is geboren omstreeks 1656

Parenteel fan Klaas Klaasz. Kan

1 Klaas Klaasz. Kan is berne om en naby 1656, soan fan [misschien] Klaas Kan.
Berop:
1710     timmerman
Belijdenis:
30-06-1697     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas troude mei Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Geertje is in dochter fan Fijke en Neeltje.
Belijdenis:
23-12-1696     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Klaas en Geertje:
1 Jan Kan. Folgje 2.
2 Grietje Kan. Folgje 408.
3 Antje Kan. Folgje 409.
4 Neeltje Kan, doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Folgje 410.
2 Jan Kan, soan fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 1) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Jan is ferstoarn op moandei 3 maart 1760 yn Oostzaandam.
Adressen:
1722     De Noord, Oostzaandam
fan 1742 oant 1760     Herberg Spitsbergen aan de Peperstraat, Oostzaandam
Beroppen:
1726     timmerman
fan 1742 oant 1760     tapper
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude om en naby 1722 yn Oostzaandam mei Grietje Jans Barkhouts, om en naby 21 jier âld. Sy is doopt om en naby 1701 yn Oostzaandam. Grietje is ferstoarn op woansdei 21 april 1728 yn Oostzaandam, om en naby 27 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Grietje: Er is geen zekerheid m.b.t. de overlijdensdatum van Grietje. Het is in het overlijdensregister de sterfdatum van "een" Grietje Jans (zonder achternaam) die het dichtst ligt bij de datum van het document van de weeskamer (Voor dit document zie: Het Boek)
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude om en naby 1731 yn Oostzaandam mei Jopje Dirks Trommels, om en naby 22 jier âld. Jopje is in dochter fan Dirk Trommelslager en Goutje Dirks. Sy is doopt om en naby 1709 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Jopje: Er is geen direct bewijs dat Dirk Klaasz. Trommels en Goutje Dirks de ouders zijn van Jobje. In de DTB-boeken van Egmond wordt de naam Trommelslager gebruikt. Aanwijzingen als de naam Jobje (Dirks moeder) en de naam Goutje (mogelijk verbasterd tot Gooltje-de naam van Jobjes zevende kind) en het feit dat Dirk "schuitvoerder" was en dus mogelijk in Zaandam kwam maken de verwantschap waarschijnlijk.
Een andere opvallende vermelding vinden we in de doopboeken van Alkmaar. Daar wordt op 17 februari 1726 een Jobje geboren. De ouders zijn Jan van den Abeelen en Grietje Trommelslager. Bewijs voor enig verband is er niet.
Jopje is ferstoarn op moandei 1 novimber 1790 yn Oostzaandam, om en naby 81 jier âld.
Adressen:
1730     Bloemgragt, Oostzaandam
fan 1760 oant 1766     Peperstraat, Oostzaandam
Belijdenis:
13-12-1730     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jan en Grietje:
1 Claas Kan. Hy is doopt yn Oostzaandam. Claas is ferstoarn op woansdei 13 maaie 1739 yn Oostzaandam.
2 Jan Kan. Hy is doopt op snein 28 novimber 1723 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Jan: Het is niet zeker of Jans doopdatum de juiste is. Het is de enige datum waarbij een Jan Claasz. en Grietje Jans als ouders vermeld staan. Achternamen staan er niet bij.
Jan is ferstoarn op freed 4 septimber 1744 yn Oostzaandam, 20 jier âld.
Bern fan Jan en Jopje:
3 Pieter Kan, doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Folgje 3.
4 Dirk Kan, doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Folgje 4.
5 Lourens Kan, doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Folgje 83.
6 Zymon Kan. Hy is doopt op tongersdei 7 novimber 1737 yn Oostzaandam. Zymon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1752 yn Oostzaandam, 14 jier âld.
7 Geertje Kan, doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Folgje 84.
8 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 1 april 1742 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op moandei 21 maaie 1742 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
9 Gooltje Kan. Sy is doopt op tongersdei 19 septimber 1743 yn Oostzaandam.
10 Klaas Kan, doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Folgje 86.
3 Pieter Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 2) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 31 augustus 1732 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 24 maart 1810 yn Berkhout, 77 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 1732 oant 02-05-1752     Peperstraat, Oostzaandam
fan 02-05-1752 oant 17-10-1753     in de Heul op ’t Haeldersschoolpat, Oostzaan (De Heul ligt in het verlengde van de hoofdstraat van Oostzaan. In de achttiende eeuw stond er in de buurt van dit pad een school.)
fan 17-10-1753 oant 1810     Berkhout
Beroppen:
fan 25-10-1752 oant 25-11-1754     schoolmeester te Oostzaan
fan 26-11-1754 oant 03-04-1756     schoolmeester te Noord-Scharwoude
fan 04-04-1756 oant 1803     schoolmeester, koster en dorpsschrijver te Berkhout
fan 1803 oant 1810     rustend schoolmeester te Berkhout
Belijdenis:
27-06-1751     Gereformeerde kerk te Oostzaandam.
Pieter troude, 21 jier âld, op sneon 20 juli 1754 yn Oostzaan mei Jannetje van de Schelling, 20 jier âld. Jannetje is in dochter fan Johannis van de Schellinge en Katrina van der Veen. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1733 yn Oostzaandam. Jannetje is ferstoarn op woansdei 14 oktober 1801 yn Berkhout, 67 jier âld.
Adres:
fan 1733 oant 20-09-1754     Jan Sybertssteeg, Oostzaandam
Belijdenis:
30-09-1753     Gereformeerde kerk Oostzaandam
4 Dirk Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 2) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 23 maaie 1734 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op freed 23 novimber 1798 yn Oostzaandam, 64 jier âld.
Adressen:
fanôf 1758     Jan Sybertssteeg, Oostzaandam
fan 1783 oant 1798     ’t huis Spitsbergen + erf, Peperstraat nr 592, Oostzaandam
Beroppen:
1776     scheepstimmerman
fan 1785 oant 1798     tapper
Belijdenis:
24-12-1758     Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Diversen:
06-05-1787     Verkozen tot ouderling van de Gereformeerde kerk Oostzaandam.
Dirk troude, 24 jier âld, op snein 20 augustus 1758 yn Zaandam mei Trijntje Barkhout, 25 jier âld. Trijntje is in dochter fan Claas Jansz. Barkhout en Jannetje Jans Bosdam. Sy is doopt op woansdei 11 maart 1733 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Trijntje: Bij haar geboorte is de achternaam: Berkhout.
Trijntje is ferstoarn op tongersdei 9 febrewaris 1804 yn Oostzaandam, 70 jier âld.
Adressen:
oant 1758     Papepadje, Oostzaandam
fanôf 1758     in de Noord, Oostzaandam
fan 1798 oant 1804     Peperstraat
Belijdenis:
04-12-1755     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Dirk en Trijntje:
1 Jan Kan, doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Folgje 5.
2 Klaas Kan. Hy is doopt op snein 11 april 1762 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op woansdei 28 april 1762 yn Oostzaandam, 17 dagen âld.
3 Klaas Kan, doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Folgje 6.
4 Jopje Kan, berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam. Folgje 62.
5 Jan Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 4) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op snein 6 maaie 1759 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 30 jannewaris 1830 yn Zaandam, 70 jier âld.
Adressen:
1783     Kerkbuurt, Oostzaandam
1785     Francepad, Oostzaandam
fan 1801 oant 1805     Peeperstraat 408, Oostzaandam
fan 18-05-1812 oant 1820     Westzijde 933, Zaandam
1829     Molenbuurt 932, Zaandam (Bij de volkstelling van 1829 staat vermeld, dat er nog 20 anderen op het adres Molenbuurt 932 wonen.)
Belijdenis:
30-12-1781     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan troude, 24 jier âld, op snein 18 maaie 1783 mei Maartje Gruijs, 27 jier âld. Maartje is in dochter fan Hendrik Willemsz. Gruijs en Aagje Jans Klamp. Sy is doopt op snein 4 jannewaris 1756 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op sneon 4 maart 1820 yn Zaandam, 64 jier âld.
Adres:
oant 1783     Oostzijde Noord, Oostzaandam
Bern fan Jan en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op moandei 23 april 1792 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 29 april 1792 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tiisdei 17 juli 1792 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
6 Klaas Kan, soan fan Dirk Kan (sjoch 4) en Trijntje Barkhout. Hy is doopt op tongersdei 15 maart 1770 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op snein 16 jannewaris 1848 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adressen:
oant 1793     Kerkbuurt, Oostzaandam
1801     Caddegat 191, Oostzaandam
1805     Blauwepad, Westzaandam
1805     Kaddegat 175, Oostzaandam
1824     Oostzijde 378, Zaandam
1829     Oostzijde Wijk 3 nr 649, Zaandam
1839     Geldeloze Pad 445, Zaandam
Beroppen:
fan 1811 oant 1821     kantoorbediende
fan 1829 oant 1835     boekhouder
1839     geen beroep
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
fan 1804 oant 1813     Klaas staat in deze periode aangegeven als eigenaar van Herberg Spitsbergen. (In 1813 nr. 398, In 1806 heeft de herberg nog nr. 395)
1806     Klaas staat aangegeven als eigenaar van een huis Op ’t Oosterkaddegat Op ’t Hem (145)
1839     Bij Klaas en Jopje woont in: Elizabeth de Goede, 26 jaar oud, dienstbode.
1839     Zoon Pieter (45 jaar) woont in bij zijn ouders.
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Jopje Zwaardemaker, 27 jier âld.
Notysje by it houlik fan Klaas en Jopje: Jopje Swaardemaker is een kleindochter van Jan Kan en Jopje Trommels. Haar moeder, Geertje Kan, trouwde met Pieter Swaardemaker. Klaas en Jopje zijn neef en nicht.
sjoch 85 foar persoansgegevens fan Jopje.
Bern fan Klaas en Jopje:
1 Pieter Kan, berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam. Folgje 7.
2 Dirk Kan, berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam. Folgje 8.
7 Pieter Kan is berne op tiisdei 8 april 1794 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 6) en Jopje Zwaardemaker (sjoch 85). Hy is doopt op snein 13 april 1794 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 23 april 1858 yn Zaandam, 64 jier âld. Pieter bluwde sûnder bern.
Adressen:
1820     Oostzijde 398, Zaandam
1821     Peperstraat, Zaandam
1839     Geldeloze Pad 445, Zaandam
±1849     Dam 304, Zaandam
1850     Blauwepad 1121, Zaandam
Beroppen:
1815     arbeider/houtzager
fan 1821 oant 1824     herbergier/tapper
1850     commissaris van het (stoom?) trekveer tussen Zaandam en Amsterdam
Diversen:
1824     Bij Pieter wonen in een meid en zijn zuster Jopje.
1839     Pieter woont in bij zijn ouders.
1850     Pieter woont in bij zijn broer Dirk.
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 28 maaie 1815 yn Zaandam mei Pijttje (Pietje) Droeviger, 29 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pieter en Pietje: Pieter trouwde tweemaal met een meisje van Ameland. Volgens een verhaal van Gosse Oosterbaan (Archief Zaanstad) kwamen veel meisjes van de eilanden naar de Zaan als dienstbode.
Pietje is berne op sneon 1 oktober 1785 yn Ballum (Ameland), dochter fan Cornelis Cornelisz. Droeviger en Seeske Jans. Sy is doopt op snein 30 oktober 1785 yn Ballum (Ameland). Pietje is ferstoarn op tiisdei 21 maart 1820 yn Zaandam, 34 jier âld.
Berop:
1815     dienstbode
Pieter en Pietje bluwden sûnder bern.
(2) troude, 27 jier âld, op snein 1 juli 1821 yn Zaandam mei Engeltje Visser, 19 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pieter en Engeltje: Na hun huwelijk gingen Pieter en Engeltje op 27 december 1821 naar notaris Evenblij in Zaandam en lieten daar een testament op de langstlevende maken. Op 17 juni 1829 is Pieter (alleen) echter weer bij de notaris. Dit keer bij notaris van Goor Hinloopen (ook in Zaandam). Hij herroept zijn vorige testament en laat in het nieuwe testament al zijn bezittingen na aan zijn ouders. In het vertrekboek van de Gereformeerde kerk van de Oostzijde zien we dat Engeltje op 9 mei 1830 vertrekt naar Amsterdam. Daar woont ze tot 25 april 1851 in de Vinkenstraat. Ze gaat dan waarschijnlijk terug naar Ameland waar ze in 1868 overlijdt. Hoewel Pieter en Engeltje sinds 1830 al niet meer bij elkaar woonden wordt Engeltje in haar testament nog omschreven als "weduwe van Pieter Kan". Er is kennelijk iets niet goed gegaan in het huwelijk van Pieter en Engeltje.
Engeltje is berne op tiisdei 15 desimber 1801 yn Hollum (Ameland), dochter fan Volkert Jacobs Visser en Ettje Jacobs. Sy is doopt op snein 6 maart 1803 yn Hollum (Ameland). Engeltje is ferstoarn op moandei 8 juni 1868 yn Ameland, 66 jier âld.
Adres:
fan 07-05-1830 oant 25-04-1851     Vinkenstraat, Amsterdam
8 Dirk Kan is berne op woansdei 18 augustus 1802 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 6) en Jopje Zwaardemaker (sjoch 85). Hy is doopt op snein 22 augustus 1802 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op tongersdei 3 juli 1879 yn Zaandam, 76 jier âld.
Adressen:
1829     Geldeloze Pad 445, Zaandam
1839     Blauwepad 1121, Zaandam
1870     Bouwmanspad 1004 bis, Zaandam (Woont in bij Klaas en Maartje Verlaan)
1879     Westzijde 1004, Zaandam
Beroppen:
fan 1829 oant 1862     scheepstimmerman
1871     witwerker (Een witwerker is een kuiper, die voornamelijk pakvaten en huishoudelijk kuipwerk maakt.)
1879     Winkelier in houtwerk
Diversen:
Signalement: lengte: 1 el, 6 palm, 1 duim; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus en mond: gewoon; kin: rond; wenkbrauwen: bruin. Dit signalement komt uit het dienstplichtdocument. Dirk werd vrijgeloot.
Dirk:
(1) troude, 27 jier âld, op snein 23 augustus 1829 yn Zaandam mei Aagje Eijdenberg, 25 jier âld. Aagje is berne op woansdei 22 augustus 1804 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Cornelisz. Eijdenberg en Cornelisje Leenderts Fruijtier. Sy is doopt op snein 9 septimber 1804 yn Oostzaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 5 april 1834 yn Zaandam, 29 jier âld.
(2) troude, 33 jier âld, op snein 28 febrewaris 1836 yn Zaandam mei Tayke Zeilemaker, 37 jier âld. Tayke is berne op woansdei 16 maaie 1798 yn Kolhorn, dochter fan Teltjer Aukes Zeilemaker en Maartje Cornelis Saaff. Sy is doopt op snein 20 maaie 1798 yn Kolhorn. Tayke is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1874 yn Zaandam, 75 jier âld.
Bern fan Dirk en Aagje:
1 Cornelia Kan, berne op woansdei 5 maaie 1830 yn Zaandam. Cornelia is ferstoarn op woansdei 2 juni 1880 yn Zaandam, 50 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
Adres:
oant 1880     Wijk T 374, Zaandam
2 Jopje Kan, berne op woansdei 11 juli 1832 yn Zaandam. Jopje is ferstoarn op moandei 19 maaie 1913 yn Nieuwveen, 80 jier âld. Jopje bluwde net troud.
Adres:
fanôf 19-05-1897     Westzijde F 393, Zaandam (Jopje woont in bij Klaas en Maartje Verlaan)
Berop:
"bekwaam costuumnaaister voor de groote lui" (volgens Klaas Kan Kzn in zijn herinneringen)
Bern fan Dirk en Tayke:
3 Klaas Kan, berne op freed 25 augustus 1837 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 18 maaie 1839 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Klaas Kan, berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam. Folgje 9.
1841_klaas.jpg 1843_maartje.jpg
1 1841 Klaas
2 1843 Maartje
9 Klaas Kan (ôfb. 1) is berne op woansdei 22 septimber 1841 yn Zaandam, soan fan Dirk Kan (sjoch 8) en Tayke Zeilemaker. Klaas is ferstoarn op freed 4 juli 1919 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adressen:
1870     Bouwmanspad 1004 bis, Zaandam
fanôf 1875     Molenbuurt 1001, Zaandam
fan 1880 oant 1900     Westzijde F 393, Zaandam
fan 1900 oant 1919     Westzijde 125, Zaandam
Beroppen:
fan 1853 oant 1901     timmerman
1882     huistimmerman, houtzager
fan 1906 oant 1919     koopman in heipalen
Klaas troude, 30 jier âld, op tongersdei 28 septimber 1871 yn Zaandam mei Maartje Verlaan (ôfb. 2), 28 jier âld. Maartje is berne op woansdei 22 febrewaris 1843 yn Zaandam, dochter fan Klaas Verlaan en Aukie Kroon. Maartje is ferstoarn op snein 25 jannewaris 1931 yn Zaandam, 87 jier âld.
Adres:
oant 1931     Meester Cornelispad 2, Zaandam
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Dirk Kan, berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam. Folgje 10.
2 Cornelia Kan, berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam. Folgje 11.
3 Margaretha Kan, berne op tongersdei 15 febrewaris 1877 yn Zaandam. Margaretha is ferstoarn op tongersdei 9 augustus 1877 yn Zaandam, 5 moannen âld.
4 Klaas Kan, berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam. Folgje 29.
10 Dirk Kan is berne op sneon 27 juli 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 9) en Maartje Verlaan. Dirk is ferstoarn op snein 15 april 1900 yn Zaandam, 27 jier âld.
Adressen:
fan 26-05-1896 oant 06-02-1897     Nieuwendam
fan 06-02-1897 oant 06-08-1897     Noordeinde 4-56 (op kamers), Monnikendam
fan 05-08-1897 oant 22-10-1897     Zaandam
fan 23-10-1897 oant 1899     Delft
fan 23-06-1899 oant 1900     Langestraat 48, Zaandam (Ten huize van W.Lentsch als kostganger.)
Beroppen:
1882     smid
fan 1896 oant 1900     koopman
1900     metaaldraaier/smid aan de rijksgeweerfabriek (A.I.)
Militaire dienst:
Dirk was geschikt voor de militaire dienst, maar liet zich vervangen door Ids Boersma uit Sneek
Signalement:
1 m 70 lang, rond aangezicht, gewoon voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond, ronde kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Dirk troude, 23 jier âld, op tongersdei 30 april 1896 yn Alkmaar mei Jansina Cornelia Basie, 24 jier âld. Jansina is berne op snein 12 novimber 1871 yn Alkmaar, dochter fan Jan Adriaan Basie en Adriaantje Volkers. Jansina troude letter op tongersdei 15 oktober 1925 yn Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA mei Henri J. Wessel (geb. 1874).
Adressen:
fan 06-02-1897 oant 05-05-1897     Monnikendam
fan 05-05-1897 oant 13-01-1917     Payglop 10, Alkmaar
fan 13-01-1917 oant 13-06-1918     Staringstraat 19, Amsterdam
fan 13-06-1918 oant 10-12-1920     Payglop 10, Alkmaar
fanôf 10-12-1920     188 Demott Avenue, Clifton, New Jersey, Verenigde Staten
fan 1925 oant 1930     Grand Rapids, Kent County, Michigan,, USA
Berop:
1897     modiste
Diversen:
Jansina arriveert op 20 december 1920 met het schip de Nieuw Amsterdam in New York. Zij is dan 48 jaar en reist samen met haar zuster Adriana Basie (46 jaar) naar haar broer Adriaan Basie. Zij is dan weduwe.
Bern fan Dirk en Jansina:
1 Nicolaas Kan, berne op woansdei 24 maart 1897 yn Koog aan de Zaan.
Notysje by de berte fan Nicolaas: Nicolaas is geboren ten huize van Dirk Koelemijn (schoolhoofd). Dirk is waarschijnlijk familie van zijn moeder Jansina Basie. In het bevolkingsregister van Alkmaar staat op de kaart van Jansina’s broer Martinus aangegeven dat Marinus Koelemijn (neef) op hetzelfde adres woont.
Nicolaas is ferstoarn op sneon 17 april 1897 yn Koog aan de Zaan, 24 dagen âld.
1874_cornelia.jpg 1872_simon.jpg
3 1874 Cornelia
4 1872 Simon
11 Cornelia Kan (ôfb. 3) is berne op moandei 14 desimber 1874 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 9) en Maartje Verlaan. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1949 yn Haarlem, 74 jier âld.
Adressen:
fanôf 04-12-1895     Amsterdam
fan 26-05-1896 oant 19-10-1896     Amsterdam
fan 26-05-1896 oant 26-10-1896     Nieuwendam
fan 19-10-1896 oant 14-12-1896     Zeemanstraat 33, Zaandam
fan 14-12-1896 oant 04-02-1911     Amsterdam
fan 04-02-1911 oant 01-02-1912     Zaandam
fanôf 01-02-1912     Rijksstraatweg 86L, Haarlem
Cornelia troude, 20 jier âld, op tiisdei 19 novimber 1895 yn Zaandam mei Simon Bakker (ôfb. 4), 23 jier âld. Simon is berne op moandei 28 oktober 1872 yn Wormerveer, soan fan Klaas Bakker en Maartje Japies. Simon is ferstoarn op woansdei 12 jannewaris 1955 yn Haarlem, 82 jier âld.
Berop:
fan 1895 oant 1945     koek/banketbakker
Bern fan Cornelia en Simon:
1 Maria Bakker, berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam. Folgje 12.
2 Nicolaas Bakker, berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam. Folgje 16.
3 Jan Frederik Willem Bakker, berne op snein 27 maart 1898 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1898 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Willem Bakker, berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 20.
5 Albert Bakker, berne op moandei 11 augustus 1902 yn Amsterdam. Albert is ferstoarn op tiisdei 2 desimber 1902 yn Amsterdam, 3 moannen âld.
6 Albert Bakker, berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam. Folgje 23.
7 Anne Bakker, berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam. Folgje 24.
8 Simon Cornelis Bakker, berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem. Folgje 25.
1915_cornelia.jpg
5 1915 Cornelia
9 Cornelia Alida Bakker (ôfb. 5), berne op moandei 28 juni 1915 yn Haarlem. Cornelia is ferstoarn op tongersdei 19 jannewaris 2006 yn Haarlem, 90 jier âld. Cornelia bluwde net troud.
10 Mina (Mies) Bakker, berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem. Folgje 28.
1895_maria.jpg
6 1895 Maria
12 Maria Bakker (ôfb. 6) is berne op sneon 14 septimber 1895 yn Amsterdam, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Maria is ferstoarn op snein 4 desimber 1983 yn Haarlem, 88 jier âld.
Adressen:
oant 23-01-1902     Amsterdam
fan 23-01-1902 oant 12-02-1912     Zaandam (Woont in deze periode bij oma Maartje Kan-Verlaan)
fanôf 12-02-1912     Haarlem
Diversen:
1895     Maria werd geboren als Maria Kan. Na haar moeders huwelijk met Simon Bakker wordt zij geëcht en heet Maria Bakker.
Maria troude, 28 jier âld, op tiisdei 22 april 1924 yn Haarlem mei David Gerardus Hazekamp, 27 jier âld. David is berne op sneon 9 jannewaris 1897 yn Haarlem. David is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Heemstede, 81 jier âld.
Berop:
referendaris Prov. Staten Noord-Holland
Ûnderskieding:
10-02-1955     Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bern fan Maria en David:
1 Daan Hazekamp, berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem. Folgje 13.
13 Daan Hazekamp is berne op tongersdei 27 maart 1930 yn Haarlem, soan fan David Gerardus Hazekamp en Maria Bakker (sjoch 12).
Berop:
waterbouwkundige Prov. Noord-Holland
Daan troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 febrewaris 1956 yn Haarlem mei Maria Boon, 25 jier âld. Maria is berne op woansdei 1 oktober 1930 yn Haarlem, dochter fan Abraham Bertus Boon en Maria Maan. Maria is ferstoarn op sneon 28 maart 2020 yn Haarlem, 89 jier âld.
Bern fan Daan en Maria:
1 Mark Gerard (Mark) Hazekamp, berne op sneon 17 augustus 1957 yn Haarlem. Folgje 14.
2 Bauke Siert Hazekamp, berne op snein 8 maaie 1960 yn Haarlem. Folgje 15.
14 Mark Gerard (Mark) Hazekamp is berne op sneon 17 augustus 1957 yn Haarlem, soan fan Daan Hazekamp (sjoch 13) en Maria Boon. Mark troude, 60 of 61 jier âld, yn 2018 yn Katwijk aan Zee mei Ina Boukreeva. Ina is berne yn Oekraine.
Bern fan Mark en Ina:
1 Martina Hazekamp, berne op sneon 28 febrewaris 2009.
15 Bauke Siert Hazekamp is berne op snein 8 maaie 1960 yn Haarlem, soan fan Daan Hazekamp (sjoch 13) en Maria Boon. Bauke troude mei Svetlana Dunenkova. Svetlana is berne op moandei 31 jannewaris 1972.
1896_nicolaas.jpg 1903_jannetje.jpg
7 1896 Nicolaas
8 1903 Jannetje
16 Nicolaas Bakker (ôfb. 7) is berne op sneon 19 desimber 1896 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Nicolaas is ferstoarn yn 1979 yn Bloemendaal, 82 of 83 jier âld. Nicolaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 24 septimber 1925 yn Haarlem mei Jannetje Maria Vrij (ôfb. 8), 22 jier âld. Jannetje is berne op moandei 5 jannewaris 1903 yn Haarlem, dochter fan Daniel Vrij en Jannigje van Duin. Jannetje is ferstoarn op woansdei 7 septimber 1977 yn Driehuis, 74 jier âld.
Bern fan Nicolaas en Jannetje:
1 Cornelia (Cor) Bakker, berne op tongersdei 8 maart 1928 yn Haarlem. Folgje 17.
2 Maria (Riet) Bakker, berne op moandei 22 febrewaris 1932 yn Haarlem. Folgje 18.
3 Simon Nicolaas Bakker, berne op tongersdei 6 desimber 1934 yn Haarlem. Folgje 19.
1928_cornelia.jpg
9 1928 Cornelia
17 Cornelia (Cor) Bakker (ôfb. 9) is berne op tongersdei 8 maart 1928 yn Haarlem, dochter fan Nicolaas Bakker (sjoch 16) en Jannetje Maria Vrij. Cor is ferstoarn op moandei 15 juli 1974 yn Heemse, 46 jier âld. Cor troude mei Herman Fledderman.
Bern fan Cor en Herman:
1 Jannemieke Fledderman.
1932_maria.jpg
10 1932 Maria
18 Maria (Riet) Bakker (ôfb. 10) is berne op moandei 22 febrewaris 1932 yn Haarlem, dochter fan Nicolaas Bakker (sjoch 16) en Jannetje Maria Vrij. Riet is ferstoarn op tiisdei 21 novimber 2006 yn Aerdenhout, 74 jier âld. Riet troude mei Bart Cornet.
1934_simon.jpg
11 1934 Simon
19 Simon Nicolaas Bakker (ôfb. 11) is berne op tongersdei 6 desimber 1934 yn Haarlem, soan fan Nicolaas Bakker (sjoch 16) en Jannetje Maria Vrij. Simon is ferstoarn op tongersdei 29 juni 2000 yn Blackfalds (Canada), 65 jier âld. Simon troude mei Sheila Roth.
1899_willem.jpg
12 1899 Willem
20 Willem Bakker (ôfb. 12) is berne op freed 27 oktober 1899 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Willem is ferstoarn op snein 21 oktober 1962 yn Haarlem, 62 jier âld. Willem troude, 26 jier âld, op tiisdei 19 oktober 1926 yn Schoten mei Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff, 24 jier âld. Dien is berne op snein 27 juli 1902 yn Hillegom, dochter fan Johan George Kempff en Jansje Alida van de Linde. Dien is ferstoarn op tongersdei 5 maaie 1960 yn Haarlem, 57 jier âld.
Bern fan Willem en Dien:
1 Dion Bakker. Folgje 21.
2 Elly Bakker, berne om en naby 1930 yn Velsen. Folgje 22.
21 Dion Bakker, soan fan Willem Bakker (sjoch 20) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff.
Adres:
fan ±1965     Verenigde Staten
Dion troude mei Nicoline Giltay.
22 Elly Bakker is berne om en naby 1930 yn Velsen, dochter fan Willem Bakker (sjoch 20) en Johanna Dionicia Alberdina (Dien) Kempff. Elly troude mei Harry Visser.
Bern fan Elly en Harry:
1 Alan Visser.
2 Bryan Visser.
3 Gregory Visser.
1905_albert.jpg 1903_adriana.jpg
13 1905 Albert
14 1903 Adriana
23 Albert Bakker (ôfb. 13) is berne op woansdei 3 maaie 1905 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Albert is ferstoarn op freed 7 juli 1978 yn Haarlem, 73 jier âld. Albert troude mei Adriana Johanna (Adrie) Ouwens (ôfb. 14). Adrie is berne op moandei 23 febrewaris 1903 yn IJsselmonde, dochter fan Albert Ouwens en Neeltje Huizer. Adrie is ferstoarn op tiisdei 21 febrewaris 1989 yn Haarlem, 85 jier âld.
1906_anne.jpg 1912_neeltje.jpg
15 1906 Anne
16 1912 Neeltje
24 Anne Bakker (ôfb. 15) is berne op snein 26 augustus 1906 yn Amsterdam, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Anne is ferstoarn op freed 24 juni 1983 yn Seattle (USA), 76 jier âld. Anne troude mei Neeltje Hoek (ôfb. 16). Neeltje is berne op freed 6 desimber 1912 yn Maartensdijk, dochter fan Dirk Hoek en Errusje Woudenberg. Neeltje is ferstoarn op freed 5 desimber 1969 yn Salt Lake City (USA), 56 jier âld.
Bern fan Anne en Neeltje:
1 Dick Bakker.
2 Simon Bakker.
1913_simon.jpg 1916_johanna.jpg
17 1913 Simon
18 1916 Johanna
25 Simon Cornelis Bakker (ôfb. 17) is berne op woansdei 9 april 1913 yn Haarlem, soan fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Simon is ferstoarn op moandei 10 septimber 1979 yn Haarlem, 66 jier âld. Simon troude mei Johanna Gesina Wijnhoff (ôfb. 18). Johanna is berne op snein 2 juli 1916 yn Amsterdam. Johanna is ferstoarn op freed 11 febrewaris 2005 yn Heiloo, 88 jier âld.
Bern fan Simon en Johanna:
1 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker, berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem. Folgje 26.
2 Johan Marie Simon (Hans) Bakker, berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem. Folgje 27.
26 Yvonne Gesina Cornelia (Yvon) Bakker is berne op tongersdei 7 oktober 1943 yn Haarlem, dochter fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 25) en Johanna Gesina Wijnhoff. Yvon troude mei Minko Meerburg. De skieding waard ûtsprutsen. Minko is berne yn 1940 yn Geleen. Minko is ferstoarn yn 2014 yn La Bugue (Frankrijk), 73 of 74 jier âld.
Bern fan Yvon en Minko:
1 Jéroen Simon Johannis Meerburg, berne op sneon 24 septimber 1966 yn Haarlem.
2 Roy Minko Meerburg, berne op freed 29 maaie 1970 yn Haarlem.
27 Johan Marie Simon (Hans) Bakker is berne op sneon 1 febrewaris 1947 yn Haarlem, soan fan Simon Cornelis Bakker (sjoch 25) en Johanna Gesina Wijnhoff. Hans troude mei Godefrida Cornelia Maria (Fridy) van Dam. Fridy is berne op tongersdei 9 septimber 1948 yn Helmond.
1918_mina.jpg
19 1918 Mina
28 Mina (Mies) Bakker (ôfb. 19) is berne op woansdei 21 augustus 1918 yn Haarlem, dochter fan Simon Bakker en Cornelia Kan (sjoch 11). Mies is ferstoarn op freed 15 juli 2011 yn Heemstede, 92 jier âld. Mies troude mei Johannes Cornelis Dekkers. Johannes is berne op woansdei 31 maart 1920 yn Dordrecht, soan fan Janus Adriaan Dekkers en Cornelia Mouthaan. Johannes is ferstoarn op snein 15 augustus 1965 yn Haarlem, 45 jier âld.
Bern fan Mies en Johannes:
1 Lida Dekkers, berne op freed 21 desimber 1951 yn Haarlem. Lida is ferstoarn op tiisdei 2 septimber 2008 yn Dieren, 56 jier âld.
2 Marja Dekkers, berne om en naby 1959 yn Haarlem.
1880_klaas.jpg 1880_antje.jpg
20 1880 Klaas
21 1880 Antje
29 Klaas Kan (ôfb. 20) is berne op tiisdei 31 augustus 1880 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 9) en Maartje Verlaan. Klaas is ferstoarn op tiisdei 30 juli 1946 yn Zaandam, 65 jier âld.
Adressen:
fan 09-11-1905 oant 1910     Westzijde 127, Zaandam
fan 22-01-1914 oant 24-11-1923     Westzijde 123, Zaandam
fan 24-11-1923 oant 1946     Westzijde 125b, Zaandam
Beroppen:
fan 1896 oant 1946     handelaar in heipalen
16-12-1899     kantoorbediende
fan 30-10-1923 oant 1930     wethouder van Zaandam voor de ARP
Militaire dienst:
16-12-1899     Vrijgesteld
Klaas troude, 25 jier âld, op tongersdei 9 novimber 1905 yn Zaandam mei Antje Offenberg (ôfb. 21), 25 jier âld. Antje is berne op woansdei 21 april 1880 yn Zaandam, dochter fan Willem Offenberg en Geertje Betlem. Antje is ferstoarn op sneon 14 novimber 1959 yn Zaandam, 79 jier âld.
Bern fan Klaas en Antje:
1 Klaas Kan, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam. Folgje 30.
2 Willem Kan, berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam. Folgje 41.
3 Maria Geertruida (Rie) Kan, berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam. Folgje 61.
1906_klaas.jpg 1906_johanna_kuijper.jpg
22 1906 Klaas
23 1906 Johanna Kuijper
30 Klaas Kan (ôfb. 22) is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 29) en Antje Offenberg. Klaas is ferstoarn op tiisdei 20 septimber 1983, 76 jier âld.
Adres:
fanôf 18-01-1933     Eindhoven
Berop:
huisarts
Oplieding:
04-04-1925     Is leerling 6e klas gymnasium (Opm: gaat vermoedelijk medicijnen studeren.)
Militaire dienst:
1925     Opm keuringsarts: Is kleurenblind en heeft rechter arm gebroken. Is desondanks geschikt voor de militaire dienst.
fan 15-02-1926 oant 01-12-1932     Eerste Compagnie Hospitaalsoldaten
fanôf 05-12-1932     Benoemd tot reserveofficier van gezondheid der 2e klasse.
Signalement:
1925     1 m 75 lang
Klaas:
(1) troude, 26 jier âld, op woansdei 18 jannewaris 1933 yn Eindhoven mei Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper (ôfb. 23), 26 jier âld. Mien is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Hilversum. Mien is ferstoarn op freed 30 juni 1972 yn Eindhoven, 66 jier âld.
(2) troude, op syn minst 66 jier âld, nei 1972 mei Carla Goedhart.
Bern fan Klaas en Mien:
1 Anna Geertruida (Anny) Kan, berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven. Folgje 31.
2 Klaas Kan, berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven. Folgje 32.
3 Cornelis (Cees) Kan, berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven. Folgje 36.
4 Wim Kan, berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven. Folgje 39.
31 Anna Geertruida (Anny) Kan is berne op tiisdei 20 febrewaris 1934 yn Eindhoven, dochter fan Klaas Kan (sjoch 30) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     Sydwende 51, 9204 KB Drachten
Berop:
muzieklerares
Anny troude, 26 jier âld, op woansdei 12 oktober 1960 yn Eindhoven mei Sytze Boonstra, 30 jier âld. Sytze is berne op snein 23 maart 1930 yn Joure. Sytze is ferstoarn op woansdei 23 maaie 2001 yn Drachten, 71 jier âld.
Bern fan Anny en Sytze:
1 Jos H. Boonstra, berne op freed 31 augustus 1973.
32 Klaas Kan is berne op moandei 27 april 1936 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 30) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
Bottelierwei 7, 5551 RC Dommelen
Berop:
directeur technische groothandel
Klaas troude, 26 of 27 jier âld, yn 1963 mei Clementine Maria Hezemans, 23 of 24 jier âld. Clementine is berne op woansdei 6 septimber 1939.
Bern fan Klaas en Clementine:
1 Klaas Kan, berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard. Folgje 33.
2 Ronald Kan, berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard. Folgje 34.
3 Ingeborg-Astrid Kan, berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard. Folgje 35.
33 Klaas Kan is berne op freed 7 augustus 1964 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     Kloosterbeemd 13, 5061 GT Oisterwijk
Klaas troude, 27 of 28 jier âld, yn 1992 mei Veronique J.I.M. (Veronique) Vogels, 25 of 26 jier âld. Veronique is berne op tongersdei 8 desimber 1966.
Bern fan Klaas en Veronique:
1 Klaas Dirk (Klaas) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
2 Juliëtte Dominique (Juliëtte) Kan, berne op freed 19 augustus 1994 yn Oisterwijk.
3 Reinier Rutger (Reinier) Kan, berne op freed 7 maart 1997 yn Oisterwijk.
34 Ronald Kan is berne op woansdei 26 jannewaris 1966 yn Valkenswaard, soan fan Klaas Kan (sjoch 32) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     39 Rue de Long, 75017 Parijs
Ronald troude mei Emanuelle Siary. Emanuelle is berne op tongersdei 11 septimber 1969.
Bern fan Ronald en Emanuelle:
1 Paul Kan, berne op freed 27 juli 2001.
2 Jules Kan, berne op freed 21 maart 2003 yn Parijs (Frankrijk).
35 Ingeborg-Astrid Kan is berne op woansdei 4 desimber 1968 yn Valkenswaard, dochter fan Klaas Kan (sjoch 32) en Clementine Maria Hezemans.
Adres:
2005     Gildenring 15, 3981 JD Bunnik
Ingeborg-Astrid troude mei Wim Zagt. Wim is berne op sneon 20 maart 1965.
Bern fan Ingeborg-Astrid en Wim:
1 Wies Zagt, berne op tongersdei 3 juni 1999.
2 Loet Zagt, berne op sneon 16 maart 2002.
36 Cornelis (Cees) Kan is berne op snein 19 septimber 1937 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 30) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     Groot Paradijs 41, 5611 KA Eindhoven
Berop:
röntgenoloog
Cees troude yn Utrecht mei Gerarda Kamphuis. Gerarda is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Cees en Gerarda:
1 Cornelis Christiaan (Cees) Kan, berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam. Folgje 37.
2 Bertrand Boudewijn Kan, berne op tiisdei 23 augustus 1966 yn Eindhoven.
Adres:
2005     6 Wilton Mews, 1X 7 AR Londen SW
3 Esmé Evelien (Esmé) Kan, berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven. Folgje 38.
37 Cornelis Christiaan (Cees) Kan is berne op tiisdei 17 novimber 1964 yn Rotterdam, soan fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 36) en Gerarda Kamphuis.
Adres:
2005     Acaciastraat 64, 6602 EN Wychen
Cees troude, 26 jier âld, op freed 14 desimber 1990 mei Minny Theodora Dijkstra, 27 jier âld. Minny is berne op moandei 17 desimber 1962.
Bern fan Cees en Minny:
1 Corstiaan Hayo Kan, berne op tongersdei 14 novimber 1991 yn Assen.
2 Hayo Gerard Kan, berne op tongersdei 10 maart 1994 yn Venray.
38 Esmé Evelien (Esmé) Kan is berne op moandei 21 april 1969 yn Eindhoven, dochter fan Cornelis (Cees) Kan (sjoch 36) en Gerarda Kamphuis.
Adres:
2005     Lijsterbes 9, 2318 AH Leiden
Esmé troude, 26 of 27 jier âld, yn 1996 yn Oegstgeest mei Remco IJ.J. (Remco) Althuis, 26 of 27 jier âld. Remco is berne op tiisdei 15 april 1969 yn Leeuwarden, soan fan Gerben Jacob Althuis.
Bern fan Esmé en Remco:
1 Tim Althuis, berne op sneon 15 febrewaris 1997.
2 Jonas Gerben (Jonas) Althuis, berne op moandei 2 novimber 1998 yn Leiden.
3 Friso Gerard Hendrik (Friso) Althuis, berne op woansdei 5 septimber 2001.
4 Abel Mees Benjamin (Abel) Althuis, berne op tiisdei 15 april 2003.
39 Wim Kan is berne op tongersdei 10 novimber 1938 yn Eindhoven, soan fan Klaas Kan (sjoch 30) en Johanna Wilhelmina (Mien) Kuijper.
Adres:
2005     De Vest 64, 5555 XP Valkenswaard
Berop:
directeur technische groothandel
Wim troude mei Gerrie Koenen. Gerrie is berne op moandei 14 juli 1947.
Bern fan Wim en Gerrie:
1 Willem (Wim) Kan, berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard. Folgje 40.
2 Johanna Wilhelmina (Hanneke) Kan, berne op woansdei 26 juli 1972 yn Valkenswaard.
Adres:
2005     Mr. van Sonstraat 10, 5554 TJ Valkenswaard
3 Daniëlle Kan, berne op freed 12 juli 1974.
Adres:
2005     Sint Jorisdal 46, Valkenswaard
40 Willem (Wim) Kan is berne op tongersdei 27 novimber 1969 yn Valkenswaard, soan fan Wim Kan (sjoch 39) en Gerrie Koenen.
Adres:
2005     Zonnedauw 8, 5552 PH Valkenswaard
Wim troude mei Hilde Bakermans. Hilde is berne op moandei 5 augustus 1968.
Bern fan Wim en Hilde:
1 Joren Kan, berne op moandei 19 augustus 1996 yn Hapert.
2 Tijn Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
3 Daan Kan, berne op woansdei 25 augustus 1999 yn Valkenswaard.
4 Moon Kan, berne op moandei 27 april 2009 yn Valkenswaard.
1910_willem.jpg 1913_josefa.jpg
24 1910 Willem
25 1913 Josefa
41 Willem Kan (ôfb. 24) is berne op sneon 19 novimber 1910 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 29) en Antje Offenberg. Willem is ferstoarn op moandei 16 oktober 1989 yn Zaandam, 78 jier âld.
Adres:
fan 1937 oant 1939     Gedempte Gracht 72, Zaandam
Berop:
1937     houthandelaar
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 20 maaie 1936 yn Zaandam mei Josefa Crützen (ôfb. 25), 23 jier âld. Josefa is berne op tiisdei 13 maaie 1913 yn Zaandam, dochter fan Jean Crützen en Josefa Zélerni. Josefa is ferstoarn op woansdei 10 febrewaris 1999 yn Zaandam, 85 jier âld.
Berop:
1935     kantoorbediende
Bern fan Willem en Josefa:
1 Klaas Kan, berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam. Folgje 42.
2 Jan Kan, berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam. Folgje 46.
3 Anna José (Annejob) Kan, berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam. Folgje 51.
4 Wim Kan, berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam. Folgje 54.
5 Harry Frans (Harry) Kan, berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam. Folgje 58.
42 Klaas Kan is berne op tongersdei 18 maart 1937 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 41) en Josefa Crützen.
Adres:
2005     Oper 49, 8494 PJ Akkrum-Nes
Klaas troude mei Metje N. (Mea) van Zwieten. Mea is berne op woansdei 24 novimber 1937.
Bern fan Klaas en Mea:
1 Hermina Josefa (Herma) Kan, berne op tiisdei 1 novimber 1966. Folgje 43.
2 Esmeralda Helena (Esther) Kan, berne op tiisdei 3 juni 1969. Folgje 44.
3 Klaas Kan, berne op woansdei 18 novimber 1970. Folgje 45.
43 Hermina Josefa (Herma) Kan is berne op tiisdei 1 novimber 1966, dochter fan Klaas Kan (sjoch 42) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Sake Visserstraat 24, 8491 DJ Akkrum
Herma gie byinoarlibjen mei Bert van der Zee.
Bern fan Herma en Bert:
1 Joshua Kan, berne op tongersdei 17 oktober 2002.
2 Matthias Kan, berne op tongersdei 9 septimber 2004.
44 Esmeralda Helena (Esther) Kan is berne op tiisdei 3 juni 1969, dochter fan Klaas Kan (sjoch 42) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Calle Regadio 3, 28430 Alpedrete (Madrid)
Esther troude mei Carlos Villa. Carlos is berne op tongersdei 5 oktober 1967.
Bern fan Esther en Carlos:
1 Daniel Villa-Kan, berne op tongersdei 9 novimber 2000.
2 Jara Villa-Kan, berne op woansdei 19 maart 2003.
45 Klaas Kan is berne op woansdei 18 novimber 1970, soan fan Klaas Kan (sjoch 42) en Metje N. (Mea) van Zwieten.
Adres:
Amstelkade 77 (2h), 10778 AM Amsterdam
Klaas troude, 34 of 35 jier âld, yn 2005 yn Ouderkerk aan de Amstel mei Sandra Jansen, 38 of 39 jier âld. Sandra is berne yn 1966.
Bern fan Klaas en Sandra:
1 Klaas Theijn (Klaas) Kan, berne op freed 5 desimber 2003.
46 Jan Kan is berne op sneon 11 novimber 1939 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 41) en Josefa Crützen. Jan is ferstoarn op tiisdei 3 juli 1990 yn Oostzaan, 50 jier âld. Jan troude mei Ineke Schipper. Ineke is berne op moandei 16 oktober 1944.
Adres:
2005     Dahliasingel 67, 1511 EW Oostzaan
Bern fan Jan en Ineke:
1 Francien Kan, berne op tongersdei 27 oktober 1966. Folgje 47.
2 Anne José (Anjo) Kan, berne op tongersdei 25 juli 1968. Folgje 48.
3 Marjan Kan, berne op woansdei 21 april 1971. Folgje 49.
4 Willemijn Kan, berne op freed 12 desimber 1975. Folgje 50.
47 Francien Kan is berne op tongersdei 27 oktober 1966, dochter fan Jan Kan (sjoch 46) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Molwijk 2, 1462 GC Middenbeemster
Francien troude mei Hans ter Velde. Hans is berne op tongersdei 19 augustus 1971.
Bern fan Francien en Hans:
1 Florence ter Velde, berne op snein 31 maaie 1998.
48 Anne José (Anjo) Kan is berne op tongersdei 25 juli 1968, dochter fan Jan Kan (sjoch 46) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Neckerstraat W40, 1456 BE Wijdewormer
Anjo gie byinoarlibjen mei Marie Louise Blom. Marie is berne op freed 6 oktober 1972.
49 Marjan Kan is berne op woansdei 21 april 1971, dochter fan Jan Kan (sjoch 46) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Spieghellaan 37, 1985 GK Driehuis
Marjan troude mei Martin van Baekel. Martin is berne op sneon 8 maart 1969.
50 Willemijn Kan is berne op freed 12 desimber 1975, dochter fan Jan Kan (sjoch 46) en Ineke Schipper.
Adres:
2005     Ludolph Bohlenstraat 12, 2215 XV Voorhout
Willemijn troude mei Marc de Jong. Marc is berne op moandei 11 maaie 1970.
1940_gijsbert.jpg
26 1940 Gijsbert
51 Anna José (Annejob) Kan is berne op tiisdei 15 desimber 1942 yn Zaandam, dochter fan Willem Kan (sjoch 41) en Josefa Crützen.
Adres:
Mesdaglaan 10, 2951PH Alblasserdam
Annejob troude, 26 jier âld, op freed 31 oktober 1969 yn Zaandam mei Gijsbert (Gijs) Clements (ôfb. 26), 28 jier âld. Gijs is berne op tiisdei 5 novimber 1940 yn Alblasserdam. Gijs is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 2011 yn Alblasserdam, 70 jier âld.
Berop:
2007     commercieel technisch adviseur
Bern fan Annejob en Gijs:
1 Frans-Willem Clements, berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht. Folgje 52.
2 Jolein Clements, berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht. Folgje 53.
52 Frans-Willem Clements is berne op snein 5 novimber 1972 yn Dordrecht, soan fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 51). Frans-Willem troude mei Marleen van de Berg. Marleen is berne op tiisdei 3 juni 1975 yn Papendrecht.
Bern fan Frans-Willem en Marleen:
1 Sam-Willem Clements, berne op snein 19 septimber 2004 yn Atlanta (USA).
2 Nils Clements, berne op tiisdei 19 septimber 2006 yn Toronto (Canada).
3 Anna Elin Clements, berne op moandei 12 novimber 2007 yn Toronto (Canada).
53 Jolein Clements is berne op sneon 10 juli 1976 yn Dordrecht, dochter fan Gijsbert (Gijs) Clements en Anna José (Annejob) Kan (sjoch 51). Jolein gie byinoarlibjen mei Alex Kolev. Alex is berne yn Sofia (Bulgarije).
Bern fan Jolein en Alex:
1 Francis Kolev, berne op freed 28 septimber 2007 yn Breda.
54 Wim Kan is berne op freed 16 novimber 1945 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 41) en Josefa Crützen. Wim troude mei Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes. Inge is berne op tongersdei 3 juli 1947 yn Westzaan.
Bern fan Wim en Inge:
1 Anna Josefa (Josefine) Kan, berne yn 1967. Folgje 55.
2 Hilsondis Anna Maria (Anne-Marie) Kan, berne op moandei 2 febrewaris 1970 yn Zaandam.
Adres:
Van Walbeekstraat 42 (2h), 1058CT Amsterdam
Berop:
Marketing- & Communicatieprofessional
3 Merel Marije Madelon (Merel) Kan, berne op freed 2 juli 1971. Folgje 56.
4 Willem Kan, berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam. Folgje 57.
5 Laurens Kan, berne op freed 7 septimber 1990.
Adres:
Jan Steenstraat 5, 1506LN Zaandam
55 Anna Josefa (Josefine) Kan is berne yn 1967, dochter fan Wim Kan (sjoch 54) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Klokbaai 94, 1506VK Zaandam
Berop:
wijkverpleegkundige
Josefine troude mei Marcel Gigengack. Marcel is berne op tongersdei 27 juni 1963.
Berop:
verpleeghuisarts
Bern fan Josefine en Marcel:
1 Jeroen Gigengack, berne op freed 6 maaie 1994.
2 Martijn Gigengack, berne op woansdei 14 augustus 1996.
56 Merel Marije Madelon (Merel) Kan is berne op freed 2 juli 1971, dochter fan Wim Kan (sjoch 54) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Papiermolen 27, 1541RS Koog aan de Zaan
Berop:
fanôf 1997     zelfstandig ondernemer telemarketing
Merel troude mei Johan Krol. Johan is berne op snein 8 maart 1970 yn Harlingen.
Berop:
architect
57 Willem Kan is berne op freed 1 oktober 1976 yn Zaandam, soan fan Wim Kan (sjoch 54) en Geeske Jantine Maria (Inge) Kroes.
Adres:
Vinkenstraat 40aa, 1506 CM Zaandam
Berop:
directeur Havenhout b.v. (drijvende steigers) Zaandam
Willem troude, 31 jier âld, op freed 26 oktober 2007 yn Westzaan mei Hiske Marice (Hiske) Waagmeester, 27 jier âld. Hiske is berne op sneon 7 juni 1980 yn Zaandam, dochter fan Dirk Waagmeester en Clazien Lienos.
Berop:
lerares basisschool
Bern fan Willem en Hiske:
1 Teresa Celeste Kan, berne op tongersdei 13 augustus 2009 yn Zaandam.
2 Julius Wim Kan, berne op tongersdei 2 juni 2011 yn Westzaan.
1953_harry.jpg
27 1953 Harry
58 Harry Frans (Harry) Kan (ôfb. 27) is berne op woansdei 16 septimber 1953 yn Zaandam, soan fan Willem Kan (sjoch 41) en Josefa Crützen. Harry is ferstoarn op tongersdei 30 april 2020 yn Kilcummin (Ierland), 66 jier âld.
Adres:
Rietschoot 215, 1511WJ Oostzaan
Harry troude, 22 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1975 yn Zaandam mei Elizabeth Gerharda Honig, 21 jier âld. Elizabeth is berne op tiisdei 8 desimber 1953 yn Zaandam.
Bern fan Harry en Elizabeth:
1 Jorine Kan, berne op freed 20 juli 1979 yn Zaandam.
2 Marjolein Kan, berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam. Folgje 59.
3 Sebastiaan Kan, berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam. Folgje 60.
59 Marjolein Kan is berne op tiisdei 14 april 1981 yn Zaandam, dochter fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 58) en Elizabeth Gerharda Honig. Marjolein begon in relaasje mei Joop de Haan. Joop is berne op sneon 17 oktober 1981 yn Vinkeveen.
Bern fan Marjolein en Joop:
1 Milan de Haan, berne op moandei 1 febrewaris 2010.
60 Sebastiaan Kan is berne op snein 18 desimber 1983 yn Zaandam, soan fan Harry Frans (Harry) Kan (sjoch 58) en Elizabeth Gerharda Honig.
Adres:
2005     Rietschoot 215, 1511WJ Oostzaan
Sebastiaan begon in relaasje mei Patricia Faber. Patricia is berne op tiisdei 6 novimber 1979 yn Wormerveer.
1915_maria.jpg 1905_hendrik.jpg
28 1915 Maria
29 1905 Hendrik
61 Maria Geertruida (Rie) Kan (ôfb. 28) is berne op woansdei 10 maart 1915 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kan (sjoch 29) en Antje Offenberg. Rie is ferstoarn op moandei 9 desimber 1996 yn Soest, 81 jier âld.
Adres:
fanôf 09-06-1938     Amsterdam
Berop:
apothekers-assistente
Rie:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 9 juni 1938 yn Zaandam mei Hendrik Willem Felderhof (ôfb. 29), 32 jier âld. Hendrik is berne op moandei 4 septimber 1905 yn Bussum. Hendrik is ferstoarn op woansdei 17 desimber 1969 yn Assen, 64 jier âld.
Berop:
notaris
(2) troude, op syn minst 54 jier âld, nei 1969 mei Harmen Lodewijk, op syn minst 60 jier âld. Harmen is berne op tiisdei 31 augustus 1909 yn Oosterbierum, soan fan Bauke Lodewijk en Klaaske van Keimpema. Harmen is ferstoarn op woansdei 4 desimber 1991 yn Sneek, 82 jier âld.
Bern fan Rie en Hendrik:
1 Anna Catharina Felderhof, berne op freed 28 febrewaris 1941 yn Amsterdam.
62 Jopje Kan is berne op sneon 17 oktober 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Dirk Kan (sjoch 4) en Trijntje Barkhout. Sy is doopt op snein 18 oktober 1772 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op freed 13 jannewaris 1826 yn Zaandam, 53 jier âld.
Adressen:
fan 1795 oant 1805     Francepad 435, Oostzaandam
fan 1816 oant 1824     Oostzijde 239, Oostzaandam
Berop:
1825     werkster
Belijdenis:
25-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 22 jier âld, op snein 26 april 1795 yn Oostzaandam mei Muus Moen, 30 jier âld. Muus is berne op snein 27 jannewaris 1765 yn Purmerland, soan fan Klaas Moen en Guurtje Morüs. Muus is ferstoarn op moandei 4 novimber 1816 yn Zaandam, 51 jier âld.
Berop:
oant 1816     timmerman
Belijdenis:
23-03-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Bern fan Jopje en Muus:
1 Klaas Moen, berne op sneon 23 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 24 jannewaris 1796 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tongersdei 27 juli 1797 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Dirk Moen, berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam. Folgje 63.
3 Klaas Moen, berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam. Folgje 80.
4 Trijntje Moen, berne op snein 9 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Sy is doopt op tongersdei 13 febrewaris 1800 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 7 desimber 1801 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op snein 14 febrewaris 1802 yn Oostzaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 11 novimber 1807 yn Oostzaandam, 5 jier âld.
6 Jan Moen, berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam. Folgje 81.
7 Pieter Moen, berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam. Folgje 82.
63 Dirk Moen is berne op tiisdei 11 april 1797 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 62). Hy is doopt op snein 16 april 1797 yn Oostzaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 5 septimber 1857 yn Oostzaandam, 60 jier âld. Dirk troude, 28 jier âld, op snein 18 desimber 1825 yn Zaandam mei Eefje Osseman, 28 jier âld. Eefje is berne op snein 19 novimber 1797 yn Oostzaandam. Eefje is ferstoarn op freed 5 jannewaris 1866 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Dirk en Eefje:
1 Jobje Moen, berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam. Folgje 64.
2 Jannetje Moen, berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam. Folgje 76.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam. Folgje 78.
4 Trijntje Moen, berne op tiisdei 16 juni 1835 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op sneon 2 juli 1836 yn Zaandam, 1 jier âld.
5 Trijntje Moen, berne op woansdei 19 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op woansdei 6 septimber 1837 yn Zaandam, 1 moanne âld.
6 Trijntje Moen, berne op tongersdei 18 oktober 1838 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 14 juni 1878 yn Zaandam, 39 jier âld. Trijntje bluwde net troud.
64 Jobje Moen is berne op tongersdei 9 maart 1826 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 63) en Eefje Osseman. Jobje is ferstoarn op snein 26 maaie 1878 yn Zaandam, 52 jier âld. Jobje troude, 26 jier âld, op snein 6 febrewaris 1853 yn Zaandam mei Hendrik Bart, 21 jier âld. Hendrik is berne op sneon 10 septimber 1831 yn Zaandam, soan fan Pieter Bart en Magdalena Pennemes. Hendrik is ferstoarn op moandei 21 septimber 1908 yn Zaandam, 77 jier âld.
Berop:
tuinman
Bern fan Jobje en Hendrik:
1 Pieter Bart, berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam. Folgje 65.
2 Dirk Bart, berne op moandei 14 augustus 1854 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 2 maaie 1864 yn Zaandam, 9 jier âld.
3 Cornelis Bart, berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam. Folgje 66.
4 Herman Bart, berne op tiisdei 31 maaie 1859 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op sneon 3 desimber 1859 yn Zaandam, 6 moannen âld.
5 Jan Bart, berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam. Folgje 70.
6 Magdalena Bart, berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam. Folgje 71.
7 Eefje Bart, berne op sneon 28 april 1866 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1867 yn Zaandam, 9 moannen âld.
8 Dirk Bart, berne op freed 8 maaie 1868 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 24 augustus 1868 yn Zaandam, 3 moannen âld.
9 Herman Bart, berne op tongersdei 13 jannewaris 1870 yn Zaandam. Herman is ferstoarn op tiisdei 1 maart 1870 yn Zaandam, 1 moanne âld.
65 Pieter Bart is berne op woansdei 6 april 1853 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 64). Pieter is ferstoarn op freed 19 novimber 1926 yn Zaandam, 73 jier âld. Pieter troude, 21 jier âld, op snein 31 jannewaris 1875 yn Zaandam mei Aaltje Ernst, 20 jier âld. Aaltje is berne op freed 24 novimber 1854 yn Zaandam, dochter fan Johannes Ernst en Jannetje van Dalsem. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 1 juni 1922 yn Zaandam, 67 jier âld.
66 Cornelis Bart is berne op tongersdei 13 maart 1856 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 64). Cornelis is ferstoarn op sneon 20 april 1940 yn Zaandam, 84 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 9 oktober 1881 yn Zaandam mei Gleintje Hart, 23 jier âld. Gleintje is berne op moandei 11 jannewaris 1858 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Hart en Jobje Moen. Gleintje is ferstoarn op snein 20 desimber 1942 yn Zaandam, 84 jier âld.
Bern fan Cornelis en Gleintje:
1 Jobje Bart, berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam. Folgje 67.
2 Hendrika Bart, berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam. Folgje 69.
3 Mina Bart, berne op freed 29 jannewaris 1886 yn Zaandam. Mina is ferstoarn op tongersdei 11 febrewaris 1886 yn Zaandam, 13 dagen âld.
67 Jobje Bart is berne op sneon 19 novimber 1881 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 66) en Gleintje Hart. Jobje is ferstoarn op tiisdei 3 juni 1919 yn Zaandam, 37 jier âld. Jobje troude, 22 jier âld, op woansdei 13 juli 1904 yn Zaandam mei Dirk Riet, 24 jier âld. Dirk is berne op tongersdei 20 novimber 1879 yn Zaandam, soan fan Pieter Riet en Maartje Jonker. Dirk is ferstoarn op sneon 15 desimber 1951 yn Zaandam, 72 jier âld.
Bern fan Jobje en Dirk:
1 Pieter Riet, berne op sneon 19 augustus 1905 yn Zaandam. Folgje 68.
68 Pieter Riet is berne op sneon 19 augustus 1905 yn Zaandam, soan fan Dirk Riet en Jobje Bart (sjoch 67). Pieter troude, 24 jier âld, op tongersdei 26 septimber 1929 yn Westzaan mei Anna Margaretha Petronella Op Der Heijde.
69 Hendrika Bart is berne op woansdei 12 septimber 1883 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Bart (sjoch 66) en Gleintje Hart. Hendrika troude, 24 jier âld, op tongersdei 2 jannewaris 1908 yn Zaandam mei Jacob Happe, 23 jier âld. Jacob is berne op sneon 19 jannewaris 1884 yn Zaandam, soan fan Jacob Happe en Elisabeth Hooijschuur.
70 Jan Bart is berne op sneon 29 juni 1861 yn Zaandam, soan fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 64). Jan is ferstoarn op freed 5 septimber 1941 yn Zaandam, 80 jier âld. Jan troude, 32 jier âld, op snein 8 april 1894 yn Zaandam mei Antje Kelder, 32 jier âld. Antje is berne op woansdei 5 maart 1862 yn Zaandam, dochter fan Pieter Kelder en Neeltje Slot. Antje is ferstoarn op tiisdei 19 novimber 1940 yn Zaandam, 78 jier âld.
71 Magdalena Bart is berne op freed 22 jannewaris 1864 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Bart en Jobje Moen (sjoch 64). Magdalena is ferstoarn op freed 3 febrewaris 1939 yn Zaandam, 75 jier âld. Magdalena:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 27 maaie 1888 yn Koog aan de Zaan mei Jacob Kuijk, 22 jier âld. Jacob is berne op woansdei 18 oktober 1865 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Kuijk en Trijntje Verweel. Jacob is ferstoarn op freed 7 septimber 1894 yn Koog aan de Zaan, 28 jier âld.
(2) troude, 32 jier âld, op sneon 8 febrewaris 1896 yn Zaandam mei Jan Verdonk, 42 jier âld. Jan is berne op snein 5 juni 1853 yn Westzaan, soan fan Jacob Verdonk en Antje Kaars. Jan is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1928 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Magdalena en Jacob:
1 Trijntje Kuijk, berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 72.
2 Jan Kuijk, berne op freed 25 april 1890 yn Koog aan de Zaan. Jan is ferstoarn op snein 3 desimber 1893 yn Koog aan de Zaan, 3 jier âld.
3 Hendrik Kuijk, berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan. Folgje 73.
4 Cornelis Kuijk, berne yn 1892 yn Koog aan de Zaan. Folgje 74.
5 Jobje Kuijk, berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan. Folgje 75.
Bern fan Magdalena en Jan:
6 Jan Dirk Verdonk, berne op moandei 23 augustus 1897 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 18 septimber 1897 yn Zaandam, 26 dagen âld.
7 Jan Dirk Verdonk, berne op tiisdei 27 desimber 1898 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1899 yn Zaandam, 30 dagen âld.
8 Pieter Verdonk, berne op tongersdei 16 augustus 1900 yn Zaandam.
72 Trijntje Kuijk is berne op moandei 3 desimber 1888 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 71). Trijntje is ferstoarn op moandei 12 oktober 1959 yn Zaandam, 70 jier âld. Trijntje troude, 20 jier âld, op snein 10 jannewaris 1909 yn Oosthuizen mei Klaas Zwaan, 20 of 21 jier âld. Klaas is berne yn 1888 yn Oosthuizen, soan fan Coenraad Zwaan en Maartje Bos.
73 Hendrik Kuijk is berne op tongersdei 23 april 1891 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 71). Hendrik is ferstoarn op tongersdei 23 oktober 1947 yn Zaandam, 56 jier âld. Hendrik:
(1) troude mei Liesbeth Meijer. Liesbeth is berne yn 1895 yn Zaandam, dochter fan Dirk Meijer en Sara de Jong.
(2) troude, 27 jier âld, op woansdei 26 juni 1918 yn Zaandam mei Frederika Bakker.
74 Cornelis Kuijk is berne yn 1892 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 71). Cornelis troude, 28 of 29 jier âld, op woansdei 20 april 1921 yn Zaandam mei Christina Hoogmoed, 22 of 23 jier âld. Christina is berne yn 1898 yn Zaandam, dochter fan Jan Hoogmoed en Elisabeth Bakker.
75 Jobje Kuijk is berne op tongersdei 17 maaie 1894 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Jacob Kuijk en Magdalena Bart (sjoch 71). Jobje is ferstoarn op woansdei 21 septimber 1949 yn Zaandam, 55 jier âld. Jobje troude mei Martinus Arends.
Bern fan Jobje en Martinus:
1 Martine Cornela Suzanne Arends.
76 Jannetje Moen is berne op woansdei 6 jannewaris 1830 yn Zaandam, dochter fan Dirk Moen (sjoch 63) en Eefje Osseman. Jannetje is ferstoarn op moandei 23 juli 1866 yn Zaandam, 36 jier âld. Jannetje troude, 24 jier âld, op snein 19 novimber 1854 yn Zaandam mei Christiaan Schenk, 23 jier âld. Christiaan is berne op moandei 18 april 1831 yn Zaandam, soan fan Albert Schenk en Christina Engel. Christiaan is ferstoarn op tongersdei 24 septimber 1903 yn Zaandam, 72 jier âld.
Bern fan Jannetje en Christiaan:
1 Christina Schenk, berne op tongersdei 23 augustus 1855 yn Zaandam. Christina is ferstoarn op tiisdei 11 febrewaris 1862 yn Zaandam, 6 jier âld.
2 Dirk Schenk, berne op sneon 30 maaie 1857 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op sneon 11 juli 1857 yn Zaandam, 1 moanne âld.
3 Eefje Schenk, berne op tiisdei 1 maart 1859 yn Zaandam. Eefje is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1869 yn Zaandam, 10 jier âld.
4 Albert Schenk, berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam. Folgje 77.
5 Dirk Schenk, berne op tongersdei 21 jannewaris 1864 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op moandei 25 april 1870 yn Zaandam, 6 jier âld.
77 Albert Schenk is berne op sneon 15 febrewaris 1862 yn Zaandam, soan fan Christiaan Schenk en Jannetje Moen (sjoch 76). Albert troude, 29 jier âld, op snein 6 septimber 1891 yn Zaandam mei Trijntje Craster, 27 jier âld. Trijntje is berne op freed 1 juli 1864 yn Zaandam, dochter fan Anthonie Craster en Antje Jongewaard.
78 Cornelis Moen is berne op sneon 25 febrewaris 1832 yn Zaandam, soan fan Dirk Moen (sjoch 63) en Eefje Osseman. Cornelis is ferstoarn op moandei 11 maaie 1885 yn Zaandam, 53 jier âld. Cornelis troude, 38 jier âld, op snein 14 augustus 1870 yn Zaandam mei Guurtje Huijsman, 36 jier âld. Guurtje is berne op tiisdei 13 maaie 1834 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Schouten. Guurtje is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Zaandam, 44 jier âld.
Bern fan Cornelis en Guurtje:
1 Dirk Moen, berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam. Folgje 79.
2 Klaas Moen, berne op woansdei 2 septimber 1874 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 25 septimber 1875 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Cornelis Moen, berne op sneon 1 septimber 1877 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 moannen âld.
79 Dirk Moen is berne op moandei 30 oktober 1871 yn Zaandam, soan fan Cornelis Moen (sjoch 78) en Guurtje Huijsman. Dirk is ferstoarn op sneon 5 desimber 1942 yn Rotterdam, 71 jier âld.
Notysje by Dirk: Dirk woonde van 15 mei 1885 tot 17 juni 1889 in het Weeshuis te Zaandam. Zijn moeder was in 1878 overleden, zijn vader overleed op 11 mei 1885.
Dirk troude, 27 jier âld, op tongersdei 12 jannewaris 1899 yn Amsterdam mei Hendrikje Gort, 20 jier âld. Hendrikje is berne op sneon 27 april 1878 yn Kampen, dochter fan Jan Peters Gort en Geertruida Durks Gerrits.
80 Klaas Moen is berne op sneon 27 oktober 1798 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 62). Hy is doopt op snein 28 oktober 1798 yn Oostzaandam.
Adres:
1845     Zaandam
Klaas troude, 34 jier âld, op woansdei 10 april 1833 yn Dinteloord mei Cornelia Binkhorst, 24 jier âld. Cornelia is berne op moandei 3 oktober 1808 yn Dinteloord, dochter fan Pieter Binkhorst en Adriana Dingemanse Burgers. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Dinteloord. Cornelia is ferstoarn op freed 31 oktober 1845 yn Amsterdam, 37 jier âld.
Bern fan Klaas en Cornelia:
1 Cornelis Moen, berne op snein 14 oktober 1832 yn Dinteloord.
Notysje by de berte fan Cornelis: Cornelis werd geboren voor het huwelijk van Klaas en Cornelia en werd bij het huwelijk geëcht.
Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 maaie 1833 yn Dinteloord, 7 moannen âld.
81 Jan Moen is berne op tongersdei 26 maart 1807 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 62). Hy is doopt op snein 26 april 1807 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op sneon 29 augustus 1846 yn Zaandam, 39 jier âld. Jan:
(1) troude, 23 jier âld, op tongersdei 10 febrewaris 1831 yn Koog aan de Zaan mei Catharina Hendrika Emous, 27 jier âld. Catharina is berne op sneon 19 maart 1803 yn Haarlem, dochter fan Barend Emous en Jansje Bouwman. Catharina is ferstoarn op sneon 18 desimber 1841 yn Zaandam, 38 jier âld.
(2) troude, 36 jier âld, op snein 17 septimber 1843 yn Zaandam mei Neeltje de Leeuw, 36 jier âld. Neeltje is berne op snein 9 augustus 1807 yn Oostzaan, dochter fan Jacob de Leeuw en Trijntje Staphorst. Neeltje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1881 yn Zaandam, 74 jier âld.
Bern fan Jan en Catharina:
1 Muus Moen, berne op tiisdei 23 augustus 1831 yn Zaandam. Muus is ferstoarn op snein 21 oktober 1849 yn Zaandam, 18 jier âld.
2 Jansje Moen, berne op sneon 20 juli 1833 yn Zaandam. Jansje is ferstoarn op moandei 1 maaie 1854 yn Zaandam, 20 jier âld. Jansje bluwde net troud.
3 Pieter Moen, berne op moandei 18 april 1836 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op moandei 20 desimber 1915 yn Zaandam, 79 jier âld. Pieter bluwde net troud.
4 Jan Moen, berne op tiisdei 22 maaie 1838 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 1852 yn Zaandam, 14 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
5 Dirk Moen, berne op tongersdei 10 april 1845 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 4 maaie 1877 yn Bloemendaal, 32 jier âld. Dirk bluwde net troud.
82 Pieter Moen is berne op tiisdei 16 oktober 1810 yn Oostzaandam, soan fan Muus Moen en Jopje Kan (sjoch 62). Hy is doopt op snein 11 novimber 1810 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 6 oktober 1843 yn Zaandam, 32 jier âld. Pieter:
(1) troude, 20 jier âld, op snein 25 septimber 1831 yn Zaandam mei Maria Johanna Heeme, 27 jier âld. Maria is berne op moandei 9 jannewaris 1804 yn Zaandam. Maria is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1840 yn Zaandam, 36 jier âld.
(2) troude, 29 jier âld, op snein 8 maart 1840 yn Zaandam mei Tieske Blankert, 26 jier âld. Tieske is berne op tiisdei 24 augustus 1813 yn Zaandam. Tieske is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Bern fan Pieter en Tieske:
1 Dirk Moen, berne op woansdei 4 jannewaris 1837 yn Zaandam. Dirk is ferstoarn op freed 20 febrewaris 1857 yn Zaandam, 20 jier âld. Dirk bluwde net troud.
2 Jobje Moen, berne op freed 18 febrewaris 1842 yn Zaandam. Jobje is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1842 yn Zaandam, 7 moannen âld.
3 Lotje Moen, berne op freed 24 novimber 1843 yn Zaandam. Lotje is ferstoarn op tiisdei 10 juli 1855 yn Zaandam, 11 jier âld.
83 Lourens Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 2) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op snein 4 desimber 1735 yn Oostzaandam. Lourens is ferstoarn op woansdei 22 septimber 1824 yn Berkhout, 88 jier âld. Lourens bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 04-12-1735 oant 12-10-1760     Peperstraat, Oostzaandam
fan 1760 oant 1765     Bogertpadt, Oostzaandam
fan 1785 oant 1798     Francepad, Oostzaandam
fan 18-08-1798 oant 22-09-1824     Berkhout
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Lourens:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 12 oktober 1760 yn Oostzaandam mei Marietje Pieters Pot, om en naby 20 jier âld. Sy is doopt om en naby 1740. Marietje is ferstoarn op tongersdei 15 oktober 1795 yn Oostzaandam, om en naby 55 jier âld.
Belijdenis:
28-03-1762     Gereformeerde kerk Oostzaandam
(2) troude, 62 jier âld, op snein 23 septimber 1798 yn Berkhout mei Reintje Warnaar, 55 jier âld, neidat sy op sneon 8 septimber 1798 yn Berkhout yn ûndertrou binne gien. Reintje is berne op snein 19 maaie 1743 yn Oldeholtpade (Wolvega), dochter fan Warner Harms en Geeske Jacobs.
Notysje by de berte fan Reintje: Er is geen zekerheid over de juistheid van deze geboortedatum. Het is de enige geboortedatum in de gemeente Weststellingwerf waarbij zowel de voornaam Reintje als het patroniem (voornaam vader) Warnaar worden aangegeven. Als geboorteplaats staat Oldeholtpade aangegeven. Dit dorp ligt slechts op enkele kilometers van Wolvega en (nu) in de gemeente Weststellingwerf.
Reintje is ferstoarn op snein 16 oktober 1808 yn Berkhout, 65 jier âld.
84 Geertje Kan, dochter fan Jan Kan (sjoch 2) en Jopje Dirks Trommels. Sy is doopt op tongersdei 29 oktober 1739 yn Oostzaandam. Geertje is ferstoarn op freed 12 juni 1767 yn Oostzaandam, 27 jier âld.
Adres:
oant 30-05-1761     Peperstraat, Oostzaandam
Belijdenis:
28-09-1760     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Geertje troude, 21 jier âld, op sneon 30 maaie 1761 yn Oostzaandam mei Pieter Swaardemaker, 28 jier âld. Pieter is berne op snein 7 desimber 1732 yn Oostzaandam, soan fan Jan Pietersz. Swaardemaker en Fookeltje Dircks de Boer. Hy is doopt op freed 2 april 1762 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Pieter: In tegenstelling met veel andere personen in deze periode staat bij Pieter een geboortedatum vermeld. De familie Swaardemaker was doopsgezind en hun kinderen werden niet direkt na de geboorte gedoopt. In een familiebijbel (in bezit van Cees Kan, Eindhoven) heeft men destijds de juiste geboortedatum van Pieter genoteerd.
Pieter is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1791 yn Oostzaandam, 58 jier âld.
Bern fan Geertje en Pieter:
1 Jopje Zwaardemaker, berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam. Folgje 85.
85 Jopje Zwaardemaker is berne op sneon 1 febrewaris 1766 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Swaardemaker en Geertje Kan (sjoch 84). Sy is doopt op snein 26 maart 1786 yn Oostzaandam. Jopje is ferstoarn op sneon 16 jannewaris 1841 yn Zaandam, 74 jier âld.
Notysje by Jopje: Jopje kwam uit een Doopsgezinde Familie. In het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente van Oostzaandam staat dat zij op 26 maart 1786 ("19 jaar out"), door dominee van der Os "met de Christelijke waterdoop (werd) bediend".
Adres:
oant 1793     Bloemgracht, Oostzaandam
Belijdenis:
20-09-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jopje troude, 27 jier âld, op snein 28 juli 1793 yn Zaandam mei Klaas Kan, 23 jier âld.
Notysje by it houlik fan Jopje en Klaas: Jopje Swaardemaker is een kleindochter van Jan Kan en Jopje Trommels. Haar moeder, Geertje Kan, trouwde met Pieter Swaardemaker. Klaas en Jopje zijn neef en nicht.
sjoch 6 foar persoansgegevens fan Klaas.
Bern fan Jopje en Klaas: sjoch 6.
86 Klaas Kan, soan fan Jan Kan (sjoch 2) en Jopje Dirks Trommels. Hy is doopt op tongersdei 9 septimber 1745 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 1 maart 1800 yn Oostzaandam, 54 jier âld.
Adressen:
oant 1766     Peperstraat, Oostzaandam
fanôf 1766     Kerkstraat, Oostzaandam
1785     in de Noord nr. 1207. Huijs, erf en werf, tegenover de molen de Groene Boer. In 1801 en 1905 bekend onder nummer 849, Oostzaandam
Berop:
fan 07-06-1766 oant 01-03-1800     schoolmeester
Belijdenis:
30-03-1766     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Klaas:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 14 desimber 1766 yn Oostzaandam mei Maritje Leest, 22 jier âld. Maritje is in dochter fan Jacob Freriksz. Leest en Lijsbeth Cornelis Schaap. Sy is doopt op woansdei 18 desimber 1743 yn Westzaandam. Maritje is ferstoarn op sneon 5 augustus 1797 yn Oostzaandam, 53 jier âld.
Adres:
oant 1766     Hoogendijk, Westzaandam
(2) troude, 52 jier âld, op snein 3 juni 1798 yn Westzaandam mei Antje Dirks Dekker, 45 jier âld.
Notysje by it houlik fan Klaas en Antje: Klaas en Antje trouwen voor de municipaliteit. Antje is weduwe als ze met Klaas trouwt.
Antje is berne op sneon 12 maaie 1753 yn Koog aan de Zaan. Sy is doopt op snein 24 septimber 1775 yn Westzaan. Antje is ferstoarn op moandei 3 juni 1833 yn Westzaan, 80 jier âld.
Adressen:
1798     Westzaandam
1801     In 1801 (Klaas is al overleden) staat er een huis "In de Noord 738" op naam van zijn weduwe Antje dekker.
fan 1801 oant 1805     in de Noord 849, Oostzaandam
Bern fan Klaas en Maritje:
1 Jan Kan, doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Folgje 87.
2 Jacob Kan. Hy is doopt op moandei 4 juni 1770 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op freed 11 juni 1773 yn Oostzaandam, 3 jier âld.
3 Pieter Kan, berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam. Folgje 96.
4 Jacob Kan, berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Folgje 194.
5 Cornelis Kan, berne op moandei 23 juni 1777 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 26 juni 1777 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op freed 24 septimber 1779 yn Oostzaandam, 2 jier âld.
87 Jan Kan, soan fan Klaas Kan (sjoch 86) en Maritje Leest. Hy is doopt op snein 31 juli 1768 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1816 yn Zaandam, 47 jier âld.
Adressen:
1772     Kerkstraat, Oostzaandam
fan 28-08-1791 oant 30-12-1792     Purmerend
1801     Noord 739, Oostzaandam
1805     Kalverstraat 460, Oostzaandam
1807     Fransepad, Oostzaandam
1811     N 547, Oostzaandam
1814     Oostzijde 518, Zaandam
Beroppen:
1799     timmerman
fan 1811 oant 1812     arbeider
Belijdenis:
27-12-1789     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Jan:
(1) troude, 28 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Oostzaandam mei Trijntje Barends, 30 jier âld. Trijntje is in dochter fan Beerent Coerts en Pieterke Geerds. Sy is doopt op snein 7 desimber 1766 yn Visvliet. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1811 yn Oostzaandam, 44 jier âld.
Diversen:
Bij haar doop is haar voornaam: Tettje
(2) troude, 43 jier âld, op moandei 26 augustus 1811 yn Zaandam mei Grietje Bontekoning, 39 jier âld.
Notysje by it houlik fan Jan en Grietje: De huwelijksakte van Jan en Grietje Bontekoning bevestigt dat Jan weduwnaar is van Trijntje Barends.
Grietje is berne op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Klaasz. Bontekoning en Grietje Cornelis Kat. Sy is doopt op tongersdei 7 maaie 1772 yn Oostzaandam.
Notysje by de berte fan Grietje: Het doopboek vermeldt zowel geboorte als doop op 7 mei 1772.
Grietje is ferstoarn op moandei 3 jannewaris 1820 yn Zaandam, 47 jier âld.
Adressen:
1817     Oostzijde 512, Zaandam
1820     Oostzijde 325, Zaandam
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Klaas Kan, berne op freed 13 april 1798 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 15 april 1798 yn Oostzaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 4 oktober 1825 yn Zaandam, 27 jier âld. Klaas bluwde net troud.
Berop:
1825     arbeider
Diversen:
Klaas gaat op 1 mei 1821 in dienst bij het 10e regiment Infanterie in de vesting Bergen op Zoom. Het stamboeknummer van Klaas is 8897.
Signalement:
Lang 1 el, 6 palmen, 2 duimen en 1 streep (ca. 1m 65); Rond aangezicht, Voorhoofd ordinair (gewoon); Blauwe oogen; Blond haar; Geen merkbare teekenen.
2 Pietertje Kan, berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam. Folgje 88.
3 Pieter Kan, berne op woansdei 12 febrewaris 1806 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 9 maart 1806 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op woansdei 20 maaie 1807 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
4 Jan Kan, berne op moandei 13 juni 1808 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 26 juni 1808 yn Oostzaandam. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1817 yn Zaandam, 8 jier âld.
5 Hendrik Kan, berne op tiisdei 22 augustus 1809 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 17 septimber 1809 yn Oostzaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 29 septimber 1809 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
Bern fan Jan en Grietje:
6 Maartje Kan, berne op woansdei 9 desimber 1812 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 8 novimber 1814 yn Zaandam, 1 jier âld (oarsaak: kinderziekte).
88 Pietertje Kan is berne op freed 9 maaie 1800 yn Oostzaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 87) en Trijntje Barends. Sy is doopt op tongersdei 29 maaie 1800 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op snein 9 maaie 1858 yn Zaandam, 58 jier âld.
Adres:
fan 1849 oant 1858     Molenpad 171 (Oostzijde 632), Zaandam
Berop:
1833     dienstbode
Diversen:
1829     Pietertje woont (ongehuwd) in bij Gt Nomen aan de Oostzijde
Pietertje troude, 33 jier âld, op snein 16 juni 1833 yn Zaandam mei Jan Dekker, 31 jier âld.
Notysje by it houlik fan Pietertje en Jan: Jan was eerder getrouwd met Jannetje van der Markt.
Jan is berne op woansdei 2 septimber 1801 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jan Dekker en Aaltje Smit. Jan is ferstoarn op snein 1 desimber 1850 yn Zaandam, 49 jier âld.
Adressen:
1839     Molenpad 632, Zaandam
1850     Oostzijde 1632, Zaandam
Beroppen:
fan 1833 oant 1842     pelder
1839     molenaar
1850     arbeider
Bern fan Pietertje en Jan:
1 Trijntje Dekker, berne op moandei 31 maart 1834 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 24 oktober 1834 yn Zaandam, 6 moannen âld.
2 Trijntje Dekker, berne op tiisdei 18 juli 1837 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op moandei 23 maaie 1853 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Pietertje Dekker, berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam. Folgje 89.
4 Aagje Dekker, berne op freed 1 april 1842 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 14 desimber 1850 yn Zaandam, 8 jier âld.
89 Pietertje Dekker is berne op snein 18 augustus 1839 yn Zaandam, dochter fan Jan Dekker en Pietertje Kan (sjoch 88). Pietertje is ferstoarn op tongersdei 23 novimber 1876 yn Zaandam, 37 jier âld.
Berop:
dienstbode
Pietertje troude, 24 jier âld, op snein 19 juni 1864 yn Zaandam mei Pieter Boes, 31 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 4 juni 1833 yn Zaandam, soan fan Barent Boes en Neeltje Bas. Pieter is ferstoarn op snein 6 oktober 1901 yn Zaandam, 68 jier âld.
Bern fan Pietertje en Pieter:
1 Barend Boes, berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam. Folgje 90.
2 Neeltje Boes, berne op moandei 24 septimber 1866 yn Zaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1869 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Jan Boes, berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam. Folgje 91.
4 Neeltje Boes, berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam. Folgje 92.
5 Aagje Boes, berne op moandei 27 juli 1874 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op tongersdei 28 desimber 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Aagje bluwde net troud.
90 Barend Boes is berne op tongersdei 13 april 1865 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 89). Barend is ferstoarn op snein 14 maart 1948 yn Wormerveer, 82 jier âld. Barend troude, 26 jier âld, op snein 10 april 1892 yn Wormerveer mei Maria Cornelia Zwart, 21 jier âld. Maria is berne op moandei 27 febrewaris 1871 yn Wormerveer. Maria is ferstoarn op sneon 11 desimber 1943 yn Wormerveer, 72 jier âld.
91 Jan Boes is berne op woansdei 16 desimber 1868 yn Zaandam, soan fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 89). Jan is ferstoarn op freed 16 maart 1945 yn Zaandam, 76 jier âld. Jan troude, 26 jier âld, op snein 12 maaie 1895 yn Zaandam mei Lammertje de Vries, 27 jier âld. Lammertje is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Harlingen, dochter fan Lammert de Vries en Tjitske Feenstra. Lammertje is ferstoarn op tongersdei 30 oktober 1958 yn Zaandam, 91 jier âld.
Bern fan Jan en Lammertje:
1 Pieter Boes.
2 Pieter Lambertus Boes.
3 Guurtje Boes. Guurtje is ferstoarn op sneon 3 juni 1933 yn Zaandam.
92 Neeltje Boes is berne op woansdei 26 april 1871 yn Zaandam, dochter fan Pieter Boes en Pietertje Dekker (sjoch 89). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 25 desimber 1956 yn Zaandam, 85 jier âld. Neeltje troude, 23 jier âld, op snein 21 oktober 1894 yn Zaandam mei Hendrik Rensen, 24 jier âld. Hendrik is berne op moandei 11 juli 1870 yn Zaandam, soan fan Sjoert Rensen en Maartje Maas. Hendrik is ferstoarn op freed 16 augustus 1935 yn Koog aan de Zaan, 65 jier âld.
Berop:
olieslager
Bern fan Neeltje en Hendrik:
1 Trijntje Rensen, berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam. Folgje 93.
2 Aagje Rensen, berne yn 1897 yn Zaandam. Folgje 94.
3 Maartje Hendrika Rensen, berne op tiisdei 25 juli 1899 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op tiisdei 27 febrewaris 1900 yn Zaandam, 7 moannen âld.
4 Pietertje Maria Rensen, berne yn 1903 yn Zaandam. Folgje 95.
93 Trijntje Rensen is berne op tongersdei 17 oktober 1895 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 92). Trijntje is ferstoarn op tongersdei 5 oktober 1939 yn Zaandam, 43 jier âld. Trijntje troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Dirk Gerrit de Groot, 24 jier âld. sjoch 100 foar persoansgegevens fan Dirk.
94 Aagje Rensen is berne yn 1897 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 92). Aagje troude mei Pieter Kunst. Pieter is berne yn 1892 yn Zaandam, soan fan Klaas Kunst en Cornelia van Sluis.
95 Pietertje Maria Rensen is berne yn 1903 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Rensen en Neeltje Boes (sjoch 92). Pietertje troude mei Hendrik Dral. Hendrik is berne yn 1902 yn Landsmeer.
96 Pieter Kan is berne op tiisdei 7 april 1772 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 86) en Maritje Leest. Hy is doopt op sneon 11 april 1772 yn Oostzaandam. Pieter is ferstoarn op freed 30 augustus 1833 yn Zaandam, 61 jier âld.
Adressen:
fan 1783 oant 1805     De Noord 686, Oostzaandam
1801     Aan den Dijk 159, Oostzaandam
1805     Prinsepad 264, Oostzaandam
1807     Noord, Oostzaandam
fanôf 19-10-1810     Kampen
1811     Nr 692, Oostzaandam
1824     Westzijde 216, Zaandam
1829     Rozengracht 216, Zaandam
Beroppen:
fan 1811 oant 1824     arbeider
fan 1824 oant 1827     nachtwaker
Belijdenis:
30-03-1794     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Pieter:
(1) troude, 21 jier âld, op snein 4 augustus 1793 yn Oostzaandam mei Neeltje Bakker, 22 jier âld. Neeltje is in dochter fan Dirk Ariansz. Bakker en Aafje Jans Steenstra. Sy is doopt op sneon 16 febrewaris 1771 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op tongersdei 27 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
Adres:
oant 1793     Kerkbuurt, Zaandam
(2) troude, 31 jier âld, op sneon 20 augustus 1803 yn Oostzaandam mei Pietertje Hengermeulen, 33 jier âld. Pietertje is in dochter fan Barend Hengermeulen en Antje de Jager. Sy is doopt op tongersdei 5 oktober 1769 yn Oostzaandam. Pietertje is ferstoarn op tiisdei 15 febrewaris 1820 yn Zaandam, 50 jier âld.
(3) troude, 48 jier âld, op snein 20 augustus 1820 yn Zaandam mei Antje Stuurman, 43 jier âld. Antje is berne op freed 13 desimber 1776 yn Zaandijk, dochter fan David Pieters Stuurman en Neeltje Jans Groot. Sy is doopt op snein 15 desimber 1776 yn Zaandijk. Antje is ferstoarn op moandei 29 oktober 1838 yn Zaandam, 61 jier âld.
Berop:
1820     naaister
Bern fan Pieter en Pietertje:
1 Barend Kan, berne op sneon 30 novimber 1805 yn Oostzaandam. Hy is doopt op tongersdei 5 desimber 1805 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op tongersdei 9 jannewaris 1806 yn Oostzaandam, 1 moanne âld.
2 Barend Kan, berne op tongersdei 8 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Hy is doopt op snein 11 jannewaris 1807 yn Oostzaandam. Barend is ferstoarn op woansdei 21 jannewaris 1807 yn Oostzaandam, 13 dagen âld.
3 Maartje Kan, berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam. Folgje 97.
4 Antje Kan, berne op woansdei 21 augustus 1811 yn Oostzaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1811 yn Oostzaandam, 2 moannen âld.
97 Maartje Kan is berne op freed 13 maaie 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Kan (sjoch 96) en Pietertje Hengermeulen. Sy is doopt op snein 22 maaie 1808 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 13 april 1882 yn Jisp, 73 jier âld.
Adressen:
oant 19-06-1828     Oostzijde 249, Zaandam
fanôf 19-06-1828     Purmerend
fan 09-04-1833 oant 1852     Jisp
1856     de Beemster (?)
Berop:
dienstmeisje
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 11 novimber 1827 yn Zaandam mei Arend Exalto, 24 jier âld. Arend is berne op snein 23 jannewaris 1803 yn Oostzaandam, soan fan Adriaan Exalto en Grietje Duijves. Hy is doopt op snein 9 maart 1823 yn Oostzaandam. Arend is ferstoarn op moandei 26 maart 1877 yn Jisp, 74 jier âld.
Beroppen:
1827     molenmaker
fan 1828 oant 1877     timmerman
Godstsjinst:
Doopsgezind Waterlands
Bern fan Maartje en Arend:
1 Pieter Exalto, berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam. Folgje 98.
2 Geertje Exalto, berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp. Folgje 105.
3 Adriaan Exalto, berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp. Folgje 117.
4 Petronella Catharina Exalto, berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp. Folgje 127.
5 Hendrik Exalto, berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp. Folgje 161.
6 Trijntje Exalto, berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp. Folgje 166.
7 Aaltje Exalto, berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp. Folgje 181.
8 Jacob Exalto, berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp. Folgje 188.
98 Pieter Exalto is berne op tongersdei 24 april 1828 yn Zaandam, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Pieter is ferstoarn op moandei 19 desimber 1904 yn Wormer, 76 jier âld.
Adres:
Wormer
Berop:
timmerman
Pieter:
(1) troude, 36 jier âld, op sneon 7 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Koeman, 31 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 14 novimber 1832 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Koeman en Grietje Piet. Jannetje is ferstoarn op tiisdei 23 augustus 1870 yn Wormer, 37 jier âld.
(2) troude, 43 jier âld, op snein 19 novimber 1871 yn Wormer mei Hendrikje Huijsman, 41 jier âld. Hendrikje is berne op woansdei 31 maart 1830 yn Zaandam, dochter fan Klaas Huijsman en Antje Bakker. Hendrikje is ferstoarn op woansdei 8 maaie 1918 yn Wormer, 88 jier âld.
Bern fan Pieter en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer. Folgje 99.
2 Geertje Exalto, berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer. Folgje 101.
99 Maartje Exalto is berne op woansdei 7 maart 1855 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 98) en Jannetje Koeman. Maartje is ferstoarn op snein 18 jannewaris 1903 yn Wormerveer, 47 jier âld.
Berop:
dienstbode
Maartje troude, 20 jier âld, op snein 27 febrewaris 1876 yn Wormer mei Wilem de Groot, 24 jier âld. Wilem is berne op freed 12 desimber 1851 yn Katwoude, soan fan Dirk de Groot en Neeltje Langenberg. Wilem is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1909 yn Wormer, 57 jier âld.
Bern fan Maartje en Wilem:
1 Pieter de Groot, berne op tongersdei 14 febrewaris 1878 yn Wormer.
2 Neeltje de Groot, berne op moandei 26 jannewaris 1880 yn Wormer.
3 Jansje de Groot, berne op snein 8 jannewaris 1882 yn Wormerveer.
4 Antje de Groot, berne op snein 11 septimber 1887 yn Wormerveer.
5 Dirk Gerrit de Groot, berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer. Folgje 100.
100 Dirk Gerrit de Groot is berne op sneon 20 juni 1896 yn Wormerveer, soan fan Wilem de Groot en Maartje Exalto (sjoch 99). Dirk troude, 24 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Zaandam mei Trijntje Rensen, 24 jier âld. sjoch 93 foar persoansgegevens fan Trijntje.
101 Geertje Exalto is berne op snein 6 febrewaris 1870 yn Wormer, dochter fan Pieter Exalto (sjoch 98) en Jannetje Koeman. Geertje is ferstoarn op tongersdei 2 juli 1931 yn Alkmaar, 61 jier âld. Geertje:
(1) troude, 17 jier âld, op snein 22 jannewaris 1888 yn Wormer mei Cornelis Zwart, 20 jier âld. Cornelis is berne op tiisdei 26 maart 1867 yn Krommenie, soan fan Jan Zwart en Hillegonda van Zaanen. Cornelis is ferstoarn op sneon 13 oktober 1906 yn Alkmaar, 39 jier âld.
(2) troude, 39 jier âld, op tongersdei 9 septimber 1909 yn Alkmaar mei Riewert Schouten, 49 jier âld. Riewert is berne op snein 25 desimber 1859 yn Beemster, soan fan Poulus Schouten en Catharina Konijn. Riewert is ferstoarn op snein 3 maaie 1914 yn Alkmaar, 54 jier âld.
Bern fan Geertje en Cornelis:
1 Hendrika Zwart, berne op tiisdei 17 maart 1891 yn Alkmaar. Hendrika is ferstoarn op sneon 31 desimber 1892 yn Alkmaar, 1 jier âld.
2 Pieter Zwart, berne yn 1893 yn Alkmaar. Folgje 102.
3 Simon Zwart, berne op woansdei 27 juni 1894 yn Alkmaar.
4 Dirk Zwart, berne op tiisdei 27 augustus 1895 yn Alkmaar. Dirk is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1897 yn Alkmaar, 1 jier âld.
5 Willem Zwart, berne op sneon 31 oktober 1896 yn Alkmaar. Willem is ferstoarn op woansdei 18 novimber 1896 yn Alkmaar, 18 dagen âld.
6 Willem Zwart, berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar. Folgje 103.
7 Cornelis Zwart, berne op sneon 9 juni 1900 yn Alkmaar.
8 Gerard Zwart, berne op moandei 21 april 1902 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op tongersdei 2 oktober 1902 yn Alkmaar, 5 moannen âld.
9 Hendrika Zwart, berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar. Folgje 104.
10 Hillegonda Zwart, berne op freed 25 maart 1904 yn Alkmaar. Hillegonda is ferstoarn op woansdei 6 juli 1904 yn Alkmaar, 3 moannen âld.
11 Gerard Zwart, berne op freed 30 juni 1905 yn Alkmaar. Gerard is ferstoarn op freed 7 juli 1905 yn Alkmaar, 7 dagen âld.
Bern fan Geertje en Riewert:
12 Paulus Schouten, berne op moandei 24 novimber 1913 yn Alkmaar. Paulus is ferstoarn op woansdei 10 septimber 1919 yn De Rijp, 5 jier âld.
102 Pieter Zwart is berne yn 1893 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 101). Pieter is ferstoarn op sneon 28 desimber 1918 yn Alkmaar, 24 of 25 jier âld. Pieter troude, 20 of 21 jier âld, op tongersdei 19 maart 1914 yn Alkmaar mei Trijntje Hillegonda de Boer, 20 jier âld. Trijntje is berne op woansdei 20 desimber 1893 yn Heerhugowaard, dochter fan Jan de Boer en Elisabeth Volkers.
103 Willem Zwart is berne op sneon 16 juli 1898 yn Alkmaar, soan fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 101). Willem troude mei Johanna van Wendel. Johanna is berne op woansdei 3 maaie 1899 yn Wuppertal (Dld).
104 Hendrika Zwart is berne op tongersdei 24 maart 1904 yn Alkmaar, dochter fan Cornelis Zwart en Geertje Exalto (sjoch 101). Hendrika is ferstoarn op sneon 23 maart 1991 yn Bergen, 86 jier âld. Hendrika troude, 18 jier âld, op woansdei 1 novimber 1922 yn Alkmaar mei Johan Wilhelm Hoenselaar, 22 of 23 jier âld. Johan is berne yn 1899 yn Meiderich (Dld), soan fan Theodorus Wilhelmus Hoenselaar en Anna Maria Carolina Zwart.
Bern fan Hendrika en Johan:
1 Johanna Hendrika Hoenselaar, berne op moandei 22 jannewaris 1923 yn Alkmaar.
2 Johannes Hendrikus Hoenselaar, berne op freed 16 oktober 1942 yn Alkmaar. Johannes is ferstoarn op woansdei 11 maaie 1955 yn Alkmaar, 12 jier âld.
105 Geertje Exalto is berne op tongersdei 10 septimber 1829 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Geertje is ferstoarn op snein 24 maart 1889 yn de Beemster, 59 jier âld.
Adres:
Beemster
Berop:
dienstbode
Geertje troude, 26 jier âld, op snein 15 juni 1856 yn de Beemster mei Pieter Dinkla, 33 jier âld. Pieter is berne op tiisdei 30 juli 1822 yn de Beemster, soan fan Gerrit Dinkla en Neeltje Heijns. Pieter is ferstoarn op moandei 6 desimber 1897 yn de Beemster, 75 jier âld.
Berop:
warmoezenier
Bern fan Geertje en Pieter:
1 Neeltje Dinkla, berne op tiisdei 30 novimber 1847 yn de Beemster. Folgje 106.
2 Arie Dinkla, berne op tiisdei 10 juni 1851 yn de Beemster. Folgje 107.
106 Neeltje Dinkla is berne op tiisdei 30 novimber 1847 yn de Beemster, dochter fan Pieter Dinkla en Geertje Exalto (sjoch 105). Neeltje troude, 34 jier âld, op snein 7 maaie 1882 yn de Beemster mei Jan Treiture, 26 jier âld. Jan is berne op sneon 26 jannewaris 1856 yn Amsterdam, soan fan Isaac Treiture en Marretje Herrewijn.
Berop:
voice actor
107 Arie Dinkla is berne op tiisdei 10 juni 1851 yn de Beemster, soan fan Pieter Dinkla en Geertje Exalto (sjoch 105). Arie is ferstoarn op moandei 3 oktober 1938 yn de Beemster, 87 jier âld. Arie troude, 25 jier âld, op snein 6 maaie 1877 yn Beemster mei Jannetje van Dam, 23 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 21 septimber 1853 yn Purmerend, dochter fan Johannes Dirk van Dam en Willempje de Zeeuw. Jannetje is ferstoarn op sneon 14 augustus 1920 yn de Beemster, 66 jier âld.
Bern fan Arie en Jannetje:
1 Dina Dinkla, berne op moandei 25 febrewaris 1878 yn de Beemster. Folgje 108.
2 Johannes Dirk Dinkla, berne op woansdei 27 augustus 1879 yn de Beemster. Folgje 113.
3 Pieter Dinkla, berne op tiisdei 20 desimber 1881 yn de Beemster. Folgje 116.
4 Arie Dinkla, berne op tiisdei 29 april 1884 yn de Beemster. Arie is ferstoarn op tongersdei 13 maaie 1886 yn de Beemster, 2 jier âld.
5 Arie Dinkla, berne op snein 10 april 1887 yn de Beemster. Arie is ferstoarn op freed 11 jannewaris 1901 yn de Beemster, 13 jier âld.
6 Willem Dinkla, berne op moandei 21 augustus 1893 yn de Beemster.
7 Jan Dinkla, berne op snein 7 maart 1897 yn de Beemster.
108 Dina Dinkla is berne op moandei 25 febrewaris 1878 yn de Beemster, dochter fan Arie Dinkla (sjoch 107) en Jannetje van Dam. Dina is ferstoarn op moandei 30 desimber 1940 yn Purmerend, 62 jier âld. Dina troude, 22 of 23 jier âld, yn 1901 yn Purmerend mei Antonie Edses, 19 of 20 jier âld. Antonie is berne op tiisdei 13 septimber 1881 yn Purmerend.
Bern fan Dina en Antonie:
1 Antonie Edses, berne op sneon 5 april 1902 yn Beemster. Folgje 109.
2 Jansje Edses, berne op woansdei 8 juli 1903 yn Beemster. Folgje 110.
3 Dina Edses, berne op tiisdei 3 april 1906 yn Beemster.
4 Grietje Edses, berne op tiisdei 3 april 1906 yn Purmerend. Folgje 111.
5 Arie Edses, berne op tongersdei 23 april 1908 yn Purmerend.
6 Jan Edses, berne op tongersdei 23 april 1908 yn Purmerend. Jan is ferstoarn op tiisdei 25 maaie 1909 yn Purmerend, 1 jier âld.
7 Jannetje Edses, berne op tiisdei 28 septimber 1909 yn Beemster.
8 Neeltje Edses, berne op tongersdei 24 augustus 1911 yn Purmerend. Folgje 112.
9 Trijntje Edses, berne op sneon 9 jannewaris 1915 yn Purmerend.
109 Antonie Edses is berne op sneon 5 april 1902 yn Beemster, soan fan Antonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 108). Antonie is ferstoarn op snein 17 maaie 1981, 79 jier âld. Antonie troude, 25 jier âld, op tongersdei 23 febrewaris 1928 yn Wormer mei Trijntje Semeins. Trijntje is in dochter fan Jan Semeins en Guurtje Battem.
Bern fan Antonie en Trijntje:
1 Petronella Edses, berne yn 1936. Petronella is ferstoarn op snein 22 juli 1945 yn Zaandam, 8 of 9 jier âld.
110 Jansje Edses is berne op woansdei 8 juli 1903 yn Beemster, dochter fan Antonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 108). Jansje troude, 19 jier âld, op tongersdei 28 juni 1923 yn Purmerend mei Teunis Prins.
111 Grietje Edses is berne op tiisdei 3 april 1906 yn Purmerend, dochter fan Antonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 108). Grietje is ferstoarn op tiisdei 29 desimber 1953 yn `Nijmegen, 47 jier âld. Grietje troude, 20 jier âld, op tongersdei 10 febrewaris 1927 yn Purmerend mei Gerrit Dielof van Vliet.
112 Neeltje Edses is berne op tongersdei 24 augustus 1911 yn Purmerend, dochter fan Antonie Edses en Dina Dinkla (sjoch 108). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 3 desimber 1996 yn Purmerend, 85 jier âld. Neeltje troude mei Arend Evers.
113 Johannes Dirk Dinkla is berne op woansdei 27 augustus 1879 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 107) en Jannetje van Dam. Johannes is ferstoarn op woansdei 21 juli 1948 yn Amsterdam, 68 jier âld. Johannes troude, 20 jier âld, op woansdei 28 febrewaris 1900 yn Amsterdam mei Trijntje Langereis, 21 jier âld. Trijntje is berne op sneon 21 septimber 1878 yn Berkhout, dochter fan David Langereis en Dieuwertje Veld. Trijntje is ferstoarn op sneon 6 febrewaris 1960 yn Amsterdam, 81 jier âld.
Bern fan Johannes en Trijntje:
1 Arie Dinkla. Arie is ferstoarn op sneon 1 juni 1901 yn Amsterdam.
2 Catharina Dinkla, berne yn 1900 yn Amsterdam. Folgje 114.
3 Johannes Dirk Dinkla, berne op snein 18 augustus 1907 yn Amsterdam. Folgje 115.
4 Jannetje Dinkla, berne op woansdei 13 septimber 1911 yn Amsterdam. Jannetje bluwde net troud.
114 Catharina Dinkla is berne yn 1900 yn Amsterdam, dochter fan Johannes Dirk Dinkla (sjoch 113) en Trijntje Langereis. Catharina troude, 28 of 29 jier âld, op snein 27 oktober 1929 yn Amsterdam mei Petrus Andreas de Jong, 23 of 24 jier âld. Petrus is berne yn 1905 yn Amsterdam, soan fan Petrus Andreas de Jong en Catharina Elisabeth Molliën.
115 Johannes Dirk Dinkla is berne op snein 18 augustus 1907 yn Amsterdam, soan fan Johannes Dirk Dinkla (sjoch 113) en Trijntje Langereis. Johannes troude mei Petronella Claziena Fuchs. Petronella is berne op snein 10 maart 1907 yn Amsterdam.
116 Pieter Dinkla is berne op tiisdei 20 desimber 1881 yn de Beemster, soan fan Arie Dinkla (sjoch 107) en Jannetje van Dam. Pieter is ferstoarn op sneon 1 maaie 1954 yn de Beemster, 72 jier âld. Pieter troude, 29 jier âld, op snein 20 augustus 1911 yn Hoogkarspel mei Aaltje Blom.
117 Adriaan Exalto is berne op snein 15 desimber 1833 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Adriaan is ferstoarn op freed 11 juni 1909 yn Jisp, 75 jier âld. Adriaan troude, 26 jier âld, op snein 12 febrewaris 1860 yn Wormer mei Maartje Bakker, 31 jier âld. Maartje is berne op snein 1 febrewaris 1829 yn Graft, dochter fan Klaas Bakker en Pietertje Kwadijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 14 maaie 1895 yn Jisp, 66 jier âld.
Berop:
dienstmeisje
Bern fan Adriaan en Maartje:
1 Arend Exalto, berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp. Folgje 118.
2 Pietertje Exalto, berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp. Folgje 125.
118 Arend Exalto is berne op freed 5 septimber 1862 yn Jisp, soan fan Adriaan Exalto (sjoch 117) en Maartje Bakker. Arend is ferstoarn op tongersdei 30 juni 1932 yn Landsmeer, 69 jier âld. Arend:
(1) troude, 24 jier âld, op snein 1 maaie 1887 yn Jisp mei Antonia Eijk, 26 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen. Antonia is berne op snein 14 april 1861 yn Jisp, dochter fan Klaas Eijk en Wilhelmina Struving. Antonia is ferstoarn op snein 6 augustus 1893 yn Watergang, 32 jier âld.
(2) troude, 50 jier âld, op tongersdei 16 jannewaris 1913 yn Landsmeer mei Maria Anna Schwienhorst, 55 jier âld. De skieding waard registrearre op tiisdei 2 juli 1918. Maria is berne op woansdei 16 septimber 1857 yn Telgte (Pruisen), dochter fan Ferdinand Schwienhorst en Gertrud Brand. Maria is ferstoarn op sneon 25 desimber 1943 yn Schagen, 86 jier âld.
Bern fan Arend en Antonia:
1 Maartje Exalto, berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp. Folgje 119.
2 Adriaan Exalto, berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam. Folgje 124.
119 Maartje Exalto is berne op freed 10 maaie 1889 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto (sjoch 118) en Antonia Eijk. Maartje is ferstoarn op tongersdei 17 desimber 1953 yn Kwadijk, 64 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 28 april 1912 yn Edam mei Reindert Medemblik, 25 jier âld. Reindert is berne op snein 20 febrewaris 1887 yn Broek in Waterland, soan fan Christiaan Medemblik en Trijntje Spaans. Reindert is ferstoarn op tiisdei 28 augustus 1979 yn Purmerend, 92 jier âld.
Bern fan Maartje en Reindert:
1 Arend Medemblik, berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk. Folgje 120.
2 Jan Medemblik, berne yn maart 1931 yn Kwadijk.
1926_arend.jpg
30 1926 Arend
120 Arend Medemblik (ôfb. 30) is berne op snein 17 oktober 1926 yn Kwadijk, soan fan Reindert Medemblik en Maartje Exalto (sjoch 119). Arend is ferstoarn op snein 8 desimber 1996 yn Kwadijk, 70 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 9 febrewaris 1956 yn Monnikendam mei Wilhelmina Christina Koerse.
Bern fan Arend en Wilhelmina:
1 Marja Janna Medemblik. Folgje 121.
2 Jolanda Medemblik. Folgje 122.
3 Karin Medemblik. Folgje 123.
121 Marja Janna Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 120) en Wilhelmina Christina Koerse. Marja troude mei Roelof Jansen.
122 Jolanda Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 120) en Wilhelmina Christina Koerse. Jolanda troude mei Wiebe Kuipers.
123 Karin Medemblik, dochter fan Arend Medemblik (sjoch 120) en Wilhelmina Christina Koerse. Karin troude mei John Dörenberg.
124 Adriaan Exalto is berne op sneon 11 maart 1893 yn Ilpendam, soan fan Arend Exalto (sjoch 118) en Antonia Eijk. Adriaan troude, 26 jier âld, op sneon 3 maaie 1919 yn Ilpendam mei Anna Maria Box, 23 jier âld. Anna is berne op sneon 27 juli 1895 yn Ilpendam, dochter fan Klaas Box en Neeltje Schouten.
Bern fan Adriaan en Anna:
1 Anthonia Aagje Exalto, berne op tongersdei 4 maart 1920 yn Ilpendam.
2 Neeltje Exalto, berne op woansdei 26 juli 1922 yn Ilpendam.
125 Pietertje Exalto is berne op woansdei 16 novimber 1864 yn Jisp, dochter fan Adriaan Exalto (sjoch 117) en Maartje Bakker. Pietertje is ferstoarn op tiisdei 2 febrewaris 1937 yn Jisp, 72 jier âld. Pietertje troude, 27 jier âld, op snein 1 maaie 1892 yn Jisp mei Gerrit Saft, 29 jier âld. Gerrit is berne op moandei 5 maaie 1862 yn Jisp, soan fan Klaas Saft en Maartje van Stelten. Gerrit is ferstoarn yn juni 1923 yn Jisp, 60 of 61 jier âld.
Bern fan Pietertje en Gerrit:
1 Klaas Saft, berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp. Folgje 126.
126 Klaas Saft is berne op snein 21 maaie 1893 yn Jisp, soan fan Gerrit Saft en Pietertje Exalto (sjoch 125). Klaas troude, 28 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1921 yn Ilpendam mei Maartje Groen, 28 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 30 maaie 1893 yn Purmerend, dochter fan Klaas Groen en Engeltje Korver.
127 Petronella Catharina Exalto is berne op snein 24 jannewaris 1836 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Petronella is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1919 yn Amsterdam, 82 jier âld. Petronella troude, 22 jier âld, op snein 16 maaie 1858 yn Jisp mei Gerrit Brussel, 25 jier âld. Gerrit is berne op tongersdei 17 jannewaris 1833 yn Zaandijk, soan fan Joannes Brussel en Trijntje de Boer. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 1 jannewaris 1903 yn Amsterdam, 69 jier âld.
Adressen:
fan 26-10-1859 oant 1860     Wormer
fanôf 1860     Rotterdam
fanôf 02-03-1874     Wormerveer
fanôf 07-03-1884     Amsterdam
Beroppen:
1858     werkman
1882     schipper
fan 1893 oant 1896     werkman
Bern fan Petronella en Gerrit:
1 Catharina Brussel, berne op tongersdei 5 septimber 1861 yn Wormerveer. Catharina is ferstoarn op snein 4 novimber 1866 yn Charlois, 5 jier âld.
2 Maria Brussel, berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam. Folgje 128.
3 Arend Brussel, berne op tongersdei 28 juli 1864 yn Rotterdam. Arend is ferstoarn op tiisdei 22 novimber 1864 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
4 Geertruida Brussel, berne op moandei 22 jannewaris 1866 yn Rotterdam.
5 Petronella Catharina Brussel, berne op tiisdei 18 oktober 1870 yn Rotterdam. Petronella is ferstoarn op freed 10 febrewaris 1871 yn Rotterdam, 3 moannen âld.
6 Elisabeth Brussel, berne op freed 12 april 1872 yn Wormer. Folgje 143.
7 Alida Brussel, berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer. Folgje 144.
8 Catharina Brussel, berne op tiisdei 21 maaie 1878 yn Wormerveer. Folgje 156.
128 Maria Brussel is berne op moandei 30 desimber 1861 yn Rotterdam, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 127). Maria is ferstoarn op woansdei 5 maart 1952, 90 jier âld. Maria troude, 20 jier âld, op snein 17 desimber 1882 yn Wormerveer mei Willem Zwart, 23 jier âld. Willem is berne op snein 7 augustus 1859 yn Wormerveer, soan fan Simon Zwart en Grietje Hartog. Willem is ferstoarn op moandei 16 jannewaris 1922 yn Krommenie, 62 jier âld.
Berop:
Fabriekswerker, pakhuisknecht, olieslager
Bern fan Maria en Willem:
1 Simon Zwart, berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 129.
2 Petronella Zwart, berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam. Folgje 133.
3 Willem Zwart, berne op sneon 15 novimber 1890 yn Amsterdam.
4 Muus Zwart, berne op tongersdei 19 jannewaris 1893 yn Amsterdam.
5 Gerrit Zwart, berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam. Folgje 141.
6 Grietje Zwart, berne op woansdei 22 septimber 1897 yn Amsterdam.
7 Maria Zwart, berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam. Folgje 142.
129 Simon Zwart is berne op tongersdei 12 febrewaris 1885 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 128). Simon is ferstoarn op tiisdei 4 jannewaris 1972 yn Utrecht, 86 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
Simon:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 6 maart 1907 yn Amsterdam mei Maria Hendrika Momber, 18 jier âld. Maria is berne op tongersdei 5 april 1888 yn Amsterdam, dochter fan Jan Dirk Momber en Henriëtte Krijne. Maria is ferstoarn op tongersdei 31 juli 1919, 31 jier âld.
(2) troude, 37 jier âld, op woansdei 19 juli 1922 mei Anna Maria Brouwer, 27 jier âld. Anna is berne op tongersdei 28 maart 1895 yn Amsterdam.
Bern fan Simon en Maria:
1 Siemon Zwart, berne op freed 21 juni 1907. Siemon is ferstoarn op sneon 19 jannewaris 1991 yn Egmond, 83 jier âld.
2 Maria Hendrika Zwart, berne op tiisdei 12 jannewaris 1909 yn Amsterdam.
3 Willem Zwart, berne op sneon 15 oktober 1910 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld.
4 Johannes Hendrikus Zwart, berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam. Folgje 130.
5 Henri Zwart, berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam. Folgje 132.
Bern fan Simon en Anna:
6 Henriëtte Zwart.
7 Alexander Zwart, berne op moandei 9 oktober 1922 yn Amsterdam.
8 Simoine Zwart, berne op snein 14 oktober 1923 yn Amsterdam.
9 Adriana Jacoba Zwart, berne op tongersdei 7 jannewaris 1926 yn Amsterdam.
10 Louis Ferdinand Zwart, berne op tiisdei 1 novimber 1932 yn Amsterdam.
11 Louise Cornelia Zwart, berne op moandei 5 novimber 1934 yn Amsterdam.
1918_irene.jpg
31 1918 Irene
130 Johannes Hendrikus Zwart is berne op snein 6 oktober 1912 yn Amsterdam, soan fan Simon Zwart (sjoch 129) en Maria Hendrika Momber. Johannes is ferstoarn op sneon 9 maart 1991 yn Roermond, 78 jier âld. Johannes troude mei Irene Vorrink (ôfb. 31). Irene is berne op moandei 7 jannewaris 1918 yn Den Haag, dochter fan Jacobus Jan Vorrink en Irene Hendrika Elisabeth Bergmeijer. Irene is ferstoarn op woansdei 21 augustus 1996 yn Leek, 78 jier âld.
Bern fan Johannes en Irene:
1 Koos Zwart, berne op moandei 19 maaie 1947 yn Amsterdam. Folgje 131.
1947_koos.jpg
32 1947 Koos
131 Koos Zwart (ôfb. 32) is berne op moandei 19 maaie 1947 yn Amsterdam, soan fan Johannes Hendrikus Zwart (sjoch 130) en Irene Vorrink. Koos is ferstoarn op tongersdei 8 maaie 2014 yn Amsterdam, 66 jier âld. Koos begon in relaasje mei Nouchka Barkhuis.
132 Henri Zwart is berne op tiisdei 30 maart 1915 yn Amsterdam, soan fan Simon Zwart (sjoch 129) en Maria Hendrika Momber. Henri is ferstoarn op freed 7 maaie 1982 yn Amsterdam, 67 jier âld. Henri troude, 22 jier âld, op woansdei 5 jannewaris 1938 yn Amsterdam mei Anthonia Banen, 19 jier âld. Anthonia is berne op moandei 28 jannewaris 1918 yn Sloten. Anthonia is ferstoarn op freed 6 septimber 1968 yn Amsterdam, 50 jier âld.
133 Petronella Zwart is berne op snein 29 jannewaris 1888 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 128). Petronella is ferstoarn op tiisdei 8 april 1919 yn Amsterdam, 31 jier âld. Petronella troude, 23 jier âld, op woansdei 12 april 1911 yn Amsterdam mei Hendricus Johannes Hermanus Lacroix, 23 jier âld. Hendricus is berne op tiisdei 17 jannewaris 1888 yn Amsterdam, soan fan Lambert Lacroix en Anna Maria Stricker.
Bern fan Petronella en Hendricus:
1 Petronella Lacroix, berne op sneon 21 novimber 1914 yn Amsterdam. Folgje 134.
2 Anna Maria Lacroix, berne op moandei 11 desimber 1916 yn Amsterdam. Folgje 135.
3 Maria Lacroix, berne op snein 16 febrewaris 1919 yn Amsterdam. Folgje 139.
134 Petronella Lacroix is berne op sneon 21 novimber 1914 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 133). Petronella is ferstoarn op sneon 3 juli 1982 yn Amsterdam, 67 jier âld. Petronella troude mei Antonius Josephus van Ruth. Antonius is berne op sneon 23 novimber 1912 yn Amsterdam. Antonius is ferstoarn op tiisdei 20 april 1954 yn Amsterdam, 41 jier âld.
Bern fan Petronella en Antonius:
1 Petronella van Ruth.
2 Lambertus van Ruth, berne yn 1936 yn Amsterdam. Lambertus is ferstoarn op tongersdei 16 febrewaris 1978 yn Amsterdam, 41 of 42 jier âld.
135 Anna Maria Lacroix is berne op moandei 11 desimber 1916 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 133). Anna troude, 21 jier âld, op tongersdei 6 jannewaris 1938 yn Amsterdam mei Anthonius Christianus Maria Surig, 26 jier âld. Anthonius is berne op tiisdei 10 oktober 1911 yn Amsterdam, soan fan Joannes Bernardus Hendrik Surig en Maria Theresia Hendrika Brouwer. Anthonius is ferstoarn op snein 19 maaie 1974 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Bern fan Anna en Anthonius:
1 Eduardus Anthonius Johannes Surig, berne op snein 4 juni 1939 yn Amsterdam. Folgje 136.
2 Petronella Anthonia Surig, berne op woansdei 28 jannewaris 1942 yn Amsterdam. Folgje 137.
3 Ronald Edward Anton Surig, berne op moandei 2 desimber 1946 yn Amsterdam. Folgje 138.
136 Eduardus Anthonius Johannes Surig is berne op snein 4 juni 1939 yn Amsterdam, soan fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 135). Eduardus troude, 25 jier âld, op sneon 22 augustus 1964 yn Amsterdam mei Margaretha Maria van Kemenade, 20 jier âld. Margaretha is berne op tongersdei 25 novimber 1943 yn Amsterdam, dochter fan Everardus Albertus Maria van Kemenade en Margaretha Obee.
Bern fan Eduardus en Margaretha:
1 Marc Ronald Surig, berne op tongersdei 5 jannewaris 1967 yn Raakte.
2 Maria Margaretha Surig, berne op freed 30 augustus 1968 yn Raalte.
137 Petronella Anthonia Surig is berne op woansdei 28 jannewaris 1942 yn Amsterdam, dochter fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 135). Petronella troude mei Wilhelmus Frederikus Janbroers.
138 Ronald Edward Anton Surig is berne op moandei 2 desimber 1946 yn Amsterdam, soan fan Anthonius Christianus Maria Surig en Anna Maria Lacroix (sjoch 135). Ronald troude, 30 jier âld, op tongersdei 26 maaie 1977 yn Amsterdam mei Adri Kruijs.
139 Maria Lacroix is berne op snein 16 febrewaris 1919 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Johannes Hermanus Lacroix en Petronella Zwart (sjoch 133). Maria troude, 23 jier âld, op woansdei 28 oktober 1942 yn Amsterdam mei Hendrik Wilhelm van Oostvoorn, 29 jier âld. Hendrik is berne op woansdei 15 oktober 1913 yn Amsterdam, soan fan Johannes Adolph Frederik van Oostvoorn en Johanna Maria Denslagen.
Bern fan Maria en Hendrik:
1 Reina Hendrika van Oostvoorn, berne op snein 8 augustus 1943 yn Amsterdam. Reina is ferstoarn op woansdei 14 juni 1944 yn Amsterdam, 10 moannen âld.
2 Hendrik van Oostvoorn, berne yn 1947 yn Amsterdam. Folgje 140.
140 Hendrik van Oostvoorn is berne yn 1947 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Wilhelm van Oostvoorn en Maria Lacroix (sjoch 139). Hendrik troude, 26 of 27 jier âld, op freed 1 maart 1974 yn Amsterdam mei A Meijer.
141 Gerrit Zwart is berne op moandei 8 juli 1895 yn Amsterdam, soan fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 128). Gerrit is ferstoarn op tongersdei 13 augustus 1942 yn Dachau (Dld.), 47 jier âld. Gerrit troude, 36 jier âld, op tongersdei 1 oktober 1931 yn Alkmaar mei Jacoba Roos, 37 jier âld. Jacoba is berne op snein 10 desimber 1893 yn Alkmaar.
142 Maria Zwart is berne op freed 25 maaie 1900 yn Amsterdam, dochter fan Willem Zwart en Maria Brussel (sjoch 128). Maria is ferstoarn op snein 15 jannewaris 1961 yn Amsterdam, 60 jier âld. Maria troude, 18 jier âld, op woansdei 28 augustus 1918 yn Amsterdam mei Joris van den Hoeven, 20 jier âld. Joris is berne op tiisdei 15 febrewaris 1898 yn Maarsen.
143 Elisabeth Brussel is berne op freed 12 april 1872 yn Wormer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 127). Elisabeth is ferstoarn op snein 1 maart 1964 yn Amsterdam, 91 jier âld. Elisabeth troude, 21 jier âld, op woansdei 21 juni 1893 yn Amsterdam mei Antonius Aloysius (Toon) Vlietman, 23 jier âld. Toon is berne op sneon 11 desimber 1869 yn Amsterdam, soan fan Johannes Posthumus Vlietman en Catharina Hoopman. Toon is ferstoarn op tiisdei 17 augustus 1943 yn Amsterdam, 73 jier âld.
1875_alida.jpg
33 1875 Alida
144 Alida Brussel (ôfb. 33) is berne op snein 1 augustus 1875 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 127). Alida is ferstoarn op woansdei 8 desimber 1965 yn Amsterdam, 90 jier âld. Alida:
(1) troude, 21 jier âld, op sneon 12 septimber 1896 yn Amsterdam mei Hendrik Grim, 22 jier âld. Hendrik is berne op snein 12 april 1874 yn Amsterdam, soan fan Andries Grim en Sara Kuring. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 28 juli 1908 yn Amsterdam, 34 jier âld.
Berop:
sigarenmaker
(2) troude, 50 jier âld, op woansdei 26 augustus 1925 yn Amsterdam mei Hendricus Casparus Pastor, 61 jier âld.
Notysje by it houlik fan Alida en Hendricus: Op de huwelijksakte staat: Erkend twee kinderen
Hendricus is berne op tongersdei 19 maaie 1864 yn Amsterdam, soan fan Carel Theodorus Pastor en Elisabeth Jansen Kerklingh. Hendricus is ferstoarn op moandei 1 juli 1929 yn Amsterdam, 65 jier âld.
Bern fan Alida en Hendrik:
1 Sara Grim, berne op freed 16 maart 1894 yn Amsterdam. Folgje 145.
2 Alida Grim, berne op moandei 9 septimber 1895 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 147.
3 Petronella Grim, berne op tongersdei 27 maaie 1897 yn Amsterdam. Petronella is ferstoarn op tiisdei 13 juli 1897 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Andries Grim, berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam. Folgje 150.
5 Elisabeth Grim, berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam. Folgje 151.
6 Maria Grim, berne op snein 23 maart 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op freed 8 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
7 Hendrik Grim, berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam. Folgje 152.
8 Antonius Albertus Grim, berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam. Folgje 155.
9 Lodewijk Grim, berne op snein 21 oktober 1906 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op snein 3 jannewaris 1909 yn Amsterdam, 2 jier âld.
10 Jan Hendrik Grim, berne op tongersdei 12 desimber 1907 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op snein 22 maaie 1932 yn Amsterdam, 24 jier âld.
Adressen:
fanôf 19-12-1919     Didam
fanôf 1920     Asten
Diversen:
Is vermeld in het Gestichtsregister
145 Sara Grim is berne op freed 16 maart 1894 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Sara is ferstoarn yn desimber 1984 yn Amsterdam, 90 jier âld. Sara troude, 23 jier âld, op woansdei 28 maart 1917 yn Amsterdam mei Johan Groenewoud, 24 jier âld. Johan is berne op tiisdei 20 septimber 1892 yn Amsterdam, soan fan Dirk Groenewoud en Anna Maria de Boer. Johan is ferstoarn op tongersdei 11 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Sara en Johan:
1 Johanna Groenewoud, berne op tongersdei 13 april 1916 yn Amsterdam.
2 Hendrik Groenewoud, berne op tiisdei 4 septimber 1917 yn Amsterdam. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 novimber 1993 yn Amsterdam, 76 jier âld. Hendrik bluwde net troud.
3 Jan Groenewoud, berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam. Folgje 146.
4 Johan Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn yn 1984 yn Amsterdam, 58 of 59 jier âld.
5 Sara Groenewoud, berne op sneon 16 maaie 1925 yn Amsterdam.
6 Alida Groenewoud, berne op snein 13 febrewaris 1927 yn Amsterdam.
7 Frederik Groenewoud, berne op moandei 8 april 1929 yn Amsterdam.
8 Antonius Albertus Groenewoud, berne op woansdei 26 april 1933 yn Amsterdam.
146 Jan Groenewoud is berne op tongersdei 27 oktober 1921 yn Amsterdam, soan fan Johan Groenewoud en Sara Grim (sjoch 145). Jan is ferstoarn op moandei 17 augustus 2009 yn Groningen, 87 jier âld. Jan troude mei R. Bakker.
147 Alida Grim is berne op moandei 9 septimber 1895 yn Nieuwer-Amstel, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Alida is ferstoarn op moandei 15 jannewaris 1990 yn Amsterdam, 94 jier âld. Alida troude, 20 jier âld, op woansdei 28 juni 1916 yn Amsterdam mei Gerrit Johannes van Ark, 21 jier âld. Gerrit is berne op woansdei 8 maaie 1895 yn Utrecht, soan fan Abraham van Ark en Hendrica Lith. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 11 augustus 1970 yn Wormerveer, 75 jier âld.
Bern fan Alida en Gerrit:
1 Alida van Ark, berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam. Folgje 148.
2 Gerrit Johannes van Ark, berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam. Folgje 149.
148 Alida van Ark is berne op tongersdei 31 augustus 1916 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 147). Alida troude, 23 jier âld, op tongersdei 23 novimber 1939 yn Amsterdam mei Gerben Hendrik Sloof, 24 jier âld. Gerben is berne op tiisdei 12 jannewaris 1915 yn Nieuwkoop, soan fan Cornelis Sloof en Maria Susanna Bosma.
Bern fan Alida en Gerben:
1 Paul Sloof, berne yn 1947 yn Amsterdam.
2 Marjan Sloof, berne yn 1949 yn Amsterdam.
149 Gerrit Johannes van Ark is berne op tongersdei 16 maaie 1918 yn Amsterdam, soan fan Gerrit Johannes van Ark en Alida Grim (sjoch 147). Gerrit is ferstoarn op moandei 6 augustus 1990 yn Amsterdam, 72 jier âld. Gerrit troude, 24 jier âld, op woansdei 20 maaie 1942 yn Amsterdam mei Elisabeth Alewijnse.
Bern fan Gerrit en Elisabeth:
1 Jan van Ark.
2 Gerrit van Ark.
3 Elisabeth van Ark.
150 Andries Grim is berne op snein 7 augustus 1898 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Andries is ferstoarn op freed 1 juli 1983 yn Amsterdam, 84 jier âld. Andries troude, 22 jier âld, op woansdei 13 oktober 1920 yn Amsterdam mei Maria Frederika Appels, 18 jier âld. Maria is berne op moandei 21 juli 1902 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Nicolaas Antony Appels en Maria Frederika Overduijn. Maria is ferstoarn op sneon 9 desimber 1989 yn Amsterdam, 87 jier âld.
Bern fan Andries en Maria:
1 Jacobus Johannes Grim.
2 Rien Grim.
3 Johan Georg Friedrich Grim.
151 Elisabeth Grim is berne op tongersdei 26 oktober 1899 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Elisabeth is ferstoarn op woansdei 23 juni 1937 yn Amsterdam, 37 jier âld. Elisabeth troude, 19 jier âld, op woansdei 5 maart 1919 yn Amsterdam mei Willem Frederik Weerman, 25 jier âld. Willem is berne op tongersdei 18 maaie 1893 yn Amsterdam, soan fan Jacobus Fredrik Weerman en Catharina Jacoba van ’t Veen. Willem is ferstoarn op woansdei 18 juli 1956 yn Bloemendaal, 63 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Willem:
1 Willem Frederik Weerman, berne op tiisdei 6 jannewaris 1920 yn Amsterdam.
2 Hendrik Frederik Weerman, berne op tiisdei 19 april 1921 yn Amsterdam.
3 Catharina Johanna Weerman, berne op tongersdei 6 april 1922 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op woansdei 10 maaie 1922 yn Amsterdam, 1 moanne âld.
4 Elisabeth Weerman, berne op snein 5 april 1931 yn Amsterdam.
152 Hendrik Grim is berne op woansdei 22 april 1903 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Hendrik is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1986 yn Laren, 82 jier âld. Hendrik troude, 22 jier âld, op woansdei 3 maart 1926 yn Amsterdam mei Christina Juliana Sijbrands, 19 jier âld. Christina is berne op snein 7 oktober 1906 yn Amsterdam, dochter fan Joannes Sijbrands en Juliana Christina Cornelia Los. Christina is ferstoarn op tiisdei 27 oktober 1992 yn Amsterdam, 86 jier âld.
Bern fan Hendrik en Christina:
1 Hendrik Grim. Folgje 153.
2 Juliana Christina Cornelia Grim, berne op freed 16 juli 1926 yn Amsterdam. Folgje 154.
153 Hendrik Grim, soan fan Hendrik Grim (sjoch 152) en Christina Juliana Sijbrands. Hendrik troude op sneon 11 april 1953 mei J Ensel.
154 Juliana Christina Cornelia Grim is berne op freed 16 juli 1926 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Grim (sjoch 152) en Christina Juliana Sijbrands. Juliana is ferstoarn om en naby 1959 yn Amsterdam, om en naby 33 jier âld. Juliana troude, 22 jier âld, op woansdei 4 maaie 1949 mei Th van Maarschalkerwaard.
155 Antonius Albertus Grim is berne op sneon 19 augustus 1905 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Grim en Alida Brussel (sjoch 144). Antonius is ferstoarn op moandei 17 juli 1978 yn Amsterdam, 72 jier âld. Antonius troude, 26 jier âld, op woansdei 13 april 1932 yn Amsterdam mei Wilhelmina Maria Knetemann, 19 jier âld. Wilhelmina is berne op moandei 22 april 1912 yn Amsterdam, dochter fan Gerhard Friedrich Knetemann en Hendrika Margaretha Arts. Wilhelmina is ferstoarn op freed 6 oktober 2000 yn Amsterdam, 88 jier âld.
1876_catharina.jpg 1873_lodewijk.jpg
34 1876 Catharina
35 1873 Lodewijk
156 Catharina Brussel (ôfb. 34) is berne op tiisdei 21 maaie 1878 yn Wormerveer, dochter fan Gerrit Brussel en Petronella Catharina Exalto (sjoch 127). Catharina is ferstoarn op snein 24 augustus 1952 yn Amsterdam, 74 jier âld. Catharina troude, 19 jier âld, op woansdei 8 septimber 1897 yn Amsterdam mei Lodewijk Boerhoop (ôfb. 35), 24 jier âld. Lodewijk is berne op tongersdei 6 febrewaris 1873 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Margaretha Alida van Heijningen.
Bern fan Catharina en Lodewijk:
1 Margaretha Alida Boerhoop, berne op woansdei 12 desimber 1900 yn Amsterdam.
2 Catharina Boerhoop, berne op sneon 25 jannewaris 1902 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op moandei 4 jannewaris 1904 yn Amsterdam, 1 jier âld.
3 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 28 septimber 1904 yn Amsterdam. Lodewijk is ferstoarn op tiisdei 18 juli 1905 yn Amsterdam, 9 moannen âld.
4 Petronella Boerhoop, berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam. Folgje 157.
5 Lodewijk Boerhoop, berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam. Folgje 158.
6 Catharina Boerhoop, berne op woansdei 7 april 1915 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op freed 22 juni 1928 yn Amsterdam, 13 jier âld.
7 Reindert Boerhoop, berne op tiisdei 12 maart 1918 yn Amsterdam. Folgje 160.
8 Elisabeth Boerhoop, berne op woansdei 23 novimber 1921 yn Amsterdam.
157 Petronella Boerhoop is berne op moandei 11 novimber 1907 yn Amsterdam, dochter fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 156). Petronella troude, 24 jier âld, op woansdei 2 maart 1932 yn Amsterdam mei Pieter Teunis Kuijper, 25 jier âld. Pieter is berne op moandei 7 maaie 1906 yn Abcoude-Baambrugge, soan fan Joost Kuijper en Elisabet Hillegonda Westveen.
158 Lodewijk Boerhoop is berne op woansdei 23 juli 1913 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 156). Lodewijk is ferstoarn op woansdei 3 septimber 1986 yn Amsterdam, 73 jier âld. Lodewijk troude, 23 jier âld, op woansdei 9 desimber 1936 yn Amsterdam mei Jacoba Wilhelmina van Sutphen, 18 jier âld. Jacoba is berne op freed 22 maart 1918 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Martinus van Sutphen en Jacoba Wilhelmina van Essenhorst.
Bern fan Lodewijk en Jacoba:
1 Lodewijk Boerhoop. Folgje 159.
2 Johnny Boerhoop.
159 Lodewijk Boerhoop, soan fan Lodewijk Boerhoop (sjoch 158) en Jacoba Wilhelmina van Sutphen. Lodewijk troude op moandei 7 septimber 1959 yn Amsterdam mei J.W. Meesters.
160 Reindert Boerhoop is berne op tiisdei 12 maart 1918 yn Amsterdam, soan fan Lodewijk Boerhoop en Catharina Brussel (sjoch 156). Reindert troude mei Aafke Huizinga. Aafke is berne op sneon 20 jannewaris 1917 yn Groningen.
161 Hendrik Exalto is berne op freed 11 desimber 1840 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Hendrik is ferstoarn op woansdei 8 novimber 1911 yn Purmerend, 70 jier âld.
Berop:
pakhuisknecht
Hendrik:
(1) troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1864 yn Jisp mei Jannetje Frikke, 23 jier âld. Jannetje is berne op woansdei 17 febrewaris 1841 yn de Beemster, dochter fan Harm Frikke en Louisa Lampe. Jannetje is ferstoarn op moandei 26 augustus 1878 yn Purmerend, 37 jier âld.
(2) troude, 38 jier âld, op snein 2 novimber 1879 yn Wijdewormer mei Bregtje Haan, 41 jier âld. Bregtje is berne op freed 19 jannewaris 1838 yn Wijdewormer, dochter fan Jan Haan en Maartje Blaauw. Bregtje is ferstoarn op freed 23 novimber 1906 yn Purmerend, 68 jier âld.
Bern fan Hendrik en Jannetje:
1 Maartje Exalto, berne op tiisdei 24 jannewaris 1865 yn Purmerend. Maartje is ferstoarn op moandei 28 desimber 1868 yn Purmerend, 3 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer. Folgje 162.
3 Louise Exalto, berne op freed 13 jannewaris 1871 yn Wijdewormer. Louise is ferstoarn op tiisdei 11 april 1871 yn Wijdewormer, 2 moannen âld.
4 Louise Exalto, berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer. Folgje 165.
5 Arend Exalto, berne yn oktober 1874 yn Purmerend. Arend is ferstoarn op tiisdei 9 maart 1875 yn Purmerend, 5 moannen âld.
162 Maartje Exalto is berne op sneon 30 oktober 1869 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 161) en Jannetje Frikke. Maartje is ferstoarn op moandei 2 desimber 1940 yn Leeuwarden, 71 jier âld. Maartje troude, 21 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1891 yn Wormer mei Christiaan Zwart, 26 jier âld. Christiaan is berne op snein 3 juli 1864 yn Wormer, soan fan Gerrit Zwart en Hester Banning. Christiaan is ferstoarn op sneon 22 juni 1918 yn Leeuwarden, 53 jier âld.
Bern fan Maartje en Christiaan:
1 Hester Zwart, berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden. Folgje 163.
2 Hendrik Zwart, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden. Folgje 164.
163 Hester Zwart is berne op moandei 27 desimber 1897 yn Leeuwarden, dochter fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 162). Hester troude, 26 jier âld, op tiisdei 27 maaie 1924 yn Amersfoort mei Jan Wijbrand Joman, 29 jier âld. Jan is berne op freed 8 maart 1895 yn Avereest, soan fan Arien Joman en Mietje Groot.
164 Hendrik Zwart is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Leeuwarden, soan fan Christiaan Zwart en Maartje Exalto (sjoch 162). Hendrik is ferstoarn op moandei 27 juli 1964 yn Huizum, 61 jier âld. Hendrik troude, 22 jier âld, op sneon 6 desimber 1924 yn Leeuwarden mei Anna Leemburg, 22 jier âld. Anna is berne op moandei 9 desimber 1901 yn Leeuwarden, dochter fan Gabriel Leemburg en Aaltje Hoogstra. Anna is ferstoarn op tongersdei 19 maaie 1966 yn Leeuwarden, 64 jier âld.
Bern fan Hendrik en Anna:
1 Christiaan Zwart.
165 Louise Exalto is berne op freed 6 desimber 1872 yn Wijde Wormer, dochter fan Hendrik Exalto (sjoch 161) en Jannetje Frikke. Louise is ferstoarn op moandei 18 oktober 1926 yn Den Ilp, 53 jier âld. Louise troude, 25 jier âld, op tongersdei 30 juni 1898 yn Purmerend mei Jan Kalf, 28 jier âld. Jan is berne op freed 1 april 1870 yn Ilpendam, soan fan Cornelis Kalf en Eefje Jonker. Jan is ferstoarn op tongersdei 12 novimber 1942 yn Ilpendam, 72 jier âld.
166 Trijntje Exalto is berne op snein 5 oktober 1845 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Trijntje is ferstoarn yn febrewaris 1938 yn Purmerend, 92 jier âld.
Adressen:
27-03-1848     Volgerweg
fan 25-05-1868 oant 25-05-1871     de Beemster
fanôf 25-05-1871     Jisp
fan 25-11-1872 oant 30-10-1879     Wijdewormer
fan 30-10-1879 oant 26-09-1885     Purmerend
fanôf 26-09-1885     Kwadijk
Berop:
1868     dienstbode
Trijntje troude, 22 jier âld, op snein 24 maaie 1868 yn Jisp mei Dirk Olij, 20 jier âld. Dirk is berne op moandei 27 maart 1848 yn de Beemster, soan fan Cornelis Olij en Dirkje Visser. Dirk is ferstoarn op tongersdei 9 maaie 1901 yn Kwadijk, 53 jier âld.
Berop:
arbeider
Bern fan Trijntje en Dirk:
1 Maartje Olij, berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn de Beemster. Folgje 167.
2 Cornelis Olij, berne op sneon 25 febrewaris 1871 yn de Beemster. Cornelis is ferstoarn op sneon 11 maart 1871 yn de Beemster, 14 dagen âld.
3 Cornelis Olij, berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer. Folgje 176.
4 Derkje Olij, berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer. Folgje 177.
5 Arend Olij, berne op tongersdei 7 septimber 1876 yn Wijdewormer. Arend is ferstoarn op tiisdei 26 desimber 1876 yn Wijdewormer, 3 moannen âld.
6 Arend Olij, berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer. Folgje 178.
7 Jacob Olij, berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk. Folgje 179.
8 Henderik Olij, berne op tiisdei 8 febrewaris 1887 yn Kwadijk. Henderik is ferstoarn op tongersdei 8 maart 1888 yn Kwadijk, 1 jier âld.
9 Hendrik Olij, berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk. Folgje 180.
167 Maartje Olij is berne op tiisdei 4 maaie 1869 yn de Beemster, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166). Maartje is ferstoarn op freed 6 april 1956 yn Zaandam, 86 jier âld.
Adres:
fanôf 07-03-1900     Zaandam
Maartje troude, 21 jier âld, op sneon 12 juli 1890 yn Purmerend mei Hendrik Mars, 28 jier âld. Hendrik is berne op tongersdei 16 jannewaris 1862 yn Purmerend, soan fan Dirk Mars en Naatje Smit. Hendrik is ferstoarn op tiisdei 16 septimber 1924 yn Zaandam, 62 jier âld.
Beroppen:
houtzaagmolenaar
schuitenvoerder
Bern fan Maartje en Hendrik:
1 Naatje Mars, berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend. Folgje 168.
2 Dirk Mars, berne op snein 20 desimber 1891 yn Purmerend. Dirk is ferstoarn op tongersdei 6 febrewaris 1919 yn Zaandam, 27 jier âld. Dirk bluwde net troud.
3 Jan Mars, berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend. Folgje 169.
4 Trijntje Mars, berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend. Folgje 170.
5 Cornelis Mars, berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend. Folgje 171.
6 Kaatje Mars, berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam. Folgje 175.
7 Maartje Mars, berne op freed 1 augustus 1902 yn Zaandam.
8 Arend Mars, berne op sneon 5 maaie 1906 yn Zaandam.
9 Hendrik Mars, berne op woansdei 27 maaie 1908 yn Zaandam.
168 Naatje Mars is berne op snein 19 oktober 1890 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 167). Naatje troude mei Joachim Bobeldijk.
169 Jan Mars is berne op woansdei 22 novimber 1893 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 167).
Berop:
wijnkopersknecht
Jan troude, 26 jier âld, op tongersdei 15 april 1920 yn Zaandam mei Jantje Stal, 22 jier âld. Jantje is berne op sneon 26 febrewaris 1898 yn Zaandam, dochter fan Willem Stal en Abeltje Veldkamp.
170 Trijntje Mars is berne op moandei 30 desimber 1895 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 167). Trijntje troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 april 1921 yn Zaandam mei Jan Scholtsz, 28 jier âld. Jan is berne op sneon 5 novimber 1892 yn Haarlem, soan fan Jochem Scholtsz en Grietje Bakker.
1902_maria.jpg
36 1902 Maria
171 Cornelis Mars is berne op tongersdei 12 maaie 1898 yn Purmerend, soan fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 167). Cornelis is ferstoarn op sneon 19 augustus 1967 yn Zaandam, 69 jier âld. Cornelis troude, 27 of 28 jier âld, yn 1926 yn Zaandam mei Maria Wilhelmina Wijand (ôfb. 36), 23 of 24 jier âld. Maria is berne op tiisdei 27 maaie 1902 yn Amsterdam. Maria is ferstoarn op moandei 13 maaie 1996 yn Zaandam, 93 jier âld.
Bern fan Cornelis en Maria:
1 Hendrik Mars, berne op snein 11 juli 1926. Folgje 172.
2 Willem Mars, berne op sneon 5 novimber 1927. Willem is ferstoarn op tiisdei 8 maart 2005 yn Zaandam, 77 jier âld.
3 Dirk Mars, berne op tiisdei 26 novimber 1929 yn Zaandam. Folgje 173.
1932_cornelis.jpg
37 1932 Cornelis
4 Cornelis Mars (ôfb. 37), berne op tongersdei 10 maart 1932 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op moandei 3 maart 2003 yn Zaandam, 70 jier âld.
5 Maartje Mars, berne op freed 24 juni 1938 yn Zaandam. Folgje 174.
172 Hendrik Mars is berne op snein 11 juli 1926, soan fan Cornelis Mars (sjoch 171) en Maria Wilhelmina Wijand. Hendrik is ferstoarn op moandei 27 augustus 1990 yn Zaandam, 64 jier âld. Hendrik troude mei Anna Theodora Lelieveld.
Bern fan Hendrik en Anna:
1 Kees Mars.
2 Maria Wilhelmina Mars.
1929_dirk.jpg
38 1929 Dirk
173 Dirk Mars (ôfb. 38) is berne op tiisdei 26 novimber 1929 yn Zaandam, soan fan Cornelis Mars (sjoch 171) en Maria Wilhelmina Wijand. Dirk is ferstoarn op tongersdei 17 maaie 2007 yn Zaandam, 77 jier âld. Dirk troude mei Gezina Hendrika Vloon.
1938_maartje.jpg
39 1938 Maartje
174 Maartje Mars (ôfb. 39) is berne op freed 24 juni 1938 yn Zaandam, dochter fan Cornelis Mars (sjoch 171) en Maria Wilhelmina Wijand. Maartje is ferstoarn op freed 7 augustus 2009 yn Zaandam, 71 jier âld. Maartje troude mei Martinus Jongens.
175 Kaatje Mars is berne op woansdei 2 maaie 1900 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Mars en Maartje Olij (sjoch 167). Kaatje troude mei Jacob Kranenburg.
176 Cornelis Olij is berne op sneon 5 april 1873 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166). Cornelis is ferstoarn op tiisdei 17 oktober 1939 yn de Beemster, 66 jier âld. Cornelis troude, 25 jier âld, op snein 19 febrewaris 1899 yn Beemster mei Fijtje Visser, 22 jier âld. Fijtje is berne op snein 21 jannewaris 1877 yn Purmerend, dochter fan Jan Viser en Maartje Brouwer. Fijtje is ferstoarn op woansdei 31 juli 1940 yn de Beemster, 63 jier âld.
177 Derkje Olij is berne op moandei 15 febrewaris 1875 yn Wijdewormer, dochter fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166). Derkje is ferstoarn op sneon 20 maart 1948 yn Zaandam, 73 jier âld. Derkje troude, 26 jier âld, op sneon 30 novimber 1901 yn Ruinen mei Willem Gelderman, 28 jier âld. Willem is berne op sneon 11 oktober 1873 yn Ruinen, soan fan Hendrik Gelderman en Marchien Santingh.
178 Arend Olij is berne op tongersdei 20 febrewaris 1879 yn Wijdewormer, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166). Arend is ferstoarn op snein 6 septimber 1959 yn Purmerend, 80 jier âld. Arend troude, 29 jier âld, op tongersdei 27 augustus 1908 yn Kwadijk mei Gerritje Marees, 27 jier âld. Gerritje is berne op sneon 5 maart 1881 yn Middelie, dochter fan Jeroen Marees en Adriaantje Buurs. Gerritje is ferstoarn op snein 21 desimber 1941, 60 jier âld.
179 Jacob Olij is berne op tiisdei 26 juni 1883 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166).
Berop:
agent van politie
Jacob:
(1) troude, 25 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1908 yn Purmerend mei Jeltje Groenveld, 24 jier âld. Jeltje is berne op tiisdei 19 febrewaris 1884 yn Bovenkarspel, dochter fan Gerben Groenveld en Sijmontje Nijdam. Jeltje is ferstoarn op woansdei 31 maart 1909 yn Purmerend, 25 jier âld.
(2) troude, 27 jier âld, op woansdei 30 novimber 1910 yn Amsterdam mei Johanna Jacoba Bruijn, 23 jier âld. Johanna is berne op sneon 17 septimber 1887 yn Amsterdam, dochter fan Jahannes Jacobus Bruijn en Elisabeth Riechelman.
180 Hendrik Olij is berne op moandei 25 maart 1889 yn Kwadijk, soan fan Dirk Olij en Trijntje Exalto (sjoch 166). Hendrik troude, 21 jier âld, op sneon 18 febrewaris 1911 yn Purmerend mei Antje Kobes, 19 jier âld. Antje is berne op moandei 23 febrewaris 1891 yn Purmerend, dochter fan Teunis Kobes en Nantje Klut.
181 Aaltje Exalto is berne op moandei 28 febrewaris 1848 yn Jisp, dochter fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Aaltje is ferstoarn op woansdei 20 april 1932 yn Jisp, 84 jier âld. Aaltje troude, 22 jier âld, op snein 8 maaie 1870 yn Jisp mei Jacob Bakker, 27 jier âld. Jacob is berne op freed 12 augustus 1842 yn Wormer, soan fan Jan Bakker en Hiltje van der Laar. Jacob is ferstoarn op freed 19 maart 1926 yn Wormer, 83 jier âld.
Berop:
schilder
Bern fan Aaltje en Jacob:
1 Jan Jacob Bakker, berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer. Folgje 182.
2 Maartje Bakker, berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer. Folgje 183.
3 Hiltje Bakker, berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer. Folgje 184.
4 Willemtje Bakker, berne op snein 24 desimber 1876 yn Wormer.
5 Geertje Bakker, berne op moandei 9 augustus 1880 yn Wormer.
6 Grietje Bakker, berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer. Folgje 185.
7 Adrianus Bakker, berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer. Folgje 186.
8 Jacob Bakker, berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer. Folgje 187.
182 Jan Jacob Bakker is berne op sneon 26 novimber 1870 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Jan is ferstoarn op woansdei 11 jannewaris 1950 yn Wormer, 79 jier âld. Jan troude, 31 jier âld, op tongersdei 31 juli 1902 yn Wormer mei Neeltje Kok, 20 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 jannewaris 1882 yn Wormer, dochter fan Cornelis Kok en Guurtje Bark. Neeltje is ferstoarn op snein 27 juli 1952 yn Wormer, 70 jier âld.
Bern fan Jan en Neeltje:
1 Jacob Jan Bakker, berne op woansdei 28 oktober 1903 yn Wormer.
2 Cornelis Bakker, berne op snein 10 juni 1906 yn Wormer.
3 Aaltje Bakker, berne op freed 21 oktober 1910 yn Wormer.
183 Maartje Bakker is berne op tongersdei 28 novimber 1872 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Maartje is ferstoarn op freed 2 april 1897 yn Amsterdam, 24 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op tongersdei 31 oktober 1895 yn Wormer mei Jan Rem, 23 jier âld. Jan is berne op tongersdei 29 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Rem en Ebeltje Schoenmaker. Jan is ferstoarn op tongersdei 27 febrewaris 1947 yn Krommenie, 74 jier âld.
Bern fan Maartje en Jan:
1 Jacob Rem.
2 Pieter Rem, berne op freed 6 maart 1896 yn Nieuwer-Amstel.
184 Hiltje Bakker is berne op moandei 18 jannewaris 1875 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Hiltje is ferstoarn op snein 15 febrewaris 1959 yn Hilversum, 84 jier âld. Hiltje troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 oktober 1896 yn Wormer mei Willem Groot, 24 jier âld. Willem is berne op sneon 3 augustus 1872 yn Wormer, soan fan Pieter Groot en Antje Siekerman. Willem is ferstoarn op snein 8 jannewaris 1956 yn Hilversum, 83 jier âld.
Bern fan Hiltje en Willem:
1 Maartje Groot, berne op freed 20 jannewaris 1899 yn Velsen.
2 Jacob Groot, berne op snein 17 febrewaris 1901 yn Velsen.
185 Grietje Bakker is berne op moandei 26 febrewaris 1883 yn Wormer, dochter fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Grietje troude mei Jan Klerk.
186 Adrianus Bakker is berne op sneon 23 april 1887 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Adrianus is ferstoarn op moandei 6 jannewaris 1958 yn Wormer, 70 jier âld. Adrianus troude, 26 jier âld, op tongersdei 3 juli 1913 yn Wormer mei Maartje Langewis.
Bern fan Adrianus en Maartje:
1 Jacob Bakker.
2 Catharina Bakker.
187 Jacob Bakker is berne op moandei 26 maaie 1890 yn Wormer, soan fan Jacob Bakker en Aaltje Exalto (sjoch 181). Jacob troude mei Jansje Koster.
188 Jacob Exalto is berne op sneon 21 juni 1851 yn Jisp, soan fan Arend Exalto en Maartje Kan (sjoch 97). Jacob is ferstoarn op woansdei 7 jannewaris 1920 yn Jisp, 68 jier âld.
Beroppen:
timmerman
Winkelier
Jacob troude, 28 jier âld, op snein 20 juni 1880 yn Jisp mei Maartje Bakker, 26 jier âld. Maartje is berne op tiisdei 20 juni 1854 yn Jisp, dochter fan Simon Bakker en Angenietje Ofman. Maartje is ferstoarn op woansdei 20 novimber 1940 yn Jisp, 86 jier âld.
Berop:
dienstbode
Bern fan Jacob en Maartje:
1 Maartje Exalto, berne op snein 1 maaie 1881 yn Jisp. Maartje is ferstoarn op moandei 28 maaie 1883 yn Jisp, 2 jier âld.
2 Maartje Exalto, berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp. Folgje 189.
3 Angenietje Exalto, berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp. Folgje 190.
4 Adriaan Exalto, berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp. Folgje 192.
5 Simon Exalto, berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp. Folgje 193.
189 Maartje Exalto is berne op sneon 19 juli 1884 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 188) en Maartje Bakker. Maartje is ferstoarn op moandei 31 juli 1967, 83 jier âld. Maartje troude, 22 jier âld, op snein 29 juli 1906 yn Jisp mei Teunis Leeuwerink, 25 jier âld. Teunis is berne op snein 17 juli 1881 yn Wormer, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Teunis is ferstoarn op moandei 8 febrewaris 1954 yn Jisp, 72 jier âld.
Berop:
papiersnijder
Bern fan Maartje en Teunis:
1 Jacob Leeuwerink, berne op freed 12 april 1907 yn Wormer.
2 Adriaan Jacob Leeuwerink, berne op woansdei 4 maaie 1910 yn Wormer.
3 Aryan Jacob Leeuwerink, berne yn desimber 1910 yn Wormer. Aryan is ferstoarn op snein 2 juni 1918 yn Wormer, 7 jier âld.
4 Arie Leeuwerink, berne op sneon 4 jannewaris 1913 yn Wormer.
5 Simon Leeuwerink, berne op freed 6 juli 1917 yn Wormer.
190 Angenietje Exalto is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, dochter fan Jacob Exalto (sjoch 188) en Maartje Bakker. Angenietje troude, 25 jier âld, op sneon 15 maart 1913 yn Jisp mei Arie Leeuwerink, 25 jier âld. Arie is berne op woansdei 5 oktober 1887 yn Jisp, soan fan Jacob Leeuwerink en Jacoba Johanna Volger. Arie is ferstoarn yn septimber 1938 yn Wormer, 50 jier âld.
Berop:
machinist
Bern fan Angenietje en Arie:
1 Jacoba Joahanna Leeuwerink, berne op sneon 1 augustus 1914 yn Wormer.
2 Jacob Leeuwerink, berne op tiisdei 9 septimber 1919 yn Wormer.
3 Maartje Leeuwerink, berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer. Folgje 191.
191 Maartje Leeuwerink is berne op tiisdei 8 febrewaris 1921 yn Wormer, dochter fan Arie Leeuwerink en Angenietje Exalto (sjoch 190). Maartje is ferstoarn op freed 2 novimber 2018 yn Wormer, 97 jier âld. Maartje troude mei Jan van Maanen.
192 Adriaan Exalto is berne op moandei 11 augustus 1890 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 188) en Maartje Bakker. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 2 septimber 1915 yn Jisp, 25 jier âld.
Berop:
papierbewerker
Adriaan troude, 22 jier âld, op sneon 29 maart 1913 yn Jisp mei Catharina Klapmuts, 21 jier âld. Catharina is berne op snein 15 novimber 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob Klapmuts en Niesje Veltrop.
Bern fan Adriaan en Catharina:
1 Jacob Exalto, berne op freed 20 juni 1913 yn Wormer. Jacob is ferstoarn op tongersdei 10 juli 1913 yn Wormer, 20 dagen âld.
193 Simon Exalto is berne op moandei 13 juni 1892 yn Jisp, soan fan Jacob Exalto (sjoch 188) en Maartje Bakker.
Berop:
Fabrieksarbeider
Simon troude, 26 jier âld, op sneon 3 augustus 1918 yn Purmerend mei Trijntje de Boer, 27 jier âld. Trijntje is berne op moandei 27 juli 1891 yn Purmerend, dochter fan Jacob de Boer en Antje Hattenberg.
Berop:
dienstbode
Bern fan Simon en Trijntje:
1 Maartje Exalto, berne op freed 6 augustus 1920 yn Wormer. Maartje is overleden.
2 Jacob Exalto, berne op tongersdei 5 april 1923 yn Wormer.
194 Jacob Kan is berne op snein 5 febrewaris 1775 yn Oostzaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 86) en Maritje Leest. Hy is doopt op tongersdei 9 febrewaris 1775 yn Oostzaandam. Jacob is ferstoarn op sneon 2 febrewaris 1839 yn Zaandam, 63 jier âld.
Adressen:
fan 1801 oant 1805     in de Noord 858, Oostzaandam (Jacob is eigenaar van dit huis.)
1806     in de Noord nr. 929, Oostzaandam
1813     in de Noord nr 875, Oostzaandam
fan 1820 oant 1839     Oostzijde Wijk 2 nr 392 (=kerkbuurt), Zaandam (Grietje Bergen woont op het zelfde adres. (beroep: dienstbode))
Beroppen:
fan 1811 oant 1812     timmerman
fan 1824 oant 1829     tapper
fan 1833 oant 1837     timmerman
Belijdenis:
24-06-1793     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
1824     Een "meid" woont in
1829     Er was een inwonend meisje: Immetje Lucies uit Alkmaar (geb. ca. 1812).
Jacob:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 5 maaie 1797 yn Westzaandam mei Aagje Kopjes, 23 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 12 april 1774 yn Westzaan, dochter fan Hendrik Klaasz. Kopjes en Maartje Jans Bakker. Sy is doopt op snein 8 maaie 1774 yn Westzaan. Aagje is ferstoarn op tiisdei 22 oktober 1805 yn Oostzaandam, 31 jier âld.
Adres:
oant 25-06-1797     Koog aan de Zaan
(2) troude, 31 jier âld, op freed 7 novimber 1806 yn Oostzaandam mei Aagje Groot, 25 jier âld. Aagje is berne op tiisdei 16 oktober 1781 yn Oostzaandam, dochter fan Cornelis Klaasz. Groot en Maartje Pieters Plekker. Sy is doopt op snein 27 febrewaris 1803 yn Westzaandam. Aagje is ferstoarn op tiisdei 10 april 1866 yn Zaandam, 84 jier âld.
Adres:
1866     Westzijde 299, Zaandam
Berop:
fan 1829 oant 1845     tapster
Godstsjinst:
Doopsgezind (Nieuwe Huis Gemeente Zaandam)
Diversen:
fanôf 18-?-1862     Aagje woont in bij haar dochter Maartje.
Bern fan Jacob en Aagje (1):
1 Maartje Kan, berne op moandei 3 desimber 1798 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 9 desimber 1798 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 3 septimber 1800 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
2 Maartje Kan, berne op tiisdei 3 novimber 1801 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 8 novimber 1801 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op moandei 24 oktober 1803 yn Oostzaandam, 1 jier âld.
3 Maartje Kan, berne op tiisdei 24 septimber 1805 yn Oostzaandam. Sy is doopt op snein 29 septimber 1805 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn op tongersdei 10 oktober 1805 yn Oostzaandam, 16 dagen âld.
Bern fan Jacob en Aagje (2):
4 Cornelis Kan, doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Folgje 195.
5 Jacob Kan, berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam. Folgje 197.
6 Jan Kan, berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk. Folgje 322.
7 Maartje Kan, berne op snein 25 jannewaris 1818 yn Zaandijk. Maartje is ferstoarn op tiisdei 5 desimber 1820 yn Zaandam, 2 jier âld.
8 Trijntje Kan, berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam. Folgje 372.
9 Klaas Kan, berne op snein 15 oktober 1820 yn Zaandijk. Klaas is ferstoarn op tiisdei 27 maart 1832 yn Zaandam, 11 jier âld.
10 Dirk Kan, berne op snein 28 septimber 1823 yn Zaandijk. Dirk is ferstoarn op woansdei 28 april 1824 yn Zaandam, 7 moannen âld.
11 Maartje Kan, berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam. Folgje 379.
195 Cornelis Kan, soan fan Jacob Kan (sjoch 194) en Aagje Groot. Hy is doopt op snein 13 desimber 1807 yn Oostzaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 28 novimber 1854 yn Zaandam, 46 jier âld.
Adressen:
fan 1824 oant 1839     De Noord 811, Zaandam (Er wonen in 1839 4 gezinnen op het adres Noord 811.)
1843     Oostzijde 1811, Zaandam
fan 1843 oant 1854     Oostzijde 790, Zaandam
1847     Westzijde 121, Zaandam
1853     Noord 791a, Zaandam
Beroppen:
fan 1825 oant 1835     milicien bij de 17e afd. infanterie (De 17e Afdeling Infanterie was samengesteld uit: 36e Bataljon Jagers, 36e, 37e en 38e Bataljon Infanterie Nationale Militie.)
1837     timmerman (-sknecht)
fan 1839 oant 1854     molenmaker
Belijdenis:
27-02-1825     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Cornelis troude, 25 jier âld, op woansdei 6 febrewaris 1833 yn Zaandam mei Eijtje Luijten, 24 jier âld. Eijtje is berne op tiisdei 11 oktober 1808 yn Oostzaandam, dochter fan Pieter Luijten en Elsje Nieuwkamp. Sy is doopt op snein 16 oktober 1808 yn Oostzaandam. Eijtje is ferstoarn op moandei 22 jannewaris 1866 yn Zaandam, 57 jier âld.
Beroppen:
1833     dienstbode
1865     winkelierster
Bern fan Cornelis en Eijtje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 24 maart 1835 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 19 jannewaris 1840 yn Zaandam, 4 jier âld.
2 Pieter Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op sneon 16 oktober 1852 yn Zaandam, 15 jier âld.
3 Jacob Kan, berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam. Folgje 196.
4 Elsje Kan, berne op sneon 14 maart 1840 yn Zaandam. Elsje is ferstoarn op tiisdei 8 augustus 1865 yn Zaandam, 25 jier âld. Elsje bluwde net troud.
Adres:
oant 1865     Oostzijde 691, Zaandam
Berop:
oant 1865     dienstbode
5 Klaas Kan, berne op tiisdei 15 juni 1841 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 16 maaie 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Jan Kan, berne op moandei 10 april 1843 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op snein 27 desimber 1891 yn Zaandam, 48 jier âld. Jan bluwde net troud.
Berop:
oant 1891     straatmaker
7 Cornelis Kan, berne op snein 1 septimber 1844 yn Zaandam. Cornelis is ferstoarn op tiisdei 12 novimber 1844 yn Zaandam, 2 moannen âld.
8 Klaas Kan, berne op snein 28 desimber 1845 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op sneon 20 febrewaris 1847 yn Zaandam, 1 jier âld.
9 Simon Kan, berne op tongersdei 11 febrewaris 1847 yn Zaandam. Simon is ferstoarn op sneon 27 febrewaris 1847 yn Zaandam, 16 dagen âld.
10 Klaas Kan, berne op freed 6 april 1849 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 24 april 1849 yn Zaandam, 18 dagen âld.
11 Aagje Kan, berne op sneon 7 septimber 1850 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op moandei 25 novimber 1850 yn Zaandam, 2 moannen âld.
12 Aagje Kan, berne op snein 30 novimber 1851 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op sneon 26 maart 1853 yn Zaandam, 1 jier âld.
196 Jacob Kan is berne op moandei 26 novimber 1838 yn Zaandam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 195) en Eijtje Luijten. Jacob is ferstoarn op woansdei 27 jannewaris 1892 yn Zaandam, 53 jier âld. Jacob bluwde sûnder bern.
Adres:
1892     Oostzijde D 293, Zaandam
Berop:
fan 1876 oant 1892     winkelier in kruidenierswaren, tapper en slijter
Jacob troude, 37 jier âld, op snein 22 oktober 1876 yn Zaandam mei Aaltje Kat, 35 jier âld. Aaltje is berne op snein 24 jannewaris 1841 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kat en Sijtje Huisman. Aaltje is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1897 yn Zaandam, 56 jier âld.
Berop:
1876     dienstbode
197 Jacob Kan is berne op freed 30 oktober 1812 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 194) en Aagje Groot. Jacob is ferstoarn op snein 11 novimber 1866 yn Zaandam, 54 jier âld.
Adres:
fan 1839 oant 1866     Dampad 299a, Zaandam (Er wonen in 1839 2 gezinnen op het adres Dampad 299.)
Berop:
fan 1836 oant 1866     kleermaker
Belijdenis:
26-02-1832     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Signalement:
1844     Signalement (genoteerd bij keuring voor mil.dienst): "Lengte 1 el, 6 palm, 0 duim en 8 streep; aangezigt: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: groot; mond: ordinair; kin: rond; haar: bruin". (Jacob werd vrijgeloot voor de militaire dienst)
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 8 maaie 1836 yn Zaandam mei Antje Briel, 26 jier âld. Antje is berne op woansdei 3 jannewaris 1810 yn Wormerveer, dochter fan Klaas Andriesz. Briel en Magteltje Jacobs Dekker. Sy is doopt op woansdei 14 febrewaris 1810 yn Wormerveer. Antje is ferstoarn op snein 20 novimber 1870 yn Zaandam, 60 jier âld.
Berop:
1836     dienstbode
Bern fan Jacob en Antje:
1 Klaas Kan, berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam. Folgje 198.
2 Willem Kan, berne op snein 18 novimber 1838 yn Zaandam. Willem is ferstoarn op tongersdei 5 novimber 1885 yn Zaandam, 46 jier âld. Willem bluwde net troud.
Adressen:
fan 17-11-1865 oant 20-04-1866     Bloemendaal
fan 20-04-1866 oant 27-06-1866     Dampad 299a, Zaandam
fanôf 27-06-1866     Amsterdam
fanôf 07-1872     Overtoom, Amsterdam
fan 29-11-1877 oant 1881     Leiden
fan 1881 oant 1885     Utrecht
1885     Wijk J 262, Zaandam
Beroppen:
opzichter
suppoost
1880     scheepmaker
Diversen:
Willem werd vrijgeloot voor militaire dienst.
3 Jacob Kan, berne op moandei 27 jannewaris 1840 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op snein 5 april 1840 yn Zaandam, 2 moannen âld.
4 Jacob Kan, berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam. Folgje 220.
5 Cornelis Kan, berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam. Folgje 237.
6 Aagje Kan, berne op freed 8 novimber 1844 yn Zaandam. Aagje is ferstoarn op snein 15 novimber 1846 yn Zaandam, 2 jier âld.
7 Magteltje Kan, berne op tiisdei 9 desimber 1845 yn Zaandam. Magteltje is ferstoarn op moandei 22 desimber 1845 yn Zaandam, 13 dagen âld.
8 Andries Kan, berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam. Folgje 238.
9 Jan Willem Kan, berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam. Folgje 300.
1837_klaas.jpg
40 1837 Klaas
198 Klaas Kan (ôfb. 40) is berne op tiisdei 4 juli 1837 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 197) en Antje Briel. Klaas is ferstoarn op freed 21 desimber 1883 yn Zaandam, 46 jier âld.
Adressen:
oant 29-04-1862     Zijpe
fan 29-04-1862 oant 05-12-1862     Wormerveer
fanôf 05-12-1862     Dampad 289b, Zaandam
1865     Westzijde 786, Zaandam
fan 1866 oant 1867     Zeemanspad 575, Zaandam
1869     Westzijde 583, Zaandam
fan 1871 oant 1873     Hoogendijk 141, Zaandam
1877     Hoogendijk 135, Zaandam
1883     Hoogendijk 57, Zaandam
Beroppen:
1862     logementsbediende
fan 1865 oant 1876     hofmeester
fan 1877 oant 1883     bierhandelaar
Diversen:
fan 02-05-1856 oant 15-05-1861     Klaas is in dienst. "Ligting 1856, lotingnummer 108". Hij diende in het 5e Regiment Infanterie
Klaas troude, 24 jier âld, op snein 1 juni 1862 yn Wormerveer mei Maria (Mietje) van Amersfoort, 26 jier âld. Mietje is berne op woansdei 14 oktober 1835 yn Wormerveer, dochter fan Hendrik van Amersfoort en Antje Stroo. Mietje is ferstoarn op tongersdei 20 maart 1913 yn Amsterdam, 77 jier âld.
Adressen:
Hoogendijk 84, Zaandam
oant 01-05-1884     Krimp 76d, Zaandam
1895     Hoogendijk K 52, Zaandam
fan 30-08-1900 oant 24-06-1901     Hoogendijk 121, Zaandam (ten huize van de weduwe Siemon Lodel)
fan 24-06-1901 oant 11-09-1907     Czaar Peterstraat, Zaandam (ten huize van Cornelis van de Bosch)
fanôf 11-09-1907     Amsterdam
Bern fan Klaas en Mietje:
1 Jacob Kan, berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam. Folgje 199.
2 Antje Kan, berne op woansdei 11 jannewaris 1865 yn Zaandam.
Notysje by de berte fan Antje: De geboorte van Antje werd aangegeven door de vroedvrouw Anna Hiemens wegens afwezigheid van de vader.
Antje is ferstoarn op freed 7 septimber 1866 yn Zaandam, 1 jier âld.
3 Antje Kan, berne op tongersdei 8 augustus 1867 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op snein 29 septimber 1867 yn Zaandam, 1 moanne âld.
4 Hendrik Willem Kan, berne op moandei 26 juli 1869 yn Zaandam. Hendrik is ferstoarn op freed 9 augustus 1872 yn Zaandam, 3 jier âld.
5 Pieter Kan, berne op tongersdei 10 augustus 1871 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 augustus 1871 yn Zaandam, 19 dagen âld.
6 Hendrik Willem Kan, berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam. Folgje 218.
7 Anna Maria Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1877 yn Zaandam. Anna is ferstoarn op freed 2 novimber 1877 yn Zaandam, 2 moannen âld.
1863_jacob.jpg 1862_anna.jpg
41 1863 Jacob
42 1862 Anna
199 Jacob Kan (ôfb. 41) is berne op tongersdei 16 april 1863 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 198) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Jacob is ferstoarn op snein 27 augustus 1893 yn Zaandijk, 30 jier âld.
Adressen:
1863     Lagendijk 2e wijk 146, Koog aan de Zaan
fan 22-10-1881 oant 12-05-1884     Wormerveer
fanôf 12-05-1884     Zaandam
fanôf 20-10-1886     Lagendijk Wijk C 66, Koog aan de Zaan
Berop:
fan 1883 oant 1887     kantoorbediende
Militaire dienst:
fanôf 07-05-1883     7e regiment infanterie
Signalement:
1 m 48 lang, smal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spiste kin, bruin har
Jacob troude, 23 jier âld, op snein 10 oktober 1886 yn Zaandam mei Anna Stroo (ôfb. 42), 24 jier âld. Anna is berne op snein 15 juni 1862 yn Wormerveer, dochter fan Pieter Stroo en Pietertje Stroo. Anna is ferstoarn op freed 24 jannewaris 1947 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Adressen:
fan 1901 oant 1920     Lagedijk B89, Zaandijk
fanôf 31-01-1934     Raadhuisstraat 19, Koog aan de Zaan
07-04-1935     Koog aan de Zaan
1939     Lagedijk 41, Koog aan de Zaan
nei1939     Doopsgezind Weeshuis
Berop:
fan 1901 oant 1920     winkelierster in tabak en sigaren
Bern fan Jacob en Anna:
1 Nicolaas Pieter (Ko) Kan, berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan. Folgje 200.
2 Pieter Nicolaas (Piet) Kan, berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan. Folgje 211.
3 Hendrik Dirk (Henk) Kan, berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk. Folgje 212.
1887_nicolaas.jpg 1886_maria.jpg
43 1887 Nicolaas
44 1886 Maria
200 Nicolaas Pieter (Ko) Kan (ôfb. 43) is berne op tiisdei 1 maart 1887 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 199) en Anna Stroo. Ko is ferstoarn op tongersdei 30 novimber 1939 yn Haarlem, 52 jier âld. Hy is kremearre op moandei 4 desimber 1939 yn Driehuis-Westerveld.
Adressen:
fan 1911 oant 1920     Watermolenpad 10 (tegenwoordig nr 57), Westzaan
fan 16-12-1918 oant 19-04-1924     Schalkburgergracht 81, Haarlem
fan 19-04-1924 oant 1934     Rozenhagenplein 9, Haarlem
fan 1934 oant 1937     Zaanenlaan 42, Haarlem
fan 10-06-1937 oant 1939     Badhuislaan 26, Krommenie
1939     Westerhoutstraat 29, Haarlem
Berop:
fan 1906 oant 1939     kantoorbediende
Signalement:
1906     1 m 73
Ko troude, 24 jier âld, op woansdei 27 septimber 1911 yn Krommenie mei Maria Hendrica (Marie) Schotte (ôfb. 44), 25 jier âld. Marie is berne op moandei 14 juni 1886 yn Krommenie, dochter fan Hendrik Schotte en Maria Cornelia Johanna van Eden. Marie is ferstoarn op woansdei 14 augustus 1963 yn Krommenie, 77 jier âld.
Adressen:
fan 1939 oant 18-01-1954     Westerhoutstraat 29, Haarlem
fan 18-01-1954 oant 14-08-1963     Eikelaan 81, Krommenie
Bern fan Ko en Marie:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan. Folgje 201.
1916_jacob.jpg 1920_nelly.jpg
45 1916 Jacob
46 1920 Nelly
201 Jacob (Jaap) Kan (ôfb. 45) is berne op sneon 15 juli 1916 yn Westzaan, soan fan Nicolaas Pieter (Ko) Kan (sjoch 200) en Maria Hendrica (Marie) Schotte. Jaap is ferstoarn op tiisdei 23 novimber 1999 yn Zaandam, 83 jier âld. Hy is kremearre op freed 26 novimber 1999 yn Zaandam.
Adressen:
fan 1939 oant 03-07-1945     Westerhoutstraat 29
fan 16-06-1945 oant 22-12-1949     Vaartdijk 5, Wormerveer
fan 22-12-1949 oant 18-01-1954     Blauwe Arendstraat 3a, Krommenie
fan 18-01-1954 oant 08-07-1966     Eikelaan 81, Krommenie
fan 08-07-1966 oant 01-11-1990     Bilderdijkstraat 109, Nijverdal
fan 01-02-1991 oant 23-11-1999     Grote Beer 15, 1562 KV Krommenie (Voorafgaande aan de verhuizing naar de Grote Beer verbleven Jaap en Nel 6 weken in het huis van Marian en 6 weken in het huis van kennissen. Het huis in Nijverdal was verkocht. Het huis in Krommenie was nog niet beschikbaar)
Beroppen:
fan 1939 oant 1966     kantoorbediende bij weverij van Leyden in Krommenie.
fanôf 1966     kantoorbediende bij Nijverdal ten Cate in Almelo
Oplieding:
4 klassen HBS-A
Militaire dienst:
09-05-1935     Voorgoed ongeschikt voor de dienst vanwege vergroeide rechterwijsvinger (Jaap kreeg ooit een putdeksle op zijn vinger)
Signalement:
1 m 83 lang;
Jaap troude, 28 jier âld, op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk mei Nelly (Nel) Kleyn (ôfb. 46), 25 jier âld. It tsjerklik houlik foun pleats op tiisdei 3 juli 1945 yn Beverwijk. Nel is berne op tiisdei 18 maaie 1920 yn Assendelft, dochter fan Gerrit Kleyn en Duifje Boekel. Nel is ferstoarn op sneon 31 maart 2018 yn Assendelft, 97 jier âld.
Adres:
oant 03-07-1945     Breestraat 28, Beverwijk
Godstsjinst:
doopsgezind
Bern fan Jaap en Nel:
1 Nico Kan, berne op sneon 31 maaie 1947 yn Krommenie. Folgje 202.
2 Marian Kan, berne op tiisdei 15 novimber 1949 yn Krommenie. Folgje 206.
3 Gerrit Kan, berne op snein 7 juni 1953 yn Krommenie. Folgje 209.
1947_hermina.jpg
47 1947 Hermina
202 Nico Kan is berne op sneon 31 maaie 1947 om 06:45 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 201) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adressen:
fan 24-10-1969 oant 03-08-1971     Kerkwegje 2, Zuilichem (Verhuizing i.v.m. huwelijk)
fan 03-08-1971 oant 30-09-1975     Meidoornlaan 11, Vuren (Verhuizing i.v.m. eerste baan als onderwijzer)
fan 30-09-1975 oant 08-11-1982     Stationsweg 15, Holwerd (Verhuizing i.v.m. verandering werkkring)
fan 01-01-1982 oant 25-08-1986     Alkmaargracht 45, Almere (Verhuizing i.v.m. verandering van werkkring)
fanôf 25-08-1986     Herengracht 104, 1398 AE Muiden (Verhuizing i.v.m. aankoop eigen woning)
Beroppen:
fan 06-05-1971 oant 30-09-1975     onderwijzer lagere school
fan 30-09-1975 oant 01-08-1985     hoofd lagere school
fan 01-08-1985 oant 01-07-2009     directeur basisschool
fanôf 01-07-2009     pensioen
Nico:
(1) troude, 22 jier âld, op freed 24 oktober 1969 yn Nijverdal mei Hermina Henderika (Miep) van der Oest (ôfb. 47), 22 jier âld, neidat sy op sneon 24 maaie 1969 yn Hellendoorn yn ûndertrou binne gien. Miep is berne op snein 19 jannewaris 1947 om 14:10 yn Almelo, dochter fan Koert Halbersma en Pleuntje van der Oest. Miep is ferstoarn op snein 1 septimber 2013 yn Muiden, 66 jier âld.
Adressen:
fan 19-01-1947 oant 18-12-1947     Grootestraat 119, Almelo
fan 18-12-1947 oant 08-03-1958     Bornsestraat 28, Almelo
fan 08-03-1958 oant 12-06-1968     Grotestraat 184, Almelo
fan 12-06-1968 oant 24-10-1969     E.P.van Ooyenstraat16, Aalst (Gld.)
(2) gie byinoarlibjen, 68 jier âld, op tiisdei 5 april 2016 yn Muiden mei Anneke Miranda Carmencita (Carmen) Kainama, 63 jier âld. Carmen is berne op tiisdei 30 septimber 1952 yn Den Haag, dochter fan Hanoch Jacobus Kainama en Jantje Ronner.
Bern fan Nico en Miep:
1 Jakob Koert (Jakko) Kan, berne op moandei 29 jannewaris 1973 yn Vuren. Folgje 203.
2 Mark Kan, berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren. Folgje 204.
3 Jasper Kan, berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd. Folgje 205.
203 Jakob Koert (Jakko) Kan is berne op moandei 29 jannewaris 1973 om 21:30 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 202) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Adressen:
fan 1991 oant 01-10-1995     Amsterdamsestraat 13a, Muiden
fan 01-10-1995 oant 01-01-2000     Westgracht 70, Den Helder
fan 01-01-2000 oant 01-08-2004     Spuistraat 20a, Den Helder
fan 01-08-2004 oant 01-08-2008     Oudewater Kaya B51, Willemstad, Curaçao
fanôf 01-08-2008     Alkmaar
Berop:
fan ±1992     matroos-korporaal-verbindingen
Jakko gie in registrearre partnerskip oan, 35 jier âld, op tiisdei 12 augustus 2008 yn Muiden mei Patricia Petronella (Patricia) Hendriks, 27 jier âld. Patricia is berne op moandei 6 april 1981 yn Amsterdam, dochter fan Johan Hendriks en Ellen Pieters.
Bern fan Jakko en Patricia:
1 Minoe Estella Star (Minoe) Kan, berne op moandei 16 oktober 2006 yn Willemstad (Curaçao).
2 Mia Montana Yasoma (Mia) Kan, berne op freed 18 april 2008 yn Willemstad (Curaçao).
Notysje by de berte fan Mia: Montana is de naam van de wijk op Curaçao waar Mia werd geboren; Yasoma betekent "zo zacht als maanlicht" in het Sri-Lankees (Ze werd bij volle maan geboren).
204 Mark Kan is berne op freed 11 jannewaris 1974 yn Vuren, soan fan Nico Kan (sjoch 202) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Adressen:
fan 01-01-1997 oant 01-08-2004     Nieuwelaan 93, Amsterdam
fan 01-08-2004 oant 01-02-2005     Brouwersgracht 260-2, 1013HE Amsterdam
fanôf 01-02-2005     Havenstraat 198, 1401 EM Bussum
Beroppen:
fan ±1995 oant 1999     verkoopmedewerker CD-zaken (Fame en Concerto)
fan ±1999     videocoördinator bij RTL nieuws
Mark gie byinoarlibjen, 35 jier âld, op snein 1 febrewaris 2009 yn Bussum mei Irene Poort, 26 jier âld. Irene is berne op sneon 9 oktober 1982 yn Stadskanaal, dochter fan Hans Poort en Adrie van Splunder. Irene is ferstoarn op woansdei 15 augustus 2018 yn Utrecht, 35 jier âld.
205 Jasper Kan is berne op tongersdei 3 juni 1976 yn Holwerd, soan fan Nico Kan (sjoch 202) en Hermina Henderika (Miep) van der Oest.
Notysje by Jasper: Jasper vertrok in oktober 1998 naar Australië. Hij had een reis- en werkvisum voor een jaar. In dat jaar vond hij, als kok, werk in een Italiaans restaurant. De baas van dit restaurant werd zijn sponsor en zo kon hij langer blijven.In 2006 kreeg hij zijn "permanent residence" en werd dus, min of meer, Australiër.
Berop:
fanôf 1996     kok
Jasper troude, 34 jier âld, op snein 10 oktober 2010 yn North Tamborine (Australië) mei Prue Emily Moran, 25 jier âld. Prue is berne op moandei 31 desimber 1984 yn Southport (Australië), dochter fan Kevin Moran en Joanne Clemens.
206 Marian Kan is berne op tiisdei 15 novimber 1949 om 07:00 yn Krommenie, dochter fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 201) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adressen:
oant 1974     Pieter Mondriaanstraat, Hengelo (Ov)
fan 04-07-1974 oant 1987     Marslaan 167, Krommenie
fan 1987 oant 1998     Mirandastraat 3, Krommenie
fanôf 1998     Taandijk 20, Krommeniedijk
Berop:
peuterspeelzaalleidster
Marian troude, 24 jier âld, op tongersdei 4 juli 1974 yn Nijverdal mei Jan Bastiaan (Jan) Kleijn, 22 jier âld. Jan is berne op snein 16 septimber 1951 yn Krommenie.
Berop:
producttechnoloog
Bern fan Marian en Jan:
1 Marije Kleijn, berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam. Folgje 207.
2 Willemijn Kleijn, berne op moandei 11 septimber 1978 yn Wormerveer. Folgje 208.
3 Annemarieke Kleijn, berne op sneon 9 febrewaris 1980 yn Wormerveer.
207 Marije Kleijn is berne op sneon 31 juli 1976 yn Zaandam, dochter fan Jan Bastiaan (Jan) Kleijn en Marian Kan (sjoch 206). Marije troude, 30 jier âld, op sneon 16 desimber 2006 yn Pretoria mei Konrad Anton Smuts, 28 jier âld. Konrad is berne op freed 29 septimber 1978 yn Pretoria, soan fan Christiaan Anthonie Smuts en Marie Debora Conradie.
Bern fan Marije en Konrad:
1 Benjamin Christiaan Smuts, berne op tiisdei 4 septimber 2012 yn Zaanstad.
208 Willemijn Kleijn is berne op moandei 11 septimber 1978 yn Wormerveer, dochter fan Jan Bastiaan (Jan) Kleijn en Marian Kan (sjoch 206). Willemijn troude, 30 jier âld, op sneon 25 oktober 2008 yn Utrecht mei Thomas Pieter (Tom) Kalkman, 32 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen. Tom is berne op woansdei 3 maart 1976 yn Utrecht, soan fan Peter Kalkman en Anneke Hess.
Bern fan Willemijn en Tom:
1 Jonas Peter Kalkman, berne op tiisdei 23 novimber 2010 yn Lidingo (Zwe).
209 Gerrit Kan is berne op snein 7 juni 1953 om 09:00 yn Krommenie, soan fan Jacob (Jaap) Kan (sjoch 201) en Nelly (Nel) Kleyn.
Adres:
fanôf 09-08-1977     Bachlaan 149, 7442 JE Nijverdal
Gerrit:
(1) troude, 24 jier âld, op tiisdei 9 augustus 1977 yn Nijverdal mei Hermanna Henriëtte Johanna (Henriëtte) Hemmink, 20 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tongersdei 20 febrewaris 2003. Henriëtte is berne op sneon 2 maart 1957 yn Almelo.
(2) troude, 62 jier âld, op freed 8 april 2016 yn Sneek mei Ankie Rusticus, 61 jier âld. Ankie is berne op sneon 6 novimber 1954 yn Buitenpost, dochter fan Harm Jan Rusticus en Nantje de Jong.
Bern fan Gerrit en Henriëtte:
1 Charlotte Leander (Charlotte) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1980 yn Nijverdal.
2 Wieteke Carlijn (Wieteke) Kan, berne op snein 23 augustus 1981 yn Koudum. Folgje 210.
3 Jennifer Susanne (Jennifer) Kan, berne op snein 20 jannewaris 1985 yn Sneek.
4 Anne-Fleur Frederique (Anne-Fleur) Kan, berne op moandei 18 maart 1991 yn Sneek.
210 Wieteke Carlijn (Wieteke) Kan is berne op snein 23 augustus 1981 yn Koudum, dochter fan Gerrit Kan (sjoch 209) en Hermanna Henriëtte Johanna (Henriëtte) Hemmink. Wieteke gie byinoarlibjen mei Walter Haasnoot.
Bern fan Wieteke en Walter:
1 Floyd Haasnoot, berne op freed 3 augustus 2012 yn Leiderdorp.
2 Lou Haasnoot, berne op freed 19 febrewaris 2016 yn Leiderdorp.
3 Fien Haasnoot, berne op freed 19 febrewaris 2016 yn Leiderdorp.
1888_pieter.jpg 1888_johanna.jpg 1890_anna.jpg
48 1888 Pieter
49 1888 Johanna
50 1890 Anna
211 Pieter Nicolaas (Piet) Kan (ôfb. 48) is berne op snein 26 febrewaris 1888 yn Koog aan de Zaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 199) en Anna Stroo. Piet is ferstoarn op tongersdei 26 jannewaris 1933 yn Lübeck (Dld.), 44 jier âld.
Adressen:
fan 1912 oant 1914     Heiligeweg (Blikhuizen)
fan 16-06-1914 oant 1933     Lübeck (Dld.), Duitsland
1922     Kaiser Friedrich Straße 21, Lübeck (Dld.)
1932     Rathenaustraße 21, Lübeck (Dld.) (De opgegeven adressen komen uit de archieven van de stad Lübeck. Vogens de opgave handelt het hier steeds om dezelfde straat, die "im Zuge politischer Veränderungen" steeds een andere naam kreeg. Vandaag heet de straat weer Rathenaustraße.)
Beroppen:
1912     metaalbewerker/ijzerdraaier
1932     kassierer
Piet:
(1) troude, 24 jier âld, op tongersdei 26 septimber 1912 yn Zaandijk mei Johanna Carolina Antoniesen (ôfb. 49), 24 jier âld. De skieding waard registrearre op moandei 26 oktober 1914 yn Zaandijk. Johanna is berne op tiisdei 14 augustus 1888 yn Haarlem, dochter fan Hermanus Poulus Marinus Antoniesen en Johanna Carolina Baas.
Adres:
fanôf 16-06-1914     Nieuw-Zeeland
(2) troude, 29 jier âld, op sneon 21 juli 1917 yn Lübeck (Dld.) mei Elisabeth Rosalie Käthchen Neubert.
(3) troude, heechstens 45 jier âld, foar 1933 yn Lübeck (Dld.) mei Anna Maria Emilia (Anna) Stoffer (ôfb. 50), heechstens 43 jier âld. Anna is berne op sneon 25 oktober 1890 yn Lübeck (Dld.). Anna is ferstoarn op snein 7 maart 1976 yn Lübeck (Dld.), 85 jier âld.
Adressen:
1934     Bürgermeister Neumann Straße 21, Lübeck (Dld.)
1976     Pommersche Strasse 22, Lübeck (Dld.)
Berop:
secretaresse op een school in Duitsland
Bern fan Piet en Elisabeth:
1918_jacob.jpg
51 1918 Jacob
1 Jacob Wilhelm (Jaap) Kan (ôfb. 51), berne op snein 20 jannewaris 1918 yn Lübeck (Dld.). Jaap is ferstoarn, om en naby 24 jier âld. Hy is as fermist opjûn om en naby 1942 yn Oost-Europa.
Diversen:
Jacob is als vermist opgegeven tijdens de Duitse aanval op Rusland waaraan hij als (Duits) soldaat deelnam. Bijnaam : Duitse Jaap.
Jakob werd op 19 oktober 1939 "durch Verfügung des Regieringspräsidenten in Schleswig Nr A 53/2, Nr. 3995-7 ins Deutsche Reich eingebürgert. Die Eltern sind holl. Staatsangehörige" (Mededeling Standesamt Lübeck).
1889_hendrik.jpg 1893_adriana.jpg
52 1889 Hendrik
53 1893 Adriana
212 Hendrik Dirk (Henk) Kan (ôfb. 52) is berne op woansdei 19 juni 1889 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 199) en Anna Stroo. Henk is ferstoarn op woansdei 11 desimber 1957 yn Amsterdam, 68 jier âld. Hy is kremearre op sneon 14 desimber 1957 yn Driehuis-Westerveld.
Adressen:
fan 1916 oant 1919     Westzijde 236, Zaandam
fan 31-01-1919 oant 1937     Raadhuisstraat 19, Koog aan de Zaan
oant 1920     C 33, Zaandijk
fan 28-03-1941 oant 31-01-1942     Zandvoort (Waarschijnlijk vertrokken i.v.m. bouw Duitse forten in Zandvoort)
fanôf 01-02-1943     Velp
fan 14-02-1948 oant 17-01-1949     Teunisbloemlaan 2, Zandvoort
fan 17-01-1949 oant 1957     Watteaustraat 32, Amsterdam
Beroppen:
1912     kantoorbediende
1916     handelsreiziger
1919     koopman
Diversen:
Bezat veevoederfabriek in Zaandijk bij het Wijd dicht bij Wormerveer (Lagedijk 282). Fabriek stond naast de molen ’t Vette Schaap. In 1941 verkocht aan Honig (?). De fabriek werd herdoopt in: De Grootvorst.
Oma Anna Stroo woont vanaf 31-01-1937 op het zelfde adres. Ze komt vanuit Castricum. Later gaat ze naar het Doopsgezinde Weeshuis.
Militaire dienst:
15-03-1909: 7e Regiment Infanterie
01-05-1909: 2e Compagnie hospitaalsoldaten
01-08-1916: Landweer
31-07-1921: Ontslag diensteinde
Henk troude, 26 jier âld, op woansdei 7 juni 1916 yn Zaandijk mei Adriana Paulina (Jeane) de Boer (ôfb. 53), 23 jier âld. Jeane is berne op tiisdei 9 maaie 1893 yn Zaandam, dochter fan Paulus de Boer en Catharina Adriana Kuijk. Jeane is ferstoarn op tiisdei 9 april 1968 yn Eindhoven, 74 jier âld.
Bern fan Henk en Jeane:
1 Hendrik Dirk (Joch) Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam. Folgje 213.
1919_anna.jpg
54 1919 Anna
2 Anna Catharina Adriana (Zus) Kan (ôfb. 54), berne op sneon 26 april 1919 yn Koog aan de Zaan. Zus is ferstoarn op snein 2 jannewaris 2005 yn Oosterbeek, 85 jier âld. Zus bluwde net troud.
Adres:
fan ±2003 oant 2005     Lebretweg 2 app. 10, 6861 ZW Oosterbeek
3 Robbert (Rob) Kan, berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan. Folgje 215.
1917_hendrik.jpg 1920_alida.jpg
55 1917 Hendrik
56 1920 Alida
213 Hendrik Dirk (Joch) Kan (ôfb. 55) is berne op moandei 26 febrewaris 1917 yn Zaandam, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 212) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Joch is ferstoarn op snein 28 desimber 2003 yn Den Haag, 86 jier âld.
Oplieding:
Gymnasium
Militaire dienst:
14-04-1936     Voorgoed ongeschikt voor militaire dienst
Joch troude mei Alida Jacoba (Alja) de Vink (ôfb. 56). Alja is berne op woansdei 21 jannewaris 1920 yn Rijswijk.
Bern fan Joch en Alja:
1 Jacob (Jaap) Kan, berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar. Folgje 214.
214 Jacob (Jaap) Kan is berne op tiisdei 18 april 1950 yn Wassenaar, soan fan Hendrik Dirk (Joch) Kan (sjoch 213) en Alida Jacoba (Alja) de Vink. Jaap troude, 32 jier âld, op freed 4 juni 1982 yn Leiden mei Petronella Lucia van Dishoeck, 29 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 juli 1952 yn Den Haag.
Bern fan Jaap en Petronella:
1 Florentien Esther Kan, berne op tongersdei 29 maaie 1986 yn Den Haag.
2 Daniel Menno Kan, berne op woansdei 28 septimber 1988 yn Den Haag.
3 Mathijs Pieter Kan, berne op woansdei 19 desimber 1990 yn Den Haag.
1925_robbert.jpg 1934_anita.jpg
57 1925 Robbert
58 1934 Anita
215 Robbert (Rob) Kan (ôfb. 57) is berne op woansdei 3 juni 1925 yn Koog aan de Zaan, soan fan Hendrik Dirk (Henk) Kan (sjoch 212) en Adriana Paulina (Jeane) de Boer. Rob is ferstoarn op sneon 5 oktober 2013 yn Eindhoven, 88 jier âld. Rob troude, 36 jier âld, op tiisdei 11 juli 1961 yn Den Haag mei Anita Celia van Mulken (ôfb. 58), 27 jier âld. De skieding waard registrearre op tongersdei 13 augustus 1981 yn Den Haag. Anita is berne op freed 23 febrewaris 1934 yn Scheveningen.
Bern fan Rob en Anita:
1 Tom Kan, berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven. Folgje 216.
2 Nora (Noor) Kan, berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven. Folgje 217.
3 Huub Dikstaal, berne op sneon 6 jannewaris 1968 yn Eindhoven.
216 Tom Kan is berne op moandei 22 oktober 1962 yn Eindhoven, soan fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 215) en Anita Celia van Mulken.
Adres:
Nieuw Ervensestraat 8, 5674 NS Eindhoven
Tom troude, 39 jier âld, op woansdei 20 febrewaris 2002 yn Eindhoven mei Catharina Gerarda Maria (Caren) Alink, 37 jier âld. Caren is berne op tiisdei 4 augustus 1964 yn Geleen.
217 Nora (Noor) Kan is berne op tiisdei 18 jannewaris 1966 yn Eindhoven, dochter fan Robbert (Rob) Kan (sjoch 215) en Anita Celia van Mulken.
Adres:
Annecyhof 17, 5627 DJ Eindhoven
Noor gie byinoarlibjen mei Franciscus Antonius (Frank) van den Berg. Frank is berne op snein 5 novimber 1961.
Bern fan Noor en Frank:
1 Pim van den Berg.
2 Aukje van den Berg.
1885_niesje.jpg
59 1885 Niesje
218 Hendrik Willem Kan is berne op tiisdei 1 april 1873 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 198) en Maria (Mietje) van Amersfoort. Hendrik is ferstoarn op woansdei 14 jannewaris 1948 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Adressen:
1901     Noorderkerkstraat 3a, Zaandam (bovenwoning)
fanôf 19-06-1902     Amsterdam
fanôf 20-10-1931     Doovenetelstraat 39hs, Amsterdam
Beroppen:
fan 1892 oant 1901     matroos
1902     los werkman
fan 1922 oant 1929     conducteur bij een stoombootmaatschappij
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 75 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, grote neus, gewone mond, ronde kin, donkerblond haar en wenkbrauwen
Hendrik:
(1) troude, 28 jier âld, op snein 7 juli 1901 yn Zaandam mei Asselina van de Hoeve, 25 jier âld. Asselina is berne op freed 17 septimber 1875 yn Heerde, dochter fan Berend van de Hoeve en Gerrigje van de Berg. Asselina is ferstoarn op sneon 6 april 1918 yn Amsterdam, 42 jier âld.
Adres:
1900     Oostzijde 29, Zaandam
Berop:
1900     dienstbode ten huize van J.P.H.Krull
(2) troude, 49 jier âld, op woansdei 24 maaie 1922 yn Amsterdam mei Niesje Stam (ôfb. 59), 37 jier âld.
Notysje by it houlik fan Hendrik en Niesje: Niesje was eerder getrouwd met Christianus Jacobus Johannes Verdult. Huwelijk ontbonden door scheiding.
Niesje is berne op tongersdei 26 maart 1885 yn De Rijp, dochter fan Pieter Stam en Krisje Humer. Niesje is ferstoarn op moandei 17 novimber 1958 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Bern fan Hendrik en Asselina:
1 Nicolaas Hendrik Kan, berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 219.
219 Nicolaas Hendrik Kan is berne op freed 19 jannewaris 1906 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Willem Kan (sjoch 218) en Asselina van de Hoeve. Nicolaas is ferstoarn op woansdei 18 maaie 1983 yn Zaandam, 77 jier âld. Nicolaas bluwde sûnder bern.
Adressen:
23-04-1925     van der Pekstraat 31 boven, Amsterdam
oant 07-12-1945     Kamperfoelieweg 144 bhs, Amsterdam
fan 07-12-1945 oant 15-12-1970     Plaatijzerweg (later Zamenhofstraat) 112 bhs, Amsterdam
fanôf 15-12-1970     IJdoorn 161, Zaandam
Beroppen:
assistent bedrijfsleider scheepswerf
1925     houtbewerker/Scheepsbeschieter
1929     scheepstimmerman
Oplieding:
1925     1e klas HBS (3-jarig) doorlopen;Leerling Avondschool voor Scheepsbouw
Signalement:
1 m 77 lang
Nicolaas troude, 23 jier âld, op tongersdei 24 jannewaris 1929 yn Amsterdam mei Geertruida Sloof, 21 jier âld. Geertruida is berne op moandei 1 april 1907 yn Nieuwkoop, dochter fan Cornelis Sloof en Maria Susanna Bosma. Geertruida is ferstoarn nei 1970, op syn minst 63 jier âld.
1841_jacob.jpg 1847_trijntje_kef.jpg
60 1841 Jacob
61 1847 Trijntje Kef
220 Jacob Kan (ôfb. 60) is berne op sneon 9 jannewaris 1841 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 197) en Antje Briel. Jacob is ferstoarn op tongersdei 11 novimber 1920 yn Zaandam, 79 jier âld.
Adressen:
1875     Rozengracht 212, Zaandam
fan 02-07-1875 oant 1878     Dampad 289, Zaandam
1890     Rozengracht 263, Zaandam
1897     Dampad J 252, Zaandam
fan 1900 oant 1906     Dampad 15, Zaandam
fan 1904 oant 1920     Rozengracht 2, Zaandam
Beroppen:
1855     scholier
1871     verversknecht
fan 1876 oant 1920     schilder(-sknecht)
Jacob troude, 30 jier âld, op snein 26 maart 1871 yn Zaandam mei Trijntje Kef (ôfb. 61), 24 jier âld. Trijntje is berne op freed 12 maart 1847 yn Zaandam, dochter fan Klaas Kef en Aaltje Kat. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 26 maaie 1921 yn Zaandam, 74 jier âld.
Adres:
fan 1920 oant 1921     Oostzijde 260, Zaandam
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Jacob en Trijntje:
1 Antje Kan, berne op woansdei 9 oktober 1872 yn Zaandam. Antje is ferstoarn op woansdei 20 febrewaris 1878 yn Zaandam, 5 jier âld.
2 Klaas Kan, berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam. Folgje 221.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam. Folgje 232.
1874_klaas.jpg 1875_maartje.jpg
62 1874 Klaas
63 1875 Maartje
221 Klaas Kan (ôfb. 62) is berne op snein 27 septimber 1874 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 220) en Trijntje Kef. Klaas is ferstoarn op tiisdei 3 maart 1953 yn Koog aan de Zaan, 78 jier âld.
Adressen:
fan 14-05-1898 oant 08-12-1898     Arnhem
fan 08-12-1898 oant 13-06-1903     2e Zuidpolderstraat 9, Haarlem
fan 16-06-1903 oant 13-05-1904     Jacob van Lennepstraat 198-1, Amsterdam
fan 13-05-1904 oant 1906     C 107, Koog aan de Zaan
fan 1909 oant 07-05-1909     Leiden
fan 07-05-1909 oant 12-11-1912     Tuinstraat 52 en Oranjestraat 12, Wormerveer
fan 12-11-1912 oant 1917     Koog aan de Zaan
fan 23-03-1917 oant 24-07-1935     Oostzijde 260d, Zaandam
fanôf 24-07-1935     Koog aan de Zaan
Beroppen:
fan 09-03-1894 oant 1898     militair (Klaas dient bij het 2e Regiment Vesting Artillerie in Arnhem.Lichting 1894; Inschrijvingsregister 1893 Zaandam; lotingnr. 61;ingelijfd 9 maart 1894; geregistreerd no 3(?)059)
fan 1898 oant 1901     smid/monteur/bankwerker H.IJ.O
fan 1909 oant 1937     machinist
Militaire dienst:
fanôf 09-03-1894     7e Regiment Vestingartillerie
Signalement:
01-12-1893     Lengte 1 m 70, rond aangezicht, blauwe ogen, gewone mond, ronde kin, bruin haar
Klaas troude, 23 jier âld, op snein 22 maaie 1898 yn Zaandam mei Maartje Stolp (ôfb. 63), 23 jier âld. Maartje is berne op moandei 1 febrewaris 1875 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Baart Stolp en Stijntje Woudt. Maartje is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1921 yn Zaandam, 45 jier âld.
Adres:
oant 14-04-1898     Koog aan de Zaan
Bern fan Klaas en Maartje:
1 Jacob Kan, berne op moandei 22 maaie 1899 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op tongersdei 17 jannewaris 1901 yn Haarlem, 1 jier âld.
2 Baart Klaas Kan, berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem. Folgje 222.
3 Jacob Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem. Folgje 224.
1905_christiaan.jpg
64 1905 Christiaan
4 Christiaan Kan (ôfb. 64), berne op woansdei 1 febrewaris 1905 yn Koog aan de Zaan. Christiaan is ferstoarn op moandei 15 oktober 1923 yn Zaandam, 18 jier âld. Christiaan bluwde net troud.
Adres:
oant 1923     Oostzijde 260, Zaandam
Berop:
oant 1923     kantoorbediende
5 Catharina Christiana (Trien) Kan, berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan. Folgje 226.
1900_baart.jpg 1900_duifje.jpg
65 1900 Baart
66 1900 Duifje
222 Baart Klaas Kan (ôfb. 65) is berne op freed 9 novimber 1900 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 221) en Maartje Stolp. Baart is ferstoarn op sneon 4 febrewaris 1950 yn Utrecht, 49 jier âld.
Adressen:
fan 17-04-1931 oant 14-03-1932     Molukkenstraat 34, Haarlem
fanôf 14-03-1932     Merwedestraat 32 bis, Utrecht
Beroppen:
fanôf 1920     kantoorbediende
1937     winkelier sigaren/sigaretten/tabak
Oplieding:
Mulo
Militaire dienst:
fan 16-03-1920 oant 13-07-1923     Zeemilitie in Den Helder
Signalement:
1919     1 m 80 lang
Baart troude, 26 jier âld, op woansdei 2 novimber 1927 yn Zaandam mei Duifje Schuddeboom (ôfb. 66), 27 jier âld. Duifje is berne op freed 13 juli 1900 yn Westzaan, dochter fan Pouwlus Schuddeboom en Aafje Breeuwer. Duifje is ferstoarn op moandei 22 augustus 1977 yn Utrecht, 77 jier âld.
Bern fan Baart en Duifje:
1 Martha Pouwla Kan, berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht. Folgje 223.
1934_martha.jpg 1912_marinus.jpg
67 1934 Martha
68 1912 Marinus
223 Martha Pouwla Kan (ôfb. 67) is berne op tiisdei 23 oktober 1934 yn Utrecht, dochter fan Baart Klaas Kan (sjoch 222) en Duifje Schuddeboom. Martha is ferstoarn op tiisdei 6 april 1971 yn Leersum, 36 jier âld. Martha troude, 24 jier âld, op woansdei 8 april 1959 mei Marinus (Rien) Schulte (ôfb. 68), 46 jier âld. Rien is berne op snein 15 septimber 1912 yn Kendangan (Ned. Indië), soan fan Frans Carel Anton Schulte en Josephine Christine Hansen. Rien is ferstoarn op sneon 28 febrewaris 1998 yn Wageningen, 85 jier âld.
1903_jacob.jpg 1906_duifje.jpg
69 1903 Jacob
70 1906 Duifje
224 Jacob Kan (ôfb. 69) is berne op woansdei 15 april 1903 yn Haarlem, soan fan Klaas Kan (sjoch 221) en Maartje Stolp. Jacob is ferstoarn op freed 3 april 1964 yn Haarlem, 60 jier âld.
Adressen:
oant 1927     Haarlem
fan 02-11-1927 oant 1928     Zaandam
fan 12-12-1928 oant 01-07-1933     Zuideinde A 104, Westzaan
fanôf 01-07-1933     Dubbele Buurt 55, Haarlem
Beroppen:
1917     kantoorbediende
1928     houtwerker
1932     bedrijfsleider/adjunct-directeur Bakkers houthandel te Haarlem
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 12 desimber 1928 yn Zaandam mei Duifje Happe (ôfb. 70), 22 jier âld. Duifje is berne op snein 28 oktober 1906 yn Zaandam, dochter fan Johannes Happe en Anna Sman. Duifje is ferstoarn op sneon 11 jannewaris 1986 yn Haarlem, 79 jier âld.
Bern fan Jacob en Duifje:
1 Klaas Johan Kan, berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan. Folgje 225.
1930_klaas.jpg
71 1930 Klaas
225 Klaas Johan Kan (ôfb. 71) is berne op moandei 3 febrewaris 1930 yn Westzaan, soan fan Jacob Kan (sjoch 224) en Duifje Happe. Klaas is ferstoarn op moandei 3 juli 2000 yn Haarlem, 70 jier âld. Hy is beierdige yn Heemstede.
Adres:
1999     Abel Tasmankade 31, 2014 AD Haarlem
Berop:
directeur Bakkers houthandel Haarlem
Klaas troude, 30 jier âld, op woansdei 28 desimber 1960 yn Enkhuizen mei Annie Admiraal, 24 jier âld. Annie is berne op snein 29 novimber 1936 yn Zaandam, dochter fan Albertus Admiraal en Louise van der Bor.
Berop:
onderwijzeres
Bern fan Klaas en Annie:
1 Anne Dufiena Kan, berne op freed 4 septimber 1964 yn Haarlem.
Berop:
directie-secretaresse
2 Bertien Louise Kan, berne op woansdei 17 april 1968 yn Haarlem.
Adres:
L.Springerstraat 42, 1992 BX Velserbroek (zekerheid?)
Berop:
assistente kaakchirurg
3 Marlies Jacolien Kan, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
4 Irene Heleen Kan, berne op freed 4 jannewaris 1974 yn Haarlem.
1907_catharina.jpg
72 1907 Catharina
226 Catharina Christiana (Trien) Kan (ôfb. 72) is berne op snein 4 augustus 1907 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas Kan (sjoch 221) en Maartje Stolp. Trien is ferstoarn op sneon 21 desimber 1996 yn Koog aan de Zaan, 89 jier âld.
Adressen:
fanôf 1939     Ambonstraat 196, Groningen
fan 1952 oant 1953     Koog aan de Zaan
Trien troude, 22 jier âld, op woansdei 27 novimber 1929 yn Zaandam mei Gerrit Veeter, 24 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 29 augustus 1905 yn Zaandam, soan fan Gerrit Veeter en Anna Maria Ewald. Gerrit is ferstoarn op tongersdei 24 maaie 1990 yn Koog aan de Zaan, 84 jier âld.
Berop:
tandtechniker
Bern fan Trien en Gerrit:
1 Alida (Ali) Veeter, berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam. Folgje 227.
2 Marie (Rie) Veeter, berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam. Folgje 228.
227 Alida (Ali) Veeter is berne op moandei 21 maart 1932 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana (Trien) Kan (sjoch 226). Ali troude mei Pieter Tromp.
228 Marie (Rie) Veeter is berne op sneon 22 juni 1935 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Veeter en Catharina Christiana (Trien) Kan (sjoch 226). Rie troude mei Ger Alphenaar. Ger is berne op freed 8 maaie 1931 yn Zaandijk, soan fan Pieter Arie Alphenaar en Gesina Louw. Ger is ferstoarn op sneon 14 april 2007 yn Westzaan, 75 jier âld.
Bern fan Rie en Ger:
1 Pieter Arne Alphenaar, berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer. Folgje 229.
2 Rolien Alphenaar, berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer. Folgje 230.
3 Thorkild Alphenaar, berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan. Folgje 231.
229 Pieter Arne Alphenaar is berne op tongersdei 29 oktober 1959 yn Wormerveer, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 228). Pieter troude mei Ingrid Hoek.
230 Rolien Alphenaar is berne op tongersdei 11 jannewaris 1962 yn Wormerveer, dochter fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 228). Rolien troude mei Arnoud van het Hof.
231 Thorkild Alphenaar is berne op tongersdei 12 desimber 1963 yn Westzaan, soan fan Ger Alphenaar en Marie (Rie) Veeter (sjoch 228). Thorkild troude mei Irene Jongejans.
1876_jacob.jpg
73 1876 Jacob
232 Jacob Kan (ôfb. 73) is berne op woansdei 25 oktober 1876 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 220) en Trijntje Kef. Jacob is ferstoarn op tiisdei 18 oktober 1955 yn Zaandam, 78 jier âld.
Adressen:
fan 1900 oant 1920     Ooievaarstraat 14, Zaandam
fan 11-01-1932 oant 26-09-1932     Vrouwehekstraat 50, Haarlem
fan 26-09-1932 oant 07-05-1934     Oostzijde 969G, Zaandam
fan 1934 oant 1935     Vermeerstraat 5, Zaandam
fan 1935 oant 1937     Govert Flinckstraat 39, Zaandam
Beroppen:
1895     schoenmaker
fan 1901 oant 1925     werknemer bij de broodfabriek van Verkade te Zaandam
fan 1925 oant 1936     zelfstandig winkelier in de nieuwe opgerichte speciaalzaak van Verkade’s artikelen te Zaandam
Militaire dienst:
16-12-1895     Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
16-12-1895     1 m 71 lang, ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grijze ogen, gewone neus, gewone mond en kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 24 jier âld, op sneon 12 oktober 1901 yn Koog aan de Zaan mei Antje Sibie, 27 jier âld. Antje is berne op moandei 6 juli 1874 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Dirk Sibie en Elisabeth Heijlo. Antje is ferstoarn op woansdei 26 novimber 1958 yn Krommenie, 84 jier âld.
Bern fan Jacob en Antje:
1 Trijntje Elisabeth Kan, berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam. Folgje 233.
2 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan, berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam. Folgje 235.
233 Trijntje Elisabeth Kan is berne op tongersdei 7 augustus 1902 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 232) en Antje Sibie. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 28 jannewaris 1975 yn Heemskerk, 72 jier âld.
Adressen:
fan 29-05-1925 oant 28-03-1929     Assendelft
fan 28-03-1929 oant 22-05-1959     Zuiderhoofdstraat 119, Krommenie
fan 22-05-1959 oant 02-07-1960     Esdoornlaan 6, Castricum
fanôf 02-07-1960     Juliana van Stolbergstraat 62, Castricum
Berop:
kantoorbediende
Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 14 maaie 1925 yn Zaandam mei Tjeert Scholtens, 31 jier âld. Tjeert is berne op freed 9 juni 1893 yn Koog aan de Zaan, soan fan Gerrit Jan Scholtens en Antje Keijzer. Tjeert is ferstoarn op freed 24 novimber 1961 yn Alkmaar, 68 jier âld.
Beroppen:
fan 02-02-1922 oant 1959     alg.bedfrijfsleider N.V. Ned.Linoleumfabriek te Krommenie
1925     werktuigkundig tekenaar bij machinefabriek P.M. Duyvis te Koog a/d Zaan
Bern fan Trijntje en Tjeert:
1 Tjeert Scholtens, berne op tongersdei 7 oktober 1926 yn Zaandam. Folgje 234.
2 Jacobus Gerardus Scholtens, berne op woansdei 26 febrewaris 1930 yn Krommenie. Jacobus is ferstoarn op snein 24 jannewaris 2021 yn Hoogeveen, 90 jier âld.
234 Tjeert Scholtens is berne op tongersdei 7 oktober 1926 yn Zaandam, soan fan Tjeert Scholtens en Trijntje Elisabeth Kan (sjoch 233). Tjeert is ferstoarn op moandei 10 april 2006 yn Harderwijk, 79 jier âld. Tjeert troude mei Anna Schilperoord.
235 Elisabeth Trijntje (Lies) Kan is berne op tongersdei 28 jannewaris 1909 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 232) en Antje Sibie. Lies is ferstoarn op moandei 22 juni 1998 yn Deventer, 89 jier âld.
Adressen:
fanôf 1925     Hilversum
fan 22-05-1930 oant 18-02-1932     Reigersstraat 9, Zaandam
fanôf 18-02-1932     Ooievaarstraat 14, Zaandam
1956     Kepplerstraat 30A, Zaandam
Lies troude, 21 jier âld, op tongersdei 22 maaie 1930 yn Zaandam mei Jan Albert Jansen, 24 jier âld. Jan is berne op tongersdei 1 febrewaris 1906 yn Amsterdam. Jan is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1956 yn Zaandam, 50 jier âld.
Berop:
1930     koopman in koek en beschuit
Bern fan Lies en Jan:
1 Jacob Jan Jansen, berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam. Folgje 236.
2 Jan Jansen, berne op tongersdei 29 novimber 1934 yn Zaandam.
236 Jacob Jan Jansen is berne op woansdei 1 april 1931 yn Zaandam, soan fan Jan Albert Jansen en Elisabeth Trijntje (Lies) Kan (sjoch 235). Jacob is ferstoarn op moandei 28 maaie 2007 yn Alvor, Portugal, 76 jier âld. Jacob troude mei Rie Stelling.
237 Cornelis Kan is berne op tongersdei 24 novimber 1842 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 197) en Antje Briel. Cornelis is ferstoarn op sneon 16 maaie 1908 yn Amsterdam, 65 jier âld. Cornelis bluwde sûnder bern.
Adressen:
fan 11-08-1863 oant 15-03-1864     Zaandijk
fan 15-03-1864 oant 16-08-1865     Dampad 299a, Zaandam
fan 05-07-1865 oant 29-03-1866     Bij de Cock, Den Helder (Cornelis staat in het "dienstbodenregister" genoemd als banketbakker)
fan 03-04-1866 oant 04-05-1866     Zaandam
fan 04-05-1866 oant 01-04-1874     Haarlem
fan 1874 oant 01-04-1874     Boxmeer
fan 01-04-1874 oant 22-04-1876     Zaandam
fan 22-04-1876 oant 11-06-1878     Amersfoort (Andries en Bregitta wonen in bij: B.J.J.J.Walen en Dhr.Steinbuch - gezinskaart Steinbuch))
fanôf 11-06-1878     van der Helststraat 100 / Sarphatipark 18 / Lange Niezel 11 huis, Amsterdam
Beroppen:
fan 1842 oant 1878     banketbakker
1855     scholier
oant 16-05-1908     chefkok
Godstsjinst:
doopsgezind
Diversen:
Cornelis was vrijgeloot voor de militaire dienst, maar heeft toch gediend als plaatsvervanger "van no 2 lighting 1864 uit Ursem"
Cornelis troude, 33 jier âld, op woansdei 20 septimber 1876 yn Zaandam mei Bregitta Nieuwenhuis, 36 jier âld. Bregitta is berne op sneon 12 septimber 1840 yn Zaandam, dochter fan Klaas Nieuwenhuis en Zwaantje Mulder. Bregitta is ferstoarn op tiisdei 6 oktober 1931 yn Nieuwveen, 91 jier âld.
Adres:
fan 27-11-1919 oant 06-10-1931     Johannes stichting, Nieuwveen
1847_andries.jpg 1847_trijntje_sauer.jpg
74 1847 Andries
75 1847 Trijntje Sauer
238 Andries Kan (ôfb. 74) is berne op snein 26 septimber 1847 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 197) en Antje Briel. Andries is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1902 yn Amsterdam, 55 jier âld.
Adressen:
1863     Weiver 63/42, Krommenie
fan 12-08-1869 oant 16-08-1869     Weesp
fan 23-02-1870 oant 16-12-1872     Enkhuizen
fan 1872 oant 1874     Zaandam
fan 22-04-1874 oant 15-01-1876     Weiver 57, Krommenie
fanôf 15-01-1876     Elandsstraat 24 (Kanton 4), Amsterdam
1880     Elandsstraat 18 (Kanton 3), Amsterdam
fan 20-03-1889 oant 26-06-1896     Klein Heiligland 87, Haarlem
fanôf 26-06-1896     Da Costastraat 77 / Jacob van Lennepstraat 189-2 / Tollenstraat 79-2, Amsterdam
Berop:
fan 1871 oant 1902     gasfitter vast werkman bij de gasfabrieken
Diversen:
Andries was "uit hoofde van ligchaamsgebreken" vrijgesteld van dienst
Andries troude, 23 jier âld, op snein 21 maaie 1871 yn Zaandam mei Trijntje Sauer (ôfb. 75), 23 jier âld. Trijntje is berne op snein 21 novimber 1847 yn Zaandam, dochter fan Hendrik Sauer en Trijntje Stolp. Trijntje is ferstoarn op woansdei 21 desimber 1921 yn Schoten, 74 jier âld.
Adressen:
1904     Amsterdam
fanôf 01-09-1911     Schoten
Berop:
1871     dienstbode
Bern fan Andries en Trijntje:
1 Trijntje Kan, berne op freed 23 augustus 1872 yn Enkhuizen. Trijntje is ferstoarn op freed 20 oktober 1876 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Anna Cornelia Kan, berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie. Folgje 239.
3 Jacob Kan, berne op sneon 23 jannewaris 1875 yn Krommenie. Jacob is ferstoarn op snein 12 novimber 1876 yn Amsterdam, 1 jier âld.
4 Willem Jakob Kan, berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam. Folgje 243.
5 Andries Kan, berne op woansdei 11 septimber 1878 yn Amsterdam. Andries is ferstoarn op tiisdei 27 april 1880 yn Amsterdam, 1 jier âld.
6 Catharina Hendrika Kan, berne op snein 28 maart 1880 yn Amsterdam. Catharina is ferstoarn op tiisdei 30 novimber 1880 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Bregitte Elisabeth Kan, berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam. Folgje 272.
8 Cornelis Kan, berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam. Folgje 279.
9 Andries Kan, berne op moandei 16 juli 1888 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op snein 23 juni 1889 yn Haarlem, 11 moannen âld.
10 Jacob Kan, berne op sneon 1 febrewaris 1890 yn Haarlem. Jacob is ferstoarn op moandei 7 april 1890 yn Haarlem, 2 moannen âld.
239 Anna Cornelia Kan is berne op freed 5 desimber 1873 yn Krommenie, dochter fan Andries Kan (sjoch 238) en Trijntje Sauer. Anna is ferstoarn op moandei 9 febrewaris 1970 yn Haarlem, 96 jier âld.
Adressen:
fan 11-09-1889 oant 1894     Amsterdam
fanôf 1894     Haarlem
Anna troude, 20 jier âld, op woansdei 9 maaie 1894 yn Haarlem mei Adrianus Menke, 26 jier âld. Adrianus is berne op tiisdei 16 juli 1867 yn Bennebroek, soan fan Pieter Hendrik Menke en Johanna Medemblik. Adrianus is ferstoarn op moandei 16 april 1945 yn Haarlem, 77 jier âld.
Adres:
1944     Lange Begijnestraat 20, Haarlem
Berop:
fan 1894 oant 1920     metselaar
Bern fan Anna en Adrianus:
1 Anna Cornelia Menke, berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem. Folgje 240.
240 Anna Cornelia Menke is berne op woansdei 20 juni 1894 yn Haarlem, dochter fan Adrianus Menke en Anna Cornelia Kan (sjoch 239).
Adressen:
oant 26-01-1922     Schoten
fanôf 26-01-1922     Bloemendaal
fanôf 15-05-1923     Schoten
Berop:
breister
Anna troude, 26 jier âld, op tongersdei 5 augustus 1920 yn Schoten mei Hubertus Joseph Ouwerkerk, 24 jier âld. Hubertus is berne op tiisdei 3 maart 1896 yn Leiden, soan fan Petrus Jacobus Ouwerkerk en Johanna Maria Schlagwein. Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 106 jier âld.
Adres:
1923     Bloemendaal
Berop:
sergeant-ziekenverpleger
Bern fan Anna en Hubertus:
1 Adriana Ouwerkerk, berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten. Folgje 241.
2 Hubertus Joseph Ouwerkerk, berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem. Folgje 242.
3 Anton Cornelis Ouwerkerk, berne op freed 18 septimber 1936 yn Haarlem. Anton is ferstoarn op tiisdei 30 augustus 1938 yn Haarlem, 1 jier âld.
241 Adriana Ouwerkerk is berne op snein 30 oktober 1921 yn Schoten, dochter fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 240). Adriana is ferstoarn op moandei 17 maaie 1999 yn Perth (Western Australia, Australia), 77 jier âld. Adriana troude mei Hendrick Jan van der Worm.
242 Hubertus Joseph Ouwerkerk is berne op tongersdei 8 desimber 1927 yn Haarlem, soan fan Hubertus Joseph Ouwerkerk en Anna Cornelia Menke (sjoch 240). Hubertus is ferstoarn op tiisdei 8 oktober 2002 yn Wijk bij Duurstede, 74 jier âld. Hubertus troude mei M.Th. de Boer.
1877_willem.jpg 1875_cornelia.jpg
76 1877 Willem
77 1875 Cornelia
243 Willem Jakob Kan (ôfb. 76) is berne op freed 19 jannewaris 1877 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 238) en Trijntje Sauer. Willem is ferstoarn op freed 31 maart 1950 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Adressen:
1902     Tollensstraat 76, Amsterdam
1929     de la Reijstraat 26 bovenhuis, Amsterdam
fanôf 16-02-1945     de la Reijstraat 29 huis, Amsterdam
Beroppen:
fan 1902 oant 1929     gasmeteropnemer/fitter
1932     Gemeentewerkman
Willem troude, 25 jier âld, op woansdei 2 april 1902 yn Haarlem mei Cornelia van Tongeren (ôfb. 77), 26 jier âld. Cornelia is berne op tongersdei 4 novimber 1875 yn Haarlem, dochter fan Diederik Hendrik van Tongeren en Anna Barta Sprengers. Cornelia is ferstoarn op moandei 27 maart 1944 yn Amsterdam, 68 jier âld.
Notysje by Cornelia: Cornelia was de halfzuster van Jaap Eeden, de schaatser en wielrenner waarnaar de ijsbaan in Amsterdam genoemd is.
Bern fan Willem en Cornelia:
1 Trijntje Kan, berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam. Folgje 244.
2 Anna Bartha Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn op sneon 2 maaie 1903 yn Amsterdam, 17 dagen âld.
3 Diederich Hendrik Kan, berne op woansdei 15 april 1903 yn Amsterdam. Diederich is ferstoarn op tongersdei 30 april 1903 yn Amsterdam, 15 dagen âld.
4 Anna Cornelia Kan, berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam. Folgje 245.
5 Josina Hendrina Kan, berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam. Folgje 248.
6 Willem Jacob Kan, berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam. Folgje 251.
7 Cornelia Johanna Kan, berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam. Folgje 255.
8 Andries Kan, berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam. Folgje 257.
9 Johannes Wilhelmus Kan, berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam. Folgje 261.
10 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan, berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam. Folgje 267.
11 Wilhelmina Jacoba Kan, berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam. Folgje 270.
1902_trijntje.jpg 1895_klaas.jpg
78 1902 Trijntje
79 1895 Klaas
244 Trijntje Kan (ôfb. 78) is berne op moandei 12 maaie 1902 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Trijntje is ferstoarn op sneon 20 april 1963 yn Amsterdam, 60 jier âld.
Adressen:
Prinsengracht 731 (ten huize van Leur?), Amsterdam
fan 26-01-1923 oant 18-09-1936     Gerard Terborgstraat 20, Amsterdam
fan 18-09-1936 oant 28-02-1939     Tichelstraat 17, Amsterdam
fan 28-02-1939 oant 30-05-1940     Asterweg 12, Utrecht
fan 30-05-1940 oant 12-08-1949     3e Helmersstraat 82 boven b/Mertens
fan 12-08-1949 oant 19-09-1955     Norg
fanôf 19-09-1955     Landbouwstraat 15 hs, Amsterdam
Beroppen:
dienstbode
kruidenierster
Trijntje troude, 59 jier âld, op woansdei 28 juni 1961 yn Amsterdam mei Klaas Bajema (ôfb. 79), 65 jier âld. Klaas is berne op sneon 21 septimber 1895 yn Koudum (Fr.), soan fan Jarig Bajema en Lol Vrolijk. Klaas is ferstoarn op woansdei 24 desimber 1969 yn Amsterdam, 74 jier âld.
Berop:
boekhouder
1904_anna.jpg 1908_willem.jpg
80 1904 Anna
81 1908 Willem
245 Anna Cornelia Kan (ôfb. 80) is berne op snein 10 april 1904 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Anna is ferstoarn op moandei 18 jannewaris 1988 yn Heemstede, 83 jier âld.
Adressen:
oant 17-08-1939     Schollenbrugstraat 31 1, Amsterdam
fan 17-08-1939 oant 29-08-1945     Chris de Wtstraat 13 2, Amsterdam
fanôf 29-08-1945     Soutmanstraat 47, Haarlem
Anna troude, 25 jier âld, op tongersdei 28 novimber 1929 yn Amsterdam mei Willem Nicolaas Gerrit van den Bos (ôfb. 81), 21 jier âld. Willem is berne op freed 13 maart 1908 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Aukje Hendrika Buning. Willem is ferstoarn op tongersdei 3 maart 1988, 79 jier âld.
Beroppen:
perser kunstharsfabriek
1929     goederenbesteller bij van Gend en Loos
Bern fan Anna en Willem:
1 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos, berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam. Folgje 246.
2 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos, berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam. Folgje 247.
246 Willem Nicolaas Gerrit (Wim) van den Bos is berne op tongersdei 9 maart 1933 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 245). Wim troude mei Gerda Schol. Gerda is berne op sneon 24 novimber 1934, dochter fan Dirkjan Schol en Johanna Elizabeth Veldt.
Bern fan Wim en Gerda:
1 Annelies van den Bos, berne op woansdei 8 juni 1960.
2 Menno van den Bos, berne op freed 26 juli 1963.
247 Cornelis Johannes (Hans) van den Bos is berne op tiisdei 19 oktober 1943 yn Amsterdam, soan fan Willem Nicolaas Gerrit van den Bos en Anna Cornelia Kan (sjoch 245). Hans troude mei Manna Wilhelmina de Graaf. Manna is berne op moandei 2 juni 1947 yn Apeldoorn, dochter fan Karel de Graaf en Manna Wilhelmina van der Zee.
Bern fan Hans en Manna:
1 Jeroen van den Bos, berne op tongersdei 11 juni 1970 yn Haarlem.
2 Frank van den Bos, berne op tongersdei 23 novimber 1972.
1906_josina_en_jurriaan.jpg
82 1906 Josina en Jurriaan
248 Josina Hendrina Kan (ôfb. 82) is berne op woansdei 24 jannewaris 1906 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Josina is ferstoarn op sneon 7 juli 1979 yn Amsterdam, 73 jier âld.
Adressen:
oant 04-03-1941     Kinkerstraat 238 hs, Amsterdam
fan 04-03-1941 oant 21-08-1952     Kinkerstraat 192-2, Amsterdam
fan 21-08-1952 oant 23-09-1953     Wouwermanstraat 20 boven, Amsterdam
fan 20-09-1953 oant 18-07-1968     3e Helmersstraat 52ha+1, Amsterdam
fan 19-07-1968 oant 07-07-1979     Grondzeiler12, Amsterdam
Josina:
(1) troude, 26 jier âld, op tongersdei 30 juni 1932 yn Amsterdam mei Jurriaan de Groot, 30 jier âld. De skieding waard registrearre op woansdei 20 juli 1955 yn Amsterdam. Jurriaan is berne op snein 8 desimber 1901 yn Amsterdam, soan fan Jurriaan de Groot en Maria Essen. Jurriaan is ferstoarn op tiisdei 24 novimber 1981 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Beroppen:
buffetchef
fan 1932 oant 1955     melkbezorger
(2) troude, 63 jier âld, op tongersdei 15 jannewaris 1970 yn Amsterdam mei Jacob Gerrit Johan Wit, 78 jier âld. Jacob is berne op snein 30 augustus 1891 yn Sluis, soan fan Gerrit Wit en Johanna Schulp. Jacob is ferstoarn op moandei 10 juli 1972 yn Amsterdam, 80 jier âld.
Bern fan Josina en Jurriaan:
1 Josina Hendrina de Groot, berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 249.
2 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot, berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam. Folgje 250.
249 Josina Hendrina de Groot is berne op freed 14 maart 1941 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 248). Josina troude, 27 jier âld, op freed 16 augustus 1968 yn Amsterdam mei J van de Bongardt.
250 Wilhelmina Jacoba Johanna de Groot is berne op tiisdei 27 maart 1945 yn Amsterdam, dochter fan Jurriaan de Groot en Josina Hendrina Kan (sjoch 248). Wilhelmina troude, 20 jier âld, op tiisdei 27 juli 1965 yn Amsterdam mei Andries Albert Kopmeiners, om en naby 28 jier âld. Andries is berne om en naby 1937 yn Amsterdam.
1907_willem.jpg 1909_johanna.jpg
83 1907 Willem
84 1909 Johanna
251 Willem Jacob Kan (ôfb. 83) is berne op freed 26 juli 1907 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Willem is ferstoarn op freed 23 maaie 1980 yn Boxmeer, 72 jier âld.
Adressen:
fan 1936 oant 1937     de la Reijstraat 26 boven, Amsterdam (Dit is het adres van zijn ouders)
1945     Djambistraat 32 bhs, Amsterdam
fan 25-07-1945 oant 27-09-1954     Keizersgracht 697 hs, Amsterdam
fanôf 27-09-1954     Lampongstraat 23 1, Amsterdam
fanôf 15-10-1973     de Elsendonck 65, Boxmeer
Beroppen:
metaaldraaier
fan 1936 oant 1937     marktkoopman Centrale markthallen Amsterdam
fanôf 1946     kantoorbediende
Willem troude, 30 jier âld, op woansdei 22 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna van den Bos (ôfb. 84), 27 jier âld. Johanna is berne op freed 24 desimber 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Dirk van den Bos en Aukje Hendrika Buining. Johanna is ferstoarn op tiisdei 5 novimber 1985 yn Amsterdam, 75 jier âld.
Bern fan Willem en Johanna:
1 Johanna Kan, berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam. Folgje 252.
252 Johanna Kan is berne op moandei 30 septimber 1946 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jacob Kan (sjoch 251) en Johanna van den Bos. Johanna troude, 20 jier âld, op tiisdei 23 maaie 1967 yn Amsterdam mei Hans IJlstra, 20 jier âld. Hans is berne op sneon 7 desimber 1946.
Berop:
telefonisch verkoper metaalbranche
Bern fan Johanna en Hans:
1 Mirjam IJlstra, berne op tongersdei 1 oktober 1970. Folgje 253.
2 Rene IJlstra, berne op sneon 13 jannewaris 1973. Folgje 254.
253 Mirjam IJlstra is berne op tongersdei 1 oktober 1970, dochter fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 252). Mirjam troude, 29 jier âld, op tongersdei 24 augustus 2000 mei Michel van Slooten, 31 jier âld. Michel is berne op moandei 25 novimber 1968.
Bern fan Mirjam en Michel:
1 Tim van Slooten, berne op tiisdei 22 jannewaris 2002.
2 Emma van Slooten, berne op tongersdei 13 maaie 2004.
254 Rene IJlstra is berne op sneon 13 jannewaris 1973, soan fan Hans IJlstra en Johanna Kan (sjoch 252). Rene gie byinoarlibjen mei Maria Theresia Konijn. Maria is berne op tongersdei 27 jannewaris 1983.
1909_cornelia.jpg
85 1909 Cornelia
255 Cornelia Johanna Kan (ôfb. 85) is berne op moandei 8 febrewaris 1909 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Cornelia is ferstoarn op tiisdei 8 septimber 1992 yn Arnhem, 83 jier âld.
Adressen:
oant 16-02-1945     de la Reijstraat 26 boven, Amsterdam
fan 16-02-1945 oant 02-05-1961     de la Reijstraat 26 hs, Amsterdam
fan 02-05-1961 oant 01-05-1969     Bankastraat 66 2h, Amsterdam
fan 01-05-1969 oant 25-08-1969     Zandhoek 9 2h, Amsterdam
fanôf 25-08-1969     Perim 108, Zaandam
Cornelia troude, 37 jier âld, op tongersdei 9 jannewaris 1947 mei Theodorus Adrianus Marinus Arendse, 32 jier âld. Theodorus is berne op snein 20 septimber 1914 yn Amsterdam. Theodorus is ferstoarn op sneon 16 juni 2001 yn Arnhem, 86 jier âld.
Bern fan Cornelia en Theodorus:
1 Thea Cornelia Arendse, berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 256.
256 Thea Cornelia Arendse is berne op snein 28 septimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Theodorus Adrianus Marinus Arendse en Cornelia Johanna Kan (sjoch 255).
Adres:
Rheden
Thea troude, 23 jier âld, op woansdei 23 desimber 1970 yn Zaandam mei Louis Maatkamp.
Bern fan Thea en Louis:
1 Marjolijn Maatkamp, berne op tiisdei 5 novimber 1974 yn Arnhem.
1910_andries.jpg 1914_johanna_raatjes.jpg
86 1910 Andries
87 1914 Johanna Raatjes
257 Andries Kan (ôfb. 86) is berne op woansdei 23 novimber 1910 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Andries is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1973 yn Amsterdam, 62 jier âld.
Adressen:
fan 29-12-1937 oant 08-05-1944     Jan Bernardusstraat 11 1 hoog
fan 08-05-1944 oant 05-04-1945     Schalkburgerstraat 11hs, Amsterdam
fan 05-04-1945 oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fanôf 09-05-1957     Tolstraat 25-111, Amsterdam
Beroppen:
(hulp) besteller PTT
magazijnbediende
Oplieding:
6 klassen Lager Onderwijs
Militaire dienst:
1929     Voorgoed ongeschikt
Signalement:
1 m 59 lang
Andries troude, 27 jier âld, op woansdei 29 desimber 1937 yn Amsterdam mei Johanna Antonia Raatjes (ôfb. 87), 23 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 2 juni 1914 yn Amsterdam, dochter fan Kersien Raatjes en Janneken Pool.
Berop:
werkster
Bern fan Andries en Johanna:
1 Andries Kan, berne op snein 12 febrewaris 1939 yn Amsterdam.
Adressen:
oant 08-05-1944     Jan Bernardusstraat 11 1 hoog
fan 08-05-1944 oant 05-04-1945     Schalkburgergracht 11 hs, Amsterdam
fan 05-04-1945 oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fan 09-05-1957 oant 01-09-1961     Tolstraat 25-111, Amsterdam
fanôf 01-09-1961     Benzenraderweg 131, Heerlen
Berop:
telefoonmonteur
2 Willem Jacob Kan, berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam. Folgje 258.
3 Cornelis Johannes (Cor) Kan, berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 259.
4 Johanna Andrea Kan, berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam. Folgje 260.
258 Willem Jacob Kan is berne op sneon 1 maart 1941 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 257) en Johanna Antonia Raatjes.
Beroppen:
koffieshophouder
radiomonteur
schrijfmachinemonteur
Willem troude, 23 jier âld, op sneon 21 novimber 1964 yn Laren mei Victoria Rosina Lingmont, 21 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op tiisdei 4 maaie 1976 yn Laren. Victoria is berne op woansdei 16 desimber 1942 yn Amsterdam.
Bern fan Willem en Victoria:
1 Denise Kan, berne op freed 20 jannewaris 1967 yn Amsterdam.
2 Patricia Kan, berne op tiisdei 19 maaie 1970 yn Amsterdam.
259 Cornelis Johannes (Cor) Kan is berne op snein 1 febrewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 257) en Johanna Antonia Raatjes.
Adressen:
oant 09-05-1957     3e Oosterparkstraat 209-111, Amsterdam
fan 09-05-1957 oant 29-07-1968     Tolstraat 25-111, Amsterdam
fan 29-07-1968 oant 13-10-1969     1e Hugo de Grootstraat 20-2, Amsterdam
fan 13-10-1969 oant 09-12-1969     Fluitekruidweg 32, Zaandam
fan 09-12-1969 oant 30-07-1970     Fluitekruidweg 38, Zaandam
fan 30-07-1970 oant 09-06-1972     1e Hugo de Grootstraat 20-2, Amsterdam
fan 09-06-1972 oant 24-12-1982     Florijn 833, Amsterdam
fanôf 24-12-1982     Oosterhoutstraat 2, Almere
Cor troude, 20 jier âld, op tongersdei 18 juli 1968 yn Diemen mei Boudina Ritter, 20 jier âld. Boudina is berne op sneon 26 juli 1947 yn Amsterdam.
260 Johanna Andrea Kan is berne op freed 18 novimber 1949 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 257) en Johanna Antonia Raatjes. Johanna troude, 21 jier âld, op tiisdei 27 april 1971 yn Amsterdam mei J Schrijver.
1913_johannes.jpg
88 1913 Johannes
261 Johannes Wilhelmus Kan (ôfb. 88) is berne op sneon 25 jannewaris 1913 yn Amsterdam, soan fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Johannes is ferstoarn op sneon 13 febrewaris 1993 yn Amsterdam, 80 jier âld. Johannes troude, 29 jier âld, op woansdei 22 juli 1942 mei Johanna C. Barbé, 18 jier âld. Johanna is berne op moandei 24 maart 1924.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Jan Kan, berne op tongersdei 20 febrewaris 1947. Folgje 262.
2 Andre Kan, berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam. Folgje 265.
3 Fred Kan, berne op snein 10 febrewaris 1957. Folgje 266.
262 Jan Kan is berne op tongersdei 20 febrewaris 1947, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 261) en Johanna C. Barbé. Jan troude, 25 jier âld, op tiisdei 26 septimber 1972 mei Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan en Jikke:
1 Jan Kan, berne op moandei 18 septimber 1978. Folgje 263.
2 Mark Kan, berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam. Folgje 264.
263 Jan Kan is berne op moandei 18 septimber 1978, soan fan Jan Kan (sjoch 262) en Jikke Nieuwenburg.
Bern fan Jan ût ûnbekende relaasje:
1 Rick Kan, berne yn 2004.
264 Mark Kan is berne op tongersdei 20 jannewaris 1983 yn Amsterdam, soan fan Jan Kan (sjoch 262) en Jikke Nieuwenburg. Mark begon in relaasje mei onbekend.
Bern fan Mark en onbekend:
1 Esmee Kan.
265 Andre Kan is berne op tongersdei 29 jannewaris 1948 yn Amsterdam, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 261) en Johanna C. Barbé. Andre is ferstoarn op tongersdei 21 septimber 2017 yn Hoofddorp, 69 jier âld. Andre troude mei Verginia Egbertina Schmidt. De skieding waard ûtsprutsen. Verginia is berne op snein 2 maart 1952 yn Amstelveen. Verginia is ferstoarn op tongersdei 17 oktober 2002, 50 jier âld.
266 Fred Kan is berne op snein 10 febrewaris 1957, soan fan Johannes Wilhelmus Kan (sjoch 261) en Johanna C. Barbé. Fred troude mei Agnes Siron.
Bern fan Fred en Agnes:
1 Martin Philip Kan, berne op snein 8 oktober 1995.
2 Christina Naomi Kan, berne op tongersdei 6 novimber 1997.
1914_bregetta.jpg
89 1914 Bregetta
267 Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (ôfb. 89) is berne op sneon 12 desimber 1914 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Lies is ferstoarn op snein 10 febrewaris 1985, 70 jier âld.
Adressen:
oant 05-08-1948     van Ostadestraat 306 2h, Amsterdam
fan 05-08-1948 oant 22-03-1956     Rosendaalstraat 31 hs, Amsterdam
fanôf 22-03-1956     Rosendaalstraat 69, Amsterdam
Lies troude, 19 jier âld, op woansdei 19 septimber 1934 yn Amsterdam mei Cornelis Theodorus (Cor) Kommers, 26 jier âld. Cor is berne op freed 15 novimber 1907 yn Amsterdam, soan fan Jan Kommers en Hendrika Wilhelmina Wildeboer. Cor is ferstoarn op tongersdei 21 novimber 1968 yn Amsterdam, 61 jier âld.
Beroppen:
barbier
meteropnemer
kapper
Bern fan Lies en Cor:
1 Bregetta Elisabeth Kommers, berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam. Folgje 268.
2 Eduardus Hendrikus Kommers, berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam. Folgje 269.
268 Bregetta Elisabeth Kommers is berne op moandei 3 augustus 1936 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 267).
Adres:
Hazerswoude-Rijndijk
Bregetta troude, 20 jier âld, op tongersdei 2 maaie 1957 yn Amsterdam mei P.J. de Groot.
Bern fan Bregetta en P.J.:
1 Robert de Groot.
2 Martin de Groot.
3 Edwin de Groot.
269 Eduardus Hendrikus Kommers is berne op tongersdei 30 maaie 1946 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Theodorus (Cor) Kommers en Bregetta Elisabeth (Lies) Kan (sjoch 267).
Adres:
Almere-Haven
Eduardus troude mei Els Verwey.
Bern fan Eduardus en Els:
1 Richard Kommers.
2 Remco Kommers.
3 Patrick Kommers.
1917_wilhelmina.jpg 1916_tjerk.jpg
90 1917 Wilhelmina
91 1916 Tjerk
270 Wilhelmina Jacoba Kan (ôfb. 90) is berne op moandei 23 april 1917 yn Amsterdam, dochter fan Willem Jakob Kan (sjoch 243) en Cornelia van Tongeren. Wilhelmina is ferstoarn op snein 16 augustus 1992 yn Amsterdam, 75 jier âld. Wilhelmina troude, 24 jier âld, op snein 7 septimber 1941 mei Tjerk van der Veen (ôfb. 91), 24 jier âld. Tjerk is berne op snein 26 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Willem van der Veen en Maartje de Wit. Tjerk is ferstoarn op tongersdei 2 desimber 2010 yn Amsterdam, 94 jier âld.
Bern fan Wilhelmina en Tjerk:
1 Wilma van der Veen, berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam. Folgje 271.
271 Wilma van der Veen is berne op snein 22 novimber 1953 yn Amsterdam, dochter fan Tjerk van der Veen en Wilhelmina Jacoba Kan (sjoch 270). Wilma troude mei Frits Siewers.
Bern fan Wilma en Frits:
1 Tjerkje Jehosua Siewers, berne op freed 29 maart 1985 yn Amsterdam.
1881_bregitte.jpg 1880_johannes.jpg
92 1881 Bregitte
93 1880 Johannes
272 Bregitte Elisabeth Kan (ôfb. 92) is berne op moandei 31 oktober 1881 yn Amsterdam, dochter fan Andries Kan (sjoch 238) en Trijntje Sauer. Bregitte is ferstoarn op moandei 13 novimber 1961 yn Nieuw-Vennep, 80 jier âld.
Notysje by Bregitte: Bregitte werd van 8 mei tot 13 juni 1884 verpleegd op de kinderafdeling van het Binnengasthuis te Amsterdam (Ze is dan ruim 2½). Zij is: "In haar woning van een ladder gevallen, waardoor het dijbeen gebroken".
Adressen:
fan 15-06-1903 oant 1904     Haarlem
fanôf 17-12-1906     Schoten
fanôf 09-01-1911     Bloemendaal
fan 25-11-1920 oant 15-04-1932     Saenredamstraat 13 rood, Haarlem
fan 15-04-1932 oant 10-08-1934     Frans Halsstraat 26, Haarlem
fan 10-08-1934 oant 22-02-1937     Nobelstraat 8a, Haarlem
fanôf 22-02-1937     Spiegelstraat 16, Haarlem
Berop:
dienstbode
Bregitte troude, 22 jier âld, op woansdei 30 maart 1904 yn Haarlem mei Johannes Wilhelm Stremming (ôfb. 93), 24 jier âld. Johannes is berne op sneon 7 febrewaris 1880 yn Amsterdam, soan fan Karl Friederich Stremming en Johanna Catharina Maria Tieleman. Johannes is ferstoarn op freed 17 jannewaris 1936 yn Haarlem, 55 jier âld.
Adressen:
fan 11-07-1903 oant 31-12-1904     Haarlem
fan 31-12-1904 oant 26-04-1906     Schoten
fanôf 26-03-1906     Haarlem
Berop:
1904     handelsreiziger in koloniale waren
Bern fan Bregitte en Johannes:
1 Andries Stremming, berne op tiisdei 6 desimber 1904 yn Haarlem. Andries is ferstoarn op freed 21 april 1905 yn Schoten, 4 moannen âld.
2 Johanna Catharina Maria Stremming, berne op moandei 28 maaie 1906 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op snein 17 juni 1906 yn Haarlem, 20 dagen âld.
3 Karlina Frederika (Rika) Stremming, berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten. Folgje 273.
4 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming, berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten. Folgje 274.
5 Johannes Wilhelm (Han) Stremming, berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal. Folgje 275.
6 Anna Cornelia (Annie) Stremming, berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal. Folgje 276.
1916_andries.jpg
94 1916 Andries
7 Andries Stremming (ôfb. 94), berne op tongersdei 3 febrewaris 1916 yn Bloemendaal. Andries is ferstoarn yn 1979, 62 of 63 jier âld.
Adres:
fanôf 28-01-1970     Sydney, Australië (per KLM)
1917_hendrik_stremming.jpg
95 1917 Hendrik Stremming
8 Hendrik (Henk) Stremming (ôfb. 95), berne op tiisdei 28 augustus 1917 yn Bloemendaal. Henk is ferstoarn op freed 27 febrewaris 1942 yn de Javazee (Ned. Indië), 24 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Henk: Hendrik verloor het leven tijdens de slag in de Javazee als bemanningslid van de kruiser Hr.Ms. Java. Zie voor verdere bijzonderheden het hoofdstuk "De Twintigste Eeuw" van HET BOEK.
Adressen:
fan 13-02-1936 oant 12-02-1937     Oostplein 14, Rotterdam
fan 12-02-1937 oant 10-12-1937     Op het logements- en bewakingsschip van Speijk, Den Helder
fanôf 10-12-1937     Soerabaja
Godstsjinst:
doopsgezind
1909_karlina.jpg 1910_sjierk.jpg
96 1909 Karlina
97 1910 Sjierk
273 Karlina Frederika (Rika) Stremming (ôfb. 96) is berne op woansdei 6 jannewaris 1909 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 272). Rika is ferstoarn op snein 17 augustus 1997 yn Nieuw-Vennep, 88 jier âld. Rika:
(1) troude, 18 jier âld, op woansdei 15 juni 1927 yn Haarlem mei Pieter Bos, 30 jier âld. Pieter is berne op sneon 26 desimber 1896 yn Haarlem, soan fan Hendrikus Christiaan Bos en Geertruida Maria van Reet. Pieter is ferstoarn op tongersdei 18 oktober 1934 yn Bloemendaal, 37 jier âld.
(2) troude, 30 jier âld, op woansdei 12 april 1939 yn Hoofddorp mei Sjierk van Gorcum (ôfb. 97), 28 jier âld. Sjierk is berne op tongersdei 4 augustus 1910 yn Arum (Fr.), soan fan Folkert van Gorcum en Trijntje de Boer. Sjierk is ferstoarn op woansdei 23 novimber 1994 yn Nieuw-Vennep, 84 jier âld.
Bern fan Rika en Pieter:
1 Carlo Frederik Bos, berne op freed 27 febrewaris 1931 yn Haarlem.
Bern fan Rika en Sjierk:
2 Riemke van Gorcum.
1910_johanna.jpg 1906_jan_h..jpg
98 1910 Johanna
99 1906 Jan H.
274 Johanna Elisabeth (Lies) Stremming (ôfb. 98) is berne op sneon 5 febrewaris 1910 yn Schoten, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 272). Lies troude, 22 jier âld, op sneon 5 novimber 1932 yn Haarlem mei Jan Herman Hulsbergen (ôfb. 99), 26 jier âld. Jan is berne op sneon 10 maart 1906 yn Zutphen, soan fan Harm Jan Hulsbergen en Johanna Gelderman.
Berop:
1932     loodgieter
1911_johannes_stremming.jpg
100 1911 Johannes Stremming
275 Johannes Wilhelm (Han) Stremming (ôfb. 100) is berne op snein 15 oktober 1911 yn Bloemendaal, soan fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 272). Han troude, 25 jier âld, op moandei 24 maaie 1937 mei M.P. van Egmond.
Bern fan Han en M.P.:
1 Catharina (Rina) Stremming, berne op moandei 12 april 1943 yn Haarlem. Rina is ferstoarn op sneon 13 juli 1985 yn Neerbeek, 42 jier âld.
1914_anna.jpg
101 1914 Anna
276 Anna Cornelia (Annie) Stremming (ôfb. 101) is berne op sneon 13 juni 1914 yn Bloemendaal, dochter fan Johannes Wilhelm Stremming en Bregitte Elisabeth Kan (sjoch 272). Annie is ferstoarn op tiisdei 12 maaie 1959 yn Haarlem, 44 jier âld. Annie troude, 22 jier âld, op tongersdei 13 augustus 1936 yn Haarlem mei IJsbrand (Bram) Molenaar.
Bern fan Annie en Bram:
1 Dieuwke (Diny) Molenaar, berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem. Folgje 277.
2 IJsbrand (Bram) Molenaar, berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem. Folgje 278.
1945_dieuwke.jpg 1941_cornelis.jpg
102 1945 Dieuwke
103 1941 Cornelis
277 Dieuwke (Diny) Molenaar (ôfb. 102) is berne op tiisdei 9 oktober 1945 yn Haarlem, dochter fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 276). Diny is ferstoarn op snein 1 maart 2009 yn Alkmaar, 63 jier âld. Diny troude mei Cornelis (Cees) van de Velde (ôfb. 103). Cees is berne op tongersdei 1 maaie 1941 yn Velsen. Cees is ferstoarn op moandei 23 maaie 1988 yn Alkmaar, 47 jier âld.
Bern fan Diny en Cees:
1 Marcel van de Velde, berne op tongersdei 10 juli 1969 yn Alkmaar.
2 Anna Cornelia (Anita) van de Velde, berne op woansdei 3 febrewaris 1971 yn Alkmaar.
278 IJsbrand (Bram) Molenaar is berne op moandei 28 jannewaris 1952 yn Haarlem, soan fan IJsbrand (Bram) Molenaar en Anna Cornelia (Annie) Stremming (sjoch 276). Bram troude, 23 jier âld, op freed 28 febrewaris 1975 yn Haarlem mei Louise Roovers.
Bern fan Bram en Louise:
1 Niels Molenaar, berne op tongersdei 27 novimber 1980 yn Haarlem.
1885_cornelis.jpg 1886_johanna.jpg
104 1885 Cornelis
105 1886 Johanna
279 Cornelis Kan (ôfb. 104) is berne op sneon 18 juli 1885 yn Amsterdam, soan fan Andries Kan (sjoch 238) en Trijntje Sauer. Cornelis is ferstoarn op woansdei 3 jannewaris 1962 yn Amsterdam, 76 jier âld.
Adressen:
Tollensstraat 79 1 hoog achter, Amsterdam
fan 24-02-1916 oant 13-06-1934     Wilhelminastraat 144 II, Amsterdam
fan 13-06-1934 oant 18-03-1958     Oogstraat 22, Amsterdam
fanôf 18-03-1958     Rusthofstraat 36 hs, Amsterdam
Berop:
gasfitter bij de Gemeentelijke gasfabriek
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Signalement:
1 m 65 lang
Cornelis troude, 27 jier âld, op tongersdei 18 juli 1912 yn Amsterdam mei Johanna Hendrika Fischer (ôfb. 105), 26 jier âld. Johanna is berne op tiisdei 27 april 1886 yn Amsterdam, dochter fan Christoph Eberhard Fischer en Johanna Elisabeth Amesz. Johanna is ferstoarn op sneon 4 juli 1981 yn Amsterdam, 95 jier âld.
Adressen:
fan 01-12-1971 oant 08-03-1974     Middelhoffstraat 22 hs, Amsterdam
fanôf 08-03-1974     Fahrenheitstraat 115, Amsterdam
Bern fan Cornelis en Johanna:
1 Johanna Elisabeth (Jo) Kan, berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam. Folgje 280.
1915_christoph.jpg
106 1915 Christoph
2 Christoph Eberhard Kan (ôfb. 106), berne op woansdei 2 juni 1915 yn Amsterdam. Christoph is ferstoarn op sneon 3 maart 1945 yn Hamburg-Ohlsdorf (Dld), 29 jier âld. Christoph bluwde net troud.
Adressen:
Oogstraat 66, Amsterdam
1934     Wilhelminastraat 144 II
fan 31-08-1942 oant 03-03-1945     Hamburg-Wilhelmsburg, Duitsland
Berop:
oant 31-08-1942     timmerman bij de droogdokmaatschappij
Oplieding:
7 jaarklassen LO/avondambachtsschool-timmeren
Militaire dienst:
fan 18-02-1935 oant 01-08-1935     18e Regiment Infanterie
3 Cornelis Kan, berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam. Folgje 285.
4 Trijntje Kan, berne op tiisdei 15 jannewaris 1918 yn Amsterdam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 6 maart 1919 yn Amsterdam, 1 jier âld.
5 Trijntje (Tinie) Kan, berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 287.
6 Johan Hendrik Kan, berne op moandei 13 juni 1921 yn Amsterdam. Johan is ferstoarn op tongersdei 9 maart 1922 yn Amsterdam, 8 moannen âld.
7 Johan Hendrik Kan, berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam. Folgje 288.
8 Anna Cornelia Kan, berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam. Folgje 291.
9 Adrianus Kan, berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam. Folgje 293.
280 Johanna Elisabeth (Jo) Kan is berne op tiisdei 31 maart 1914 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer. Jo is ferstoarn op tiisdei 17 desimber 2002 yn Dronten, 88 jier âld. Jo troude, 25 jier âld, op tongersdei 2 novimber 1939 yn Amsterdam mei Geert Dubois, 25 jier âld. Geert is berne op sneon 3 oktober 1914 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Fetje de Jong.
Bern fan Jo en Geert:
1 Ina Dubois, berne yn 1941 yn Amsterdam. Folgje 281.
2 Freddy Johannes (Fred) Dubois, berne yn 1944 yn Amsterdam. Folgje 282.
3 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois, berne yn 1947 yn Amsterdam. Folgje 283.
4 Johanna Hendrika (Joke) Dubois, berne op tongersdei 17 april 1947 yn Amsterdam. Folgje 284.
281 Ina Dubois is berne yn 1941 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 280). Ina troude, 20 of 21 jier âld, op tongersdei 5 april 1962 mei L Broek.
282 Freddy Johannes (Fred) Dubois is berne yn 1944 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 280). Fred troude, 21 of 22 jier âld, op woansdei 8 juni 1966 mei C Terlouw.
283 Gerard Cornelis (Gerard) Dubois is berne yn 1947 yn Amsterdam, soan fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 280). Gerard troude, 24 of 25 jier âld, op tiisdei 24 oktober 1972 mei J.F.S. Schipper.
284 Johanna Hendrika (Joke) Dubois is berne op tongersdei 17 april 1947 yn Amsterdam, dochter fan Geert Dubois en Johanna Elisabeth (Jo) Kan (sjoch 280). Joke troude mei Kees Muller.
1916_cornelis.jpg
107 1916 Cornelis
285 Cornelis Kan (ôfb. 107) is berne op woansdei 15 novimber 1916 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer. Cornelis is ferstoarn op freed 10 desimber 1999 yn Amsterdam, 83 jier âld.
Berop:
1935     Fietsjongen
Oplieding:
7 jaarLO
Militaire dienst:
Vrijgesteld wegens broederdienst
Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 7 jannewaris 1943 yn Amsterdam mei Johanna (Jo) Brandenburg, 24 jier âld. Jo is berne op tongersdei 11 april 1918 yn Amsterdam. Jo is ferstoarn op snein 27 febrewaris 2000 yn Amsterdam, 81 jier âld.
Bern fan Cornelis en Jo:
1 Yvonne Kan, berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam. Folgje 286.
286 Yvonne Kan is berne op woansdei 10 desimber 1947 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 285) en Johanna (Jo) Brandenburg.
Berop:
rijksambtenaar
Yvonne troude, 20 jier âld, op freed 26 juli 1968 yn Amsterdam mei Cornelis Albert Zwerver, 24 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 17 febrewaris 1944 yn Woerden.
1920_trijntje__kort_.jpg 1921_goosen.jpg
108 1920 Trijntje (Kort)
109 1921 Goosen
287 Trijntje (Tinie) Kan (ôfb. 108) is berne op freed 2 jannewaris 1920 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer. Tinie is ferstoarn op freed 17 augustus 1973 yn Amsterdam, 53 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Tinie: Grafnummer A-74-341 begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam
Tinie bluwde sûnder bern. Tinie troude mei Goosen Kort (ôfb. 109). Goosen is berne op tongersdei 5 maaie 1921 yn Amsterdam, soan fan Goosen Kort en Marrigje Visser. Goosen is ferstoarn op moandei 19 augustus 1991 yn Amsterdam, 70 jier âld.
288 Johan Hendrik Kan is berne op sneon 4 novimber 1922 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer.
Adressen:
fan 21-05-1955 oant 16-07-1958     Leopoldville, Belgisch Congo
fan 16-07-1958 oant 15-11-1958     Rusthofstraat 36 hs, Amsterdam
fan 15-11-1958 oant 18-05-1961     Stanleyville, Belgisch Congo
fan 18-05-1961 oant 27-10-1961     Smitstraat 38-1, Amsterdam
fan 27-10-1961 oant 04-02-1964     Leopoldstad, Republiek Congo
fan 04-02-1964 oant 12-06-1964     Heggerankweg 54 hs, Amsterdam
fanôf 12-06-1964     van Ysendijkstraat 251, Purmerend
Berop:
automonteur
Johan troude, 35 jier âld, op tiisdei 23 septimber 1958 yn Amsterdam mei Willy Ida Castelein, 28 jier âld. Willy is berne op sneon 11 jannewaris 1930 yn Amsterdam.
Bern fan Johan en Willy:
1 Johan Hendrik (Jan) Kan, berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo). Folgje 289.
2 Irene Kan, berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo). Folgje 290.
289 Johan Hendrik (Jan) Kan is berne op freed 19 febrewaris 1960 yn Stanleyville (Belgisch Congo), soan fan Johan Hendrik Kan (sjoch 288) en Willy Ida Castelein. Jan gie in registrearre partnerskip oan mei Jackeline Louweret. Jackeline is berne op tiisdei 21 juli 1964.
290 Irene Kan is berne op moandei 26 febrewaris 1962 yn Leopoldville (Belgisch Congo), dochter fan Johan Hendrik Kan (sjoch 288) en Willy Ida Castelein. Irene troude, 35 jier âld, op freed 6 juni 1997 mei Pablo Rollman, 32 jier âld. Pablo is berne op moandei 6 juli 1964.
1924_anna.jpg
110 1924 Anna
291 Anna Cornelia Kan (ôfb. 110) is berne op sneon 2 febrewaris 1924 yn Amsterdam, dochter fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer. Anna is ferstoarn op tongersdei 13 septimber 2018 yn Obdam, 94 jier âld.
Berop:
naaister
Anna troude, 28 jier âld, op sneon 19 juli 1952 yn Amsterdam mei Gerrit Lubbers, 28 jier âld. Gerrit is berne op tongersdei 3 april 1924 yn Schoten, soan fan Johannes Lubbers en Margaretha Antonisse. Gerrit is ferstoarn op moandei 30 april 1979 yn Noordwijkerhout, 55 jier âld.
Bern fan Anna en Gerrit:
1 Sylvia Lubbers, berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam. Folgje 292.
2 Astrid Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam.
3 Margaretha Lubbers, berne op freed 5 febrewaris 1960 yn Amsterdam.
292 Sylvia Lubbers is berne op woansdei 1 febrewaris 1956 yn Amsterdam, dochter fan Gerrit Lubbers en Anna Cornelia Kan (sjoch 291).
Berop:
onderwijzeres basisschool
Sylvia gie byinoarlibjen mei Hendricus Ludovicus Johannes (Harry) Monincx. Harry is in soan fan Willem Monincx en Theodora Kuhr.
Berop:
timmerman
1928_adrianus.jpg
111 1928 Adrianus
293 Adrianus Kan (ôfb. 111) is berne op woansdei 26 desimber 1928 yn Amsterdam, soan fan Cornelis Kan (sjoch 279) en Johanna Hendrika Fischer. Adrianus is ferstoarn op tongersdei 31 maart 2011 yn Amsterdam, 82 jier âld.
Adressen:
fan 1955 oant 1958     Oogstraat 22 hs, Amsterdam (Dit is het adres van zijn ouders)
fan 12-03-1958 oant 16-08-1959     Zonneweg 56 hs, Amsterdam
Adrianus troude, 25 jier âld, op tongersdei 15 juli 1954 yn Amsterdam mei Johanna IJkema, 21 jier âld. Johanna is berne op freed 12 maaie 1933 yn Amsterdam, dochter fan Anne IJkema en Hendrika Burger.
Bern fan Adrianus en Johanna:
1 Adrianus Kan, berne op tiisdei 1 febrewaris 1955 yn Amsterdam. Adrianus is ferstoarn op snein 16 augustus 1959 yn Amsterdam, 4 jier âld.
2 Hendrika Johanna (Ria) Kan, berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam. Folgje 294.
3 Marjon Kan, berne op tiisdei 3 oktober 1961. Folgje 297.
4 Adriana Christina (Adrie) Kan, berne om en naby 1963. Folgje 299.
294 Hendrika Johanna (Ria) Kan is berne op tiisdei 26 juli 1960 yn Amsterdam, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 293) en Johanna IJkema. Ria troude mei Otmar Tolud. De skieding waard ûtsprutsen yn 1998.
Bern fan Ria en Otmar:
1 Chantal Johanna Tolud, berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam. Folgje 295.
2 Deborah Sharon (Debbie) Tolud, berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam. Folgje 296.
3 Noella Tolud, berne op freed 20 juni 1997 yn Amsterdam.
295 Chantal Johanna Tolud is berne op tongersdei 16 desimber 1982 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 294). Chantal troude, 25 jier âld, op freed 8 augustus 2008 mei Sander den Hertog.
296 Deborah Sharon (Debbie) Tolud is berne op freed 12 juli 1985 yn Amsterdam, dochter fan Otmar Tolud en Hendrika Johanna (Ria) Kan (sjoch 294). Debbie troude mei Oosterwolde.
Bern fan Debbie en Oosterwolde:
1 Milano Oosterwolde, berne op moandei 26 juni 2006.
2 Ashanti Oosterwolde, berne op tiisdei 23 juni 2009.
297 Marjon Kan is berne op tiisdei 3 oktober 1961, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 293) en Johanna IJkema. Marjon troude mei Ron Faber.
Bern fan Marjon en Ron:
1 Deveny Kan, berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam. Folgje 298.
298 Deveny Kan is berne op tiisdei 14 maart 1995 yn Amsterdam, dochter fan Ron Faber en Marjon Kan (sjoch 297).
Bern fan Deveny ût ûnbekende relaasje:
1 Yassin Kan, berne op moandei 7 maart 2016 yn Amsterdam.
299 Adriana Christina (Adrie) Kan is berne om en naby 1963, dochter fan Adrianus Kan (sjoch 293) en Johanna IJkema. Adrie troude mei Eric de Wind.
Bern fan Adrie en Eric:
1 Stacey de Wind, berne op moandei 19 juni 1995 yn Amsterdam.
2 Esmee de Wind, berne op moandei 17 juli 2000 yn Amsterdam.
1850_jan.jpg
112 1850 Jan
300 Jan Willem Kan (ôfb. 112) is berne op woansdei 27 febrewaris 1850 yn Zaandam, soan fan Jacob Kan (sjoch 197) en Antje Briel. Jan is ferstoarn op snein 29 desimber 1878 yn Leiden, 28 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Jan: Jan overlijdt te Leiden maar woont dan in Haarlem.
Adressen:
oant 27-10-1868     Zuiddijk 339, Zaandam (Dit is waarschijnlijk het adres van het logement waar hij werkt.)
fanôf 27-10-1868     Haarlem
Beroppen:
17-03-1870     logementsbediende
fan 1874 oant 1878     sociëteitsbediende
Militaire dienst:
10-05-1870     7e regiment infanterie
Signalement:
17-03-1870     Lengte 1,67 m;ovaal aangezicht;hooog voorhoofd;grijze ogen;gewone neus en mond;bruin haar
Jan troude, 24 jier âld, op woansdei 27 maaie 1874 yn Haarlem mei Jakoba Lennings, 19 jier âld. Jakoba is berne op woansdei 5 juli 1854 yn Haarlem, dochter fan Jacobus Johannes Lennings en Anna Catharina Hessels. Jakoba is ferstoarn op sneon 5 septimber 1925 yn Haarlem, 71 jier âld.
Adres:
1881     Luitensteeg 29, Haarlem
Berop:
1898     winkelierster
Bern fan Jan en Jakoba:
1 Anna Catharina Kan, berne op snein 14 febrewaris 1875 yn Haarlem. Anna is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1881 yn Haarlem, 5 jier âld.
2 Brigitta Cornelia Kan, berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem. Folgje 301.
3 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem. Folgje 302.
1867_sjouke.jpg
113 1867 Sjouke
301 Brigitta Cornelia Kan is berne op moandei 25 desimber 1876 yn Haarlem, dochter fan Jan Willem Kan (sjoch 300) en Jakoba Lennings. Brigitta is ferstoarn nei 1950, op syn minst 74 jier âld.
Adressen:
oant 27-07-1898     Heemskerk
fanôf 27-07-1898     Zuiderstraat 18, Haarlem
fanôf 20-09-1934     Archipelstraat 52, Haarlem
Brigitta troude, 21 jier âld, op woansdei 27 juli 1898 yn Haarlem mei Sjouke War (ôfb. 113), 31 jier âld. Sjouke is berne op tongersdei 3 jannewaris 1867 yn Franeker, soan fan Tjeerd Sjoukes War en IJtje Pieters Koster. Sjouke is ferstoarn op tongersdei 8 novimber 1934 yn Haarlem, 67 jier âld.
Berop:
1898     kleermaker(-sknecht)
Bern fan Brigitta en Sjouke:
1 Pieter Jan War, berne op tongersdei 22 desimber 1898 yn Haarlem. Pieter is ferstoarn op tiisdei 29 maaie 1900 yn Haarlem, 1 jier âld.
302 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op sneon 14 desimber 1878 yn Haarlem, soan fan Jan Willem Kan (sjoch 300) en Jakoba Lennings. Jacob is ferstoarn op snein 25 desimber 1955 yn Haarlem, 77 jier âld.
Adressen:
fan 21-11-1904 oant 04-07-1907     Heemstede
fanôf 04-07-1907     Rustenburgerlaan 2, Haarlem
1912     Zuiderstraat 29, Haarlem
fan 1917 oant 1922     Oost Indische Kade (Oostindiëstraat) 22, Haarlem
Berop:
fan 1897 oant 1922     sigarenmaker
Militaire dienst:
Jacob moest in dienst. Het militieregister vermeldt niet bij welk onderdeel.
Signalement:
1 m 61 lang, ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, spitse kin, blond haar, blonde wenkbrauwen
Jacob troude, 25 jier âld, op woansdei 20 jannewaris 1904 yn Haarlem mei Alida Geertruida Deen, 20 jier âld. Alida is berne op snein 22 april 1883 yn Bloemendaal, dochter fan Hermanus Gerrit Deen en Johanna Jansen. Alida is ferstoarn op woansdei 1 juli 1959 yn Bennebroek, 76 jier âld.
Bern fan Jacob en Alida:
1 Jacoba Kan, berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem. Folgje 303.
2 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede. Folgje 305.
3 Johannes Jacobus Kan, berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede. Folgje 313.
4 Alida Geertruida Kan, berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem. Folgje 314.
5 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem. Folgje 315.
6 Theodoor Marinus Kan, berne op woansdei 9 augustus 1911 yn Haarlem. Theodoor is ferstoarn op moandei 18 maart 1912 yn Haarlem, 7 moannen âld.
7 Theodorus Kan, berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem. Folgje 318.
8 Anna Catharina Kan, berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem. Folgje 319.
9 Jan Willem Kan, berne op sneon 18 maart 1916 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op tiisdei 18 desimber 1917 yn Haarlem, 1 jier âld.
10 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 8 juli 1917 yn Haarlem. Hermina is ferstoarn op tiisdei 30 april 1918 yn Haarlem, 9 moannen âld.
11 Hermina Gerarda Kan, berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem. Folgje 320.
12 Henriëtta Valentina Kan, berne op moandei 20 septimber 1920 yn Haarlem. Henriëtta is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1922 yn Haarlem, 1 jier âld.
13 Gerarda Kan, berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem. Folgje 321.
14 Jan Willem Kan, berne op freed 20 juli 1923 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op snein 23 septimber 1923 yn Haarlem, 2 moannen âld.
303 Jacoba Kan is berne op snein 3 april 1904 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Jacoba is ferstoarn op sneon 16 maart 1996 yn Haarlem, 91 jier âld. Jacoba troude, 23 jier âld, op woansdei 7 desimber 1927 yn Haarlem mei Johannes de Graaff, 25 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 1 maaie 1902 yn Haarlem. Johannes is ferstoarn yn augustus 1972 yn Haarlem, 70 jier âld.
Berop:
timmerman
Bern fan Jacoba en Johannes:
1 Johanna Jacoba de Graaff, berne op woansdei 2 maaie 1928 yn Haarlem. Johanna is ferstoarn op tongersdei 20 desimber 1928 yn Haarlem, 7 moannen âld.
2 Maria Johanna de Graaff, berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem. Folgje 304.
3 Irma de Graaff, berne op woansdei 5 febrewaris 1936 yn Haarlem.
304 Maria Johanna de Graaff is berne op sneon 20 oktober 1934 yn Haarlem, dochter fan Johannes de Graaff en Jacoba Kan (sjoch 303). Maria troude mei Jan Rudolf Snijder.
1908_hendrika.jpg
114 1908 Hendrika
305 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op tiisdei 4 juli 1905 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Jacob is ferstoarn op snein 19 maaie 1974 yn Haarlem, 68 jier âld.
Beroppen:
sigarenmaker en keurmeester
1924     machinebankwerker
Oplieding:
7 klassen Lager Onderwijs
Militaire dienst:
13-05-1925     Ongeschikt voor de dienst
Signalement:
13-05-1925     1 m 66 lang
Jacob troude, 22 jier âld, op woansdei 15 febrewaris 1928 yn Haarlem mei Hendrika Gooijer (ôfb. 114), 20 jier âld. Hendrika is berne op freed 3 jannewaris 1908 yn Velsen. Hendrika is ferstoarn op freed 24 oktober 1980 yn Haarlem, 72 jier âld.
Bern fan Jacob en Hendrika:
1 Margaretha Hendrika Johanna Kan, berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem. Folgje 306.
2 Hetty Alida Kan, berne op woansdei 17 juli 1929 yn Haarlem. Folgje 311.
3 Hendrika Elisabeth Kan, berne op woansdei 11 novimber 1931 yn Haarlem.
4 Jacob Johannes Bernardus Kan, berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem. Folgje 312.
5 Jan Willem Kan, berne op snein 7 juni 1936 yn Haarlem. Jan is ferstoarn op woansdei 22 febrewaris 1995 yn Haarlem, 58 jier âld.
6 John Kan, berne op freed 11 oktober 1940 yn Haarlem.
7 André Kan, berne op woansdei 11 april 1945 yn Haarlem.
8 Ingrid Kan, berne op tongersdei 15 novimber 1951 yn Haarlem.
1928_margaretha.jpg 1924_curth.jpg
115 1928 Margaretha
116 1924 Curth
306 Margaretha Hendrika Johanna Kan (ôfb. 115) is berne op woansdei 4 april 1928 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 305) en Hendrika Gooijer. Margaretha is ferstoarn op woansdei 1 maart 2006 yn Borås (Zweden), 77 jier âld. Margaretha troude mei Curth Arne Haglund (ôfb. 116). Curth is berne op tongersdei 17 jannewaris 1924, soan fan Karl Haglund en Alfhild. Curth is ferstoarn yn septimber 1985, 61 jier âld.
Bern fan Margaretha en Curth:
1 Ingrid Haglund, berne op moandei 7 novimber 1955. Folgje 307.
2 Mariann Haglund, berne op woansdei 17 septimber 1958. Folgje 308.
3 Peter Arne (Peter) Kan, berne op moandei 16 maaie 1960. Folgje 309.
307 Ingrid Haglund is berne op moandei 7 novimber 1955, dochter fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 306). Ingrid troude mei Rein Reskow. Rein is berne op moandei 10 april 1950.
308 Mariann Haglund is berne op woansdei 17 septimber 1958, dochter fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 306). Mariann:
(1) troude mei Roger Hedblom. Roger is berne yn 1953.
(2) troude mei Den Hederdal.
Bern fan Mariann en Roger:
1 Daniel Hedblom, berne op snein 26 desimber 1976.
2 Petra Hedblom, berne op tongersdei 22 maaie 1980.
3 Carolina Hedblom, berne op sneon 8 maaie 1982.
4 Rasmus Hedblom, berne op tiisdei 29 juni 1982.
309 Peter Arne (Peter) Kan is berne op moandei 16 maaie 1960, soan fan Curth Arne Haglund en Margaretha Hendrika Johanna Kan (sjoch 306). Peter troude, om en naby 37 jier âld, om en naby septimber 1997 yn Dalsjöfors (Zweden) mei Annelie Carlström, om en naby 38 jier âld. Annelie is berne op moandei 10 novimber 1958.
Bern fan Peter en Annelie:
1 Angelica Kan, berne op tiisdei 4 juli 1989 yn Borås (Zweden). Folgje 310.
2 Timmy Sebastian Piet Kan, berne op tongersdei 6 jannewaris 1994.
310 Angelica Kan is berne op tiisdei 4 juli 1989 yn Borås (Zweden), dochter fan Peter Arne (Peter) Kan (sjoch 309) en Annelie Carlström. Angelica troude mei Christopher Paul Allshouse. Christopher is berne op sneon 8 juli 1972.
311 Hetty Alida Kan is berne op woansdei 17 juli 1929 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 305) en Hendrika Gooijer. Hetty troude mei Nol Lindeman.
312 Jacob Johannes Bernardus Kan is berne op woansdei 8 augustus 1934 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 305) en Hendrika Gooijer.
Adres:
2007     Mastbos 152, 2134 NT Hoofddorp
Jacob troude mei Coby Rietdijk. It houlik waard ûntbûn op snein 17 febrewaris 2008.
Bern fan Jacob en Coby:
1 Nils Kan.
2 Esther Kan.
313 Johannes Jacobus Kan is berne op tiisdei 14 augustus 1906 yn Heemstede, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen.
Berop:
24-04-1925     machinale houtbewerker
Oplieding:
24-04-1925     6 klassen Lagere School
Militaire dienst:
24-04-1925     Vrijgesteld wegens broederdienst
Johannes troude, 26 jier âld, op tongersdei 24 novimber 1932 yn Zandvoort mei Klaartje Terol, 22 jier âld. Klaartje is berne op sneon 22 oktober 1910 yn Zandvoort, dochter fan Arie Terol en Marijtje Slagtveld.
314 Alida Geertruida Kan is berne op snein 1 desimber 1907 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen.
Adres:
fanôf 19-02-1930     Chassestraat 58hs, Amsterdam
Alida troude, 22 jier âld, op woansdei 19 febrewaris 1930 yn Haarlem mei Jan W Langeveld.
315 Hendrika Elisabeth Kan is berne op woansdei 20 oktober 1909 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Hendrika is ferstoarn op sneon 7 maart 1992 yn Haarlem, 82 jier âld. Hendrika troude, 22 jier âld, op woansdei 4 novimber 1931 yn Haarlem mei Jan Willemse, 23 jier âld. Jan is berne op sneon 13 juni 1908 yn Spaarndam, soan fan Pieter Engel Willemse en Antje Lageveen. Jan is ferstoarn op moandei 3 juni 1974 yn Haarlem, 65 jier âld.
Bern fan Hendrika en Jan:
1 Antje Willemse, berne op moandei 28 novimber 1932 yn Amsterdam.
2 Alida Geetruida Willemse, berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem. Folgje 316.
316 Alida Geetruida Willemse is berne op sneon 8 maaie 1937 yn Haarlem, dochter fan Jan Willemse en Hendrika Elisabeth Kan (sjoch 315). Alida troude mei Oldrick Leendert Kwant. De skieding waard ûtsprutsen op moandei 20 septimber 1976. Oldrick is berne op tiisdei 4 desimber 1934 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op freed 2 juni 1989 yn Haarlem, 54 jier âld.
Bern fan Alida en Oldrick:
1 Elisabeth H. Kwant, berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem. Folgje 317.
2 Oldrick Leendert Kwant, berne op snein 6 septimber 1959 yn Haarlem. Oldrick is ferstoarn op woansdei 18 febrewaris 2004, 44 jier âld.
3 Rene Kwant, berne op moandei 30 juli 1962 yn Haarlem.
4 Jan Kwant, berne op sneon 23 jannewaris 1965 yn Haarlem.
5 Martin Kwant, berne op woansdei 16 septimber 1970 yn Haarlem. Martin is ferstoarn op freed 8 desimber 1978 yn Haarlem, 8 jier âld.
317 Elisabeth H. Kwant is berne op snein 4 maaie 1958 yn Haarlem, dochter fan Oldrick Leendert Kwant en Alida Geetruida Willemse (sjoch 316). Elisabeth troude mei Peter P.J. Lagerwey. Peter is berne op sneon 11 augustus 1951 yn Haarlem.
Bern fan Elisabeth en Peter:
1 Michael F. Lagerwey, berne op snein 12 juni 1977 yn Haarlem.
2 Wesly M. Lagerwey, berne op snein 26 augustus 1979 yn Haarlem.
3 Jeffrey Anna Petrus Johannes Lagerwey, berne op woansdei 26 septimber 1984 yn Haarlem.
318 Theodorus Kan is berne op snein 24 novimber 1912 yn Haarlem, soan fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Theodorus is ferstoarn op tongersdei 22 septimber 1988 yn Heemstede, 75 jier âld.
Berop:
1931     chauffeur
Oplieding:
Militieregister
Militaire dienst:
fan 18-07-1932 oant 30-12-1932     1e Regiment Artillerie Onbereden 2e ploeg
Signalement:
1 m 66 lang
Theodorus troude, 22 jier âld, op woansdei 8 maaie 1935 yn Haarlem mei Jacomijntje van der Meer, 15 jier âld. Jacomijntje is berne op tongersdei 16 oktober 1919 yn Hillegom, dochter fan Nicolaas van der Meer en Sara Petronella Deen. Jacomijntje is ferstoarn op woansdei 19 juli 1978 yn Haarlem, 58 jier âld.
319 Anna Catharina Kan is berne op tongersdei 11 desimber 1913 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen.
Adres:
fanôf 22-02-1933     Bennebroek
Anna troude, 19 jier âld, op woansdei 22 febrewaris 1933 yn Bennebroek mei Nicolaas van der Meer, 22 jier âld. Nicolaas is berne op tiisdei 24 jannewaris 1911 yn Hillegom.
Bern fan Anna en Nicolaas:
1 Sara Petronella van der Meer, berne op woansdei 31 maaie 1933 yn Bennebroek.
320 Hermina Gerarda Kan is berne op snein 16 maart 1919 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Hermina is ferstoarn op freed 12 maart 1976 yn Amsterdam, 56 jier âld.
Berop:
dagdienstbode
Hermina:
(1) troude, 22 jier âld, op woansdei 16 juli 1941 yn Haarlem mei Cornelis Steenstra, 22 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 10 juli 1919 yn Haarlem. Cornelis is ferstoarn op tongersdei 30 augustus 1945 yn Haarlem, 26 jier âld.
(2) troude, 28 jier âld, op tongersdei 31 juli 1947 yn Amsterdam mei Franciscus Vermie, 29 jier âld. Franciscus is berne op moandei 15 oktober 1917 yn Amersfoort.
Bern fan Hermina en Cornelis:
1 Robert Kan, berne op tiisdei 17 juli 1945 yn Tilburg.
321 Gerarda Kan is berne op sneon 24 desimber 1921 yn Haarlem, dochter fan Jacob Johannes Bernardus Kan (sjoch 302) en Alida Geertruida Deen. Gerarda is ferstoarn op tiisdei 16 oktober 2007 yn Lisse, 85 jier âld. Gerarda troude mei Gerrit Kramer. Gerrit is berne op sneon 24 april 1915 yn Beverwijk, soan fan Govert Kramer en Clasina Adriana de Langen. Gerrit is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1976 yn Heemstede, 60 jier âld.
Bern fan Gerarda en Gerrit:
1 Govert Kramer, berne op moandei 26 juli 1954 yn Hillegom. Govert is ferstoarn op woansdei 28 juli 1954 yn Haarlem, 2 dagen âld.
322 Jan Kan is berne op woansdei 22 juni 1814 yn Zaandijk, soan fan Jacob Kan (sjoch 194) en Aagje Groot. Jan is ferstoarn op moandei 6 oktober 1856 yn Hoorn, 42 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Jan: Jan overlijdt in de gevangenis in Hoorn (zie hoofdstuk "de negentiende eeuw" in HET BOEK)
Adressen:
Kopermolenpad 771bis, Zaandam
Wijk 3, Kramerspad 666bis, Zaandam
fan 1829 oant 1839     De Noord 844, Zaandam
fan 1851 oant 1854     Wijk 4, Noord 775, Zaandam
1855     Noord 816b, Zaandam
Berop:
fan 1829 oant 1855     olieslager(-sknecht)
Belijdenis:
23-02-1834     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Jan troude, 23 jier âld, op snein 2 juli 1837 yn Zaandam mei Trijntje van Elsland, 23 jier âld. Trijntje is berne op freed 4 maart 1814 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas van Elsland en Guurtje Zoon. Trijntje is ferstoarn op sneon 7 septimber 1867 yn Zaandam, 53 jier âld.
Adressen:
1862     Eilandje 657d, Zaandam
1865     Noord 774bis, Zaandam
Berop:
oant 1867     winkelierster
Belijdenis:
fanôf 23-02-1834     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Bern fan Jan en Trijntje:
1 Aagje Kan, berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam. Folgje 323.
2 Klaas Kan, berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam. Folgje 329.
3 Guurtje Kan, berne op tiisdei 25 jannewaris 1842 yn Zaandam. Guurtje is ferstoarn op freed 27 oktober 1843 yn Zaandam, 1 jier âld.
4 Guurtje Kan, berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam. Folgje 359.
5 Maartje Kan, berne op tongersdei 23 april 1846 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op freed 31 maart 1848 yn Zaandam, 1 jier âld.
6 Maartje Kan, berne op woansdei 7 maart 1849 yn Zaandam. Maartje is ferstoarn op woansdei 18 desimber 1867 yn Zaandam, 18 jier âld. Maartje bluwde net troud.
7 Adriana Kan, berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam. Folgje 364.
8 Trijntje Kan, berne op sneon 21 jannewaris 1854 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1854 yn Zaandam, 1 moanne âld.
323 Aagje Kan is berne op tiisdei 3 april 1838 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 322) en Trijntje van Elsland. Aagje is ferstoarn op tongersdei 26 juni 1919 yn Alkmaar, 81 jier âld.
Adressen:
oant 1863     Oostzijde 666, Zaandam
fan 19-01-1863 oant 16-05-1875     Koedijk
fanôf 16-05-1875     Bergen
fan 26-05-1880 oant 08-10-1881     Akersloot
fan 08-10-1881 oant 1910     Noorderkade 16, Alkmaar
fan 1910 oant 1919     Snaarmanslaan 78 (inwonend?), Alkmaar
Berop:
1862     dienstbode
Aagje:
(1) troude, 30 jier âld, op snein 10 maaie 1868 yn Koedijk mei Arie Hartland, 26 jier âld. Arie is berne op snein 2 jannewaris 1842 yn Koedijk, soan fan Gerrit Hartland en Neeltje Bakker. Arie is ferstoarn op sneon 4 desimber 1875 yn Koedijk, 33 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Arie: Het overlijden van Arie wordt gemeld in Koedijk. Als woonplaats staat aangegeven: Bergen.
Berop:
1868     visser
(2) troude, 42 jier âld, op sneon 12 juni 1880 yn Koedijk mei Jan Verhoeve, 43 jier âld. Jan is berne op freed 20 jannewaris 1837 yn Alkmaar, soan fan Pieter Verhoeve en Bernardina Vroon. Jan is ferstoarn op freed 3 juni 1910 yn Alkmaar, 73 jier âld.
Beroppen:
1880     arbeider
1900     koopman
Bern fan Aagje en Arie:
1 Jan Hartland, berne op sneon 17 juli 1869 yn Koedijk. Jan is ferstoarn op freed 27 augustus 1869 yn Koedijk, 1 moanne âld.
2 Trijntje Hartland, berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk. Folgje 324.
3 Neeltje Hartland, berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk. Folgje 326.
4 Jan Hartland, berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk. Folgje 327.
Bern fan Aagje en Jan:
5 Geertje Verhoeve, berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar. Folgje 328.
324 Trijntje Hartland is berne op woansdei 14 septimber 1870 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 323). Trijntje is ferstoarn op tiisdei 7 maart 1933 yn Bergen, 62 jier âld. Trijntje troude, 25 jier âld, op snein 7 juni 1896 yn Alkmaar mei Klaas Koster, 24 jier âld. Klaas is berne op woansdei 29 maaie 1872 yn Sint Maarten, soan fan Meijert Koster en Jaapje de Graaf. Klaas is ferstoarn op snein 10 juli 1904 yn Alkmaar, 32 jier âld.
Berop:
oant 1904     koopman
Bern fan Trijntje en Klaas:
1 Jacoba Agatha Koster, berne op freed 8 juli 1898 yn Alkmaar.
2 Meijert Koster, berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar. Folgje 325.
325 Meijert Koster is berne op sneon 20 septimber 1902 yn Alkmaar, soan fan Klaas Koster en Trijntje Hartland (sjoch 324). Meijert troude, 26 jier âld, op woansdei 24 april 1929 yn Alkmaar mei Dina Amse, 26 jier âld. Dina is berne op tongersdei 5 febrewaris 1903 yn Alkmaar, dochter fan Jan Amse en Trijntje Plevier.
Bern fan Meijert en Dina:
1 Tine Koster, berne op sneon 13 desimber 1930 yn Alkmaar.
326 Neeltje Hartland is berne op sneon 9 maart 1872 yn Koedijk, dochter fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 323). Neeltje is ferstoarn op moandei 4 april 1949 yn Alkmaar, 77 jier âld. Neeltje troude, 35 jier âld, op tongersdei 30 maaie 1907 yn Alkmaar mei Johannes Jacobus Hermanus Weijmer, 48 jier âld. Johannes is berne op woansdei 4 maaie 1859 yn Alkmaar, soan fan Jacobus Wilhelmus Weijmer en Alida Bruijns. Johannes is ferstoarn op moandei 3 april 1944 yn Alkmaar, 84 jier âld.
Bern fan Neeltje en Johannes:
1 Jacoba Johanna Weijmer, berne op tiisdei 2 juni 1908 yn Alkmaar.
2 Agatha Catharina Weijmer, berne op moandei 23 augustus 1909 yn Alkmaar.
327 Jan Hartland is berne op snein 9 novimber 1873 yn Koedijk, soan fan Arie Hartland en Aagje Kan (sjoch 323). Jan is ferstoarn op snein 28 augustus 1955 yn Alkmaar, 81 jier âld. Jan troude, 25 jier âld, op snein 13 augustus 1899 yn Alkmaar mei Aplonia Huitema, 25 jier âld. Aplonia is berne op freed 15 augustus 1873 yn Makkum, dochter fan Karst Huitema en Tjiets Vermeulen. Aplonia is ferstoarn op moandei 11 maaie 1959 yn Alkmaar, 85 jier âld.
Bern fan Jan en Aplonia:
1 Aagje Tjiets Hartland, berne op freed 5 oktober 1900 yn Alkmaar.
2 Sietse Hartland, berne op tiisdei 20 jannewaris 1903 yn Alkmaar.
328 Geertje Verhoeve is berne op woansdei 10 maaie 1882 yn Alkmaar, dochter fan Jan Verhoeve en Aagje Kan (sjoch 323).
Adres:
fanôf 19-11-1911     Utrecht
Geertje troude, 29 jier âld, op tiisdei 12 septimber 1911 yn Alkmaar mei Johan Ludwig Lutjeharms, 29 jier âld. Johan is berne op snein 20 novimber 1881 yn Alkmaar, soan fan Johann Ludwig Lutjeharms en Geertje Lingeman.
Bern fan Geertje en Johan:
1 Geertruida Agatha Hillegonda Lutjeharms, berne op snein 30 novimber 1919 yn Utrecht.
329 Klaas Kan is berne op moandei 20 jannewaris 1840 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 322) en Trijntje van Elsland. Klaas is ferstoarn op snein 17 desimber 1916 yn Delft, 76 jier âld.
Adressen:
1862     Kramerspad 231, Zaandam
1870     Smaal 806a, Zaandam
fan 1874 oant 1883     Geerweg wijk 8 nr. 101, Delft
Berop:
fan 1862 oant 1883     olieslager (-sknecht)
Klaas troude, 32 jier âld, op snein 17 maart 1872 yn Zaandam mei Neeltje Rot, 26 jier âld. Neeltje is berne op freed 27 juni 1845 yn Westzaan, dochter fan Cornelis Rot en Trijntje Prins. Neeltje is ferstoarn op woansdei 19 desimber 1923 yn Delft, 78 jier âld.
Berop:
1872     dienstbode
Bern fan Klaas en Neeltje:
1 Jan Kan, berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam. Folgje 330.
2 Trijntje Kan, berne op tiisdei 14 oktober 1873 yn Zaandam. Trijntje is ferstoarn op freed 19 febrewaris 1875 yn Delft, 1 jier âld.
3 Trijntje Kan, berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft. Folgje 333.
4 Grietje Kan, berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft. Folgje 335.
5 Aagje Kan, berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft. Folgje 339.
6 Jansje Kan, berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft. Folgje 356.
330 Jan Kan is berne op tiisdei 13 augustus 1872 yn Zaandam, soan fan Klaas Kan (sjoch 329) en Neeltje Rot. Jan is ferstoarn op freed 21 jannewaris 1927 yn Zaandam, 54 jier âld.
Adressen:
oant 28-10-1897     Delft
fan 28-10-1897 oant 08-05-1898     Rustenburg K 200a, Zaandam
fanôf 08-05-1898     Westzanerdijk L1j, Zaandam
fan 13-05-1898 oant 01-05-1899     Hoogendijk K 255a, Zaandam
fan 01-05-1899 oant 12-12-1899     Czaar Peterstraat K15kb, Zaandam
fanôf 12-12-1899     Rustenburgerdwarsstraat H 320, Zaandam
1902     Rustenburgerstraat 3 ten huize van A.K.E.Theinert, Zaandam
fan 1902 oant 1904     Ooievaarstraat 88, Zaandam
fan 1904 oant 1910     Langestraat 68, Zaandam
1920     Bleekerstraat 31, Zaandam
1927     Westerkerkstraat 13, Zaandam
Berop:
fan 1897 oant 1920     geweermaker aan de Rijksgeweerfabriek (Artillerie Inrichting)
Jan troude, 30 jier âld, op snein 30 novimber 1902 yn Zaandam mei Petronella Louisa Rosenbohm, 24 jier âld. Petronella is berne op moandei 4 novimber 1878 yn Delft, dochter fan Willem Christiaan Rosenbohm en Johanna van de Burg.
Adres:
fan 1920 oant 1937     Bleekerstraat 31, Zaandam
Bern fan Jan en Petronella:
1 Klaas Willem Kan, berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam. Folgje 331.
2 Willem Christiaan Kan, berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam. Folgje 332.
331 Klaas Willem Kan is berne op snein 22 maaie 1904 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 330) en Petronella Louisa Rosenbohm. Klaas is ferstoarn op moandei 25 jannewaris 1982 yn Oostzaan, 77 jier âld.
Adres:
fanôf 08-04-1936     Kerkstraat 67, Oostzaan
Berop:
23-03-1923     rijksklerk
Oplieding:
1923     Middelbare opleiding
Diversen:
Grafnummer 1358 op de Algemene Begraafplaats van Oostzaan.
Militaire dienst:
1923     Voorgoed ongeschikt
Klaas troude, 31 jier âld, op tongersdei 9 april 1936 yn Oostzaan mei Geertje de Dood, 29 jier âld. Geertje is berne op snein 10 maart 1907 yn Oostzaan, dochter fan Cornelis de Dood en Trijntje Taams. Geertje is ferstoarn op tongersdei 14 septimber 2000 yn Oostzaan, 93 jier âld.
332 Willem Christiaan Kan is berne op sneon 21 april 1906 yn Zaandam, soan fan Jan Kan (sjoch 330) en Petronella Louisa Rosenbohm. Willem is ferstoarn op woansdei 19 oktober 1983 yn Zaandam, 77 jier âld.
Adres:
Bleekerstraat 13, Zaandam
Berop:
bankwerker
Willem troude, 32 jier âld, op woansdei 14 desimber 1938 yn Zaandam mei Guurtje Gesina Kleijn, 29 jier âld. Guurtje is berne op sneon 27 maart 1909 yn Zaandam, dochter fan Gerrit Kleijn en Guurtje Wijngaard. Guurtje is ferstoarn op snein 31 desimber 1989 yn Zaandam, 80 jier âld.
Adres:
oant 1989     "Mennistenerf", Zaandam
Berop:
onderwijzeres
333 Trijntje Kan is berne op moandei 6 septimber 1875 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 329) en Neeltje Rot. Trijntje is ferstoarn op tiisdei 25 juni 1957 yn Delft, 81 jier âld.
Adressen:
fan 1895 oant 1897     Vrijenban
fan 1902 oant 1949     Delft
Trijntje troude, 19 jier âld, op woansdei 14 augustus 1895 yn Delft mei Hermanus Bernardus Rademaker, 22 jier âld. Hermanus is berne op snein 2 maart 1873 yn Vrijenban, soan fan Gerardus Jacobus Rademaker en Apolonia Paulussen. Hermanus is ferstoarn op snein 11 desimber 1949 yn Delft, 76 jier âld.
Berop:
1902     machinist
Bern fan Trijntje en Hermanus:
1 Gerardus Jacobus Rademaker, berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban. Folgje 334.
2 Cornelia Rademaker, berne op tongersdei 18 maart 1897 yn Vrijenban.
334 Gerardus Jacobus Rademaker is berne op tiisdei 31 desimber 1895 yn Vrijenban, soan fan Hermanus Bernardus Rademaker en Trijntje Kan (sjoch 333). Gerardus troude, 28 jier âld, op woansdei 2 april 1924 yn Schiedam mei Petronella But, 27 jier âld. Petronella is berne op woansdei 2 desimber 1896 yn Schiedam, dochter fan Jan Antheunis But en Petronella Koning.
335 Grietje Kan is berne op tiisdei 24 juli 1877 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 329) en Neeltje Rot. Grietje is ferstoarn op tongersdei 12 oktober 1950 yn Delft, 73 jier âld.
Adres:
1902     Delft
Grietje troude, 20 jier âld, op woansdei 25 augustus 1897 yn Delft mei Johannes Wouter Oosterloo, 26 jier âld. Johannes is berne op moandei 6 febrewaris 1871 yn Delft, soan fan Jan Oosterloo en Arentje Berkhout. Johannes is ferstoarn op sneon 19 novimber 1960 yn Delft, 89 jier âld.
Berop:
1902     sigarensorteerder
Bern fan Grietje en Johannes:
1 Jan Oosterloo, berne op snein 10 juli 1898 yn Delft.
2 Neeltje Oosterloo, berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft. Folgje 336.
336 Neeltje Oosterloo is berne op tongersdei 6 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Wouter Oosterloo en Grietje Kan (sjoch 335). Neeltje is ferstoarn op tiisdei 1 novimber 1960 yn Den Haag, 58 jier âld. Neeltje troude, 20 jier âld, op woansdei 5 april 1922 yn Delft mei Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, 23 jier âld. Wilhelmus is berne op tongersdei 19 jannewaris 1899 yn Utrecht, soan fan Petrus Dalmijn en Louise Albertine Schoonenbeek. Wilhelmus is ferstoarn op woansdei 28 desimber 1966 yn Den Haag, 67 jier âld.
Bern fan Neeltje en Wilhelmus:
1 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn, berne op moandei 17 novimber 1924. Folgje 337.
337 Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn is berne op moandei 17 novimber 1924, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn en Neeltje Oosterloo (sjoch 336). Wilhelmus troude mei Dirkje Fries.
Bern fan Wilhelmus en Dirkje:
1 Rob Dalmijn. Folgje 338.
2 Monique Dalmijn.
338 Rob Dalmijn, soan fan Wilhelmus Hendrik Theodorus Dalmijn (sjoch 337) en Dirkje Fries. Rob troude mei Irene Scholten.
1879_aagje.jpg 1877_johannes.jpg
117 1879 Aagje
118 1877 Johannes
339 Aagje Kan (ôfb. 117) is berne op sneon 22 maart 1879 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 329) en Neeltje Rot. Aagje is ferstoarn op tiisdei 19 maart 1957 yn Delft, 77 jier âld. Aagje troude, 21 jier âld, op woansdei 21 novimber 1900 yn Delft mei Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 118), 23 jier âld. Johannes is berne op tiisdei 6 novimber 1877 yn Delft, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen en Antonia van den Akker. Johannes is ferstoarn op tongersdei 27 novimber 1958 yn Delft, 81 jier âld.
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Anthonia Aagje van de Giessen, berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft. Folgje 340.
2 Neeltje van de Giessen, berne op freed 17 juli 1903 yn Delft. Folgje 343.
3 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 8 maaie 1905 yn Delft. Johannes is ferstoarn op woansdei 26 desimber 1906 yn Delft, 1 jier âld.
4 Klaas van de Giessen, berne op freed 15 juni 1906 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 24 septimber 1906 yn Delft, 3 moannen âld.
5 Aagje van de Giessen, berne op freed 3 juni 1910 yn Delft. Aagje is ferstoarn op moandei 27 juni 1910 yn Delft, 24 dagen âld.
6 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft. Folgje 345.
1902_anthonia.jpg 1898_jacob.jpg
119 1902 Anthonia
120 1898 Jacob
340 Anthonia Aagje van de Giessen (ôfb. 119) is berne op sneon 22 maart 1902 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 339). Anthonia is ferstoarn op snein 18 oktober 1970 yn Delft, 68 jier âld. Anthonia troude, 24 jier âld, op woansdei 25 augustus 1926 yn Delft mei Jacob Richard Zacharias Forsch (ôfb. 120), 28 jier âld. Jacob is berne op sneon 9 april 1898 yn Delft, soan fan Jacob Forsch en Maria Ida Hagen. Jacob is ferstoarn yn 1950 yn Delft, 51 of 52 jier âld.
Bern fan Anthonia en Jacob:
1 Maria Ida (Riet) Forsch, berne op snein 2 oktober 1927. Folgje 341.
2 Johannes Jacob (Jan) Forsch, berne op snein 4 augustus 1935. Folgje 342.
341 Maria Ida (Riet) Forsch is berne op snein 2 oktober 1927, dochter fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 340). Riet troude mei Jan Bronmeyer.
1935_johannes.jpg
121 1935 Johannes
342 Johannes Jacob (Jan) Forsch (ôfb. 121) is berne op snein 4 augustus 1935, soan fan Jacob Richard Zacharias Forsch en Anthonia Aagje van de Giessen (sjoch 340). Jan troude mei Helena C. (Leny) van der Drift.
1903_neeltje.jpg 1901_constantinus.jpg
122 1903 Neeltje
123 1901 Constantinus
343 Neeltje van de Giessen (ôfb. 122) is berne op freed 17 juli 1903 yn Delft, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 339). Neeltje is ferstoarn op sneon 22 april 1972 yn Wassenaar, 68 jier âld. Neeltje troude, 23 jier âld, op freed 7 jannewaris 1927 yn Delft mei Constantinus Lucas Morien (ôfb. 123), 26 jier âld. Constantinus is berne op tiisdei 1 jannewaris 1901 yn Delft, soan fan Jan Daniel Morien en Adriana Catharina Rethans. Constantinus is ferstoarn op tiisdei 28 juni 1977 yn Wassenaar, 76 jier âld.
Bern fan Neeltje en Constantinus:
1 Johanna (Jo) Morien, berne op freed 18 jannewaris 1935. Folgje 344.
2 Jan Morien, berne op moandei 31 maaie 1937.
344 Johanna (Jo) Morien is berne op freed 18 jannewaris 1935, dochter fan Constantinus Lucas Morien en Neeltje van de Giessen (sjoch 343). Jo troude mei Cornelius (Cees) Frederiks. Cees is berne op sneon 22 oktober 1932. Cees is ferstoarn op sneon 31 oktober 2015, 83 jier âld.
Bern fan Jo en Cees:
1 Hans Frederiks.
1911_johannes.jpg 1911_johanna.jpg
124 1911 Johannes
125 1911 Johanna
345 Johannes Leonardus van de Giessen (ôfb. 124) is berne op moandei 18 septimber 1911 yn Delft, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen en Aagje Kan (sjoch 339). Johannes is ferstoarn op tongersdei 24 augustus 1989 yn Modbury (South Australia, Australia), 77 jier âld.
Adres:
fanôf 22-03-1957     Australië (aan boord van de Johan van Oldenbarneveldt)
Johannes troude, 23 jier âld, op woansdei 24 oktober 1934 yn Delft mei Johanna Francina Plazier (ôfb. 125), 23 jier âld. Johanna is berne op freed 19 maaie 1911 yn Delft, dochter fan Abraham Plazier en Hendrika Pons. Johanna is ferstoarn op moandei 31 juli 2006 yn Campelltown, (South Australia, Australia), 95 jier âld.
Bern fan Johannes en Johanna:
1 Cornelia Johanna van de Giessen, berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s Gravenhage. Folgje 346.
2 Johannes Leonardus van de Giessen, berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s Gravenhage. Folgje 347.
1932-charles.jpg
126 1932-Charles
346 Cornelia Johanna van de Giessen is berne op sneon 10 augustus 1935 yn ’s Gravenhage, dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 345) en Johanna Francina Plazier.
Adres:
Australië
Cornelia:
(1) troude, 21 jier âld, op moandei 20 augustus 1956 yn ’s-Gravenhage mei Charles Joseph Maria van Erp (ôfb. 126), 24 jier âld. Charles is berne op sneon 26 maart 1932 yn ’s Gravenhage. Charles is ferstoarn yn jannewaris 2013 yn Western Australia, Australia, 80 jier âld.
(2) troude, 55 jier âld, op sneon 6 oktober 1990 mei Brian John Champion, 52 jier âld. Brian is berne op freed 4 febrewaris 1938 yn Kadina, (South Australia, Australia). Brian is ferstoarn op woansdei 21 maart 2012 yn Hills View Village, (South Australia, Australia), 74 jier âld.
Bern fan Cornelia en Charles:
1 Frederick Charles (Fred) van Erp, berne op sneon 10 jannewaris 1959 yn Subiaco (Western Australia, Australia).
1963_andrew.jpg
127 1963 Andrew
2 Andrew Eric van Erp (ôfb. 127), berne op tiisdei 13 augustus 1963 yn Subiaco (Western Australia, Australia). Andrew is ferstoarn op moandei 13 febrewaris 2012 yn Whyalla (South Australia, Australia), 48 jier âld.
3 Mark Anthony van Erp, berne op tongersdei 2 juli 1970 yn Stirling (Western Australia, Australia).
347 Johannes Leonardus van de Giessen is berne op sneon 29 juli 1939 yn ’s Gravenhage, soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 345) en Johanna Francina Plazier. Johannes:
(1) troude, 20 jier âld, op tongersdei 17 desimber 1959 yn Adelaide, (South Australia, Australia) mei Ria Jansen, 17 jier âld. De skieding waard registrearre yn 1971. Ria is berne op moandei 20 april 1942 yn ’s Gravenhage, dochter fan Dines Herman Marie Jansen en Ingetje Groeneveld.
(2) troude, 32 jier âld, op snein 12 desimber 1971 mei Valerie Joy Redfern.
Bern fan Johannes en Ria:
1 John Raymond van de Giessen, berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, (South Australia, Australia). Folgje 348.
2 Judy Francis van de Giessen, berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park, (South Australia, Australia). Folgje 351.
Bern fan Johannes en Valerie:
3 Sharon Leigh van de Giessen, berne op tongersdei 18 juni 1970 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 354.
4 Rachelle Joy van de Giessen, berne op woansdei 4 oktober 1972 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 355.
348 John Raymond van de Giessen is berne op tongersdei 4 augustus 1960 yn Woodville, (South Australia, Australia), soan fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 347) en Ria Jansen. John troude, 21 jier âld, op sneon 5 septimber 1981 mei Yvonne Joy Keynes, 18 jier âld. Yvonne is berne op tongersdei 22 novimber 1962 yn Australia.
Bern fan John en Yvonne:
1 John David van de Giessen, berne op freed 15 juni 1984 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia). Folgje 349.
2 Cassara Tiana van de Giessen, berne op tongersdei 17 juli 1986 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia). Folgje 350.
349 John David van de Giessen is berne op freed 15 juni 1984 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia), soan fan John Raymond van de Giessen (sjoch 348) en Yvonne Joy Keynes. John troude, 20 jier âld, op sneon 24 juli 2004 mei Barbra Joan Loechel, 21 jier âld. Barbra is berne op tiisdei 23 novimber 1982.
Bern fan John en Barbra:
1 John Victor van de Giessen, berne op tiisdei 22 juni 2010 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
2 Kate Maia van de Giessen, berne op tiisdei 7 febrewaris 2012 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
3 David John van de Giessen, berne op tongersdei 16 oktober 2014 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
4 Joel John van de Giessen, berne op tongersdei 29 augustus 2019 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
350 Cassara Tiana van de Giessen is berne op tongersdei 17 juli 1986 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia), dochter fan John Raymond van de Giessen (sjoch 348) en Yvonne Joy Keynes. Cassara troude, 29 jier âld, op sneon 5 desimber 2015 mei Elmore Simon Enalanga, 32 jier âld. Elmore is berne op snein 6 maart 1983.
Bern fan Cassara en Elmore:
1 Malakai Richard Enalanga, berne op sneon 12 novimber 2016 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
2 Charlie Ray Enalanga, berne op woansdei 19 juni 2019 yn Elizabeth Vale (South Australia, Australia).
351 Judy Francis van de Giessen is berne op moandei 13 juli 1964 yn Rose Park, (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 347) en Ria Jansen. Judy troude, 18 jier âld, op sneon 19 febrewaris 1983 yn Adelaide, South Australia mei Trevor Arthur Doman, 31 jier âld. Trevor is berne op tiisdei 21 augustus 1951 yn Ashford (South Australia, Australia).
Bern fan Judy en Trevor:
1 Rachel Elise Doman, berne op tiisdei 19 april 1983 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 352.
2 Candice Alicia Doman, berne op tiisdei 30 april 1985 yn Rose Park (South Australia, Australia). Folgje 353.
352 Rachel Elise Doman is berne op tiisdei 19 april 1983 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Trevor Arthur Doman en Judy Francis van de Giessen (sjoch 351). Rachel troude, 30 jier âld, op sneon 22 febrewaris 2014 mei Joshua Raymond Virgin, 31 jier âld. Joshua is berne op freed 19 maart 1982 yn Mount Barker (South Australia, Australia).
Bern fan Rachel en Joshua:
1 Ella Jade Virgin, berne op freed 3 desimber 2010 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
2 Riley Nathan Virgin, berne op tiisdei 10 juli 2012 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
353 Candice Alicia Doman is berne op tiisdei 30 april 1985 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Trevor Arthur Doman en Judy Francis van de Giessen (sjoch 351). Candice gie byinoarlibjen mei Nigel Stuart Huxtable. Nigel is berne op freed 25 jannewaris 1985 yn Karoonda (South Australia, Australia).
Bern fan Candice en Nigel:
1 Max James Huxtable, berne op sneon 12 septimber 2015 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
2 Jack Oliver Huxtable, berne op moandei 7 maaie 2018 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
354 Sharon Leigh van de Giessen is berne op tongersdei 18 juni 1970 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 347) en Valerie Joy Redfern. Sharon:
(1) troude, 29 jier âld, op sneon 14 augustus 1999 mei Clinton James Taylor, 34 jier âld. Clinton is berne op tiisdei 22 juni 1965.
(2) troude, 45 jier âld, op tongersdei 14 april 2016 yn Adelaide (South Australia, Australia) mei Jerry Albert Andermahr, 51 jier âld. Jerry is berne op sneon 27 juni 1964.
Bern fan Sharon en Clinton:
1 Oscar John Taylor, berne op snein 31 maart 2002 yn Mount Lawley, Perth (Western Australia, Australia).
2 Brooklyn Leigh Taylor, berne op freed 26 maart 2004 yn Mount Lawley, Perth (Western Australia, Australia).
3 Harley James Taylor, berne op woansdei 7 febrewaris 2007 yn Campbelltown (South Australia, Australia).
355 Rachelle Joy van de Giessen is berne op woansdei 4 oktober 1972 yn Rose Park (South Australia, Australia), dochter fan Johannes Leonardus van de Giessen (sjoch 347) en Valerie Joy Redfern. Rachelle troude, 24 jier âld, op sneon 1 febrewaris 1997 mei Christopher David Evans, 27 jier âld. Christopher is berne op woansdei 8 oktober 1969.
Bern fan Rachelle en Christopher:
1 Jordan Rachelle Evans, berne op woansdei 7 jannewaris 1998 yn Bedford Park (South Australia, Australia).
2 Sydney Olivia Evans, berne op sneon 3 april 1999 yn Modbury (South Australia, Australia).
1882_adrianus.jpg
128 1882 Adrianus
356 Jansje Kan is berne op tongersdei 15 novimber 1883 yn Delft, dochter fan Klaas Kan (sjoch 329) en Neeltje Rot. Jansje is ferstoarn op snein 24 april 1949 yn Schiedam, 65 jier âld.
Adressen:
fan 21-06-1919 oant 28-01-1922     Mariastraat 87, Schiedam
fan 28-01-1922 oant 22-04-1927     Delft
fan 22-04-1927 oant 24-04-1949     Nassaulaan 75, Schiedam
Jansje troude, 19 jier âld, op woansdei 3 desimber 1902 yn Delft mei Adrianus Reinier van Vuuren (ôfb. 128), 20 jier âld. It houlik waard ûntbûn op moandei 20 juni 1938 yn Delft. Adrianus is berne op tiisdei 14 maart 1882 yn Leiden, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Teuntje van Wiske. Adrianus is ferstoarn op freed 10 maart 1939 yn Schiedam, 56 jier âld.
Berop:
scheepmaker
Bern fan Jansje en Adrianus:
1 Adrianus Reinier van Vuuren, berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft. Folgje 357.
1905_klaas.jpg
129 1905 Klaas
2 Klaas van Vuuren (ôfb. 129), berne op sneon 26 augustus 1905 yn Delft. Klaas is ferstoarn op moandei 30 juli 1906 yn Delft, 11 moannen âld.
3 Klaas van Vuuren, berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft. Folgje 358.
1911_jan.jpg
130 1911 Jan
4 Jan van Vuuren (ôfb. 130), berne op freed 1 desimber 1911 yn Delft. Jan is ferstoarn op moandei 11 oktober 1993 yn Schiedam, 81 jier âld.
1917_herman.jpg
131 1917 Herman
5 Hermanus Bernardus (Herman) van Vuuren (ôfb. 131), berne op snein 15 april 1917 yn Delft. Herman is ferstoarn op sneon 17 oktober 1998 yn Schiedam, 81 jier âld.
1921_johannes.jpg
132 1921 Johannes
6 Johannes Wouter (Joop) van Vuuren (ôfb. 132), berne op freed 1 juli 1921 yn Schiedam. Joop is ferstoarn op tongersdei 16 desimber 1993 yn Schiedam, 72 jier âld.
357 Adrianus Reinier van Vuuren is berne op sneon 2 maaie 1903 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 356). Adrianus troude, 30 jier âld, op freed 19 maaie 1933 yn Delft mei Plona Francina van den Akker, 24 jier âld. Plona is berne op tiisdei 27 oktober 1908 yn Delft.
358 Klaas van Vuuren is berne op snein 4 augustus 1907 yn Delft, soan fan Adrianus Reinier van Vuuren en Jansje Kan (sjoch 356). Klaas is ferstoarn op sneon 10 april 1982, 74 jier âld. Klaas troude, 25 jier âld, op woansdei 14 septimber 1932 yn Schiedam mei Petronella Catharina Holswilder, 22 jier âld. Petronella is berne op snein 22 maaie 1910 yn Schiedam, dochter fan Gerardus Holswilder en Wilhelmina Adriana den Herder.
359 Guurtje Kan is berne op woansdei 24 april 1844 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 322) en Trijntje van Elsland. Guurtje is ferstoarn op tongersdei 16 maart 1916 yn Zaandam, 71 jier âld.
Adressen:
fan 14-03-1868 oant 12-04-1870     Koedijk
fanôf 12-04-1870     Noord 897, Zaandam
fan 1873 oant 1876     Oostzijde 715 (Konijnepad), Zaandam
1877     Smidspadje 652bis, Zaandam
1880     Wijk D nr 53, Zaandam
fanôf 09-02-1884     Wijk 114 C, Oostzaan
1890     Eilandje D 53, Zaandam
fan 1900 oant 1916     Hollandschepad 15, Zaandam
Berop:
fan 1862 oant 1868     dienstbode
Guurtje troude, 23 jier âld, op snein 8 maart 1868 yn Zaandam mei Willem Onrust, 28 jier âld. Willem is berne op tongersdei 6 febrewaris 1840 yn Oostzaan, soan fan Pieter Onrust en Louwieza Koster. Willem is ferstoarn op moandei 30 april 1934 yn Oostzaan, 94 jier âld.
Adres:
fan 09-02-1884 oant 03-08-1885     Oostzaan
Beroppen:
fan 1868 oant 1902     arbeider
1902     pakhuisknecht
Bern fan Guurtje en Willem:
1 Louise Onrust, berne op tiisdei 9 febrewaris 1869 yn Koedijk. Louise is ferstoarn op snein 20 maart 1881 yn Zaandam, 12 jier âld.
2 Trijntje Onrust, berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam. Folgje 360.
3 Pieter Onrust, berne op snein 21 septimber 1873 yn Zaandam. Pieter is ferstoarn op snein 19 febrewaris 1899 yn Zaandam, 25 jier âld. Pieter bluwde net troud.
Berop:
koopman
4 Jan Onrust, berne op sneon 5 augustus 1876 yn Zaandam. Jan is ferstoarn op sneon 13 juni 1936 yn Oostzaan, 59 jier âld. Jan bluwde net troud.
Adressen:
fanôf 09-02-1884     Oostzaan
1895     Oostzaan
Berop:
tabakshandelaar
Belijdenis:
Jan was blind.
Militaire dienst:
16-12-1895     Wordt gekeurd maar vanwege broederdienst vrijgesteld. (Is absent bij de loting)
5 Douwe Onrust, berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam. Folgje 363.
6 Klaas Onrust, berne op tiisdei 23 desimber 1884 yn Oostzaan. Klaas is ferstoarn op freed 21 augustus 1936 yn Zaandam, 51 jier âld. Klaas bluwde net troud.
Adres:
Kerkstraat 143, Oostzaan
Belijdenis:
Klaas zat in de gemeenteraad van Oostzaan, maar moest daar uitstappen als gevolg van het organisatieverbod voor defensiepersoneel. Klaas overleed als gevolg van een explosie in de Artillerie inrichting (Zaandam) waar hij ploegbaas was.
360 Trijntje Onrust is berne op tiisdei 21 febrewaris 1871 yn Zaandam, dochter fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 359). Trijntje is ferstoarn op snein 7 septimber 1958 yn Zaandam, 87 jier âld. Trijntje troude, 22 jier âld, op tongersdei 10 augustus 1893 yn Zaandam mei Lucas Hoeve, 24 jier âld. Lucas is berne op woansdei 30 desimber 1868 yn Landsmeer, soan fan Lucas Hoeve en Geertje Mein. Lucas is ferstoarn op moandei 18 novimber 1929 yn Zaandam, 60 jier âld.
Bern fan Trijntje en Lucas:
1 Geertje Hoeve, berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan. Folgje 361.
2 Maria Hoeve, berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam. Folgje 362.
361 Geertje Hoeve is berne op freed 15 desimber 1893 yn Oostzaan, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 360). Geertje troude, 25 jier âld, op tongersdei 31 juli 1919 yn Zaandam mei Hendrik Swart, 25 jier âld. Hendrik is berne op tiisdei 19 juni 1894 yn Zaandam, soan fan Thijs Swart en Wilhelmina van der Meulen.
362 Maria Hoeve is berne op moandei 29 oktober 1900 yn Zaandam, dochter fan Lucas Hoeve en Trijntje Onrust (sjoch 360). Maria:
(1) troude, 20 jier âld, op tongersdei 20 oktober 1921 yn Zaandam mei Gerrit Dresselhuizen, 23 jier âld. Gerrit is berne op tiisdei 12 april 1898 yn Zaandam, soan fan Gerrit Dresselhuizen en Johanna Vis. Gerrit is ferstoarn op sneon 2 jannewaris 1926 yn Zaandam, 27 jier âld.
(2) troude, 26 jier âld, op woansdei 5 oktober 1927 yn Zaandam mei Pieter Kuijper, om en naby 31 jier âld. Pieter is berne om en naby 1896, soan fan Reinder Kuijper en IJtje Alblas.
363 Douwe Onrust is berne op tongersdei 29 juli 1880 yn Zaandam, soan fan Willem Onrust en Guurtje Kan (sjoch 359). Douwe is ferstoarn op tongersdei 18 maaie 1967 yn Den Haag, 86 jier âld. Douwe troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juli 1902 yn Oostzaan mei Maritje Brouwer, 21 jier âld. Maritje is berne op snein 19 desimber 1880 yn Ilpendam, dochter fan Melens Brouwer en Antje de Vries.
364 Adriana Kan is berne op moandei 9 juni 1851 yn Zaandam, dochter fan Jan Kan (sjoch 322) en Trijntje van Elsland. Fan de berte is oanjefte dean. Adriana is ferstoarn op tongersdei 21 april 1932 yn Heiloo, 80 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Adriana: Adriana overleed in Heilo maar woonde nog in Koedijk.
Adressen:
oant 10-09-1867     Koedijk
fan 10-09-1867 oant 14-03-1868     Kramerspad 666bis, Zaandam
fan 14-03-1868 oant 1912     Koedijk
1900     Kanaaldijk 103, Alkmaar
oant 21-04-1932     Heiloo
Adriana troude, 23 jier âld, op snein 9 maaie 1875 yn Koedijk mei Adriaan Koning, 25 jier âld. Adriaan is berne op tiisdei 7 augustus 1849 yn Oostzaan, soan fan Adriaan Koning en Femmetje Oderkerk. Adriaan is ferstoarn op tongersdei 11 augustus 1927 yn Alkmaar, 78 jier âld.
Adres:
Kanaaldijk 164, Koedijk
Beroppen:
fan 1875 oant 1915     visser
1907     veldarbeider
Bern fan Adriana en Adriaan:
1 Trijntje Koning, berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk. Folgje 365.
2 Alida Koning, berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk. Folgje 366.
3 Aagtje Koning, berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk. Folgje 367.
4 Grietje Koning, berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk. Folgje 369.
5 Guurtje Koning, berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk. Folgje 371.
365 Trijntje Koning is berne op tongersdei 11 april 1878 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 364). Trijntje troude, 30 jier âld, op freed 1 maaie 1908 yn Koedijk mei Pieter Pieterse Vleggeert, 27 jier âld. Pieter is berne op moandei 14 maart 1881 yn Zoetermeer, soan fan Jan Vleggeert en Teuntje van Markesteyn.
366 Alida Koning is berne op woansdei 28 juni 1882 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 364). Alida troude, 25 jier âld, op freed 10 jannewaris 1908 yn Koedijk mei Cornelis Bregman, 37 jier âld. Cornelis is berne op tongersdei 20 oktober 1870 yn Warmenhuizen, soan fan Jacob Bregman en Engeltje Geel. Cornelis is ferstoarn op sneon 1 septimber 1945 yn Koedijk, 74 jier âld.
Bern fan Alida en Cornelis:
1 Jacob Bregman, berne op freed 27 novimber 1908 yn Koedijk.
2 Adriaan Bregman, berne op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk. Adriaan is ferstoarn op freed 20 maaie 1910 yn Koedijk, gjin dei âld.
3 Adriana Bregman, berne op tongersdei 2 novimber 1911 yn Koedijk.
4 Engeltje Bregman, berne op woansdei 14 maaie 1919 yn Koedijk.
367 Aagtje Koning is berne op sneon 14 febrewaris 1885 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 364). Aagtje troude, 22 jier âld, op freed 1 maart 1907 yn Koedijk mei Izaäk Visser, 24 jier âld. Izaäk is berne op snein 19 maart 1882 yn Schermerhorn, soan fan Jan Visser en Neeltje Renses.
Bern fan Aagtje en Izaäk:
1 Klaas Visser, berne op woansdei 2 oktober 1907 yn Koedijk.
2 Adriaan Visser, berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk. Folgje 368.
3 Neeltje Visser, berne yn 1924 yn Heiloo. Neeltje is ferstoarn yn 2000 yn Praia da Rocha (Portugal), 75 of 76 jier âld.
368 Adriaan Visser is berne op moandei 2 oktober 1911 yn Koedijk, soan fan Izaäk Visser en Aagtje Koning (sjoch 367). Adriaan is ferstoarn yn 1970 yn Alkmaar, 58 of 59 jier âld. Adriaan troude mei Willy Elize de Hart. Willy is berne op woansdei 29 april 1931 yn Oudkarspel. Willy is ferstoarn op tongersdei 26 febrewaris 2015 yn Alkmaar, 83 jier âld.
369 Grietje Koning is berne op tongersdei 27 oktober 1887 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 364). Grietje troude, 24 jier âld, op freed 3 maaie 1912 yn Koedijk mei Dirk de Waal, 23 jier âld. Dirk is berne op tiisdei 23 april 1889 yn Koedijk, soan fan Jan de Waal en Sieuwtje Veer.
Bern fan Grietje en Dirk:
1 Femmetje de Waal, berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk. Folgje 370.
2 Pieter de Waal, berne op snein 1 april 1917 yn Koedijk. Pieter is ferstoarn op moandei 25 augustus 1997 yn Alkmaar, 80 jier âld.
370 Femmetje de Waal is berne op sneon 11 oktober 1913 yn Koedijk, dochter fan Dirk de Waal en Grietje Koning (sjoch 369). Femmetje is ferstoarn op woansdei 7 septimber 2005 yn Heiloo, 91 jier âld. Femmetje troude mei Nicolaas (Nick) Doets.
371 Guurtje Koning is berne op snein 21 juni 1891 yn Koedijk, dochter fan Adriaan Koning en Adriana Kan (sjoch 364). Guurtje troude, 24 jier âld, op freed 1 oktober 1915 yn Koedijk mei Bertus de Wit, 22 jier âld. Bertus is berne op tiisdei 2 maaie 1893 yn Den Helder, soan fan Gerrit Jan de Wit en Jansje de Graaff. Bertus is ferstoarn op moandei 7 maaie 1945 yn Semarang (Indonesië), 52 jier âld.
Adres:
fanôf 13-?-1934     Callantsoog
Bern fan Guurtje en Bertus:
1 Gerrit Jan de Wit, berne op sneon 29 juni 1918 yn Koedijk.
2 Adriaan de Wit, berne op sneon 14 april 1923 yn Bandoeng (Indonesië).
3 Guurtje de Wit, berne op moandei 28 febrewaris 1927 yn Koedijk.
372 Trijntje Kan is berne op woansdei 30 juni 1819 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 194) en Aagje Groot. Trijntje is ferstoarn op sneon 14 oktober 1854 yn Zaandam, 35 jier âld.
Adressen:
fanôf 30-03-1844     Jisp
1846     Dubbeldam
1854     Papenpad 983, Zaandam
Berop:
fan 1839 oant 1844     naaister
Belijdenis:
1830     Doopsgezinde kerk Westzaandam (Nieuwe Huis)
Trijntje troude, 24 jier âld, op snein 31 maart 1844 yn Zaandam mei Jan Meijn, 26 jier âld. Jan is berne op tiisdei 9 septimber 1817 yn Zaandam, soan fan Pieter Meijn en Aagje Meijnders. Jan is ferstoarn op woansdei 7 april 1886 yn Zaandam, 68 jier âld.
Berop:
fan 1844 oant 1886     timmerman
Bern fan Trijntje en Jan:
1 Pieter Meijn, berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam). Folgje 373.
373 Pieter Meijn is berne op freed 24 juli 1846 yn de Mijl (Dubbeldam), soan fan Jan Meijn en Trijntje Kan (sjoch 372). Pieter is ferstoarn op woansdei 30 maart 1881 yn Purmerend, 34 jier âld.
Adres:
oant 1864     Amsterdam
Berop:
schilder
Pieter troude, 23 jier âld, op snein 15 augustus 1869 yn Zaandam mei Immetje de Groot, 23 jier âld. Immetje is berne op woansdei 11 maart 1846 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Klaas de Groot en Trijntje van der Meer. Immetje is ferstoarn op moandei 6 juni 1898 yn Purmerend, 52 jier âld.
Bern fan Pieter en Immetje:
1 Catharina Elisabeth Meijn, berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan. Folgje 374.
2 Klaas Meijn, berne op freed 5 novimber 1869 yn Zaandam. Klaas is ferstoarn op freed 3 maart 1871 yn Purmerend, 1 jier âld.
3 Elsje Meijn, berne op snein 24 septimber 1871 yn Purmerend. Elsje is ferstoarn op snein 6 maart 1892 yn Purmerend, 20 jier âld.
4 Jan Meijn, berne op moandei 15 desimber 1873 yn Purmerend.
5 Cornelia Meijn, berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend. Folgje 377.
6 Elisabeth Meijn, berne op tongersdei 28 febrewaris 1878 yn Purmerend. Elisabeth is ferstoarn op tiisdei 30 desimber 1879 yn Purmerend, 1 jier âld.
7 Grietje Meijn, berne op woansdei 19 novimber 1879 yn Purmerend. Grietje is ferstoarn op tiisdei 23 maart 1880 yn Purmerend, 4 moannen âld.
8 Elisabeth Meijn, berne op woansdei 26 jannewaris 1881 yn Purmerend.
Adres:
fanôf 13-02-1902     48 Angels Road Brixton, Londen
374 Catharina Elisabeth Meijn is berne op snein 9 augustus 1868 yn Koog aan de Zaan, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 373) en Immetje de Groot. Catharina is ferstoarn op tiisdei 19 septimber 1939 yn Beemster, 71 jier âld. Catharina troude, 25 jier âld, op woansdei 30 maaie 1894 yn Nieuwer-Amstel mei Hendrik Prijs, 29 jier âld. Hendrik is berne op moandei 16 jannewaris 1865 yn Purmerend, soan fan Cornelis Prijs en Leentje Eggers. Hendrik is ferstoarn op snein 15 juni 1941 yn Zeist, 76 jier âld.
Bern fan Catharina en Hendrik:
1 Cornelis Pieter Prijs, berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend. Folgje 375.
2 Emma Helena Agatha Prijs, berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend. Folgje 376.
3 Agatha Jacoba Prijs, berne op tongersdei 13 maart 1902 yn Purmerend. Agatha is ferstoarn op moandei 12 desimber 1904 yn Beemster, 2 jier âld.
375 Cornelis Pieter Prijs is berne op woansdei 1 maaie 1895 yn Purmerend, soan fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 374). Cornelis troude, 26 jier âld, op tongersdei 11 augustus 1921 yn Bussum mei Afina Catharina Witte, 25 jier âld. Afina is berne op sneon 8 augustus 1896 yn Bolsward, dochter fan Hendrik Willem Witte en Jantina Ekelina Glim.
Bern fan Cornelis en Afina:
1 Hendrik Prijs, berne op woansdei 28 maaie 1924 yn Bussum.
2 Robert Prijs, berne op snein 24 april 1927 yn Bussum.
376 Emma Helena Agatha Prijs is berne op freed 16 septimber 1898 yn Purmerend, dochter fan Hendrik Prijs en Catharina Elisabeth Meijn (sjoch 374). Emma troude, 23 jier âld, op tongersdei 8 desimber 1921 yn Beemster mei Marinus Westmijze, 26 jier âld. Marinus is berne op freed 5 juli 1895 yn Purmerend, soan fan Jan Westmijze en Carolina Germeraad.
1876_cornelia.jpg
133 1876 Cornelia
377 Cornelia Meijn (ôfb. 133) is berne op moandei 17 jannewaris 1876 yn Purmerend, dochter fan Pieter Meijn (sjoch 373) en Immetje de Groot. Cornelia is ferstoarn op sneon 28 desimber 1929, 53 jier âld. Cornelia troude, 21 jier âld, op tongersdei 17 juni 1897 yn Purmerend mei Carel Hubertus Windt, 32 jier âld. De skieding waard ûtsprutsen op freed 18 maaie 1923 yn Amsterdam. Carel is berne op tiisdei 7 febrewaris 1865 yn ’s Gravenhage, soan fan Carel Lodewijk Windt en Anna Elisabeth Scholder.
Bern fan Cornelia en Carel:
1 Carel Lodewijk Windt, berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam. Folgje 378.
378 Carel Lodewijk Windt is berne op woansdei 8 oktober 1902 yn Amsterdam, soan fan Carel Hubertus Windt en Cornelia Meijn (sjoch 377). Carel is ferstoarn op moandei 18 desimber 1961 yn Beekbergen, 59 jier âld. Carel troude mei Johanna Maria Leonora Hamelberg. Johanna is berne op moandei 12 juni 1905 yn Rotterdam.
Bern fan Carel en Johanna:
1 Saskia Maria Cornelia Windt.
2 Denis Carel Victor Windt.
379 Maartje Kan is berne op tiisdei 29 novimber 1825 yn Zaandam, dochter fan Jacob Kan (sjoch 194) en Aagje Groot. Maartje is ferstoarn op tiisdei 30 april 1867 yn Zaandam, 41 jier âld.
Adres:
oant 1867     Westzijde 289, Zaandam
Belijdenis:
1844     Doopsgezinde kerk Westzaandam
Maartje troude, 19 jier âld, op snein 4 maaie 1845 yn Zaandam mei Klaas Bernhard, 30 jier âld.
Notysje by it houlik fan Maartje en Klaas: Klaas is weduwnaar van Antonia van den Tempel.
Klaas is berne op tongersdei 5 maaie 1814 yn Oud Loosdrecht, soan fan Harman Barnhard en Gerritje van der Sluijs. Klaas is ferstoarn op tongersdei 29 oktober 1874 yn Zaandam, 60 jier âld.
Notysje by Klaas: Soms wordt bij Klaas de naam Barnhard gebruikt, later wordt het Bernhard.
Adressen:
1854     Westzijde 289, Zaandam
1874     Dampad 299a, Zaandam
Beroppen:
fan 1845 oant 1863     agent van politie
21-12-1849     Klaas was politieagent in Zaandam vanaf 29 December 1849
Bern fan Maartje en Klaas:
1 Gerritje Bernhard, berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam. Folgje 380.
2 Jacob Bernhard, berne op tiisdei 28 novimber 1848 yn Zaandam. Jacob is ferstoarn op woansdei 16 juli 1851 yn Zaandam, 2 jier âld.
3 Aagje Bernhard, berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam. Folgje 389.
4 Herman Bernhard, berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam. Folgje 405.
380 Gerritje Bernhard is berne op woansdei 6 maaie 1846 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 379). Gerritje troude, 26 jier âld, op snein 2 maart 1873 yn Zaandam mei Willem Frederik Klaver, 21 jier âld. Willem is berne op freed 2 maaie 1851 yn Amsterdam, soan fan Willem Klaver en Leentje Catharina van Weijjen.
Bern fan Gerritje en Willem:
1 Willem Frederik Klaver, berne op tiisdei 12 oktober 1875 yn Amsterdam. Willem is ferstoarn op moandei 10 jannewaris 1887 yn Amsterdam, 11 jier âld.
2 Gerrit Klaver, berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam. Folgje 381.
3 Herman Philippus Klaver, berne op tongersdei 5 desimber 1878 yn Nieuwer-Amstel.
4 Wilhelmina Frederica Klaver, berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam. Folgje 382.
5 Philippus Klaver, berne op woansdei 1 oktober 1884 yn Amsterdam. Philippus is ferstoarn op sneon 7 april 1888 yn Amsterdam, 3 jier âld.
6 Klaas Klaver, berne op tongersdei 8 juli 1886 yn Amsterdam. Klaas is ferstoarn op tiisdei 18 jannewaris 1887 yn Amsterdam, 6 moannen âld.
7 Willem Frederik Klaver, berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam. Folgje 388.
381 Gerrit Klaver is berne op moandei 1 maaie 1876 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 380). Gerrit:
(1) troude, 23 jier âld, op woansdei 11 oktober 1899 yn Amsterdam mei Jannetje Mesman, 21 jier âld. Jannetje is berne op sneon 28 septimber 1878 yn Den Helder.
(2) troude, 51 jier âld, op woansdei 31 augustus 1927 yn Amsterdam mei Maria Walkier, 45 jier âld. Maria is berne op tiisdei 24 jannewaris 1882 yn Delfzijl.
382 Wilhelmina Frederica Klaver is berne op tongersdei 21 juli 1881 yn Amsterdam, dochter fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 380). Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 24 desimber 1902 yn Amsterdam mei Laurens Spel, 26 jier âld. Laurens is berne op snein 17 desimber 1876 yn Amsterdam, soan fan Laurens Spel en Klasina Kool.
Bern fan Wilhelmina en Laurens:
1 Louisa Wilhelmina Spel, berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum. Folgje 383.
2 Wilhelmina Frederika Spel, berne om en naby moandei 4 maaie 1908 yn Hilversum. Wilhelmina is ferstoarn op freed 4 septimber 1908 yn Hilversum, om en naby 4 moannen âld.
3 Laurens Spel, berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum. Folgje 386.
383 Louisa Wilhelmina Spel is berne op moandei 15 oktober 1906 yn Hilversum, dochter fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederica Klaver (sjoch 382). Louisa is ferstoarn op tongersdei 11 juli 1996 yn Amsterdam, 89 jier âld. Louisa troude, 20 jier âld, op tongersdei 22 septimber 1927 yn Amsterdam mei Martinus Arnoldus van Isveldt, 24 jier âld. Martinus is berne op sneon 7 maart 1903 yn Watergraafsmeer, soan fan Arend van Isveldt en Elisabeth Maria Johanna Scheer. Martinus is ferstoarn op sneon 18 desimber 1982 yn Amsterdam, 79 jier âld.
Bern fan Louisa en Martinus:
1 Wilhelmina Louisa van Isveldt, berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam. Folgje 384.
2 Arnoldina Arendina van Isveldt, berne yn 1931 yn Amsterdam. Folgje 385.
3 Martin Laurens van Isveldt, berne op moandei 10 juni 1940 yn Amsterdam. Martin is ferstoarn op sneon 15 juni 1940 yn Amsterdam, 5 dagen âld.
4 Irene Anke van Isveldt, berne yn 1946 yn Amsterdam.
384 Wilhelmina Louisa van Isveldt is berne op moandei 11 febrewaris 1929 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 383). Wilhelmina is ferstoarn op moandei 21 maart 2005 yn Amsterdam, 76 jier âld. Wilhelmina troude, 21 jier âld, op woansdei 14 juni 1950 yn Amsterdam mei J.G.H. Aldendorff.
385 Arnoldina Arendina van Isveldt is berne yn 1931 yn Amsterdam, dochter fan Martinus Arnoldus van Isveldt en Louisa Wilhelmina Spel (sjoch 383). Arnoldina troude, 19 of 20 jier âld, op tiisdei 12 juni 1951 yn Amsterdam mei A.A. Lengkeek, 22 of 23 jier âld. A.A. is berne yn 1928 yn Amsterdam.
386 Laurens Spel is berne op tiisdei 17 augustus 1909 yn Hilversum, soan fan Laurens Spel en Wilhelmina Frederica Klaver (sjoch 382). Laurens is ferstoarn op woansdei 9 novimber 1977 yn Amsterdam, 68 jier âld. Laurens troude, 21 jier âld, op woansdei 6 maaie 1931 yn Amsterdam mei Reintje Verkerk, 17 jier âld. It houlik waard ûntbûn op woansdei 22 juli 1959 yn Amsterdam. Reintje is berne op freed 15 augustus 1913 yn Amsterdam, dochter fan Hendricus Wilhelmus Verkerk en Reintje ten Hoope.
Bern fan Laurens en Reintje:
1 Ronald Spel. Folgje 387.
2 Hendrika Wilhelmina Spel.
387 Ronald Spel, soan fan Laurens Spel (sjoch 386) en Reintje Verkerk. Ronald troude op moandei 9 juni 1969 yn Amsterdam mei P.B. Peelen.
388 Willem Frederik Klaver is berne op sneon 11 oktober 1890 yn Amsterdam, soan fan Willem Frederik Klaver en Gerritje Bernhard (sjoch 380). Willem is ferstoarn op moandei 12 novimber 1962 yn Amsterdam, 72 jier âld. Willem:
(1) troude, 24 jier âld, op woansdei 30 juni 1915 yn Amsterdam mei Elisabeth Maria Huver, 27 jier âld. Elisabeth is berne op freed 8 juni 1888 yn Leiden, dochter fan Jean Bernard Alfonse Marie Huver en Maartje Martha Klaassen. Elisabeth is ferstoarn op sneon 26 maart 1949 yn Amsterdam, 60 jier âld.
(2) troude, 59 jier âld, op woansdei 26 april 1950 yn Amsterdam mei Alida Johanna Maria Bruijn, 48 jier âld. Alida is berne op tongersdei 13 juni 1901 yn Amsterdam.
389 Aagje Bernhard is berne op sneon 19 juli 1851 yn Zaandam, dochter fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 379). Aagje is ferstoarn op snein 11 april 1926, 74 jier âld. Aagje troude, 20 jier âld, op snein 20 augustus 1871 yn Zaandam mei Johannes Gerardus van Kessel, 21 jier âld. Johannes is berne op sneon 2 febrewaris 1850 yn Bloemendaal, soan fan Leonardus van Kessel en Maria Miezenbeek. Johannes is ferstoarn yn Amersfoort.
Adres:
fan 01-10-1883 oant 22-01-1886     Zutphen
Bern fan Aagje en Johannes:
1 Johannes Gerardus van Kessel, berne op snein 1 oktober 1871 yn Haarlem. Folgje 390.
2 Elisabeth Margaretha van Kessel, berne op freed 21 maart 1873 yn Haarlem. Folgje 393.
3 Elisabeth Helena van Kessel, berne op freed 21 maart 1873 yn Haarlem.
4 Margaretha Helena van Kessel, berne op snein 1 novimber 1874 yn Amersfoort. Folgje 395.
5 Johanna van Kessel, berne op tongersdei 16 maart 1876 yn Amersfoort. Folgje 396.
6 Maartje van Kessel, berne op woansdei 10 oktober 1877 yn Amersfoort.
7 Leonardus Antonius van Kessel, berne op tiisdei 2 novimber 1880 yn Amersfoort. Folgje 398.
8 Bernardus Jacob van Kessel, berne op woansdei 14 juni 1882 yn Amersfoort. Bernardus is ferstoarn op tiisdei 24 april 1883 yn Amersfoort, 10 moannen âld.
9 Bernardina Agatha van Kessel, berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Zutphen. Folgje 399.
10 Bernardus Jacob van Kessel, berne op sneon 6 febrewaris 1886 yn Zutphen. Folgje 400.
11 Antonia Wilhelmina van Kessel, berne op snein 4 maart 1888 yn Amersfoort. Antonia is ferstoarn op freed 13 april 1888 yn Amersfoort, 1 moanne âld.
12 Antonia Wilhelmina van Kessel, berne op tongersdei 15 augustus 1889 yn Amersfoort. Folgje 404.
13 Wilhelmina Antonia van Kessel, berne op tongersdei 15 augustus 1889 yn Amersfoort. Wilhelmina is ferstoarn op woansdei 4 jannewaris 1928 yn Heel en Panheel, 38 jier âld.
390 Johannes Gerardus van Kessel is berne op snein 1 oktober 1871 yn Haarlem, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389).
Adres:
fanôf 21-12-1889     Haarlem
Johannes troude, 23 jier âld, op woansdei 3 oktober 1894 yn Amersfoort mei Teuntje Stikvoort, 24 jier âld. Teuntje is berne op woansdei 10 novimber 1869 yn Amersfoort, dochter fan Gerardus Stikvoort en Biaat Berghuizen.
Bern fan Johannes en Teuntje:
1 Antonia Agatha van Kessel, berne op sneon 28 novimber 1896 yn Amsterdam. Antonia is ferstoarn op tiisdei 4 juni 1974 yn Amsterdam, 77 jier âld. Antonia bluwde net troud.
2 Gerardus Johannes van Kessel, berne op sneon 18 maaie 1901 yn Amsterdam. Folgje 391.
391 Gerardus Johannes van Kessel is berne op sneon 18 maaie 1901 yn Amsterdam, soan fan Johannes Gerardus van Kessel (sjoch 390) en Teuntje Stikvoort. Gerardus is ferstoarn op woansdei 30 desimber 1964 yn Amsterdam, 63 jier âld. Gerardus troude mei Christje Willemina Ruisch. Christje is berne op tongersdei 22 febrewaris 1894 yn Elst.
Bern fan Gerardus en Christje:
1 Antonia Christina van Kessel, berne yn 1922 yn Amsterdam. Folgje 392.
392 Antonia Christina van Kessel is berne yn 1922 yn Amsterdam, dochter fan Gerardus Johannes van Kessel (sjoch 391) en Christje Willemina Ruisch. Antonia troude, 23 of 24 jier âld, op tongersdei 31 oktober 1946 yn Amsterdam mei J. Verweij.
393 Elisabeth Margaretha van Kessel is berne op freed 21 maart 1873 yn Haarlem, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Elisabeth is ferstoarn op freed 5 desimber 1913 yn Amsterdam, 40 jier âld.
Adres:
fanôf 17-10-1889     Nunspeet
Elisabeth troude, 34 jier âld, op tongersdei 16 maaie 1907 yn Amsterdam mei Antonie Schreuder, 38 jier âld. Antonie is berne op tiisdei 23 febrewaris 1869 yn Amersfoort, soan fan Willem Schreuder en Sara Joanna van den Uithoorn. Antonie is ferstoarn op moandei 30 oktober 1944 yn Amsterdam, 75 jier âld.
Bern fan Elisabeth en Antonie:
1 Antonius Maria Schreuder.
2 Elisabeth Josephina Schreuder.
3 Bernardus Willebrordus Schreuder. Bernardus is ferstoarn op woansdei 23 oktober 1935 yn Amsterdam.
4 Margaretha Helena Schreuder. Folgje 394.
394 Margaretha Helena Schreuder, dochter fan Antonie Schreuder en Elisabeth Margaretha van Kessel (sjoch 393). Margaretha troude op woansdei 16 oktober 1946 yn Amsterdam mei J.S. de Wit.
395 Margaretha Helena van Kessel is berne op snein 1 novimber 1874 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Margaretha troude, 49 jier âld, op woansdei 2 jannewaris 1924 yn Amsterdam mei Falentein Visser, 65 jier âld. Falentein is berne op moandei 1 febrewaris 1858 yn Bovenkarspel, soan fan Klaas Visser en Catharina Elasina Rippens. Falentein is ferstoarn op tiisdei 27 maaie 1941 yn Amsterdam, 83 jier âld.
396 Johanna van Kessel is berne op tongersdei 16 maart 1876 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Johanna is ferstoarn op tongersdei 13 april 1916 yn Nieuwer-Amstel, 40 jier âld. Johanna troude, 23 jier âld, op tongersdei 9 novimber 1899 yn Amsterdam mei Leendert Cornelis Antonius Stabij, 29 jier âld. Leendert is berne op woansdei 29 juni 1870 yn Nieuwer-Amstel.
Bern fan Johanna ût ûnbekende relaasje:
1 Johannes van Kessel, berne op freed 8 desimber 1893 yn Haarlem. Johannes is ferstoarn op sneon 17 april 1915, 21 jier âld.
Bern fan Johanna en Leendert:
2 Anna Gerarda Stabij, berne op woansdei 2 juli 1902 yn Amsterdam. Folgje 397.
397 Anna Gerarda Stabij is berne op woansdei 2 juli 1902 yn Amsterdam, dochter fan Leendert Cornelis Antonius Stabij en Johanna van Kessel (sjoch 396). Anna troude, 21 jier âld, op woansdei 22 augustus 1923 yn Amsterdam mei Taeke van der Genugten, 23 jier âld. Taeke is berne op woansdei 3 jannewaris 1900 yn Nieuwer-Amstel.
398 Leonardus Antonius van Kessel is berne op tiisdei 2 novimber 1880 yn Amersfoort, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Leonardus troude, 21 jier âld, op tongersdei 26 juni 1902 yn Amsterdam mei Maria Kalf, 21 jier âld. Maria is berne op moandei 17 jannewaris 1881 yn Amsterdam, dochter fan Hendrik Kalf en Wilhelmina Christina Momber. Maria is ferstoarn op snein 7 maaie 1950 yn Zaandam, 69 jier âld.
399 Bernardina Agatha van Kessel is berne op tiisdei 5 febrewaris 1884 yn Zutphen, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Bernardina troude, 47 jier âld, op woansdei 27 maaie 1931 yn Amsterdam mei Hendrik Andreas, 44 jier âld. Hendrik is berne op tiisdei 9 novimber 1886 yn Amsterdam, soan fan Hendrik Andreas en Johanna Louisa Fischer.
400 Bernardus Jacob van Kessel is berne op sneon 6 febrewaris 1886 yn Zutphen, soan fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Bernardus is ferstoarn op moandei 1 juli 1968 yn Amsterdam, 82 jier âld. Bernardus troude, 30 jier âld, op woansdei 31 maaie 1916 yn Amsterdam mei Catharina Maria Tijssen, 30 jier âld. Catharina is berne op tiisdei 22 desimber 1885 yn Nieuwer Amstel, dochter fan Fredrik Tijssen en Jans Janssen. Catharina is ferstoarn op sneon 28 oktober 1972 yn Amsterdam, 86 jier âld.
Bern fan Bernardus en Catharina:
1 Bernardus Johannes van Kessel, berne op tongersdei 22 maart 1917 yn Amsterdam. Bernardus is ferstoarn op tiisdei 10 novimber 1998 yn Maastricht, 81 jier âld. Bernardus bluwde net troud.
2 Frederik Antonie van Kessel, berne op sneon 17 augustus 1918 yn Amsterdam. Folgje 401.
3 Antonius Wilhelmus van Kessel, berne op snein 22 febrewaris 1920 yn Amsterdam. Folgje 402.
4 Adrianus Antonius van Kessel, berne op snein 11 jannewaris 1925 yn Amsterdam. Folgje 403.
401 Frederik Antonie van Kessel is berne op sneon 17 augustus 1918 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 400) en Catharina Maria Tijssen. Frederik is ferstoarn op snein 2 augustus 1987 yn Rotterdam, 68 jier âld. Frederik troude, 29 jier âld, op tongersdei 6 novimber 1947 yn Amsterdam mei Elisabeth Maria Capel, 26 jier âld. Elisabeth is berne op moandei 14 maart 1921 yn Amsterdam.
402 Antonius Wilhelmus van Kessel is berne op snein 22 febrewaris 1920 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 400) en Catharina Maria Tijssen. Antonius is ferstoarn op tongersdei 28 desimber 2000 yn Castricum, 80 jier âld. Antonius troude, 25 jier âld, op tongersdei 30 augustus 1945 yn Amsterdam mei Anna Petronella Huurdeman, 23 jier âld. Anna is berne op moandei 10 oktober 1921 yn Amsterdam. Anna is ferstoarn op tiisdei 31 oktober 1978 yn Heemkerk, 57 jier âld.
Bern fan Antonius en Anna:
1 Bernardus Clemens Maria van Kessel, berne op snein 11 augustus 1946 yn Amsterdam. Bernardus is ferstoarn op woansdei 17 septimber 1947 yn Amsterdam, 1 jier âld.
2 Joannes Antonius van Kessel, berne yn 1948 yn Amsterdam.
3 Antonius Clemens Maria van Kessel, berne yn 1949 yn Amsterdam.
4 Augustinus Thomas van Kessel, berne yn 1952 yn Amsterdam.
5 Nicolaas Ignatius van Kessel, berne yn 1956 yn Amsterdam.
403 Adrianus Antonius van Kessel is berne op snein 11 jannewaris 1925 yn Amsterdam, soan fan Bernardus Jacob van Kessel (sjoch 400) en Catharina Maria Tijssen. Adrianus troude, 31 jier âld, op woansdei 4 april 1956 yn Amsterdam mei C.C. van Daalen.
404 Antonia Wilhelmina van Kessel is berne op tongersdei 15 augustus 1889 yn Amersfoort, dochter fan Johannes Gerardus van Kessel en Aagje Bernhard (sjoch 389). Antonia troude, 30 jier âld, op woansdei 11 febrewaris 1920 yn Amsterdam mei Wilhelmus Leonardus Jacobus Hendriks, 36 jier âld. Wilhelmus is berne op freed 16 maart 1883 yn Amsterdam, soan fan Lambertus Hendriks en Maria Catharina Korzen.
405 Herman Bernhard is berne op tiisdei 21 maart 1854 yn Zaandam, soan fan Klaas Bernhard en Maartje Kan (sjoch 379). Herman is ferstoarn op moandei 17 maart 1919 yn Bloemendaal, 64 jier âld.
Diversen:
In de geboorteakte van Herman wordt de achternaam gespeld als "Bernhard" i.p.v. "Barnhard".
Herman troude, 23 jier âld, op snein 11 novimber 1877 yn Zaandam mei Jansje Hagelmann, 26 jier âld. Jansje is berne op tiisdei 15 april 1851 yn Westzaan, dochter fan Willem Frederik Hagelmann en Maria Brasem. Jansje is ferstoarn op freed 27 augustus 1915 yn Amsterdam, 64 jier âld.
Bern fan Herman en Jansje:
1 Maria Bernhard, berne op snein 14 desimber 1879 yn Amsterdam.
2 Willem Frederik Bernhard, berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer-Amstel. Folgje 406.
3 Clasina Adriana Bernhard, berne op sneon 18 septimber 1886 yn Nieuwer-Amstel.
4 Gerardina Bernhard, berne op tiisdei 29 maaie 1888 yn Nieuwer-Amstel.
406 Willem Frederik Bernhard is berne op moandei 5 septimber 1881 yn Nieuwer-Amstel, soan fan Herman Bernhard (sjoch 405) en Jansje Hagelmann. Willem is ferstoarn op tongersdei 27 maaie 1926 yn Amsterdam, 44 jier âld. Willem troude, 19 jier âld, op tongersdei 13 desimber 1900 yn Watergraafsmeer mei Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Wilhelmina is in dochter fan Arend Moolenaar en Cornelia Wilhelmina Niemeijer.
Bern fan Willem en Wilhelmina:
1 Cornelia Wilhelmina Maria Bernhard.
2 Herman Jan Bernhard.
3 Jacoba Clasina Bernhard.
4 Willem Frederik Bernhard.
5 Jansje Bernhard, berne op tongersdei 8 novimber 1900 yn Amsterdam. Folgje 407.
407 Jansje Bernhard is berne op tongersdei 8 novimber 1900 yn Amsterdam, dochter fan Willem Frederik Bernhard (sjoch 406) en Wilhelmina Cornelia Moolenaar. Jansje is ferstoarn op sneon 5 febrewaris 1966 yn Amsterdam, 65 jier âld. Jansje troude, 20 jier âld, op tongersdei 9 desimber 1920 yn Watergraafsmeer mei Johannes Fagel, 21 jier âld. Johannes is berne op tongersdei 7 septimber 1899 yn Amsterdam, soan fan Petrus Franciscus Fagel en Aaltje de Jong. Johannes is ferstoarn op moandei 8 maaie 1972 yn Amsterdam, 72 jier âld.
Bern fan Jansje en Johannes:
1 Wilhelmina Fagel.
408 Grietje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 1) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Grietje is ferstoarn foar 1757 yn Oostzaandam.
Adressen:
1722     Molenpad, Oostzaandam
1751     Rozemarijnsteeg, Oostzaandam
Belijdenis:
30-11-1722     Gereformeerde kerk Oostzaandam
Diversen:
16-01-1750     Grietje maakt een testament, waarin zij alles nalaat aan haar broer Jan en zijn vrouw Jopje. Zij heeft waarschijnlijk uit haar eerste huwelijk dus geen kinderen.
Grietje troude op tongersdei 21 oktober 1751 yn Oostzaandam mei Bruijn Cornelisz Vis.
Notysje by it houlik fan Grietje en Bruijn: Zowel Grietje als Bruijn zijn eerder getrouwd geweest.
Bruijn is ferstoarn foar snein 4 septimber 1757 yn Oostzaandam.
Notysje by ferstjerre fan Bruijn: Na het overlijden van Grietje stond een nieuw huwelijk gepland op 4.9.1757 maar Bruijn overleed, zijnde een weduwnaar op het Pantepad
Adres:
1751     ’t Roosendaal, Oostzaandam
409 Antje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 1) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Antje is ferstoarn op woansdei 28 maart 1731 yn Oostzaandam.
Adressen:
20-11-1698     Antje Claes uit de Peperstraat vertrekt naar Westzaandam (attestatie Oostzaandam)
oant 10-06-1721     Het Seyltje, Oostzaandam
fanôf 10-06-1721     Amsterdam
Diversen:
1722     Antje staat in Amsterdam vermeld onder de naam Kannes
03-08-1728     Een kind van Joost Jansz Gruys overlijdt in Amsterdam. Het is niet duidelijk welk kind.
Antje troude mei Joost Jansz. Gruijs. Joost is ferstoarn op tiisdei 3 augustus 1728 yn Amsterdam.
Bern fan Antje en Joost:
1 Neeltje Gruijs. Sy is doopt op snein 29 juli 1714 yn Oostzaandam. Neeltje is ferstoarn op freed 17 augustus 1714 yn Oostzaandam, 19 dagen âld.
2 Neeltjen Gruijs. Sy is doopt op snein 2 oktober 1718 yn Oostzaandam.
3 Cornelis Gruijs. Hy is doopt op snein 12 novimber 1719.
4 Klaas Jooste Gruijs. Hy is doopt op snein 15 febrewaris 1722 yn Amsterdam.
5 Claas Gruijs. Hy is doopt op snein 30 maaie 1723 yn Amsterdam.
410 Neeltje Kan, dochter fan Klaas Klaasz. Kan (sjoch 1) en Geertruid Fijkes (Geertje) de Vries. Sy is doopt op woansdei 6 novimber 1686 yn Loenen. Neeltje is ferstoarn nei 1741, op syn minst 55 jier âld.
Notysje by ferstjerre fan Neeltje: We weten dat Neeltje na 1741 is overleden, omdat zij in dat jaar nog een deel van een erfenis krijgt.
Neeltje troude, heechstens 28 jier âld, foar tongersdei 15 augustus 1715 mei Remmert Jacobsz Gaves. Remmert is ferstoarn op sneon 20 jannewaris 1731 yn Oostzaandam.
Notysje by Remmert: In het testament van (een voor ons verder onbekende) Saertje Jans (5890-127/d.d. 24-08-1736) vermaakt zij geld aan de kinderen van Neeltje Claes Kan genaamd Cornelis, Dirk, Claes en Jacob Remmertse Gaves. Ook ene Grietje Jans Gaves, huisvrouw van Abraham Slom, krijgt een deel. In het begraafboek van Westzaandam wordt het overlijden van Abraham Slom gemeld, aangegeven door Jan Gaaf. De achternaam van Neeltjes man Remmert was waarschijnlijk Gaaf of Gaves.
Bern fan Neeltje en Remmert:
1 Jacob Gaves, berne om en naby 1712.
2 Claes Gaves, berne om en naby 1713.
3 Sijmon Gaves, berne op snein 25 augustus 1715 yn Oostzaandam.
4 Cornelis Gaves, berne om en naby 1716.
5 Sijmon Gaves, berne op snein 23 augustus 1716 yn Oostzaandam. Sijmon is ferstoarn foar 1731, heechstens 15 jier âld.
6 Maartje Gaves, berne op snein 4 septimber 1718 yn Oostzaandam. Maartje is ferstoarn foar 1731, heechstens 13 jier âld.
7 Dirk Gaves. Hy is doopt op snein 15 septimber 1720 yn Oostzaandam.
Oanmakke mei Aldfaer ferzje 8.1 op 26-02-2021 14:21:13