     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 4 augustus 1793 yn Oostzaandam mei Neeltje Bakker, 22 jier âld. Neeltje is in dochter fan Dirk Ariansz. Bakker en Aafje Jans Steenstra. Sy is doopt op sneon 16 febrewaris 1771 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 27 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
(2) troude, 31 jier âld, op sneon 20 augustus 1803 yn Oostzaandam mei Pietertje Hengermeulen, 33 jier âld. Pietertje is in dochter fan Barend Hengermeulen en Antje de Jager. Sy is doopt op tongersdei 5 oktober 1769 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1820 yn Zaandam, 50 jier âld.
(3) troude, 48 jier âld, op snein 20 augustus 1820 yn Zaandam mei Antje Stuurman, 43 jier âld. Antje is berne op freed 13 desimber 1776 yn Zaandijk, dochter fan David Pieters Stuurman en Neeltje Jans Groot. Sy is doopt op snein 15 desimber 1776 yn Zaandijk. Antje is ferstoarn op moandei 29 oktober 1838 yn Zaandam, 61 jier âld.
Berop:
1820     naaister
Bern fan Pieter en Pietertje:
1 Barend Kan, berne op sneon 30 novimber 1805 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 5 desimber 1805 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op tongersdei 9 jannewaris 1806 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
2 Barend Kan, berne op tongersdei 8 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 11 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op woansdei 21 jannewaris 1807 yn Oostzaandam, 13 dagen âld.
3 Maartje Kan, berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam. Folgje 26.
4 Antje Kan, berne op woansdei 21 augustus 1811 yn Oostzaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1811 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
18 Jacob Kan is berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 11) en Maritje Leest. Hy is doopt op tongersdei 9 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op sneon 2 febrewaris 1839 yn Zaandam, 63 jier âld.
Beroppen:
fan 1811 oant 1812     timmerman
fan 1824 oant 1829     tapper
fan 1833 oant 1837     timmerman
Belijdenis:
24-06-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
1824     Een "meid" woont in
1829     Er was een inwonend meisje: Immetje Lucies uit Alkmaar (geb. ca. 1812).
Jacob:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Westzaandam mei Aagje Kopjes, 23 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 12 april 1774 yn Westzaan, dochter fan Hendrik Klaasz. Kopjes en Maartje Jans Bakker. Sy is doopt op snein 8 maaie 1774 yn Westzaan. Aagje is ferstoarn op tiisdei 22 oktober 1805 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
(2) troude, 31 jier âld, op freed 7 novimber 1806 yn Oostzaandam mei Aagje Groot, 25 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 16 oktober 1781 yn Oostzaandam, dochter fan Cornelis Klaasz. Groot en Maartje Pieters Plekker. Sy is doopt op snein 27 febrewaris 1803 yn Westzaandam. Aagje is ferstoarn op tiisdei 10 april 1866 yn Zaandam, 84 jier âld.
Berop:
fan 1829 oant 1845     tapster
Diversen:
fanôf 18-?-1862     Aagje woont in bij haar dochter Maartje.
Bern fan Jacob en Aagje (1):
1 Maartje Kan, berne op moandei 3 desimber 1798 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 9 desimber 1798 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 3 septimber 1800 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Maartje Kan, berne op tiisdei 3 novimber 1801 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 8 novimber 1801 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op moandei 24 oktober 1803 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
3 Maartje Kan, berne op tiisdei 24 septimber 1805 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 29 septimber 1805 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 10 oktober 1805 yn Oostzaandam, 16 dagen âld.
Bern fan Jacob en Aagje (2):
4 Cornelis Kan, doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Folgje 27.
5 Jacob Kan, berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam. Folgje 28.
6 Jan Kan, berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk. Folgje 29.
7 Maartje Kan, berne op snein 25 jannewaris 1818 yn Zaandijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 5 desimber 1820 yn Zaandam, 2 jier âld.
8 Trijntje Kan, berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam. Folgje 30.
9 Klaas Kan, berne op snein 15 oktober 1820 yn Zaandijk. Klaas is ferstoarn op tiisdei 27 maart 1832 yn Zaandam, 11 jier âld.
10 Dirk Kan, berne op snein 28 septimber 1823 yn Zaandijk. Dirk is ferstoarn op woansdei 28 april 1824 yn Zaandam, 7 moannen âld.
11 Maartje Kan, berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam. Folgje 31.
19 Pieter Kan is berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 13) en Jopje Swaardemaker (sjoch 15). Hy is doopt op snein 13 april 1794 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 23 april 1858 yn Zaandam, 64 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Beroppen:
1815     arbeider/houtzager
fan 1821 oant 1824     herbergier/tapper
1850     commissaris van het (stoom?) trekveer tussen Zaandam en Amsterdam
Diversen:
1824     Bij Pieter wonen in een meid en zijn zuster Jopje.
1839     Pieter woont in bij zijn ouders.
1850     Pieter woont in bij zijn broer Dirk.
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 28 maaie 1815 yn Zaandam mei Pijttje (Pietje) Droeviger, 29 jier âld. Pietje is berne op sneon 1 oktober 1785 yn Ballum (Ameland), dochter fan Cornelis Cornelisz. Droeviger en Seeske Jans. Sy is doopt op snein 30 oktober 1785 yn Ballum (Ameland). Pietje is ferstoarn op tiisdei 21 maart 1820 yn Zaandam, 34 jier âld.
Berop:
1815     dienstbode
Pieter en Pietje bluwden sûnder bern.
(2) troude, 27 jier âld, op snein 1 juli 1821 yn Zaandam mei Engeltje Visser, 19 jier âld. Engeltje is berne op tiisdei 15 desimber 1801 yn Hollum (Ameland), dochter fan Volkert Jacobs Visser en Ettje Jacobs. Sy is doopt op snein 6 maart 1803 yn Hollum (Ameland). Engeltje is ferstoarn op moandei 8 juni 1868 yn Ameland, 66 jier âld.
20 Dirk Kan is berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 13) en Jopje Swaardemaker (sjoch 15). Hy is doopt op snein 22 augustus 1802 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tongersdei 3 juli 1879 yn Zaandam, 76 jier âld.
Beroppen:
fan 1829 oant 1862     scheepstimmerman
1871     witwerker (Een witwerker is een kuiper, die voornamelijk pakvaten en huishoudelijk kuipwerk maakt.)
1879     Winkelier in houtwerk
Diversen:
Signalement: lengte: 1 el, 6 palm, 1 duim; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus en mond: gewoon; kin: rond; wenkbrauwen: bruin. Dit signalement komt uit het dienstplichtdocument. Dirk werd vrijgeloot.
Dirk:
(1) troude, 27 jier âld, op snein 23 augustus 1829 yn Zaandam mei Aagje Eijdenberg, 25 jier âld. Aagje is berne op woansdei 22 augustus 1804 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Cornelisz. Eijdenberg en Cornelisje Leenderts Fruijtier. Sy is doopt op snein 9 septimber 1804 yn Oostzaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 5 april 1834 yn Zaandam, 29 jier âld.
(2) troude, 33 jier âld, op snein 28 febrewaris 1836 yn Zaandam mei Tayke Zeilemaker, 37 jier âld. Tayke is berne op woansdei 16 maaie 1798 yn Kolhorn, dochter fan Teltjer Aukes Zeilemaker en Maartje Cornelis Saaff. Sy is doopt op snein 20 maaie 1798 yn Kolhorn. Tayke is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1874 yn Zaandam, 75 jier âld.
Bern fan Dirk en Aagje:
1 Cornelia Kan, berne op woansdei 5 maaie 1830 yn Zaandam. Cornelia is ferstoarn op woansdei 2 juni 1880 yn Zaandam, 50 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
2 Jopje Kan, berne op woansdei 11 juli 1832 yn Zaandam. Jopje is ferstoarn op moandei 19 maaie 1913 yn Nieuwveen, 80 jier âld. Jopje bluwde net troud.
Berop:
"bekwaam costuumnaaister voor de groote lui" (volgens Klaas Kan Kzn in zijn herinneringen)
Bern fan Dirk en Tayke:
3 Klaas Kan, berne op freed 25 augustus 1837 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 18 maaie 1839 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Klaas Kan, berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam. Folgje 32.
21 Dirk Moen is berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 16 april 1797 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 5 septimber 1857 yn Oostzaandam, 60 jier âld. Dirk troude, 28 jier âld, op snein 18 desimber 1825 yn Zaandam mei Eefje Osseman, 28 jier âld. Eefje is berne op snein 19 novimber 1797 yn Oostzaandam. Eefje is ferstoarn op freed 5 jannewaris 1866 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Dirk en Eefje:
1 Jobje Moen, berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam. Folgje 33.
2 Jannetje Moen, berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam. Folgje 34.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam. Folgje 35.
4 Trijntje Moen, berne op tiisdei 16 juni 1835 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op sneon 2 juli 1836 yn Zaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op woansdei 19 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 6 septimber 1837 yn Zaandam, 1 moanne âld.
6 Trijntje Moen, berne op tongersdei 18 oktober 1838 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 14 juni 1878 yn Zaandam, 39 jier âld. Trijntje bluwde net troud.
22 Klaas Moen is berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 28 oktober 1798 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn. Klaas troude, 34 jier âld, op woansdei 10 april 1833 yn Dinteloord mei Cornelia Binkhorst, 24 jier âld. Cornelia is berne op moandei 3 oktober 1808 yn Dinteloord, dochter fan Pieter Binkhorst en Adriana Dingemanse Burgers. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Dinteloord. Cornelia is ferstoarn op freed 31 oktober 1845 yn Amsterdam, 37 jier âld.
Bern fan Klaas en Cornelia:
1 Cornelis Moen. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1833 yn Dinteloord.
2 Cornelis Moen, berne op snein 14 oktober 1832 yn Dinteloord. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1833 yn Dinteloord, 7 moannen âld.
23 Jan Moen is berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 26 april 1807 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 29 augustus 1846 yn Zaandam, 39 jier âld. Jan:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 10 febrewaris 1831 yn Koog aan de Zaan mei Catharina Hendrika Emous, 27 jier âld. Catharina is berne op sneon 19 maart 1803 yn Haarlem, dochter fan Barend Emous en Jansje Bouwman. Catharina is ferstoarn op sneon 18 desimber 1841 yn Zaandam, 38 jier âld.
(2) troude, 36 jier âld, op snein 17 septimber 1843 yn Zaandam mei Neeltje de Leeuw, 36 jier âld. Neeltje is berne op snein 9 augustus 1807 yn Oostzaan, dochter fan Jacob de Leeuw en Trijntje Staphorst. Neeltje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1881 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Jan en Catharina:
1 Muus Moen, berne op tiisdei 23 augustus 1831 yn Zaandam. Muus is ferstoarn op snein 21 oktober 1849 yn Zaandam, 18 jier âld. Muus bluwde net troud.
2 Jansje Moen, berne op sneon 20 juli 1833 yn Zaandam. Jansje is ferstoarn op moandei 1 maaie 1854 yn Zaandam, 20 jier âld. Jansje bluwde net troud.
3 Pieter Moen, berne op moandei 18 april 1836 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op moandei 20 desimber 1915 yn Zaandam, 79 jier âld. Pieter bluwde net troud.
4 Jan Moen, berne op tiisdei 22 maaie 1838 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 1852 yn Zaandam, 14 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
5 Dirk Moen, berne op tongersdei 10 april 1845 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 4 maaie 1877 yn Bloemendaal, 32 jier âld. Dirk bluwde net troud.
24 Pieter Moen is berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 14). Hy is doopt op snein 11 novimber 1810 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 6 oktober 1843 yn Zaandam, 32 jier âld. Pieter:
(1) troude, 20 jier âld, op snein 25 septimber 1831 yn Zaandam mei Maria Johanna Heeme, 27 jier âld. Maria is berne op moandei 9 jannewaris 1804 yn Zaandam. Maria is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1840 yn Zaandam, 36 jier âld.
(2) troude, 29 jier âld, op snein 8 maart 1840 yn Zaandam mei Tieske Blankert, 26 jier âld. Tieske is berne op tiisdei 24 augustus 1813 yn Zaandam. Tieske is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Bern fan Pieter en Maria:
1 Paulina Johanna Moen. Folgje 36.
Bern fan Pieter en Tieske:
2 Dirk Moen, berne op woansdei 4 jannewaris 1837 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 20 febrewaris 1857 yn Zaandam, 20 jier âld. Dirk bluwde net troud.
3 Jobje Moen, berne op freed 18 febrewaris 1842 yn Zaandam. Jobje is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1842 yn Zaandam, 7 moannen âld.
4 Lotje Moen, berne op freed 24 novimber 1843 yn Zaandam. Lotje is ferstoarn op tiisdei 10 juli 1855 yn Zaandam, 11 jier âld.
25 Pietertje Kan is berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 16) en Trijntje Barends. Sy is doopt op tongersdei 29 maaie 1800 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op snein 9 maaie 1858 yn Zaandam, 58 jier âld.
Berop:
1833     dienstbode
Diversen:
1829     Pietertje woont (ongehuwd) in bij Gt Nomen aan de Oostzijde
Pietertje troude, 33 jier âld, op snein 16 juni 1833 yn Zaandam mei Jan Dekker, 31 jier âld. Jan is berne op woansdei 2 septimber 1801 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Dekker en Aaltje Smit. Jan is ferstoarn op snein 1 desimber 1850 yn Zaandam, 49 jier âld.
Beroppen:
fan 1833 oant 1842     pelder
1839     molenaar
1850     arbeider
Bern fan Pietertje en Jan:
1 Trijntje Dekker, berne op moandei 31 maart 1834 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 24 oktober 1834 yn Zaandam, 6 moannen âld.
2 Trijntje Dekker, berne op tiisdei 18 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 23 maaie 1853 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Pietertje Dekker, berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam. Folgje 37.
4 Aagje Dekker, berne op freed 1 april 1842 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 14 desimber 1850 yn Zaandam, 8 jier âld.
26 Maartje Kan is berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Kan (sjoch 17) en Pietertje Hengermeulen. Sy is doopt op snein 22 maaie 1808 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 13 april 1882 yn Jisp, 73 jier âld.
Berop:
dienstmeisje
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 11 novimber 1827 yn Zaandam mei Arend Exalto, 24 jier âld. Arend is berne op snein 23 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, soan fan Adriaan Exalto en Grietje Duijves. Hy is doopt op snein 9 maart 1823 yn Oostzaandam. Arend is ferstoarn op moandei 26 maart 1877 yn Jisp, 74 jier âld.
Beroppen:
1827     molenmaker
fan 1828 oant 1877     timmerman
Bern fan Maartje en Arend:
1 Pieter Exalto, berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam. Folgje 38.
2 Geertje Exalto, berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp. Folgje 39.
3 Petronella Exalto, berne op snein 30 oktober 1831 yn Jisp. Petronella is ferstoarn op freed 16 novimber 1832 yn Jisp, 1 jier âld.
4 Adriaan Exalto, berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp. Folgje 40.
5 Petronella Exalto, berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp. Folgje 41.
6 Jacob Exalto, berne op tongersdei 17 maaie 1838 yn Jisp. Jacob is ferstoarn op moandei 12 juni 1843 yn Jisp, 5 jier âld.
7 Hendrik Exalto, berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp. Folgje 42.
8 Aaltje Exalto, berne op tongersdei 15 juni 1843 yn Jisp. Aaltje is ferstoarn op moandei 31 jannewaris 1848 yn Jisp, 4 jier âld.
9 Trijntje Exalto, berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp. Folgje 43.
10 Aaltje Exalto, berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp. Folgje 44.
11 Jacob Exalto, berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp. Folgje 45.
27 Cornelis Kan, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Hy is doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 novimber 1854 yn Zaandam, 46 jier âld.
Beroppen:
fan 1825 oant 1835     milicien bij de 17e afd. infanterie (De 17e Afdeling Infanterie was samengesteld uit: 36e Bataljon Jagers, 36e, 37e en 38e Bataljon Infanterie Nationale Militie.)
1837     timmerman (-sknecht)
fan 1839 oant 1854     molenmaker
Belijdenis:
27-02-1825     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Cornelis troude, 25 jier âld, op woansdei 6 febrewaris 1833 yn Zaandam mei Eijtje Luijten, 24 jier âld. Eijtje is berne op tiisdei 11 oktober 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Luijten en Elsje Nieuwkamp. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Oostzaandam. Eijtje is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1866 yn Zaandam, 57 jier âld.
Beroppen:
1833     dienstbode
1865     winkelierster
Bern fan Cornelis en Eijtje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 24 maart 1835 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1840 yn Zaandam, 4 jier âld.
2 Pieter Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 16 oktober 1852 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Jacob Kan, berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam. Folgje 46.
4 Elsje Kan, berne op sneon 14 maart 1840 yn Zaandam. Elsje is ferstoarn op tiisdei 8 augustus 1865 yn Zaandam, 25 jier âld. Elsje bluwde net troud.
Berop:
oant 1865     dienstbode
5 Klaas Kan, berne op tiisdei 15 juni 1841 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 16 maaie 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Jan Kan, berne op moandei 10 april 1843 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op snein 27 desimber 1891 yn Zaandam, 48 jier âld. Jan bluwde net troud.
Berop:
oant 1891     straatmaker
7 Cornelis Kan, berne op snein 1 septimber 1844 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 12 novimber 1844 yn Zaandam, 2 moannen âld.
8 Klaas Kan, berne op snein 28 desimber 1845 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 20 febrewaris 1847 yn Zaandam, 1 jier âld.
9 Simon Kan, berne op tongersdei 11 febrewaris 1847 yn Zaandam. Simon is ferstoarn op sneon 27 febrewaris 1847 yn Zaandam, 16 dagen âld.
10 Klaas Kan, berne op freed 6 april 1849 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 24 april 1849 yn Zaandam, 18 dagen âld.
11 Aagje Kan, berne op sneon 7 septimber 1850 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op moandei 25 novimber 1850 yn Zaandam, 2 moannen âld.
12 Aagje Kan, berne op snein 30 novimber 1851 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 26 maart 1853 yn Zaandam, 1 jier âld.
28 Jacob Kan is berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Jacob is ferstoarn op snein 11 novimber 1866 yn Zaandam, 54 jier âld.
Berop:
fan 1836 oant 1866     kleermaker
Belijdenis:
26-02-1832     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Signalement:
1844     Signalement (genoteerd bij keuring voor mil.dienst): "Lengte 1 el, 6 palm, 0 duim en 8 streep; aangezigt: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: groot; mond: ordinair; kin: rond; haar: bruin". (Jacob werd vrijgeloot voor de militaire dienst)
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1836 yn Zaandam mei Antje Briel, 26 jier âld. Antje is berne op woansdei 3 jannewaris 1810 yn Wormerveer, dochter fan Klaas Andriesz. Briel en Magteltje Jacobs Dekker. Sy is doopt op woansdei 14 febrewaris 1810 yn Wormerveer. Antje is ferstoarn op snein 20 novimber 1870 yn Zaandam, 60 jier âld.
Berop:
1836     dienstbode
Bern fan Jacob en Antje:
1 Klaas Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Folgje 47.
2 Willem Kan, berne op snein 18 novimber 1838 yn Zaandam. Willem is ferstoarn op tongersdei 5 novimber 1885 yn Zaandam, 46 jier âld. Willem bluwde net troud.
Beroppen:
opzichter
suppoost
Diversen:
Willem werd vrijgeloot voor militaire dienst.
3 Jacob Kan, berne op moandei 27 jannewaris 1840 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op snein 5 april 1840 yn Zaandam, 2 moannen âld.
4 Jacob Kan, berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam. Folgje 48.
5 Cornelis Kan, berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam. Folgje 49.
6 Aagje Kan, berne op freed 8 novimber 1844 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 15 novimber 1846 yn Zaandam, 2 jier âld.
7 Magteltje Kan, berne op tiisdei 9 desimber 1845 yn Zaandam. Magteltje is ferstoarn op moandei 22 desimber 1845 yn Zaandam, 13 dagen âld.
8 Andries Kan, berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam. Folgje 50.
9 Jan Willem Kan, berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam. Folgje 51.
29 Jan Kan is berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Jan is ferstoarn op moandei 6 oktober 1856 yn Hoorn, 42 jier âld.
Berop:
fan 1829 oant 1855     olieslager(-sknecht)
Belijdenis:
23-02-1834     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Jan troude, 23 jier âld, op snein 2 juli 1837 yn Zaandam mei Trijntje van Elsland, 23 jier âld. Trijntje is berne op freed 4 maart 1814 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas van Elsland en Guurtje Zoon. Trijntje is ferstoarn op sneon 7 septimber 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Berop:
oant 1867     winkelierster
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam. Folgje 52.
2 Klaas Kan, berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam. Folgje 53.
3 Guurtje Kan, berne op tiisdei 25 jannewaris 1842 yn Zaandam. Guurtje is ferstoarn op freed 27 oktober 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Guurtje Kan, berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam. Folgje 54.
5 Maartje Kan, berne op tongersdei 23 april 1846 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op freed 31 maart 1848 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Maartje Kan, berne op woansdei 7 maart 1849 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 18 desimber 1867 yn Zaandam, 18 jier âld. Maartje bluwde net troud.
7 Adriana Kan, berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam. Folgje 55.
8 Trijntje Kan, berne op sneon 21 jannewaris 1854 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1854 yn Zaandam, 1 moanne âld.
30 Trijntje Kan is berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Trijntje is ferstoarn op sneon 14 oktober 1854 yn Zaandam, 35 jier âld.
Berop:
fan 1839 oant 1844     naaister
Belijdenis:
1830     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Trijntje troude, 24 jier âld, op snein 31 maart 1844 yn Zaandam mei Jan Meijn, 26 jier âld. Jan is berne op tiisdei 9 septimber 1817 yn Zaandam, soan fan Pieter Meijn en Aagje Meijnders. Jan is ferstoarn op woansdei 7 april 1886 yn Zaandam, 68 jier âld.
Berop:
fan 1844 oant 1886     timmerman
Bern fan Trijntje en Jan:
1 Pieter Meijn, berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam). Folgje 56.
31 Maartje Kan is berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 18) en Aagje Groot. Maartje is ferstoarn op tiisdei 30 april 1867 yn Zaandam, 41 jier âld.
Belijdenis:
1844     Doopsgezinde kerk Westzaandam
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 4 maaie 1845 yn Zaandam mei Klaas Bernhard, 30 jier âld. Klaas is berne op tongersdei 5 maaie 1814 yn Oud Loosdrecht, soan fan Harman Barnhard en Gerritje van der Sluijs. Klaas is ferstoarn op tongersdei 29 oktober 1874 yn Zaandam, 60 jier âld.
Beroppen:
fan 1845 oant 1863     agent van politie
21-12-1849     Klaas was politieagent in Zaandam vanaf 29 December 1849
Bern fan Maartje en Klaas:
1 Gerritje Bernhard, berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam. Folgje 57.
2 Jacob Bernhard, berne op tiisdei 28 novimber 1848 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op woansdei 16 juli 1851 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Aagje Bernhard, berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam. Folgje 58.
4 Herman Bernhard, berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam. Folgje 59.
1841_klaas.jpg 1843_maartje.jpg
1 1841 Klaas
2 1843 Maartje
32 Klaas Kan (ôfb. 1) is berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam, soan fan Dirk Kan (sjoch 20) en Tayke Zeilemaker. Klaas is ferstoarn op freed 4 juli 1919 yn Zaandam, 77 jier âld.
Beroppen:
fan 1853 oant 1901     timmerman
1882     huistimmerman, houtzager
fan 1906 oant 1919     koopman in heipalen
Klaas troude, 30 jier âld, op tongersdei 28 septimber 1871 yn Zaandam mei Maartje Verlaan (ôfb. 2), 28 jier âld. Maartje is berne op woansdei 22 febrewaris 1843 yn Zaandam, dochter fan Klaas Verlaan en Aukie Kroon. Maartje is ferstoarn op snein 25 jannewaris 1931 yn Zaandam, 87 jier âld.
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam. Folgje 60.
2 Cornelia Kan, berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam. Folgje 61.
3 Margaretha Kan, berne op tongersdei 15 febrewaris 1877 yn Zaandam. Margaretha is ferstoarn op tongersdei 9 augustus 1877 yn Zaandam, 5 moannen âld.
4 Klaas Kan, berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam. Folgje 62.
33 Jobje Moen is berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Jobje is ferstoarn op snein 26 maaie 1878 yn Zaandam, 52 jier âld. Jobje troude, 26 jier âld, op snein 6 febrewaris 1853 yn Zaandam mei Hendrik Bart, 21 jier âld. Hendrik is berne op sneon 10 septimber 1831 yn Zaandam, soan fan Pieter Bart en Magdalena Pennemes. Hendrik is ferstoarn op moandei 21 septimber 1908 yn Zaandam, 77 jier âld.
Berop:
tuinman
Bern fan Jobje en Hendrik:
1 Pieter Bart, berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam. Folgje 63.
2 Dirk Bart, berne op moandei 14 augustus 1854 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 2 maaie 1864 yn Zaandam, 9 jier âld.
3 Cornelis Bart, berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam. Folgje 64.
4 Herman Bart, berne op tiisdei 31 maaie 1859 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op sneon 3 desimber 1859 yn Zaandam, 6 moannen âld.
5 Jan Bart, berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam. Folgje 65.
6 Magdalena Bart, berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam. Folgje 66.
7 Eefje Bart, berne op sneon 28 april 1866 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1867 yn Zaandam, 9 moannen âld.
8 Dirk Bart, berne op freed 8 maaie 1868 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 24 augustus 1868 yn Zaandam, 3 moannen âld.
9 Herman Bart, berne op tongersdei 13 jannewaris 1870 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op tiisdei 1 maart 1870 yn Zaandam, 1 moanne âld.
34 Jannetje Moen is berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Jannetje is ferstoarn op moandei 23 juli 1866 yn Zaandam, 36 jier âld. Jannetje troude, 24 jier âld, op snein 19 novimber 1854 yn Zaandam mei Christiaan Schenk, 23 jier âld. Christiaan is berne op moandei 18 april 1831 yn Zaandam, soan fan Albert Schenk en Christina Engel. Christiaan is ferstoarn op tongersdei 24 septimber 1903 yn Zaandam, 72 jier âld.
Bern fan Jannetje en Christiaan:
1 Christina Schenk, berne op tongersdei 23 augustus 1855 yn Zaandam. Christina is ferstoarn op tiisdei 11 febrewaris 1862 yn Zaandam, 6 jier âld.
2 Dirk Schenk, berne op sneon 30 maaie 1857 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 11 juli 1857 yn Zaandam, 1 moanne âld.
3 Eefje Schenk, berne op tiisdei 1 maart 1859 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1869 yn Zaandam, 10 jier âld.
4 Albert Schenk, berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam. Folgje 67.
5 Dirk Schenk, berne op tongersdei 21 jannewaris 1864 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 25 april 1870 yn Zaandam, 6 jier âld.
35 Cornelis Moen is berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam, soan fan Dirk Moen (sjoch 21) en Eefje Osseman. Cornelis is ferstoarn op moandei 11 maaie 1885 yn Zaandam, 53 jier âld. Cornelis troude, 38 jier âld, op snein 14 augustus 1870 yn Zaandam mei Guurtje Huijsman, 36 jier âld. Guurtje is berne op tiisdei 13 maaie 1834 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Schouten. Guurtje is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Zaandam, 44 jier âld.
Bern fan Cornelis en Guurtje:
1 Dirk Moen, berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam. Folgje 68.
2 Klaas Moen, berne op woansdei 2 septimber 1874 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 25 septimber 1875 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 1 septimber 1877 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 moannen âld.
36 Paulina Johanna Moen, dochter fan Pieter Moen (sjoch 24) en Maria Johanna Heeme. Paulina is ferstoarn. Paulina troude mei Ulders.
37 Pietertje Dekker is berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam, dochter fan Jan Dekker en Pietertje Kan (sjoch 25). Pietertje is ferstoarn op tongersdei 23 novimber 1876 yn Zaandam, 37 jier âld.
Berop:
dienstbode
Pietertje troude, 24 jier âld, op snein 19 juni 1864 yn Zaandam mei Pieter Boes, 31 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 4 juni 1833 yn Zaandam, soan fan Barent Boes en Neeltje Bas. Pieter is ferstoarn op snein 6 oktober 1901 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Pietertje en Pieter:
1 Barend Boes, berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam. Folgje 69.
2 Neeltje Boes, berne op moandei 24 septimber 1866 yn Zaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1869 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Jan Boes, berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam. Folgje 70.
4 Neeltje Boes, berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam. Folgje 71.
5 Aagje Boes, berne op moandei 27 juli 1874 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op tongersdei 28 desimber 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Aagje bluwde net troud.
38 Pieter Exalto is berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Pieter is ferstoarn op moandei 19 desimber 1904 yn Wormer, 76 jier âld.
Berop:
timmerman
Pieter:
(1) troude, 36 jier âld, op sneon 7 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Koeman, 31 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 14 novimber 1832 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Koeman en Grietje Piet. Jannetje is ferstoarn op tiisdei 23 augustus 1870 yn Wormer, 37 jier âld.
(2) troude, 43 jier âld, op snein 19 novimber 1871 yn Wormer mei Hendrikje Huijsman, 41 jier âld. Hendrikje is berne op woansdei 31 maart 1830 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Bakker. Hendrikje is ferstoarn op woansdei 8 maaie 1918 yn Wormer, 88 jier âld.
Bern fan Pieter en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer. Folgje 72.
2 Grietje Exalto, berne op freed 22 maaie 1857 yn Jisp. Folgje 73.
3 Arend Exalto, berne op tongersdei 14 febrewaris 1861 yn Jisp. Arend is ferstoarn op moandei 4 maart 1861 yn Jisp, 18 dagen âld.
4 Geertje Exalto, berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer. Folgje 74.
39 Geertje Exalto is berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Geertje is ferstoarn op snein 24 maart 1889 yn de Beemster, 59 jier âld.
Berop:
dienstbode
Geertje troude, 26 jier âld, op snein 15 juni 1856 yn de Beemster mei Pieter Dinkla, 33 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 30 juli 1822 yn de Beemster, soan fan Gerrit Dinkla en Neeltje Heijns. Pieter is ferstoarn op moandei 6 desimber 1897 yn de Beemster, 75 jier âld.
Berop:
warmoezenier
Bern fan Geertje en Pieter:
1 Neeltje Dinkla, berne op tiisdei 30 novimber 1847 yn de Beemster. Folgje 75.
2 Arie Dinkla, berne op tiisdei 10 juni 1851 yn de Beemster. Folgje 76.
40 Adriaan Exalto is berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Adriaan is ferstoarn op freed 11 juni 1909 yn Jisp, 75 jier âld. Adriaan troude, 26 jier âld, op snein 12 febrewaris 1860 yn Wormer mei Maartje Bakker, 31 jier âld. Maartje is berne op snein 1 febrewaris 1829 yn Graft, dochter fan Klaas Bakker en Pietertje Kwadijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1895 yn Jisp, 66 jier âld.
Berop:
dienstmeisje
Bern fan Adriaan en Maartje:
1 Arend Exalto, berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp. Folgje 77.
2 Pietertje Exalto, berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp. Folgje 78.
41 Petronella Exalto is berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Petronella is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1919 yn Amsterdam, 82 jier âld. Petronella troude, 22 jier âld, op snein 16 maaie 1858 yn Jisp mei Gerrit Brussel, 25 jier âld. Gerrit is berne op snein 17 febrewaris 1833 yn Zaandijk, soan fan Jan Brussel en Trijntje de Boer. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 1 jannewaris 1903 yn Amsterdam, 69 jier âld.
Beroppen:
1858     werkman
1882     schipper
fan 1893 oant 1896     werkman
Bern fan Petronella en Gerrit:
1 Trijntje Brussel, berne op freed 6 maaie 1859 yn Wormerveer. Trijntje is ferstoarn op snein 4 novimber 1866 yn Charlois, 7 jier âld.
Diversen:
Trijntje wordt in sommige archieven Catharina genoemd. Op haar geboorteakte staat: Trijntje.
2 Maria Brussel, berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam. Folgje 79.
3 Arend Brussel, berne op tongersdei 28 juli 1864 yn Rotterdam. Arend is ferstoarn op tiisdei 22 novimber 1864 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
4 Geertruida Brussel, berne op moandei 22 jannewaris 1866 yn Rotterdam. Geertruida is ferstoarn op moandei 26 augustus 1918 yn Amsterdam, 52 jier âld. Geertruida bluwde net troud.
Berop:
zakkenstopster
5 Petronella Catharina Brussel, berne op tiisdei 18 oktober 1870 yn Rotterdam. Petronella is ferstoarn op freed 10 febrewaris 1871 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
6 Elisabeth Brussel, berne op freed 12 april 1872 yn Wormer. Folgje 80.
7 Alida (Aaltje) Brussel, berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer. Folgje 81.
8 Catharina (Trijntje) Brussel, berne op moandei 20 maaie 1878 yn Wormerveer. Folgje 82.
42 Hendrik Exalto is berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Hendrik is ferstoarn op woansdei 8 novimber 1911 yn Purmerend, 70 jier âld.
Berop:
pakhuisknecht
Hendrik:
(1) troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Frikke, 23 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 17 febrewaris 1841 yn de Beemster, dochter fan Harm Frikke en Louisa Lampe. Jannetje is ferstoarn op moandei 26 augustus 1878 yn Purmerend, 37 jier âld.
(2) troude, 38 jier âld, op snein 2 novimber 1879 yn Wijdewormer mei Bregtje Haan, 41 jier âld. Bregtje is berne op freed 19 jannewaris 1838 yn Wijdewormer, dochter fan Jan Haan en Maartje Blaauw. Bregtje is ferstoarn op freed 23 novimber 1906 yn Purmerend, 68 jier âld.
Bern fan Hendrik en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op tiisdei 24 jannewaris 1865 yn Purmerend. Maartje is ferstoarn op moandei 28 desimber 1868 yn Purmerend, 3 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer. Folgje 83.
3 Louise Exalto, berne op freed 13 jannewaris 1871 yn Wijdewormer. Louise is ferstoarn op tiisdei 11 april 1871 yn Wijdewormer, 2 moannen âld.
4 Louise Exalto, berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer. Folgje 84.
5 Arend Exalto, berne yn oktober 1874 yn Purmerend. Arend is ferstoarn op tiisdei 9 maart 1875 yn Purmerend, 5 moannen âld.
43 Trijntje Exalto is berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Trijntje is ferstoarn op freed 11 febrewaris 1938 yn Purmerend, 92 jier âld.
Berop:
1868     dienstbode
Trijntje troude, 22 jier âld, op snein 24 maaie 1868 yn Jisp mei Dirk Olij, 20 jier âld. Dirk is berne op moandei 27 maart 1848 yn de Beemster, soan fan Cornelis Olij en Dirkje Visser. Dirk is ferstoarn op tongersdei 9 maaie 1901 yn Kwadijk, 53 jier âld.
Berop:
arbeider
Bern fan Trijntje en Dirk:
1 Maartje Olij, berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn de Beemster. Folgje 85.
2 Cornelis Olij, berne op sneon 25 febrewaris 1871 yn de Beemster. Cornelis is ferstoarn op sneon 11 maart 1871 yn de Beemster, 14 dagen âld.
3 Cornelis Olij, berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer. Folgje 86.
4 Derkje Olij, berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer. Folgje 87.
5 Arend Olij, berne op tongersdei 7 septimber 1876 yn Wijdewormer. Arend is ferstoarn op tiisdei 26 desimber 1876 yn Wijdewormer, 3 moannen âld.
6 Arend Olij, berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer. Folgje 88.
7 Jacob Olij, berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk. Folgje 89.
8 Henderik Olij, berne op tiisdei 8 febrewaris 1887 yn Kwadijk. Henderik is ferstoarn op tongersdei 8 maart 1888 yn Kwadijk, 1 jier âld.
9 Hendrik Olij, berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk. Folgje 90.
44 Aaltje Exalto is berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Aaltje is ferstoarn op woansdei 20 april 1932 yn Jisp, 84 jier âld. Aaltje troude, 22 jier âld, op snein 8 maaie 1870 yn Jisp mei Jacob Bakker, 27 jier âld. Jacob is berne op freed 12 augustus 1842 yn Wormer, soan fan Jan Bakker en Hiltje van der Laar. Jacob is ferstoarn op freed 19 maart 1926 yn Wormer, 83 jier âld.
Berop:
schilder
Bern fan Aaltje en Jacob:
1 Jan Jacob Bakker, berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer. Folgje 91.
2 Maartje Bakker, berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer. Folgje 92.
3 Hiltje Bakker, berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer. Folgje 93.
4 Willemtje Bakker, berne op snein 24 desimber 1876 yn Wormer. Folgje 94.
5 Geertje Bakker, berne op moandei 9 augustus 1880 yn Wormer. Folgje 95.
6 Grietje Bakker, berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer. Folgje 96.
7 Adrianus Bakker, berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer. Folgje 97.
8 Jacob Bakker, berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer. Folgje 98.
45 Jacob Exalto is berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 26). Jacob is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1920 yn Jisp, 68 jier âld.
Beroppen:
timmerman
Winkelier
Jacob troude, 28 jier âld, op snein 20 juni 1880 yn Jisp mei Maartje Bakker, 26 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 20 juni 1854 yn Jisp, dochter fan Simon Bakker en Angenietje Ofman. Maartje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1940 yn Jisp, 86 jier âld.
Berop:
dienstbode
Bern fan Jacob en Maartje:
1 Maartje Exalto, berne op snein 1 maaie 1881 yn Jisp. Maartje is ferstoarn op moandei 28 maaie 1883 yn Jisp, 2 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp. Folgje 99.
3 Angenietje Exalto, berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp. Folgje 100.
4 Adriaan Exalto, berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp. Folgje 101.
5 Simon Exalto, berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp. Folgje 102.
46 Jacob Kan is berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 27) en Eijtje Luijten. Jacob is ferstoarn op woansdei 27 jannewaris 1892 yn Zaandam, 53 jier âld. Jacob bluwde sûnder bern.
Berop:
fan 1876 oant 1892     winkelier in kruidenierswaren, tapper en slijter
Jacob troude, 37 jier âld, op snein 22 oktober 1876 yn Zaandam mei Aaltje Kat, 35 jier âld. Aaltje is berne op snein 24 jannewaris 1841 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kat en Sijtje Huisman. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1897 yn Zaandam, 56 jier âld.
Berop:
1876     dienstbode
1837_klaas.jpg
3 1837 Klaas
47 Klaas Kan (ôfb. 3) is berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Klaas is ferstoarn op freed 21 desimber 1883 yn Zaandam, 46 jier âld.
Beroppen:
1862     logementsbediende
fan 1865 oant 1876     hofmeester
fan 1877 oant 1883     bierhandelaar
Diversen:
fan 02-05-1856 oant 15-05-1861     Klaas is in dienst. "Ligting 1856, lotingnummer 108". Hij diende in het 5e Regiment Infanterie
Klaas troude, 24 jier âld, op snein 1 juni 1862 yn Wormerveer mei Maria (Mietje) van Amersfoort, 26 jier âld. Mietje is berne op woansdei 14 oktober 1835 yn Wormerveer, dochter fan Hendrik van Amersfoort en Antje Stroo. Mietje is ferstoarn op tiisdei 20 maaie 1913 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Bern fan Klaas en Mietje:
1 Jacob Kan, berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam. Folgje 103.
2 Antje Kan, berne op woansdei 11 jannewaris 1865 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op freed 7 septimber 1866 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Antje Kan, berne op tongersdei 8 augustus 1867 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op snein 29 septimber 1867 yn Zaandam, 1 moanne âld.
4 Hendrik Willem Kan, berne op moandei 26 juli 1869 yn Zaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 9 augustus 1872 yn Zaandam, 3 jier âld.
5 Pieter Kan, berne op tongersdei 10 augustus 1871 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 augustus 1871 yn Zaandam, 19 dagen âld.
6 Hendrik Willem Kan, berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam. Folgje 104.
7 Anna Maria Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1877 yn Zaandam. Anna is ferstoarn op freed 2 novimber 1877 yn Zaandam, 2 moannen âld.
1841_jacob.jpg 1847_trijntje_kef.jpg
4 1841 Jacob
5 1847 Trijntje Kef
48 Jacob Kan (ôfb. 4) is berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Jacob is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1920 yn Zaandam, 79 jier âld.
Beroppen:
1855     scholier
1871     verversknecht
fan 1876 oant 1920     schilder(-sknecht)
Jacob troude, 30 jier âld, op snein 26 maart 1871 yn Zaandam mei Trijntje Kef (ôfb. 5), 24 jier âld. Trijntje is berne op freed 12 maart 1847 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kef en Aaltje Kat. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1921 yn Zaandam, 74 jier âld.
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Jacob en Trijntje:
1 Antje Kan, berne op woansdei 9 oktober 1872 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 jier âld.
2 Klaas Kan, berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam. Folgje 105.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam. Folgje 106.
49 Cornelis Kan is berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 maaie 1908 yn Amsterdam, 65 jier âld. Cornelis bluwde sûnder bern.
Beroppen:
fan 1842 oant 1878     banketbakker
1855     scholier
oant 16-05-1908     chefkok
Diversen:
Cornelis was vrijgeloot voor de militaire dienst, maar heeft toch gediend als plaatsvervanger "van no 2 lighting 1864 uit Ursem"
Cornelis troude, 33 jier âld, op woansdei 20 septimber 1876 yn Zaandam mei Bregitta Nieuwenhuis, 36 jier âld. Bregitta is berne op sneon 12 septimber 1840 yn Zaandam, dochter fan Klaas Nieuwenhuis en Zwaantje Mulder. Bregitta is ferstoarn op tiisdei 6 oktober 1931 yn Nieuwveen, 91 jier âld.
1847_andries.jpg 1847_trijntje_sauer.jpg
6 1847 Andries
7 1847 Trijntje Sauer
50 Andries Kan (ôfb. 6) is berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Andries is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1902 yn Amsterdam, 55 jier âld.
Berop:
fan 1871 oant 1902     gasfitter vast werkman bij de gasfabrieken
Diversen:
Andries was "uit hoofde van ligchaamsgebreken" vrijgesteld van dienst
Andries troude, 23 jier âld, op snein 21 maaie 1871 yn Zaandam mei Trijntje Sauer (ôfb. 7), 23 jier âld. Trijntje is berne op snein 21 novimber 1847 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Sauer en Trijntje Stolp. Trijntje is ferstoarn op woansdei 21 desimber 1921 yn Schoten, 74 jier âld.
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Andries en Trijntje:
1 Trijntje Kan, berne op freed 23 augustus 1872 yn Enkhuizen. Trijntje is ferstoarn op freed 20 oktober 1876 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Anna Cornelia Kan, berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie. Folgje 107.
3 Jacob Kan, berne op sneon 23 jannewaris 1875 yn Krommenie. Jacob is ferstoarn op snein 12 novimber 1876 yn Amsterdam, 1 jier âld.
4 Willem Jakob Kan, berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam. Folgje 108.
5 Andries Kan, berne op woansdei 11 septimber 1878 yn Amsterdam. Andries is ferstoarn op tiisdei 27 april 1880 yn Amsterdam, 1 jier âld.
6 Catharina Hendrika Kan, berne op snein 28 maart 1880 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op tiisdei 30 novimber 1880 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Bregitte Elisabeth Kan, berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam. Folgje 109.
8 Cornelis Kan, berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam. Folgje 110.
9 Andries Kan, berne op moandei 16 juli 1888 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op snein 23 juni 1889 yn Haarlem, 11 moannen âld.
10 Jacob Kan, berne op sneon 1 febrewaris 1890 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op moandei 7 april 1890 yn Haarlem, 2 moannen âld.
1850_jan.jpg
8 1850 Jan
51 Jan Willem Kan (ôfb. 8) is berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 28) en Antje Briel. Jan is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Leiden, 28 jier âld.
Beroppen:
17-03-1870     logementsbediende
fan 1874 oant 1878     sociëteitsbediende
Militaire dienst:
fanôf 10-05-1870     7e regiment infanterie
Signalement:
17-03-1870     Lengte 1,67 m;ovaal aangezicht;hooog voorhoofd;grijze ogen;gewone neus en mond;bruin haar
Jan troude, 24 jier âld, op woansdei 27 maaie 1874 yn Haarlem mei Jakoba Lennings, 19 jier âld. Jakoba is berne op woansdei 5 juli 1854 yn Haarlem, dochter fan Jacobus Johannes Lennings en Anna Catharina Hessels. Jakoba is ferstoarn op sneon 5 septimber 1925 yn Haarlem, 71 jier âld.
Berop:
1898     winkelierster
Bern fan Jan en Jakoba:
1 Anna Catharina Kan, berne op snein 14 febrewaris 1875 yn Haarlem. Anna is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1881 yn Haarlem, 5 jier âld.
2 Brigitta Cornelia Kan, berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem. Folgje 111.
3 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem. Folgje 112.
52 Aagje Kan is berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Aagje is ferstoarn op tongersdei 26 juni 1919 yn Alkmaar, 81 jier âld.
Berop:
1862     dienstbode
Aagje:
(1) troude, 30 jier âld, op snein 10 maaie 1868 yn Koedijk mei Arie Hartland, 26 jier âld. Arie is berne op snein 2 jannewaris 1842 yn Koedijk, soan fan Gerrit Hartland en Neeltje Bakker. Arie is ferstoarn op sneon 4 desimber 1875 yn Koedijk, 33 jier âld.
Berop:
1868     visser
(2) troude, 42 jier âld, op sneon 12 juni 1880 yn Koedijk mei Jan Verhoeve, 43 jier âld. Jan is berne op freed 20 jannewaris 1837 yn Alkmaar, soan fan Pieter Verhoeve en Bernardina Vroon. Jan is ferstoarn op freed 3 juni 1910 yn Alkmaar, 73 jier âld.
Beroppen:
1880     arbeider
1900     koopman
Bern fan Aagje en Arie:
1 Jan Hartland, berne op sneon 17 juli 1869 yn Koedijk. Jan is ferstoarn op freed 27 augustus 1869 yn Koedijk, 1 moanne âld.
2 Trijntje Hartland, berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk. Folgje 113.
3 Neeltje Hartland, berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk. Folgje 114.
4 Jan Hartland, berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk. Folgje 115.
Bern fan Aagje en Jan:
5 Geertje Verhoeve, berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar. Folgje 116.
53 Klaas Kan is berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Klaas is ferstoarn op snein 17 desimber 1916 yn Delft, 76 jier âld.
Berop:
fan 1862 oant 1883     olieslager (-sknecht)
Klaas troude, 32 jier âld, op snein 17 maart 1872 yn Zaandam mei Neeltje Rot, 26 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 juni 1845 yn Westzaan, dochter fan Cornelis Rot en Trijntje Prins. Neeltje is ferstoarn op woansdei 19 desimber 1923 yn Delft, 78 jier âld.
Berop:
1872     dienstbode
Bern fan Klaas en Neeltje:
1 Jan Kan, berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam. Folgje 117.
2 Trijntje Kan, berne op tiisdei 14 oktober 1873 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 19 febrewaris 1875 yn Delft, 1 jier âld.
3 Trijntje Kan, berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft. Folgje 118.
4 Grietje Kan, berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft. Folgje 119.
5 Aagje Kan, berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft. Folgje 120.
6 Jansje Kan, berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft. Folgje 121.
54 Guurtje Kan is berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Guurtje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1916 yn Zaandam, 71 jier âld.
Berop:
fan 1862 oant 1868     dienstbode
Guurtje troude, 23 jier âld, op snein 8 maart 1868 yn Zaandam mei Willem Onrust, 28 jier âld. Willem is berne op tongersdei 6 febrewaris 1840 yn Oostzaan, soan fan Pieter Onrust en Louwieza Koster. Willem is ferstoarn op moandei 30 april 1934 yn Oostzaan, 94 jier âld.
Beroppen:
fan 1868 oant 1902     arbeider
1902     pakhuisknecht
Bern fan Guurtje en Willem:
1 Louise Onrust, berne op tiisdei 9 febrewaris 1869 yn Koedijk. Louise is ferstoarn op snein 20 maart 1881 yn Zaandam, 12 jier âld.
2 Trijntje Onrust, berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam. Folgje 122.
3 Pieter Onrust, berne op snein 21 septimber 1873 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op snein 19 febrewaris 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Pieter bluwde net troud.
Berop:
koopman
4 Jan Onrust, berne op sneon 5 augustus 1876 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 13 juni 1936 yn Oostzaan, 59 jier âld. Jan bluwde net troud.
Berop:
tabakshandelaar
Militaire dienst:
16-12-1895     Wordt gekeurd maar vanwege broederdienst vrijgesteld. (Is absent bij de loting)
5 Douwe Onrust, berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam. Folgje 123.
6 Klaas Onrust, berne op tiisdei 23 desimber 1884 yn Oostzaan. Klaas is ferstoarn op freed 21 augustus 1936 yn Zaandam, 51 jier âld. Klaas bluwde net troud.
55 Adriana Kan is berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 29) en Trijntje van Elsland. Fan de berte is oanjefte dean. Adriana is ferstoarn op tongersdei 21 april 1932 yn Heiloo, 80 jier âld. Adriana troude, 23 jier âld, op snein 9 maaie 1875 yn Koedijk mei Adriaan Koning, 25 jier âld. Adriaan is berne op tiisdei 7 augustus 1849 yn Oostzaan, soan fan Adriaan Koning en Femmetje Oderkerk. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 11 augustus 1927 yn Alkmaar, 78 jier âld.
Beroppen:
fan 1875 oant 1915     visser
1907     veldarbeider
Bern fan Adriana en Adriaan:
1 Trijntje Koning, berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk. Folgje 124.
2 Alida Koning, berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk. Folgje 125.
3 Aagtje Koning, berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk. Folgje 126.
4 Grietje Koning, berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk. Folgje 127.
5 Guurtje Koning, berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk. Folgje 128.
56 Pieter Meijn is berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam), soan fan Jan Meijn en Trijntje Kan (sjoch 30). Pieter is ferstoarn op woansdei 30 maart 1881 yn Purmerend, 34 jier âld.
Berop:
schilder
Pieter troude, 23 jier âld, op snein 15 augustus 1869 yn Zaandam mei Immetje de Groot, 23 jier âld. Immetje is berne op woansdei 11 maart 1846 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas de Groot en Trijntje van der Meer. Immetje is ferstoarn op moandei 6 juni 1898 yn Purmerend, 52 jier âld.
Bern fan Pieter en Immetje:
1 Catharina Elisabeth Meijn, berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan. Folgje 129.
2 Klaas Meijn, berne op freed 5 novimber 1869 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op freed 3 maart 1871 yn Purmerend, 1 jier âld.
3 Elsje Meijn, berne op snein 24 septimber 1871 yn Purmerend. Elsje is ferstoarn op snein 6 maart 1892 yn Purmerend, 20 jier âld. Elsje bluwde net troud.
4 Jan Meijn, berne op moandei 15 desimber 1873 yn Purmerend. Folgje 130.
5 Cornelia Meijn, berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend. Folgje 131.
6 Elisabeth Meijn, berne op tongersdei 28 febrewaris 1878 yn Purmerend. Elisabeth is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1879 yn Purmerend, 1 jier âld.
7 Grietje Meijn, berne op woansdei 19 novimber 1879 yn Purmerend. Grietje is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1880 yn Purmerend, 4 moannen âld.
8 Elisabeth Meijn, berne op woansdei 26 jannewaris 1881 yn Purmerend. Elisabeth is ferstoarn.
57 Gerritje Bernhard is berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Gerritje is ferstoarn op tiisdei 5 augustus 1902 yn Amsterdam, 56 jier âld. Gerritje troude, 26 jier âld, op snein 2 maart 1873 yn Zaandam mei Willem Frederik Klaver, 21 jier âld. Willem is berne op freed 2 maaie 1851 yn Amsterdam, soan fan Willem Klaver en Leentje Catharina van Weijjen. Willem is ferstoarn.
Bern fan Gerritje en Willem:
1 Willem Frederik Klaver, berne op tiisdei 12 oktober 1875 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op moandei 10 jannewaris 1887 yn Amsterdam, 11 jier âld.
2 Gerrit Klaver, berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam. Folgje 132.
3 Herman Philippus Klaver, berne op tongersdei 5 desimber 1878 yn Nieuwer Amstel. Folgje 133.
4 Wilhelmina Frederica Klaver, berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam. Folgje 134.
5 Philippus Klaver, berne op woansdei 1 oktober 1884 yn Amsterdam. Philippus is ferstoarn op sneon 7 april 1888 yn Amsterdam, 3 jier âld.
6 Klaas Klaver, berne op tongersdei 8 juli 1886 yn Amsterdam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1887 yn Amsterdam, 6 moannen âld.
7 Willem Frederik Klaver, berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam. Folgje 135.
58 Aagje Bernhard is berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Aagje is ferstoarn op snein 11 april 1926, 74 jier âld. Aagje troude, 20 jier âld, op snein 20 augustus 1871 yn Zaandam mei Johannes Gerardus van Kessel, 21 jier âld. Johannes is berne op sneon 2 febrewaris 1850 yn Overveen, soan fan Leonardus van Kessel en Maria Miezenbeek. Johannes is ferstoarn op moandei 8 desimber 1930, 80 jier âld.
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Bernardus Jacob van Kessel. Bernardus is ferstoarn.
59 Herman Bernhard is berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam, soan fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 31). Herman is ferstoarn op moandei 17 maart 1919 yn Bloemendaal, 64 jier âld.
Diversen:
In de geboorteakte van Herman wordt de achternaam gespeld als "Bernhard" i.p.v. "Barnhard".
Herman troude, 23 jier âld, op snein 11 novimber 1877 yn Zaandam mei Jansje Hagelmann, 26 jier âld. Jansje is berne op tiisdei 15 april 1851 yn Westzaan, dochter fan Willem Frederik Hagelmann en Maria Brasem. Jansje is ferstoarn op freed 27 augustus 1915 yn Amsterdam, 64 jier âld.
Bern fan Herman en Jansje:
1 Maria Bernhard, berne op snein 14 desimber 1879 yn Amsterdam. Folgje 136.
2 Willem Frederik Bernhard, berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer Amstel. Folgje 137.
3 Clasina Adriana Bernhard, berne op sneon 18 septimber 1886 yn Nieuwer Amstel. Clasina is ferstoarn.
4 Gerardina Bernhard, berne op tiisdei 29 maaie 1888 yn Nieuwer Amstel. Gerardina is ferstoarn.
60 Dirk Kan is berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Dirk is ferstoarn op snein 15 april 1900 yn Zaandam, 27 jier âld.
Beroppen:
1882     smid
fan 1896 oant 1900     koopman
1900     metaaldraaier/smid aan de rijksgeweerfabriek (A.I.)
Diversen:
Overleden als gevolg van een ongeluk met zijn fiets.
Militaire dienst:
Dirk was geschikt voor de militaire dienst, maar liet zich vervangen door Ids Boersma uit Sneek
Signalement:
1 m 70 lang, rond aangezicht, gewoon voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Dirk troude, 23 jier âld, op tongersdei 30 april 1896 yn Alkmaar mei Jansina Cornelia Basie, 24 jier âld. Jansina is berne op snein 12 novimber 1871 yn Alkmaar, dochter fan Jan Adriaan Basie en Adriaantje Volkers. Jansina is ferstoarn op snein 11 april 1937 yn Grand Rapids, Kent, Michigan, USA, 65 jier âld. Jansina troude letter op tongersdei 15 oktober 1925 yn Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA mei Henri J. (Hendrik) Wessel (geb. 1874).
Berop:
1897     modiste
Diversen:
Jansina arriveert op 20 december 1920 met het schip de Nieuw Amsterdam in New York. Zij is dan 48 jaar en reist samen met haar zuster Adriana Basie (46 jaar) naar haar broer Adriaan Basie. Zij is dan weduwe.
Bern fan Dirk en Jansina:
1 Nicolaas Kan, berne op woansdei 24 maart 1897 yn Koog aan de Zaan. Nicolaas is ferstoarn op sneon 17 april 1897 yn Koog aan de Zaan, 24 dagen âld.
1874_cornelia.jpg 1872_simon.jpg
9 1874 Cornelia
10 1872 Simon
61 Cornelia Kan (ôfb. 9) is berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1949 yn Haarlem, 74 jier âld. Cornelia troude, 20 jier âld, op tiisdei 19 novimber 1895 yn Zaandam mei Simon Bakker (ôfb. 10), 23 jier âld. Simon is berne op moandei 28 oktober 1872 yn Wormerveer, soan fan Klaas Bakker en Maartje Japies. Simon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1955 yn Haarlem, 82 jier âld.
Berop:
fan 1895 oant 1945     koek/banketbakker
Bern fan Cornelia en Simon:
1 Maria Bakker, berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam. Folgje 138.
2 Nicolaas Bakker, berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam. Folgje 139.
3 Jan Frederik Willem Bakker, berne op snein 27 maart 1898 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1898 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Willem Bakker, berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 140.
5 Albert Bakker, berne op moandei 11 augustus 1902 yn Amsterdam. Albert is ferstoarn op tiisdei 2 desimber 1902 yn Amsterdam, 3 moannen âld.
6 Albert Bakker, berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam. Folgje 141.
7 Anne Bakker, berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam. Folgje 142.
8 Simon Cornelis Bakker, berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem. Folgje 143.
1915_cornelia.jpg
11 1915 Cornelia
9 Cornelia Alida Bakker (ôfb. 11), berne op moandei 28 juni 1915 yn Haarlem. Cornelia is ferstoarn op tongersdei 19 jannewaris 2006 yn Haarlem, 90 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
10 Mina (Mies) Bakker, berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem. Folgje 144.
1880_klaas.jpg 1880_antje.jpg
12 1880 Klaas
13 1880 Antje
62 Klaas Kan (ôfb. 12) is berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Maartje Verlaan. Klaas is ferstoarn op tiisdei 30 juli 1946 yn Zaandam, 65 jier âld.
Beroppen:
fan 1896 oant 1946     handelaar in heipalen
16-12-1899     kantoorbediende
fan 30-10-1923 oant 1930     wethouder van Zaandam voor de ARP
Militaire dienst:
16-12-1899     Vrijgesteld
Klaas troude, 25 jier âld, op tongersdei 9 novimber 1905 yn Zaandam mei Antje Offenberg (ôfb. 13), 25 jier âld. Antje is berne op woansdei 21 april 1880 yn Zaandam, dochter fan Willem Offenberg en Geertje Betlem. Antje is ferstoarn op sneon 14 novimber 1959 yn Valkenswaard, 79 jier âld.
Bern fan Klaas en Antje:
1 Klaas Kan, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam. Folgje 145.
2 Willem Kan, berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam. Folgje 146.
3 Maria Geertruida (Rie) Kan, berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam. Folgje 147.
63 Pieter Bart is berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Pieter is ferstoarn op freed 19 novimber 1926 yn Zaandam, 73 jier âld. Pieter troude, 21 jier âld, op snein 31 jannewaris 1875 yn Zaandam mei Aaltje Ernst, 20 jier âld. Aaltje is berne op freed 24 novimber 1854 yn Zaandam, dochter fan Johannes Ernst en Jannetje van Dalsem. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 1 juni 1922 yn Zaandam, 67 jier âld.
64 Cornelis Bart is berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Cornelis is ferstoarn op sneon 20 april 1940 yn Zaandam, 84 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 9 oktober 1881 yn Zaandam mei Gleintje Hart, 23 jier âld. Gleintje is berne op moandei 11 jannewaris 1858 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Hart en Jobje Moen. Gleintje is ferstoarn op snein 20 desimber 1942 yn Zaandam, 84 jier âld.
Bern fan Cornelis en Gleintje:
1 Jobje Bart, berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam. Folgje 148.
2 Hendrika Bart, berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam. Folgje 149.
3 Mina Bart, berne op freed 29 jannewaris 1886 yn Zaandam. Mina is ferstoarn op tongersdei 11 febrewaris 1886 yn Zaandam, 13 dagen âld.
65 Jan Bart is berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Jan is ferstoarn op freed 5 septimber 1941 yn Zaandam, 80 jier âld. Jan troude, 32 jier âld, op snein 8 april 1894 yn Zaandam mei Antje Kelder, 32 jier âld. Antje is berne op woansdei 5 maart 1862 yn Zaandam, dochter fan Pieter Kelder en Neeltje Slot. Antje is ferstoarn op tiisdei 19 novimber 1940 yn Zaandam, 78 jier âld.
66 Magdalena Bart is berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 33). Magdalena is ferstoarn op freed 3 febrewaris 1939 yn Zaandam, 75 jier âld. Magdalena:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 27 maaie 1888 yn Koog aan de Zaan mei Jacob Kuijk, 22 jier âld. Jacob is berne op woansdei 18 oktober 1865 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Kuijk en Trijntje Verweel. Jacob is ferstoarn op freed 7 septimber 1894 yn Koog aan de Zaan, 28 jier âld.
(2) troude, 32 jier âld, op sneon 8 febrewaris 1896 yn Zaandam mei Jan Verdonk, 42 jier âld. Jan is berne op snein 5 juni 1853 yn Westzaan, soan fan Jacob Verdonk en Antje Kaars. Jan is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1928 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Magdalena en Jacob:
1 Trijntje Kuijk, berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 150.
2 Jan Kuijk, berne op freed 25 april 1890 yn Koog aan de Zaan. Jan is ferstoarn op snein 3 desimber 1893 yn Koog aan de Zaan, 3 jier âld.
3 Hendrik Kuijk, berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan. Folgje 151.
4 Cornelis Kuijk, berne op sneon 27 augustus 1892 yn Koog aan de Zaan. Folgje 152.
5 Jobje Kuijk, berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan. Folgje 153.
Bern fan Magdalena en Jan:
6 Jan Dirk Verdonk, berne op moandei 23 augustus 1897 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 18 septimber 1897 yn Zaandam, 26 dagen âld.
7 Jan Dirk Verdonk, berne op tiisdei 27 desimber 1898 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1899 yn Zaandam, 30 dagen âld.
8 Pieter Verdonk, berne op tongersdei 16 augustus 1900 yn Zaandam. Folgje 154.
67 Albert Schenk is berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam, soan fan Christiaan Schenk en Jannetje Moen (sjoch 34). Albert is ferstoarn. Albert troude, 29 jier âld, op snein 6 septimber 1891 yn Zaandam mei Trijntje Craster, 27 jier âld. Trijntje is berne op freed 1 juli 1864 yn Zaandam, dochter fan Anthonie Craster en Antje Jongewaard. Trijntje is ferstoarn op moandei 14 oktober 1929 yn Zaandam, 65 jier âld.
Bern fan Albert en Trijntje:
1 Jannetje Neeltje Schenk, berne op tongersdei 7 juli 1892 yn Zaandam. Folgje 155.
2 Anthonie Schenk, berne op moandei 13 novimber 1893 yn Zaandam. Folgje 156.
68 Dirk Moen is berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam, soan fan Cornelis Moen (sjoch 35) en Guurtje Huijsman. Dirk is ferstoarn op sneon 5 desimber 1942 yn Rotterdam, 71 jier âld. Dirk troude, 27 jier âld, op tongersdei 12 jannewaris 1899 yn Amsterdam mei Hendrikje Gort, 20 jier âld. Hendrikje is berne op sneon 27 april 1878 yn Kampen, dochter fan Jan Gort en Geertruida Durks Gerrits. Hendrikje is ferstoarn op snein 6 maaie 1923 yn Rotterdam, 45 jier âld.
Bern fan Dirk en Hendrikje:
1 Johannes Theodorus Moen, berne op woansdei 18 oktober 1899 yn Rotterdam. Johannes is ferstoarn op tongersdei 17 maaie 1900 yn Rotterdam, 6 moannen âld.
2 Johanna Cornelia Hendrika Moen, berne op freed 21 juni 1901 yn Rotterdam. Johanna is ferstoarn op sneon 2 desimber 1916 yn Rotterdam, 15 jier âld.
3 Dirk Cornelis Johannes Moen, berne op sneon 12 juli 1902 yn Rotterdam. Folgje 157.
4 Geertruida Guurtje Moen, berne op freed 15 april 1904 yn Rotterdam. Geertruida is ferstoarn op moandei 28 novimber 1910 yn Rotterdam, 6 jier âld.
5 Hendrika Moen, berne op snein 30 juli 1905 yn Rotterdam. Folgje 158.
6 Geertruida Guurtje Moen, berne op woansdei 29 maart 1911 yn Rotterdam. Folgje 159.
7 Cornelia Moen, berne op woansdei 1 oktober 1913 yn Rotterdam. Folgje 160.
8 Jan Moen, berne op tongersdei 15 augustus 1918 yn Rotterdam. Jan is ferstoarn op tongersdei 3 april 1919 yn Rotterdam, 7 moannen âld.
69 Barend Boes is berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 37). Barend is ferstoarn op snein 14 maart 1948 yn Wormerveer, 82 jier âld. Barend troude, 26 jier âld, op snein 10 april 1892 yn Wormerveer mei Maria Cornelia Zwart, 21 jier âld. Maria is berne op moandei 27 febrewaris 1871 yn Wormerveer, dochter fan Grietje Hartog. Maria is ferstoarn op sneon 11 desimber 1943 yn Wormerveer, 72 jier âld.
70 Jan Boes is berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 37). Jan is ferstoarn op freed 16 maart 1945 yn Zaandam, 76 jier âld. Jan troude, 26 jier âld, op snein 12 maaie 1895 yn Zaandam mei Lammertje de Vries, 27 jier âld. Lammertje is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Harlingen, dochter fan Lammert de Vries en Tjitske Feenstra. Lammertje is ferstoarn op tongersdei 30 oktober 1958 yn Zaandam, 91 jier âld.
Bern fan Jan en Lammertje:
1 Guurtje Boes, berne op sneon 8 augustus 1896 yn Zaandam. Guurtje is ferstoarn op sneon 3 juni 1933 yn Zaandam, 36 jier âld. Guurtje bluwde net troud.
2 Pieter Lambertus Boes, berne op woansdei 6 juni 1900 yn Zaandam. Folgje 161.
71 Neeltje Boes is berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam, dochter fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 37). Neeltje is ferstoarn. Neeltje troude, 23 jier âld, op snein 21 oktober 1894 yn Zaandam mei Hendrik Rensen, 24 jier âld. Hendrik is berne op moandei 11 juli 1870 yn Zaandam, soan fan Sjoert Rensen en Maartje Maas. Hendrik is ferstoarn op freed 16 augustus 1935 yn Koog aan de Zaan, 65 jier âld.
Berop:
olieslager
Bern fan Neeltje en Hendrik:
1 Trijntje Rensen, berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam. Folgje 162.
2 Maartje Hendrika Rensen, berne op tiisdei 25 juli 1899 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 27 febrewaris 1900 yn Zaandam, 7 moannen âld.
72 Maartje Exalto is berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 38) en Jannetje Koeman. Maartje is ferstoarn op snein 18 jannewaris 1903 yn Wormerveer, 47 jier âld.
Berop:
dienstbode
Maartje troude, 20 jier âld, op snein 27 febrewaris 1876 yn Wormer mei Wilem de Groot, 24 jier âld. Wilem is berne op freed 12 desimber 1851 yn Katwoude, soan fan Dirk de Groot en Neeltje Langenberg. Wilem is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1909 yn Wormer, 57 jier âld.
Bern fan Maartje en Wilem:
1 Neeltje de Groot, berne op sneon 17 febrewaris 1877 yn Wormer. Neeltje is ferstoarn op tiisdei 24 april 1877 yn Wormer, 2 moannen âld.
2 Pieter de Groot, berne op tongersdei 14 febrewaris 1878 yn Wormer. Folgje 163.
3 Neeltje de Groot, berne op moandei 26 jannewaris 1880 yn Wormer. Folgje 164.
4 Jansje de Groot, berne op snein 8 jannewaris 1882 yn Wormerveer. Jansje is ferstoarn.
5 Antje de Groot, berne op snein 11 septimber 1887 yn Wormerveer. Folgje 165.
6 Dirk Gerrit de Groot, berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer. Folgje 166.
73 Grietje Exalto is berne op freed 22 maaie 1857 yn Jisp, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 38) en Jannetje Koeman. Grietje is ferstoarn op snein 24 jannewaris 1926 yn Alkmaar, 68 jier âld. Grietje troude, 20 jier âld, op snein 25 novimber 1877 yn Alkmaar mei Pieter Roos, 30 jier âld. Pieter is berne op sneon 12 desimber 1846 yn Wormer, soan fan Gerrit Roos en Neeltje Vink. Pieter is ferstoarn op tiisdei 3 febrewaris 1920 yn Alkmaar, 73 jier âld.
Bern fan Grietje ût ûnbekende relaasje:
1 Hendrikje Exalto, berne op sneon 20 jannewaris 1877 yn Wormer. Folgje 167.
74 Geertje Exalto is berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 38) en Jannetje Koeman. Geertje is ferstoarn op freed 3 juli 1931 yn Alkmaar, 61 jier âld. Geertje:
(1) troude, 17 jier âld, op snein 22 jannewaris 1888 yn Wormer mei Cornelis Zwart, 20 jier âld. Cornelis is berne op tiisdei 26 maart 1867 yn Krommenie, soan fan Jan Zwart en Hillegonda van Zaanen. Cornelis is ferstoarn op sneon 13 oktober 1906 yn Alkmaar, 39 jier âld.
(2) troude, 39 jier âld, op tongersdei 9 septimber 1909 yn Alkmaar mei Riewert Schouten, 49 jier âld. Riewert is berne op snein 25 desimber 1859 yn Beemster, soan fan Poulus Schouten en Catharina Konijn. Riewert is ferstoarn op snein 3 maaie 1914 yn Alkmaar, 54 jier âld.
Bern fan Geertje en Cornelis:
1 Hendrika Zwart, berne op moandei 16 maart 1891 yn Alkmaar. Hendrika is ferstoarn op sneon 31 desimber 1892 yn Alkmaar, 1 jier âld.
2 Pieter Zwart, berne op moandei 29 augustus 1892 yn Alkmaar. Folgje 168.
3 Simon Zwart, berne op woansdei 27 juni 1894 yn Alkmaar. Simon is ferstoarn.
4 Dirk Zwart, berne op tiisdei 27 augustus 1895 yn Alkmaar. Dirk is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1897 yn Alkmaar, 1 jier âld.
5 Willem Zwart, berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar. Folgje 169.
6 Cornelis Zwart, berne op sneon 9 juni 1900 yn Alkmaar. Folgje 170.
7 Gerard Zwart, berne op moandei 21 april 1902 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op tongersdei 2 oktober 1902 yn Alkmaar, 5 moannen âld.
8 Hillegonda Zwart, berne yn 1904 yn Alkmaar. Hillegonda is ferstoarn op woansdei 6 juli 1904 yn Alkmaar, gjin jier âld.
9 Hendrika Zwart, berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar. Folgje 171.
10 Gerard Zwart, berne op freed 30 juni 1905 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op freed 7 juli 1905 yn Alkmaar, 7 dagen âld.
Bern fan Geertje en Riewert:
11 Paulus Schouten, berne op freed 21 april 1911 yn Alkmaar. Paulus is ferstoarn.
75 Neeltje Dinkla is berne op tiisdei 30 novimber 1847 yn de Beemster, dochter fan Pieter Dinkla en Geertje Exalto (sjoch 39). Neeltje is ferstoarn op tongersdei 12 maart 1931 yn Amsterdam, 83 jier âld. Neeltje troude, 34 jier âld, op snein 7 maaie 1882 yn de Beemster mei Jan Treiture, 26 jier âld. Jan is berne op sneon 26 jannewaris 1856 yn Amsterdam, soan fan Isaac Treiture en Marretje Herrewijn. Jan is ferstoarn op tongersdei 20 febrewaris 1930 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Berop:
voice actor
Bern fan Neeltje en Jan:
1 Margaretha Maria Treiture, berne op moandei 13 novimber 1882 yn Beemster. Margaretha is ferstoarn op tiisdei 16 juni 1942 yn Den Haag, 59 jier âld. Margaretha bluwde net troud.
2 Pieter Treiture, berne op sneon 20 septimber 1884 yn Beemster. Folgje 172.
3 Diena Treiture, berne op freed 29 oktober 1886 yn Beemster. Diena is ferstoarn op tongersdei 5 maaie 1887 yn Beemster, 6 moannen âld.
4 Isaak Treiture, berne op sneon 18 augustus 1888 yn Beemster. Folgje 173.
5 Jan Treiture, berne op snein 16 maart 1890 yn Beemster. Jan is ferstoarn op snein 10 augustus 1890 yn Beemster, 4 moannen âld.
76 Arie Dinkla is berne op tiisdei 10 juni 1851 yn de Beemster, soan fan Pieter Dinkla en Geertje Exalto (sjoch 39). Arie is ferstoarn op moandei 3 oktober 1938 yn de Beemster, 87 jier âld. Arie troude mei Jannetje van Dam. Jannetje is berne op woansdei 21 septimber 1853 yn Purmerend, dochter fan Johannes Dirk van Dam en Willempje de Zeeuw. Jannetje is ferstoarn op sneon 14 augustus 1920 yn de Beemster, 66 jier âld.
Bern fan Arie en Jannetje:
1 Dina Dinkla, berne op moandei 25 febrewaris 1878 yn de Beemster. Folgje 174.
2 Johannes Dirk Dinkla, berne op woansdei 27 augustus 1879 yn de Beemster. Folgje 175.
3 Pieter Dinkla, berne op tiisdei 20 desimber 1881 yn de Beemster. Folgje 176.
4 Arie Dinkla, berne op tiisdei 29 april 1884 yn de Beemster. Arie is ferstoarn op tongersdei 13 maaie 1886 yn de Beemster, 2 jier âld.
5 Arie Dinkla, berne op snein 10 april 1887 yn de Beemster. Arie is ferstoarn op freed 11 jannewaris 1901 yn de Beemster, 13 jier âld.
6 Willem Dinkla, berne op moandei 21 augustus 1893 yn de Beemster. Folgje 177.
7 Jan Dinkla, berne op snein 7 maart 1897 yn de Beemster. Folgje 178.
77 Arend Exalto is berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp, soan fan Adriaan Exalto (sjoch 40) en Maartje Bakker. Arend is ferstoarn op tongersdei 30 juni 1932 yn Landsmeer, 69 jier âld. Arend:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 1 maaie 1887 yn Jisp mei Antonia Eijk, 26 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen. Antonia is berne op snein 14 april 1861 yn Jisp, dochter fan Klaas Eijk en Wilhelmina Struving. Antonia is ferstoarn op snein 6 augustus 1893 yn Watergang, 32 jier âld.
(2) troude, 50 jier âld, op tongersdei 16 jannewaris 1913 yn Landsmeer mei Maria Anna Schwienhorst, 55 jier âld. De skieding waard registrearre op tiisdei 2 juli 1918. Maria is berne op woansdei 16 septimber 1857 yn Telgte (Pruisen), dochter fan Ferdinand Schwienhorst en Gertrud Brand. Maria is ferstoarn op sneon 25 desimber 1943 yn Schagen, 86 jier âld.
Bern fan Arend en Antonia:
1 Maartje Exalto, berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp. Folgje 179.
2 Adriaan Exalto, berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam. Folgje 180.
78 Pietertje Exalto is berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp, dochter fan Adriaan Exalto (sjoch 40) en Maartje Bakker. Pietertje is ferstoarn op sneon 20 febrewaris 1937 yn Jisp, 72 jier âld. Pietertje troude, 27 jier âld, op snein 1 maaie 1892 yn Jisp mei Gerrit Saft, 29 jier âld. Gerrit is berne op moandei 5 maaie 1862 yn Jisp, soan fan Klaas Saft en Maartje van Stelten. Gerrit is ferstoarn yn juni 1923 yn Jisp, 60 of 61 jier âld.
Bern fan Pietertje en Gerrit:
1 Klaas Saft, berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp. Folgje 181.
79 Maria Brussel is berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Exalto (sjoch 41). Maria is ferstoarn op woansdei 5 maart 1952, 90 jier âld. Maria troude, 20 jier âld, op snein 17 desimber 1882 yn Wormerveer mei Willem Zwart, 23 jier âld. Willem is berne op snein 7 augustus 1859 yn Wormerveer, soan fan Simon Zwart en Grietje Hartog. Willem is ferstoarn op moandei 16 jannewaris 1922 yn Krommenie, 62 jier âld.
Berop:
Fabriekswerker, pakhuisknecht, olieslager
Bern fan Maria en Willem:
1 Simon Zwart, berne op sneon 15 septimber 1883 yn Wormerveer. Simon is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1884 yn Amsterdam, 5 moannen âld.
2 Simon Zwart, berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 182.
3 Petronella Zwart, berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam. Folgje 183.
4 Willem Zwart, berne op sneon 15 novimber 1890 yn Amsterdam. Folgje 184.
5 Muus Zwart, berne op tongersdei 19 jannewaris 1893 yn Amsterdam. Folgje 185.
6 Gerrit Zwart, berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam. Folgje 186.
7 Grietje Zwart, berne op woansdei 22 septimber 1897 yn Amsterdam. Folgje 187.
8 Maria Zwart, berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam. Folgje 188.
80 Elisabeth Brussel is berne op freed 12 april 1872 yn Wormer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Exalto (sjoch 41). Elisabeth is ferstoarn op snein 1 maart 1964 yn Amsterdam, 91 jier âld. Elisabeth troude, 21 jier âld, op woansdei 21 juni 1893 yn Amsterdam mei Antonius Aloysius (Toon) Vlietman, 23 jier âld. Toon is berne op sneon 11 desimber 1869 yn Amsterdam, soan fan Johannes Posthumus Vlietman en Catharina Hoopman. Toon is ferstoarn op tiisdei 17 augustus 1943 yn Amsterdam, 73 jier âld.
1875_alida.jpg
14 1875 Alida
81 Alida (Aaltje) Brussel (ôfb. 14) is berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Exalto (sjoch 41). Aaltje is ferstoarn op woansdei 8 desimber 1965 yn Amsterdam, 90 jier âld. Aaltje:
(1) troude, 21 jier âld, op sneon 12 septimber 1896 yn Amsterdam mei Hendrik Grim, 22 jier âld. Hendrik is berne op snein 12 april 1874 yn Amsterdam, soan fan Andries Grim en Sara Kuring. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 28 juli 1908 yn Amsterdam, 34 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
(2) troude, 50 jier âld, op woansdei 26 augustus 1925 yn Amsterdam mei Hendricus Casparus Pastor, 61 jier âld. Hendricus is berne op tongersdei 19 maaie 1864 yn Amsterdam, soan fan Carel Theodorus Pastor en Elisabeth Jansen Kerklingh. Hendricus is ferstoarn op moandei 1 juli 1929 yn Amsterdam, 65 jier âld.
Bern fan Aaltje en Hendrik:
1 Sara Grim, berne op sneon 17 maart 1894 yn Amsterdam. Folgje 189.
2 Alida Grim, berne op moandei 9 septimber 1895 yn Amsterdam. Folgje 190.
3 Petronella Grim, berne op tongersdei 27 maaie 1897 yn Amsterdam. Petronella is ferstoarn op snein 13 juni 1897 yn Amsterdam, 17 dagen âld.
4 Andries Grim, berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam. Folgje 191.
5 Elisabeth Grim, berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 192.
6 Maria Grim, berne op snein 23 maart 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op freed 8 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
7 Hendrik Grim, berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam. Folgje 193.
8 Antonius Albertus Grim, berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam. Folgje 194.
9 Lodewijk Grim, berne op snein 21 oktober 1906 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op sneon 2 jannewaris 1909 yn Amsterdam, 2 jier âld.
10 Jan Hendrik Grim, berne op tongersdei 12 desimber 1907 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn.
Diversen:
Is vermeld in het Gestichtsregister
1878_catharina.jpg 1873_lodewijk.jpg
15 1878 Catharina
16 1873 Lodewijk
82 Catharina (Trijntje) Brussel (ôfb. 15) is berne op moandei 20 maaie 1878 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Exalto (sjoch 41). Trijntje is ferstoarn op snein 24 augustus 1952 yn Amsterdam, 74 jier âld. Trijntje troude, 19 jier âld, op woansdei 8 septimber 1897 yn Amsterdam mei Lodewijk Boerhoop (ôfb. 16), 24 jier âld. Lodewijk is berne op tongersdei 6 febrewaris 1873 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Margaretha Alida van Heijningen. Lodewijk is ferstoarn op woansdei 23 augustus 1950 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Bern fan Trijntje en Lodewijk:
1 Margaretha Alida Boerhoop, berne op woansdei 12 desimber 1900 yn Amsterdam. Margaretha is ferstoarn.
2 Catharina Boerhoop, berne op sneon 25 jannewaris 1902 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op moandei 4 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
3 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 28 septimber 1904 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op tiisdei 18 juli 1905 yn Amsterdam, 9 moannen âld.
4 Petronella Boerhoop, berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam. Folgje 195.
5 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam. Folgje 196.
6 Catharina Boerhoop, berne op woansdei 7 april 1915 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op freed 22 juni 1928 yn Amsterdam, 13 jier âld.
7 Reindert Boerhoop, berne op tiisdei 12 maart 1918 yn Amsterdam. Reindert is ferstoarn.
8 Elisabeth Boerhoop, berne op woansdei 23 novimber 1921 yn Amsterdam.
83 Maartje Exalto is berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 42) en Jannetje Frikke. Maartje is ferstoarn op moandei 2 desimber 1940 yn Leeuwarden, 71 jier âld. Maartje troude, 21 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1891 yn Wormer mei Christiaan Zwart, 26 jier âld. Christiaan is berne op snein 3 juli 1864 yn Wormer, soan fan Gerrit Zwart en Hester Banning. Christiaan is ferstoarn op sneon 22 juni 1918 yn Leeuwarden, 53 jier âld.
Bern fan Maartje en Christiaan:
1 Hester Zwart, berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden. Folgje 197.
2 Hendrik Zwart, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden. Folgje 198.
84 Louise Exalto is berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 42) en Jannetje Frikke. Louise is ferstoarn op moandei 18 oktober 1926 yn Den Ilp, 53 jier âld. Louise troude, 25 jier âld, op tongersdei 30 juni 1898 yn Purmerend mei Jan Kalf, 28 jier âld. Jan is berne op freed 1 april 1870 yn Ilpendam, soan fan Cornelis Kalf en Eefje Jonker. Jan is ferstoarn op tongersdei 12 novimber 1942 yn Ilpendam, 72 jier âld.
85 Maartje Olij is berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn de Beemster, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Maartje is ferstoarn op freed 6 april 1956 yn Zaandam, 86 jier âld. Maartje troude, 21 jier âld, op sneon 12 juli 1890 yn Purmerend mei Hendrik Mars, 28 jier âld. Hendrik is berne op tongersdei 16 jannewaris 1862 yn Purmerend, soan fan Dirk Mars en Naatje Smit. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 septimber 1924 yn Zaandam, 62 jier âld.
Beroppen:
houtzaagmolenaar
schuitenvoerder
Bern fan Maartje en Hendrik:
1 Naatje Mars, berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend. Folgje 199.
2 Dirk Mars, berne op snein 20 desimber 1891 yn Purmerend. Dirk is ferstoarn op tongersdei 6 febrewaris 1919 yn Zaandam, 27 jier âld.
3 Jan Mars, berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend. Folgje 200.
4 Trijntje Mars, berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend. Folgje 201.
5 Cornelis Mars, berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend. Folgje 202.
6 Kaatje Mars, berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam. Folgje 203.
7 Maartje Mars, berne op freed 1 augustus 1902 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn.
8 Arend Mars, berne op sneon 5 maaie 1906 yn Zaandam. Arend is ferstoarn.
9 Hendrik Mars, berne op woansdei 27 maaie 1908 yn Zaandam. Hendrik is ferstoarn.
86 Cornelis Olij is berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Cornelis is ferstoarn op tiisdei 17 oktober 1939 yn Purmerend, 66 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 19 febrewaris 1899 yn Beemster mei Fijtje Visser, 22 jier âld. Fijtje is berne op snein 21 jannewaris 1877 yn Purmerend, dochter fan Jan Viser en Maartje Brouwer. Fijtje is ferstoarn op woansdei 31 juli 1940 yn de Beemster, 63 jier âld.
87 Derkje Olij is berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Derkje is ferstoarn op sneon 20 maart 1948 yn Zaandam, 73 jier âld. Derkje troude, 26 jier âld, op sneon 30 novimber 1901 yn Ruinen mei Willem Gelderman, 28 jier âld. Willem is berne op sneon 11 oktober 1873 yn Ruinen, soan fan Hendrik Gelderman en Marchien Santingh. Willem is ferstoarn op sneon 11 oktober 1958 yn Zaandam, 85 jier âld.
88 Arend Olij is berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Arend is ferstoarn op snein 6 septimber 1959 yn Purmerend, 80 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 27 augustus 1908 yn Kwadijk mei Gerritje Marees, 27 jier âld. Gerritje is berne op sneon 5 maart 1881 yn Middelie, dochter fan Jeroen Marees en Adriaantje Buurs. Gerritje is ferstoarn op snein 21 desimber 1941, 60 jier âld.
89 Jacob Olij is berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Jacob is ferstoarn op tongersdei 22 novimber 1956, 73 jier âld.
Berop:
agent van politie
Jacob:
(1) troude, 25 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1908 yn Purmerend mei Jeltje Groenveld, 24 jier âld. Jeltje is berne op tiisdei 19 febrewaris 1884 yn Bovenkarspel, dochter fan Gerben Groenveld en Sijmontje Nijdam. Jeltje is ferstoarn op woansdei 31 maart 1909 yn Purmerend, 25 jier âld.
(2) troude, 27 jier âld, op woansdei 30 novimber 1910 yn Amsterdam mei Johanna Jacoba Bruijn, 23 jier âld. Johanna is berne op sneon 17 septimber 1887 yn Amsterdam, dochter fan Jahannes Jacobus Bruijn en Elisabeth Riechelman. Johanna is ferstoarn.
90 Hendrik Olij is berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 43). Hendrik is ferstoarn. Hendrik troude, 21 jier âld, op sneon 18 febrewaris 1911 yn Purmerend mei Antje Kobes, 19 jier âld. Antje is berne op moandei 23 febrewaris 1891 yn Purmerend, dochter fan Teunis Kobes en Nantje Klut. Antje is ferstoarn op snein 4 febrewaris 1962 yn Zaandam, 70 jier âld.
Bern fan Hendrik en Antje:
1 Nantje Olij. Nantje is ferstoarn op tiisdei 11 desimber 1917 yn Oosthuizen.
2 Trijntje Olij, berne op snein 6 augustus 1911.
3 Teunis Olij, berne op tiisdei 5 novimber 1912 yn Zaandam. Teunis is ferstoarn.
4 Dirk Olij, berne op freed 28 maaie 1915.
91 Jan Jacob Bakker is berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Jan is ferstoarn op woansdei 11 jannewaris 1950 yn Wormer, 79 jier âld. Jan troude, 31 jier âld, op tongersdei 31 juli 1902 yn Wormer mei Neeltje Kok, 20 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 jannewaris 1882 yn Wormer, dochter fan Cornelis Kok en Guurtje Bark. Neeltje is ferstoarn op snein 27 juli 1952 yn Wormer, 70 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
1 Jacob Jan Bakker, berne op woansdei 28 oktober 1903 yn Wormer. Jacob is ferstoarn.
2 Cornelis Bakker, berne op snein 10 juni 1906 yn Wormer. Cornelis is ferstoarn.
3 Aaltje Bakker, berne op freed 21 oktober 1910 yn Wormer. Aaltje is ferstoarn.
92 Maartje Bakker is berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Maartje is ferstoarn op tongersdei 22 april 1897 yn Amsterdam, 24 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op tongersdei 31 oktober 1895 yn Wormer mei Jan Rem, 23 jier âld. Jan is berne op tongersdei 29 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Rem en Ebeltje Schoenmaker. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1947 yn Krommenie, 74 jier âld.
Bern fan Maartje en Jan:
1 Pieter Rem, berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer Amstel. Folgje 204.
2 Jacob Rem, berne op tongersdei 15 april 1897 yn Nieuwer Amstel. Jacob is ferstoarn op freed 2 juli 1897 yn Amsterdam, 2 moannen âld.
93 Hiltje Bakker is berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Hiltje is ferstoarn op snein 15 febrewaris 1959 yn Hilversum, 84 jier âld. Hiltje troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1896 yn Wormer mei Willem Groot, 24 jier âld. Willem is berne op sneon 3 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Groot en Antje Siekerman. Willem is ferstoarn op snein 8 jannewaris 1956 yn Hilversum, 83 jier âld.
Bern fan Hiltje en Willem:
1 Pieter Groot, berne op woansdei 27 jannewaris 1897 yn Zijpe. Folgje 205.
2 Maartje Groot, berne op freed 20 jannewaris 1899 yn Velsen. Folgje 206.
3 Jacob Groot, berne op snein 17 febrewaris 1901 yn Velsen. Folgje 207.
94 Willemtje Bakker is berne op snein 24 desimber 1876 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Willemtje is ferstoarn op snein 21 oktober 1951 yn Hoorn, 74 jier âld. Willemtje troude, 27 jier âld, op tongersdei 5 maaie 1904 yn Wormer mei Gerrit Maij, 25 jier âld. Gerrit is berne op moandei 23 desimber 1878 yn Hoogkarspel, soan fan Andries Maij en Alida Thoma. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 31 juli 1947 yn Grootebroek, 68 jier âld.
Bern fan Willemtje en Gerrit:
1 Andries Maij, berne yn 1905 yn Velsen. Folgje 208.
2 Jacob Maij, berne op moandei 28 maaie 1906 yn Velsen. Jacob is ferstoarn.
3 Alida Maij, berne op moandei 26 juni 1911 yn Velsen.
95 Geertje Bakker is berne op moandei 9 augustus 1880 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Geertje is ferstoarn op freed 3 jannewaris 1969 yn Wormerveer, 88 jier âld. Geertje troude, 24 jier âld, op tongersdei 9 febrewaris 1905 yn Wormer mei Jan Zwart, 27 of 28 jier âld. Jan is berne yn 1877 yn Wormerveer, soan fan Jacob Zwart en Geertje Krook. Jan is ferstoarn.
96 Grietje Bakker is berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Grietje is ferstoarn. Grietje troude, 24 jier âld, op tongersdei 25 april 1907 yn Wormer mei Jan Klerk, 22 jier âld. Jan is berne op sneon 28 maart 1885 yn Graft, soan fan Jacob Klerk en Antje de Goede. Jan is ferstoarn.
Bern fan Grietje en Jan:
1 Jacob Klerk, berne op snein 7 juni 1908 yn Monnickendam. Folgje 209.
97 Adrianus Bakker is berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Adrianus is ferstoarn op moandei 6 jannewaris 1958 yn Wormer, 70 jier âld. Adrianus troude, 26 jier âld, op tongersdei 3 juli 1913 yn Wormer mei Maartje Langewis, 22 jier âld. Maartje is berne op sneon 31 jannewaris 1891 yn Wormer, dochter fan Pieter Langewis en Kaatje Jongens. Maartje is ferstoarn.
Bern fan Adrianus en Maartje:
1 Catharina Bakker, berne yn 1919. Catharina is ferstoarn op moandei 26 jannewaris 1920 yn Jisp, 0 of 1 jier âld.
98 Jacob Bakker is berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 44). Jacob is ferstoarn. Jacob troude mei Jansje Koster. Jansje is ferstoarn.
99 Maartje Exalto is berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 45) en Maartje Bakker. Maartje is ferstoarn op moandei 31 juli 1967 yn Wormer, 83 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 29 juli 1906 yn Jisp mei Teunis Leeuwerink, 25 jier âld. Teunis is berne op snein 17 juli 1881 yn Wormer, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Teunis is ferstoarn op moandei 8 febrewaris 1954 yn Jisp, 72 jier âld.
Berop:
papiersnijder
Bern fan Maartje en Teunis:
1 Jacob Leeuwerink, berne op freed 12 april 1907 yn Wormer. Jacob is ferstoarn.
2 Adriaan Jacob Leeuwerink, berne op woansdei 4 maaie 1910 yn Wormer. Adriaan is ferstoarn.
3 Aryan Jacob Leeuwerink, berne yn desimber 1910 yn Wormer. Aryan is ferstoarn op snein 2 juni 1918 yn Wormer, 7 jier âld.
4 Arie Leeuwerink, berne op sneon 4 jannewaris 1913 yn Wormer. Arie is ferstoarn.
5 Simon Leeuwerink, berne op freed 6 juli 1917 yn Wormer. Folgje 210.
100 Angenietje Exalto is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 45) en Maartje Bakker. Angenietje is ferstoarn. Angenietje troude, 25 jier âld, op sneon 15 maart 1913 yn Jisp mei Arie Leeuwerink, 25 jier âld. Arie is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Arie is ferstoarn yn septimber 1938 yn Wormer, 50 jier âld.
Berop:
machinist
Bern fan Angenietje en Arie:
1 Jacoba Johanna Leeuwerink, berne op sneon 1 augustus 1914 yn Wormer. Jacoba is ferstoarn.
2 Jacob Leeuwerink, berne op tiisdei 9 septimber 1919 yn Wormer.
3 Maartje Leeuwerink, berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer. Folgje 211.
101 Adriaan Exalto is berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 45) en Maartje Bakker. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1915 yn Jisp, 25 jier âld.
Berop:
papierbewerker
Adriaan troude, 22 jier âld, op sneon 29 maart 1913 yn Jisp mei Catharina Klapmuts, 21 jier âld. Catharina is berne op snein 15 novimber 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob Klapmuts en Niesje Veltrop. Catharina is ferstoarn op moandei 10 novimber 1969 yn Zaandam, 77 jier âld. Catharina troude letter op tongersdei 20 oktober 1921 yn Wormer mei Thomas Ammeraaal (1877-1949).
Bern fan Adriaan en Catharina:
1 Jacob Exalto, berne op freed 20 juni 1913 yn Wormer. Jacob is ferstoarn op tongersdei 10 juli 1913 yn Wormer, 20 dagen âld.
102 Simon Exalto is berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 45) en Maartje Bakker. Simon is ferstoarn.
Berop:
Fabrieksarbeider
Simon troude, 26 jier âld, op sneon 3 augustus 1918 yn Purmerend mei Trijntje de Boer, 27 jier âld. Trijntje is berne op moandei 27 juli 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob de Boer en Antje Hattenberg. Trijntje is ferstoarn.
Berop:
dienstbode
Bern fan Simon en Trijntje:
1 Maartje Exalto, berne op freed 6 augustus 1920 yn Wormer.
2 Jacob Exalto, berne op tongersdei 5 april 1923 yn Wormer.
1863_jacob.jpg 1862_anna.jpg
17 1863 Jacob
18 1862 Anna
103 Jacob Kan (ôfb. 17) is berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 47) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Jacob is ferstoarn op snein 27 augustus 1893 yn Zaandijk, 30 jier âld.
Berop:
fan 1883 oant 1887     kantoorbediende
Militaire dienst:
fanôf 07-05-1883     7e regiment infanterie
Signalement:
1 m 48 lang, smal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spiste kin, bruin har
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 10 oktober 1886 yn Zaandam mei Anna Stroo (ôfb. 18), 24 jier âld. Anna is berne op snein 15 juni 1862 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Stroo en Pietertje Stroo. Anna is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1947 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Berop:
fan 1901 oant 1920     winkelierster in tabak en sigaren
Bern fan Jacob en Anna:
1 Nicolaas Pieter (Ko) Kan, berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan. Folgje 212.
2 Pieter Nicolaas (Piet) Kan, berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 213.
3 Hendrik Dirk (Henk) Kan, berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk. Folgje 214.
1885_niesje.jpg
19 1885 Niesje
104 Hendrik Willem Kan is berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 47) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Hendrik is ferstoarn op woansdei 14 jannewaris 1948 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Beroppen:
fan 1892 oant 1901     matroos
1902     los werkman
fan 1922 oant 1929     conducteur bij een stoombootmaatschappij
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 75 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond, ronde kin, donkerblond haar en wenkbrauwen
Hendrik:
(1) troude, 28 jier âld, op snein 7 juli 1901 yn Zaandam mei Asselina van de Hoeve, 25 jier âld. Asselina is berne op freed 17 septimber 1875 yn Heerde, dochter fan Berend van de Hoeve en Gerrigje van de Berg. Asselina is ferstoarn op sneon 6 april 1918 yn Amsterdam, 42 jier âld.
Berop:
1900     dienstbode ten huize van J.P.H.Krull
(2) troude, 49 jier âld, op woansdei 24 maaie 1922 yn Amsterdam mei Niesje Stam (ôfb. 19), 37 jier âld. Niesje is berne op tongersdei 26 maart 1885 yn De Rijp, dochter fan Pieter Stam en Krisje Humer. Niesje is ferstoarn op moandei 17 novimber 1958 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Bern fan Hendrik en Asselina:
1 Nicolaas Hendrik Kan, berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 215.
1874_klaas.jpg 1875_maartje.jpg
20 1874 Klaas
21 1875 Maartje
105 Klaas Kan (ôfb. 20) is berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 48) en Trijntje Kef. Klaas is ferstoarn op tiisdei 3 maart 1953 yn Koog aan de Zaan, 78 jier âld.
Beroppen:
fan 09-03-1894 oant 1898     militair (Klaas dient bij het 2e Regiment Vesting Artillerie in Arnhem.Lichting 1894; Inschrijvingsregister 1893 Zaandam; lotingnr. 61;ingelijfd 9 maart 1894; geregistreerd no 3(?)059)
fan 1898 oant 1901     smid/monteur/bankwerker H.IJ.O
fan 1909 oant 1937     machinist
Militaire dienst:
fanôf 09-03-1894     7e Regiment Vestingartillerie
Signalement:
01-12-1893     Lengte 1 m 70, rond aangezicht, blauwe ogen, gewone mond, ronde kin, bruin haar
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 22 maaie 1898 yn Zaandam mei Maartje Stolp (ôfb. 21), 23 jier âld. Maartje is berne op moandei 1 febrewaris 1875 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Baart Stolp en Stijntje Woudt. Maartje is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1921 yn Zaandam, 45 jier âld.
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Jacob Kan, berne op moandei 22 maaie 1899 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1901 yn Haarlem, 1 jier âld.
2 Baart Klaas Kan, berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem. Folgje 216.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem. Folgje 217.
1905_christiaan.jpg
22 1905 Christiaan
4 Christiaan Kan (ôfb. 22), berne op woansdei 1 febrewaris 1905 yn Koog aan de Zaan. Christiaan is ferstoarn op moandei 15 oktober 1923 yn Zaandam, 18 jier âld. Christiaan bluwde net troud.
Berop:
oant 1923     kantoorbediende
5 Catharina Christiana Kan, berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan. Folgje 218.
1876_jacob.jpg
23 1876 Jacob
106 Jacob Kan (ôfb. 23) is berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 48) en Trijntje Kef. Jacob is ferstoarn op tiisdei 18 oktober 1955 yn Zaandam, 78 jier âld.
Beroppen:
1895     schoenmaker
fan 1901 oant 1925     werknemer bij de broodfabriek van Verkade te Zaandam
fan 1925 oant 1936     zelfstandig winkelier in de nieuwe opgerichte speciaalzaak van Verkade’s artikelen te Zaandam
Militaire dienst:
16-12-1895     Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
16-12-1895     1 m 71 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond en kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 24 jier âld, op sneon 12 oktober 1901 yn Koog aan de Zaan mei Antje Sibie, 27 jier âld. Antje is berne op moandei 6 juli 1874 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Dirk Sibie en Elisabeth Heijlo. Antje is ferstoarn op woansdei 26 novimber 1958 yn Krommenie, 84 jier âld.
Bern fan Jacob en Antje:
1 Trijntje Elisabeth Kan, berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam. Folgje 219.
2 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan, berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam. Folgje 220.
107 Anna Cornelia Kan is berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie, dochter fan Andries Kan (sjoch 50) en Trijntje Sauer. Anna is ferstoarn op moandei 9 febrewaris 1970 yn Haarlem, 96 jier âld. Anna troude, 20 jier âld, op woansdei 9 maaie 1894 yn Haarlem mei Adrianus Menke, 26 jier âld. Adrianus is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Bennebroek, soan fan Pieter Hendrik Menke en Johanna Medemblik. Adrianus is ferstoarn op moandei 16 april 1945 yn Haarlem, 77 jier âld.
Berop:
fan 1894 oant 1920     metselaar
Bern fan Anna en Adrianus:
1 Anna Cornelia Menke, berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem. Folgje 221.
1877_willem.jpg 1875_cornelia.jpg
24 1877 Willem
25 1875 Cornelia
108 Willem Jakob Kan (ôfb. 24) is berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 50) en Trijntje Sauer. Willem is ferstoarn op freed 31 maart 1950 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Beroppen:
fan 1902 oant 1929     gasmeteropnemer/fitter
1932     Gemeentewerkman
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 2 april 1902 yn Haarlem mei Cornelia van Tongeren (ôfb. 25), 26 jier âld. Cornelia is berne op tongersdei 4 novimber 1875 yn Haarlem, dochter fan Diederik Hendrik van Tongeren en Anna Barta Sprengers. Cornelia is ferstoarn op moandei 27 maart 1944 yn Amsterdam, 68 jier âld.
Bern fan Willem en Cornelia:
1 Trijntje Kan, berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam. Folgje 222.
2 Anna Bartha Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn op sneon 2 maaie 1903 yn Amsterdam, 17 dagen âld.
3 Diederich Hendrik Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Diederich is ferstoarn op tongersdei 30 april 1903 yn Amsterdam, 15 dagen âld.
4 Anna Cornelia Kan, berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam. Folgje 223.
5 Josina Hendrina Kan, berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 224.
6 Willem Jacob Kan, berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam. Folgje 225.
7 Cornelia Johanna Kan, berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam. Folgje 226.
8 Andries Kan, berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam. Folgje 227.
9 Johannes Wilhelmus Kan, berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam. Folgje 228.
10 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan, berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam. Folgje 229.
11 Wilhelmina Jacoba Kan, berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam. Folgje 230.
1881_bregitte.jpg 1880_johannes.jpg
26 1881 Bregitte
27 1880 Johannes
109 Bregitte Elisabeth Kan (ôfb. 26) is berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 50) en Trijntje Sauer. Bregitte is ferstoarn op moandei 13 novimber 1961 yn Nieuw-Vennep, 80 jier âld.
Berop:
dienstbode
Bregitte troude, 22 jier âld, op woansdei 30 maart 1904 yn Haarlem mei Johannes Wilhelm Stremming (ôfb. 27), 24 jier âld. Johannes is berne op sneon 7 febrewaris 1880 yn Amsterdam, soan fan Karl Friederich Stremming en Johanna Catharina Maria Tieleman. Johannes is ferstoarn op freed 17 jannewaris 1936 yn Haarlem, 55 jier âld.
Berop:
1904     handelsreiziger in koloniale waren
Bern fan Bregitte en Johannes:
1 Andries Stremming, berne op tiisdei 6 desimber 1904 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op freed 21 april 1905 yn Schoten, 4 moannen âld.
2 Johanna Catharina Maria Stremming, berne op moandei 28 maaie 1906 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op snein 17 juni 1906 yn Haarlem, 20 dagen âld.
3 Karlina Frederika (Rika) Stremming, berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten. Folgje 231.
4 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming, berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten. Folgje 232.
5 Johannes Wilhelm (Han) Stremming, berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal. Folgje 233.
6 Anna Cornelia (Annie) Stremming, berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal. Folgje 234.
1916_andries.jpg
28 1916 Andries
7 Andries Stremming (ôfb. 28), berne op tongersdei 3 febrewaris 1916 yn Bloemendaal. Andries is ferstoarn op sneon 3 maart 1979 yn Australia, 63 jier âld.
1917_hendrik_stremming.jpg
29 1917 Hendrik Stremming
8 Hendrik (Henk) Stremming (ôfb. 29), berne op tiisdei 28 augustus 1917 yn Bloemendaal. Henk is ferstoarn op freed 27 febrewaris 1942 yn de Javazee (Ned. Indië), 24 jier âld.
1885_cornelis.jpg 1886_johanna.jpg
30 1885 Cornelis
31 1886 Johanna
110 Cornelis Kan (ôfb. 30) is berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 50) en Trijntje Sauer. Cornelis is ferstoarn op woansdei 3 jannewaris 1962 yn Amsterdam, 76 jier âld.
Berop:
gasfitter bij de Gemeentelijke gasfabriek
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 65 lang
Cornelis troude, 27 jier âld, op tongersdei 18 juli 1912 yn Amsterdam mei Johanna Hendrika Fischer (ôfb. 31), 26 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 27 april 1886 yn Amsterdam, dochter fan Christoph Eberhard Fischer en Johanna Elisabeth Amesz. Johanna is ferstoarn op sneon 4 juli 1981 yn Amsterdam, 95 jier âld.
Bern fan Cornelis en Johanna:
1 Johanna Elisabeth (Jo) Kan, berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam. Folgje 235.
1915_christoph.jpg
32 1915 Christoph
2 Christoph Eberhard Kan (ôfb. 32), berne op woansdei 2 juni 1915 yn Amsterdam. Christoph is ferstoarn op sneon 3 maart 1945 yn Hamburg-Ohlsdorf (Dld), 29 jier âld. Christoph bluwde net troud.
Berop:
oant 31-08-1942     timmerman bij de droogdokmaatschappij
Militaire dienst:
fan 18-02-1935 oant 01-08-1935     18e Regiment Infanterie
3 Cornelis Kan, berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam. Folgje 236.
4 Trijntje Kan, berne op tiisdei 15 jannewaris 1918 yn Amsterdam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 6 maart 1919 yn Amsterdam, 1 jier âld.
5 Trijntje (Tinie) Kan, berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 237.
6 Johan Hendrik Kan, berne op moandei 13 juni 1921 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn op tongersdei 9 maart 1922 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Johan Hendrik Kan, berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam. Folgje 238.
8 Anna Cornelia Kan, berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam. Folgje 239.
9 Adrianus Kan, berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam. Folgje 240.
1867_sjouke.jpg
33 1867 Sjouke
111 Brigitta Cornelia Kan is berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem, dochter fan Jan Willem Kan (sjoch 51) en Jakoba Lennings. Brigitta is ferstoarn nei 1950, op syn minst 74 jier âld. Brigitta troude, 21 jier âld, op woansdei 27 juli 1898 yn Haarlem mei Sjouke War (ôfb. 33), 31 jier âld. Sjouke is berne op tongersdei 3 jannewaris 1867 yn Franeker, soan fan Tjeerd Sjoukes War en IJtje Pieters Koster. Sjouke is ferstoarn op tongersdei 8 novimber 1934 yn Haarlem, 67 jier âld.
Berop:
1898     kleermaker(-sknecht)
Bern fan Brigitta en Sjouke:
1 Pieter Jan War, berne op tongersdei 22 desimber 1898 yn Haarlem. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 maaie 1900 yn Haarlem, 1 jier âld.
112 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem, soan fan Jan Willem Kan (sjoch 51) en Jakoba Lennings. Jacob is ferstoarn op snein 25 desimber 1955 yn Haarlem, 77 jier âld.
Berop:
fan 1897 oant 1922     sigarenmaker
Militaire dienst:
Jacob moest in dienst. Het militieregister vermeldt niet bij welk onderdeel.
Signalement:
1 m 61 lang, ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 20 jannewaris 1904 yn Haarlem mei Alida Geertruida Deen, 20 jier âld. Alida is berne op snein 22 april 1883 yn Bloemendaal, dochter fan Hermanus Gerrit Deen en Johanna Jansen. Alida is ferstoarn op woansdei 1 juli 1959 yn Bennebroek, 76 jier âld.
Bern fan Jacob en Alida:
1 Jacoba Kan, berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem. Folgje 241.
2 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede. Folgje 242.
3 Johannes Jacobus Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede. Folgje 243.
4 Alida Geertruida Kan, berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem. Folgje 244.
5 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem. Folgje 245.
6 Theodoor Marinus Kan, berne op woansdei 9 augustus 1911 yn Haarlem. Theodoor is ferstoarn op moandei 18 maart 1912 yn Haarlem, 7 moannen âld.
7 Theodorus Kan, berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem. Folgje 246.
8 Anna Catharina Kan, berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem. Folgje 247.
9 Jan Willem Kan, berne op sneon 18 maart 1916 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op tiisdei 18 desimber 1917 yn Haarlem, 1 jier âld.
10 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 8 juli 1917 yn Haarlem. Hermina is ferstoarn op tiisdei 30 april 1918 yn Haarlem, 9 moannen âld.
11 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem. Folgje 248.
12 Henriëtta Valentina Kan, berne op moandei 20 septimber 1920 yn Haarlem. Henriëtta is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1922 yn Haarlem, 1 jier âld.
13 Gerarda Kan, berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem. Folgje 249.
14 Jan Willem Kan, berne op freed 20 juli 1923 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op snein 23 septimber 1923 yn Haarlem, 2 moannen âld.
113 Trijntje Hartland is berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 52). Trijntje is ferstoarn op tiisdei 7 maart 1933 yn Bergen, 62 jier âld. Trijntje troude, 25 jier âld, op snein 7 juni 1896 yn Alkmaar mei Klaas Koster, 24 jier âld. Klaas is berne op woansdei 29 maaie 1872 yn Sint Maarten, soan fan Meijert Koster en Jaapje de Graaf. Klaas is ferstoarn op snein 10 juli 1904 yn Alkmaar, 32 jier âld.
Berop:
oant 1904     koopman
Bern fan Trijntje en Klaas:
1 Jacoba Agatha Koster, berne op freed 8 juli 1898 yn Alkmaar. Folgje 250.
2 Meijert Koster, berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar. Folgje 251.
114 Neeltje Hartland is berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 52). Neeltje is ferstoarn op moandei 4 april 1949 yn Alkmaar, 77 jier âld. Neeltje troude, 35 jier âld, op tongersdei 30 maaie 1907 yn Alkmaar mei Johannes Jacobus Hermanus Weijmer, 48 jier âld. Johannes is berne op woansdei 4 maaie 1859 yn Alkmaar, soan fan Jacobus Wilhelmus Weijmer en Alida Bruijns. Johannes is ferstoarn op moandei 3 april 1944 yn Alkmaar, 84 jier âld.
Bern fan Neeltje en Johannes:
1 Jacoba Johanna Weijmer, berne op tiisdei 2 juni 1908 yn Alkmaar. Jacoba is ferstoarn.
2 Agatha Catharina Weijmer, berne op moandei 23 augustus 1909 yn Alkmaar. Agatha is ferstoarn.
115 Jan Hartland is berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk, soan fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 52). Jan is ferstoarn op snein 28 augustus 1955 yn Alkmaar, 81 jier âld. Jan troude, 25 jier âld, op snein 13 augustus 1899 yn Alkmaar mei Aplonia Huitema, 25 jier âld. Aplonia is berne op freed 15 augustus 1873 yn Makkum, dochter fan Karst Huitema en Tjiets Vermeulen. Aplonia is ferstoarn op moandei 11 maaie 1959 yn Alkmaar, 85 jier âld.
Bern fan Jan en Aplonia:
1 Aagje Tjiets Hartland, berne op freed 5 oktober 1900 yn Alkmaar. Folgje 252.
2 Sietse Hartland, berne op tiisdei 20 jannewaris 1903 yn Alkmaar. Sietse is ferstoarn.
116 Geertje Verhoeve is berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar, dochter fan Jan Verhoeve en Aagje Kan (sjoch 52). Geertje is ferstoarn yn 1977 yn Alkmaar, 94 of 95 jier âld. Geertje troude, 29 jier âld, op tiisdei 12 septimber 1911 yn Alkmaar mei Johan Ludwig Lutjeharms, 29 jier âld. Johan is berne op snein 20 novimber 1881 yn Alkmaar, soan fan Johann Ludwig Lutjeharms en Geertje Lingeman. Johan is ferstoarn.
Bern fan Geertje en Johan:
1 Geertruida Agatha Hillegonda Lutjeharms, berne op snein 30 novimber 1919 yn Utrecht. Folgje 253.
117 Jan Kan is berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 53) en Neeltje Rot. Jan is ferstoarn op freed 21 jannewaris 1927 yn Zaandam, 54 jier âld.
Berop:
fan 1897 oant 1920     geweermaker aan de Rijksgeweerfabriek (Artillerie Inrichting)
Jan troude, 30 jier âld, op snein 30 novimber 1902 yn Zaandam mei Petronella Louisa Rosenbohm, 24 jier âld. Petronella is berne op moandei 4 novimber 1878 yn Delft, dochter fan Willem Christiaan Rosenbohm en Johanna van de Burg. Petronella is ferstoarn op moandei 25 augustus 1958 yn Zaandam, 79 jier âld.
Bern fan Jan en Petronella:
1 Klaas Willem Kan, berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam. Folgje 254.
2 Willem Christiaan Kan, berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam. Folgje 255.
118 Trijntje Kan is berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 53) en Neeltje Rot. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 25 juni 1957 yn Delft, 81 jier âld. Trijntje troude, 19 jier âld, op woansdei 14 augustus 1895 yn Delft mei Hermanus Bernardus Rademaker, 22 jier âld. Hermanus is berne op snein 2 maart 1873 yn Vrijenban, soan fan Gerardus Jacobus Rademaker en Apolonia Paulussen. Hermanus is ferstoarn op snein 11 desimber 1949 yn Delft, 76 jier âld.
Berop:
1902     machinist
Bern fan Trijntje en Hermanus:
1 Gerardus Jacobus Rademaker, berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban. Folgje 256.
2 Cornelia Rademaker, berne op tongersdei 18 maart 1897 yn Vrijenban. Cornelia is ferstoarn op sneon 22 jannewaris 1966 yn Delft, 68 jier âld.
119 Grietje Kan is berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 53) en Neeltje Rot. Grietje is ferstoarn op tongersdei 12 oktober 1950 yn Delft, 73 jier âld. Grietje troude, 20 jier âld, op woansdei 25 augustus 1897 yn Delft mei Johannes Wouter Oosterloo, 26 jier âld. Johannes is berne op moandei 6 febrewaris 1871 yn Delft, soan fan Jan Oosterloo en Arentje Berkhout. Johannes is ferstoarn op sneon 19 novimber 1960 yn Delft, 89 jier âld.
Berop:
1902     sigarensorteerder
Bern fan Grietje en Johannes:
1 Jan Oosterloo, berne op snein 10 juli 1898 yn Delft. Folgje 257.
2 Neeltje Oosterloo, berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft. Folgje 258.
1879_aagje.jpg 1877_johannes.jpg
34 1879 Aagje
35 1877 Johannes
120 Aagje Kan (ôfb. 34) is berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 53) en Neeltje Rot. Aagje is ferstoarn op tiisdei 19 maart 1957 yn Delft, 77 jier âld. Aagje troude, 21 jier âld, op woansdei 21 novimber 1900 yn Delft mei Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 35), 23 jier âld. Johannes is berne op tiisdei 6 novimber 1877 yn Delft, soan fan Johannus Leonardus van de Giessen en Antonia van den Akker. Johannes is ferstoarn op tongersdei 27 novimber 1958 yn Delft, 81 jier âld.
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Anthonia Aagje van de Giessen, berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft. Folgje 259.
2 Neeltje van de Giessen, berne op freed 17 juli 1903 yn Delft. Folgje 260.
3 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 8 maaie 1905 yn Delft. Johannes is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1906 yn Delft, 1 jier âld.
4 Klaas van de Giessen, berne op freed 15 juni 1906 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 24 septimber 1906 yn Delft, 3 moannen âld.
5 Aagje van de Giessen, berne op freed 3 juni 1910 yn Delft. Aagje is ferstoarn op moandei 27 juni 1910 yn Delft, 24 dagen âld.
6 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft. Folgje 261.
1882_adrianus.jpg
36 1882 Adrianus
121 Jansje Kan is berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 53) en Neeltje Rot. Jansje is ferstoarn op snein 24 april 1949 yn Schiedam, 65 jier âld. Jansje troude, 19 jier âld, op woansdei 3 desimber 1902 yn Delft mei Adrianus Reinier van Vuuren (ôfb. 36), 20 jier âld. It houlik waard ûntbûn op moandei 20 juni 1938 yn Delft. Adrianus is berne op tiisdei 14 maart 1882 yn Leiden, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Teuntje van Wiske. Adrianus is ferstoarn op freed 10 maart 1939 yn Schiedam, 56 jier âld.
Berop:
scheepmaker
Bern fan Jansje en Adrianus:
1 Adrianus Reinier van Vuuren, berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft. Folgje 262.
2 Klaas van Vuuren, berne op sneon 26 augustus 1905 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 30 juli 1906 yn Delft, 11 moannen âld.
3 Klaas van Vuuren, berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft. Folgje 263.
4 Jan van Vuuren, berne op freed 1 desimber 1911 yn Delft. Folgje 264.
1917_herman.jpg
37 1917 Herman
5 Hermanus Bernardus (Herman) van Vuuren (ôfb. 37), berne op snein 15 april 1917 yn Delft. Herman is ferstoarn op sneon 17 oktober 1998 yn Schiedam, 81 jier âld.
1921_johannes.jpg
38 1921 Johannes
6 Johannes Wouter (Joop) van Vuuren (ôfb. 38), berne op freed 1 juli 1921 yn Schiedam. Joop is ferstoarn op tongersdei 16 desimber 1993 yn Schiedam, 72 jier âld.
122 Trijntje Onrust is berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam, dochter fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 54). Trijntje is ferstoarn op snein 7 septimber 1958 yn Zaandam, 87 jier âld. Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 10 augustus 1893 yn Zaandam mei Lucas Hoeve, 24 jier âld. Lucas is berne op woansdei 30 desimber 1868 yn Landsmeer, soan fan Lucas Hoeve en Geertje Mein. Lucas is ferstoarn op moandei 18 novimber 1929 yn Zaandam, 60 jier âld.
Bern fan Trijntje en Lucas:
1 Geertje Hoeve, berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan. Folgje 265.
2 Maria Hoeve, berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam. Folgje 266.
123 Douwe Onrust is berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam, soan fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 54). Douwe is ferstoarn op tongersdei 18 maaie 1967 yn Den Haag, 86 jier âld. Douwe troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juli 1902 yn Oostzaan mei Maritje Brouwer, 21 jier âld. Maritje is berne op snein 19 desimber 1880 yn Ilpendam, dochter fan Melens Brouwer en Antje de Vries. Maritje is ferstoarn op sneon 31 augustus 1963 yn Zaandam, 82 jier âld.
Bern fan Douwe en Maritje:
1 Willem Onrust, berne yn 1903 yn Zaandam. Folgje 267.
124 Trijntje Koning is berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 55). Trijntje is ferstoarn. Trijntje troude, 30 jier âld, op freed 1 maaie 1908 yn Koedijk mei Pieter Pieterse Vleggeert, 27 jier âld. Pieter is berne op moandei 14 maart 1881 yn Zoetermeer, soan fan Jan Vleggeert en Teuntje van Markesteyn. Pieter is ferstoarn.
125 Alida Koning is berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 55). Alida is ferstoarn. Alida troude, 25 jier âld, op freed 10 jannewaris 1908 yn Koedijk mei Cornelis Bregman, 37 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 20 oktober 1870 yn Warmenhuizen, soan fan Jacob Bregman en Engeltje Geel. Cornelis is ferstoarn op sneon 1 septimber 1945 yn Koedijk, 74 jier âld.
Bern fan Alida en Cornelis:
1 Jacob Bregman, berne op freed 27 novimber 1908 yn Koedijk. Jacob is ferstoarn.
2 Adriaan Bregman, berne op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk. Adriaan is ferstoarn op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk, gjin dei âld.
3 Adriana Bregman, berne op tongersdei 2 novimber 1911 yn Koedijk. Adriana is ferstoarn.
4 Engeltje Bregman, berne op woansdei 14 maaie 1919 yn Koedijk. Engeltje is ferstoarn.
126 Aagtje Koning is berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 55). Aagtje is ferstoarn. Aagtje troude, 22 jier âld, op freed 1 maart 1907 yn Koedijk mei Izaäk Visser, 24 jier âld. Izaäk is berne op snein 19 maart 1882 yn Schermerhorn, soan fan Jan Visser en Neeltje Renses. Izaäk is ferstoarn op moandei 17 septimber 1945 yn Heiloo, 63 jier âld.
Bern fan Aagtje en Izaäk:
1 Klaas Visser, berne op woansdei 2 oktober 1907 yn Koedijk. Folgje 268.
2 Adriaan Visser, berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk. Folgje 269.
3 Neeltje Visser, berne yn 1924 yn Heiloo. Neeltje is ferstoarn yn 2000 yn Praia da Rocha (Portugal), 75 of 76 jier âld.
127 Grietje Koning is berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 55). Grietje is ferstoarn op freed 21 novimber 1980 yn Koedijk, 93 jier âld. Grietje troude, 24 jier âld, op freed 3 maaie 1912 yn Koedijk mei Dirk de Waal, 23 jier âld. Dirk is berne op tiisdei 23 april 1889 yn Koedijk, soan fan Jan de Waal en Sieuwtje Veer. Dirk is ferstoarn.
Bern fan Grietje en Dirk:
1 Femmetje de Waal, berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk. Folgje 270.
2 Pieter de Waal, berne op snein 1 april 1917 yn Koedijk. Pieter is ferstoarn op moandei 25 augustus 1997 yn Alkmaar, 80 jier âld.
128 Guurtje Koning is berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 55). Guurtje is ferstoarn. Guurtje troude, 24 jier âld, op freed 1 oktober 1915 yn Koedijk mei Bertus de Wit, 22 jier âld. Bertus is berne op tiisdei 2 maaie 1893 yn Den Helder, soan fan Gerrit Jan de Wit en Jansje de Graaff. Bertus is ferstoarn op moandei 7 maaie 1945 yn Semarang (Indonesië), 52 jier âld.
Bern fan Guurtje en Bertus:
1 Gerrit Jan de Wit, berne op sneon 29 juni 1918 yn Koedijk. Gerrit is ferstoarn.
2 Adriaan de Wit, berne op sneon 14 april 1923 yn Bandoeng (Indonesië).
3 Guurtje de Wit, berne op moandei 28 febrewaris 1927 yn Koedijk.
129 Catharina Elisabeth Meijn is berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 56) en Immetje de Groot. Catharina is ferstoarn op tiisdei 19 septimber 1939 yn Beemster, 71 jier âld. Catharina troude, 25 jier âld, op woansdei 30 maaie 1894 yn Nieuwer-Amstel mei Hendrik Prijs, 29 jier âld. Hendrik is berne op moandei 16 jannewaris 1865 yn Purmerend, soan fan Cornelis Prijs en Leentje Eggers. Hendrik is ferstoarn op snein 15 juni 1941 yn Zeist, 76 jier âld.
Bern fan Catharina en Hendrik:
1 Cornelis Pieter Prijs, berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend. Folgje 271.
2 Emma Helena Agatha Prijs, berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend. Folgje 272.
3 Agatha Jacoba Prijs, berne op tongersdei 13 maart 1902 yn Purmerend. Agatha is ferstoarn op moandei 12 desimber 1904 yn Beemster, 2 jier âld.
130 Jan Meijn is berne op moandei 15 desimber 1873 yn Purmerend, soan fan Pieter Meijn (sjoch 56) en Immetje de Groot. Jan is ferstoarn op snein 26 jannewaris 1947 yn Amsterdam, 73 jier âld. Jan troude, 28 jier âld, op tongersdei 6 febrewaris 1902 yn Amsterdam mei Neeltje Haas, 26 jier âld. Neeltje is berne op snein 18 juli 1875 yn Buiksloot. Neeltje is ferstoarn op freed 27 oktober 1950 yn Oostzaan, 75 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
1 Emma Cornelia Meijn, berne op woansdei 19 novimber 1902 yn Amsterdam. Emma is ferstoarn op woansdei 12 maaie 1920 yn Amsterdam, 17 jier âld.
2 Maarten Meijn, berne op sneon 28 oktober 1905 yn Amsterdam. Folgje 273.
131 Cornelia Meijn is berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 56) en Immetje de Groot. Cornelia is ferstoarn op sneon 28 desimber 1929, 53 jier âld. Cornelia troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juni 1897 yn Purmerend mei Carel Hubertus Windt, 32 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op freed 18 maaie 1923 yn Amsterdam. Carel is berne op tiisdei 7 febrewaris 1865 yn ’s Gravenhage, soan fan Carel Lodewijk Windt en Anna Elisabeth Scholder. Carel is ferstoarn.
Bern fan Cornelia en Carel:
1 Carel Lodewijk Windt, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam. Folgje 274.
132 Gerrit Klaver is berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 57). Gerrit is ferstoarn op woansdei 9 novimber 1955 yn Amsterdam, 79 jier âld. Gerrit:
(1) troude, 23 jier âld, op woansdei 11 oktober 1899 mei Jannetje Hesman, 21 jier âld. Jannetje is berne op sneon 28 septimber 1878 yn Den Helder. Jannetje is ferstoarn.
(2) troude, 51 jier âld, op woansdei 31 augustus 1927 yn Amsterdam mei Maria Walkier, 45 jier âld. Maria is berne op tiisdei 24 jannewaris 1882 yn Delfzijl, dochter fan Abraham Walkier en Anna Maria Hofman. Maria is ferstoarn.
Bern fan Gerrit en Jannetje:
1 Cornelia Klaver, berne op moandei 29 novimber 1897 yn Amsterdam. Folgje 275.
2 Willem Frederik Klaver, berne op freed 15 juni 1900 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op snein 17 juni 1900 yn Amsterdam, 2 dagen âld.
3 Gerrit Klaver, berne op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam. Folgje 276.
4 Jannetje Klaver, berne op tongersdei 18 septimber 1902 yn Amsterdam. Jannetje is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 1985 yn Amsterdam, 83 jier âld. Jannetje bluwde net troud.
5 Cornelis Gerrit Klaver, berne op sneon 12 juni 1915 yn Amsterdam. Folgje 277.
6 Leendert Gerrit Klaver, berne op freed 10 oktober 1924 yn Amsterdam.
133 Herman Philippus Klaver is berne op tongersdei 5 desimber 1878 yn Nieuwer Amstel, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 57). Herman is ferstoarn op tongersdei 4 juli 1957 yn Amsterdam, 78 jier âld. Herman:
(1) troude, 24 jier âld, op woansdei 15 juli 1903 yn Amsterdam mei Gerritje Willemsen, 19 jier âld. It houlik waard ûntbûn op freed 31 maart 1922 yn Amsterdam. Gerritje is berne op freed 18 april 1884 yn Nederhorst den Berg. Gerritje is ferstoarn.
(2) troude, 43 jier âld, op tongersdei 20 juli 1922 yn Amsterdam mei Johanna Henriëtte Steenbergen, 37 jier âld. Johanna is berne op sneon 20 septimber 1884 yn Amsterdam. Johanna is ferstoarn op tiisdei 1 septimber 1936 yn Amsterdam, 51 jier âld.
134 Wilhelmina Frederica Klaver is berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam, dochter fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 57). Wilhelmina is ferstoarn op woansdei 28 maart 1956 yn Amsterdam, 74 jier âld. Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 24 desimber 1902 yn Amsterdam mei Laurens Spel, 26 jier âld. Laurens is berne op snein 17 desimber 1876 yn Amsterdam, soan fan Laurens Spel en Klasina Kool. Laurens is ferstoarn op moandei 16 septimber 1940 yn Amsterdam, 63 jier âld.
Bern fan Wilhelmina en Laurens:
1 Louisa Wilhelmina Spel, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum. Folgje 278.
2 Wilhelmina Frederika Spel, berne yn maaie 1908 yn Hilversum. Wilhelmina is ferstoarn op freed 4 septimber 1908 yn Hilversum, 4 moannen âld.
3 Laurens Spel, berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum. Folgje 279.
135 Willem Frederik Klaver is berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 57). Willem is ferstoarn op moandei 12 novimber 1962 yn Amsterdam, 72 jier âld. Willem:
(1) troude, 24 jier âld, op woansdei 30 juni 1915 yn Amsterdam mei Elisabeth Maria Huver, 27 jier âld. Elisabeth is berne op freed 8 juni 1888 yn Leiden, dochter fan Jean Bernard Alphonse Marie Huver en Maartje Martha Klaassen. Elisabeth is ferstoarn op sneon 26 maart 1949 yn Amsterdam, 60 jier âld.
(2) troude, 59 jier âld, op woansdei 26 april 1950 yn Amsterdam mei Alida Johanna Maria Bruijn, 48 jier âld. Alida is berne op tongersdei 13 juni 1901 yn Amsterdam. Alida is ferstoarn.
136 Maria Bernhard is berne op snein 14 desimber 1879 yn Amsterdam, dochter fan Herman Bernhard (sjoch 59) en Jansje Hagelmann. Maria is ferstoarn. Maria troude, 21 jier âld, op tongersdei 10 oktober 1901 yn Amsterdam mei Lambertus van Gijn, 22 jier âld. Lambertus is berne op tiisdei 11 maart 1879 yn Utrecht, soan fan Johanna Engelina van Gijn. Lambertus is ferstoarn.
Bern fan Maria en Lambertus:
1 Johanna Engelina Antonetta van Gijn, berne op moandei 17 febrewaris 1902 yn Amsterdam. Johanna is ferstoarn.
2 Antonetta Johanna van Gijn, berne op tiisdei 17 novimber 1903 yn Amsterdam. Antonetta is ferstoarn.
3 Lamberta van Gijn, berne op freed 8 juni 1906 yn Amsterdam. Lamberta is ferstoarn.
137 Willem Frederik Bernhard is berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer Amstel, soan fan Herman Bernhard (sjoch 59) en Jansje Hagelmann. Willem is ferstoarn op tongersdei 27 maaie 1926 yn Amsterdam, 44 jier âld. Willem troude mei Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Wilhelmina is ferstoarn.
1895_maria.jpg
39 1895 Maria
138 Maria Bakker (ôfb. 39) is berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Maria is ferstoarn op snein 4 desimber 1983 yn Haarlem, 88 jier âld.
Diversen:
1895     Maria werd geboren als Maria Kan. Na haar moeders huwelijk met Simon Bakker wordt zij geëcht en heet Maria Bakker.
Maria troude, 28 jier âld, op tiisdei 22 april 1924 yn Haarlem mei David Gerardus Hazekamp, 27 jier âld. David is berne op sneon 9 jannewaris 1897 yn Haarlem. David is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Heemstede, 81 jier âld.
Berop:
referendaris Prov. Staten Noord-Holland
Bern fan Maria en David:
1 Daan Hazekamp, berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem. Folgje 280.
1896_nicolaas.jpg 1903_jannetje.jpg
40 1896 Nicolaas
41 1903 Jannetje
139 Nicolaas Bakker (ôfb. 40) is berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Nicolaas is ferstoarn yn 1979 yn Bloemendaal, 82 of 83 jier âld. Nicolaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 24 septimber 1925 yn Haarlem mei Jannetje Maria Vrij (ôfb. 41), 22 jier âld. Jannetje is berne op moandei 5 jannewaris 1903 yn Haarlem, dochter fan Daniel Vrij en Jannigje van Duin. Jannetje is ferstoarn yn septimber 1977, 74 jier âld.
1899_willem.jpg
42 1899 Willem
140 Willem Bakker (ôfb. 42) is berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Willem is ferstoarn op snein 21 oktober 1962 yn Haarlem, 62 jier âld. Willem troude, 26 jier âld, op tiisdei 19 oktober 1926 yn Schoten mei Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff, 24 jier âld. Dien is berne op snein 27 juli 1902 yn Hillegom, dochter fan Johan George Kempff en Jansje Alida van de Linde. Dien is ferstoarn op tongersdei 5 maaie 1960 yn Haarlem, 57 jier âld.
Bern fan Willem en Dien:
1 Dion Bakker. Folgje 281.
2 Elly Bakker, berne om en naby 1930 yn Velsen. Folgje 282.
1905_albert.jpg 1903_adriana.jpg
43 1905 Albert
44 1903 Adriana
141 Albert Bakker (ôfb. 43) is berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Albert is ferstoarn op freed 7 juli 1978 yn Haarlem, 73 jier âld. Albert troude mei Adriana Johanna (Adrie) Ouwens (ôfb. 44). Adrie is berne op moandei 23 febrewaris 1903 yn IJsselmonde, dochter fan Albert Ouwens en Neeltje Huizer. Adrie is ferstoarn op tiisdei 21 febrewaris 1989 yn Haarlem, 85 jier âld.
1906_anne.jpg 1912_neeltje.jpg
45 1906 Anne
46 1912 Neeltje
142 Anne Bakker (ôfb. 45) is berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Anne is ferstoarn op freed 24 juni 1983 yn Seattle (USA), 76 jier âld. Anne troude mei Neeltje Hoek (ôfb. 46). Neeltje is berne op freed 6 desimber 1912 yn Maartensdijk, dochter fan Dirk Hoek en Errusje Woudenberg. Neeltje is ferstoarn op freed 5 desimber 1969 yn Salt Lake City (USA), 56 jier âld.
Bern fan Anne en Neeltje:
1 Dick Bakker.
2 Simon Bakker.
1913_simon.jpg 1916_johanna.jpg
47 1913 Simon
48 1916 Johanna
143 Simon Cornelis Bakker (ôfb. 47) is berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Simon is ferstoarn op moandei 10 septimber 1979 yn Haarlem, 66 jier âld. Simon troude mei Johanna Gesina Wijnhoff (ôfb. 48). Johanna is berne op snein 2 juli 1916 yn Amsterdam. Johanna is ferstoarn op freed 11 febrewaris 2005 yn Heiloo, 88 jier âld.
Bern fan Simon en Johanna:
1 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker, berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem. Folgje 283.
2 Johan Marie Simon (Hans) Bakker, berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem. Folgje 284.
1918_mina.jpg
49 1918 Mina
144 Mina (Mies) Bakker (ôfb. 49) is berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 61). Mies is ferstoarn op freed 15 juli 2011 yn Heemstede, 92 jier âld. Mies troude mei Johannes Cornelis Dekkers. Johannes is berne op woansdei 31 maart 1920 yn Dordrecht, soan fan Janus Adriaan Dekkers en Cornelia Mouthaan. Johannes is ferstoarn op snein 15 augustus 1965 yn Haarlem, 45 jier âld.
Bern fan Mies en Johannes:
1 Lida Dekkers, berne op freed 21 desimber 1951 yn Haarlem. Lida is ferstoarn op tiisdei 2 septimber 2008 yn Dieren, 56 jier âld.
2 Marja Dekkers, berne om en naby 1959 yn Haarlem.
1906_klaas.jpg 1906_johanna_kuijper.jpg
50 1906 Klaas
51 1906 Johanna Kuijper
145 Klaas Kan (ôfb. 50) is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 62) en Antje Offenberg. Klaas is ferstoarn op tiisdei 20 septimber 1983 yn Eindhoven, 76 jier âld.
Berop:
huisarts
Militaire dienst:
1925     Opm keuringsarts: Is kleurenblind en heeft rechter arm gebroken. Is desondanks geschikt voor de militaire dienst.
fan 15-02-1926 oant 01-12-1932     Eerste Compagnie Hospitaalsoldaten
fanôf 05-12-1932     Benoemd tot reserveofficier van gezondheid der 2e klasse.
Signalement:
1925     1 m 75 lang
Klaas:
(1) troude, 26 jier âld, op woansdei 18 jannewaris 1933 yn Eindhoven mei Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper (ôfb. 51), 26 jier âld. Mien is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Hilversum. Mien is ferstoarn op freed 30 juni 1972 yn Eindhoven, 66 jier âld.
(2) troude, op syn minst 66 jier âld, nei 1972 mei Carla Goedhart. Carla is ferstoarn.
Bern fan Klaas en Mien:
1 Anna Geertruida (Anny) Kan, berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven. Folgje 285.
2 Klaas Kan, berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven. Folgje 286.
3 Cornelis (Cees) Kan, berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven. Folgje 287.
4 Wim Kan, berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven. Folgje 288.
1910_willem.jpg 1913_josefa.jpg
52 1910 Willem
53 1913 Josefa
146 Willem Kan (ôfb. 52) is berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 62) en Antje Offenberg. Willem is ferstoarn op moandei 16 oktober 1989 yn Zaandam, 78 jier âld.
Berop:
1937     houthandelaar
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 20 maaie 1936 yn Zaandam mei Josefa Crützen (ôfb. 53), 23 jier âld. Josefa is berne op tiisdei 13 maaie 1913 yn Zaandam, dochter fan Jean Crützen en Josefa Zélerni. Josefa is ferstoarn op woansdei 10 febrewaris 1999 yn Zaandam, 85 jier âld.
Berop:
1935     kantoorbediende
Bern fan Willem en Josefa:
1 Klaas Kan, berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam. Folgje 289.
2 Jan Kan, berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam. Folgje 290.
3 Anna José (Annejob) Kan, berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam. Folgje 291.
4 Wim Kan, berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam. Folgje 292.
5 Harry Frans (Harry) Kan, berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam. Folgje 293.
1915_maria.jpg 1905_hendrik.jpg
54 1915 Maria
55 1905 Hendrik
147 Maria Geertruida (Rie) Kan (ôfb. 54) is berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 62) en Antje Offenberg. Rie is ferstoarn op moandei 9 desimber 1996 yn Soest, 81 jier âld.
Berop:
apothekers-assistente
Rie:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 9 juni 1938 yn Zaandam mei Hendrik Willem Felderhof (ôfb. 55), 32 jier âld. Hendrik is berne op moandei 4 septimber 1905 yn Bussum, soan fan Willem Petrus Felderhof en Anna Catharina Boer Rookhuizen. Hendrik is ferstoarn op woansdei 17 desimber 1969 yn Assen, 64 jier âld.
Berop:
notaris
(2) troude, op syn minst 54 jier âld, nei 1969 mei Harmen Lodewijk, op syn minst 60 jier âld. Harmen is berne op tiisdei 31 augustus 1909 yn Barradeel, soan fan Bauke Lodewijk en Klaaske Keimpema. Harmen is ferstoarn op woansdei 4 desimber 1991 yn Sneek, 82 jier âld.
Bern fan Rie en Hendrik:
1 Anna Catharina Felderhof, berne op freed 28 febrewaris 1941 yn Amsterdam.
2 Francis Josepha Felderhof, berne op moandei 19 septimber 1949 yn Amsterdam. Francis is ferstoarn op freed 20 augustus 1954 yn Assen, 4 jier âld.
148 Jobje Bart is berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 64) en Gleintje Hart. Jobje is ferstoarn op tiisdei 3 juni 1919 yn Zaandam, 37 jier âld. Jobje troude, 22 jier âld, op woansdei 13 juli 1904 yn Zaandam mei Dirk Riet, 24 jier âld. Dirk is berne op tongersdei 20 novimber 1879 yn Zaandam, soan fan Pieter Riet en Maartje Jonker. Dirk is ferstoarn.
149 Hendrika Bart is berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 64) en Gleintje Hart. Hendrika is ferstoarn op moandei 7 juli 1969 yn Zaandam, 85 jier âld. Hendrika troude, 24 jier âld, op tongersdei 2 jannewaris 1908 yn Zaandam mei Jacob Happe, 23 jier âld. Jacob is berne op sneon 19 jannewaris 1884 yn Zaandam, soan fan Jacob Happe en Elisabeth Hooijschuur. Jacob is ferstoarn.
Bern fan Hendrika en Jacob:
1 Elisabeth Happe, berne yn 1909 yn Zaandam. Folgje 294.
150 Trijntje Kuijk is berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 66). Trijntje is ferstoarn op moandei 12 oktober 1959 yn Zaandam, 70 jier âld. Trijntje troude, 20 jier âld, op snein 10 jannewaris 1909 yn Oosthuizen mei Klaas Zwaan, 21 jier âld. Klaas is berne op woansdei 11 maaie 1887 yn Oosthuizen, soan fan Coenraad Zwaan en Maartje Bos. Klaas is ferstoarn op freed 4 april 1969, 81 jier âld.
151 Hendrik Kuijk is berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 66). Hendrik is ferstoarn op tongersdei 23 oktober 1947 yn Zaandam, 56 jier âld. Hendrik troude, 27 jier âld, op woansdei 26 juni 1918 yn Zaandam mei Liesbeth Meijer, 23 jier âld. Liesbeth is berne op tiisdei 1 jannewaris 1895 yn Zaandam, dochter fan Dirk Meijer en Sara de Jong. Liesbeth is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1940 yn Zaandam, 45 jier âld.
152 Cornelis Kuijk is berne op sneon 27 augustus 1892 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 66). Cornelis is ferstoarn op tongersdei 1 juni 1967 yn Zaandam, 74 jier âld. Cornelis troude, 28 jier âld, op woansdei 20 april 1921 yn Zaandam mei Christina Hoogmoed, 23 jier âld. Christina is berne op snein 19 desimber 1897 yn Zaandam, dochter fan Jan Hoogmoed en Elisabeth Bakker. Christina is ferstoarn.
153 Jobje Kuijk is berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 66). Jobje is ferstoarn op woansdei 21 septimber 1949 yn Zaandam, 55 jier âld. Jobje troude mei Martinus Arends. Martinus is ferstoarn.
Bern fan Jobje en Martinus:
1 Martine Cornela Suzanne Arends, berne op tiisdei 5 maaie 1925. Folgje 295.
154 Pieter Verdonk is berne op tongersdei 16 augustus 1900 yn Zaandam, soan fan Jan Verdonk en Magdalena Bart (sjoch 66). Pieter is ferstoarn. Pieter troude, 29 jier âld, op woansdei 16 juli 1930 yn Zaandam mei Adriana Lakerveld, 28 jier âld. Adriana is berne op tiisdei 15 juli 1902 yn Muiden, dochter fan Willem Lakerveld en Elizabeth de Jong. Adriana is ferstoarn op sneon 15 juni 1968 yn Zaandam, 65 jier âld.
155 Jannetje Neeltje Schenk is berne op tongersdei 7 juli 1892 yn Zaandam, dochter fan Albert Schenk (sjoch 67) en Trijntje Craster. Jannetje is ferstoarn. Jannetje troude, 22 jier âld, op woansdei 19 augustus 1914 yn Amsterdam mei Jan Zweize Erbrink, 22 jier âld. Jan is berne op tiisdei 12 juli 1892 yn Amsterdam, soan fan Johan Fredrik Georg Willem Erbrink en Margaretha Sara Rappange. Jan is ferstoarn op snein 2 novimber 1969 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Bern fan Jannetje en Jan:
1 Margaretha Sara Erbrink, berne op tiisdei 13 oktober 1914 yn Amsterdam. Folgje 296.
2 Albert Erbrink, berne op moandei 25 jannewaris 1915 yn Zaandam. Folgje 297.
3 Trijntje Jannetje Neeltje Erbrink, berne op tiisdei 16 novimber 1920 yn Amsterdam. Folgje 298.
4 Geesien Erbrink, berne op snein 1 april 1923 yn Amsterdam. Folgje 299.
5 Johan Fredrik George Willem Erbrink, berne op sneon 26 april 1924 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn op moandei 17 juni 1946 yn Sziget (nu: Sighetu Marmației in Roemenië), 22 jier âld. Johan bluwde net troud.
156 Anthonie Schenk is berne op moandei 13 novimber 1893 yn Zaandam, soan fan Albert Schenk (sjoch 67) en Trijntje Craster. Anthonie is ferstoarn op tiisdei 23 maaie 1967 yn Zaandam, 73 jier âld. Anthonie troude mei Neeltje Duivis. Neeltje is ferstoarn.
157 Dirk Cornelis Johannes Moen is berne op sneon 12 juli 1902 yn Rotterdam, soan fan Dirk Moen (sjoch 68) en Hendrikje Gort. Dirk is ferstoarn. Dirk troude, 28 jier âld, op woansdei 30 juli 1930 yn Rotterdam mei Johanna van der Hulst, 19 jier âld. Johanna is berne op snein 22 jannewaris 1911 yn Rotterdam, dochter fan Nicolaas van der Hulst en Leentje van IJzendoorn. Johanna is ferstoarn op sneon 3 april 1937 yn Rotterdam, 26 jier âld.
Bern fan Dirk en Johanna:
1 Hendrikje Moen, berne op tiisdei 22 desimber 1931 yn Rotterdam.
2 Nicolaas Moen, berne op snein 17 septimber 1933 yn Rotterdam. Nicolaas is ferstoarn op tiisdei 26 desimber 1933 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
3 Cor Moen, berne op moandei 15 oktober 1934 yn Rotterdam. Cor is ferstoarn op snein 9 desimber 1934 yn Rotterdam, 1 moanne âld.
158 Hendrika Moen is berne op snein 30 juli 1905 yn Rotterdam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 68) en Hendrikje Gort. Hendrika is ferstoarn. Hendrika troude, 22 jier âld, op woansdei 16 maaie 1928 yn Rotterdam mei Geradus Willem Karel de Lange, 22 jier âld. Geradus is berne op tongersdei 30 novimber 1905 yn Rotterdam, soan fan Lodewijk Willem Reinier Franciscus de Lange en Petronella van ’t Wout. Geradus is ferstoarn op freed 15 desimber 1939 yn Schiedam, 34 jier âld.
159 Geertruida Guurtje Moen is berne op woansdei 29 maart 1911 yn Rotterdam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 68) en Hendrikje Gort. Geertruida is ferstoarn. Geertruida troude, 22 jier âld, op woansdei 12 juli 1933 yn Rotterdam mei Louis Noël Peter Wusten, 23 jier âld. Louis is berne op moandei 6 desimber 1909 yn Amsterdam, soan fan Louis Noël Wusten en Pieternella Adriana Elisabeth Geene. Louis is ferstoarn.
Bern fan Geertruida en Louis:
1 Hendrika Petronella Louise Wusten, berne op sneon 6 jannewaris 1934 yn Rotterdam.
2 Petronella Elisabeth Wusten, berne op sneon 6 juni 1936 yn Rotterdam.
160 Cornelia Moen is berne op woansdei 1 oktober 1913 yn Rotterdam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 68) en Hendrikje Gort. Cornelia is ferstoarn. Cornelia troude, 26 jier âld, op woansdei 6 maart 1940 yn Rotterdam mei Cornelis Th Hokken.
161 Pieter Lambertus Boes is berne op woansdei 6 juni 1900 yn Zaandam, soan fan Jan Boes (sjoch 70) en Lammertje de Vries. Pieter is ferstoarn. Pieter troude, 28 jier âld, op woansdei 3 oktober 1928 yn Zaandam mei Antje Gesina Hubach, 28 jier âld. Antje is berne op tongersdei 8 maart 1900 yn Kampen, dochter fan Christiaan Hubach en Dieuwke Steunebrink. Antje is ferstoarn.
162 Trijntje Rensen is berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 71). Trijntje is ferstoarn op tongersdei 5 oktober 1939 yn Zaandam, 43 jier âld. Trijntje troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Dirk Gerrit de Groot, 24 jier âld. sjoch 166 foar persoansgegevens fan Dirk.
163 Pieter de Groot is berne op tongersdei 14 febrewaris 1878 yn Wormer, soan fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 72). Pieter is ferstoarn. Pieter troude, 23 jier âld, op snein 5 jannewaris 1902 yn Wormerveer mei Maria Pot. Maria is ferstoarn.
Bern fan Pieter en Maria:
1 Johanna de Groot. Folgje 300.
2 Cornelis Georg de Groot. Cornelis is ferstoarn.
3 Maria Johanna de Groot, berne op freed 5 desimber 1902 yn Amsterdam. Folgje 301.
164 Neeltje de Groot is berne op moandei 26 jannewaris 1880 yn Wormer, dochter fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 72). Neeltje is ferstoarn. Neeltje troude, 40 jier âld, op tongersdei 16 desimber 1920 yn Wijk aan Zee en Duin mei Johan Willem Tegel, 48 jier âld. Johan is berne op moandei 18 novimber 1872 yn Beverwijk, soan fan Klaas Tegel en Maartje Helder. Johan is ferstoarn op woansdei 29 april 1936 yn Wijk aan Zee en Duin, 63 jier âld.
165 Antje de Groot is berne op snein 11 septimber 1887 yn Wormerveer, dochter fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 72). Antje is ferstoarn op sneon 15 april 1978 yn Zaanstad, 90 jier âld. Antje:
(1) troude, 21 jier âld, op woansdei 16 juni 1909 yn Amsterdam mei Philip Johan van den Heuvel, 26 jier âld. Philip is berne op snein 13 augustus 1882 yn Amsterdam, soan fan Cornelis van den Heuvel en Maria Notmeijer. Philip is ferstoarn op sneon 11 desimber 1954 yn Zeist, 72 jier âld.
(2) troude, 74 jier âld, op tongersdei 10 maaie 1962 yn Amsterdam mei Hendrik Adrianus Timmerman, 75 jier âld. Hendrik is berne op woansdei 27 oktober 1886 yn Alkmaar. Hendrik is ferstoarn op snein 7 febrewaris 1971 yn Amsterdam, 84 jier âld.
Bern fan Antje en Philip:
1 Johanna Josephine van den Heuvel, berne op tongersdei 2 septimber 1909 yn Amsterdam. Folgje 302.
2 Max van den Heuvel, berne op sneon 1 oktober 1910 yn Amsterdam. Max is ferstoarn.
3 Martha Anna Philipina van den Heuvel, berne op woansdei 24 juni 1914 yn Amsterdam. Martha is ferstoarn.
4 Max Maarten van den Heuvel, berne op woansdei 18 juni 1919 yn Amsterdam.
166 Dirk Gerrit de Groot is berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer, soan fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 72). Dirk is ferstoarn. Dirk troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Trijntje Rensen, 24 jier âld. sjoch 162 foar persoansgegevens fan Trijntje.
167 Hendrikje Exalto is berne op sneon 20 jannewaris 1877 yn Wormer, dochter fan Grietje Exalto (sjoch 73). Hendrikje is ferstoarn op tiisdei 10 febrewaris 1953 yn Alkmaar, 76 jier âld. Hendrikje:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 21 augustus 1898 yn Alkmaar mei Gerrit van Zwanenburg, 25 jier âld. Gerrit is berne op woansdei 8 jannewaris 1873 yn Alkmaar, soan fan Johannes Cornelis van Zwanenburg en Kaatje Kroon. Gerrit is ferstoarn op snein 15 desimber 1918 yn Alkmaar, 45 jier âld.
(2) troude, 44 jier âld, op tongersdei 1 septimber 1921 yn Alkmaar mei Gerrit van der Wal, 41 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 13 jannewaris 1880 yn Zalk, soan fan Arent van der Wal en Hendrikje Goudbeek. Gerrit is ferstoarn nei 1953 yn Alkmaar, op syn minst 73 jier âld.
168 Pieter Zwart is berne op moandei 29 augustus 1892 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 74). Pieter is ferstoarn op sneon 28 desimber 1918 yn Alkmaar, 26 jier âld. Pieter troude, 21 jier âld, op tongersdei 19 maart 1914 yn Alkmaar mei Trijntje Hillegonda de Boer, 20 jier âld. Trijntje is berne op woansdei 20 desimber 1893 yn Heerhugowaard, dochter fan Jan de Boer en Elisabeth Volkers. Trijntje is ferstoarn.
169 Willem Zwart is berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 74). Willem is ferstoarn op tiisdei 10 febrewaris 1970 yn Alkmaar, 71 jier âld. Willem troude, 25 jier âld, op tongersdei 29 novimber 1923 yn Alkmaar mei Johanna van Wendel, 24 jier âld. Johanna is berne op woansdei 3 maaie 1899 yn Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen (Dld.), dochter fan Cornelius van Wendel en Johanna Wiegman. Johanna is ferstoarn op moandei 25 novimber 1985, 86 jier âld.
Bern fan Willem en Johanna:
1 Cor Zwart.
170 Cornelis Zwart is berne op sneon 9 juni 1900 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 74). Cornelis is ferstoarn op tiisdei 9 jannewaris 1962 yn Egmond aan Zee, 61 jier âld. Cornelis troude mei Frederika Gravemaker. Frederika is ferstoarn.
Bern fan Cornelis en Frederika:
1 Pieter Zwart.
171 Hendrika Zwart is berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar, dochter fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 74). Hendrika is ferstoarn op sneon 23 maart 1991 yn Bergen, 86 jier âld. Hendrika troude, 18 jier âld, op woansdei 1 novimber 1922 yn Alkmaar mei Johan Wilhelm Hoenselaar, 23 jier âld. Johan is berne op snein 28 maaie 1899 yn Meiderich (Dld.), soan fan Theodorus Wilhelmus Hoenselaar en Anna Maria Carolina Jansen. Johan is ferstoarn op sneon 20 augustus 1977 yn Alkmaar, 78 jier âld.
Bern fan Hendrika en Johan:
1 Johanna Hendrika Hoenselaar, berne op moandei 22 jannewaris 1923 yn Alkmaar.
2 Hendrikus Johannes Hoenselaar, berne op sneon 16 jannewaris 1926 yn Alkmaar. Hendrikus is ferstoarn op tiisdei 2 april 2013 yn Bergen (nh), 87 jier âld.
3 Johannes Hendrikus Hoenselaar, berne op freed 16 oktober 1942 yn Alkmaar. Johannes is ferstoarn op woansdei 11 maaie 1955 yn Alkmaar, 12 jier âld.
172 Pieter Treiture is berne op sneon 20 septimber 1884 yn Beemster, soan fan Jan Treiture en Neeltje Dinkla (sjoch 75). Pieter is ferstoarn op snein 31 augustus 1952 yn Alkmaar, 67 jier âld. Pieter troude mei Dieuwertje Schreuder. Dieuwertje is ferstoarn.
Bern fan Pieter en Dieuwertje:
1 Jan Treiture, berne op tongersdei 4 jannewaris 1917 yn Amsterdam. Folgje 303.
173 Isaak Treiture is berne op sneon 18 augustus 1888 yn Beemster, soan fan Jan Treiture en Neeltje Dinkla (sjoch 75). Isaak is ferstoarn. Isaak troude, 41 jier âld, op woansdei 9 oktober 1929 yn ’s Gravenhage mei Wilhelmina van Zutphen, 51 jier âld. Wilhelmina is berne op moandei 14 jannewaris 1878 yn Utrecht, dochter fan Matthijs van Zutphen en Lourentia Hendrika Zorn. Wilhelmina is ferstoarn.
174 Dina Dinkla is berne op moandei 25 febrewaris 1878 yn de Beemster, dochter fan Arie Dinkla (sjoch 76) en Jannetje van Dam. Dina is ferstoarn op moandei 30 desimber 1940 yn Purmerend, 62 jier âld. Dina troude, 23 jier âld, op tongersdei 1 augustus 1901 yn Purmerend mei Anthonie Edses, 19 jier âld. Anthonie is berne op tiisdei 13 septimber 1881 yn Purmerend, soan fan Anthonie Edses en Grietje van Braam. Anthonie is ferstoarn op tongersdei 17 juli 1958 yn Edam, 76 jier âld.
Bern fan Dina en Anthonie:
1 Antonie Edses, berne op sneon 5 april 1902 yn Beemster. Folgje 304.
2 Jansje Edses, berne op woansdei 8 juli 1903 yn Beemster. Folgje 305.
3 Dina Edses, berne op tiisdei 3 april 1906 yn Beemster. Folgje 306.
4 Grietje Edses, berne op tiisdei 3 april 1906 yn Purmerend. Folgje 307.
5 Arie Edses, berne op tongersdei 23 april 1908 yn Purmerend. Folgje 308.
6 Jan Edses, berne op tongersdei 23 april 1908 yn Purmerend. Jan is ferstoarn op tiisdei 25 maaie 1909 yn Purmerend, 1 jier âld.
7 Jannetje Edses, berne op tiisdei 28 septimber 1909 yn Beemster. Folgje 309.
8 Neeltje Edses, berne op tongersdei 24 augustus 1911 yn Purmerend. Neeltje is ferstoarn op tiisdei 3 desimber 1996 yn Purmerend, 85 jier âld.
9 Trijntje Edses, berne op sneon 9 jannewaris 1915 yn Purmerend. Folgje 310.
175 Johannes Dirk Dinkla is berne op woansdei 27 augustus 1879 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 76) en Jannetje van Dam. Johannes is ferstoarn. Johannes troude, 20 jier âld, op woansdei 28 febrewaris 1900 yn Amsterdam mei Trijntje Langereis, 21 jier âld. Trijntje is berne op sneon 21 septimber 1878 yn Berkhout, dochter fan David Langereis en Diewertje Veld. Trijntje is ferstoarn op woansdei 21 juli 1948 yn Amsterdam, 69 jier âld.
Bern fan Johannes en Trijntje:
1 Catharina Dinkla, berne op tongersdei 9 novimber 1899 yn Amsterdam. Folgje 311.
2 Arie Dinkla, berne op snein 12 maaie 1901 yn Amsterdam. Arie is ferstoarn op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam, 20 dagen âld.
3 Johannes Dirk Dinkla, berne op sneon 18 maaie 1907 yn Amsterdam. Folgje 312.
4 Jannetje Dinkla, berne op woansdei 13 septimber 1911 yn Amsterdam. Jannetje is ferstoarn.
176 Pieter Dinkla is berne op tiisdei 20 desimber 1881 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 76) en Jannetje van Dam. Pieter is ferstoarn op sneon 1 maaie 1954 yn de Beemster, 72 jier âld. Pieter troude, 29 jier âld, op snein 20 augustus 1911 mei Aaltje Blom, 27 jier âld. Aaltje is berne op sneon 12 juli 1884 yn Hoogkarspel. Aaltje is ferstoarn.
Bern fan Pieter en Aaltje:
1 Thomas Arie Dinkla, berne op moandei 29 april 1918 yn Purmerend. Thomas is ferstoarn.
2 Jannetje Dinkla, berne op tongersdei 6 april 1922 yn Purmerend.
177 Willem Dinkla is berne op moandei 21 augustus 1893 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 76) en Jannetje van Dam. Willem is ferstoarn. Willem troude, 32 jier âld, op tongersdei 6 maaie 1926 yn Amsterdam mei Wilhelmina van de Bunt, 24 jier âld. Wilhelmina is berne op tiisdei 21 jannewaris 1902 yn Amsterdam. Wilhelmina is ferstoarn.
Bern fan Willem en Wilhelmina:
1 Jannie Dinkla, berne op tiisdei 23 april 1929 yn Beemster.
178 Jan Dinkla is berne op snein 7 maart 1897 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 76) en Jannetje van Dam. Jan is ferstoarn. Jan troude, 24 jier âld, op tiisdei 3 maaie 1921 yn Beemster mei Berendina Bakker, 23 jier âld. Berendina is berne op woansdei 2 febrewaris 1898 yn Martenshoek (gem. Hoogezand), dochter fan Jan Bakker en Antje Poth. Berendina is ferstoarn.
179 Maartje Exalto is berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto (sjoch 77) en Antonia Eijk. Maartje is ferstoarn op tongersdei 17 desimber 1953 yn Kwadijk, 64 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 28 april 1912 yn Edam mei Reindert Medemblik, 25 jier âld. Reindert is berne op snein 20 febrewaris 1887 yn Broek in Waterland, soan fan Christiaan Medemblik en Trijntje Spaans. Reindert is ferstoarn op tiisdei 28 augustus 1979 yn Purmerend, 92 jier âld.
Bern fan Maartje en Reindert:
1 Arend Medemblik, berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk. Folgje 313.
2 Jan Medemblik, berne yn maart 1931 yn Kwadijk.
180 Adriaan Exalto is berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam, soan fan Arend Exalto (sjoch 77) en Antonia Eijk. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 9 juni 1955 yn Ilpendam, 62 jier âld. Adriaan troude, 26 jier âld, op sneon 3 maaie 1919 yn Ilpendam mei Anna Maria Box, 23 jier âld. Anna is berne op sneon 27 juli 1895 yn Ilpendam, dochter fan Klaas Box en Neeltje Schouten. Anna is ferstoarn.
Bern fan Adriaan en Anna:
1 Anthonia Aagje Exalto, berne op tongersdei 4 maart 1920 yn Ilpendam. Anthonia is ferstoarn.
2 Neeltje Exalto, berne op woansdei 26 juli 1922 yn Ilpendam.
3 Arend Exalto, berne op freed 3 juni 1927 yn Ilpendam. Arend is ferstoarn op snein 13 maart 1966 yn Ilpendam, 38 jier âld. Arend bluwde net troud.
181 Klaas Saft is berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp, soan fan Gerrit Saft en Pietertje Exalto (sjoch 78). Klaas is ferstoarn op sneon 20 desimber 1975 yn Jisp, 82 jier âld. Klaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1921 yn Ilpendam mei Maartje Groen, 28 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 30 maaie 1893 yn Purmerend, dochter fan Klaas Groen en Engeltje Korver. Maartje is ferstoarn op snein 31 augustus 1947 yn Jisp, 54 jier âld.
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Gerritje Saft, berne op snein 30 novimber 1930.
182 Simon Zwart is berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Simon is ferstoarn op tiisdei 4 jannewaris 1972 yn Utrecht, 86 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
Simon:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 6 maart 1907 yn Amsterdam mei Maria Hendrika Momber, 18 jier âld. Maria is berne op tongersdei 5 april 1888 yn Amsterdam, dochter fan Jan Dirk Momber en Henriëtte Krijne. Maria is ferstoarn op tongersdei 31 juli 1919, 31 jier âld.
(2) troude, 37 jier âld, op woansdei 19 juli 1922 yn Amsterdam mei Anna Maria Brouwer, 27 jier âld. Anna is berne op tongersdei 28 maart 1895 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Wilhelminus Brouwer en Anna Maria Brandon. Anna is ferstoarn.
Bern fan Simon en Maria:
1 Siemon Zwart, berne op freed 21 juni 1907 yn Amsterdam. Siemon is ferstoarn op sneon 19 jannewaris 1991 yn Egmond, 83 jier âld.
2 Maria Hendrika Zwart, berne op tiisdei 12 jannewaris 1909 yn Amsterdam. Folgje 314.
3 Willem Zwart, berne op sneon 15 oktober 1910 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld.
4 Johannes Hendrikus Zwart, berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam. Folgje 315.
5 Henri Zwart, berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam. Folgje 316.
Bern fan Simon en Anna:
6 Henriëtte Zwart, berne op tiisdei 1 maaie 1917 yn Amsterdam. Henriëtte is ferstoarn op woansdei 5 maart 1919 yn Amsterdam, 1 jier âld.
7 Alexander Zwart, berne op moandei 9 oktober 1922 yn Amsterdam.
8 Simoine Zwart, berne op snein 14 oktober 1923 yn Amsterdam.
9 Adriana Jacoba Zwart, berne op tongersdei 7 jannewaris 1926 yn Amsterdam.
10 Louis Ferdinand Zwart, berne op tiisdei 1 novimber 1932 yn Amsterdam.
11 Louise Cornelia Zwart, berne op moandei 5 novimber 1934 yn Amsterdam.
183 Petronella Zwart is berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Petronella is ferstoarn op tiisdei 8 april 1919 yn Amsterdam, 31 jier âld. Petronella troude, 23 jier âld, op woansdei 12 april 1911 yn Amsterdam mei Hendricus Johannes Hermanus Lacroix, 23 jier âld. Hendricus is berne op tiisdei 17 jannewaris 1888 yn Amsterdam, soan fan Lambert Lacroix en Anna Maria Stricker. Hendricus is ferstoarn op moandei 14 juli 1952 yn Amsterdam, 64 jier âld.
184 Willem Zwart is berne op sneon 15 novimber 1890 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Willem is ferstoarn op tongersdei 14 maaie 1953 yn Amsterdam, 62 jier âld. Willem troude, 32 jier âld, op woansdei 9 maaie 1923 yn Amsterdam mei Martha de Leeuw, 37 jier âld. Martha is berne op freed 10 juli 1885 yn Amsterdam, dochter fan Harmen de Leeuw en Wikjen Kamstra. Martha is ferstoarn op tongersdei 19 desimber 1963 yn Amsterdam, 78 jier âld.
185 Muus Zwart is berne op tongersdei 19 jannewaris 1893 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Muus is ferstoarn op snein 28 augustus 1983, 90 jier âld. Muus:
(1) troude mei Alida Helmers. Alida is ferstoarn.
(2) troude, 21 jier âld, op woansdei 23 desimber 1914 yn Amsterdam mei Maria Cornelia Briel, 23 jier âld. Maria is berne op tiisdei 13 oktober 1891 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn.
Bern fan Muus en Maria:
1 Muus Zwart, berne op woansdei 18 febrewaris 1914 yn Amsterdam. Folgje 317.
2 Maria (Miep) Zwart, berne op tongersdei 22 juni 1916 yn Amsterdam. Folgje 318.
3 Cornelia Zwart, berne op woansdei 24 april 1918 yn Amsterdam. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 7 septimber 1920, 2 jier âld.
4 Martha Zwart, berne op snein 28 maart 1920 yn Amsterdam. Folgje 319.
5 Willem Johannes (Wim) Zwart, berne op tiisdei 10 jannewaris 1922 yn Amsterdam. Wim is ferstoarn op moandei 20 juli 1998, 76 jier âld.
6 Joop Zwart, berne op tongersdei 1 novimber 1923 yn Amsterdam. Folgje 320.
186 Gerrit Zwart is berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Gerrit is ferstoarn op tongersdei 13 augustus 1942 yn Dachau, 47 jier âld. Gerrit troude, 36 jier âld, op tongersdei 1 oktober 1931 yn Alkmaar mei Jacoba Roos, 37 jier âld. Jacoba is berne op snein 10 desimber 1893 yn Alkmaar. Jacoba is ferstoarn op tiisdei 16 augustus 1966 yn Amsterdam, 72 jier âld.
187 Grietje Zwart is berne op woansdei 22 septimber 1897 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Grietje is ferstoarn. Grietje troude, 17 jier âld, op freed 1 jannewaris 1915 yn Amsterdam mei Johannes Willebrordus Verra, 21 jier âld. Johannes is berne op moandei 6 novimber 1893 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Verra en Hendrika Wilhelmina Temmink. Johannes is ferstoarn op tongersdei 3 septimber 1936 yn Amsterdam, 42 jier âld.
188 Maria Zwart is berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 79). Maria is ferstoarn. Maria troude, 18 jier âld, op tiisdei 20 augustus 1918 mei Joris van den Hoeven, 20 jier âld. Joris is berne op tiisdei 15 febrewaris 1898 yn Maarssen, soan fan Willem van den Hoeven en Geetruida van Vaalen. Joris is ferstoarn.
Bern fan Maria en Joris:
1 Maria van den Hoeven, berne op woansdei 2 maart 1921 yn Amsterdam.
2 Wilhelmina van den Hoeven, berne op moandei 22 septimber 1924 yn Amsterdam.
189 Sara Grim is berne op sneon 17 maart 1894 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Sara is ferstoarn op sneon 8 desimber 1984 yn Amsterdam, 90 jier âld. Sara troude, 23 jier âld, op woansdei 28 maart 1917 yn Amsterdam mei Johan Groenewoud, 24 jier âld. Johan is berne op tiisdei 20 septimber 1892 yn Amsterdam, soan fan Dirk Groenewoud en Anna Maria de Boer. Johan is ferstoarn op tongersdei 11 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Sara en Johan:
1 Johanna Groenewoud, berne op tongersdei 13 april 1916 yn Amsterdam. Folgje 321.
2 Hendrik Groenewoud, berne op tiisdei 4 septimber 1917 yn Amsterdam. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1993 yn Amsterdam, 76 jier âld. Hendrik bluwde net troud.
3 Dirk Groenewoud, berne op tongersdei 13 novimber 1919 yn Amsterdam. Dirk is ferstoarn.
4 Jan Groenewoud, berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam. Folgje 322.
5 Sara Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam. Folgje 323.
6 Johan Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn yn 1984 yn Amsterdam, 58 of 59 jier âld.
7 Alida Groenewoud, berne op snein 13 febrewaris 1927 yn Amsterdam. Folgje 324.
8 Frederik Groenewoud, berne op moandei 8 april 1929 yn Amsterdam. Folgje 325.
9 Antonius Albertus Groenewoud, berne op woansdei 26 april 1933 yn Amsterdam. Folgje 326.
190 Alida Grim is berne op moandei 9 septimber 1895 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Alida is ferstoarn op moandei 15 jannewaris 1990 yn Amsterdam, 94 jier âld. Alida troude mei Gerrit Johannes van Ark. Gerrit is berne op woansdei 8 maaie 1895 yn Utrecht, soan fan Abraham van Ark en Hendrica Lith. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 11 augustus 1970 yn Wormerveer, 75 jier âld.
Bern fan Alida en Gerrit:
1 Alida van Ark, berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam. Folgje 327.
2 Gerrit Johannes van Ark, berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam. Folgje 328.
191 Andries Grim is berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Andries is ferstoarn op freed 1 juli 1983 yn Amsterdam, 84 jier âld. Andries troude, 22 jier âld, op woansdei 13 oktober 1920 yn Amsterdam mei Maria Frederika Appels, 18 jier âld. Maria is berne op moandei 21 juli 1902 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Nicolaas Antony Appels en Maria Frederika Overduijn. Maria is ferstoarn op sneon 9 desimber 1989 yn Amsterdam, 87 jier âld.
192 Elisabeth Grim is berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Elisabeth is ferstoarn op woansdei 23 juni 1937 yn Amsterdam, 37 jier âld. Elisabeth troude, 19 jier âld, op woansdei 5 maart 1919 yn Amsterdam mei Willem Frederik Weerman, 25 jier âld. Willem is berne op tongersdei 18 maaie 1893 yn Amsterdam, soan fan Jacobus Fredrik Weerman en Catharina Jacoba van ’t Veen. Willem is ferstoarn op woansdei 18 juli 1956 yn Bloemendaal, 63 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Willem:
1 Willem Frederik Weerman, berne op tiisdei 6 jannewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 329.
2 Hendrik Frederik Weerman, berne op tiisdei 19 april 1921 yn Amsterdam.
3 Catharina Johanna Weerman, berne op tongersdei 6 april 1922 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op woansdei 10 maaie 1922 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Elisabeth Weerman, berne op snein 5 april 1931 yn Amsterdam.
193 Hendrik Grim is berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Hendrik is ferstoarn yn 1988 yn Amsterdam, 84 of 85 jier âld. Hendrik troude, 22 jier âld, op woansdei 3 maart 1926 yn Amsterdam mei Christina Juliana Sijbrands, 19 jier âld. Christina is berne op snein 7 oktober 1906 yn Amsterdam, dochter fan Joannes Sijbrands en Juliana Christina Cornelia Los. Christina is ferstoarn.
Bern fan Hendrik en Christina:
1 Juliana Christina Cornelia Grim, berne op snein 18 juli 1926 yn Amsterdam. Juliana is ferstoarn yn 1959, 32 of 33 jier âld.
2 Hendrik Grim, berne op sneon 8 oktober 1927 yn Amsterdam.
194 Antonius Albertus Grim is berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida (Aaltje) Brussel (sjoch 81). Antonius is ferstoarn op moandei 17 juli 1978 yn Amsterdam, 72 jier âld. Antonius troude, 26 jier âld, op woansdei 13 april 1932 yn Amsterdam mei Wilhelmina Maria Knetemann, 20 jier âld. Wilhelmina is berne op moandei 22 jannewaris 1912 yn Amsterdam, dochter fan Gerhard Friedrich Knetemann en Hendrika Margaretha Arts. Wilhelmina is ferstoarn op freed 6 oktober 2000 yn Amsterdam, 88 jier âld.
Bern fan Antonius en Wilhelmina:
1 Henk Grim.
195 Petronella Boerhoop is berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Boerhoop en Catharina (Trijntje) Brussel (sjoch 82). Petronella is ferstoarn. Petronella troude, 24 jier âld, op woansdei 2 maart 1932 yn Amsterdam mei Pieter Teunis Kuijper, 25 jier âld. Pieter is berne op moandei 7 maaie 1906 yn Abcoude-Baambrugge, soan fan Joost Kuijper en Elisabet Hillegonda Westveen. Pieter is ferstoarn.
196 Lodewijk Boerhoop is berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Catharina (Trijntje) Brussel (sjoch 82). Lodewijk is ferstoarn. Lodewijk troude, 23 jier âld, op woansdei 9 desimber 1936 yn Amsterdam mei Wilhelmina van Sutphen, 18 jier âld. Wilhelmina is berne op freed 22 maart 1918 yn Amsterdam. Wilhelmina is ferstoarn.
197 Hester Zwart is berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden, dochter fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 83). Hester is ferstoarn op tiisdei 6 oktober 1942 yn Amsterdam, 44 jier âld. Hester troude, 26 jier âld, op tiisdei 27 maaie 1924 yn Amersfoort mei Jan Wijbrand Joman, 29 jier âld. Jan is berne op freed 8 maart 1895 yn Avereest, soan fan Arien Joman en Mietje Groot. Jan is ferstoarn.
198 Hendrik Zwart is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden, soan fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 83). Hendrik is ferstoarn op moandei 27 juli 1964 yn Huizum, 61 jier âld. Hendrik troude mei Anna Leemburg. Anna is berne op moandei 9 desimber 1901 yn Leeuwarden, dochter fan Gabriel Leemburg en Aaltje Hoogstra. Anna is ferstoarn op tongersdei 19 maaie 1966 yn Leeuwarden, 64 jier âld.
Bern fan Hendrik en Anna:
1 Christiaan Zwart, berne yn 1927 yn Tietjerksteradeel. Christiaan is ferstoarn op woansdei 1 maaie 1929 yn Tietjerksteradeel, 1 of 2 jier âld.
199 Naatje Mars is berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 85). Naatje is ferstoarn op sneon 15 maart 1969 yn Zaandam, 78 jier âld. Naatje troude, 26 jier âld, op tongersdei 24 maaie 1917 yn Zaandam mei Joachim Bobeldijk, 28 jier âld. Joachim is berne op sneon 3 novimber 1888 yn Koog aan de Zaan, soan fan Joachim Bobeldijk en Geertje van de Geer. Joachim is ferstoarn op sneon 15 maart 1969 yn Zaandam, 80 jier âld.
200 Jan Mars is berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 85). Jan is ferstoarn.
Berop:
wijnkopersknecht
Jan troude, 26 jier âld, op tongersdei 15 april 1920 yn Zaandam mei Jantje Stal, 22 jier âld. Jantje is berne op sneon 26 febrewaris 1898 yn Zaandam, dochter fan Willem Stal en Abeltje Veldkamp. Jantje is ferstoarn.
201 Trijntje Mars is berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 85). Trijntje is ferstoarn. Trijntje troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 april 1921 yn Zaandam mei Jan Scholtsz, 28 jier âld. Jan is berne op sneon 5 novimber 1892 yn Haarlem, soan fan Jochem Scholtsz en Grietje Bakker. Jan is ferstoarn.
1902_maria.jpg
56 1902 Maria
202 Cornelis Mars is berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 85). Cornelis is ferstoarn op sneon 19 augustus 1967 yn Zaandam, 69 jier âld. Cornelis troude, 27 of 28 jier âld, yn 1926 yn Zaandam mei Maria Wilhelmina Wijand (ôfb. 56), 23 of 24 jier âld. Maria is berne op tiisdei 27 maaie 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op moandei 13 maaie 1996 yn Zaandam, 93 jier âld.
Bern fan Cornelis en Maria:
1 Willem Mars. Willem is ferstoarn yn 2005 yn Zaandam.
2 Hendrik Mars, berne op snein 11 juli 1926. Folgje 330.
3 Dirk Mars, berne op snein 6 oktober 1929 yn Zaandam. Folgje 331.
1932_cornelis.jpg
57 1932 Cornelis
4 Cornelis Mars (ôfb. 57), berne op tongersdei 10 maart 1932 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op moandei 3 maart 2003 yn Zaandam, 70 jier âld.
1938_maartje.jpg
58 1938 Maartje
5 Maartje Mars (ôfb. 58), berne op freed 24 juni 1938 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op freed 7 augustus 2009 yn Zaandam, 71 jier âld.
203 Kaatje Mars is berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 85). Kaatje is ferstoarn. Kaatje troude mei Jacob Kranenburg. Jacob is ferstoarn.
204 Pieter Rem is berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer Amstel, soan fan Jan Rem en Maartje Bakker (sjoch 92). Pieter is ferstoarn. Pieter troude mei Resiena Kaaijk. Resiena is ferstoarn.
205 Pieter Groot is berne op woansdei 27 jannewaris 1897 yn Zijpe, soan fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 93). Pieter is ferstoarn. Pieter troude, 27 jier âld, op woansdei 24 septimber 1924 yn Amsterdam mei Johanna Petronella de Joode, 23 jier âld. Johanna is berne op snein 9 juni 1901 yn Oostzaan, dochter fan Willem Christiaan de Joode en Antje Pauw. Johanna is ferstoarn.
Bern fan Pieter en Johanna:
1 Willem Christiaan Groot, berne op snein 30 augustus 1925 yn Wormer. Willem is ferstoarn op woansdei 29 maaie 1929 yn Wormer, 3 jier âld.
2 Pieter Johannes Groot, berne op sneon 17 maaie 1930 yn Wormer.
206 Maartje Groot is berne op freed 20 jannewaris 1899 yn Velsen, dochter fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 93). Maartje is ferstoarn. Maartje troude, 21 jier âld, op tiisdei 23 novimber 1920 yn Wijk aan Zee en Duin mei Barend Jacobus Schoos, 23 jier âld. Barend is berne op moandei 11 jannewaris 1897 yn Amsterdam, soan fan Johannes Bernardus Schoos en Pietje Dijkstra. Barend is ferstoarn.
207 Jacob Groot is berne op snein 17 febrewaris 1901 yn Velsen, soan fan Willem Groot en Hiltje Bakker (sjoch 93). Jacob is ferstoarn. Jacob troude, 30 jier âld, op tongersdei 15 oktober 1931 yn Beverwijk mei Gerardina Catharina Duijker, 23 jier âld. Gerardina is berne op moandei 11 novimber 1907 yn Beverwijk, dochter fan Martinus Duijker en Willemijntje Schoone. Gerardina is ferstoarn.
208 Andries Maij is berne yn 1905 yn Velsen, soan fan Gerrit Maij en Willemtje Bakker (sjoch 94). Andries is ferstoarn. Andries troude, 22 of 23 jier âld, op woansdei 16 maaie 1928 yn Grootebroek mei Femmigje van den Berg, 18 of 19 jier âld. Femmigje is berne yn 1909 yn Grootebroek, dochter fan Berend van den Berg en Femmigje Bos. Femmigje is ferstoarn.
Bern fan Andries en Femmigje:
1 Willemtje Maij, berne yn 1939. Willemtje is ferstoarn op woansdei 5 jannewaris 1944 yn Enkhuizen, 4 of 5 jier âld.
209 Jacob Klerk is berne op snein 7 juni 1908 yn Monnickendam, soan fan Jan Klerk en Grietje Bakker (sjoch 96). Jacob is ferstoarn. Jacob troude mei Guurtje Hop. Guurtje is berne op snein 11 oktober 1908 yn Graft, dochter fan Leendert Hop en Trijntje Besse. Guurtje is ferstoarn.
210 Simon Leeuwerink is berne op freed 6 juli 1917 yn Wormer, soan fan Teunis Leeuwerink en Maartje Exalto (sjoch 99). Simon is ferstoarn. Simon troude mei Marie Geugjes.
211 Maartje Leeuwerink is berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer, dochter fan Arie Leeuwerink en Angenietje Exalto (sjoch 100). Maartje is ferstoarn op freed 2 novimber 2018 yn Wormer, 97 jier âld. Maartje troude mei Jan van Maanen.
1887_nicolaas.jpg 1886_maria.jpg
59 1887 Nicolaas
60 1886 Maria
212 Nicolaas Pieter (Ko) Kan (ôfb. 59) is berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 103) en Anna Stroo. Ko is ferstoarn op tongersdei 30 novimber 1939 yn Haarlem, 52 jier âld. Hy is kremearre op moandei 4 desimber 1939 yn Driehuis-Westerveld.
Berop:
fan 1906 oant 1939     kantoorbediende
Signalement:
1906     1 m 73
Ko troude, 24 jier âld, op woansdei 27 septimber 1911 yn Krommenie mei Maria Hendrica (Marie) Schotte (ôfb. 60), 25 jier âld. Marie is berne op moandei 14 juni 1886 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Schotte en Maria Cornelia Johanna van Eeden. Marie is ferstoarn op woansdei 14 augustus 1963 yn Krommenie, 77 jier âld.
Bern fan Ko en Marie:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan. Folgje 332.
1888_pieter.jpg 1888_johanna.jpg 1890_anna.jpg
61 1888 Pieter
62 1888 Johanna
63 1890 Anna
213 Pieter Nicolaas (Piet) Kan (ôfb. 61) is berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 103) en Anna Stroo. Piet is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1933 yn Lübeck (Dld.), 44 jier âld.
Beroppen:
1912     metaalbewerker/ijzerdraaier
1932     kassierer
Piet:
(1) troude, 24 jier âld, op tongersdei 26 septimber 1912 yn Zaandijk mei Johanna Carolina Antoniesen (ôfb. 62), 24 jier âld. De skieding waard registrearre op moandei 26 oktober 1914 yn Zaandijk. Johanna is berne op tiisdei 14 augustus 1888 yn Haarlem, dochter fan Hermanus Poulus Marinus Antoniesen en Johanna Carolina Baas. Johanna is ferstoarn.
(2) troude, 29 jier âld, op sneon 21 juli 1917 yn Lübeck (Dld.) mei Elisabeth Rosalie Käthchen Neubert. Elisabeth is ferstoarn.
(3) troude, heechstens 45 jier âld, foar 1933 yn Lübeck (Dld.) mei Anna Maria Emilia (Anna) Stoffer (ôfb. 63), heechstens 43 jier âld. Anna is berne op sneon 25 oktober 1890 yn Lübeck (Dld.). Anna is ferstoarn op snein 7 maart 1976 yn Lübeck (Dld.), 85 jier âld.
Berop:
secretaresse op een school in Duitsland
Bern fan Piet en Elisabeth:
1918_jacob.jpg
64 1918 Jacob
1 Jacob Wilhelm (Jaap) Kan (ôfb. 64), berne op snein 20 jannewaris 1918 yn Lübeck (Dld.). Jaap is ferstoarn, om en naby 24 jier âld. Hy is as fermist opjûn om en naby 1942 yn Oost-Europa.
Diversen:
Jacob is als vermist opgegeven tijdens de Duitse aanval op Rusland waaraan hij als (Duits) soldaat deelnam. Bijnaam : Duitse Jaap.
Jakob werd op 19 oktober 1939 "durch Verfügung des Regieringspräsidenten in Schleswig Nr A 53/2, Nr. 3995-7 ins Deutsche Reich eingebürgert. Die Eltern sind holl. Staatsangehörige" (Mededeling Standesamt Lübeck).
1889_hendrik.jpg 1893_adriana.jpg
65 1889 Hendrik
66 1893 Adriana
214 Hendrik Dirk (Henk) Kan (ôfb. 65) is berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 103) en Anna Stroo. Henk is ferstoarn op woansdei 11 desimber 1957 yn Amsterdam, 68 jier âld. Hy is kremearre op sneon 14 desimber 1957 yn Driehuis-Westerveld.
Beroppen:
1912     kantoorbediende
1916     handelsreiziger
1919     koopman
Diversen:
Bezat veevoederfabriek in Zaandijk bij het Wijd dicht bij Wormerveer (Lagedijk 282). Fabriek stond naast de molen ’t Vette Schaap. In 1941 verkocht aan Honig (?). De fabriek werd herdoopt in: De Grootvorst.
Oma Anna Stroo woont vanaf 31-01-1937 op het zelfde adres. Ze komt vanuit Castricum. Later gaat ze naar het Doopsgezinde Weeshuis.
Militaire dienst:
15-03-1909: 7e Regiment Infanterie
01-05-1909: 2e Compagnie hospitaalsoldaten
01-08-1916: Landweer
31-07-1921: Ontslag diensteinde
Henk troude, 26 jier âld, op woansdei 7 juni 1916 yn Zaandijk mei Adriana Paulina (Jeane) de Boer (ôfb. 66), 23 jier âld. Jeane is berne op tiisdei 9 maaie 1893 yn Zaandam, dochter fan Paulus de Boer en Catharina Adriana Kuijk. Jeane is ferstoarn op tiisdei 9 april 1968 yn Eindhoven, 74 jier âld.
Bern fan Henk en Jeane:
1 Hendrik Dirk (Joch) Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam. Folgje 333.
1919_anna.jpg
67 1919 Anna
2 Anna Catharina Adriana (Zus) Kan (ôfb. 67), berne op sneon 26 april 1919 yn Koog aan de Zaan. Zus is ferstoarn op snein 2 jannewaris 2005 yn Oosterbeek, 85 jier âld. Zus bluwde net troud.
3 Robbert (Rob) Kan, berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan. Folgje 334.
215 Nicolaas Hendrik Kan is berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Willem Kan (sjoch 104) en Asselina van de Hoeve. Nicolaas is ferstoarn op woansdei 18 maaie 1983 yn Zaandam, 77 jier âld. Nicolaas bluwde sûnder bern.
Beroppen:
assistent bedrijfsleider scheepswerf
1925     houtbewerker/Scheepsbeschieter
1929     scheepstimmerman
Signalement:
1 m 77 lang
Nicolaas troude, 23 jier âld, op tongersdei 24 jannewaris 1929 yn Amsterdam mei Geertruida Sloof, 21 jier âld. Geertruida is berne op moandei 1 april 1907 yn Nieuwkoop, dochter fan Cornelis Sloof en Maria Susanna Bosma. Geertruida is ferstoarn nei 1983, op syn minst 76 jier âld.
1900_baart.jpg 1900_duifje.jpg
68 1900 Baart
69 1900 Duifje
216 Baart Klaas Kan (ôfb. 68) is berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 105) en Maartje Stolp. Baart is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1950 yn Utrecht, 49 jier âld.
Beroppen:
fanôf 1920     kantoorbediende
1937     winkelier sigaren/sigaretten/tabak
Militaire dienst:
fan 16-03-1920 oant 13-07-1923     Zeemilitie in Den Helder
Signalement:
1919     1 m 80 lang
Baart troude, 26 jier âld, op woansdei 2 novimber 1927 yn Zaandam mei Duifje Schuddeboom (ôfb. 69), 27 jier âld. Duifje is berne op freed 13 juli 1900 yn Westzaan, dochter fan Pouwlus Schuddeboom en Aafje Breeuwer. Duifje is ferstoarn op moandei 22 augustus 1977 yn Utrecht, 77 jier âld.
Bern fan Baart en Duifje:
1 Martha Pouwla Kan, berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht. Folgje 335.
1903_jacob.jpg 1906_duifje.jpg
70 1903 Jacob
71 1906 Duifje
217 Jacob Kan (ôfb. 70) is berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 105) en Maartje Stolp. Jacob is ferstoarn op freed 3 april 1964 yn Haarlem, 60 jier âld.
Beroppen:
1917     kantoorbediende
1928     houtwerker
1932     bedrijfsleider/adjunct-directeur Bakkers houthandel te Haarlem
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 12 desimber 1928 yn Zaandam mei Duifje Happe (ôfb. 71), 22 jier âld. Duifje is berne op snein 28 oktober 1906 yn Zaandam, dochter fan Johannes Happe en Anna Sman. Duifje is ferstoarn op sneon 11 jannewaris 1986 yn Haarlem, 79 jier âld.
Bern fan Jacob en Duifje:
1 Klaas Johan Kan, berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan. Folgje 336.
1907_catharina.jpg
72 1907 Catharina
218 Catharina Christiana Kan (ôfb. 72) is berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas Kan (sjoch 105) en Maartje Stolp. Catharina is ferstoarn op sneon 21 desimber 1996 yn Koog aan de Zaan, 89 jier âld. Catharina troude, 22 jier âld, op woansdei 27 novimber 1929 yn Zaandam mei Gerrit Veeter, 24 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 29 augustus 1905 yn Zaandam, soan fan Gerrit Veeter en Anna Maria Ewald. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 24 maaie 1990 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Berop:
tandtechniker
Bern fan Catharina en Gerrit:
1 Alida (Ali) Veeter, berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam. Folgje 337.
2 Marie (Rie) Veeter, berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam. Folgje 338.
219 Trijntje Elisabeth Kan is berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 106) en Antje Sibie. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 28 jannewaris 1975 yn Heemskerk, 72 jier âld.
Berop:
kantoorbediende
Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1925 yn Zaandam mei Tjeert Scholtens, 31 jier âld. Tjeert is berne op freed 9 juni 1893 yn Koog aan de Zaan, soan fan Gerrit Jan Scholtens en Antje Keijzer. Tjeert is ferstoarn op freed 24 novimber 1961 yn Alkmaar, 68 jier âld.
Beroppen:
fan 02-02-1922 oant 1959     alg.bedfrijfsleider N.V. Ned.Linoleumfabriek te Krommenie
1925     werktuigkundig tekenaar bij machinefabriek P.M. Duyvis te Koog a/d Zaan
Bern fan Trijntje en Tjeert:
1 Tjeert Scholtens, berne op tongersdei 7 oktober 1926 yn Zaandam. Tjeert is ferstoarn op moandei 10 april 2006 yn Harderwijk, 79 jier âld.
2 Jacobus Gerardus Scholtens, berne op woansdei 26 febrewaris 1930 yn Krommenie.
220 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan is berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 106) en Antje Sibie. Lies is ferstoarn op moandei 22 juni 1998 yn Deventer, 89 jier âld. Lies troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 maaie 1930 yn Zaandam mei Jan Albert Jansen, 24 jier âld. Jan is berne op tongersdei 1 febrewaris 1906 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1956 yn Zaandam, 50 jier âld.
Berop:
1930     koopman in koek en beschuit
Bern fan Lies en Jan:
1 Jacob Jan Jansen, berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam. Folgje 339.
2 Jan Jansen, berne op tongersdei 29 novimber 1934 yn Zaandam.
221 Anna Cornelia Menke is berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem, dochter fan Adrianus Menke en Anna Cornelia Kan (sjoch 107). Anna is ferstoarn.
Berop:
breister
Anna troude, 26 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Schoten mei Hubertus Joseph Ouwerkerk, 24 jier âld. Hubertus is berne op tiisdei 3 maart 1896 yn Leiden, soan fan Petrus Jacobus Ouwerkerk en Johanna Maria Schlagwein. Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 106 jier âld.
Berop:
sergeant-ziekenverpleger
Bern fan Anna en Hubertus:
1 Adriana Ouwerkerk, berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten. Folgje 340.
2 Hubertus Joseph Ouwerkerk, berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem. Folgje 341.
3 Anton Cornelis Ouwerkerk, berne op freed 18 septimber 1936 yn Haarlem. Anton is ferstoarn op tiisdei 30 augustus 1938 yn Haarlem, 1 jier âld.
1902_trijntje.jpg 1895_klaas.jpg
73 1902 Trijntje
74 1895 Klaas
222 Trijntje Kan (ôfb. 73) is berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Trijntje is ferstoarn op sneon 20 april 1963 yn Amsterdam, 60 jier âld.
Beroppen:
dienstbode
kruidenierster
Trijntje troude, 59 jier âld, op woansdei 28 juni 1961 yn Amsterdam mei Klaas Bajema (ôfb. 74), 65 jier âld. Klaas is berne op sneon 21 septimber 1895 yn Koudum (Fr.), soan fan Jarig Bajema en Lol Vrolijk. Klaas is ferstoarn op woansdei 24 desimber 1969 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Berop:
boekhouder
1904_anna.jpg 1908_willem.jpg
75 1904 Anna
76 1908 Willem
223 Anna Cornelia Kan (ôfb. 75) is berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Anna is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1988 yn Heemstede, 83 jier âld. Anna troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 novimber 1929 yn Amsterdam mei Willem Nicolaas Gerrit van den Bos (ôfb. 76), 21 jier âld. Willem is berne op freed 13 maart 1908 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Aukje Hendrika Buning. Willem is ferstoarn op tongersdei 3 maart 1988, 79 jier âld.
Beroppen:
perser kunstharsfabriek
1929     goederenbesteller bij van Gend en Loos
Bern fan Anna en Willem:
1 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos, berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam. Folgje 342.
2 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos, berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam. Folgje 343.
1906_josina_en_jurriaan.jpg
77 1906 Josina en Jurriaan
224 Josina Hendrina Kan (ôfb. 77) is berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Josina is ferstoarn op sneon 7 juli 1979 yn Amsterdam, 73 jier âld. Josina:
(1) troude, 26 jier âld, op tongersdei 30 juni 1932 yn Amsterdam mei Jurriaan de Groot, 30 jier âld. De skieding waard registrearre op woansdei 20 juli 1955 yn Amsterdam. Jurriaan is berne op snein 8 desimber 1901 yn Amsterdam, soan fan Jurriaan de Groot en Maria Essen. Jurriaan is ferstoarn op tiisdei 24 novimber 1981 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Beroppen:
buffetchef
fan 1932 oant 1955     melkbezorger
(2) troude, 63 jier âld, op tongersdei 15 jannewaris 1970 yn Amsterdam mei Jacob Gerrit Johan Wit, 78 jier âld. Jacob is berne op snein 30 augustus 1891 yn Sluis, soan fan Gerrit Wit en Johanna Schulp. Jacob is ferstoarn op moandei 10 juli 1972 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Josina en Jurriaan:
1 Josina Hendrina de Groot, berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 344.
2 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot, berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam. Folgje 345.
1907_willem.jpg 1909_johanna.jpg
78 1907 Willem
79 1909 Johanna
225 Willem Jacob Kan (ôfb. 78) is berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Willem is ferstoarn op freed 23 maaie 1980 yn Boxmeer, 72 jier âld.
Beroppen:
metaaldraaier
fan 1936 oant 1937     marktkoopman Centrale markthallen Amsterdam
fanôf 1946     kantoorbediende
Willem troude, 30 jier âld, op woansdei 22 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna van den Bos (ôfb. 79), 27 jier âld. Johanna is berne op freed 24 desimber 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Dirk van den Bos en Aukje Hendrika Buining. Johanna is ferstoarn op tiisdei 5 novimber 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld.
Bern fan Willem en Johanna:
1 Johanna Kan, berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam. Folgje 346.
1909_cornelia.jpg
80 1909 Cornelia
226 Cornelia Johanna Kan (ôfb. 80) is berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 8 septimber 1992 yn Arnhem, 83 jier âld. Cornelia troude, 37 jier âld, op tongersdei 9 jannewaris 1947 mei Theodorus Adrianus Marinus Arendse, 32 jier âld. Theodorus is berne op snein 20 septimber 1914 yn Amsterdam. Theodorus is ferstoarn op sneon 16 juni 2001 yn Arnhem, 86 jier âld.
Bern fan Cornelia en Theodorus:
1 Thea Cornelia Arendse, berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 347.
1910_andries.jpg 1914_johanna_raatjes.jpg
81 1910 Andries
82 1914 Johanna Raatjes
227 Andries Kan (ôfb. 81) is berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Andries is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Beroppen:
(hulp) besteller PTT
magazijnbediende
Militaire dienst:
1929     Voorgoed ongeschikt
Signalement:
1 m 59 lang
Andries troude, 27 jier âld, op woansdei 29 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna Antonia Raatjes (ôfb. 82), 23 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 2 juni 1914 yn Amsterdam, dochter fan Kersien Raatjes en Janneken Pool. Johanna is ferstoarn.
Berop:
werkster
Bern fan Andries en Johanna:
1 Theodorus Johannes Kan.
2 Andries Kan, berne op snein 12 febrewaris 1939 yn Amsterdam.
Berop:
telefoonmonteur
3 Willem Jacob Kan, berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 348.
4 Cornelis Johannes (Cor) Kan, berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 349.
5 Johanna Andrea Kan, berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam. Folgje 350.
1913_johannes.jpg
83 1913 Johannes
228 Johannes Wilhelmus Kan (ôfb. 83) is berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Johannes is ferstoarn op sneon 13 febrewaris 1993 yn Amsterdam, 80 jier âld. Johannes troude, 29 jier âld, op woansdei 22 juli 1942 mei Johanna Cornelia Barbé, 18 jier âld. Johanna is berne op moandei 24 maart 1924 yn Amsterdam.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Johannes (Jan) Kan, berne op tongersdei 20 febrewaris 1947. Folgje 351.
2 Andre Kan, berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 352.
3 Freddy Johannes Kan, berne op snein 10 febrewaris 1957. Folgje 353.
1914_bregetta.jpg
84 1914 Bregetta
229 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (ôfb. 84) is berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Lies is ferstoarn op snein 10 febrewaris 1985, 70 jier âld. Lies troude, 19 jier âld, op woansdei 19 septimber 1934 yn Amsterdam mei Cornelis Theodorus (Cor) Kommers, 26 jier âld. Cor is berne op freed 15 novimber 1907 yn Amsterdam, soan fan Jan Kommers en Hendrika Wilhelmina Wildeboer. Cor is ferstoarn op tongersdei 21 novimber 1968 yn Amsterdam, 61 jier âld.
Beroppen:
barbier
meteropnemer
kapper
Bern fan Lies en Cor:
1 Bregetta Elisabeth Kommers, berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam. Folgje 354.
2 Eduardus Hendrikus Kommers, berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam. Folgje 355.
1917_wilhelmina.jpg 1916_tjerk.jpg
85 1917 Wilhelmina
86 1916 Tjerk
230 Wilhelmina Jacoba Kan (ôfb. 85) is berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 108) en Cornelia van Tongeren. Wilhelmina is ferstoarn op snein 16 augustus 1992 yn Amsterdam, 75 jier âld. Wilhelmina troude, 24 jier âld, op snein 7 septimber 1941 yn Amsterdam mei Tjerk van der Veen (ôfb. 86), 24 jier âld. Tjerk is berne op snein 26 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Willem van der Veen en Maartje de Wit. Tjerk is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 2010 yn Amsterdam, 94 jier âld.
Bern fan Wilhelmina en Tjerk:
1 Wilma van der Veen, berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam. Folgje 356.
1909_karlina.jpg 1910_sjierk.jpg
87 1909 Karlina
88 1910 Sjierk
231 Karlina Frederika (Rika) Stremming (ôfb. 87) is berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 109). Rika is ferstoarn op snein 17 augustus 1997 yn Nieuw-Vennep, 88 jier âld. Rika:
(1) troude, 18 jier âld, op woansdei 15 juni 1927 yn Haarlem mei Pieter Bos, 30 jier âld. Pieter is berne op sneon 26 desimber 1896 yn Haarlem, soan fan Hendrikus Christiaan Bos en Geertruida Maria van Reep. Pieter is ferstoarn op tongersdei 18 oktober 1934 yn Bloemendaal, 37 jier âld.
(2) troude, 30 jier âld, op woansdei 12 april 1939 yn Hoofddorp mei Sjierk van Gorcum (ôfb. 88), 28 jier âld. Sjierk is berne op tongersdei 4 augustus 1910 yn Arum (Fr.), soan fan Folkert van Gorcum en Trijntje de Boer. Sjierk is ferstoarn op woansdei 23 novimber 1994 yn Nieuw-Vennep, 84 jier âld.
Bern fan Rika en Pieter:
1 Carlo Frederik Bos, berne op freed 27 febrewaris 1931 yn Haarlem.
Bern fan Rika en Sjierk:
2 Riemke van Gorcum.
1910_johanna.jpg 1906_jan_h..jpg
89 1910 Johanna
90 1906 Jan H.
232 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming (ôfb. 89) is berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 109). Lies is ferstoarn. Lies troude, 22 jier âld, op sneon 5 novimber 1932 yn Haarlem mei Jan Herman Hulsbergen (ôfb. 90), 26 jier âld. Jan is berne op sneon 10 maart 1906 yn Zutphen, soan fan Harm Jan Hulsbergen en Johanna Gelderman. Jan is ferstoarn.
Berop:
1932     loodgieter
1911_johannes_stremming.jpg
91 1911 Johannes Stremming
233 Johannes Wilhelm (Han) Stremming (ôfb. 91) is berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal, soan fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 109). Han is ferstoarn. Han troude, 25 jier âld, op moandei 24 maaie 1937 mei M.P. van Egmond.
Bern fan Han en M.P.:
1 Catharina (Rina) Stremming, berne op moandei 12 april 1943 yn Haarlem. Rina is ferstoarn op sneon 13 juli 1985 yn Neerbeek, 42 jier âld.
1914_anna.jpg
92 1914 Anna
234 Anna Cornelia (Annie) Stremming (ôfb. 92) is berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 109). Annie is ferstoarn op tiisdei 12 maaie 1959 yn Haarlem, 44 jier âld. Annie troude, 22 jier âld, op tongersdei 13 augustus 1936 yn Haarlem mei IJsbrand (Bram) Molenaar.
Bern fan Annie en Bram:
1 Dieuwke (Diny) Molenaar, berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem. Folgje 357.
2 IJsbrand (Bram) Molenaar, berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem. Folgje 358.
235 Johanna Elisabeth (Jo) Kan is berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer. Jo is ferstoarn op tiisdei 17 desimber 2002 yn Dronten, 88 jier âld. Jo troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 novimber 1939 yn Amsterdam mei Geert Dubois, 25 jier âld. Geert is berne op sneon 3 oktober 1914 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Fetje de Jong. Geert is ferstoarn op sneon 2 april 1994 yn Lelystad, 79 jier âld.
Bern fan Jo en Geert:
1 Ina Dubois, berne yn 1941 yn Amsterdam. Folgje 359.
2 Freddy Johannes (Fred) Dubois, berne yn 1944 yn Amsterdam. Folgje 360.
3 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois, berne yn 1947 yn Amsterdam. Folgje 361.
4 Johanna Hendrika (Joke) Dubois, berne op snein 17 april 1949 yn Amsterdam. Folgje 362.
1916_cornelis.jpg
93 1916 Cornelis
236 Cornelis Kan (ôfb. 93) is berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer. Cornelis is ferstoarn op freed 10 desimber 1999 yn Amsterdam, 83 jier âld.
Berop:
1935     Fietsjongen
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 7 jannewaris 1943 yn Amsterdam mei Johanna (Jo) Brandenburg, 24 jier âld. Jo is berne op tongersdei 11 april 1918 yn Amsterdam. Jo is ferstoarn op snein 27 febrewaris 2000 yn Amsterdam, 81 jier âld.
Bern fan Cornelis en Jo:
1 Yvonne Kan, berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 363.
1920_trijntje__kort_.jpg 1921_goosen.jpg
94 1920 Trijntje (Kort)
95 1921 Goosen
237 Trijntje (Tinie) Kan (ôfb. 94) is berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer. Tinie is ferstoarn op freed 17 augustus 1973 yn Amsterdam, 53 jier âld. Tinie bluwde sûnder bern. Tinie troude mei Goosen Kort (ôfb. 95). Goosen is berne op tongersdei 5 maaie 1921 yn Amsterdam, soan fan Goosen Kort en Marrigje Visser. Goosen is ferstoarn op moandei 19 augustus 1991 yn Amsterdam, 70 jier âld.
238 Johan Hendrik Kan is berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer.
Berop:
automonteur
Johan troude, 35 jier âld, op tiisdei 23 septimber 1958 yn Amsterdam mei Willy Ida Castelein, 28 jier âld. Willy is berne op sneon 11 jannewaris 1930 yn Amsterdam.
Bern fan Johan en Willy:
1 Johan Hendrik (Jan) Kan, berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo). Folgje 364.
2 Irene Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo). Folgje 365.
1924_anna.jpg
96 1924 Anna
239 Anna Cornelia Kan (ôfb. 96) is berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer. Anna is ferstoarn op tongersdei 13 septimber 2018 yn Obdam, 94 jier âld.
Berop:
naaister
Anna troude, 28 jier âld, op sneon 19 juli 1952 yn Amsterdam mei Gerrit Lubbers, 28 jier âld. Gerrit is berne op tongersdei 3 april 1924 yn Schoten, soan fan Johannes Lubbers en Margaretha Antonisse. Gerrit is ferstoarn op moandei 30 april 1979 yn Noordwijkerhout, 55 jier âld.
Bern fan Anna en Gerrit:
1 Sylvia Lubbers, berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam. Folgje 366.
2 Astrid Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam.
3 Margaretha (Marga) Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam.
1928_adrianus.jpg
97 1928 Adrianus
240 Adrianus Kan (ôfb. 97) is berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 110) en Johanna Hendrika Fischer. Adrianus is ferstoarn op tongersdei 31 maart 2011 yn Amsterdam, 82 jier âld. Adrianus troude, 25 jier âld, op tongersdei 15 juli 1954 yn Amsterdam mei Johanna IJkema, 21 jier âld. Johanna is berne op freed 12 maaie 1933 yn Amsterdam, dochter fan Anne IJkema en Hendrika Burger.
Bern fan Adrianus en Johanna:
1 Adrianus Kan, berne op tiisdei 1 febrewaris 1955 yn Amsterdam. Adrianus is ferstoarn op snein 16 augustus 1959 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Hendrika Johanna (Ria) Kan, berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam. Folgje 367.
3 Marjon Kan, berne op tiisdei 3 oktober 1961. Folgje 368.
4 Adriana Christina (Adrie) Kan, berne om en naby 1963. Folgje 369.
241 Jacoba Kan is berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Jacoba is ferstoarn op sneon 16 maart 1996 yn Haarlem, 91 jier âld. Jacoba troude, 23 jier âld, op woansdei 7 desimber 1927 yn Haarlem mei Johannes de Graaff, 25 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 1 maaie 1902 yn Haarlem. Johannes is ferstoarn yn augustus 1972 yn Haarlem, 70 jier âld.
Berop:
timmerman
Bern fan Jacoba en Johannes:
1 Johanna Jacoba de Graaff, berne op woansdei 2 maaie 1928 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op tongersdei 20 desimber 1928 yn Haarlem, 7 moannen âld.
2 Maria Johanna de Graaff, berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem. Folgje 370.
3 Irma de Graaff, berne op woansdei 5 febrewaris 1936 yn Haarlem.
1908_hendrika.jpg
98 1908 Hendrika
242 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Jacob is ferstoarn op snein 19 maaie 1974 yn Haarlem, 68 jier âld.
Beroppen:
sigarenmaker en keurmeester
1924     machinebankwerker
Militaire dienst:
13-05-1925     Ongeschikt voor de dienst
Signalement:
13-05-1925     1 m 66 lang
Jacob troude, 22 jier âld, op woansdei 15 febrewaris 1928 yn Haarlem mei Hendrika Gooijer (ôfb. 98), 20 jier âld. Hendrika is berne op freed 3 jannewaris 1908 yn Velsen. Hendrika is ferstoarn op freed 24 oktober 1980 yn Haarlem, 72 jier âld.
Bern fan Jacob en Hendrika:
1 Margaretha Hendrika Johanna Kan, berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem. Folgje 371.
2 Hetty Alida Kan, berne op woansdei 17 juli 1929 yn Haarlem.
3 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 11 novimber 1931 yn Haarlem.
4 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem. Folgje 372.
5 Jan Willem Kan, berne op snein 7 juni 1936 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op woansdei 22 febrewaris 1995 yn Haarlem, 58 jier âld.
6 John Kan, berne op freed 11 oktober 1940 yn Haarlem.
7 André Kan, berne op woansdei 11 april 1945 yn Haarlem.
8 Ingrid Kan, berne op woansdei 15 novimber 1950 yn Haarlem.
243 Johannes Jacobus Kan is berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Johannes is ferstoarn op sneon 12 desimber 1970 yn Haarlem, 64 jier âld.
Berop:
24-04-1925     machinale houtbewerker
Militaire dienst:
24-04-1925     Vrijgesteld wegens broederdienst
Johannes troude, 26 jier âld, op tongersdei 24 novimber 1932 yn Zandvoort mei Klaartje Terol, 22 jier âld. Klaartje is berne op sneon 22 oktober 1910 yn Zandvoort, dochter fan Arie Terol en Marijtje Slagtveld. Klaartje is ferstoarn.
244 Alida Geertruida Kan is berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Alida is ferstoarn. Alida troude, 22 jier âld, op woansdei 19 febrewaris 1930 yn Haarlem mei Jan Willem Langeveld, 23 jier âld. Jan is berne op sneon 4 augustus 1906 yn Haarlem, soan fan Johannes Langeveld en Pieternel Meijs. Jan is ferstoarn.
245 Hendrika Elisabeth Kan is berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Hendrika is ferstoarn op sneon 7 maart 1992 yn Haarlem, 82 jier âld. Hendrika troude, 22 jier âld, op woansdei 4 novimber 1931 yn Haarlem mei Jan Willemsen, 23 jier âld. Jan is berne op sneon 13 juni 1908 yn Spaarndam, soan fan Pieter Engel Willemsen en Antje Lageveen. Jan is ferstoarn op moandei 3 juni 1974 yn Haarlem, 65 jier âld.
Bern fan Hendrika en Jan:
1 Antje Willemse, berne op moandei 28 novimber 1932 yn Amsterdam.
2 Alida Geetruida Willemse, berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem. Folgje 373.
246 Theodorus Kan is berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Theodorus is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1988 yn Heemstede, 75 jier âld.
Berop:
1931     chauffeur
Militaire dienst:
fan 18-07-1932 oant 30-12-1932     1e Regiment Artillerie Onbereden 2e ploeg
Signalement:
1 m 66 lang
Theodorus troude, 22 jier âld, op woansdei 8 maaie 1935 yn Haarlem mei Jacomijntje van der Meer, 15 jier âld. Jacomijntje is berne op tongersdei 16 oktober 1919 yn Hillegom, dochter fan Nicolaas van der Meer. Jacomijntje is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Haarlem, 58 jier âld.
247 Anna Catharina Kan is berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Anna is ferstoarn. Anna troude, 19 jier âld, op woansdei 22 febrewaris 1933 yn Bennebroek mei Nicolaas van der Meer, 22 jier âld. Nicolaas is berne op tiisdei 24 jannewaris 1911 yn Hillegom, soan fan Nicolaas van der Meer en Sara Petronella Deen. Nicolaas is ferstoarn.
Bern fan Anna en Nicolaas:
1 Sara Petronella van der Meer, berne op woansdei 31 maaie 1933 yn Bennebroek.
248 Hermina Gerarda Kan is berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Hermina is ferstoarn op freed 12 maart 1976 yn Amsterdam, 56 jier âld.
Berop:
dagdienstbode
Hermina:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 16 juli 1941 yn Haarlem mei Cornelis Steenstra, 22 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 10 juli 1919 yn Haarlem. Cornelis is ferstoarn op tongersdei 30 augustus 1945, 26 jier âld.
(2) troude, 28 jier âld, op tongersdei 31 juli 1947 yn Amsterdam mei Franciscus Vermie, 29 jier âld. Franciscus is berne op moandei 15 oktober 1917 yn Amersfoort, soan fan Pieter Vermie en Barbara Vogelaar. Franciscus is ferstoarn op freed 15 maaie 1981 yn Amsterdam, 63 jier âld.
Bern fan Hermina en Cornelis:
1 Robert Steenstra, berne op tiisdei 17 juli 1945 yn Tilburg. Folgje 375.
Bern fan Hermina en Franciscus:
2 Rob Vermie. Rob is ferstoarn.
3 Stephan Vermie. Folgje 374.
4 Valentine Henrietta Gijsbertha Vermie, berne op snein 28 desimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 376.
5 Francisca Hermina Vermie, berne yn 1950 yn Amsterdam. Folgje 377.
6 Brigitta Jacoba Vermie, berne yn 1957.
1959_marco.jpg
99 1959 Marco
7 Marco Vermie (ôfb. 99), berne yn 1959. Marco is ferstoarn op woansdei 5 juni 1996, 36 of 37 jier âld.
249 Gerarda Kan is berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 112) en Alida Geertruida Deen. Gerarda is ferstoarn op tiisdei 16 oktober 2007 yn Lisse, 85 jier âld. Gerarda troude mei Gerrit Kramer. Gerrit is berne op sneon 24 april 1915 yn Beverwijk, soan fan Govert Kramer en Clasina Adriana de Langen. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1976 yn Heemstede, 60 jier âld.
Bern fan Gerarda en Gerrit:
1 Govert Kramer, berne op moandei 26 juli 1954 yn Hillegom. Govert is ferstoarn op woansdei 28 juli 1954 yn Haarlem, 2 dagen âld.
250 Jacoba Agatha Koster is berne op freed 8 juli 1898 yn Alkmaar, dochter fan Klaas Koster en Trijntje Hartland (sjoch 113). Jacoba is ferstoarn. Jacoba troude, 27 jier âld, op woansdei 12 augustus 1925 yn Alkmaar mei Arie Pascha, 25 jier âld. Arie is berne op tiisdei 15 augustus 1899 yn Heerhugowaard. Arie is ferstoarn.
251 Meijert Koster is berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar, soan fan Klaas Koster en Trijntje Hartland (sjoch 113). Meijert is ferstoarn. Meijert troude, 26 jier âld, op woansdei 24 april 1929 yn Alkmaar mei Dina Amse, 26 jier âld. Dina is berne op tongersdei 5 febrewaris 1903 yn Alkmaar, dochter fan Jan Amse en Trijntje Plevier. Dina is ferstoarn.
Bern fan Meijert en Dina:
1 Tine Koster, berne op sneon 13 desimber 1930 yn Alkmaar.
252 Aagje Tjiets Hartland is berne op freed 5 oktober 1900 yn Alkmaar, dochter fan Jan Hartland (sjoch 115) en Aplonia Huitema. Aagje is ferstoarn. Aagje troude, 25 jier âld, op woansdei 24 febrewaris 1926 yn Alkmaar mei Dirk Hildering, 24 jier âld. Dirk is berne op freed 2 augustus 1901 yn Alkmaar, soan fan Arend Hildering en Aaltje Bol. Dirk is ferstoarn.
253 Geertruida Agatha Hillegonda Lutjeharms is berne op snein 30 novimber 1919 yn Utrecht, dochter fan Johan Ludwig Lutjeharms en Geertje Verhoeve (sjoch 116). Geertruida is ferstoarn yn 1999 yn Alkmaar, 79 of 80 jier âld. Geertruida troude mei Theodorus J.G.M. de Boer. De skieding waard ûtsprutsen. Theodorus is ferstoarn.
254 Klaas Willem Kan is berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 117) en Petronella Louisa Rosenbohm. Klaas is ferstoarn op moandei 25 jannewaris 1982 yn Oostzaan, 77 jier âld.
Berop:
23-03-1923     rijksklerk
Diversen:
Grafnummer 1358 op de Algemene Begraafplaats van Oostzaan.
Militaire dienst:
1923     Voorgoed ongeschikt
Klaas troude, 31 jier âld, op tongersdei 9 april 1936 yn Oostzaan mei Geertje de Dood, 29 jier âld. Geertje is berne op snein 10 maart 1907 yn Oostzaan, dochter fan Cornelis de Dood en Trijntje Taams. Geertje is ferstoarn op tongersdei 14 septimber 2000 yn Oostzaan, 93 jier âld.
255 Willem Christiaan Kan is berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 117) en Petronella Louisa Rosenbohm. Willem is ferstoarn op woansdei 19 oktober 1983 yn Zaandam, 77 jier âld.
Berop:
bankwerker
Willem troude, 32 jier âld, op woansdei 14 desimber 1938 yn Zaandam mei Guurtje Gesina Kleijn, 29 jier âld. Guurtje is berne op sneon 27 maart 1909 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Kleijn en Guurtje Wijngaard. Guurtje is ferstoarn op snein 31 desimber 1989 yn Zaandam, 80 jier âld.
Berop:
onderwijzeres
256 Gerardus Jacobus Rademaker is berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban, soan fan Hermanus Bernardus Rademaker en Trijntje Kan (sjoch 118). Gerardus is ferstoarn op tiisdei 12 novimber 1963 yn Delft, 67 jier âld. Gerardus troude, 28 jier âld, op woansdei 2 april 1924 yn Schiedam mei Petronella But, 27 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 desimber 1896 yn Schiedam, dochter fan Jan Antheunis But en Petronella Koning. Petronella is ferstoarn.
257 Jan Oosterloo is berne op snein 10 juli 1898 yn Delft, soan fan Johannes Wouter Oosterloo en Grietje Kan (sjoch 119). Jan is ferstoarn op snein 6 febrewaris 1983 yn Delft, 84 jier âld. Jan troude, 27 jier âld, op woansdei 26 augustus 1925 yn Delft mei Elisabeth van Baarle, 26 jier âld. Elisabeth is berne op moandei 2 jannewaris 1899 yn Delft, dochter fan Henri Wilhelmus Jacobus van Baarle en Adriana de Roo. Elisabeth is ferstoarn.
Bern fan Jan en Elisabeth:
1 Johannes Wouter Oosterloo.
258 Neeltje Oosterloo is berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Wouter Oosterloo en Grietje Kan (sjoch 119). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 1 novimber 1960 yn Den Haag, 58 jier âld. Neeltje troude, 20 jier âld, op woansdei 5 april 1922 yn Delft mei Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, 23 jier âld. Wilhelmus is berne op tongersdei 19 jannewaris 1899 yn Utrecht, soan fan Petrus Dalmijn en Louise Albertine Schoonenbeek. Wilhelmus is ferstoarn op woansdei 28 desimber 1966 yn Den Haag, 67 jier âld.
Bern fan Neeltje en Wilhelmus:
1 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, berne op moandei 17 novimber 1924. Folgje 378.
1902_anthonia.jpg 1898_jacob.jpg
100 1902 Anthonia
101 1898 Jacob
259 Anthonia Aagje van de Giessen (ôfb. 100) is berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 120). Anthonia is ferstoarn op snein 18 oktober 1970 yn Delft, 68 jier âld. Anthonia troude, 24 jier âld, op woansdei 25 augustus 1926 yn Delft mei Jacob Richard Zacharias Forsch (ôfb. 101), 28 jier âld. Jacob is berne op sneon 9 april 1898 yn Delft, soan fan Jacob Forsch en Maria Ida Hagen. Jacob is ferstoarn yn 1950 yn Delft, 51 of 52 jier âld.
Bern fan Anthonia en Jacob:
1 Maria Ida (Riet) Forsch, berne op snein 2 oktober 1927. Folgje 379.
2 Johannes Jacob (Jan) Forsch, berne op snein 4 augustus 1935. Folgje 380.
1903_neeltje.jpg 1901_constantinus.jpg
102 1903 Neeltje
103 1901 Constantinus
260 Neeltje van de Giessen (ôfb. 102) is berne op freed 17 juli 1903 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 120). Neeltje is ferstoarn op sneon 22 april 1972 yn Wassenaar, 68 jier âld. Neeltje troude, 23 jier âld, op freed 7 jannewaris 1927 yn Delft mei Constantinus Lucas Morien (ôfb. 103), 26 jier âld. Constantinus is berne op tiisdei 1 jannewaris 1901 yn Delft, soan fan Jan Daniel Morien en Adriana Catharina Rethans. Constantinus is ferstoarn op tiisdei 28 juni 1977 yn Wassenaar, 76 jier âld.
Bern fan Neeltje en Constantinus:
morrien_jan.jpg
104 Morrien Jan
1 Jan Morien (ôfb. 104).
2 Johanna (Jo) Morien, berne op freed 18 jannewaris 1935. Folgje 381.
1911_johannes.jpg 1911_johanna.jpg
105 1911 Johannes
106 1911 Johanna
261 Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 105) is berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 120). Johannes is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1989 yn Modbury, South Australia, Australië, 77 jier âld. Johannes troude, 23 jier âld, op woansdei 24 oktober 1934 yn Delft mei Johanna Francina Plazier (ôfb. 106), 23 jier âld. Johanna is berne op freed 19 maaie 1911 yn Delft, dochter fan Abraham Plazier en Hendrika Pons. Johanna is ferstoarn op moandei 31 juli 2006 yn Campelltown, South Australië, Australië, 95 jier âld.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Cornelia Johanna van de Giessen, berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s Gravenhage. Folgje 382.
2 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s Gravenhage. Folgje 383.
262 Adrianus Reinier van Vuuren is berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 121). Adrianus is ferstoarn op woansdei 30 oktober 1963 yn Delft, 60 jier âld. Adrianus troude, 30 jier âld, op freed 19 maaie 1933 yn Delft mei Plona Francina van den Akker, 24 jier âld. Plona is berne op tiisdei 27 oktober 1908 yn Delft, dochter fan Andries van den Akker en Francientje Hoogmoed. Plona is ferstoarn op woansdei 10 juli 1968 yn Delft, 59 jier âld.
263 Klaas van Vuuren is berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 121). Klaas is ferstoarn op sneon 10 april 1982, 74 jier âld. Klaas troude, 25 jier âld, op woansdei 14 septimber 1932 yn Schiedam mei Petronella Catharina Holswilder, 22 jier âld. Petronella is berne op snein 22 maaie 1910 yn Schiedam, dochter fan Gerardus Holswilder en Wilhelmina Adriana den Herder. Petronella is ferstoarn.
1911_jan.jpg
107 1911 Jan
264 Jan van Vuuren (ôfb. 107) is berne op freed 1 desimber 1911 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 121). Jan is ferstoarn op moandei 11 oktober 1993 yn Schiedam, 81 jier âld. Jan troude, 25 jier âld, op woansdei 28 juli 1937 yn Schiedam mei Cornelia van der Ven.
265 Geertje Hoeve is berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 122). Geertje is ferstoarn. Geertje troude, 25 jier âld, op tongersdei 31 juli 1919 yn Zaandam mei Hendrik Swart, 25 jier âld. Hendrik is berne op tiisdei 19 juni 1894 yn Zaandam, soan fan Thijs Swart en Wilhelmina van der Meulen. Hendrik is ferstoarn op sneon 17 juli 1943 yn Zaandam, 49 jier âld.
266 Maria Hoeve is berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 122). Maria is ferstoarn. Maria troude, 20 jier âld, op tongersdei 20 oktober 1921 yn Zaandam mei Gerrit Dresselhuizen, 23 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 12 april 1898 yn Zaandam, soan fan Gerrit Dresselhuizen en Johanna Vis. Gerrit is ferstoarn op sneon 2 jannewaris 1926 yn Zaandam, 27 jier âld.
Bern fan Maria en Gerrit:
1 Johanna Cornelia Dresselhuizen, berne op woansdei 21 maart 1923 yn Zaandam.
267 Willem Onrust is berne yn 1903 yn Zaandam, soan fan Douwe Onrust (sjoch 123) en Maritje Brouwer. Willem is ferstoarn. Willem troude, 21 of 22 jier âld, op tongersdei 27 augustus 1925 yn Zaandam mei Wilhelmina Margaretha Kanis, 21 of 22 jier âld. Wilhelmina is berne yn 1903 yn Zaandam, dochter fan Karel Kanis en Trijntje Dijkman. Wilhelmina is ferstoarn.
268 Klaas Visser is berne op woansdei 2 oktober 1907 yn Koedijk, soan fan Izaäk Visser en Aagtje Koning (sjoch 126). Klaas is ferstoarn. Klaas troude, 22 jier âld, op tongersdei 10 april 1930 mei Tjitske Madderom, 20 jier âld. Tjitske is berne op tongersdei 17 maart 1910 yn Sint Pancras, dochter fan Jan Madderom en Maria Gerritsen. Tjitske is ferstoarn.
269 Adriaan Visser is berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk, soan fan Izaäk Visser en Aagtje Koning (sjoch 126). Adriaan is ferstoarn op snein 19 desimber 1971 yn Heiloo, 60 jier âld. Adriaan troude mei Willy Elize de Hart. Willy is berne op woansdei 29 april 1931 yn Oudkarspel. Willy is ferstoarn op tongersdei 26 febrewaris 2015 yn Alkmaar, 83 jier âld.
Bern fan Adriaan en Willy:
1 Ingeborg Visser, berne yn Heiloo. Ingeborg is ferstoarn yn 1983 yn Leiden.
270 Femmetje de Waal is berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk, dochter fan Dirk de Waal en Grietje Koning (sjoch 127). Femmetje is ferstoarn op woansdei 7 septimber 2005 yn Heiloo, 91 jier âld. Femmetje troude mei Nick Doets.
271 Cornelis Pieter Prijs is berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend, soan fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 129). Cornelis is ferstoarn. Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 11 augustus 1921 yn Bussum mei Afina Catharina Witte, 25 jier âld. Afina is berne op sneon 8 augustus 1896 yn Bolsward, dochter fan Hendrik Willem Witte en Jantina Ekelina Glim. Afina is ferstoarn.
Bern fan Cornelis en Afina:
1 Hendrik Prijs, berne op woansdei 28 maaie 1924 yn ’s Gravenhage. Folgje 384.
2 Robert Prijs, berne op snein 24 april 1927 yn Bussum.
272 Emma Helena Agatha Prijs is berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 129). Emma is ferstoarn. Emma troude, 23 jier âld, op tongersdei 8 desimber 1921 yn Beemster mei Marinus Westmijze, 26 jier âld. Marinus is berne op freed 5 juli 1895 yn Purmerend, soan fan Jan Westmijze en Carolina Germeraad. Marinus is ferstoarn.
273 Maarten Meijn is berne op sneon 28 oktober 1905 yn Amsterdam, soan fan Jan Meijn (sjoch 130) en Neeltje Haas. Maarten is ferstoarn op woansdei 30 oktober 1991 yn Amsterdam, 86 jier âld.
Berop:
technisch employe BPM
Maarten:
(1) troude, 30 jier âld, op tiisdei 6 oktober 1936 yn Johannesburg, Zuid-Afrika mei Hermina Maria Geertruida van de Weerd, 29 jier âld. Hermina is berne op sneon 13 juli 1907 yn Amsterdam. Hermina is ferstoarn.
(2) troude, 80 jier âld, op tongersdei 20 maart 1986 yn Amsterdam mei Anna Cramer, 65 jier âld. Anna is berne op tiisdei 8 juni 1920 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn.
Bern fan Maarten en Hermina:
1 Robert Edward Meijn. Folgje 385.
274 Carel Lodewijk Windt is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam, soan fan Carel Hubertus Windt en Cornelia Meijn (sjoch 131). Carel is ferstoarn op moandei 18 desimber 1961 yn Beekbergen, 59 jier âld.
Berop:
kunstschilder/restaurateur
Carel troude, 27 jier âld, op tongersdei 20 maart 1930 yn Amsterdam mei Johanna Maria Leonora Hamelberg, 24 jier âld. Johanna is berne op moandei 12 juni 1905 yn Rotterdam, dochter fan Karel Lodewijk Victor Hamelberg en Maria Engelina Theresia Cleophas. Johanna is ferstoarn.
Bern fan Carel en Johanna:
1 Saskia Maria Cornelia Windt, berne op snein 19 april 1931 yn Amsterdam. Saskia is ferstoarn op freed 11 novimber 2011, 80 jier âld.
2 Denis Carel Victor Windt, berne op sneon 17 maaie 1941 yn Amsterdam.
275 Cornelia Klaver is berne op moandei 29 novimber 1897 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Klaver (sjoch 132) en Jannetje Hesman. Cornelia is ferstoarn op tongersdei 1 maaie 1941 yn Amsterdam, 43 jier âld. Cornelia troude, 20 jier âld, op woansdei 29 maaie 1918 mei Elbertus Jacobus Makker, 23 jier âld. Elbertus is berne op woansdei 20 febrewaris 1895 yn Amsterdam, soan fan Jacobus Johannes Makker en Antje Puijk. Elbertus is ferstoarn op moandei 19 maaie 1969 yn Amsterdam, 74 jier âld.
276 Gerrit Klaver is berne op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Klaver (sjoch 132) en Jannetje Hesman. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 15 augustus 1944 yn Uden, 43 jier âld. Gerrit troude, 23 jier âld, op woansdei 18 febrewaris 1925 yn Amsterdam mei Adriana Helena Spijkers, 29 jier âld. Adriana is berne op tongersdei 4 juli 1895 yn Deventer. Adriana is ferstoarn.
277 Cornelis Gerrit Klaver is berne op sneon 12 juni 1915 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Klaver (sjoch 132) en Jannetje Hesman. Cornelis is ferstoarn. Cornelis:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 29 septimber 1937 yn Amsterdam mei Cecilia van Rooijen, 29 jier âld. It houlik waard ûntbûn op woansdei 29 oktober 1958 yn Amsterdam. Cecilia is berne op snein 22 desimber 1907 yn Rotterdam. Cecilia is ferstoarn.
(2) troude, 45 jier âld, op sneon 10 desimber 1960 yn Amsterdam mei Martje Helder, 53 jier âld. It houlik waard ûntbûn op tiisdei 16 maaie 1961 yn Amsterdam. Martje is berne op woansdei 30 oktober 1907 yn Amsterdam. Martje is ferstoarn.
278 Louisa Wilhelmina Spel is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum, dochter fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederica Klaver (sjoch 134). Louisa is ferstoarn op tongersdei 11 juli 1996 yn Amsterdam, 89 jier âld. Louisa troude, 20 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1927 yn Amsterdam mei Martinus Arnoldus van Isveldt, 24 jier âld. Martinus is berne op sneon 7 maart 1903 yn Watergraafsmeer, soan fan Arend van Isveldt en Elisabeth Maria Johanna Scheer. Martinus is ferstoarn op sneon 18 desimber 1982 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Bern fan Louisa en Martinus:
1 Wilhelmina Louisa van Isveldt, berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam. Folgje 386.
2 Arnoldina Arendina van Isveldt, berne op freed 9 oktober 1931 yn Amsterdam. Folgje 387.
279 Laurens Spel is berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum, soan fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederica Klaver (sjoch 134). Laurens is ferstoarn op woansdei 9 novimber 1977 yn Amsterdam, 68 jier âld. Laurens troude, 21 jier âld, op woansdei 6 maaie 1931 yn Amsterdam mei Reintje Verkerk, 17 jier âld. It houlik waard ûntbûn op woansdei 22 juli 1959 yn Amsterdam. Reintje is berne op freed 15 augustus 1913 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Wilhelmus Verkerk en Reintje ten Hoope. Reintje is ferstoarn op freed 10 novimber 1995, 82 jier âld.
280 Daan Hazekamp is berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem, soan fan David Gerardus Hazekamp en Maria Bakker (sjoch 138).
Berop:
waterbouwkundige Prov. Noord-Holland
Daan troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 febrewaris 1956 yn Haarlem mei Maria Boon, 25 jier âld. Maria is berne op woansdei 1 oktober 1930 yn Haarlem, dochter fan Abraham Bertus Boon en Maria Maan.
281 Dion Bakker, soan fan Willem Bakker (sjoch 140) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff. Dion troude mei Nicoline Giltay.
282 Elly Bakker is berne om en naby 1930 yn Velsen, dochter fan Willem Bakker (sjoch 140) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff. Elly troude mei Harry Visser.
Bern fan Elly en Harry:
1 Alan Visser.
2 Bryan Visser.
3 Gregory Visser.
283 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker is berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem, dochter fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 143) en Johanna Gesina Wijnhoff. Yvon troude mei Minko Meerburg. De skieding waard ûtsprutsen. Minko is berne yn 1940 yn Geleen. Minko is ferstoarn yn 2014 yn La Bugue (Frankrijk), 73 of 74 jier âld.
Bern fan Yvon en Minko:
1 Jéroen Simon Johannis Meerburg, berne op sneon 24 septimber 1966 yn Haarlem.
2 Roy Minko Meerburg, berne op freed 29 maaie 1970 yn Haarlem.
284 Johan Marie Simon (Hans) Bakker is berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem, soan fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 143) en Johanna Gesina Wijnhoff. Hans troude mei Godefrida Cornelia Maria (Fridy) van Dam. Fridy is berne op tongersdei 9 septimber 1948 yn Helmond.
285 Anna Geertruida (Anny) Kan is berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven, dochter fan Klaas Kan (sjoch 145) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Berop:
muzieklerares
Anny troude, 26 jier âld, op woansdei 12 oktober 1960 yn Eindhoven mei Sytze Boonstra, 30 jier âld. Sytze is berne op snein 23 maart 1930 yn Joure. Sytze is ferstoarn op woansdei 23 maaie 2001 yn Drachten, 71 jier âld.
Bern fan Anny en Sytze:
1 Jos H. Boonstra, berne op freed 31 augustus 1973.
286 Klaas Kan is berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 145) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Berop:
directeur technische groothandel
Klaas troude, 26 of 27 jier âld, yn 1963 mei Clementine Maria Hezemans, 23 of 24 jier âld. Clementine is berne op woansdei 6 septimber 1939.
Bern fan Klaas en Clementine:
1 Klaas Kan, berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard. Folgje 388.
2 Ronald Kan, berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard. Folgje 389.
3 Ingeborg-Astrid Kan, berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard. Folgje 390.
287 Cornelis (Cees) Kan is berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 145) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Berop:
röntgenoloog
Cees troude yn Utrecht mei Gerarda Kamphuis. Gerarda is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Cees en Gerarda:
1 Cornelis Christiaan (Cees) Kan, berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam. Folgje 391.
2 Bertrand Boudewijn Kan, berne op tiisdei 23 augustus 1966 yn Eindhoven.
3 Esmé Evelien (Esmé) Kan, berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven. Folgje 392.
288 Wim Kan is berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 145) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Berop:
directeur technische groothandel
Wim troude mei Gerrie Koenen. Gerrie is berne op moandei 14 juli 1947.
Bern fan Wim en Gerrie:
1 Willem (Wim) Kan, berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard. Folgje 393.
2 Johanna Wilhelmina (Hanneke) Kan, berne op woansdei 26 juli 1972 yn Valkenswaard. Folgje 394.
3 Daniëlle Kan, berne op freed 12 juli 1974 yn Valkenswaard. Daniëlle is net troud.
289 Klaas Kan is berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 146) en Josefa Crützen. Klaas troude mei Metje N. (Mea) van Zwieten. Mea is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Klaas en Mea:
1 Hermina Josefa (Herma) Kan, berne op tiisdei 1 novimber 1966. Folgje 395.
2 Esmeralda Helena (Esther) Kan, berne op tiisdei 3 juni 1969. Folgje 396.
3 Klaas Kan, berne op woansdei 18 novimber 1970 yn Zaandam. Folgje 397.
290 Jan Kan is berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 146) en Josefa Crützen. Jan is ferstoarn op tiisdei 3 juli 1990 yn Oostzaan, 50 jier âld. Jan troude mei Ineke Schipper. Ineke is berne op moandei 16 oktober 1944.
Bern fan Jan en Ineke:
1 Francien Kan, berne op tongersdei 27 oktober 1966. Folgje 398.
2 Anne José (Anjo) Kan, berne op tongersdei 25 juli 1968. Folgje 399.
3 Marjan Kan, berne op woansdei 21 april 1971. Folgje 400.
4 Willemijn Kan, berne op freed 12 desimber 1975. Folgje 401.
1940_gijsbert.jpg
108 1940 Gijsbert
291 Anna José (Annejob) Kan is berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam, dochter fan Willem Kan (sjoch 146) en Josefa Crützen. Annejob troude, 26 jier âld, op freed 31 oktober 1969 yn Zaandam mei Gijsbert (Gijs) Clements (ôfb. 108), 28 jier âld. Gijs is berne op tiisdei 5 novimber 1940 yn Alblasserdam. Gijs is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 2011 yn Alblasserdam, 70 jier âld.
Berop:
2007     commercieel technisch adviseur
Bern fan Annejob en Gijs:
1 Frans-Willem Clements, berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht. Folgje 402.
2 Jolein Clements, berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht. Folgje 403.
292 Wim Kan is berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 146) en Josefa Crützen. Wim troude mei Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes. Inge is berne op tongersdei 3 juli 1947 yn Westzaan.
Bern fan Wim en Inge:
1 Anna Josefa (Josefine) Kan, berne op moandei 2 febrewaris 1970 yn Zaandam. Folgje 404.
2 Hilsondis Anna Maria (Anne-Marie) Kan, berne op moandei 2 febrewaris 1970 yn Zaandam.
Berop:
Marketing- & Communicatieprofessional
3 Merel Marije Madelon (Merel) Kan, berne op freed 2 juli 1971 yn Zaandam. Folgje 405.
4 Willem Kan, berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam. Folgje 406.
5 Laurens Kan, berne op freed 7 septimber 1990.
293 Harry Frans (Harry) Kan is berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 146) en Josefa Crützen. Harry is ferstoarn op tongersdei 30 april 2020 yn Zaandam, 66 jier âld. Harry troude, 22 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1975 yn Zaandam mei Elizabeth Gerharda Honig, 21 jier âld. Elizabeth is berne op tiisdei 8 desimber 1953 yn Zaandam.
Bern fan Harry en Elizabeth:
1 Jorine Kan, berne op freed 20 juli 1979 yn Zaandam.
2 Marjolein Kan, berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam. Folgje 407.
3 Sebastiaan Kan, berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam. Folgje 408.
294 Elisabeth Happe is berne yn 1909 yn Zaandam, dochter fan Jacob Happe en Hendrika Bart (sjoch 149). Elisabeth is ferstoarn. Elisabeth troude, 19 of 20 jier âld, op tongersdei 16 maaie 1929 yn Zaandam mei Piet Hartkamp, 21 jier âld. It houlik waard ûntbûn op freed 24 augustus 1945 yn Zaandam. Piet is berne op snein 1 maart 1908 yn Amsterdam, soan fan Jenze Hartkamp en Daatje Verheul. Piet is ferstoarn op sneon 10 desimber 1966 yn Amsterdam, 58 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Piet:
1 Henny Daatje Hartkamp.
2 Jacob Hartkamp.
295 Martine Cornela Suzanne Arends is berne op tiisdei 5 maaie 1925, dochter fan Martinus Arends en Jobje Kuijk (sjoch 153). Martine is ferstoarn op woansdei 10 maaie 1978 yn Arnhem, 53 jier âld. Martine troude mei Hendrik Roodnat.
296 Margaretha Sara Erbrink is berne op tiisdei 13 oktober 1914 yn Amsterdam, dochter fan Jan Zweize Erbrink en Jannetje Neeltje Schenk (sjoch 155). Margaretha is ferstoarn. Margaretha troude, 31 jier âld, op woansdei 13 febrewaris 1946 yn Amsterdam mei Nicolaas Hendrikse, 33 jier âld. Nicolaas is berne op snein 17 novimber 1912 yn Utrecht, soan fan Antoon Hendrikse en Geertje Laponder. Nicolaas is ferstoarn.
Bern fan Margaretha en Nicolaas:
1 Johan Fredrik George Willem Hendrikse. Folgje 409.
297 Albert Erbrink is berne op moandei 25 jannewaris 1915 yn Zaandam, soan fan Jan Zweize Erbrink en Jannetje Neeltje Schenk (sjoch 155). Albert is ferstoarn op woansdei 10 novimber 1976 yn Amsterdam, 61 jier âld. Albert troude, 32 jier âld, op tongersdei 30 oktober 1947 yn Amsterdam mei Johanna Rep, 21 jier âld. Johanna is berne op moandei 14 juni 1926 yn Amsterdam.
Bern fan Albert en Johanna:
1 Johanna Margaretha Erbrink. Folgje 410.
2 Yvonne Erbrink, berne yn 1952. Folgje 411.
298 Trijntje Jannetje Neeltje Erbrink is berne op tiisdei 16 novimber 1920 yn Amsterdam, dochter fan Jan Zweize Erbrink en Jannetje Neeltje Schenk (sjoch 155). Trijntje troude mei W Wierda. W is berne op tongersdei 6 juni 1946 yn Amsterdam.
299 Geesien Erbrink is berne op snein 1 april 1923 yn Amsterdam, dochter fan Jan Zweize Erbrink en Jannetje Neeltje Schenk (sjoch 155). Geesien troude, 31 jier âld, op woansdei 16 juni 1954 yn Amsterdam mei G.F. Nadort.
300 Johanna de Groot, dochter fan Pieter de Groot (sjoch 163) en Maria Pot. Johanna is ferstoarn. Johanna troude op woansdei 16 maart 1927 yn Aalsmeer mei Nicolaas Willem Maarse, 23 of 24 jier âld. Nicolaas is berne yn 1903 yn Aalsmeer, soan fan Dirk Maarse en Jansje Maarsen. Nicolaas is ferstoarn.
301 Maria Johanna de Groot is berne op freed 5 desimber 1902 yn Amsterdam, dochter fan Pieter de Groot (sjoch 163) en Maria Pot. Maria is ferstoarn. Maria begon in relaasje mei Johannes Petrus Wilhelmus van Deventer. Johannes is ferstoarn.
302 Johanna Josephine van den Heuvel is berne op tongersdei 2 septimber 1909 yn Amsterdam, dochter fan Philip Johan van den Heuvel en Antje de Groot (sjoch 165). Johanna is ferstoarn. Johanna troude mei Peter Paulus Dinkelbach. Peter is ferstoarn.
303 Jan Treiture is berne op tongersdei 4 jannewaris 1917 yn Amsterdam, soan fan Pieter Treiture (sjoch 172) en Dieuwertje Schreuder. Jan is ferstoarn. Jan troude, 26 jier âld, op tongersdei 21 jannewaris 1943 yn Amsterdam mei Johanna Wilhelmina Kuipers, 25 jier âld. Johanna is berne op sneon 9 juni 1917 yn Amsterdam.
304 Antonie Edses is berne op sneon 5 april 1902 yn Beemster, soan fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Antonie is ferstoarn op snein 17 maaie 1981, 79 jier âld. Antonie troude, 25 jier âld, op tongersdei 23 febrewaris 1928 yn Wormer mei Trijntje Semeins, 30 jier âld. Trijntje is berne op sneon 27 novimber 1897 yn Schermerhorn. Trijntje is ferstoarn op moandei 25 juli 1983 yn Wormer, 85 jier âld.
Bern fan Antonie en Trijntje:
1 Antonie Edses, berne op tiisdei 22 april 1930 yn Wormer. Antonie is ferstoarn op tongersdei 18 febrewaris 1988 yn Wormer, 57 jier âld. Antonie bluwde net troud.
2 Guurtje Edses, berne op snein 28 juni 1931 yn Wormer. Folgje 412.
3 Dina Edses, berne op tiisdei 4 april 1933 yn Beemster.
4 Petronella Edses, berne op tiisdei 1 oktober 1935 yn Purmerend. Petronella is ferstoarn op snein 22 juli 1945 yn Zaandam, 9 jier âld.
5 Jan Edses, berne op woansdei 24 maart 1937 yn Purmerend.
305 Jansje Edses is berne op woansdei 8 juli 1903 yn Beemster, dochter fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Jansje is ferstoarn. Jansje troude, 19 jier âld, op tongersdei 28 juni 1923 yn Purmerend mei Teunis Prins, 28 jier âld. Teunis is berne op woansdei 25 juli 1894 yn Purmerend, soan fan Auwel Prins en Anna Jonges. Teunis is ferstoarn op sneon 31 maaie 1958 yn Z.O. Beemster, 63 jier âld.
306 Dina Edses is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Beemster, dochter fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Dina is ferstoarn. Dina troude, 24 jier âld, op tongersdei 2 april 1931 yn Amsterdam mei Johannes Hendricus Franciscus Biesbrouck, 25 jier âld. Johannes is berne op freed 9 juni 1905 yn Amsterdam, soan fan Johannes Hendricus Wilhelmus Biesbrouck en Jannetje Uffelie. Johannes is ferstoarn op sneon 3 jannewaris 1970 yn Amsterdam, 64 jier âld.
Bern fan Dina en Johannes:
1 Johannes Hendricus Franciscus Biesbrouck, berne op sneon 24 septimber 1932 yn Amsterdam. Folgje 413.
2 Dina Biesbrouck, berne op moandei 29 april 1935 yn Amsterdam. Folgje 414.
3 Johnny Biesbrouck, berne op tiisdei 9 maart 1943 yn Amsterdam.
307 Grietje Edses is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Purmerend, dochter fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Grietje is ferstoarn op tiisdei 29 desimber 1953 yn Nijmegen, 47 jier âld. Grietje:
(1) troude mei Jacob de Vries. De skieding waard ûtsprutsen. Jacob is ferstoarn.
(2) troude, 20 jier âld, op tongersdei 10 febrewaris 1927 yn Purmerend mei Gerrit Dielof van Vliet, 20 of 21 jier âld. Gerrit is berne yn 1906 yn Buurmalsen, soan fan Pieter van Vliet en Aafje Nordmann. Gerrit is ferstoarn.
308 Arie Edses is berne op tongersdei 23 april 1908 yn Purmerend, soan fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Arie is ferstoarn. Arie troude mei Claziena Vet. Claziena is ferstoarn.
309 Jannetje Edses is berne op tiisdei 28 septimber 1909 yn Beemster, dochter fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Jannetje is ferstoarn. Jannetje troude, 19 jier âld, op tongersdei 19 septimber 1929 yn Purmerend mei Pieter Kunst, 26 jier âld. Pieter is berne op sneon 28 maart 1903 yn Edam, soan fan Gerrit Kunst en Geertruij Velle. Pieter is ferstoarn.
Bern fan Jannetje en Pieter:
1 Geertruida Marie Agatha Kunst, berne op tongersdei 16 jannewaris 1930 yn Edam.
2 Hendrik Gerrit Kunst, berne op moandei 2 septimber 1935 yn Edam.
310 Trijntje Edses is berne op sneon 9 jannewaris 1915 yn Purmerend, dochter fan Anthonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 174). Trijntje is ferstoarn. Trijntje troude mei Lourens Huitema. Lourens is berne op freed 20 maart 1914 yn Edam, soan fan Anne Dirk Huitema en Maria Kemper. Lourens is ferstoarn.
311 Catharina Dinkla is berne op tongersdei 9 novimber 1899 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Dirk Dinkla (sjoch 175) en Trijntje Langereis. Catharina is ferstoarn.
Diversen:
Catharina werd geboren voor het huwelijk van Johannes en Trijntje maar werd bij het huwelijk erkend.
Catharina troude, 29 jier âld, op moandei 7 oktober 1929 yn Amsterdam mei Petrus Andreas de Jong, 24 jier âld. Petrus is berne op freed 19 maaie 1905 yn Amsterdam. Petrus is ferstoarn.
312 Johannes Dirk Dinkla is berne op sneon 18 maaie 1907 yn Amsterdam, soan fan Johannes Dirk Dinkla (sjoch 175) en Trijntje Langereis. Johannes is ferstoarn. Johannes troude, 34 jier âld, op tongersdei 10 juli 1941 yn Amsterdam mei Petronella Clasina Fuchs, 34 jier âld. Petronella is berne op snein 10 maart 1907 yn Amsterdam. Petronella is ferstoarn.
1926_arend.jpg
109 1926 Arend
313 Arend Medemblik (ôfb. 109) is berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk, soan fan Reindert Medemblik en Maartje Exalto (sjoch 179). Arend is ferstoarn op snein 8 desimber 1996 yn Kwadijk, 70 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 9 febrewaris 1956 yn Monnikendam mei Wilhelmina Christina Koerse.
Bern fan Arend en Wilhelmina:
1 Marja Janna Medemblik. Folgje 415.
2 Jolanda Medemblik. Folgje 416.
3 Karin Medemblik. Folgje 417.
314 Maria Hendrika Zwart is berne op tiisdei 12 jannewaris 1909 yn Amsterdam, dochter fan Simon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Maria is ferstoarn. Maria troude mei Gerrit van der Pijll. Gerrit is berne op moandei 15 maaie 1905 yn Amsterdam. Gerrit is ferstoarn.
Bern fan Maria en Gerrit:
1 Gerda Maria van der Pijll, berne op tongersdei 12 maaie 1932 yn Amsterdam.
2 Jan van der Pijll, berne op tongersdei 22 febrewaris 1934 yn Amsterdam.
1918_irene.jpg
110 1918 Irene
315 Johannes Hendrikus Zwart is berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam, soan fan Simon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Johannes is ferstoarn op sneon 9 maart 1991 yn Roermond, 78 jier âld. Johannes troude mei Irene Vorrink (ôfb. 110). Irene is berne op moandei 7 jannewaris 1918 yn Den Haag. Irene is ferstoarn op woansdei 21 augustus 1996 yn Leek, 78 jier âld.
Bern fan Johannes en Irene:
1 Koos Zwart, berne op moandei 19 maaie 1947. Folgje 418.
316 Henri Zwart is berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam, soan fan Simon Zwart (sjoch 182) en Maria Hendrika Momber. Henri is ferstoarn op freed 7 maaie 1982 yn Amsterdam, 67 jier âld. Henri troude, 22 jier âld, op woansdei 5 jannewaris 1938 yn Amsterdam mei Anthonia Banen, 19 jier âld. Anthonia is berne op moandei 28 jannewaris 1918 yn Sloten. Anthonia is ferstoarn op freed 6 septimber 1968 yn Amsterdam, 50 jier âld.
Bern fan Henri en Anthonia:
1 Maria Hendrika Zwart. Folgje 419.
317 Muus Zwart is berne op woansdei 18 febrewaris 1914 yn Amsterdam, soan fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Muus is ferstoarn op woansdei 22 maart 1989, 75 jier âld. Muus troude mei Regina Strikwold.
318 Maria (Miep) Zwart is berne op tongersdei 22 juni 1916 yn Amsterdam, dochter fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Miep is ferstoarn op moandei 14 jannewaris 1991, 74 jier âld. Miep troude mei Cornelus Swiebel. Cornelus is ferstoarn.
319 Martha Zwart is berne op snein 28 maart 1920 yn Amsterdam, dochter fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Martha is ferstoarn. Martha:
(1) troude mei Barend Bartholomeus Sijmons.
(2) troude mei Cornelis Jacobus Paardekooper.
Bern fan Martha en Barend:
1 Corrie Sijmons.
2 Marja Sijmons, berne op sneon 23 maart 1946. Folgje 421.
3 Rudolf Barend Sijmons, berne op moandei 6 novimber 1950 yn Amsterdam. Rudolf is ferstoarn op woansdei 19 maaie 2010 yn Nieuwkoop, 59 jier âld.
Bern fan Martha en Cornelis:
4 Cornelia Jacoba Paardekooper, berne op freed 9 maaie 1941 yn Amsterdam. Folgje 420.
320 Joop Zwart is berne op tongersdei 1 novimber 1923 yn Amsterdam, soan fan Muus Zwart (sjoch 185) en Maria Cornelia Briel. Joop is ferstoarn yn 2016, 92 of 93 jier âld. Joop troude mei Louise Hendrika Maria Bus.
321 Johanna Groenewoud is berne op tongersdei 13 april 1916 yn Amsterdam, dochter fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Johanna is ferstoarn yn 1988 yn Amsterdam, 71 of 72 jier âld. Johanna troude, 22 jier âld, op woansdei 27 juli 1938 yn Amsterdam mei Gerrit Strangmann, 26 jier âld. Gerrit is berne op freed 26 april 1912 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Strangmann en Aaltje Aardema. Gerrit is ferstoarn op sneon 21 april 1973 yn Amsterdam, 60 jier âld.
Bern fan Johanna en Gerrit:
1 Gerda Strangmann.
322 Jan Groenewoud is berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam, soan fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Jan is ferstoarn op moandei 17 augustus 2009 yn Groningen, 87 jier âld. Jan troude mei R Bakker.
323 Sara Groenewoud is berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam, dochter fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Sara is ferstoarn yn Amsterdam. Sara troude, 25 jier âld, op freed 12 jannewaris 1951 yn Amsterdam mei S de Jong.
324 Alida Groenewoud is berne op snein 13 febrewaris 1927 yn Amsterdam, dochter fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Alida is ferstoarn yn Amsterdam. Alida troude, 24 jier âld, op sneon 18 augustus 1951 yn Amsterdam mei R A Köhler.
325 Frederik Groenewoud is berne op moandei 8 april 1929 yn Amsterdam, soan fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Frederik troude, 24 jier âld, op tiisdei 15 desimber 1953 yn Amsterdam mei W G Smit.
326 Antonius Albertus Groenewoud is berne op woansdei 26 april 1933 yn Amsterdam, soan fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 189). Antonius troude, 24 jier âld, op tiisdei 23 juli 1957 yn Amsterdam mei P M C Knaap.
327 Alida van Ark is berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 190). Alida is ferstoarn. Alida troude mei Gerben Hendrik Sloof.
328 Gerrit Johannes van Ark is berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 190). Gerrit is ferstoarn op moandei 6 augustus 1990 yn Amsterdam, 72 jier âld. Gerrit troude mei Elisabeth Alewijnse. De skieding waard ûtsprutsen.
329 Willem Frederik Weerman is berne op tiisdei 6 jannewaris 1920 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Weerman en Elisabeth Grim (sjoch 192). Willem troude, 29 jier âld, op tongersdei 11 augustus 1949 yn Amsterdam mei G Visser.
330 Hendrik Mars is berne op snein 11 juli 1926, soan fan Cornelis Mars (sjoch 202) en Maria Wilhelmina Wijand. Hendrik is ferstoarn op moandei 27 augustus 1990 yn Zaandam, 64 jier âld. Hendrik troude mei Anna Theodora Lelieveld.
1929_dirk.jpg
111 1929 Dirk
331 Dirk Mars (ôfb. 111) is berne op snein 6 oktober 1929 yn Zaandam, soan fan Cornelis Mars (sjoch 202) en Maria Wilhelmina Wijand. Dirk is ferstoarn op tongersdei 17 maaie 2007 yn Zaandam, 77 jier âld. Dirk troude mei Gezina Hendrika Vloon.
1916_jacob.jpg 1920_nelly.jpg
112 1916 Jacob
113 1920 Nelly
332 Jacob (Jaap) Kan (ôfb. 112) is berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan, soan fan Nicolaas Pieter (Ko) Kan (sjoch 212) en Maria Hendrica (Marie) Schotte. Jaap is ferstoarn op tiisdei 23 novimber 1999 yn Zaandam, 83 jier âld. Hy is kremearre op freed 26 novimber 1999 yn Zaandam.
Beroppen:
fan 1939 oant 1966     kantoorbediende bij weverij van Leyden in Krommenie.
fanôf 1966     kantoorbediende bij Nijverdal ten Cate in Almelo
Militaire dienst:
09-05-1935     Voorgoed ongeschikt voor de dienst vanwege vergroeide rechterwijsvinger (Jaap kreeg ooit een putdeksle op zijn vinger)
Signalement:
1 m 83 lang;
Jaap troude, 28 jier âld, op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk mei Nelly (Nel) Kleyn (ôfb. 113), 25 jier âld. It tsjerklik houlik foun pleats op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk. Nel is berne op tiisdei 18 maaie 1920 yn Assendelft, dochter fan Gerrit Kleyn en Duifje Boekel. Nel is ferstoarn op sneon 31 maart 2018 yn Assendelft, 97 jier âld.
Bern fan Jaap en Nel:
1 Nico Kan, berne op sneon 31 maaie 1947 yn Krommenie. Folgje 422.
2 Marian Kan, berne op tiisdei 15 novimber 1949 yn Krommenie. Folgje 423.
3 Gerrit Kan, berne op snein 7 juni 1953 yn Krommenie. Folgje 424.
1917_hendrik.jpg 1920_alida.jpg
114 1917 Hendrik
115 1920 Alida
333 Hendrik Dirk (Joch) Kan (ôfb. 114) is berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 214) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Joch is ferstoarn op snein 28 desimber 2003 yn Den Haag, 86 jier âld.
Militaire dienst:
14-04-1936     Voorgoed ongeschikt voor militaire dienst
Joch troude mei Alida Jacoba (Alja) de Vink (ôfb. 115). Alja is berne op woansdei 21 jannewaris 1920 yn Rijswijk.
Bern fan Joch en Alja:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar. Folgje 425.
1925_robbert.jpg 1934_anita.jpg
116 1925 Robbert
117 1934 Anita
334 Robbert (Rob) Kan (ôfb. 116) is berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 214) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Rob is ferstoarn op sneon 5 oktober 2013 yn Eindhoven, 88 jier âld. Rob troude, 36 jier âld, op tiisdei 11 juli 1961 yn Den Haag mei Anita Celia van Mulken (ôfb. 117), 27 jier âld. De skieding waard registrearre op tongersdei 13 augustus 1981 yn Den Haag. Anita is berne op freed 23 febrewaris 1934 yn Scheveningen.
Bern fan Rob en Anita:
1 Tom Kan, berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven. Folgje 426.
2 Nora (Noor) Kan, berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven. Folgje 427.
3 Huub Dikstaal, berne op sneon 6 jannewaris 1968 yn Eindhoven.
1934_martha.jpg 1912_marinus.jpg
118 1934 Martha
119 1912 Marinus
335 Martha Pouwla Kan (ôfb. 118) is berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht, dochter fan Baart Klaas Kan (sjoch 216) en Duifje Schuddeboom. Martha is ferstoarn op tiisdei 6 april 1971 yn Leersum, 36 jier âld. Martha troude, 24 jier âld, op woansdei 8 april 1959 mei Marinus (Rien) Schulte (ôfb. 119), 46 jier âld. Rien is berne op snein 15 septimber 1912 yn Kendangan, soan fan Frans Carel Anton Schulte en Josephine Christine Hansen. Rien is ferstoarn op sneon 28 febrewaris 1998 yn Wageningen, 85 jier âld.
1930_klaas.jpg
120 1930 Klaas
336 Klaas Johan Kan (ôfb. 120) is berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 217) en Duifje Happe. Klaas is ferstoarn op moandei 3 juli 2000 yn Haarlem, 70 jier âld. Hy is beierdige yn Heemstede.
Berop:
directeur Bakkers houthandel Haarlem
Klaas troude, 30 jier âld, op woansdei 28 desimber 1960 yn Enkhuizen mei Annie Admiraal, 24 jier âld. Annie is berne op snein 29 novimber 1936 yn Zaandam, dochter fan Albertus Admiraal en Louise van der Bor.
Berop:
onderwijzeres
Bern fan Klaas en Annie:
1 Anne Dufiena Kan, berne op freed 4 septimber 1964 yn Haarlem.
Berop:
directie-secretaresse
2 Bertien Louise Kan, berne op woansdei 17 april 1968 yn Haarlem.
Berop:
assistente kaakchirurg
3 Marlies Jacolien Kan, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
4 Irene Heleen Kan, berne op freed 4 jannewaris 1974 yn Haarlem.
337 Alida (Ali) Veeter is berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana Kan (sjoch 218). Ali troude mei Pieter Tromp.
338 Marie (Rie) Veeter is berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana Kan (sjoch 218). Rie troude mei Ger Alphenaar. Ger is berne op freed 8 maaie 1931 yn Zaandijk, soan fan Pieter Arie Alphenaar en Gesina Louw. Ger is ferstoarn op sneon 14 april 2007 yn Westzaan, 75 jier âld.
Berop:
mede eigenaar Alphenaar Stansen
Bern fan Rie en Ger:
1 Pieter Arne Alphenaar, berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer. Folgje 428.
2 Rolien Alphenaar, berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer. Folgje 429.
3 Thorkild Alphenaar, berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan. Folgje 430.
339 Jacob Jan Jansen is berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam, soan fan Jan Albert Jansen en Elisabeth Trijntje (Lies) Kan (sjoch 220). Jacob is ferstoarn op moandei 28 maaie 2007 yn Alvor, Portugal, 76 jier âld. Jacob troude mei Rie Stelling.
340 Adriana Ouwerkerk is berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten, dochter fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 221). Adriana is ferstoarn op moandei 17 maaie 1999 yn Perth (Australia), 77 jier âld. Adriana troude mei Hendrick Jan van der Worm.
341 Hubertus Joseph Ouwerkerk is berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem, soan fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 221). Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 74 jier âld. Hubertus troude mei M.Th. de Boer.
342 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos is berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 223). Wim is ferstoarn op tongersdei 15 augustus 2019 yn Heemstede, 86 jier âld. Wim troude mei Gerda Schol. Gerda is berne op sneon 24 novimber 1934, dochter fan Dirkjan Schol en Johanna Elizabeth Veldt.
Bern fan Wim en Gerda:
1 Annelies van den Bos, berne op woansdei 8 juni 1960.
2 Menno van den Bos, berne op freed 26 juli 1963.
343 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos is berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 223). Hans troude mei Manna Wilhelmina de Graaf. Manna is berne op moandei 2 juni 1947 yn Apeldoorn, dochter fan Karel de Graaf en Manna Wilhelmina van der Zee.
Bern fan Hans en Manna:
1 Jeroen van den Bos, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
2 Frank van den Bos, berne op tongersdei 23 novimber 1972 yn Heemstede.
344 Josina Hendrina de Groot is berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 224). Josina troude, 27 jier âld, op freed 16 augustus 1968 yn Amsterdam mei J van de Bongardt.
345 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot is berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 224). Wilhelmina troude, 20 jier âld, op tiisdei 27 juli 1965 yn Amsterdam mei Andries Albert Kopmeiners, 28 jier âld. Andries is berne op snein 17 jannewaris 1937 yn Amsterdam, soan fan Fredericus Kopmeiners en Margaretha Rozina Kreuzen.
346 Johanna Kan is berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jacob Kan (sjoch 225) en Johanna van den Bos. Johanna troude, 20 jier âld, op tiisdei 23 maaie 1967 yn Amsterdam mei Hans IJlstra, 20 jier âld. Hans is berne op sneon 7 desimber 1946.
Berop:
telefonisch verkoper metaalbranche
Bern fan Johanna en Hans:
1 Mirjam IJlstra, berne op tongersdei 1 oktober 1970. Folgje 431.
2 Rene IJlstra, berne op sneon 13 jannewaris 1973. Folgje 432.
347 Thea Cornelia Arendse is berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Theodorus Adrianus Marinus Arendse en Cornelia Johanna Kan (sjoch 226). Thea troude, 23 jier âld, op woansdei 23 desimber 1970 yn Zaandam mei Louis Maatkamp.
Bern fan Thea en Louis:
1 Marjolijn Maatkamp, berne op tiisdei 5 novimber 1974 yn Arnhem.
348 Willem Jacob Kan is berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 227) en Johanna Antonia Raatjes.
Beroppen:
koffieshophouder
radiomonteur
schrijfmachinemonteur
Willem troude, 23 jier âld, op sneon 21 novimber 1964 yn Laren mei Victoria Rosina Lingmont, 21 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tiisdei 4 maaie 1976 yn Laren. Victoria is berne op woansdei 16 desimber 1942 yn Amsterdam.
Bern fan Willem en Victoria:
1 Denise Kan, berne op freed 20 jannewaris 1967 yn Amsterdam.
2 Patricia Kan, berne op tiisdei 19 maaie 1970 yn Amsterdam.
349 Cornelis Johannes (Cor) Kan is berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 227) en Johanna Antonia Raatjes. Cor troude, 20 jier âld, op tongersdei 18 juli 1968 yn Diemen mei Boudina Ritter, 20 jier âld. Boudina is berne op sneon 26 juli 1947 yn Amsterdam.
350 Johanna Andrea Kan is berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 227) en Johanna Antonia Raatjes. Johanna troude, 21 jier âld, op tiisdei 27 april 1971 yn Amsterdam mei J Schrijver.
351 Johannes (Jan) Kan is berne op tongersdei 20 febrewaris 1947, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 228) en Johanna Cornelia Barbé. Jan troude, 25 jier âld, op tiisdei 26 septimber 1972 mei Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan en Jikke:
1 Jan Kan, berne op moandei 18 septimber 1978. Folgje 433.
2 Mark Kan, berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam. Folgje 434.
352 Andre Kan is berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 228) en Johanna Cornelia Barbé. Andre is ferstoarn op tongersdei 21 septimber 2017 yn Hoofddorp, 69 jier âld. Andre troude mei Verginia Egbertina Schmidt. De skieding waard ûtsprutsen. Verginia is berne op snein 2 maart 1952 yn Amstelveen. Verginia is ferstoarn op tongersdei 17 oktober 2002, 50 jier âld.
353 Freddy Johannes Kan is berne op snein 10 febrewaris 1957, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 228) en Johanna Cornelia Barbé. Freddy troude mei Agnes Siron.
Bern fan Freddy en Agnes:
1 Martin Philip Kan, berne op snein 8 oktober 1995 yn Amsterdam.
2 Christina Naomi Kan, berne op tongersdei 6 novimber 1997.
354 Bregetta Elisabeth Kommers is berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 229). Bregetta troude, 20 jier âld, op tongersdei 2 maaie 1957 yn Amsterdam mei P.J. de Groot.
Bern fan Bregetta en P.J.:
1 Robert de Groot.
2 Martin de Groot.
3 Edwin de Groot.
355 Eduardus Hendrikus Kommers is berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 229). Eduardus troude mei Els Verwey.
Bern fan Eduardus en Els:
1 Richard Kommers.
2 Remco Kommers.
3 Patrick Kommers.
356 Wilma van der Veen is berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam, dochter fan Tjerk van der Veen en Wilhelmina Jacoba Kan (sjoch 230). Wilma troude mei Frits Siewers.
Bern fan Wilma en Frits:
1 Tjerkje Jehosua Siewers, berne op freed 29 maart 1985 yn Amsterdam.
1945_dieuwke.jpg 1941_cornelis.jpg
121 1945 Dieuwke
122 1941 Cornelis
357 Dieuwke (Diny) Molenaar (ôfb. 121) is berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem, dochter fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 234). Diny is ferstoarn op snein 1 maart 2009 yn Alkmaar, 63 jier âld. Diny troude mei Cornelis (Cees) van de Velde (ôfb. 122). Cees is berne op tongersdei 1 maaie 1941 yn Velsen. Cees is ferstoarn op moandei 23 maaie 1988 yn Alkmaar, 47 jier âld.
Bern fan Diny en Cees:
1 Marcel van de Velde, berne op tongersdei 10 juli 1969 yn Alkmaar.
2 Anna Cornelia (Anita) van de Velde, berne op woansdei 3 febrewaris 1971 yn Alkmaar.
358 IJsbrand (Bram) Molenaar is berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem, soan fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 234). Bram troude, 23 jier âld, op freed 28 febrewaris 1975 yn Haarlem mei Louise Roovers.
Bern fan Bram en Louise:
1 Niels Molenaar, berne op tongersdei 27 novimber 1980 yn Haarlem.
359 Ina Dubois is berne yn 1941 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 235). Ina:
(1) troude, 20 of 21 jier âld, op tongersdei 5 april 1962 mei L Broek.
(2) troude, 54 of 55 jier âld, op tongersdei 11 jannewaris 1996 mei Rob Bruineberg, 45 jier âld. Rob is berne op freed 15 septimber 1950 yn Amersfoort.
360 Freddy Johannes (Fred) Dubois is berne yn 1944 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 235). Fred troude, 21 of 22 jier âld, op woansdei 8 juni 1966 yn Aalsmeer mei Cornelia Terlouw, 21 jier âld. Cornelia is berne op freed 11 maaie 1945.
361 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois is berne yn 1947 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 235). Gerard:
(1) troude, 24 of 25 jier âld, op tiisdei 24 oktober 1972 mei J.F.S. Schipper.
(2) troude, 27 of 28 jier âld, op freed 5 desimber 1975 mei Corrie Rademaker, 23 jier âld. Corrie is berne op tongersdei 1 maaie 1952.
362 Johanna Hendrika (Joke) Dubois is berne op snein 17 april 1949 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 235). Joke troude, 22 jier âld, op tiisdei 21 septimber 1971 yn Diemen mei Kees Muller.
363 Yvonne Kan is berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 236) en Johanna (Jo) Brandenburg.
Berop:
rijksambtenaar
Yvonne troude, 20 jier âld, op freed 26 juli 1968 yn Amsterdam mei Cornelis Albert Zwerver, 24 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 17 febrewaris 1944 yn Woerden.
364 Johan Hendrik (Jan) Kan is berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo), soan fan Johan Hendrik Kan (sjoch 238) en Willy Ida Castelein. Jan gie in registrearre partnerskip oan mei Jackeline Louweret. Jackeline is berne op tiisdei 21 juli 1964.
365 Irene Kan is berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo), dochter fan Johan Hendrik Kan (sjoch 238) en Willy Ida Castelein. Irene troude, 35 jier âld, op freed 6 juni 1997 mei Pablo Rollman, 32 jier âld. Pablo is berne op moandei 6 juli 1964.
366 Sylvia Lubbers is berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Lubbers en Anna Cornelia Kan (sjoch 239).
Berop:
onderwijzeres basisschool
Sylvia gie byinoarlibjen mei Hendricus Ludovicus Johannes (Harry) Monincx. Harry is in soan fan Willem Monincx en Theodora Kuhr.
Berop:
timmerman
367 Hendrika Johanna (Ria) Kan is berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 240) en Johanna IJkema. Ria troude mei Otmar Tolud. De skieding waard ûtsprutsen yn 1998.
Bern fan Ria en Otmar:
1 Chantal Johanna Tolud, berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam. Folgje 435.
2 Deborah Sharon (Debbie) Tolud, berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam. Folgje 436.
3 Noella Tolud, berne op freed 20 juni 1997 yn Amsterdam.
368 Marjon Kan is berne op tiisdei 3 oktober 1961, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 240) en Johanna IJkema. Marjon troude mei Ron Faber.
Bern fan Marjon en Ron:
1 Deveny Kan, berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam. Folgje 437.
369 Adriana Christina (Adrie) Kan is berne om en naby 1963, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 240) en Johanna IJkema. Adrie troude mei Eric de Wind.
Bern fan Adrie en Eric:
1 Stacey de Wind, berne op moandei 19 juni 1995 yn Amsterdam.
2 Esmee de Wind, berne op moandei 17 juli 2000 yn Amsterdam.
370 Maria Johanna de Graaff is berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem, dochter fan Johannes de Graaff en Jacoba Kan (sjoch 241). Maria troude mei Jan Rudolf Snijder.
1928_margaretha.jpg 1924_curth.jpg
123 1928 Margaretha
124 1924 Curth
371 Margaretha Hendrika Johanna Kan (ôfb. 123) is berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 242) en Hendrika Gooijer. Margaretha is ferstoarn op woansdei 1 maart 2006 yn Borås (Zweden), 77 jier âld. Margaretha:
(1) troude mei onbekend Ketting.
(2) troude, 24 of 25 jier âld, yn 1953 mei Curth Arne Haglund (ôfb. 124), 28 of 29 jier âld. It houlik waard ûntbûn yn 1968. Curth is berne op tongersdei 17 jannewaris 1924, soan fan Karl Haglund en Alfhild. Curth is ferstoarn yn septimber 1985, 61 jier âld.
Bern fan Margaretha en onbekend:
1 Peter Arne (Peter) Kan, berne op moandei 16 maaie 1960. Folgje 439.
Bern fan Margaretha en Curth:
2 Ingrid Haglund, berne op moandei 7 novimber 1955. Folgje 438.
3 Mariann Haglund, berne op woansdei 17 septimber 1958.
372 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 242) en Hendrika Gooijer.
Bern fan Jacob ût ûnbekende relaasje:
1 Nils Kan.
2 Esther Kan.
373 Alida Geetruida Willemse is berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem, dochter fan Jan Willemsen en Hendrika Elisabeth Kan (sjoch 245). Alida troude mei Oldrick Leendert Kwant. De skieding waard ûtsprutsen op moandei 20 septimber 1976. Oldrick is berne op tiisdei 4 desimber 1934 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op freed 2 juni 1989 yn Haarlem, 54 jier âld.
Bern fan Alida en Oldrick:
1 Elisabeth H. Kwant, berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem. Folgje 440.
2 Oldrick Leendert Kwant, berne op snein 6 septimber 1959 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op woansdei 18 febrewaris 2004, 44 jier âld.
3 Rene Kwant, berne op moandei 30 juli 1962 yn Haarlem.
4 Jan Kwant, berne op sneon 23 jannewaris 1965 yn Haarlem.
5 Martin Kwant, berne op woansdei 16 septimber 1970 yn Haarlem. Martin is ferstoarn op freed 8 desimber 1978 yn Haarlem, 8 jier âld.
374 Stephan Vermie, soan fan Franciscus Vermie en Hermina Gerarda Kan (sjoch 248). Stephan is ferstoarn. Stephan troude op moandei 26 maaie 1975 yn Amsterdam mei I.M. Jansma.
375 Robert Steenstra is berne op tiisdei 17 juli 1945 yn Tilburg, soan fan Cornelis Steenstra en Hermina Gerarda Kan (sjoch 248). Robert troude, 24 jier âld, op freed 22 augustus 1969 yn Amsterdam mei J.M. de Meij.
376 Valentine Henrietta Gijsbertha Vermie is berne op snein 28 desimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Franciscus Vermie en Hermina Gerarda Kan (sjoch 248). Valentine is ferstoarn op moandei 30 juli 2001 yn Zaandam, 53 jier âld. Valentine troude, 19 jier âld, op moandei 16 oktober 1967 yn Amsterdam mei J de Vos.
377 Francisca Hermina Vermie is berne yn 1950 yn Amsterdam, dochter fan Franciscus Vermie en Hermina Gerarda Kan (sjoch 248). Francisca is ferstoarn. Francisca troude, 20 of 21 jier âld, op freed 22 jannewaris 1971 yn Amsterdam mei P.J. Vilters.
378 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn is berne op moandei 17 novimber 1924, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn en Neeltje Oosterloo (sjoch 258). Wilhelmus troude mei Dirkje Fries.
Bern fan Wilhelmus en Dirkje:
1 Rob Dalmijn. Folgje 441.
2 Monique Dalmijn.
379 Maria Ida (Riet) Forsch is berne op snein 2 oktober 1927, dochter fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 259). Riet troude mei Jan Bronmeyer.
1935_johannes.jpg
125 1935 Johannes
380 Johannes Jacob (Jan) Forsch (ôfb. 125) is berne op snein 4 augustus 1935, soan fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 259). Jan troude mei Helena C. (Leny) van der Drift.
381 Johanna (Jo) Morien is berne op freed 18 jannewaris 1935, dochter fan Constantinus Lucas Morien en Neeltje van de Giessen (sjoch 260). Jo troude mei Cornelius (Cees) Frederiks. Cees is berne op sneon 22 oktober 1932. Hy is doopt op sneon 31 oktober 2015.
Bern fan Jo en Cees:
1 Hans Frederiks.
1935_cornelia.jpg 1932-charles.jpg
126 1935 Cornelia
127 1932-Charles
382 Cornelia Johanna van de Giessen (ôfb. 126) is berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s Gravenhage, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 261) en Johanna Francina Plazier. Cornelia is ferstoarn op moandei 31 juli 2006 yn Campbelltown, South Australië, Australië, 70 jier âld. Cornelia:
(1) troude, 21 jier âld, op moandei 20 augustus 1956 yn ’s-Gravenhage mei Charles Joseph Maria van Erp (ôfb. 127), 24 jier âld. Charles is berne op sneon 26 maart 1932 yn ’s Gravenhage. Charles is ferstoarn yn jannewaris 2013 yn Western Australia, 80 jier âld.
(2) troude, 55 jier âld, op sneon 6 oktober 1990 mei Brian John Champion, 52 jier âld. Brian is berne op freed 4 febrewaris 1938 yn Kadina, South Australia, Australia. Brian is ferstoarn op woansdei 21 maart 2012 yn Hills View Village, South Asutralia, Australia, 74 jier âld.
Bern fan Cornelia en Charles:
1 Fred Charles van Erp, berne op sneon 10 jannewaris 1959 yn Perth WA Australia.
2 Andrew Eric van Erp, berne op tiisdei 13 augustus 1963 yn Western Australia. Andrew is ferstoarn op moandei 13 febrewaris 2012 yn Whyalla WA Australia, 48 jier âld.
3 Mark Anthony van Erp, berne op tongersdei 2 juli 1970 yn Western Australia.
383 Johannes Leonardus van de Giessen is berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s Gravenhage, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 261) en Johanna Francina Plazier. Johannes:
(1) troude, 20 jier âld, op tongersdei 17 desimber 1959 yn Adelaide, South Australia mei Ria Jansen, 17 jier âld. De skieding waard registrearre yn 1971. Ria is berne op moandei 20 april 1942 yn ’s Gravenhage, dochter fan Dines Herman Marie Jansen en Ingetje Groeneveld.
(2) troude, 32 jier âld, op snein 12 desimber 1971 mei Valerie Joy Redfern.
Bern fan Johannes en Ria:
1 John Raymond van de Giessen, berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, Australië. Folgje 442.
2 Judy Francis van de Giessen, berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park, Australië. Folgje 443.
Bern fan Johannes en Valerie:
3 Sharon Leigh van de Giessen, berne op tongersdei 18 juni 1970. Folgje 444.
4 Rachelle Joy van de Giessen, berne op woansdei 4 oktober 1972. Folgje 445.
384 Hendrik Prijs is berne op woansdei 28 maaie 1924 yn ’s Gravenhage, soan fan Cornelis Pieter Prijs (sjoch 271) en Afina Catharina Witte. Hendrik is ferstoarn yn West Lawn, Berkshire, Pennsylvania, (USA). Hendrik troude mei Pieternella Agnes Jorina Huijser.
385 Robert Edward Meijn, soan fan Maarten Meijn (sjoch 273) en Hermina Maria Geertruida van de Weerd. Robert troude op freed 27 desimber 1963 yn Amsterdam mei N.D. Kuiper.
386 Wilhelmina Louisa van Isveldt is berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 278). Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 14 juni 1950 yn Amsterdam mei J G H Aldendorff.
387 Arnoldina Arendina van Isveldt is berne op freed 9 oktober 1931 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 278). Arnoldina troude, 19 jier âld, op tiisdei 12 juni 1951 yn Amsterdam mei A A Lengkeek.
388 Klaas Kan is berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 286) en Clementine Maria Hezemans. Klaas troude, 27 of 28 jier âld, yn 1992 mei Veronique J.I.M. (Veronique) Vogels, 25 of 26 jier âld. Veronique is berne op tongersdei 8 desimber 1966.
Bern fan Klaas en Veronique:
1 Klaas Dirk (Klaas) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
2 Juliëtte Dominique (Juliëtte) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
3 Reinier Rutger (Reinier) Kan, berne op freed 7 maart 1997 yn Oisterwijk.
389 Ronald Kan is berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 286) en Clementine Maria Hezemans. Ronald troude mei Emanuelle Siary. Emanuelle is berne op tongersdei 11 septimber 1969.
Bern fan Ronald en Emanuelle:
1 Paul Kan, berne op freed 27 juli 2001.
2 Jules Kan, berne op freed 21 maart 2003 yn Parijs (Frankrijk).
390 Ingeborg-Astrid Kan is berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard, dochter fan Klaas Kan (sjoch 286) en Clementine Maria Hezemans. Ingeborg-Astrid troude mei Wim Zagt. Wim is berne op sneon 20 maart 1965.
Bern fan Ingeborg-Astrid en Wim:
1 Wies Zagt, berne op tongersdei 3 juni 1999.
2 Loet Zagt, berne op sneon 16 maart 2002.
391 Cornelis Christiaan (Cees) Kan is berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam, soan fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 287) en Gerarda Kamphuis. Cees troude, 26 jier âld, op freed 14 desimber 1990 mei Minny Theodora Dijkstra, 27 jier âld. Minny is berne op moandei 17 desimber 1962.
Bern fan Cees en Minny:
1 Corstiaan Hayo Kan, berne op tongersdei 14 novimber 1991 yn Assen.
2 Hayo Gerard Kan, berne op tongersdei 10 maart 1994 yn Venray.
392 Esmé Evelien (Esmé) Kan is berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven, dochter fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 287) en Gerarda Kamphuis. Esmé troude, 26 of 27 jier âld, yn 1996 yn Oegstgeest mei Remco IJ.J. (Remco) Althuis, 26 of 27 jier âld. Remco is berne op tiisdei 15 april 1969 yn Leeuwarden, soan fan Gerben Jacob Althuis.
Bern fan Esmé en Remco:
1 Tim Althuis, berne op sneon 15 febrewaris 1997.
2 Jonas Gerben (Jonas) Althuis, berne op moandei 2 novimber 1998 yn Leiden.
3 Friso Gerard Hendrik (Friso) Althuis, berne op woansdei 5 septimber 2001.
4 Abel Mees Benjamin (Abel) Althuis, berne op tiisdei 15 april 2003.
393 Willem (Wim) Kan is berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard, soan fan Wim Kan (sjoch 288) en Gerrie Koenen. Wim troude mei Hilde Bakermans. Hilde is berne op moandei 5 augustus 1968.
Bern fan Wim en Hilde:
1 Joren Kan, berne op moandei 19 augustus 1996 yn Hapert.
2 Tijn Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
3 Daan Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
4 Moon Kan, berne op moandei 27 april 2009 yn Valkenswaard.
394 Johanna Wilhelmina (Hanneke) Kan is berne op woansdei 26 juli 1972 yn Valkenswaard, dochter fan Wim Kan (sjoch 288) en Gerrie Koenen. Hanneke troude, 44 jier âld, op freed 26 augustus 2016 yn Valkenswaard mei Catharine Reid, 49 jier âld. Catharine is berne op moandei 26 septimber 1966 yn Londen (UK), dochter fan Cornelius Michael Reid en Mary Bernadette Fennelly.
395 Hermina Josefa (Herma) Kan is berne op tiisdei 1 novimber 1966, dochter fan Klaas Kan (sjoch 289) en Metje N. (Mea) van Zwieten. Herma gie byinoarlibjen mei Bert van der Zee.
Bern fan Herma en Bert:
1 Joshua Kan, berne op tongersdei 17 oktober 2002.
2 Matthias Kan, berne op tongersdei 9 septimber 2004.
396 Esmeralda Helena (Esther) Kan is berne op tiisdei 3 juni 1969, dochter fan Klaas Kan (sjoch 289) en Metje N. (Mea) van Zwieten. Esther troude mei Carlos Villa. Carlos is berne op tongersdei 5 oktober 1967.
Bern fan Esther en Carlos:
1 Daniel Villa-Kan, berne op tongersdei 9 novimber 2000.
2 Jara Villa-Kan, berne op woansdei 19 maart 2003.
397 Klaas Kan is berne op woansdei 18 novimber 1970 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 289) en Metje N. (Mea) van Zwieten. Klaas troude, 34 of 35 jier âld, yn 2005 yn Ouderkerk aan de Amstel mei Sandra Jansen, 38 of 39 jier âld. Sandra is berne yn 1966.
Bern fan Klaas en Sandra:
1 Klaas Theijn (Klaas) Kan, berne op freed 5 desimber 2003.
398 Francien Kan is berne op tongersdei 27 oktober 1966, dochter fan Jan Kan (sjoch 290) en Ineke Schipper. Francien troude mei Hans ter Velde. Hans is berne op tongersdei 19 augustus 1971.
Bern fan Francien en Hans:
1 Florence ter Velde, berne op snein 31 maaie 1998.
399 Anne José (Anjo) Kan is berne op tongersdei 25 juli 1968, dochter fan Jan Kan (sjoch 290) en Ineke Schipper. Anjo gie byinoarlibjen mei Marie Louise Blom. Marie is berne op freed 6 oktober 1972.
400 Marjan Kan is berne op woansdei 21 april 1971, dochter fan Jan Kan (sjoch 290) en Ineke Schipper. Marjan troude mei Martin van Baekel. Martin is berne op sneon 8 maart 1969.
401 Willemijn Kan is berne op freed 12 desimber 1975, dochter fan Jan Kan (sjoch 290) en Ineke Schipper. Willemijn troude mei Marc de Jong. Marc is berne op moandei 11 maaie 1970.
402 Frans-Willem Clements is berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht, soan fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 291). Frans-Willem troude mei Marleen van de Berg. Marleen is berne op tiisdei 3 juni 1975 yn Papendrecht.
Bern fan Frans-Willem en Marleen:
1 Sam-Willem Clements, berne op snein 19 septimber 2004 yn Atlanta (USA).
2 Nils Clements, berne op tiisdei 19 septimber 2006 yn Toronto (Canada).
3 Anna Elin Clements, berne op moandei 12 novimber 2007 yn Toronto (Canada).
403 Jolein Clements is berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht, dochter fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 291). Jolein gie byinoarlibjen mei Alex Kolev. Alex is berne yn Sofia (Bulgarije).
Bern fan Jolein en Alex:
1 Francis Kolev, berne op freed 28 septimber 2007 yn Breda.
404 Anna Josefa (Josefine) Kan is berne op moandei 2 febrewaris 1970 yn Zaandam, dochter fan Wim Kan (sjoch 292) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Berop:
wijkverpleegkundige
Josefine troude mei Marcel Gigengack. Marcel is berne op tongersdei 27 juni 1963.
Berop:
verpleeghuisarts
Bern fan Josefine en Marcel:
1 Jeroen Gigengack, berne op freed 6 maaie 1994.
2 Martijn Gigengack, berne op woansdei 14 augustus 1996.
405 Merel Marije Madelon (Merel) Kan is berne op freed 2 juli 1971 yn Zaandam, dochter fan Wim Kan (sjoch 292) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Berop:
fanôf 1997     zelfstandig ondernemer telemarketing
Merel troude mei Johan Krol. Johan is berne op snein 8 maart 1970 yn Harlingen.
Berop:
architect
406 Willem Kan is berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam, soan fan Wim Kan (sjoch 292) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Berop:
directeur Havenhout b.v. (drijvende steigers) Zaandam
Willem troude, 31 jier âld, op freed 26 oktober 2007 yn Westzaan mei Hiske Marice (Hiske) Waagmeester, 27 jier âld. Hiske is berne op sneon 7 juni 1980 yn Zaandam, dochter fan Dirk Waagmeester en Clazien Lienos.
Berop:
lerares basisschool
Bern fan Willem en Hiske:
1 Teresa Celeste Kan, berne op tongersdei 13 augustus 2009 yn Zaandam.
2 Julius Wim Kan, berne op tongersdei 2 juni 2011 yn Westzaan.
407 Marjolein Kan is berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam, dochter fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 293) en Elizabeth Gerharda Honig. Marjolein begon in relaasje mei Joop de Haan. Joop is berne op sneon 17 oktober 1981 yn Vinkeveen.
Bern fan Marjolein en Joop:
1 Milan de Haan, berne op moandei 1 febrewaris 2010.
408 Sebastiaan Kan is berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam, soan fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 293) en Elizabeth Gerharda Honig. Sebastiaan begon in relaasje mei Patricia Faber. Patricia is berne op tiisdei 6 novimber 1979 yn Wormerveer.
409 Johan Fredrik George Willem Hendrikse, soan fan Nicolaas Hendrikse en Margaretha Sara Erbrink (sjoch 296). Johan troude op tiisdei 25 maaie 1971 yn Amsterdam mei C Huijbers.
410 Johanna Margaretha Erbrink, dochter fan Albert Erbrink (sjoch 297) en Johanna Rep. Johanna troude op woansdei 13 oktober 1965 yn Amsterdam mei D.J. van Seben.
411 Yvonne Erbrink is berne yn 1952, dochter fan Albert Erbrink (sjoch 297) en Johanna Rep. Yvonne troude, 22 of 23 jier âld, op moandei 18 augustus 1975 yn Zeist mei W.J. Blank.
412 Guurtje Edses is berne op snein 28 juni 1931 yn Wormer, dochter fan Antonie Edses (sjoch 304) en Trijntje Semeins. Guurtje is ferstoarn op snein 9 augustus 2015 yn Zaandam, 84 jier âld. Guurtje troude mei A.P. Zijp.
413 Johannes Hendricus Franciscus Biesbrouck is berne op sneon 24 septimber 1932 yn Amsterdam, soan fan Johannes Hendricus Franciscus Biesbrouck en Dina Edses (sjoch 306). Johannes troude, 28 jier âld, op sneon 17 desimber 1960 yn Amsterdam mei N.T. Gentenaar.
414 Dina Biesbrouck is berne op moandei 29 april 1935 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Hendricus Franciscus Biesbrouck en Dina Edses (sjoch 306). Dina troude, 21 jier âld, op sneon 22 desimber 1956 yn Amsterdam mei J.H. Hofland.
415 Marja Janna Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 313) en Wilhelmina Christina Koerse. Marja troude mei Roelof Jansen.
416 Jolanda Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 313) en Wilhelmina Christina Koerse. Jolanda troude mei Wiebe Kuipers.
417 Karin Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 313) en Wilhelmina Christina Koerse. Karin troude mei John Dörenberg.
1947_koos.jpg
128 1947 Koos
418 Koos Zwart (ôfb. 128) is berne op moandei 19 maaie 1947, soan fan Johannes Hendrikus Zwart (sjoch 315) en Irene Vorrink. Koos is ferstoarn op tongersdei 8 maaie 2014 yn Amsterdam, 66 jier âld. Koos troude mei Nouschka Barkhuis.
419 Maria Hendrika Zwart, dochter fan Henri Zwart (sjoch 316) en Anthonia Banen. Maria troude op woansdei 29 augustus 1962 yn Amsterdam mei H Muelink.
420 Cornelia Jacoba Paardekooper is berne op freed 9 maaie 1941 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Jacobus Paardekooper en Martha Zwart (sjoch 319). Cornelia is ferstoarn op sneon 29 augustus 1981, 40 jier âld. Cornelia troude mei Hendrikus van Leeuwen.
421 Marja Sijmons is berne op sneon 23 maart 1946, dochter fan Barend Bartholomeus Sijmons en Martha Zwart (sjoch 319). Marja troude mei Bepe Abbate.
1947_hermina.jpg
129 1947 Hermina
422 Nico Kan is berne op sneon 31 maaie 1947 om 06:45 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 332) en Nelly (Nel) Kleyn.
Beroppen:
fan 06-05-1971 oant 30-09-1975     onderwijzer lagere school
fan 30-09-1975 oant 01-08-1985     hoofd lagere school
fanôf 01-08-1985     directeur basisschool
Nico:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 24 oktober 1969 yn Nijverdal mei Hermina Henderika (Miep) van der Oest (ôfb. 129), 22 jier âld, neidat sy op sneon 24 maaie 1969 yn Hellendoorn yn ûndertrou binne gien. Miep is berne op snein 19 jannewaris 1947 om 14:10 yn Almelo, dochter fan Koert Halbersma en Pleuntje van der Oest. Miep is ferstoarn op snein 1 septimber 2013 yn Muiden, 66 jier âld.
(2) gie byinoarlibjen, 68 jier âld, op tiisdei 5 april 2016 yn Muiden mei Anneke Miranda Carmencita (Carmen) Kainama, 63 jier âld. Carmen is berne op tiisdei 30 septimber 1952 yn Den Haag, dochter fan Hanoch Jacobus Kainama en Jantje Ronner.
Bern fan Nico en Miep:
1 Jakob Koert (Jakko) Kan, berne op moandei 29 jannewaris 1973 yn Vuren. Folgje 446.
2 Mark Kan, berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren. Folgje 447.
3 Jasper Kan, berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd. Folgje 448.
423 Marian Kan is berne op tiisdei 15 novimber 1949 om 07:00 yn Krommenie, dochter fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 332) en Nelly (Nel) Kleyn.
Berop:
peuterspeelzaalleidster
Marian troude, 24 jier âld, op tongersdei 4 juli 1974 yn Nijverdal mei Jan Bastiaan (Jan) Kleijn, 22 jier âld. Jan is berne op snein 16 septimber 1951 yn Krommenie.
Berop:
producttechnoloog
Bern fan Marian en Jan:
1 Marije Kleijn, berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam. Folgje 449.
2 Willemijn Kleijn, berne op moandei 11 septimber 1978 yn Wormerveer. Folgje 450.
3 Annemarieke Kleijn, berne op sneon 9 febrewaris 1980 yn Wormerveer.
424 Gerrit Kan is berne op snein 7 juni 1953 om 09:00 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 332) en Nelly (Nel) Kleyn. Gerrit:
(1) troude, 24 jier âld, op tiisdei 9 augustus 1977 yn Nijverdal mei Hermanna Henriëtte Johanna (Henriëtte) Hemmink, 20 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tongersdei 20 febrewaris 2003. Henriëtte is berne op sneon 2 maart 1957 yn Almelo.
(2) troude, 62 jier âld, op freed 8 april 2016 yn Sneek mei Ankie Rusticus, 61 jier âld. Ankie is berne op sneon 6 novimber 1954 yn Buitenpost, dochter fan Harm Jan Rusticus en Nantje de Jong.
Bern fan Gerrit en Henriëtte:
1 Charlotte Leander (Charlotte) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1980 yn Nijverdal.
2 Wieteke Carlijn (Wieteke) Kan, berne op snein 23 augustus 1981 yn Koudum. Folgje 451.
3 Jennifer Susanne (Jennifer) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1985 yn Sneek.
4 Anne-Fleur Frederique (Anne-Fleur) Kan, berne op moandei 18 maart 1991 yn Sneek.
425 Jacob (Jaap) Kan is berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar, soan fan Hendrik Dirk (Joch) Kan (sjoch 333) en Alida Jacoba (Alja) de Vink. Jaap troude, 32 jier âld, op freed 4 juni 1982 yn Leiden mei Petronella Lucia van Dishoeck, 29 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 juli 1952 yn Den Haag.
Bern fan Jaap en Petronella:
1 Florentien Esther Kan, berne op tongersdei 29 maaie 1986 yn Den Haag.
2 Daniel Menno Kan, berne op woansdei 28 septimber 1988 yn Den Haag.
3 Mathijs Pieter Kan, berne op woansdei 19 desimber 1990 yn Den Haag.
426 Tom Kan is berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven, soan fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 334) en Anita Celia van Mulken. Tom troude, 39 jier âld, op woansdei 20 febrewaris 2002 yn Eindhoven mei Catharina Gerarda Maria (Caren) Alink, 37 jier âld. Caren is berne op tiisdei 4 augustus 1964 yn Geleen.
427 Nora (Noor) Kan is berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven, dochter fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 334) en Anita Celia van Mulken. Noor gie byinoarlibjen mei Franciscus Antonius (Frank) van den Berg. Frank is berne op snein 5 novimber 1961.
Bern fan Noor en Frank:
1 Pim van den Berg.
2 Aukje van den Berg.
428 Pieter Arne Alphenaar is berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 338). Pieter troude mei Ingrid Hoek.
429 Rolien Alphenaar is berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer, dochter fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 338). Rolien troude mei Arnoud van het Hof.
430 Thorkild Alphenaar is berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 338). Thorkild troude mei Irene Jongejans.
431 Mirjam IJlstra is berne op tongersdei 1 oktober 1970, dochter fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 346). Mirjam troude, 29 jier âld, op tongersdei 24 augustus 2000 mei Michel van Slooten, 31 jier âld. Michel is berne op moandei 25 novimber 1968.
Bern fan Mirjam en Michel:
1 Tim van Slooten, berne op tiisdei 22 jannewaris 2002.
2 Emma van Slooten, berne op tongersdei 13 maaie 2004.
432 Rene IJlstra is berne op sneon 13 jannewaris 1973, soan fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 346). Rene gie byinoarlibjen mei Maria Theresia Konijn. Maria is berne op tongersdei 27 jannewaris 1983.
433 Jan Kan is berne op moandei 18 septimber 1978, soan fan Johannes (Jan) Kan (sjoch 351) en Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan ût ûnbekende relaasje:
1 Rick Kan, berne yn 2004.
434 Mark Kan is berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam, soan fan Johannes (Jan) Kan (sjoch 351) en Jikke Nieuwenburg. Mark begon in relaasje mei onbekend.
Bern fan Mark en onbekend:
1 Esmee Kan.
435 Chantal Johanna Tolud is berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 367). Chantal troude, 25 jier âld, op freed 8 augustus 2008 mei Sander den Hertog.
436 Deborah Sharon (Debbie) Tolud is berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 367). Debbie troude mei Oosterwolde.
Bern fan Debbie en Oosterwolde:
1 Milano Oosterwolde, berne op moandei 26 juni 2006.
2 Ashanti Oosterwolde, berne op tiisdei 23 juni 2009.
437 Deveny Kan is berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam, dochter fan Ron Faber en Marjon Kan (sjoch 368).
Bern fan Deveny ût ûnbekende relaasje:
1 Yassin Kan, berne op moandei 7 maart 2016 yn Amsterdam.
438 Ingrid Haglund is berne op moandei 7 novimber 1955, dochter fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 371). Ingrid troude, 34 jier âld, op woansdei 6 desimber 1989 mei Rein Reskow.
Bern fan Ingrid en Rein:
1 Emelie Reskow, berne op tiisdei 27 novimber 1984. Folgje 452.
2 Annelie Reskow, berne op sneon 29 oktober 1988 yn Borås (Zweden).
3 Tommy Reskow, berne op tongersdei 19 desimber 1991.
439 Peter Arne (Peter) Kan is berne op moandei 16 maaie 1960, soan fan onbekend Ketting en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 371). Peter troude mei Anneli Karlström. Anneli is berne op moandei 10 novimber 1958, dochter fan Evert Karlström en Rosa Karlström.
Bern fan Peter en Anneli:
1 Angelica Rye Christine Kan, berne op tiisdei 4 juli 1989 yn Borås (Zweden). Folgje 453.
2 Timmy Sebastian Piet Kan, berne op tongersdei 6 jannewaris 1994.
440 Elisabeth H. Kwant is berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem, dochter fan Oldrick Leendert Kwant en Alida Geetruida Willemse (sjoch 373). Elisabeth troude mei Peter P.J. Lagerwey. Peter is berne op sneon 11 augustus 1951 yn Haarlem.
Bern fan Elisabeth en Peter:
1 Michael F. Lagerwey, berne op snein 12 juni 1977 yn Haarlem.
2 Wesly M. Lagerwey, berne op snein 26 augustus 1979 yn Haarlem.
3 Jeffrey Anna Petrus Johannes Lagerwey, berne op woansdei 26 septimber 1984 yn Haarlem.
441 Rob Dalmijn, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn (sjoch 378) en Dirkje Fries. Rob troude mei Irene Scholten.
442 John Raymond van de Giessen is berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, Australië, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 383) en Ria Jansen. John troude, 21 jier âld, op sneon 5 septimber 1981 mei Yvonne Joy Keynes, 18 jier âld. Yvonne is berne op tongersdei 22 novimber 1962.
Bern fan John en Yvonne:
1 John David van de Giessen, berne op freed 15 juni 1984. Folgje 454.
2 Cassara Tiana van de Giessen, berne op tongersdei 17 juli 1986. Folgje 455.
443 Judy Francis van de Giessen is berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park, Australië, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 383) en Ria Jansen. Judy troude, 18 jier âld, op sneon 19 febrewaris 1983 yn Adelaide, South Australia mei Trevor Doman.
Bern fan Judy en Trevor:
1 Rachel Elise Doman, berne op tiisdei 19 april 1983. Folgje 456.
2 Candice Elisia Doman, berne op tiisdei 30 april 1985. Folgje 457.
444 Sharon Leigh van de Giessen is berne op tongersdei 18 juni 1970, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 383) en Valerie Joy Redfern. Sharon:
(1) troude mei Jerry Albert Andermahr. Jerry is berne yn 1964.
(2) troude, 29 jier âld, op sneon 14 augustus 1999 mei Clinton James Taylor, 34 jier âld. Clinton is berne op tiisdei 22 juni 1965.
Bern fan Sharon en Clinton:
1 Brooklyn Leigh Taylor.
2 Oscar james Taylor, berne op snein 31 maart 2002 yn Perth (Australia).
3 Harley James Taylor, berne op woansdei 7 febrewaris 2007 yn South Australia (Austr.).
445 Rachelle Joy van de Giessen is berne op woansdei 4 oktober 1972, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 383) en Valerie Joy Redfern. Rachelle troude, 24 jier âld, op sneon 1 febrewaris 1997 mei Christopher David Evans, 27 jier âld. Christopher is berne op woansdei 8 oktober 1969.
Bern fan Rachelle en Christopher:
1 Jordan Rachelle Evans, berne op woansdei 7 jannewaris 1998 yn Australia.
2 Sydney Olivia Evans, berne op sneon 3 april 1999 yn South Australia (Austr.).
446 Jakob Koert (Jakko) Kan is berne op moandei 29 jannewaris 1973 om 21:30 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 422) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Berop:
fan ±1992     matroos-korporaal-verbindingen
Jakko gie in registrearre partnerskip oan, 35 jier âld, op tiisdei 12 augustus 2008 yn Muiden mei Patricia Petronella (Patricia) Hendriks, 27 jier âld. Patricia is berne op moandei 6 april 1981 yn Amsterdam, dochter fan Johan Hendriks en Ellen Pieters.
Bern fan Jakko en Patricia:
1 Minoe Estella Star (Minoe) Kan, berne op moandei 16 oktober 2006 yn Willemstad (Curaçao).
2 Mia Montana Yasoma (Mia) Kan, berne op freed 18 april 2008 yn Willemstad (Curaçao).
447 Mark Kan is berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 422) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Beroppen:
fan ±1995 oant 1999     verkoopmedewerker CD-zaken (Fame en Concerto)
fan ±1999     videocoördinator bij RTL nieuws
Mark gie byinoarlibjen, 35 jier âld, op snein 1 febrewaris 2009 yn Bussum mei Irene Poort, 26 jier âld. Irene is berne op sneon 9 oktober 1982 yn Stadskanaal, dochter fan Hans Poort en Adrie van Splunder. Irene is ferstoarn op woansdei 15 augustus 2018 yn Utrecht, 35 jier âld.
448 Jasper Kan is berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd, soan fan Nico Kan (sjoch 422) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Berop:
fanôf 1996     kok
Jasper troude, 34 jier âld, op snein 10 oktober 2010 yn North Tamborine (Australië) mei Prue Emily Moran, 25 jier âld. Prue is berne op moandei 31 desimber 1984 yn Southport (Australië), dochter fan Kevin Moran en Joanne Clemens.
449 Marije Kleijn is berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam, dochter fan Jan Bastiaan (Jan) Kleijn en Marian Kan (sjoch 423). Marije troude, 30 jier âld, op sneon 16 desimber 2006 yn Pretoria mei Konrad Anton Smuts, 28 jier âld. Konrad is berne op freed 29 septimber 1978 yn Pretoria, soan fan Christiaan Anthonie Smuts en Marie Debora Conradie.
Bern fan Marije en Konrad:
1 Benjamin Christiaan Smuts, berne op tiisdei 4 septimber 2012 yn Zaanstad.
450 Willemijn Kleijn is berne op moandei 11 septimber 1978 yn Wormerveer, dochter fan Jan Bastiaan (Jan) Kleijn en Marian Kan (sjoch 423). Willemijn troude, 30 jier âld, op sneon 25 oktober 2008 yn Utrecht mei Thomas Pieter (Tom) Kalkman, 32 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen yn 2016. Tom is berne op woansdei 3 maart 1976 yn Utrecht, soan fan Peter Kalkman en Anneke Hess.
Bern fan Willemijn en Tom:
1 Jonas Peter Kalkman, berne op tiisdei 23 novimber 2010 yn Lidingo (Zwe).
451 Wieteke Carlijn (Wieteke) Kan is berne op snein 23 augustus 1981 yn Koudum, dochter fan Gerrit Kan (sjoch 424) en Hermanna Henriëtte Johanna (Henriëtte) Hemmink. Wieteke gie byinoarlibjen mei Walter Haasnoot.
Bern fan Wieteke en Walter:
1 Lou Haasnoot, berne op freed 19 febrewaris 2016.
2 Fien Haasnoot, berne op freed 19 febrewaris 2016.
452 Emelie Reskow is berne op tiisdei 27 novimber 1984, dochter fan Rein Reskow en Ingrid Haglund (sjoch 438). Emelie troude, 22 jier âld, op snein 21 oktober 2007 mei Fredrik Larsson, 24 jier âld. Fredrik is berne op snein 10 juli 1983.
Bern fan Emelie en Fredrik:
1 Tyra Reskow Larsson, berne op freed 4 jannewaris 2008.
2 Oskar Reskow Larsson, berne op moandei 3 augustus 2009.
3 Sixten Reskow Larsson, berne op snein 30 juni 2013 yn Borås (Zweden).
4 Melker Reskow Larsson, berne op tiisdei 24 maart 2015 yn Borås (Zweden).
5 Alfred Reskow Larsson, berne op freed 10 novimber 2017.
453 Angelica Rye Christine Kan is berne op tiisdei 4 juli 1989 yn Borås (Zweden), dochter fan Peter Arne (Peter) Kan (sjoch 439) en Anneli Karlström. Angelica troude mei Christopher Paul Allshouse. Christopher is berne op sneon 8 juli 1972, soan fan Daniel Allshouse en Malinda A Kehler.
Bern fan Angelica en Christopher:
1 Isidor Severis Allshouse, berne op woansdei 13 febrewaris 2013.
2 Gemma Pandora Allshouse, berne op tiisdei 3 oktober 2017.
454 John David van de Giessen is berne op freed 15 juni 1984, soan fan John Raymond van de Giessen (sjoch 442) en Yvonne Joy Keynes. John troude, 20 jier âld, op sneon 24 juli 2004 mei Barbra Joan Loechel, 21 jier âld. Barbra is berne op tiisdei 23 novimber 1982.
Bern fan John en Barbra:
1 Johna Victor van de Giessen, berne op tiisdei 22 juni 2010 yn Elisabeth Vale SA Australia.
2 Kate Maia van de Giessen, berne op tiisdei 7 febrewaris 2012 yn Elisabeth Vale SA Australia.
3 David John van de Giessen, berne op tongersdei 16 oktober 2014 yn Elisabeth Vale SA Australia.
455 Cassara Tiana van de Giessen is berne op tongersdei 17 juli 1986, dochter fan John Raymond van de Giessen (sjoch 442) en Yvonne Joy Keynes. Cassara troude, 29 jier âld, op sneon 5 desimber 2015 mei Elmore Simon Enalanga, 32 jier âld. Elmore is berne op snein 6 maart 1983.
Bern fan Cassara en Elmore:
1 Malaka Richard Enalanga.
456 Rachel Elise Doman is berne op tiisdei 19 april 1983, dochter fan Trevor Doman en Judy Francis van de Giessen (sjoch 443). Rachel troude, 30 jier âld, op sneon 22 febrewaris 2014 mei Joshua Raymond Virgin, 31 jier âld. Joshua is berne op freed 19 maart 1982 yn Mount Barker, SA, Australia.
Bern fan Rachel en Joshua:
1 Ella Jade Virgin, berne op freed 3 desimber 2010 yn Bedford Park SA, Australia.
2 Riley Nathan Virgin, berne op tiisdei 10 juli 2012 yn Bedford Park SA, Australia.
457 Candice Elisia Doman is berne op tiisdei 30 april 1985, dochter fan Trevor Doman en Judy Francis van de Giessen (sjoch 443). Candice gie byinoarlibjen mei Nigel Stuart Huxtable. Nigel is berne op freed 25 jannewaris 1985 yn Karoonda (Australië).
Bern fan Candice en Nigel:
1 Jack Oliver Huxtable.
2 Max Huxtable, berne op sneon 12 septimber 2015 yn Bedford Park SA, Australia.
Oanmakke mei Aldfaer ferzje 8.1 op 16-06-2020 14:50:58